Onderzoeker Zorg Wlz-GGZ, werkgebied Alkmaar e.o. - hybride (2023)

Direct naar de inhoud

De regels zijn hetzelfde. Iedereen is echter anders.

 • CIZ
 • Contact
 • Wakaty
 • Specialisaties
 • Vertel het het personeel
 • CIZ als werkgever
 • CIZ
 • Contact

De regels zijn hetzelfde.

Iedereen is echter anders.

lees voor

(Video) A glut of office space in a hybrid work world - #podcast

Recensent Wlz | Onderzoeker Wlz | Dubbele kinderbijslag voor een werknemer

Amsterdam

32-36 verzadigd

3.240 € - 4.325 €

Onderzoeker Zorg Wlz-GGZ, werkgebied Alkmaar e.o. - hybride (2)

Onze belangrijkste taak is om te kijken of iemand in aanmerking komt voor zorg op grond van de Wet langdurige zorg (Wbz). Ook onderzoeken we of iemand verplicht moet worden opgenomen. Dit doen wij op basis van de Wet ouderlijk gezag en tenuitvoerlegging (Wzd). Wij hebben andere taken. Wij adviseren de SVB bijvoorbeeld of het kind op de intensive care ligt en of het dubbele kinderbijslag kan krijgen. Als geen ander weten wij dat alle mensen verschillend zijn. Daarom heeft iedere medewerker bij ons de mogelijkheid zich te ontwikkelen op een manier die bij hem past. CIZ is een open organisatie. We zijn flexibel en toegewijd aan onze medewerkers.

 • Wat wil je doen?
 • Hoe gaat het met je in dit team?
 • medewerkers
 • Wat bieden wij?
 • Nu toepassen
 • Aankondiging
(Video) Tour the Wilkie Lab - Oxford Open Doors 2021

Wat wil je doen?

Samenwerken in een team van assessoren en onderzoekers. De belangrijkste werkzaamheden van het team bestaan ​​uitsegregationistische liefde,tijdige verwerking van ontvangen verzoekenen daar een beslissing over nemen. De beslissing wordt genomen op basis van beschikbare (medische) gegevens, eventueel aangevuld met telefonisch contact en eventueel een onderzoek.huisbezoek aan de klant. Een medisch adviseur is beschikbaar om het team te ondersteunen tijdens het aanvraagproces.

Als onderzoeker onderzoek je de zorgbehoeftevolgens de wens van de klant. U beslist of de aanvragen voldoen aan de wettelijke vereisten en u bent op de hoogte van uw beslissingbouwen. Met een videogesprek of huisbezoek verken je de zorgbehoefte achter de vraag van de cliënt, zodat je een weloverwogen beslissing kunt nemen. In deze rol heb jecontact met diverse externe bureausen vertegenwoordigen CIZ extern. Je informeert de sollicitant gedurende het hele proces over de procedure en de voortgang van de aanvraag.

Jij en je team blijven aan het werkkwaliteitbestanden, tijdigbestandsbeheeren je kunt constructieve feedback geven aan je collega's zodat de juridische doelen gezamenlijk op professionele wijze kunnen worden bereikt. Het vereist veelannuleren de douanerechtenWcollegialiteit.

"Een gezellige, gemotiveerde en enthousiaste groep collega's met ervaring uit de zorg of sociale sector. Een balans tussen hard werken en ruimte voor humor vinden we belangrijk. We dagen onszelf uit om onze doelen te bereiken. We zorgen ervoor dat we het maximale uit onszelf halen uit onszelf halen en dat we ons werk met plezier en balans uitvoeren.Als collega's kunnen we altijd op elkaar rekenen.''

En daarom gaan ze elke dag met plezier weer aan het werk: “In tijden die vaak moeilijk en stressvol zijn voor cliënten en familie, doen we ons best om de cliënt tijdig duidelijkheid te geven over de beschikbaarheid van langdurige zorg. zorgvuldigheid zodat de cliënt passende zorg krijgt binnen de juiste kaders van de wet. Daarnaast vinden wij het belangrijk om samen te werken en te communiceren met zorgverleners, netwerkpartners en andere betrokkenen. Waar nodig gaan we een stap verder."

Onderzoeker Zorg Wlz-GGZ, werkgebied Alkmaar e.o. - hybride (3)

Hoe gaat het met je in dit team?

Je bent een ondernemend, proactief en benaderbaar persoon, je geniet van contact met onze klanten en het oplossen van wensen. Je kunt goed werken onder tijdsdruk en maakt je altijd zorgen over een goede servicekwaliteit. Jij en je collega's zijn constant op zoek naar verbeteringen om een ​​optimaal klantenserviceproces te behouden. Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden. Je bent analytisch, oplossingsgericht en werkt graag in een klein team. De afwisseling van thuiswerken, op kantoor en huisbezoeken is voor jou aantrekkelijk.

En het volgende:

 • Je hebt HBO werk- en denkniveau;
 • Je bent zelfstandig en werkt het liefst in teamverband;
 • Je hebt tact en kunt je goed verplaatsen in de klant;
 • Je bent proactief en klantgericht, neemt graag verantwoordelijkheid en bent doelgericht;
 • Je hebt medische kennis en/of kennis van de Wet langdurige zorg (LTC). Gewenste werkervaring als verpleegkundige, maatschappelijk werker, fysiotherapeut of ergotherapeut;
 • Je hebt ervaring met/of kennis van GGZ;
 • Je woont in het noorden van Noord-Holland (Alkmaar e.o.). Je hebt een rijbewijs en indien mogelijk een eigen voertuig.

Ben je geïnteresseerd in het team? lees hier meer

Wat bieden wij jou?

Wij bieden essentieel, verantwoordelijk en zinvol werk. Diverse functies in een dynamische werkomgeving bij aanvang van 1 jaar. Wij helpen en faciliteren je eigen ontwikkeling als onderdeel van je loopbaan en je ambities.

De arbeidsvoorwaarden zijn als volgt: Afhankelijk van opleiding en ervaring € 3.240,- - € 4.325,- per maand (CIZ-schaal 55) op basis van een 36-urige werkweek.

Wij bieden ook:

 • Goede werkplekinrichting waaronder desktop/laptop en mobiele telefoon;
 • Een goede work-life balance: flexibele werktijden en hybride werk;
 • Persoonlijke ontwikkeling, inzicht en regie over je eigen ontwikkeling door middel van e-learning van Goodhabitz;
 • Brede doorgroei- en ontwikkelingsmogelijkheden;
 • Een mogelijk budget van € 2000,- (op basis van een fulltime dienstverband) per jaar dat kan worden ingezet voor extra verlof, scholings- of fitnessproducten en/of -diensten;
 • Budget voor thuiswerken van 775 EUR netto om een ​​gezonde en veilige werkplek voor thuiswerken te creëren;
 • 8% toeslag aan het einde van het jaar en 8% vakantiegeld;
 • Collectief pensioen bij ABP.
(Video) Legal and organisation issues around hybrid working

Ben je geïnteresseerd in de volledige arbeidsvoorwaarden bij CIZ?

Zie CIZ-overeenkomst

Onderzoeker Zorg Wlz-GGZ, werkgebied Alkmaar e.o. - hybride (4)

Wil je meer weten over de vacante functie?

Wij wachten uw antwoord met toelichting af, uiterlijk op de deadline voor het indienen van aanvragen. Wij nemen proactief deel aan gesprekken met de juiste kandidaten. Herken je jezelf in het profiel, neem dan gerust contact met ons op of solliciteer direct.

Aankondiging

Wil je meer weten over een functie of een team? Neem dan contact op met Marjon of Renate. Heb je vragen over het sollicitatieproces? Neem dan contact op met Wessel. Deze vacature heeft geen einddatum. We sluiten de wedstrijd zodra we een nieuwe zakenpartner hebben gevonden.

Contactpersoon: Marjon van der Wijk, onderzoeker - Telefoonnummer: 088-7891925

Contactpersoon: Renate de Graaf, teamcoach - Telefoonnummer: 0634161128

Contactpersoon: Wesley Betcke, Corporate Recruiter - Telefoonnummer: 06 4322 4056

Als je bij CIZ gaat werken:

 • Biedt het een geldige V.O.G. (gedrags)eisen;
 • Screening is onderdeel van het proces;
 • Moet u als ambtenaar een eed of verklaring afleggen?

U heeft zich aangemeld voor het vergelijkend onderzoek of heeft uw aanvraag opengelaten. Ons doel is om zo snel mogelijk feedback te geven, soms zelfs voor de sluitingsdatum. Omdat het zoeken naar werk soms spannend is, laten we je niet te lang wachten. Afhankelijk van het aantal reacties doen we ons best om iedereen binnen 1 week na de sluitingsdatum een ​​bericht te sturen.

U wilt ons beter leren kennen, en wij willen u leren kennen! Bij het eerste sollicitatiegesprek, digitaal of op een van onze kantoren, vertellen we je meer over CIZ, de functie en het team. Als je een idee hebt, stellen we je een paar vragen over je werkervaring en persoonlijkheid om te beoordelen of we goed bij je passen.

Na het eerste gesprek van beide kanten werden we nog enthousiaster! In het volgende gesprek onderzoeken we samen of er een duurzame relatie op komst is.

Naar! Dat was jouw reactie toen we je belden met de vraag of je onze nieuwe collega wilde worden. Tijd dus voor de laatste stap: het bod. U krijgt telefonisch of per e-mail een offerte en u krijgt de gelegenheid om vragen te stellen.

Lees hier de verhalen van onze CIZ-medewerkers. Wil je je eigen verhaal ontdekken?

Zoek dan naar een van onze vacatures of stuur een open sollicitatie.

Lees verder

Lees het verhaal
Politiek adviseur "De diversiteit aan activiteiten maakt ze erg dynamisch"Lees het verhaal

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Aracelis Kilback

Last Updated: 19/09/2023

Views: 5821

Rating: 4.3 / 5 (64 voted)

Reviews: 87% of readers found this page helpful

Author information

Name: Aracelis Kilback

Birthday: 1994-11-22

Address: Apt. 895 30151 Green Plain, Lake Mariela, RI 98141

Phone: +5992291857476

Job: Legal Officer

Hobby: LARPing, role-playing games, Slacklining, Reading, Inline skating, Brazilian jiu-jitsu, Dance

Introduction: My name is Aracelis Kilback, I am a nice, gentle, agreeable, joyous, attractive, combative, gifted person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.