[PDF] I - ARABAKO FORU KONTSEILUA I - ARABAKO FORU ALDUNDIA zk. 2000ko azaroaren 29a, asteazkena - 2000ko azaroaren 29a, asteazkena, #138 - Doako PDF deskargatu (2023)

1 PAPEL RECICLADO PAPER RECICLADO nº 138. Miércoles, 29 de noviembre de 2000 - Miércoles, 29 de noviembre de 2000...

138. zk.

2000ko azaroaren 29a, asteazkena - 2000ko azaroaren 29a, asteazkena

AURKIBIDEA

138. zenbakia

LABURPENA ORRIA

LIBURU ORRIA

I - PROVINZRAT VON ARABA

I - FORALE VON ALAVA DIPUTAZIOA

arauak eta administrazio-erabakiak

arauak eta administrazio-erabakiak

Diputatuen Kontseiluaren Foru Dekretuak Diputatuen Kontseiluaren azaroaren 7ko 108/2000 Foru Dekretua, Madril eta Deba Arroar eta Oñati kaleen artean dagoen lote bat birkalifikatzeko Gasteizko Hirigintza Plan Orokorra aldatzea behin betiko onartzen duena. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.151

Diputatuen Kontseiluaren Foru Dekretuak Diputatuen Kontseiluaren azaroaren 7ko 108/2000 Foru Dekretua, Madril, Deva eta Oñate arroa arteko lursailen birkualifikazioari buruzko Gasteizko Hiri Antolamendurako Plan Orokorra aldatzea behin betiko onartzen duena. kaleak. . . . . . . . . . . . . .

9.151

9.152

Diputatuen Kontseiluaren azaroaren 7ko 110/2000 Foru Dekretua, Gasteizko hirigintza plan orokorraren aldaketa behin betiko onartzeko baldintzak aztertzen dituena, Salburuko 13. sektoreari eta betetako ordenantzei dagokienez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.152

Diputatuen Kontseiluaren azaroaren 7ko 110/2000 Foru Dekretua; hala, Vitoria-Gasteizko kudeaketa plan orokorraren aldaketa eta erregulazioa behin betiko onartzean aurreikusitako baldintzak betetzat jotzen dira; aldaketa horrek plan honetako Salbururaoko 13. sektoreari eragiten dio. . .

iragarpenak

NEKAZARITZA ETA INGURUMEN SAILA kontrol-sistema informatizatua duen gas-kromatografoa hornitzeko lehiaketa irekia. . . . . . . . . . . . . "Xurgapen atomikoko espektrofotometroa grafito-ganbera duen" hornitzeko lehiaketa publikoa. . . . . . Araba, Llanos eta Entorno del Gorbea eskualdeetako partzuergoan baso-tarteak mantentzeko eta soilguneak birpopulatzeko enkante irekia. . . . . . . . . . . . . . . .

9.159

9.160

Erreminta edo tresna-kit bat hornitzeko, instalatzeko eta ezartzeko lizitazioa, probak egiteko datu-multzoak sortzeko eta aplikazio informatikoen proba-prozesuari eusteko utilitateak sortzeko, baita erabiltzaileak tresna horretan trebatzeko ere. . .

9.160

9.162

Ordenagailu-programa ezberdinetarako hainbat lizentzia paketeen entrega eta berritzea eskatzeko enkantea. . . . . . . . . . . . .

9.162

NEKAZARITZA ETA INGURUMEN SAILA "Gas-kromatografoaren hornidura kontrol-sistema informatizatuarekin" lehiaketa publikoa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.163

Lizitazio irekia "Atomikoaren xurgapen espektrofotometro baten hornidura grafito ganbera batekin". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.164

Arabako Haraneko, Lautadako eta Gorbeiako Eskualdeen Partzuergoak egindako baso publikoetako piainaren ordezkapena egiteko enkante irekia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.165

9.159

9.163

9.164

9.165 BIRZIKLATU NOTIK

O

APLIKAZIO

UA

Programa informatiko batzuen lizentzia pakete batzuen entrega edo horien eguneratzea lortzeko enkantea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LEHENDAKARITZA SAILA Aire girotuaren mantentze-zerbitzuak emateko lizitazioa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

mi

R

EM

Proba datu-base erabilgarria eta aplikazio informatikoen probak egiteko prozesuan laguntzeko tresna edo tresna multzo bat hornitzeko, instalatzeko eta ezartzeko lizitazioa, baita tresna honen erabiltzaileentzako prestakuntza-zerbitzua kontratatzeko ere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

auzitara

PA P

LEHENDAKARITZA SAILA Klimatizazio Zerbitzuaren Lizitazioa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

B I R ZI K L

9.148

ALHAO ez. 138

2000ko azaroaren 29a, asteazkena - 2000ko azaroaren 29a, asteazkena

HERRI ETA HIRIGINTZA SAILA Lehiaketa, La Hoyako aztarnategi arkeologikora eta Guardiako ur biltegira doan errepideko lurzorua egokitzeko eta sendotzeko proiektuaren lanen lehiaketa, hiri-lurzoruaren koloreko ortoargazkia egiteko eta eraikitakoak. Hainbat Hiritan lurreratu 1:500 eskalan eta kartografia digitala eguneratzeko. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.166

9.167

II - ARABAKO GUNE HISTORIKOKO TOKIKO ALDUNDIA

HERRI LANAK ETA HIRI AHOLKULARITZA “La Hoya Multzo Arkeologikora eta Guardiako Ur biltegira sartzeko bidea egokitzeko proiektua eta behin betiko sendotzea” lehiaketarako obrak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.166

Zenbakizko kartografia eguneratzeko eta eguneratzeko eta koloretako ortoargazkia sortzeko lehiaketa, hiri-lurzoruaren 1:500 eskalan eta hainbat hirigune urbanizatzeko egokia. . . . . . . .

9.167

II - ARABAKO GUNE HISTORIKOKO TOKI ALDUNDIA

ALEGRIA-DULANZIko Udalak 2000ko hirugarren hiruhilekoko diru-sarrerak jasotzen ditu ur hornidura tasa, saneamendu eta garbiketa tasa eta zabor bilketa tasagatik. . . . . . . . . . . . . . . . .

BOTHA 138. zenbakia

ALEGRIA-DULANZI Zinegotziak 2000. urteko hirugarren hiruhilekoko alokairu-bilketa, ur hornidura, saneamendu eta saneamendu tasak eta zabor bilketa tasak. . . . . .

9.168

LABASTIDA Casa Cultura taberna-kafetegi zerbitzua erabiltzeko kontratua esleitzeko prozedura berriaren irekiera. . . .

9.169

LAGUARDIA Gehiegizko kuotak aitortzeko espedientearen hasiera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.170

9.170

MINP lurpeko aparkaleku jardueraren jarduera-fitxa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.170

LLODIO edateko uraren hornidura sarearen kontserbazio, mantentze, aholkularitza eta kudeaketa zerbitzuen lehiaketa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.170

LLODIO edateko uraren hornidura-sarearen zerbitzuen kudeaketa, aholkularitza, mantentze eta kontserbaziorako lizitazioa. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.170

Udaleko ZUIN buletineko erredakzio zerbitzua martxan jartzea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.171

Jantzi Zerbitzurako kontratazioa ZUIN Udal Buletina. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.171

Ginásio Lamuza Granjan gimnasia eta aerobika mantentze-zerbitzuaren kontratazioa. . . . . . . . . . . . . .

9.173

Lamuza-Granja Kiroldegiko gimnasia eta aerobic mantentze-zerbitzuaren kontratazioa kontratu bidez. . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.173

9.174

OYON-OION MINP de Gabirondo y Arroyo, S.C. . . . . . . . . . . . . .

9.174

URIZAHARRA Payueta EBko Erretribuzioen Fundazioak eta Estatutuak Batzarra 1. Zenbakia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.174

PEÑACERRADA EBko Konpentsazio Agentziaren Estatutuak eta Oinarriak 1 Zenbakia Payueta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.174

Zerga Arauaren Aldaketa. . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.174

Zerga Arauaren Aldaketa. . . . . . . . . . . . . .

9.174

9.175

SALVATIERRA Galzar S.A.U.I. industrialdeko planta partzialaren lehen onespena. 4. Araba Garapen Agentziak aurkeztua. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.175

VITORIA-GASTEIZ Kontratazio Zerbitzuak 5.000.000 ESP-ko gutxieneko balioa duten kontratuak, 2000ko urriaren 1etik 31ra bitartean esleitutakoak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.175

Vitoria-Gasteizko Udaleko urbanizazio obren plegu orokorrak egiteko laguntza teknikoko lizitazioa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.176

Elikadura-ohitura osasungarriak sustatzeko elikagaiak prestatzeko zerbitzuak kontratatzeko lizitazioa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.178

Konpentsazio Proiektuaren Ekintza Unitatea 16. zk. – Betoño Residencial Sur. . . .

9.179

Gasteizko hirigintza-plan orokorraren berariazko aldaketa, PERI AbeTXuko Residencial Sur lursailean 13. zk. industrialdea sortzearekin. . . . . . . . . . . . . . . .

9.179

9.168

LABASTIDA Kultur Etxeko taberna-kafetegi zerbitzua aztertzeko beste kontratazio prozesu baten hasiera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.169

LAGUARDIA Lurzorua deklaratzeko espedientearen hasiera kentzeko egoeran

9.170

Lurpeko aparkalekuetarako GOKA jarduera-fitxa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

GOKA de OYON-OION Gabirondo y Arroyo, S.C. . . . . . . . . . .

AGURAIN lehen onarpena Galzargo 4 U.I.L.E. Araba Garapen Agentziak aurkeztutako industriagunearen plan partziala. . VITORIA/GASTEIZeko Kontratazio Zerbitzuek 2000ko urriaren 1etik urriaren 31ra bitartean egindako 5.000.000 Pta edo gehiagoko kontratuak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vitoria-Gasteizko hiriko urbanizazio obren egoeraren plegu orokorrak prestatzeko laguntza teknikoa esleitzeko lehiaketa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elikadura-ohitura osasungarriak sustatzeko zerbitzuak kontratatzeko lizitazioa. . . . . . . . . . . . . Betoño Sur Egoitza 16. Jarduera Unitatearen Konpentsazio Proiektua. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vitoria-Gasteizko Hirigintza Plan Orokorra aldatzea BBPB Bizitegi Zona Poligonoa 14 AbeTXuko hegoo sortzeko. . . . . . . . . . . . . . .

9.175

9.176

9.178

9.179

9.179

ALHAO ez. 138

2000ko azaroaren 29a, asteazkena - 2000ko azaroaren 29a, asteazkena

Mezua Mrs. Aurora Silva Núñez, Transportes La Galaicako ordezkaria. . . . . . .

9.180

Larrialdi-erregimena jakinarazi ezin izan duten zergadunen zerrenda.

9.181

BOTHA 138. zenbakia

9.149

Komunikazioa Mrs. Aurora Silva Núñez Transportes La Galaica-ren izenean. . . . . . . . . . . . . . .

9.180

Exekuzioa jakinarazi ezin izan duten zergadunen zerrenda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.181

9.223

Zirkulazio-arauak hausteagatik hasitako zehapen-prozeduran zehapen-ebazpena iragartzea. 2000ko irailaren 11ko zerrenda. . .

9.223

E.D.ren 72. artikulua hausteagatik egindako zigor prozedurari egokitutako zigor-ebazpenen berri ematea. 339/90 hasi ziren. 2000ko irailaren 11ko zerrenda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.224

R.D.ren 72. artikulua hausteagatik aipatutako zehapen-espedienteetan zehapen-ebazpena atzera bota dela jakinaraztea. 339/90. 9-112000tik zerrendatuta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.224

Berrikuspen-errekurtsoei buruzko erabakiak. 2000ko irailaren 11ko zerrenda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.225

Baliabideetan atzean dauden ebazpenak. 2000/9/11tik zerrendatuta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.225

9.226

ZUIA Arau fiskalak eta prezio publikoak behin-behinean onartzea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.226

Zirkulazio-arauak hausteagatik hasitako prozesu penaletan dagozkien ebazpen penalen berri ematea. 2000ko irailaren 11ko zerrenda.

ZUIA Zergak eta Prezio Publikoen Ordenantzak behin-behineko onarpena. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Administrazio Kontseilua ABEZIA Uraren Ordenantzaren Eranskineko c) letra aldatzea.

Zuzendariak 9.226

ONDATEGI Auzolans araudiaren hasierako onarpena. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.227

MURUA Muruako Urtegieta kalea egokitzeko lanak

9.227

III - BESTE ADMINISTRAZIO PUBLIKO BATZUK

"Arabako Txakur Zentroen Elkartea. "ZAIN" lanbide-elkargoaren estatutuen gordailua. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.227

9.229

9.230

Donemiliaga udalerrian, Ugarte errekako uraren erabileraren erregistroa. . . . . . . . . . .

9.230

Kontu korronteak bahitzean diligentzia betebeharra. 98-37 espedientea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.227

MURUA Saria "Muruaren Urtegieta kalea eraberritzea" lanengatik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.227

EUSKO JAURLARITZA “Arabako Mendebaldeko Haranetako Eraikin Historikoetako Landa Hotelen Elkartea” enpresa-elkartea sortzeko Estatutuak artxibatzea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.227

“Asociación de Centros Caninos de Álava” lanbide-elkargoa sortzeko estatutuen aurkezpena. ZAIN». . . . . . . . . . . . . .

9.229

Estatuko Administrazioa 9.230

Ebro ibaiko uren erabileraren izendapena. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Soldaten bahiketari dagokion diligentzia. . . . . . . . . . . . . . . . . .

ONDATEGI Espaloiak Erregistratzeko Lehen Ordenantza. . . . . . . .

Autonomia bascaeverwaltung

Bayas ibaiko uren erabilerarako Estatuko Administrazioaren erregistroa

9.226

III - BESTE ADMINISTRAZIO PUBLIKO BATZUK

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioa EUSKO JAURLARITZA "Arabako Mendebaldeko Haranetako Eraikin Historikoetako Landa Hotelen Elkartea" enpresa-elkartea sortzeko estatutuen artxibatzea. . . . . . . .

ABEZIA Aldaketa puntua c) Anhang Ur Ordenantza. . . .

9.231

9.231

IV - EPAITEGIAREN ADMINISTRAZIOA

Bayas ibaiko uraren erabileraren erregistroa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.230

Ebro ibaiko uren erabileraren erregistroa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.230

San Millan udalerriko Ugarte errekako uren erabileraren erregistroa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.230

Soldaten bahiketa prozesua. 00229. espedientea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.231

Kontu korronteen enbargo prozedura. 98-37 espedientea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.231

IV - EPAITEGIAREN ADMINISTRAZIOA

1. Lege-izapideak

Lehen Auzialdiko Epaitegiak

VITORIA/GASTEIZKO 1. GEICHT 506/99 Artikel 131 des H.L. . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.232

VITORIA-GASTEIZKO 1. zk. art. 131 LH 506/99. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.232

VITORIA/GASTEIZKO 3. GERICHT 448/00 Todeserklärung. . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.232

3. ZENBAKIA VITORIA-GASTEIZ Heriotza-agiria 448/00. . . . . . . . . . . . . .

9.232

565/99 Hipoteka Legearen 131. artikulua. . . . . . . .

9.232

131. artikulua.– 565/99 Hipoteka Legea. . . . . . . . . . .

9.232

9.150

ALHAO ez. 138

2000ko azaroaren 29a, asteazkena - 2000ko azaroaren 29a, asteazkena

instrukzio-oholak

BOTHA 138. zenbakia

platerak irakastea

VITORIA/GASTEIZKO 1. EPAITEGIA 218/00 Izapidea berez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.232

EZ. 1 VITORIA-GASTEIZ Strafurteil 218/00. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.232

679/00 berezko epaia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.233

Strafurteil 679/00. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.233

292/00 lehenetsitako saiakera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.233

Strafurteil 292/00. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.233

687/00 Patroi-proba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.233

Strafurteil 687/00. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.233

664/00 probaren bertsio estandarra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.233

Strafurteil 644/00. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.233

VITORIA/GASTEIZKO 3. EPAITEGIA 391/00 Prozedura berez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.234

3. ZENBAKIA VITORIA-GASTEIZ Strafurteil 391/00. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.234

Berez 727/99 esaldia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.234

Strafurteil 727/99. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.234

770/00 probako bertsio estandarra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.234

Strafurteil 770/00. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.234

lan-makilak

lan-makilak

VITORIA/GASTEIZKO 1. EPAITEGIA 72/99 Exekuzioa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.235

VITORIA-GASTEIZKO 1. ZK. 72/99 bertsioa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.235

503/00 lan arrunta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.235

503/00 sozial arrunta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.235

489/00 lanetik kaleratzea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.235

489/00 kaleratzea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.235

118/00 betearazpena. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.235

118/00 bertsioa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.235

127/00 betearazpena. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.236

127/00 bertsioa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.236

92/00 betearazpena. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.236

92/00 bertsioa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.236

VITORIA/GASTEIZKO JUZGADO 2º 283/00 lan arrunta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.237

VITORIA-GASTEIZ 2. ZENBAKIA 283/00 Sozietate Arrunta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.237

107/98 eskaera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.238

107/98 bertsioa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.238

276/96 betearazpena. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.238

276/96 bertsioa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.238

294/00 lan arrunta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.238

294/00 sozial arrunta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.238

VITORIA/GASTEIZKO 3. EPAITEGIA 5/00 Exekuzioa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.239

VITORIA-GASTEIZ 3. ZENBAKIA 5/00 bertsioa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.239

104/00 betearazpena. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.240

104/00 bertsioa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.240

137/00 betearazpena. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.240

137/00 bertsioa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.240

137/00 betearazpena. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.241

137/00 bertsioa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.241

V - ARANDUYAKO BESTE ELKARTE BATZUK UREGATZAILEAK Batzar Nagusirako deia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

V - HAINBAT 9.242

ARANDUYA URETZAILEEN KOMUNITATEA Batzar Nagusirako deialdia. . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.242

EUSKAL GASTRONOMIA MUSEOA Gastronomiaren Euskal Museoaren partzuergoko administrazio kontseiluak onartutako 2000. urteko aurrekontua. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.242

EUSKAL GASTRONOMIA MUSEOA Euskal Gastronomia Museoaren Partzuergoko Patronatuak onartutako 2000. urteko aurrekontua. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.242

SÃO MIGUEL DE MENDIERRE URRATZEN ELKARTEA Ohiko Batzar Nagusirako deialdia. . . . . . . . . . . . . . .

9.242

SAN MIGUEL DE MENDIERRE URETAZKUNTZA Ohizko Batzar Nagusirako deialdia.

9.242

......

ALHAO ez. 138

2000ko azaroaren 29a, asteazkena - 2000ko azaroaren 29a, asteazkena

BOTHA 138. zenbakia

ARABAKO JAURLARITZAKO FORU DIPUTATUA

EB

arauak eta administrazio-erabakiak

9.151

EB

arauak eta administrazio-erabakiak

Diputatuen Kontseiluaren Estatuko Dekretuak

Diputatuen Kontseiluaren Estatuko Dekretuak

7.117 JAURLARITZAREN 108/2000 DEKRETUA, azaroaren 7koa, Madril, Deba Arroar eta Oñati kaleen arteko lote bat birkalifikatzeko Vitoria/Gasteizko hirigintza plan orokorraren aldaketa behin betiko onartzen duena.

7.117 Diputatuen Kontseiluaren 108/2000 FORU DEKRETUA, azaroaren 7koa, Madril, Cuenca del Deva eta Dream arteko lursailen birkualifikazioari buruzko Gasteizko Hiri Antolamendurako Plan Orokorra aldatzea behin betiko onartzen duena.

Madrilen, Deba Arroar eta Oñati kaleen arteko lote bat berregokitzearen harira, Gasteizko hirigintza plan orokorra aldatzeko prozesua kontsultatu zen.

Kontuan izanda Gasteizko Hirigintza Plan Orokorraren Aldaketa Legea, Madril, Cuenca del Deva eta Oñate kaleen arteko lote baten birkualifikazioari buruzkoa.

AURREKARIAK Lehenengoa.- 2000ko maiatzaren 12an, Vitoria/Gasteizko Udalak Madril, Deba Arroar eta Oñati kaleen arteko lote bat birkalifikatzeko Vitoria/Gasteizko Hirigintza Plan Orokorraren aldaketari lehen onespena eman zion. Halaber, hilabeteko epean espedientea argitaratzea erabaki zuen; dagozkion iragarkiak 2000ko maiatzaren 26ko Arabako Lurralde Historikoko ALDIZKARI OFIZIALean (59. zenbakia), 2000ko maiatzaren 22ko El Correo egunkarian eta udal iragarki-taulan argitaratu ziren. Bigarrena.– Fase publikoan hiru kexa aurkeztu ziren. Horren inguruko txostena egin ondoren, Udalak espedientea behin-behinean onartu zuen 2000ko uztailaren 21eko bilkuran eta Arabako Foru Aldundira bidaltzea erabaki zuen, onar zezan. 2000ko abuztuaren 28an onartua.

AURREKARIAK Lehenengoa.- 2000ko maiatzaren 12an, Vitoria-Gasteizko Udalak Madril, Cuenca del Deva eta Oñate arteko partzelak birkualifikazioari buruzko Gasteizko Hirigintza Plan Orokorraren aldaketa onartu eta jendaurrean jartzea erabaki zuen lehenik. Espedientea hilabeteko epean, 2000ko maiatzaren 26ko Arabako Lurralde Historikoko 59. zk.ko iragarki baten bidez, 2000-02-22ko "El Correo" egunkarian eta Udaleko Aldizkarian. Kontseilua. Bigarrena.- Jendaurrean jartzeko epean, hiru kexa aurkeztu ziren eta, horren berri eman ondoren, Udalari, 2000ko uztailaren 21eko bilkuran, espedientea behin-behinean onartzera eta Arabako Foru Aldundira bidaltzera eraman zuten sina dezan. ebazpena. onarpena, non 2000ko abuztuaren 28an sortu zen Hirugarrena.- Erakunde Erkideetatik Zerbitzuak eskualdatzeari buruzko martxoaren 5eko 35/1985 Dekretuaren Eranskineko A) Atalaren hirugarren puntuan xedatutakoaren arabera. Arabako Lurralde Historikoko Autonomia Erkidegoak hirigintza-antolamenduari dagokionez, Arabako Hirigintza Sailak urriaren 5eko 8/2000 bilkuran positiboki baloratu duen Legea. Laugarrena.- Gainera, Diputatuen Kontseiluaren abenduaren 14ko 155/99 Foru Dekretuan xedatutakoaren arabera, espediente hori aurkeztu zuen Arabako Hirigintza Batzordeak abenduaren 20ko 6/00eko saioan. . Urria.

Hirugarrena.- Martxoaren 5eko 35/1985 Dekretuaren bidez, Autonomia Erkidegoko erakunde erkideetako hirigintza-zerbitzu batzuk Arabako lurralde historikora eskualdatzen dira. Bada, dekretu honen eranskineko A) idatz-zatiko hirugarren puntuan xedatutakoarekin bat etorriz, Euskal Herriko Lurralde Antolamendu Batzordeko Arabako sailak prozesuari buruzko irizpen positiboa eman zuen goizeko 8:00etan, hau da. joan den urrian izan zen. 5. Laugarrena.- Diputatuen Kontseiluaren abenduaren 14ko 155/99 Foru Dekretua betetzeko, Arabako Hirigintza Batzordeak, urriaren 20an egindako goizeko 6:00etako saioan. PRINTZIPIOAK Gasteizko Udalak onartutako dokumentua testuan ematen den eremuaren sailkapen espezifikoa aldatzeko idatzi zen, hiri-zerbitzu handien kalifikazioa benetan emateko, erabilera publikoko espazio librearen sailkapenaren ordez. gasolindegi bat.gasolina han. Sailkapen aldaketa hori justifikatzen duen informazioaren arabera, finka hau Betoñoko industrialde txikiaren finkatutako zatian dago, gero zati horrek izango duen antolamendu-eremu garrantzitsu batean. bestetik, aurreikusitako erabilera ez da legez gaitzesgarria. Ondorioz, Herri Lan eta Hirigintza diputatuak proposatuta eta gaurko saioan Diputatuen Kontseiluak baloratu ostean, hau

PRINTZIPIOAK Gasteizko Udalak sustatu eta argitaratutako dokumentua epigrafean adierazitako eremuaren sailkapen zehatza aldatzeko prestatu zen, zeina «Erabilera Publikorako Espazio Librea» izatetik «Hiri Zerbitzu Handiak» izatera pasako baitzen. gasolindegi bat aurkitzeko bat izatearen helburua. Titulazio-aldaketa honen justifikazioa da lursaila (Betoñoko enpresa txiki-parkearen eremu finkatua osatzen duena) eremuaren etorkizuneko antolamendurako funtsezko puntu batean kokatuta dagoela eta ez dagoela lege oztoporik artea. . . Sartu nahi den erabilera-kokapenerako. Horren arabera, Herri Lan eta Hirigintza diputatuak proposatuta eta Diputatuen Kontseiluak gaurko bilkuran deliberatu ondoren,

ERABAKITZEN DU: Lehenengoa.- Madril, Deba Arroar eta Oñati kaleen arteko lote bat birsortzeko Gasteizko hirigintza plan orokorraren aldaketa behin betiko onartzea; esandako zinegotziak espedientea sustatu eta editatu zuen.

AGINDU DUT: Lehenengoa.- Gasteizko Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren Aldaketa Legea behin betiko onartzea, Madril, Cuenca del Deva eta Oñate kaleen arteko lote baten birkualifikazioari buruzkoa, aipaturiko Udalak sustatu eta landua. Udalerria. Bigarrena.– Ebazpen hau Euskal Herriko eta Arabako Lurralde Historikoko buletinetan argitaratzea. Hirugarrena.- Ebazpen hau berau eman duen organo beraren aurrean berrezartzeko aukerako eskaera egin ahal izango da, edo zuzenean aurkaratu ahal izango da, jakinarazpena jaso eta hurrengo egunetik aurrera hilabeteko epean.

Bigarrena.– Ebazpen hau Euskal Herriko eta Arabako Aldizkarietan argitaratzea. Hirugarrena.– Ebazpen honen aurka aukerako berraztertzeko errekurtsoa jarri ahal izango da, hilabeteko epean, jakinarazpena jaso eta biharamunetik aurrera, berau eman duen organo beraren aurrean, edo hala ezean, Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko administrazioarekiko auzi-errekurtsoa. Komunitatea

9.152

ALHAO ez. 138

2000ko azaroaren 29a, asteazkena - 2000ko azaroaren 29a, asteazkena

zuzenean inpugnatuta dago Auzitegi Nazionalean, jakinarazpena jaso eta bi hilabeteko epean, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legeari dagokiona (urtarrilaren 14ko 4/14 Legeak aldatua). 1999) 116.º eta 117.º artikuluetan eta uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 46.1 artikuluan administrazio jurisdikzionalaren araubidea. Horrez gain, egokitzat jotzen den beste edozein erreklamazio ere egin ahal izango da.

Vitória/Gasteiz, 2000ko azaroaren 7a.- Sailburuordea, RAMON RABANERA RIVACOBA.- Herri Lan eta Hirigintza Saileko foru diputatua, ANTONIO AGUILAR MEDIAVIVILLA.

BOTHA 138. zenbakia

Euskal Herriko Auzitegi Nagusiko Auzi-Administrazioko Aretoan, Herri Administrazioen Araubidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 116. eta 117. artikuluetan xedatutakoaren arabera jakinarazpena jaso eta hurrengo egunetik aurrera bi hilabeteko epean. Araubidea eta Administrazio Prozedura Erkidea, urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak aldatua, bai eta administrazioarekiko auzien jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 46.1 artikuluak ere. Hori guztia egokitzat jotzen duzun beste edozein baliabide erabili ahal izatearen kaltetan gabe. Vitoria-Gasteiz, 2000ko azaroaren 7a.- Diputatu Nagusia, RAMON RABANERA RIVACOBA.- Foru Aldundiko Herri Lan eta Hirigintza Saileko Diputatu Nagusia, ANTONIO AGUILAR MEDIAVIVILLA.

7.119 Ganberaren azaroaren 7ko 110/2000 FORU DEKRETUA; Vitória-Gasteiz - Salburukao 13. Sektoreko Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren Aldaketaren Behin betiko Onarpenean jasotako baldintzak betetzen direla ulertzen da.

7.119 Diputatuen Kontseiluaren 110/2000 FORU DEKRETUA, azaroaren 7koa, Gasteizko hirigintza plan orokorraren aldaketa behin betiko onartzeko baldintzak ezartzen dituena, Salburuko 13. sektoreari eta ordenantzei dagokienez.

Diputatuen Kontseiluaren uztailaren 28ko 86/2000 Foru Dekretuak behin betiko onartzen du Salbururaoko 13. sektoreari buruzko Vitoria-Gasteizko hirigintza plan orokorra aldatzeko prozesua. Dena den, dekretu honen indar loteslea bertan aipatzen diren aldaketak espedientean sartzera baldintzatuta zegoen. 2000ko urriaren 18an, Vitoria-Gasteizko Udalak espedientearen testu bategina bidali zion Foru Aldundiari, fidagarria izan zedin.

Diputatuen Kontseiluaren uztailaren 28ko 86/2000 Foru Dekretuaren bidez, behin betiko onartzen da Gasteizko Hiri Antolamendurako Plan Orokorra Salburuko 13. sektorean aldatzea. Dena den, aurreko dekretuaren eraginkortasuna bertan adierazitako aldaketak espedientean sartzeari baldintzatuta zegoen. 2000ko urriaren 18an, Vitoria-Gasteizko Udalak Legearen testu bategina bidali zion Foru Aldundiari, betetzen zuela aitor zezan. Aurkeztutako agiriak aztertu ondoren, behin betiko onespenari buruzko estatuko araudian xedatutakoa betetzen dela egiaztatzen da, bertan aurreikusitako aldaketak barne. Horren arabera, Herri Lan eta Hirigintza diputatuak proposatuta eta Diputatuen Kontseiluak gaurko bilkuran deliberatu ondoren,

Dokumentazioa aztertu eta egiaztatu zen Estatuko Behin betiko Baimen Dekretuan xedatutakoa betetzen zela, hau da, bertan zehaztutako aldaketak jaso zirela. Horrela, Hirigintza eta Herri Lan diputatuak proposatuta eta gaur Diputatuen Kontseiluak eztabaidatu ondoren, AURKEZTEN DUT: Lehenengoa.- Kontseiluaren uztailaren 28ko 86/2000 Foru Dekretuan ezarritako baldintzak betetzea. Diputatuen betea; Foru dekretu honek behin betiko onartu zuen Vitoria-Gasteizko Hiri Antolamendurako Plan Orokorra aldatzeko eskaera -Salburusaoko 13. Sektorekoari dagokiona-. Plan orokorraren aldaketa udalak berak sustatu eta editatu zuen. Bigarrena.– Ebazpen hau Euskal Herriko eta Arabako Lurralde Historikoko egunkari ofizialetan argitaratzea. Hirugarrena.- Ebazpen hau berraztertu ahal izango da hilabeteko epean, eman duen organoak jakinarazpena jasotzen duen egunaren biharamunetik hasita, edo zuzenean gora jotzeko errekurtsoa jarri ahal izango da Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioarekiko Auzietarako Auzitegi Nagusiko Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzietako Sekzioan, epean. bi hilabeteko epea, jakinarazpena jasotzen den egunetik aurrera. Xedapen hauen arabera egin daiteke: Herri Administrazio Araubidearen eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 116.º eta 117.º artikuluak, urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak aldatua. eta administrazio-gaietan eskumenari buruzko uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 46.1 artikulua. Honek ezerk ez du baztertzen bidezkotzat jotzen den beste edozein baliabide erabiltzeko aukera. Diputatu Nagusia, RAMON RABANERA RIVACOBA. - Herri Lan eta Hirigintza Saileko foru diputatua, ANTONIO AGUILAR MEDIAVIVILLA.

AGINDU DUT: Lehenengoa.- Kontuan hartzea udalerri horretako Udalak sustatutako eta argitaratutako Salburuko 13. sektoreari zk.ko Foru Dekretuak ezarritako baldintzak. Bigarrena.– Ebazpen hau Euskal Herriko eta Arabako Lurralde Historikoko buletinetan argitaratzea. Hirugarrena.– Agindu honen aurka, berrezartzeko aukerako eskaera egin ahal izango da, hilabeteko epean, jakinarazpena jaso eta hurrengo egunetik aurrera, agindua eman duen organo beraren aurrean, edo zuzenean inpugnatu Administrazioarekiko Auzietako Salaren aurrean. Euskal Herriko Auzitegi Nagusiak jakinarazpena jaso eta biharamunetik bi hilabeteko epean, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Herri Administrazioen eta Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 116.º eta 117.º artikuluetan xedatutakoaren arabera. Administrazio Prozedura, azaroaren 13ko 4/1999 Legeak aldatua, bai eta jurisdikziopeko administrazioarekiko auziak arautzen dituen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 46. artikuluko 1. paragrafoak ere. Hori guztia egokitzat jotzen duzun beste edozein baliabide erabili ahal izatearen kaltetan gabe. Vitoria-Gasteiz, 2000ko azaroaren 7a.- Diputatu Nagusia, RAMON RABANERA RIVACOBA.- Foru Aldundiko Herri Lan eta Hirigintza Saileko Diputatu Nagusia, ANTONIO AGUILAR MEDIAVIVILLA.

ALHAO ez. 138

2000ko azaroaren 29a, asteazkena - 2000ko azaroaren 29a, asteazkena

BOTHA 138. zenbakia

9.153

9.154

ALHAO ez. 138

2000ko azaroaren 29a, asteazkena - 2000ko azaroaren 29a, asteazkena

BOTHA 138. zenbakia

ALHAO ez. 138

2000ko azaroaren 29a, asteazkena - 2000ko azaroaren 29a, asteazkena

BOTHA 138. zenbakia

9.155

9.156

ALHAO ez. 138

2000ko azaroaren 29a, asteazkena - 2000ko azaroaren 29a, asteazkena

BOTHA 138. zenbakia

ALHAO ez. 138

2000ko azaroaren 29a, asteazkena - 2000ko azaroaren 29a, asteazkena

ARLOKO MAHAI BERRIA: 13. SEKTOREA, EZIK. 1. IZENA. Salvuru 2. HELBURUA. Sektore hau lurzoru eraikigarrian sortzeak Gasteizko ekialdean zabaltzea ahalbidetzen du. Bereziki, Poligono Betoño, Aranzabela, Clínica Arana, N-140 errepideak eta Salburua Parkeak mugatzen duten eremua garatzen du. Bere kokapen estrategikoa hiriari dagokionez, hiriaren beraren eta etorkizuneko Salburuao Parkearen arteko loturaren konponbidea, horrela Valladolid etorbidearen luzapenaren bidez bide-sarea sortuz, saihesbiderako eta hiriko gainerako tokietara sarbidea errazteko. Plan orokorraren aldaketak sektorea mugatzen du eta, horrela, garapenerako oinarriak ezartzen ditu dagokion azpiplanaren bitartez. 3. ANTOLAKETA OHARRAK. Barne-esparrua zehaztea industriari lotutako azpiegitura eta sistemetan oinarrituta. - Valladolid etorbidea N-140 errepideraino luzatuko duen errepide nagusia. Hirirako sarbide berri bat sortzeko aukera eskaintzen du eta N-140 autobideak garrantzia galtzen du Santiago etorbideraino hedatzen baita. Aukera berri honek ingurabide zaharrarekiko lotura hausten du. Errepide hau sistema orokortzat hartzen da, bere zeharkako sekzioa (40 m) eta duen garrantziagatik. - Ipar-hego mugako bidea, ekialdeko luzapen-ardatza osatzen duena. Oinplano sinutsua du, bizitegi-lurra barne hartzen duen poltsiko handi bat osatuz; Hiriaren eta Betoño inguruaren arteko harremana hobetzeko aukera ere esan nahi du. 50 m-ko sekzioa sektorearen garapenean izan duen funtsezko eginkizunaren emaitza da, eta horregatik sistema orokortzat hartu zen. - Barneko udal bidea, urbanizazio berrirako biltzaile eta banatzaile gisa balioko duena. Bere planoa ekialdeko luzapenerako aurreikusitako bide-egiturari dagokio. 30m-ko sekzioa izateak eta bere funtzionaltasunak auzoko bidea egiten du. - Betoñoko industrialderako bazterreko errepidea zabaltzea. Errepide honen garapenak sektorea iparraldean mugatuko du eta 26m-tik 35m-ra zabalduko da, horrela hiriaren eta Betoño aldeko lotura eta etorkizuneko Zurbano Pabilioirako irteera eta ingurabide berriaren arteko lotura sortuko da. - Hiria etorkizuneko Salburua Parkearekin lotzen duen erdiko pasealekua. Bere 56 m-ko gutxieneko sekzioari esker, gune ireki zentrala ahalbidetzen du eta irtenbide bakarrean sarbide-beharrak, espazio irekiak eta espazioari nortasuna ematen dion osagai zehatz bat konbinatzen ditu. - Ipar-hegoaldeko parke lineala, Santa Luzia muinoko espazio libreen sistemari jarraipena ematen diona eta Salburucão Parkearekin lotzen duena; Horrela, sektore berria egituratuko duen barneko pasabide berde bat sortuko da. Horregatik, parke lineal hau sistema orokortzat hartzen da eta bertako berdegune sistemaren zati bat erabiltzen da hura sortzeko. - Salburao Parkearen zati bat sektoreari atxikita egongo da. Parkea eraikitzen hasiko da, hiritik gertuen egongo den ertzean. - Apartamentuen ehundurak zonaldeen definizioarekin eta erabilera intentsitatearekin bat datoz; Definizio hori hirugarren sektoreko jardueraren ardatzekin lotuta dago, baita espazio libreekin eta oinezkoentzako pasabideekin ere. - Forma eta funtzio aniztasuna sustatzen da, eraikin motak eta etxebizitza erabileraren intentsitatea eta hirugarren sektoreko jarduera modu orekatuan orekatuz. - Urbanizazioa arautzeko, honako ordenantza ez lotesleak erabiltzen dira: OR-4.1 eta OR-4.2 «Ibilbidearen planeamenduaren araberako eraikuntza irekia» eta OR-5 «Eraikuntza irekia finka bereizi batean». Altutzat hartzen dira, erreferentzia gisa malgutasun nahikoa dutenak.- Zirkular Handiari lotuta, bizitegi dentsitate handiko guneen kanpoko eraztunarekin, apartamentu hauek zortzi eta hamaika solairu artekoak izango dira eta bulegoak eta merkataritza-sotoak ere erabiliko dituzte. - Barruko bideekin eta aparkaleku linealekin ipar-hego norabidean loturik, dentsitate ertaineko etxebizitzen koroatzea, etxebizitza hauek altuera egokia izango dute (sei solairu).

BOTHA 138. zenbakia

9.157

IRISMEN BERRIA: SEKTOREA SALBURUA 13. 1. IZENA. salburúa 2. OBJEKTU. Sektore hau lurzoru eraikigarrian sortzeak Gasteizko hedapena ekialdeko zonaldean hastea ahalbidetzen du. Bereziki, Betoño, Aranzabela, Clínica Arana, N-104 Carretera eta Salburua Parkeak mugatzen duten eremua garatzen du. Hiriarekiko duen kokapen estrategikoak etorkizuneko Salburua Parkearekin duen lotura konpontzea ahalbidetzen du, eta, aldi berean, Valladolid etorbidearen luzapenaren bidez Errondako ingurabiderako sarbideak eta hiriko gainerako tokietarako sarbideak hobetzeko beharrezkoa den bide-sarea sortuz. Plan orokorra aldatuz sektorea mugatzeak, dagokion azpiplanaren bitartez, garapen gehiagorako oinarriak ezartzea ahalbidetzen du. 3. KUDEAKETA POLITIKAK. Barne-planaren ebazpena sektoreari lotutako azpiegitura motaren eta sistema orokorren arabera. - Kale nagusia, hau da, Av. Valladolidetik, N-104 errepideraino luzatzen da. Hirian sartzeko bide berri bat sortzea ahalbidetzen du eta garrantzia galtzen du N-104 autobideari dagokionez Av. Santiagotik. Alternatiba honek Ronda de Circunvalación zaharrarekin duen lotura hausten du. 40 m-ko sekzioa eta garrantziagatik, bide hau sistema orokortzat hartzen da. - Ipar-Hego ingurabidea, ekialdeko luzapenaren egitura-ardatz berria osatzen duena. Bere planoa sinutsua da eta bizitegi-lurra kokatuko den poltsiko garrantzitsu bat eratzeko aukera ematen du, hiriaren eta Betoño eremuaren arteko harreman hobea ahalbidetuz. Bere 50 m-ko sekzioa sektorearen garapenean betetzen duen funtsezko eginkizunaren ondorio da, sistema orokor gisa kontsideratzean ageri dena. - Higiezinen merkatu berrirako biltzaile-banatzaile gisa jarduten duen barruko tokiko ibilbidea. Bere trazadura ekialdeko luzapen osorako aurreikusitako bide-egiturarekin lotuta dago. 30 m-ko zatiak eta bere funtzionaltasunak bere tokiko izaera zehazten du. - Betoñoko industrialdearekin muga egiten duen errepidea zabaltzea. Errepide honen garapenak sektorearen luzera eta bere 26 m-ko luzapena iparralderantz mugatzen ditu. 35 metrotan. Hiria Betoñoko eremu berarekin konektatzea ahalbidetzen du eta etorkizuneko irteera Zurbano Pabilioira eta Circunvalación berrira. - Hiria etorkizuneko Salburua Parkearekin lotzen duen erdiko etorbidea. Bere gutxieneko 56 m.-ko sekzioa, erdiko espazio ireki handi baten kokapena eskaintzen du eta bizikletaren mugikortasunaren beharrak, espazio irekiak eta eremu hori ezaugarritzen duen elementu berezi bat sortzea ahalbidetzen duten irtenbideak garatzea ahalbidetzen du. - Ipar-hegoaldeko parke lineala, Santa Lutzia muinoko espazio libreen sistemari jarraipena ematen diona eta Salburuako parke handiarekin lotzen duena, barneko korridore berde bat sortuz, sektore berriaren egituraketan ere laguntzen duena. Hori dela eta, parke lineal hau berdeguneen tokiko sistemen sortaren parte gisa konformatzen laguntzen duen sistema orokortzat hartzen da. - Salburua Parkearen zati bat lagatzea. bere konformazioa hiritik hurbilen dagoen ertzean hasiz. - Etxebizitzen egiturak bat datoz eremu eta erabilera intentsitateen definizioarekin, jarduera tertziarioko ardatzei edo espazio libreei eta oinezkoentzako pasabideei dagokienez. - Dibertsifikazio formal eta funtzionalerako joera izango da, etxebizitza eta zerbitzu erabileraren eraikuntza mota eta intentsitate desberdinak modu orekatuan integratuz. - Eraikuntzaren araudia garatzeko erreferentziazko ordenantza lotesleak OR-4.1 eta OR-4.2 «Kale-trazaduraren arabera ordenatutako urbanizazio irekia» eta OR-5 «Urbanizazio irekia finka isolatuan» izango dira, baina malgutasun nahikoarekin. - Ingurabide handiarekiko bizitegi-izaera trinkoa duen kanpoko koroa, zortzi eta hamaika solairutan hedatzen dena eta bulegoak eta merkataritzako beheko solairuak ere barne hartzen dituena. - Dentsitate ertaineko bizitegi-barneko koroa barneko kale batekin eta ipar-hegoaldeko parke lineal batekin batera garatutako altuera moderatuan (sei solairu).

9.158

ALHAO ez. 138

2000ko azaroaren 29a, asteazkena - 2000ko azaroaren 29a, asteazkena

- Ekipamendua. Barneko koroa osatzen dute eta ez daude eremu handi batean kontzentratzen, bestela bizitegi-multzoekin txandakatuko dira, eta ipar-hego norabidean sortuko dira parkean zehar eta bulebar egituratzailean zehar. Salbururaoko parkea ere bertan dagoenez, parkeari lotutako jardueretarako ekipamenduak jarri dira, hala nola kirol jarduerak, eremuaren ertzean. Artefaktu hauek parkean sartzeak paisaia-tratamendua errazten du, poltsa bizian sakabanatuta dauden artefaktuetatik desberdinak diren propietateak emanez. - Ibilbidea zehaztea, espazioak bereiztea saihestuz, ibilbide bakoitzaren berezitasuna ezarriz baina oinezkoentzako bideen sarearen eta inguruko sektoreen jarraipenaren arabera. - Espazio ireki pribatuen urbanizazio-zereginaren optimizazioa, espazio horiek proposatzen diren erabilera mota ezberdinen bitartez sor daitezkeelako. Azalera hauek, bai lursail komunitarioetan daudenek, bai familia bakarreko etxebizitzen terrazek, jabeen ingurumen-kalitateari laguntzeaz gain, hiri-paisaia bera hobetzen dute, mantentze-gasturik gabe. Onartu eta ondo arautu behar dira. - Hirugarren sektoreko jarduerak. Bizitegi erabilerarekin bat egingo dute eta erabilera horretarako kalifikazio espezifiko bat esleitzea proposatzen da Valladolid hiribidearen N-140 errepidearekin bat egiten duen lurzoru estrategikoari. Horrenbestez, merkataritza-eskaera 14.885 m2-ra mugatuta dago. - Gasolindegia. Errepide nagusiko bidegurutzearen amaieran, lursail bat erreserbatuta dago gasolindegirako. Garapen dokumentuak, azpiplanak, kontuan hartuko ditu: • Lurpeko uren kalitatean eragina izan dezaketen arriskuak murrizteko behar diren neurriak. Bereziki, saneamendu-sarea estankoa dela bermatu eta errepideetan, batez ere iparralderantz doan kanpoko errepidean, gerta daitezkeen isuriek akuiferoa kaltetu ez dezaten neurriak hartzea. • Akuiferoen drainatze eta lurpeko isurketa oztopatzeko beharrezkoak diren neurriak. • Eremuaren iparraldean ingurumena zaintzeko beharrezkoak diren neurriak, gutxienez 50 m-ko babesgune berde bat mugatzea, horrela, jabetzaren mugaren eta sistemaren iparraldera doan errepidearen arteko zerrenda. espazio irekiak antzeko erabilera duten ingurumena hobetzeko eremutzat hartu behar dira. 4. ABANTAILA. Sektoreko batez besteko okupazioa 940,67 a.u/erk.m2-koa da. Gehienezko etxebizitza kopurua 2.614koa da eta konexioaren gehienezko erabilera 329.678 metro koadrokoa. 5. DERRIGORREZKO ZEHATZAK. Oro har, honako zehaztapen hauek bateratzen dira: 1. puntuan adierazitako eta sistema orokortzat hartzen diren kaleen trazadura, eta erdiko etorbidearen ekialde-mendebaldeko trazadura. Berdeguneen eta ekipamenduen sistema orokorren planoak, planoak, gutxienekoak eta erlatiboak, lokalean eta exekuzioan lotzen dituzte. Azpiplanak beste edozein antolamendu ere garatu dezake, suteen gehienezko kopurua eta ezarritako gehieneko erabilera ez ezik, beste jarraibide hauek ere kontuan hartuta. Sailkatutako apartamentuen derrigorrezko eskaintzari dagokionez, baldintza-orriek ezartzen dute gutxienez mota honetako 1.960 etxebizitza lotu behar direla (guztizkoaren %75). Eraikin-tipologia-arauak «Antolakuntza-politikak» 3. puntuan aipatzen direnak dira; Araudi hauek erreferentziazkoak dira eta ez dira zuzenean aplikagarriak. Plan partzialak eraikinen altuerak zehaztuko ditu eta, oro har, ez du inoiz hamaika solairu baino gehiago izango kanpoko koroan eta zortzi solairu baino gehiago barneko koroan. Altuera horiek kontuan hartuta, edozein motatakoak izan daitezke. Altuera horiek kasu indibidualetan bakarrik alda daitezke eta hirigintzaren arabera justifikatzen dira beti. Etxebizitzen tamainari dagokionez, finantzaketa publikoa eta babes ofiziala dutenentzat oinarrizko modulua hartu zen, 115 Erk. m2-ko Merkataritza-erabilera bizitegi-erabilerarekin batera 10 metro koadrokoa da etxebizitza bakoitzeko (26.140 metro koadro).

BOTHA 138. zenbakia

- Ekipamendua. Batez ere barneko koroa osatzen dute, ez daude poltsiko handi batean bilduta, baina etxebizitza-blokeekin txandakatzen dira eta ipar-hego lerroko parkean eta bulebar egituratzailean garatzen dira. Salburua parkearen presentziari erantzunez, eremuaren periferian ere instalazioak kokatu ziren, eta horri esker, parkearekin lotutako jarduerak garatzeko aukera dago, hala nola: B. kirol izaera dutenak. Industriagunearekiko integrazio horrek bere paisaiaren alde egiten du eta bizitegi-multzoaren barruan daudenetatik bereizten du. - Errepide-sarea zehaztea, bereizketa espaziala saihestuz, ibilbide bakoitzaren berezitasunak zehaztuz baina oinezkoen bide-sarearen jarraipenari eutsiz, nahiz eta inguruko sektoreekin. - Proposatutako erabilera-eredu ezberdinen ondorioz izan daitezkeen izaera pribatuko espazio irekien hiri-esparruaren eginkizunaren optimizazioa. Espazio hauek, bai erkidegoko zuzkidurak, bai familia bakarreko etxebizitzen terrazek, haien jabeen ingurumen-kalitatea hobetzen laguntzeaz gain, ehun publikoa hobetzen laguntzen dute mantentze kosturik gabe. Lehenetsi eta ondo arautu behar dira. - Hirugarren mailakoa. Bizitegi-erabileran integratuta dago eta bizitegi-erabilerarekin bat etorriz, erabilera-mota horretarako berariazko kualifikazioa egiten da Av. Valladolidetik eta N-104tik. Asmoa 14.885 m2-ra mugatutako espazio komertzialen eskari posiblea kontuan hartzea da. - Gasolindegia. Lur zati bat gasolindegi baterako edo trafikoaren ikuspuntutik bide garrantzitsuenen bidegurutzean jarri zen. Garapen-dokumentuaren azpiplanak honako hauek hartzen ditu kontuan: • Lurpeko uren kalitatea hondatzeko arriskuak minimizatzeko beharrezko neurriak. Bereziki, saneamendu-sarearen estankotasuna bermatzea eta errepideetan ustekabeko isuriek, batez ere ipar-hegoaldetik kanpo, akuiferoan eragin ez dezaten neurriak hartzea. • Akuiferoen drainatze eta lurpeko isurketari oztopo bat ekiditeko beharrezko neurriak. • Eremuaren iparraldean dagoen uholde-lautada zaintzeko beharrezkoak diren neurriak, gutxienez 50 m-ko babes-eremu berdearen mugatzea, eremuaren mugaren eta espazio libreko sistemaren ipar-hego kalearen artean kokatutako zerrendak izan behar du. ingurumen-hobekuntzaren arlo bati dagozkion izaera eta xede antzekoekin kontsideratuta. 4. ERABILERA. Industriaren batez besteko erabilera 940,67 RU/m2ch da. Gehienezko etxebizitza kopurua 2.614koa da eta derrigorrezko gehieneko erabilera 329.678 m2c-koa. 5. XEDAPENEN LOTE-MAILA. Eremuaren mugaketa, 1. puntuan adierazitako sistema orokortzat hartzen diren kaleen trazadura eta ekialde-mendebaldeko erdiko etorbidea nahitaezkoak dira, oro har. Zehazki, berdeguneen eta landare-espazioen sistema orokorren trazadurak izaera minimo batekin lotzen du azalerari dagokionez eta izaera erlatiboarekin egitura-egoera zehatzari dagokionez. Azpiplanak jarraibide hauek betetzen dituen beste edozein xedapen garatu ahal izango du, zehaztutako gehienezko etxebizitza-kopuruaz eta zehaztutako gehienezko erabileraz gain. Etxebizitza sozialen beharrezko hornikuntzari dagokionez, gutxienez 1.960 etxebizitza (guztien % 75) gizarte babesko etxebizitza izatearekin lotuta dago. Arau tipologikoak 3. puntuan deskribatutako erreferentziazko arauak dira: «Araubide-gidalerroak» eta inoiz ez dira zuzenean aplikagarriak. Oinplano partzialak zehatz zehazten ditu eraikinaren altuerak, oro har, kanpoko jakitegian hamaika solairu eta barneko jakitegian zortzi solairu baino gehiago izango ez direnak, eta altuera horiek errespetatzen dituen edozein tipologia garatu ahal izango da. Kuota horiek denbora mugatu batean itzulgarriak izan daitezke, betiere hirigintzaren ikuspuntutik nahikoa justifikatuta badago. Etxearen tamaina dela eta, 115 m2c-ko oinarrizko modulua hartu zen sustapen publikorako eta araudi babesteko. Etxebizitzarekin integratutako merkataritza erabilera 10 m2c-tan egiten da apartamentuetarako (26.140 m2c).

ALHAO ez. 138

2000ko azaroaren 29a, asteazkena - 2000ko azaroaren 29a, asteazkena

BOTHA 138. zenbakia

9.159

6 DERRIGORREZKO TRANSFERENTZIA. Derrigorrezko drainatzeak hartzen dira kontuan: eremuko fitxan (erregimen orokorrak) lotuta daudenak, derrigorrezko gainerako tokiko drainatzeak eta Lurralde Antolamendu eta Hiri Antolamendurako Legearen Testu Bateginaren 20. artikuluak eta Hiri Antolamendurako Dekretuak indarrean daudenak. , beti berriena. 7. URBANIZAZIO-TASAK. Eskualdatuko diren eremu guztiak azpiplanaren arabera eraikiko dira, sistema orokorrak barne hartuta. Eremutik kanpoko sistema lokal eta orokorretara konektatzeak eta eremuaren mugaketak eragindakoak sartzen dira.

6. DERRIGORREZKO EGINKIZUNAK. Nahitaezko transmisioak dira eremuko fitxategian jasotakoak (Sistema Orokorrak), beharrezko gainerako toki-sistemak eta, nolanahi ere, art. TReko 20. Estatuko Plangintza eta Hiri Antolamendurako Legearen eta aplikatzekoa den hirigintza-araudia.

iragarpenak

auzitara

LEHENDAKARIAK

LEHENDAKARIAK

ZERBITZU OROKORRAK SAILA

ZERBITZU OROKORRAK SAILA

7.148 Aire Girotuaren Mantentze Kontratuaren Lizitazio Iragarkia. Toki Administrazioari buruzko indarreko xedapenen testua eta ondorengoak onartzen dituen apirilaren 18ko 781/1986 Errege Lege Dekretuaren 122. artikuluan ezarritakoaren arabera, zortzi eguneko epean, publikoak arautzen dituzten baldintza ekonomiko eta administratiboen agiriak. eskaintza argitaratzen da. Epe horretan erreklamazioak aurkeztu ahal izango dira, eta Arabako Foru Aldundiak ebatziko du. Epe hori igarotakoan, ezin izango dira onartu kontratua edo klausularen bat ez betetzeagatiko erreklamazioak, baina deusezak diren erreklamazioak geratuko dira (ekainaren 16ko 2/2000 Legegintzako Errege Dekretuaren 62. artikulua, Herri Administrazioen Kontratuen Legearen testua) . ) . Era berean, toki-administrazioen alorrean indarrean dauden xedapenen idazketa onartzen duen apirilaren 18ko 781/1986 Errege Lege Dekretuaren testuaren 122.º artikuluaren 2. paragrafoan xedatutakoaren arabera, egingo da. izan lehiaketa publikoa iragarrita Errepublikako Lehendakaritzako foru diputatuak azaroaren 15eko 317/00 Foru Dekretuaren bidez lizitazioa baimendu zuen.

7.148 Aire girotuko sistemen mantentze-lanak kontratatzeko eskaintza egiteko gonbidapena. Toki administrazioari dagokionez indarrean dauden lege xedapenen testu bategina onartzen duen apirilaren 18ko 781/1986 Legegintzako Errege Dekretuaren testuaren 122. artikuluetan eta hurrengoetan xedatutakoa betetzeko, honako hauek izango dira: jendaurrean zortzi eguneko epean, lehiaketa publikoa arautu nahi duten Klausula Ekonomiko-Administratiboen pleguak deitzen dira horretarako. Adierazitako epean aurkeztu ahal izango dira erreklamazioak, eta hori Arabako Foru Aldundiak erabakiko du. Epe hori igarota, ez dira baliozko ez-betetze materialengatik edo plegu edo klausularen baten deuseztasunagatiko erreklamazioak, baina deuseztasun-errekurtsoak agintzen du (ekainaren 16ko 2/2000 Legegintzako Errege Dekretuaren 62. artikulua). . , Herri Administrazioen Kontratuen Legearen testu bategina onartzen duena). Aldi berean, aipatutako 122. artikuluko 2. idatz-zatian eta hurrengoetan toki-administrazioko gaietan indarrean dauden lege-xedapenen testu bategina onartzen duen apirilaren 18ko 781/1986 Legegintzako Errege Dekretuaren testuaren testuaren arabera, lehiaketa aurkeztuko da. iragartzen da, azaroaren 15eko 317/00 Foru Ordenantzaren bidez onartua, Lehendakaritza Saileko Foru Diputatu Nagusia. 1.- BEZEROA a) Organoa: Arabako Foru Aldundia. b) Espedienteak izapidetzeko zerbitzua: Zerbitzu Orokorren Idazkaritza Teknikoa. c) Espedientearen zenbakia: 5/2001. 2.- KONTRATUAREN HELBURUA a) Objektuaren deskribapena: hainbat eraikinetako aire girotuko sistemen mantentze-zerbitzua kontratatzea. b) Gauzatzeko lekua: Vitória-Gasteiz. d) Kontratuaren iraupena: 2001eko urtarrilaren 1etik urte bereko abenduaren 31ra bitartekoa, gehienez hiru aldiz berritu daitekeena. 3.- TRATAMENDUA, PROZEDURA ETA ESLEITZEKO MODUA a) Prozedura: Arrunta. b) Prozedura: Irekia, lizitatzaileak aldez aurretik onartu gabe. c) Forma: lehiaketa. 4.- LIZITZAILEAREN OINARRIZKO AURREKONTUA Zenbateko osoa 8.000.000 pezeta (48.080,97 euro). 5.- Aldi baterako BERMEAK: Ez da beharrezkoa. Zalantzarik gabe: sariaren zenbatekoaren %4. 6.- DOKUMENTAZIOA ETA INFORMAZIOA JASOTZEA Organoa: Zerbitzu Orokorren Idazkaritza Teknikoa.

1.- BANAKETA ERAKUNDEA a) Erakundea: Arabako Foru Aldundia. b) Fitxategiaren arduraduna: Zerbitzu Orokorren Idazkaritza Teknikoa. c) Espedientearen zenbakia: 5/2001. 2.- HITZARMENAREN HELBURUA a) Objektuaren azalpena: eraikin ezberdinetako aire girotuko sistemen mantentze-zerbitzua. c) Lekua: Vitória/Gasteiz. d) Kontratuaren iraupena: 2001eko urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra; Gehienez hiru luzapen egin daitezke. 3.- PROZEDURAK, PROZEDURAK ETA ESLEHATZEKO MODUA a) Prozedura: ohikoa. b) Prozedura: irekia, lizitatzailearen aldez aurretiko baimenik gabe. c) Forma: lehiaketa. 4.- LEHIAKETAREN OINARRIZKO AURREKONTUA: Guztira: 8.000.000 pezeta (48.080,97 euro). 5.- Aldi baterako BERMEA: ez da beharrezkoa. Laburbilduz: diru-laguntzaren balioaren %4. 6.- DOKUMENTUAK ETA INFORMAZIOA NON LORTU Erakundea: Zerbitzuen Idazkaritza Tekniko Nagusia.

7. GARAPEN TASAK. Derrigorrezko emakida-eremu guztiak azpiplanaren arabera urbanizatuko dira, sistema orokorrak biltzen dituztenak barne. Halaber, eremutik kanpo dauden enkanteetatik eta lehendik dauden sistema orokor eta tokikoekin lotuetatik eratorritako lanak hartuko dira kontuan.

9.160

ALHAO ez. 138

2000ko azaroaren 29a, asteazkena - 2000ko azaroaren 29a, asteazkena

Helbidea: Samaniego kalea, 14 – 1. solairua (Hacienda eraikina). Kokapena eta posta kodea: 01008 Vitória/Gasteiz. Telefonoa: 945 18 18 18; Luzapena: 4310. Faxa: 945 18 15 16. 7.- KONTRATISTAREN BETEBEHARRAK a) Sailkapena (taldeak, azpitaldeak eta kategoriak): ez da nahitaezkoa. b) Beste betebehar batzuk: ikus klausula ekonomiko eta administratiboen pleguetako IV. 8. artikulua.- PROPOSAMENAK AURKEZTEA a) Epea: 15 egun jarraian, lizitaziorako deialdia Arabako Erkidego Historikoko ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratzen denetik zenbatzen hasita. b) Aurkeztu beharreko agiriak: ikusi Baldintza Orokorren V. Atala.

BOTHA 138. zenbakia

Helbidea: Samaniego, 14 - 1. Solairua (Baserria Eraikina). Kokapena eta posta kodea: 01008 Vitória-Gasteiz. Telefonoa: (945) 18-18-18. Luzapena: 4310. Faxa: (945) 18-15-16. 7.- KONTRATISTAREN BALDINTZA ZEHATZAK a) Sailkapena (taldeak, azpitaldeak eta kategoriak): Ez da beharrezkoa.

c) Lekua: Vitória/Gasteiz. d) Eguna: eskaintzak aurkezteko azken egunaren hurrengo laneguna edo, aurreko 100. artikuluaren kasuan, hamaikagarrena. e) Ordua: 13:00etan 10.- BESTE DATU BATZUK: Zerbitzu Orokorren Idazkaritza Teknikoan. 11.- PUBLIZITATE GASTUAK: irabazlearen kontura. 12.- IRAGARKIA EUROPAKO UDALERREN ALDIZKARI OFIZIALERA BIDALDIEKO DATA: ez dagokio. Vitória/Gasteiz, 2000ko azaroaren 16a.- Lehendakariordea, ALFREDO MARCO TABAR.

b) Bestelako betekizunak: ikusi ekonomia eta administrazio pleguko IV. 8.- ESKAINTZAK AURKEZPENA a) Epea: 15 egun natural, eskaintza Arabako Lurralde Historikoko ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratzen denetik aurrera. b) Eman beharreko dokumentazioa: Ikus Lizitazioaren Pleguko V. Atala. c) Aurkezteko lekua: Entitatea: Arabako Foru Aldundiko Erregistro Orokorra. Helbidea: Probintzia Plaza, 5-behea. Kokapena eta posta kodea: 01001 Vitoria-Gasteiz. Amaiera data: 14:30 (larunbata ez lanegunak). Proposamenak posta bidez aurkeztean, Kontratazio Erregelamendu Orokorraren 100. artikuluan xedatutakoa beteko da. d) Lizitatzaileak bere eskaintza zabalik mantentzeko behartuta dagoen epea: 3 hilabete. 9.- PROPOSAMENAK IREKITZEA a) Arabako Foru Aldundia. b) Helbidea: Casa Palacio Plaza de la Provincia, z/g. Enkante Aretoa. c) Lekua: Vitória-Gasteiz. d) Eguna: hurrengo laneguna, proposamenak aurkezteko azken eguna edo hamaikagarren eguna, aurreko 100.º artikuluaren kasuan. e) Ordua: 13:00etan 10.- BESTE INFORMAZIO BATZUK: Zerbitzu Orokorren Idazkaritza Teknikotik. 11.- PUBLIZITATE GASTUAK: esleipendunaren kontura izango dira. 12.- IRAGARKIA EUROPAKO ERKIDEGOEN ALDIZKARI OFIZIALEAN EGINDAKO EGUNA: Ez da aplikagarria kasu honetan. Vitória-Gasteiz, 2000ko azaroaren 16a.- Foru Lehendakaritza Saileko zuzendariordea, ALFREDO MARCO TABAR.

LEHENDAKARIAK

LEHENDAKARIAK

ZERBITZU OROKORRAK SAILA

ZERBITZU OROKORRAK SAILA

7.149 Lizitazio Iragarkia, probak egiteko datu-base bat sortzeko eta emakidadunari software-aplikazioen probak egiten laguntzeko erreminta edo tresna-kit bat hornitzeko, instalatzeko eta ezartzeko lizitazioarekin lotutakoa, bai eta erabiltzaileen prestaketa-zerbitzua kontratatzeko ere. tresna hau. Toki-administrazioaren indarrean dagoen araudiaren testu bategina onartzen duen apirilaren 18ko 781/86 Legegintzako Errege Dekretuaren 122. artikuluetan eta hurrengoetan xedatutakoaren arabera, lehiaketaren berariazko administrazio-araubidearen orria argitaratu beharko da zortzi epean. iragarki hau argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

7.149 Lizitaziorako gonbidapena, software-aplikazioak probatzeko eta erabiltzaileak tresna honetan trebatzeko prozesuan laguntzeko proba-datu multzoak eta utilitateak sortzeko erreminta edo tresna-kit bat hornitzeko, instalatzeko eta ezartzeko. Toki-erakundeei buruz indarrean dauden lege-xedapenen testu bategina onartzen duen apirilaren 18ko 781/1986 Legegintzako Errege Dekretuaren testuaren 122. artikuluak eta hurrengoak betetzeko, jendaurrean jartzen dira zortzi eperako. egun, Ondorio horretarako, lizitazio publikoa arautzeko xedea den klausula ekonomiko-administratiboen agiriak jo ziren. Adierazitako epean aurkeztu ahal izango dira erreklamazioak, eta hori Arabako Foru Aldundiak erabakiko du. Epe hori igarota, ez-betetze materiala edo pleguaren edo klausularen bat deuseztasunean oinarritutako ekintzek ez dute jarraitzen, deuseztasunean oinarritutako inpugnazioak kanpoan geratuz (Lege 63. artikulua). .

c) Aurkezteko lekua: Entitatea: Arabako Foru Aldundiko Erregistro Orokorra. Helbidea: Probintzia Plaza, 5 - behean. Kokapena eta posta kodea: 01001 Vitória/Gasteiz. Ordua: 14:30 (ez du balio larunbatetan). Proposamena posta bidez aurkezten bada, Kontratazio Erregelamendu Orokorraren 100. artikuluan xedatutakoa aplikatuko da. d) Lizitatzaileak bere eskaintza zabalik mantendu behar duen epea: 3 hilabete. 9.- PROPOSAMENAK IREKITZEA a) Arabako Foru Aldundia. b) Helbidea: Jauretxe enkante aretoa, Probintzia plaza, z/g.

Epe horren barruan, interesdunek Arabako Foru Aldundiak ebatziko dituen eskaerak aurkeztu ahal izango dituzte. Epe hori igarota, ez dira onartuko Baldintza Orokorrak edo klausularen bat haustean oinarritutako erreklamazioak.

ALHAO ez. 138

2000ko azaroaren 29a, asteazkena - 2000ko azaroaren 29a, asteazkena

Horrez gain, 781/86 Legegintzako Dekretuaren 122. artikuluko 2. idatz-zatian eta hurrengo artikuluetan ezarritakoaren arabera, lehiaketa publikoa deitzen da. Hala ere, administrazio-baldintza bereziei buruzko kexarik aurkeztuz gero, lehiaketa-deialdira proposamenak aurkezteko epea atzeratu ahal izango da. 1. SARIEN ANTOLAKETA. a) Erakundea: Arabako Foru Aldundia. b) Fitxategiaren arduraduna: Idazkaritza Teknikoa. c) Espedientearen zenbakia: 449/00. 2.- HITZARMENAREN HELBURUA: a) Objektuaren azalpena: Software-aplikazioak probatzeko esparruan, probak egiteko eta laguntzarako datu-base baliagarria sortzeko tresna edo erreminta bat ematea, instalatzea eta ezartzea, bai eta prestaketa-zerbitzua ere. tresna honen erabiltzaileentzat. b) Lekua: Vitória/Gasteiz. d) Gauzatzeko epea: 20 egun jarraian. 3.- PROZEDURAK, PROZEDURAK ETA ESLEIPENA: a) Prozedura: ohikoa. b) Prozedura: irekia, aurretiazko onespenik behar ez duena. c) Forma: lehiaketa. 4.- ESKAINTZA LEHIAGOEN OINARRIZKO AURREKONTUA: Guztira: 13.000.000 pezeta (78.131,57 euro). 5.- BERMEAK. Behin-behinekoa: ez da beharrezkoa. Behin betikoa: esleipen-tasaren %4. 6.- DOKUMENTUAK ETA INFORMAZIOA NON LORTU: a) Erakundea: Zerbitzu Orokorretako Idazkaritza Teknikoa. b) Helbidea: Samaniego 14 – 1. solairua (Hacienda Etxea) c) Herria eta posta kodea: 01008 Vitoria/Gasteiz. c) Telefonoa: (945) 18-18-18. Luz.: 4310. Faxa: (945) 1815-16 7.- KONTRATISTAREN BETEBEHARRAK: a) Sailkapena (taldeak, azpitaldeak eta kategoriak): b) Beste betebehar batzuk: ikus kudeaketa-baldintza partikularren orrialdeko IV. 8. artikulua.- PARTE HARTZEKO ESKAINTZA EDO ESKABIDEAK AURKEZPENA: a) Epea: 15 egun natural, lehiaketa Arabako Lurralde Historikoko ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratzen denetik aurrera. b) Eman beharreko agiriak: ikusi dagokion Administrazio Klausulen pleguko V. atala. c) Aurkezteko lekua: Entitatea: Arabako Foru Aldundiko Erregistro Orokorra. Helbidea: Probintzia Plaza, 5 - behean. Kokapena eta posta kodea: 01001 Vitória/Gasteiz. Ordua: 14:30 (ez du balio larunbatetan). Proposamenak postaz bidaliz gero, Kontratazio Erregelamendu Orokorraren 100. artikuluan xedatutakoa aplikatuko da. d) Lehiakideak eskaintzari eutsi behar dion epea: 3 hilabete. 9.- PROPOSAMENAK IREKITZEA: a) Erakundea: Arabako Foru Aldundia. b) Helbidea: Jauregiko enkante aretoan —Provintzia plaza, z/g—. c) Lekua: Vitória/Gasteiz. d) Eguna: eskaintzak aurkezteko ezarritako azkenaren hurrengo laneguna edo hamaikagarrena, aurreko 100. artikuluan aipatutako egoera gertatzen bada. e) Ordua: 13:00

BOTHA 138. zenbakia

9.161

Aldi berean, aipatutako 122. artikuluko 2. idatz-zatian eta hurrengoetan toki-erakundeen gaietan indarrean dagoen lege-xedapenen testu bategina onartzen duen apirilaren 18ko 781/1986 Legegintzako Errege Dekretuaren testuaren testuaren arabera, jakinarazten da. lizitazioa, Lehendakaritza Saileko Foru Zuzendariordearen 2000ko azaroaren 15eko 319. Foru Ordenantzaren bidez onartua. 1.- BEZEROA a) Organoa: Arabako Foru Aldundia. b) Espedienteak izapidetzeko zerbitzua: Zerbitzu Orokorren Idazkaritza Teknikoa. c) Espedientearen zenbakia: 449/00. 2.- HITZARMENAREN HELBURUA a) Objektuaren deskribapena: entseguak egiteko datu-multzoak sortzeko tresna edo tresna-multzo bat hornitzea, instalatzea eta ezartzea eta software-aplikazioak probatzeko prozesuan laguntzeko laguntzak B. erabiltzaileak tresna honetan trebatzea. b) Gauzatzeko lekua: Vitória-Gasteiz. d) Entregatzeko epea: 20 egun jarraian. 3.- PROZEDURAK, PROZEDURAK ETA ESLEITZEKO MODUA a) Prozedura: Arrunta b) Prozedura: Irekia, lizitatzaileak aldez aurretik onartu gabe. c) Forma: lehiaketa. 4.- LIZITZAILEAREN OINARRIZKO AURREKONTUA: Zenbateko osoa 13.000.000 pezeta (78.131,57 euro). 5.- Aldi baterako BERMEAK: Ez da beharrezkoa. Zalantzarik gabe: erabaki motaren %4. 6.- DOKUMENTAZIOA ETA INFORMAZIOA JASOTZEA Organoa: Zerbitzu Orokorren Idazkaritza Teknikoa. Helbidea: Samaniego, 14 - 1. Solairua (Baserria Eraikina). Herria eta posta kodea: 01008 Vitoria-Gasteiz Telefonoa: (945) 18-18-18. Luzapena: 4310. Faxa: (945) 18-15-16 7.- KONTRATISTAREN BALDINTZA BEREZIAK a) Sailkapena (taldeak, azpitaldeak eta kategoriak): b) Beste betekizun batzuk: Ikusi ekonomia eta administrazio-agiriaren IV. 8.- ESKAINTZAK AURKEZPENA a) Epea: 15 egun natural, eskaintza Arabako Lurralde Historikoko ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratzen denetik aurrera. b) Eman beharreko dokumentazioa: Ikus Lizitazioaren Pleguko V. Atala. c) Aurkezteko lekua: Entitatea: Arabako Foru Aldundiko Erregistro Orokorra. Helbidea: Probintzia Plaza, 5-behea. Kokapena eta posta kodea: 01001 Vitoria-Gasteiz. Amaiera data: 14:30 (larunbata ez lanegunak). Proposamenak posta bidez aurkeztean, Kontratazio Erregelamendu Orokorraren 100. artikuluan xedatutakoa beteko da. d) Lizitatzaileak bere eskaintza zabalik mantentzeko behartuta dagoen epea: 3 hilabete. 9.- PROPOSAMENAK IREKITZEA a) Arabako Foru Aldundia. b) Helbidea: Casa Palacio Plaza de la Provincia, z/g. Enkante Aretoa. c) Lekua: Vitória-Gasteiz. d) Eguna: hurrengo laneguna, proposamenak aurkezteko azken eguna edo hamaikagarren eguna, aurreko 100. artikuluaren kasuan. e) Ordua: 13:00

9.162

ALHAO ez. 138

2000ko azaroaren 29a, asteazkena - 2000ko azaroaren 29a, asteazkena

BOTHA 138. zenbakia

10.- BESTE DATU BATZUK: Zerbitzu Orokorren Idazkaritza Teknikoa. 11.- PUBLIZITATE GASTUAK: irabazlearen kontura. 12.- EUROPAKO ERKIDEGOEN EGUNKARIA OFIZIALARI JAKINARAZPEN-EGUNA: Kasu honetan ez da beharrezkoa. Vitoria/Gasteiz, 2000ko azaroaren 16a - Lehendakaritza Saileko foru diputatua, ALFREDO MARCO TABAR.

10.- BESTE DATU BATZUK: Zerbitzu Orokorren Idazkaritza Teknikotik. 11.- PUBLIZITATE GASTUAK: esleipendunaren kontura izango dira. 12.- IRAGARKIA EUROPAKO ERKIDEGOEN ALDIZKARI OFIZIALEAN EGINDAKO EGUNA: Ez da aplikagarria kasu honetan. Vitória-Gasteiz, 2000ko azaroaren 16a.- Foru Lehendakaritza Saileko zuzendariordea, ALFREDO MARCO TABAR.

LEHENDAKARIAK

LEHENDAKARIAK

ZERBITZU OROKORRAK SAILA

ZERBITZU OROKORRAK SAILA

7.272 Programa informatiko jakin batzuetarako lizentzia pakete ezberdinak emateko enkantearen iragarkia edo horien eguneraketak. Toki Administrazioari eta ondorengoei buruzko indarrean dauden xedapenen testua onartzen duen apirilaren 18ko 781/1986 Errege Lege Dekretuaren 122. artikuluan xedatutakoaren arabera, zortzi eguneko epean, enkantean egingo diren baldintza ekonomiko eta administratiboen agiriak. zein Idizpur arautuko den argitaratuko da. Epe horretan erreklamazioak aurkeztu ahal izango dira, eta Arabako Foru Aldundiak ebatziko du. Epe hori igarotakoan, ezin izango dira onartu kontratua edo klausularen bat ez betetzeagatiko erreklamazioak, baina deusezak diren erreklamazioak geratuko dira (ekainaren 16ko 2/2000 Legegintzako Errege Dekretuaren 62. artikulua, Herri Administrazioen Kontratuen Legearen testua) . ) . Era berean, toki-administrazioen alorrean indarrean dauden xedapenen idazketa onartzen duen apirilaren 18ko 781/1986 Errege Lege Dekretuaren testuaren 122.º artikuluaren 2. idatz-zatian xedatutakoaren arabera, egingo da. izan lehiaketa publikoa iragarrita Errepublikako Lehendakaritzako foru diputatuak urriaren 21eko 329/00 Foru Dekretuaren bidez lizitazioa baimendu zuen. 1.- BANATZAILEAREN ANTOLAKETA: a) Erakundea: Arabako Foru Aldundia. b) Fitxategiaren arduraduna: Zerbitzu Orokorren Idazkaritza Teknikoa. c) Espedientearen zenbakia: 478/00. 2.- HITZARMENAREN HELBURUA: a) Objektuaren azalpena: programa informatiko jakin batzuetarako lizentzia pakete batzuk entregatzea edo horiek eguneratzeko eskatzea. c) Lekua: Vitória/Gasteiz. d) Entregatzeko azken eguna: 20 egun natural, esleipenaren jakinarazpena jasotzen denetik hasita. 3.- PROZEDURA, PROZEDURA ETA ESLEHATZEKO ERA

7.272 Programa informatiko ezberdinetarako hainbat lizentzia pakete hornitzeko eta eguneratzeko esleipen deialdia. Lurralde-antolamenduaren inguruko indarreko lege-xedapenen testu bategina onartzen duen apirilaren 18ko 781/1986 Legegintzako Errege Dekretuaren testuaren 122. eta hurrengo artikuluetan xedatutakoa betetzeko, jendaurrean jartzen dira. zortzi eguneko epea. ofizioz, horretarako deitutako enkantea arautu nahi duten Klausula Ekonomiko-Administratiboak. Adierazitako epean aurkeztu ahal izango dira erreklamazioak, eta hori Arabako Foru Aldundiak erabakiko du. Epe hori igarota, ez dira baliozko ez-betetze materialengatik edo plegu edo klausularen baten deuseztasunagatiko erreklamazioak, baina deuseztasun-errekurtsoak agintzen du (ekainaren 16ko 2/2000 Legegintzako Errege Dekretuaren 62. artikulua). . , Herri Administrazioen Kontratuen Legearen testu bategina onartzen duena). Aldi berean, toki-erakundeen gaietan indarrean dauden lege-xedapenen testua berrikustea onartzen duen apirilaren 18ko 781/1986 Legegintzako Errege Dekretuaren testuaren 122. artikuluaren 2. idatz-zatian eta hurrengoetan ezarritakoaren arabera, enkantea iragarria, Lehendakaritza Saileko Foru Diputatu Nagusiak azaroaren 21eko 329/00 Foru Ordenantzak onartua. 1.- BEZEROA: a) Organoa: Arabako Foru Aldundia. b) Espedienteak izapidetzeko zerbitzua: Zerbitzu Orokorren Idazkaritza Teknikoa. c) Espedientearen zenbakia: 478/00. 2.- HITZARMENAREN HELBURUA: a) Objektuaren deskribapena: hainbat programa informatikotarako hainbat lizentzia pakete hornitzeko eta eguneratzeko hitzarmena. b) Gauzatzeko lekua: Vitória-Gasteiz. d) Entregatzeko azken eguna: 20 egun jarraian daude, esleipenaren jakinarazpena jasotzen denetik zenbatzen hasita. 3.- PROZESUA, PROZESUA ETA ESLEITZEKO MODUA: a) Prozedura: Arrunta. b) Prozedura: Irekia, lizitatzaileak aldez aurretik onartu gabe. c) Forma: enkantea. 4.- LIZITAZIOKO OINARRIZKO AURREKONTUA: Enkantea banatzen den lote bakoitzeko gehienezko zenbateko hauetan ezartzen da, eta horiek barne hartzen dituzte aplikagarriak diren zerga, tasa eta karga guztiak (BEZa barne) eta gastu guztiak barne. foru aldundi honetan dagozkion xedapenak. I. lotea: Quark Xpress Passport-en bertsio berritzea 3.1etik 4.1era: ESP 255.664 (1.536,57 EUR). II lotea: Quark Xpress Passport 4.1-aren sei lizentzia hornitzea: ESP 2.059.116. (12.375,54 euro). III. lotea: Freehandrako bi eguneratze hornitzea 8.0 bertsiotik 9.0ra bitartekoa: ESP 62.756 (377,17 EUR). IV lotea: Macromedia Freehand 9.0 lizentzia biren hornidura: 168.084 ESP (1.010,21 euro). V. lotea: 5.02 bertsiotik 5.5era Photoshop-en eguneraketa bat ematea: ESP 42.340 (254,47 EUR).

a) Prozedura: ohikoa. b) Prozedura: irekia, lizitatzailearen aldez aurretiko baimenik gabe. c) Mota: Enkantea. 4.- ESKAINTZA OINARRIZKO ESKAINTZA: Enkantean ateratako lote bakoitzeko jarraian adierazitako gehienezko balioak ezarri dira; zenbateko horiek aplikagarriak diren zerga, betebehar eta karga guztiak (bereziki BEZa) eta dagozkion hornigaiak Udalari entregatu aurretik egindako gastu guztiak barne hartzen ditu. I. lotea: 3.1 bertsiotik 4.1era Quark Xpress Passport bertsio berritzea: ESP 255.664 (1.536,57 EUR). II. Lotea: Quark Xpress Passport 4.1rako sei lizentzia hornitzea: ESP 2.059.116. (12.375,54 euro). Hirugarren Lotea: Freehand 8.0tik 9.0rako bertsioaren bi eguneratze hornitzea: ESP 62.756 (377,17 EUR). IV lotea: Macromedia Freehand 9.0 lizentzia biren hornidura: 168.084 ESP (1.010,21 euro). V. lotea: 5.02 bertsiotik 5.5era arte Photoshop eguneratzearen hornidura: 42.340 ESP (254,47 EUR).

ALHAO ez. 138

2000ko azaroaren 29a, asteazkena - 2000ko azaroaren 29a, asteazkena

MENDIKATEA. Lotea: 2.5 bertsiotik 5.5era Photoshop eguneratzearen entrega: 59.160 pezeta (355,56 euro). VII. lotea: Microsoft Office 98 Mac-erako hiru lizentzia hornitzea: ESP 289.188 (1.738,05 euro). VIII lotea: 3.0 bertsiotik 4.02 egunera arte Acrobat hornitzea: 23.722 ESP (142,57 euro). IX: Lotea: Macentzako ATM Deluxe 4.5 lizentzia biren horniketa (tipografiak behar bezala funtziona dezan beharrezkoak diren erabilerak): 35.519 ESP (213,47 EUR). X lotea: Mac-erako Norton Utilities hornitzea ingelesezko lizentziarekin: ESP 21.866 (131,42 EUR). 5.- GORDAILUAK: Behin-behinekoa: ez da beharrezkoa. Behin betikoa: esleipenaren zenbatekoaren % 4 6.- DOKUMENTUAK ETA INFORMAZIOA NON LORTU: Establezimendua: Zerbitzu Orokorretarako Idazkaritza Teknikoa Helbidea: Samaniego kalea, 14 – 1. solairua (Ogasun Eraikina). Kokapena eta posta kodea: 01008 Vitória/Gasteiz. Telefonoa: 945 18 18 18; Luzapena: 4310; Faxa: 945 18 15 16. 7.- KONTRATISTAREN BETEBEHARRAK: a) Sailkapena (taldeak, azpitaldeak eta kategoriak): ez da nahitaezkoa. b) Beste betebehar batzuk: ikus klausula ekonomiko eta administratiboen pleguetako IV. 8. artikulua.- ESKAINTZAK AURKEZPENA: a) Epea: 15 egun jarraian, enkantearen iragarkia Arabako Alde Historikoko ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratzen denetik zenbatzen hasita.

BOTHA 138. zenbakia

9.163

VI. lotea: 2.5 bertsiotik 5.5era arteko Photoshop eguneratzearen hornidura: 59.160 ESP (355,56 EUR). VII. lotea: Microsoft Office 98 Mac-erako hiru lizentzia hornitzea: ESP 289.188 (1.738,05 euro). VIII. lotea: 3.0 bertsiotik 4.02ra bitarteko Acrobat eguneraketa bat hornitzea: 23.722 ESP (142,57 EUR). IX. lotea: Macentzako ATM Deluxe 4.5 lizentzia biren hornitzea (tipografiak behar bezala funtziona dezan beharrezkoak diren utilitateak): 35.519 ESP (213,47 EUR). X lotea: Norton Utilities for Mac lizentzia ingelesez ematea: ESP 21.866 (EUR 131,42). 5.- BERMEAK: Aldi baterakoa: Ez da beharrezkoa. Zalantzarik gabe: sariaren zenbatekoaren %4. 6.- DOKUMENTAZIOA ETA INFORMAZIOA LORTZEA: Establezimendua: Zerbitzu Orokorren Idazkaritza Teknikoa Helbidea: Samaniego, 14 – 1. solairua (Edifício Fazenda). Kokapena eta posta kodea: 01008 Vitória-Gasteiz. Telefonoa: (945) 18-18-18. Luzapena: 4310. Faxa: (945) 18-15-16. 7.- KONTRATISTAREN BALDINTZA ZEHATZAK: a) Sailkapena (taldeak, azpitaldeak eta kategoriak): Ez da beharrezkoa.

c) Aurkezteko lekua: Entitatea: Arabako Foru Aldundiko Erregistro Orokorra. Helbidea: Probintzia Plaza, 5 - behean. Kokapena eta posta kodea: 01001 Vitória/Gasteiz. Ordua: 14:30 (ez du balio larunbatetan). Proposamena posta bidez aurkezten bada, Kontratazio Erregelamendu Orokorraren 100. artikuluan xedatutakoa aplikatuko da. d) Lizitatzaileak bere eskaintza zabalik mantendu behar duen epea: 3 hilabete. 9.- ESKAINTZAK IREKIERA: a) Arabako Foru Aldundia. b) Helbidea: Jauretxe enkante aretoa, Probintzia plaza, z/g. c) Lekua: Vitória/Gasteiz. d) Eguna: eskaintzak aurkezteko azken egunaren hurrengo laneguna edo, aurreko 100. artikuluaren kasuan, hamaikagarrena. e) Ordua: 13:00etan 10.- BESTE DATU BATZUK: Zerbitzu Orokorren Idazkaritza Teknikoan. 11.- PUBLIZITATE GASTUAK: irabazlearen kontura. 12.- IRAGARKIA EUROPAKO UDALERREN ALDIZKARI OFIZIALERA BIDALDIEKO DATA: ez dagokio. Vitória/Gasteiz, 2000ko azaroaren 22a.- Foru Saileko Lehendakariordetza, ALFREDO MARCO TABAR.

b) Bestelako betekizunak: ikusi ekonomia eta administrazio pleguko IV. 8.- ESKAINTZAK AURKEZPENA: a) Epea: 15 egun natural, enkantea Arabako Lurralde Historikoko ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratzen denetik aurrera. b) Eman beharreko dokumentazioa: Ikus Lizitazioaren Pleguko V. Atala. c) Aurkezteko lekua: Entitatea: Arabako Foru Aldundiko Erregistro Orokorra. Helbidea: Probintzia Plaza, 5-behea. Kokapena eta posta kodea: 01001 Vitoria-Gasteiz. Amaiera data: 14:30 (larunbata ez lanegunak). Proposamenak posta bidez aurkeztean, Kontratazio Erregelamendu Orokorraren 100. artikuluan xedatutakoa beteko da. d) Lizitatzaileak bere eskaintza zabalik mantentzeko behartuta dagoen epea: 3 hilabete. 9.- ESKAINTZAK IREKIERA: a) Arabako Foru Aldundia. b) Helbidea: Casa Palácio Enkante Aretoa. Probintzia plaza, z/g. c) Lekua: Vitória-Gasteiz d) Eguna: hurrengo egun baliodunean, proposamenak aurkezteko azken egunean edo hamaikagarren egunean, aurreko 100.º artikuluan aurreikusitako kasuan. e) Ordua: 13:00etan 10.- BESTE INFORMAZIO BATZUK: Zerbitzu Orokorren Idazkaritza Teknikotik. 11.- PUBLIZITATE GASTUAK: esleipendunaren kontura izango dira. 12.- IRAGARKIA EUROPAKO ERKIDEGOEN ALDIZKARI OFIZIALEAN EGINDAKO EGUNA: Ez da aplikagarria kasu honetan. Vitoria-Gasteiz, 2000ko azaroaren 22a - Lehendakaritza Saileko Foru Saileko zuzendariordea, ALFREDO MARCO TABAR.

NEKAZARITZA ETA INGURUMEN SAILA

NEKAZARITZA ETA INGURUMEN SAILA

NEKAZARITZA KONTSEILUA

NEKAZARITZA KONTSEILUA

7.273 Zirkularra Azaroaren 22ko 730/00 Foru Dekretua betez eta indarreko araudiari jarraituz, kontrol-sistema informatizatua duen gas-kromatografoa hornitzeko iragarki publikoa argitaratzen da.

7.273 Lizitazioa Azaroaren 22ko 730/00 Foru Dekretuaren arabera eta indarrean dagoen araudiaren arabera, lehiaketa publikoa abiarazten da «kontrol-sistema informatizatua duen gas-kromatografoa hornitzeko».

b) Aurkeztu beharreko agiriak: ikusi Baldintza Orokorren V. Atala.

9.164

ALHAO ez. 138

2000ko azaroaren 29a, asteazkena - 2000ko azaroaren 29a, asteazkena

KONTRATUAREN HELBURUA: zehaztuta. PROZEDURA: premiazkoa. PROZEDURA: irekia. BANAKETA ERA: Lehiaketa. ESKAINTZA OINARRIA: 7.800.000 ESP (46.878,94 EUR). EGITEKO EPEA: Entrega 2000/12/31 baino lehen egin behar da. GORDAILU BAKARRA: ez da beharrezkoa. GORAILU BAKARRA: sariaren zenbatekoaren %4. ESPEDIENTEAREN AZTERKETA: Mahastizaintza eta Enologia Zerbitzua: Camino a Lapueblara, z/g, Laguardia; Telefonoa: 941-121080. DOKUMENTUAK LORTZEA: Mahastizaintza eta Enologia Zerbitzuko zuzendariaren bulegoetan: Lapueblara Carretera, z/g, Laguardia; Telefonoa: 941-121080.

BOTHA 138. zenbakia

Nekazaritza eta Ingurumen Diputatua, GABRIEL CHINCHETRU FERNANDEZ DE ALEGRÍA.

KONTRATUAREN HELBURUA: Gertatzen dena. EDIZIOA: Premiazkoa. PROZEDURA: Irekia. SARI FORMULA: Lehiaketa. ESKAINTZA MOTA: 7.800.000 pezeta (46.878,94 euro). EPEA: Entrega 2000ko abenduaren 31 baino lehen egin behar da. BITARTEKO GORDAILUA: Ez da beharrezkoa. AZKEN GORDAILUA: sariaren zenbatekoaren %4. DOKUMENTALA BERRIKUSKETA: Carretera de Lapuebla z/g (Laguardia) Mahastizaintza eta Enologia Zerbitzuan. Telefonoa: 941-121080. DOKUMENTAZIOA RETERA: Dokumentazioa Lapuebla Carretera z/g (Laguardia) Mahastizaintza eta Enologia Zerbitzuaren Zuzendaritzak dituen bulegoetan jaso daiteke. Telefonoa: 941-121080. PROPOSAMENAK AURKEZPENA: Lehiaketarako eskabide-proposamenak eskuz entregatuko dira banakako gutun-azaletan Foru Aldundiko Erregistro Orokorrean Lizitazio Koadernoaren XI. Atalean jasotako adierazpenekin, 08:15etik 14:30era zortzi egutegian. argitaratu eta hurrengo egunetan. lizitazio honen Arabako Lurralde Historikoko ALDIZKARI OFIZIALEAN, hala ere, eskaintzak aurkezteko azken eguna laneguna ez bada, epea hurrengo lanegunaren biharamunetik hamalau ordura luzatuko da. Proposamenak posta bidez aurkeztean, Kontratazio Erregelamendu Orokorraren 100. artikuluan xedatutakoa beteko da. PROPOSAMENEN IREKIERA: Foru Aldundi honetako Jauregian, proposamenak aurkezteko epea amaitu eta hurrengo 2. laneguneko 10:00etan. PROPOSAMEN TXANTILOA ETA EMAN BEHARREKO DOKUMENTAZIOA: lizitatzaileek berariazko klausula administratiboen pleguan aurreikusitako proposamen ereduaren arabera aurkeztu beharko dituzte proposamenak eta bertan adierazitako dokumentazioa aurkeztu beharko dute. ZEHAZPENEI BURUZKO KEXAK: Iragarki hau argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera eta zortzi eguneko epean, Foru Aldundi honetako Mahastizaintza eta Enologia Zerbitzuan (Lapuebla z/g, Laguardian) aurkeztutako pleguei buruzko erreklamazioak egin ahal izango dira. apirilaren 18ko 781/86 Errege Lege Dekretuaren testuaren 122. eta hurrengo artikuluetan xedatutakoa betetzeko. Nekazaritza eta Ingurumen Ministerioko foru diputatua, GABRIEL CHINCHETRU FERNANDEZ DE ALEGRIA.

NEKAZARITZA ETA INGURUMEN SAILA

NEKAZARITZA ETA INGURUMEN SAILA

ESKAINTZAK AURKEZPENA: Eskaintzak Foru Aldundiko Erregistro Orokorrean aurkeztu beharko dira, Pleguko XI. atalean eskuragarri. klausulan adierazitakoak dituzten gutun-azaletan; horretarako epea zortzi egun naturalekoa da iragarki hau Arabako Lurralde Historikoko ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratzen denetik hasita, eta ordutegia 08:15etik 14:30era da; eskaintzaren azken eguna eraginkorra ez bada, hurrengo egun balioduneko 14:00ak arte luzatuko da epea. Proposamena postaz bidaliz gero, Kontratazio Erregelamendu Orokorraren 100. artikuluan xedatutakoa aplikatuko da. PROPOSAMENEN IREKIERA: Auzoko bulegoan, proposamenak aurkezteko aurreikusitako azken egunaren ondorengo bigarren laneguneko 10:00etan. LIZITAZIO EREDUA ETA AURKEZTU BEHARREKO AGIRIAK: lizitatzaileek berariazko klausula administratiboen pleguan adierazitako lizitazio ereduaren arabera aurkeztu beharko dituzte proposamenak eta bertan adierazitako agiriak aurkeztu beharko dituzte. OINARRI ETA BALDINTZAK AURKAKO KEXAK: Iragarki hau argitaratu eta hurrengo zortzi eguneko epean, apirilaren 18ko 781/86 Lege Dekretuaren 122. artikuluan ezarritakoaren arabera, Baldintza Orokorren eta ondorengoen aurka erreklamazioak aurkeztu ahal izango dira; Eskaerak Foru Aldundiko Mahastizaintza eta Enologia Zerbitzuan kontsulta daitezke (Camino a Lapueblara, z/g, Laguardia).

NEKAZARITZA KONTSEILUA

NEKAZARITZA KONTSEILUA 7.274

Lizitazio publikoa azaroaren 22ko 731/00 Lege Dekretuaren eta indarreko araudiaren arabera "grafitozko ganbera duen xurgapen atomikoko espektrofotometroa hornitzeko". KONTRATUAREN HELBURUA: zehaztuta. PROZEDURA: premiazkoa. PROZEDURA: irekia. BANAKETA ERA: Lehiaketa. LEHIAKETAKO OINARRIZKO SARIA: 14.000.000 ESP (84.141,69 euro). KONTRATUA EGITEKO EPEA: Entrega 2000/12/31 baino lehen egin behar da. BERME MUGAGABEA: Ez da beharrezkoa. BETIKO BERME BAT: %4ko deskontua primaren prezioan. AZTERKETA ARIKETA: enologia eta mahastizaintza. Zerbitzuaren bidez, helbide honetan: Carretera de Lapuebla, n.g. (Guardia). Telefonoa: 941-121080.

7. 274 Iragarkia Azaroaren 22ko 731/00 Foru Dekretuarekin bat etorriz eta indarrean dagoen araudiarekin bat etorriz, lehiaketa publikoa irekita dago «grafito-ganbera duen xurgapen atomikoko espektrofotometroa hornitzeko». KONTRATUAREN HELBURUA: Gertatzen dena. EDIZIOA: Premiazkoa. PROZEDURA: Irekia. SARI FORMULA: Lehiaketa. ESKAINTZA MOTA: 14.000.000 pezeta (84.141,69 euro). EPEA: Entrega 2000ko abenduaren 31 baino lehen egin behar da. BITARTEKO GORDAILUA: Ez da beharrezkoa. AZKEN GORDAILUA: sariaren zenbatekoaren %4. DOKUMENTALA BERRIKUSKETA: Mahastizaintza eta Enologia Zerbitzuan, Lapuebla kalea z/g (Laguardia). Telefonoa: 941-121080.

ALHAO ez. 138

2000ko azaroaren 29a, asteazkena - 2000ko azaroaren 29a, asteazkena

AGIRIAK LORTZEA: Mahastizaintza eta Enologia Zerbitzuaren egoitzan, Labuebla kalea, zk. B. (Laguardia). Telefonoa: 941-121080.

BOTHA 138. zenbakia

9.165

Nekazaritza eta Ingurumen Ministerioko foru diputatua, GABRIEL CHINCHETRU FERNANDEZ DE ALEGRIA.

DOKUMENTAZIOA RETERA: Dokumentazioa Lapuebla kaleko z/g (Laguardia) Mahastizaintza eta Enologia Zerbitzuaren Zuzendaritzako bulegoetan jaso daiteke. Telefonoa: 941-121080. PROPOSAMENAK AURKEZPENA: Lehiaketarako eskabide-proposamenak eskuz entregatuko dira banakako gutun-azaletan Foru Aldundiko Erregistro Orokorrean Lizitazio Koadernoaren XI. Atalean jasotako adierazpenekin, 08:15etik 14:30era zortzi egutegian. argitaratu eta hurrengo egunetan. lizitazio honen Arabako Lurralde Historikoko ALDIZKARI OFIZIALEAN, hala ere, eskaintzak aurkezteko azken eguna laneguna ez bada, epea hurrengo lanegunaren biharamunetik hamalau ordura luzatuko da. Proposamenak posta bidez aurkeztean, Kontratazio Erregelamendu Orokorraren 100. artikuluan xedatutakoa beteko da. PROPOSAMENEN IREKIERA: Foru Aldundi honetako Jauregian, proposamenak aurkezteko epea amaitu eta hurrengo 2. laneguneko 10:00etan. PROPOSAMEN TXANTILOA ETA EMAN BEHARREKO DOKUMENTAZIOA: lizitatzaileek berariazko klausula administratiboen pleguan aurreikusitako proposamen ereduaren arabera aurkeztu beharko dituzte proposamenak eta bertan adierazitako dokumentazioa aurkeztu beharko dute. ZEHAZPENEI BURUZKO KEXAK: Iragarki hau argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera eta zortzi eguneko epean, Foru Aldundi honetako Mahastizaintza eta Enologia Zerbitzuan (Lapuebla kalea, z/g, Guardia) erregistratutako pleguei buruzko erreklamazioak egin ahal izango dira. apirilaren 18ko 781/86 Errege Lege Dekretuaren testuaren 122. eta hurrengo artikuluetan xedatutakoa betetzeko. Nekazaritza eta Ingurumen Ministerioko foru diputatua, GABRIEL CHINCHETRU FERNANDEZ DE ALEGRIA.

NEKAZARITZA ETA INGURUMEN SAILA

NEKAZARITZA ETA INGURUMEN SAILA

INGURUMEN KONTSEILUA

INGURUMEN KONTSEILUA

7.275 Iragarkia Azaroaren 21eko 728/2000 Dekretuan ezarritakoaren arabera eta indarrean dagoen araudiaren arabera, hemen argitaratzen da enkantearen iragarkia; Enkante honek partzuergoko mendietan baso-atalen mantentze-lanak eta soilguneak basoberritzeko lanak esleitzea du helburu, Arabako haranetan, lautadan eta Gorbeiako inguruetan.

7.275 Deialdia Azaroaren 21eko 728/2000 Foru Dekretuarekin bat etorriz eta indarrean dagoen araudia betez, "Consórcio dos Vales do Regiões baso-eremuetako mantentze-lanak eta arraun trukea baso publikoetan" lehiaketa publikoa ireki zen. de Alaveses , Llanada eta Piedmonte del Gorbea". KONTRATUAREN HELBURUA: Gertatzen dena. ERREDAKZIOA: Premiazkoa. PROZEDURA: Irekia. ONARTZE-METODOA: Enkantea. ESKAINTZA MOTA: ESP 16.823.611 (EUR 101.111,94).

PROPOSAMENEN AURKEZPENA: Lehiaketan parte hartzeko proposamenak Foru Aldundiko Erregistro Orokorrean sartu beharko dira, Iragarkiko XI. Baldintzetan adierazitako aitorpenak jasotzen dituzten bi gutun-azaletan; horretarako epea zortzi egun naturalekoa da, iragarkia Arabako Lurralde Historikoko ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratzen den egunetik hasita, eta eskaintzak aurkezteko azken eguna baliozkoa ez bada, goizeko 02:00ak arte luzatuko da. hurrengo egunean egun balioduna; Une honetan, proposamenak 08:15etik 14:30era bitartean aurkez daitezke. Posta bidez bidaltzeko kasuan, Kontratazio Erregelamendu Orokorraren 100. artikuluan xedatutakoa aplikatuko da. PROPOSAMENEN IREKIERA: Arabako Foru Aldundiaren Jauregian, proposamenak aurkezteko epea amaitu eta hurrengo egun balioduneko 10etan. AURKEZTU BEHARREKO PROPOSAMENEN ETA AGIRIAK TXANTILOA: Parte-hartzaileek “Administrazio Baldintza Bereziak” orrian aurkezten den ereduaren arabera aurkeztu beharko dituzte proposamenak eta orri honetan adierazitako agiriak ere aurkeztu beharko dituzte. OINARRIEN AURKAKO ERREKLAMAZIOAK: Apirilaren 18ko 78/86 Lege Dekretuaren 122. artikuluetan eta hurrengoetan xedatutakoa betetzeko, baldintzen aurka erreklamazioak aurkeztu ahal izango dira, argitaratzen denetik zortzi eguneko epean. iragarki honena. Baldintzen orriak foru aldundi honetako mahastizaintza eta enologia zerbitzuan kontsulta daitezke (helbidea: Lapuebla kalea, n. g, Laguardia).

KONTRATUAREN HELBURUA: zehaztuta. PROZEDURA: premiazkoa. PROZEDURA: irekia. BANAKETA MODUA: Enkantea. LEHIAKETAKO OINARRIZKO SARIA: 16.823.611 ESP (101.111,94 euro). KONTRATAZIO-EPEA: Lanak 2001eko martxoaren 31rako amaituta egon beharko dira. MUGA GABE BERMEA: Ez da beharrezkoa. BERME BAKARRA: Sariaren zenbatekoaren %4. AZTERKETA DOKUMENTALA: Medi Zerbitzuko bulegoetan, helbide honetan: Probintzia plaza, n.g, bulego teknikoak, 3.a. DOKUMENTUAK LORTZEA: Ingurumen Saileko Mendi Zerbitzuko bulegoetan jaso daitezke dokumentuak. ESKAINTZAK AURKEZPENA: Lehiaketan parte hartzeko proposamenak Foru Aldundiko Erregistro Nagusian aurkeztu beharko dira, Baldintza Orriko X. baldintzan jasotako zehaztapenekin bi gutun-azal jarrita; Hamahiru egun naturalez bertaratu ahal izango dira, 08:15etik 14:30era, iragarki hau Arabako Lurralde Historikoko ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita. Eskaintza epea eraginkorra ez bada, epea goizeko 2ak arte luzatuko da. hurrengo egun baliodunekoa.

EPEA: Lanak 2001eko martxoaren 31 baino lehen amaitu beharko dira. GORDAILUA: Ez da beharrezkoa. AZKEN GORDAILUA: sariaren zenbatekoaren %4. DOKUMENTALAREN BERRIKUSKETA: Basoko bulegoetan, Probintzia plaza z/g 3. Bulego teknikoa. DOKUMENTAZIOA KENTZEA: Dokumentazioa Ingurumen Agentziaren Baso Zerbitzuaren bulegoetan jaso daiteke. ESKAINTZAK AURKEZPENA: Lizitazio proposamenak eskuz entregatuko dira Foru Aldundiko Erregistro Orokorrean 08:15etik 14:30era Arabako Lurralde Historikoko BLATT, epea lehen egunean hamalau ordutara luzatuz. hurrengo egun baliodunean, eskaintzak aurkezteko azken eguna lanegun ez den kontuan hartu gabe.

9.166

ALHAO ez. 138

2000ko azaroaren 29a, asteazkena - 2000ko azaroaren 29a, asteazkena

Proposamena posta bidez aurkezten bada, Kontratazio Erregelamendu Orokorraren 100. artikuluan xedatutakoa aplikatuko da.

BOTHA 138. zenbakia

Nekazaritza eta Ingurumen Ministerioko foru diputatua, GABRIEL CHINCHETRU FERNANDEZ DE ALEGRIA.

Proposamenak posta bidez aurkeztean, Kontratazio Erregelamendu Orokorraren 100. artikuluan xedatutakoa beteko da. PROPOSAMENEN IREKIERA: Foru Aldundi honetako Jauregian, proposamenak aurkezteko epea amaitu eta hurrengo 2. laneguneko 10:00etan. PROPOSAMEN TXANTILOA ETA EMAN BEHARREKO DOKUMENTAZIOA: lizitatzaileek berariazko klausula administratiboen pleguan aurreikusitako proposamen ereduaren arabera aurkeztu beharko dituzte proposamenak eta bertan adierazitako dokumentazioa aurkeztu beharko dute. ZEHAZPENARI ERREKEXAK: Iragarki hau argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera eta zortzi eguneko epean, erreklamazioak aurkeztu ahal izango dira pleguetan, foru aldundi honetako baso-zerbitzuaren aurrean baloratu ahal izateko, araudiari xedatutakoa betetzeko. Apirilaren 18ko 781/86 Legegintzako Errege Dekretuaren testuaren 122. º eta hurrengoak. Nekazaritza eta Ingurumen Ministerioko foru diputatua, GABRIEL CHINCHETRU FERNANDEZ DE ALEGRIA.

HERRI SAILA ETA UDAL SAILA

HERRI LAN ETA HIRIGINTZA SAILA

7.162 Lehiaketa-iragarkia Toki entitateei eta ondorengoei buruz indarrean dauden xedapenen testua onartzen duen apirilaren 18ko 781/86 Legegintzako Errege Dekretuaren testuaren 122. artikuluan xedatutakoaren arabera, zortzi eguneko epean, iragarki honetan deitutako lehiaketa publikoa arautzen duen administrazio-agintarien ebazpen-baldintza espezifikoak. Epe horretan erreklamazioak aurkeztu ahal izango dira, eta Arabako Foru Aldundiak ebatziko du. Epea igarota, ez dira onartuko kontratua edo klausularen bat ez betetzeagatiko erreklamazioak, baina deuseztasun errekurtsoak onartuko dira (Herri Administrazioen Kontratuei buruzko Legearen Bertsio Bateginaren 62. artikulua). Horrez gain, apirilaren 18ko 781/86 Errege Lege Dekretuaren testuaren 122. artikuluko 2. paragrafoan xedatutakoaren arabera, lehiaketa publikoa irekitzen da. Hala ere, administrazio-klausula zehatzen kontrako erreklamazioa gertatuz gero, lizitazio-prozesua atzeratu ahal izango da.

7.162 Lehiaketa deialdia Toki-erakundeei buruzko indarreko xedapenen testu bategina onartzen duen apirilaren 18ko 781/86 Legegintzako Errege Dekretuaren testuaren 122. eta hurrengo artikuluekin bat etorriz, jendaurrean jartzen da. zortzi eguneko epea iragarki honetan deitutako lehiaketa publikoa arautzeko berariazko klausula administratiboen pleguetarako. Adierazitako epean aurkeztu ahal izango dira erreklamazioak, eta hori Arabako Foru Aldundiak erabakiko du. Epe hori igarota, plegu edo klausularen bati uko egitea dakarten ez-betetze-erreklamazioek ez dute aurrera egingo, baina deuseztasunak preskribatuko dira (Administrazio Kontratuen Legearen Testu Bateginaren 62. artikulua). publiko). Aldi berean, aipatutako apirilaren 18ko 781/86 Errege Lege Dekretuaren testuaren 122. eta hurrengo artikuluetako 2. idatz-zatian ezarritakoaren arabera, lehiaketa publikoa deitzen da, nahiz eta lizitazioa atzeratu egingo den, hala behar izanez gero. horietatik erreklamazioak administrazio-klausula berezien pleguaren aurka egiten dira. 1. ENTITATE EMATEA a) Erakunde kolektiboa: Arabako Foru Aldundia. Herri Lan eta Hirigintza Saila. Herri Lan Zuzendaritza. Plangintza, diseinu eta eraikuntza zerbitzua. b) Espedienteak Izapidetzeko Unitatea: Herri Lan Saila. c) Espediente zenbakia: 00/G-88. 2. KONTRATUAREN HELBURUA a) Objektuaren deskribapena: «La Hoyako aztarnategi arkeologikora eta Laguardiako urtegira sartzeko bideko zoladura egokitu eta sendotzeko proiektua». b) Loteka eta zenbakika banakatzea: Ez dagokio. c) Gauzatzeko lekua: Guardia. d) Gauzatzeko epea: Sei hilabete. 3. TRATAMENDUA, PROZEDURAK ETA ESLEITZEKO MODUA a) Prozedura: Arrunta. b) Prozedura: Irekia. c) Modalitatea: aldez aurretik onartu gabeko lehiaketa. 4. LIZITAZIOKO OINARRIZKO AURREKONTUA: Balio osoa: 19.745.960 pezeta (118.675,61 euro). 5. BERMEAK: Behin-behinekoa: Ez. 6. DOKUMENTAZIOA ETA INFORMAZIOA JASOTZEA a) Organoa: Sustapen Idazkaritza. Herri Lan Zuzendaritza. Herri Lan eta Hirigintza Saila. b) Helbidea: Probintzia plaza, 4. - 5. solairua.

PROPOSAMEN GUZTAILEN IREKIERA: Foru Aldundiko Jauregian, proposamenak aurkezteko epea amaitzen den bigarren laneguneko 10:00etan. PROPOSAMEN TXANTILOIA ETA AGIRIAK AURKEZPENA: Parte-hartzaileek “Administrazio Baldintza Bereziak” orrian dagoen ereduaren arabera aurkeztu beharko dituzte proposamenak eta proposamenekin batera orrialde honetan adierazitako agiriak aurkeztu beharko dituzte. SALMENTA BALDINEI BURUZKO KEXAK: Apirilaren 18ko 781/86 Lege Dekretuaren 122. artikuluan xedatutakoa betetzeko, salmenta-baldintzen aurkako erreklamazioak aurkeztu ahal izango dira zortzi eguneko epean. iragarki hau argitaratzea; Orrialde hauek Foru Aldundiko Mendi Zerbitzuan kontsulta daitezke.

1.- BANAKETA ERAKUNDEA a) Erakundea: Arabako Foru Aldundia. Herri Lan eta Hirigintza Saila. Herri Lan Zuzendaritza. Plangintza, diseinu eta eraikuntza zerbitzua. b) Espedienteak Izapidetzeko Bulegoa: Herri Lan Bulegoa. c) Espediente zenbakia: 00/G-88. 2.- KONTRATUAREN HELBURUA a) Kontratuaren xedearen azalpena: La Hoyako aztarnategira eta Guardiako zisternara sartzeko bideko lurzorua egokitzeko eta sendotzeko proiektua. b) Loteen banaketa eta kopurua: bat ere ez. c) Gauzatzeko lekua: Guardia. d) Gauzatzeko epea: sei hilabete. 3.- PROZEDURAK, PROZEDURAK ETA ESLEHATZEKO MODUA a) Prozedura: ohikoa. b) Prozedura: irekia. c) Modalitatea: aldez aurretik onartu gabe lizitatzea. 4.- LIZITAZIOKO OINARRIZKO AURREKONTUA: Guztira: 19.745.960 pezeta (118.675,61 euro). 5.- GORDAILUAK: aldi baterakoak: ez dira beharrezkoak. 6.- DOKUMENTUAK ETA INFORMAZIOA NON LORTU a) Erakundea: Garapen Bulegoa. Herri Lan Zuzendaritza. Herri Lan eta Hirigintza Saila. b) Helbidea: Provintiza Plaza, 4. - 5. solairua.

ALHAO ez. 138

2000ko azaroaren 29a, asteazkena - 2000ko azaroaren 29a, asteazkena

c) Lekua eta posta-kodea: 01001 Vitória/Gasteiz. d) Telefonoa: 945 18 18 18 (2244 edo 2245 luzapena). e) Faxa: 945 18 18 91. f) Agiriak eta informazioa jasotzeko azken eguna: hogeita sei egun natural, iragarkia Arabako Alde Historikoko ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera. 7.- KONTRATISTAREN BETEBEHARRAK a) Sailkapena (taldeak, azpitaldeak, kategoria): Ez da derrigorrezkoa. b) Beste betebehar batzuk: ikusi berariazko klausula administratiboen plegua. 8.- PARTE HARTZEKO ESKAINTZA EDO ESKABIDEAK AURKEZPENA a) Aurkezteko epea: 14:30ean, iragarkia Arabako Lurralde Historikoko ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta hurrengo egunetik hasita hogeita seigarren egun naturalean; Eskaintzak astelehenetik ostiralera onartzen dira. b) Aurkeztu beharreko agiriak: ikusi administrazio-araudi espezifikoa. c) Aurkezteko lekua: 1. Entitatea: Arabako Foru Aldundiko Erregistro Orokorreko Atala. 2. Helbidea: Provintiza Plaza, 5 - behean. 3. postua eta posta kodea: 01001 Vitória/Gasteiz. d) Lizitatzaileak eskaintzari eutsi behar dion epea (lizitazioa): 90 egun, eskaintzak irekitzen direnetik aurrera. e) Aldaerak (lehiaketa): ez dira onartuko. 9.- PROPOSAMENAK IREKITZEA a) Organoa: Arabako Foru Aldundia. b) Helbidea: Provintiza Plaza, 4. - 5. solairua. c) Lekua: Vitória/Gasteiz. d) Eguna: eskaintzak aurkezteko finkatutako azkenaren ondorengo hirugarren egun balioduna. Izena emateko epea larunbata bada, ekitaldia hurrengo lanegunera atzeratuko da. e) Ordua: 10:30ean. 10.- BESTE INFORMAZIO BATZUK: Kontsultatu kudeaketa baldintza zehatzak. 11.- PUBLIZITATE GASTUAK: irabazlearen kontura. Vitória/Gasteiz, 2000ko uztailaren 10a.- Herri Lan eta Hirigintza Saileko foru diputatua, D. ANTONIO AGUILAR MEDIAVIVILLA.

BOTHA 138. zenbakia

9.167

c) Lekua eta posta-kodea: 01001 Vitoria-Gasteiz. d) Telefonoa: 945-181818 (2244 edo 2245 luzapena). e) Faxa: 945-181891. f) Agiriak eta informazioa jasotzeko azken eguna: iragarkia Arabako Lurralde Historikoko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera hogeita sei egun jarraian. 7. KONTRATISTAREN BALDINTZA ZEHATZAK a) Sailkapena (taldeak, azpitaldeak eta kategoria): Ez da beharrezkoa. b) Beste betekizun batzuk: ikusi «Tratamendurako Klausula Bereziak» dokumentua. 8. PARTE HARTZEKO ESKAINTZAK EDO ESKABIDEAK AURKEZTEA a) Aurkezteko epea: iragarkia Arabako Lurralde Historikoko ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta hurrengo hogeita sei egunetako 14:30etan (astelehenetik ostiralera). . b) Eman beharreko dokumentazioa: Kontsultatu kudeaketa klausula espezifikoen zerrenda. c) Aurkezteko lekua: 1. Kidegoa: Arabako Foru Aldundiko Artxibo Nagusiko Zuzendaritzan. 2. Helbidea: Probintzia plaza, 5 - behea. 3. Lekua eta posta-kodea: 01001 Vitoria-Gasteiz. d) Lizitatzaileak bere eskaintza (lizitazioa) zabalik mantentzeko behartuta dagoen epea: Laurogeita hamar egun, eskaintza irekitzen denetik aurrera. e) Aldaerak onartzea (lehiaketa): 9. zk. PROPOSAMENEN IREKIERA a) Organoa: Arabako Foru Aldundia. b) Helbidea: Probintzia plaza, 4. - 5. solairua. c) Lekua: Vitória-Gasteiz. d) Eguna: eskaintzak jaso eta hurrengo egun baliodunetatik hirugarrena. Eskaintzaren irekiera larunbatean gertatzen bada, ekintza hurrengo lanegunera igaroko da. e) Denbora: Hamar ordu eta hogeita hamar minutu. 10. BESTE INFORMAZIO BATZUK: Kontsultatu administrazio klausula partikularren agiria. 11. PUBLIZITATE GASTUAK: Lizitatzaile irabazleak ordainduko ditu. Vitória-Gasteiz, 2000ko azaroaren 10a. - Herri Lan eta Hirigintzako Foru Saileko zuzendariordea, D. ANTONIO AGUILAR MEDIAVIVILLA.

HERRI SAILA ETA UDAL SAILA

HERRI LAN ETA HIRIGINTZA SAILA

7189 Arabako Foru Aldundiaren 2000ko azaroaren 20ko 1139 Foru Dekretuari buruzko Lizitazio Iragarkia. Modu honetan, lehiaketa deitzen da 1:3.000 eskalan hegaldi bat egiteko hirietako hiriguneen eta eraikigarritasunaren koloreko ortoargazkia 1:500 eskalan zehaztuko den eta horiek digitalki eguneratzeko Kartografia; Hauek dira herriak: Araia, Espejo, Kanpezuko Santa Cruz, Izarra, Legutiano, Elburgo, Maestu, Gesaltza-Añana, Peñacerrada, Zambrana eta Zalduondo.

7.189 Lizitazio iragarkia Arabako Foru Aldundiaren 2000ko azaroaren 20ko 1.139 Foru Dekretuaren arabera, eguneratzeko eta eguneratzeko 1:3.000 eskalan koloretako hegaldia lortzeko obrak egiteko lizitaziorako deialdia egiten duena. Hiri-lurzoruaren 1:500 eskalan koloreko ortoargazkia kartografiatu eta gauzatzeko eguna eta hiriguneetako hiriguneak urbanizatzeko egokia: Araia, Espejo, Kanpezuko Santa Cruz, Izarra, Legutiano, Elburgo, Maestu, Añanako Gesaltza, Peñacerrada, Zambrana eta Zalduondo. Apirilaren 18ko 781/88 Legegintzako Errege Dekretuaren 122. artikuluan, lurzoruaren erabilerari dagokionez aplikagarriak diren lege xedapenen testu bateginean ezarritakoaren arabera, administrazio-klausula batzuen pleguak jendaurrean jartzen dira hamabost egutegietan. lehiaketa honen egunak. interesdunek aztertzeko eta, hala badagokio, Arabako Foru Aldundiak ebatzi eta behin betiko onartuko diren kexak formulatzeko, halakorik gertatu ezean. 1.- BEZEROA: a) Erakundea: Arabako Foru Aldundia.

Toki-administrazioaren indarrean dagoen araudiaren testua onartzen duen apirilaren 18ko 781/88 Legegintzako Errege Dekretuaren testuaren 122. artikuluan xedatutakoaren arabera, hamabost egun naturaleko epean, jakinarazpenaren agiriak aurkeztuko dira. Lehiaketako Baldintza hauek arautzen dituzten administrazio-baldintzak argitaratzen dira, interesdunek horiek aztertu eta, hala badagokio, erreklamazioak aurkez ditzaten, eta Arabako Foru Aldundiak ebatziko ditu. Erreklamaziorik aurkezten ez bada, behin betiko onartu direla ulertuko da. 1.- BANATZAILEAREN ANTOLAKETA: a) Erakundea: Arabako Foru Aldundia.

9.168

ALHAO ez. 138

2000ko azaroaren 29a, asteazkena - 2000ko azaroaren 29a, asteazkena

b) Artxibo bulegoa: Hirigintza Bulegoa. c) espediente zenbakia: 00/338. 2.- HITZARMENAREN HELBURUA: a) 1:3.000 eskalan hegaldi bat, hiri-barrutiaren eta hiriguneetako eraikigarritasunaren 1:500 eskalan koloretako ortoargazkia egiteko, kartografia digitala zehaztu eta eguneratzeko; Hauek dira herriak: Araia, Espejo, Kanpezuko Santa Cruz, Izarra, Legutiano, Elburgo, Maestu, Gesaltza-Añana, Peñacerrada, Zambrana eta Zalduondo. b) Gauzatzeko azken eguna: 2000ko abenduaren 31. 3.- PROZEDURAK, PROZESUAK ETA ESLEIPIO MOTA: ohiko izapideak, lehiaketa publikoa eta lehiaketa bidezko esleipena. 4.- LEHIAKETAKO OINARRIZKO AURREKONTUA: Guztira: 8.050.000 ESP (48.381,47 euro), BEZ barne. 5.- GORDAILUAK: behin-behinekoak: ez dira beharrezkoak. 6.- DOKUMENTUAK ETA INFORMAZIOA NON LORTU: a) Entitatea: Arabako Foru Aldundiko Hirigintza Zerbitzua. b) Helbidea: Probintzia Plaza, 5. zenbakia – 1. solairua. c) Lekua eta posta-kodea: 01001 Vitória/Gasteiz. d) Telefonoa: 945 18 18 18; Faxa: 945 18 17 54. 7.- KONTRATISTAREN BETEBEHARRAK: a) Sailkapena: ez da beharrezkoa. b) Beste konpromiso batzuk: kaudimen ekonomikoa eta finantzarioa. 8.- ESKAINTZAK EDO ESKABIDEAK AURKEZTEA: a) Aurkezteko azken eguna: iragarkia Arabako Lurralde Historikoko ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratzen denetik hamabost egun naturalen arte. b) Eman beharreko agiriak: Administrazio Baldintzen dokumentuan adierazitakoak. c) Aurkezteko lekua: Arabako Foru Aldundiko Erregistro Orokorra, Probintzia plaza, beheko 5. zenbakia, 01001, Vitória/Gasteiz. d) Lizitatzaileak bere proposamenari eutsi behar dion epea: adjudikazioa egin arte. e) Desbideraketak: ez dira onartuko. 9.- LIZITAZIOA IREKIERA: Arabako Foru Aldundiko Enkante Aretoan, lizitaziorako azken egunaren biharamuneko hirugarren laneguneko 10:00etan. 10.- BESTE INFORMAZIO BATZUK: ikusi kudeaketa baldintzak. 11.- PUBLIZITATE GASTUAK: irabazlearen kontura. Vitória/Gasteiz, 2000ko azaroaren 20a.- Herri Lan eta Hirigintza Saileko foru diputatua, D. ANTONIO AGUILAR MEDIAVIVILLA.

II

b) Espedientea izapidetzen duen bulegoa: Hirigintza Zerbitzua. c) espediente zenbakia: 00/338. 2.- KONTRATUAREN HELBURUA: a) Koloretako hegaldia 1:3.000 eskalan, zenbakizko kartografia eta kolore-ortoargazkia eguneratzeko 1:500 eskalan urbanizatzeko egokia den hiri-eremuan: Araia, Espejo, Kanpezuko Santa Cruz, Izarra, Legutiano. , Elburgo , Maestu, Salinas de Añana, Peñacerrada, Zambrana eta Zalduondo. b) Gauzatzeko azken eguna: 2000ko abenduaren 31. 3.- KONTRATAZIOA, PROZESUA ETA ESLEITZEKO MODUA: Prozesu arrunta, irekia eta lehiakorra. 4.- ESKAINTZAREN OINARRIZKO AURREKONTUA: Balio osoa: 8.050.000 Pta (48.381,47 euro), BEZ barne. 5.- BERMEAK: Aldi baterakoa: ez derrigorrezkoa. 6.- DOKUMENTAZIOA ETA INFORMAZIOA JASOTZEA: a) Erakundea: Arabako Foru Aldundiko Hirigintza Saila. b) Helbidea: Probintzia plaza 5. zenbakia – 1. solairua. c) Lekua eta posta kodea: Vitória-Gasteiz - 01001. d) Telefonoa: 181818, faxa: 18-17-54. 7.- KONTRATISTAREN BALDINTZA ZEHATZAK: a) Sailkapena: Ez da beharrezkoa. b) Beste betekizun batzuk: Kaudimen ekonomikoa eta finantzarioa. 8.- PARTE HARTZEKO ESKAINTZA EDO ESKABIDEAK AURKEZPENA: a) Epea: Iragarki hau Arabako Lurralde Historikoko ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta hurrengo hamabost egun naturalen barruan. b) Eman beharreko dokumentazioa: Administrazio Klausulen Pleguan jasotakoa. c) Aurkezteko lekua: Arabako Foru Aldundiko Erregistro Orokorrean, Probintzia Plazako 5 zenbakian - C.P. 01001, Gasteizkoa. d) Lizitatzailea bere proposamenari eusteko behartuta dagoen epea: Kontratua esleitu arte. e) Aldaerak onartzea: 9. zk.- LIZITAZIOA IREKITZEA: Arabako Foru Aldundiko enkante aretoan, eskaintzak onartzeko azken egunaren biharamuneko hirugarren laneguneko 10:00etan. 10.- BESTE INFORMAZIO BATZUK: Ikusi administrazio-klausulak dituen dokumentua. 11.- PUBLIZITATE GASTUAK: esleipendunaren kontura. Vitoria-Gasteiz, 2000ko azaroaren 20a.- Herri Lan eta Hirigintzako Delegatua, ANTONIO AGUILAR MEDIAVIVILLA.

ARABAKO TOKI DIPUTATU ESPAZIO HISTORIKOA

komunitateak

BOTHA 138. zenbakia

II

prefekturak

ALEGRIA-DULANZI

ALEGRIA-DULANZI 7.092

Iragarkia Mr. José Luis Martínez Elejalde, Alegria-Dulantzi (Araba) Udaleko alkate-lehendakaria, IRAGARKIEN: 2000ko azaroaren 15etik 2000ko abenduaren 15era bitartean, 2000ko hirugarren hiruhilekoari dagozkion diru-sarrerak ikerketa-aldian kobratuko dira: - Zabor bilketa zerbitzuaren kuota. - Ur horniduragatiko tasa.

7.092 Adierazpena José Luis Martínez Elejalde jauna, Alegría-Dulantzi (Araba) Udaleko alkate-lehendakaria, IRAGARKIA: 2000ko azaroaren 15etik 2000ko abenduaren 15era bitarteko lanegunetan, biak barne, borondatezko bilketaren unean. , egiaztagiriak 2000. urteko hirugarren hiruhilekoari dagozkio. - zabor bilketa zerbitzuaren tasa - ur hornidura tasa

ALHAO ez. 138

2000ko azaroaren 29a, asteazkena - 2000ko azaroaren 29a, asteazkena

- Saneamendu eta garbiketa tasa. Interesdunek Alegria-Dulantzin Vital Kutxaren bulegoan ordaintzen dituzte zerga-zorrak. Era berean, zergadunei jakinarazten zaie ordainketak banku eta kutxen bidez bideratu ditzaketela Itzulketa Ordenantzan ezarritakoaren arabera.

BOTHA 138. zenbakia

9.169

Epe hori amaitutakoan, nahitaezko prozedura hasten da eta ordaindu gabeko kuotak % 20 handitzen dira aipatutako Erregelamenduaren 96. artikuluan ezarritakoaren arabera. Alegría-Dulantzi, 2000ko azaroaren 8a.- Alkatea, JOSE LUIS MARTINEZ ELEJALDE.

- Saneamendu eta garbiketa tasa Interesatuek zerga-zorrak ordain ditzakete Caja Vital, Alegría-Dulantzi bulegoan. Era berean, zergadunei jakinarazten zaie banku-erakundeen eta aurrezki-kutxe federalen bidez zordunketa zuzeneko ordainketak erabil ditzaketela, zordunketa zuzeneko ordenantzan ezarritako baldintzetan. Adierazitako epea igarota, exekuzio-prozesua hasiko da, eta, horretan, bete gabeko kuotak konfiskatuko dira aipatutako arauaren 96. artikuluan aurreikusitako % 20ko gehikuntzarekin. Alegría-Dulantzin, 2000ko azaroaren 8an.- Alkatea, JOSÉ LUIS MARTÍNEZ ELEJALDE.

LABASTIDA

LABASTIDA 7.283

Bastidako Udalaren 105/2000 Ebazpenaren iragarkia; Bastidako kultur etxeko taberna-kafetegiaren ustiapen-kontratua ezesten da -ekainaren 14ko 52/2000 Dekretuak hasitako prozedura- eta beste esleipen-prozedura bat irekitzen da. Ekainaren 16ko 2/2000 Errege Lege Dekretuak onartutako kudeaketa publikoko kontratuen testu bateginak, 78. artikuluan xedatutakoaren arabera, esleipena honako hauen arabera egiten da: 1.- KONTRATUAREN HELBURUA.- Zerbitzua aztertzea. Bastidako Bar-Café des Kultur Etxean, Udalari prezio baten truke ordainduta Kontratua prozesu irekia, enkante sistema eta prozedura arrunta izango dira. 2.- ESKAINTZA BALDINTZAK.- Bostehun mila pezeta, BEZ barne (500.000 pezeta/3.005 euro). 3.- EGITEKO EPEA.- Urtebete, urtez urte berritzeko modukoa, gehienez lau urtera arte. 4.- GORDAILU BAKARRA.- Ez da nahitaezkoa. 5.- BETIKO GORDAILU BAKARRA.- Eraispenaren prezioaren % 20. 6.- KONTRATISTAREN BERARIAZKO BETEBEHARRAK.- 16. artikuluko a) idatz-zatiko ekonomia- eta finantza-kaudimena egiaztatzen da; kaudimen teknikoa edo profesionala, bestalde, aipatu legearen 19. artikuluko b) idatz-zatian adierazitako bideen bidez. 7.- DOKUMENTUA ETA KULTURA ETXEA EGIAZTATZEA Espedientea Bastidako Udaltzaingoko Udaltzaingoan kontsulta daiteke. 8.- PROPOSAMENAK AURKEZTEA Lekua: Bastidako Udaleko Erregistro Orokorrean edo azaroaren 26ko 30/92 Legearen 38. artikuluko 4. idatz-zatian adierazitako edozein bulego edo tokitan. Epea: hamabost egun jarraian, iragarki hau Arabako Lurralde Historikoko ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera. Ordutegia: 9:30etatik 15:00etara, astelehenetik ostiralera. 9.- ESKAINTZAK IREKIERA.- Udaletxeko Osoko Bilkuran, eskaintzak itxi eta hurrengo laneguneko 13:30ean. 10.- PROPOSAMEN TXANTILOA ETA AGIRIAK.- Lizitatzaileek pleguetan ezarritako ereduaren arabera aurkeztu beharko dituzte proposamenak eta eskatutako agiriak erantsi. Bastida, 2000ko azaroaren 21a.- Alkateen Batzarraren Lehendakaria, IGNACIO GIL ORIVE.

7.283 zk. Agindua, Bastidako Udalaren 105/2000 zk. Dekretua, Udal Kultur Etxeko taberna-kafetegi zerbitzua ustiatzeko zerbitzua esleitzeko prozedurari hasiera ematen diona, 52/2000 Dekretuaren bidez. , ekainaren 14koa, Adiskidetze prozedura berri baten irekiera. Herri Administrazioen Kontratuen Kodearen testu bateginaren (ekainaren 16ko 2/2000 Errege Lege Dekretua) 78. artikuluan xedatutakoaren arabera, honako eduki hauen arabera: 1.- KONTRATUAREN HELBURUA.- Erabilpena. Bastidako Kultura Etxean taberna-kafetegia zerbitzua Udalari tasa ordainduta. Kontratua prozedura irekiaren bidez esleitzen da, enkante sistemaren bidez eta legezko prozeduraren bidez. 2.- ESKAINTZA MOTA.- Bostehun mila pezeta, BEZ barne, (500.000 pezeta/3.005 euro). 3.- EGITEKO EPEA.- Urte 1 beste baterako luzagarria gehienez 4 urte arte. 4.- AURRETIKO BERMEA.- Ez da nahitaezkoa. 5.- AZKEN BERMEA.- Emandako prezioaren ehuneko 20. 6.- KONTRATISTAREN BETEKIZUN ZEHATZAK.- Herri Administrazioen Kontratuen Kodearen (ekainaren 16ko 2/2000 Errege Lege Dekretua, 2/2000 Errege Lege Dekretua, ekainaren 16ko 2/2000 Errege Lege Dekretua) 16. artikuluko a) idatz-zatian adierazitako baldintzek arautzen dute Herri Administrazioen Kontratuen Kodearen (ekainaren 16ko 2/2000 Errege Lege Dekretua) 16. artikuluko a) idatz-zatian adierazitako baldintzek arautzen dute. . ) eta ordaintzeko gaitasun teknikoa edo profesionala Lege bereko 19. artikuluko b) letran adierazitako bideen bidez egiaztatzen da. 7.- KULTUR ETXEAREN LEGEA AZTERKETA Bastidako Udaleko Udal Ordezkaritzetan jarduketa aztertzen da. 8.- PROPOSAMENEN AURKEZPENA: Tokia: Proposamenak Bastidako Udaleko Kantzelaritza Nagusian edo azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 38.4 artikuluan aipatzen diren edozein bulegotan aurkeztu beharko dira. Epea: Hamabost egun jarraian, iragarkia Arabako Lurralde Historikoko ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera. Ordutegia: 9:30etatik 15:00etara, astelehenetik ostiralera. 9.- PROPOSAMENAK IREKIERA: Udaletxeko Osoko Bilkuran aurkezteko epea amaitu eta hurrengo laneguneko 13:30ean. 10.- PROPOSAMENA TXANTILOA ETA DOKUMENTAZIOA: Lizitatzaileek pleguetan proposatzen den eredura egokitu beharko dute beren proposamenak eta bertan adierazitako dokumentazioa eman beharko dute. Bastida, 2000ko azaroaren 21a.- Alkate Lehendakaria, IGNACIO GIL ORIVE.

9.170

ALHAO ez. 138

2000ko azaroaren 29a, asteazkena - 2000ko azaroaren 29a, asteazkena

BOTHA 138. zenbakia

LAGUARDIA

LAGUARDIA

7.190 Jakinarazpena 2000-11-10ean, ondasunak soberakin gisa kalifikatzeko prozedura martxan jartzea erabaki zen; Hona hemen argumentuaren deskribapena:

Guardia, 2000ko azaroaren 14a.- Alkateen Batzarreko Lehendakaria, CESAR GARCIA OLANO RUIZ DE OCENTA.

7.190 Iragarkia 2000-10-11n soberakinak aitortzeko prozedura hastea adostu zen, eta jarraian deskribatzen dena: -Laguardian (Araba), zenbaketarik gabeko lursaila, 625,09 m2-ko azalerarekin, ondoriozko ustiategiarekin muga egiten duena. iparraldeko 1. zenbakia), Guardiako Udalaren jabetzakoa; Hegoaldean, Concepción López Ugartek egindako 7. poligonoko 1622 lursaila eta Pedro Gutiérrez del Amok 7. poligonoko 858 lursaila; Hau, Olga Fernández Salazarren 1786 lotea eta Vasco Gallega de Construcción S.A.ren Polígono 7ko 858 lotea. eta Mendebaldeko kalea (Autopista). Hilabetez egongo da ikusgai jendaurrean kexak aurkeztu ahal izateko. Hori guztia Toki Entitateen Ondareari buruzko indarrean dagoen Dekretuaren 8.2 artikuluan xedatutakoaren arabera. Guardia, 2000ko azaroaren 14a.- Alkatea Lehendakaria, CESAR GARCIA OLANO RUIZ DE OCENDA.

LAGUARDIA

LAGUARDIA

- Laguardian (Araba), z/g, 625,09 m2-ko azalera. Mugak: iparraldean, 1. zenbakiaren ondoriozko hondoa, Guardiako udalerrikoa; hegoaldetik, 7. poligonoko 1622 lursaila, Concepción López Ugarterena, eta 7. poligonoko 858 lursaila, Pedro Gutiérrez del Amorena; ekialdetik, Olga Fernández Salazarren 1786. lotea eta Vasco Gallega de Construcción S.A.ren 7. Polígonoko 858. lotea; mendi: kale (kale). Hilabeteko epean jendaurrean jarriko da alegazioak egiteko, aplikagarria den Toki Erakundeen Ondarearen Araudiaren 8.2 artikuluan ezarritakoaren arabera.

7.191 Komunikatua Barbakanako Laguardiako (Araba) Udalerrian, lurpeko aparkalekua sortzeko ekintza-proiektua aurkeztu zen Udalari; titularra Guardiako Udala bera da, beraz, jarduera deseroso, osasungaitz, kaltegarri eta arriskutsuei buruzko Erregelamenduaren 30.2 artikulua betez, hamabost eguneko epean argitaratuko da, ezartzen den jarduerak haiengan eragina izan dezakeela ulertzen dutenek. jakintsu interesatuta dagoen norbaitek, edo beste batek egokitzat jotzen dituen abisuak azal ditzake. Guardia, 2000ko azaroaren 17a.- Alkateen Batzarraren Lehendakaria, CESAR GARCIA OLANO RUIZ DE OCENTA.

7.191 Jabearen, Guardiako Udalaren, Komunikatuak Udal honi aurkezten dio Laguardiako (Araba) udalerrirako "Barbacanako lurpeko aparkalekua" proiektua. Jarduera Deseroso, Osasungaitz, Kaltegarri eta Arriskutsuen Erregelamenduaren 30.2 artikuluan ezarritakoaren arabera, informazio publikoa zabalik egongo da hamabost eguneko epean, egin beharreko jardueraren ondorioz kaltetuak sentitzen direnek beharrezko oharrak egin ditzaten. . . Guardia, 2000ko azaroaren 17a.- Alkatea Lehendakaria, CESAR GARCIA OLANO RUIZ DE OCENDA.

LAUDIO

LLODIO

7.305 Komunikazioa Laudioko Udalaren 2000-11-23ko Ebazpenaren arabera, 1636. zk.ko Alkatetza Dekretuaren arabera, "Edateko hornidura kontserbatu, mantendu, kontsultatu eta kudeatzea" kontratua esleitzeko betekizunak. ura" argitaratzen dira. sare" onartu ziren.

7.305 Deialdia Laudio-Laudioko Udalaren ebazpen bidez, Alkatearen Dekretu zk. Edangarria. onetsia». Indarreko lurzoruaren araudiaren testu bategina onartzen duen apirileko 781/86 Errege Dekretuaren 122. artikuluan xedatutakoaren arabera, onartutako pleguak jendaurrean jarriko dira Eraikuntza Ministerioan zortzi (8) eperako. Egun Zerbitzuak eta Mantentze-lanak, Nerbioi Número 1-4 kalea, interesdunek balioesteko eta, hala badagokio, Enpresak ebatzi beharreko kexak formulatzeko, baldintza-orriak behin betiko onetsiz gero, epearen barruan aurkezten ez badira. epea.Aldi berean, aipatutako zerbitzua esleitzeko lizitazioa abiaraziko da, lizitazioa atzeratuz, behar izanez gero, zerbitzuaren deskribapenaren aurka kexak egonez gero.Laudioko Udalaren Ebazpena, zeinaren bidez, kontrataziorako lizitazioa. «Edateko uren hornidura-sarearen kudeaketa, kontsulta, mantentze eta kontserbazio zerbitzua» ezagutarazten da. 1.- BEZEROA: a) Organoa: Laudio-Llodioko Udala. b) Espedienteak izapidetzeko unitatea: Obra eta Zerbitzu Saila. c) Espediente zenbakia: OS-456/00. 2.- KONTRATUAREN HELBURUA: a) Kontratuaren objektuaren deskribapena: «Edateko uren hornidura-sarearen zerbitzuen kudeaketa, aholkularitza, mantentze-lanak eta kontserbazioa».

Toki-erakundeen arloan aplikagarriak diren xedapenen testu bategina onartzen duen apirilaren 78/86 Errege Dekretuaren 122. artikuluan ezarritakoaren arabera, onartutako baldintza orokorrak jendaurrean jarriko dira zortzi (8 egun) epean. Obra, Zerbitzu eta Mantentze Bulegoa, Nervioi kalea 1-4, interesdunek aztertu eta, hala badagokio, erreklamazioak aurkeztu ditzaten.Enpresak erabakitzen ditu erreklamazioak.Epe horretan erreklamaziorik aurkezten ez bada, Plegua behin betiko onartuko da. .Aldi berean, aipatutako zerbitzua esleitzeko lizitazioa iragarriko da.Beharrezkoa bada, lizitazioa atzeratu egingo da baldintza orokorren aurrean erreklamazioak egiten badira.Laudioko Udalaren ebazpenaren arabera, lizitazioa da. «Edateko uren hornidura-sarearen kontserbazioa, mantentze-lanak, aholkularitza eta kudeaketa» kontraturako irekita dago. 1.- BANAKETA ERAKUNDEA: a) Erakundea: Laudioko Udala. b) Espedientea kudeatzen duen erakundea: Obra eta Zerbitzu Saila. c) Espediente zenbakia: OS-456/00. 2.- KONTRATUAREN HELBURUA: a) Objektuaren zehaztapena: «Edateko uren hornidura-sarearen kontserbazioa, mantentzea, aholkularitza eta kudeaketa».

ALHAO ez. 138

2000ko azaroaren 29a, asteazkena - 2000ko azaroaren 29a, asteazkena

b) Gauzatzeko lekua: Udalerria. c) Gauzatzeko epea: 2001/01/01etik 2002/12/31ra. 3.- PROZEDURA, PROZEDURA ETA ESLEHATZEKO ERA.

BOTHA 138. zenbakia

9.171

Laudio, 23 de novembro de 2000. - Bürgermeister, PABLO GOROSTIAGA GONZALEZ.

b) Gauzatzeko lekua: Udalerria. c) Gauzatzeko epea: 2001/01/01etik 2002/12/31ra. 3.- TRATAMENDUA, PROZEDURA ETA ESLEITZEKO MODUA: a) Prozedura: Premiazkoa. b) Prozedura: Irekia. c) Forma: lehiaketa. 4.- OINARRIZKO ESKAINTZA AURREKONTUA: Zenbateko osoa: 29.103.720 ESP, BEZa. barne (174.916,88 euro). 5.- BERMEAK: a) Behin-behinekoa: 582.074 ESP (3.498,34 euro). b) Behin betikoa: obra kontratatzen den aurrekontuaren % 4 eta beste % 6 gehigarri gisa, gutxitzeak kontratuaren gehieneko aurrekontuaren % 20 gainditzen badu. 6.- ESPEDIENTEA ETA INFORMAZIOA AZTERKETA: Laudio-Laudioko Udaletxean, Obra, Zerbitzu eta Mantentze Saila, Nerbioi kalea, 1-4.a, ezkerraldean, 94 672.61.34 Telefonoa, egunaren biharamunetik aurrera. espedientea Arabako Lurralde Historikoko ALDIZKARI OFIZIALean agertzen da eta proposamenak aurkezteko epea amaitu arte. 7.– DOKUMENTAZIOA JASOTZEA: Aurreko paragrafoan adierazitako epe berean, “Kopia Nagusia” fotokopiagailuan, Zumalakarregi etorbidea, 21, CP 01400, Laudio-Llodio, 94-672.36.88 telefonoa, Jn. Ortiz, erosi astelehenetik ostiralera 9:00etatik 13:30era eta 16:30etik 20:00etara eta larunbatetan 9:30etik 13:30era, kopien kostua nork bere gain hartzen du. 8.- KONTRATISTAREN SAILKAPENA: 3. taldea, 7. azpitaldea, B kategoria/E taldea, 01 azpitaldea, A kategoria. 9.- PROPOSAMENAK AURKEZTEA: a) Epea: Iragarkia ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta hurrengo egunetik 8 egun arte. Arabako lurraldearen historia. Epearen azken eguna igande edo jaiegun batean bada, hurrengo lanegunera pasatuko da. b) Bidalketa: Kontratuaren Baldintza Orokorren 100. artikuluan ezarritako baldintzetan. c) Eman beharreko dokumentazioa: Pleguetan adierazitakoa. d) Aurkezteko lekua: Udaleko Idazkaritza Nagusian, Herriko Plazan, eskuineko 2.-3., 01400 posta kodea, Laudio-Llodio (Araba), aurkezteko adierazitako eguneko 13:00etan. proposamenak 10.- PROPOSAMENEN IREKIERA: Proposamenak itxi eta hurrengo laneguneko 12:00etan; larunbata bada, hurrengo lanegunera pasatuko da. Eskaintzen irekiera Udaletxeko bilera aretoan egingo da. 11.- ESKAINTZA TXANTILOA: Lizitatzaileek pleguetan adierazitako eskaintza-ereduaren arabera aurkeztu beharko dituzte beren proposamenak eta pleguan adierazitako agiriak aurkeztu beharko dituzte. 12.- PUBLIZITATE GASTUAK: Lizitatzaile irabazleak bere gain hartuko ditu lizitazio-gastuak. 13.- KONTSEILUA OSATZEN DUTEN PERTSONAK: 2000-03-16ko 355. zenbakiko Alkate-Lehendakari Dekretuak izendatutakoak. Laudio-Laudio, 2000ko azaroaren 23a. – PABLO GOROSTIAGA GONZALEZ alkatea.

LAUDIO

LLODIO

7.327 Iragarki publikoa Laudioko Alkateak 2000-11-22an hartutako erabakiaren arabera, ZUIN udal buletina zerbitzua lizitatzeko prozeduraren iragarki publikoa onartu zen.

7.327 Deialdia Laudio-Laudioko Udalaren 2000ko azaroaren 22ko Udal Dekretuaren ebazpenaren bidez, ZUIN udal espedienteak prestatzeko zerbitzua emateko lizitazio espedientea onartzen da. Lurralde-antolamenduari buruzko indarreko xedapenen testu bategina onartzen duen apirilaren 781/86 Errege Dekretuaren 122. artikuluan xedatutakoaren arabera, onartutako agiriak jendaurrean jartzen dira 8 (zortzi) eguneko epean. Kultura, Kirol eta Jaien Lurraldea, Lamuza kalea, 13,

a) Prozedura: Premiazkoa. b) Prozedura: Irekia. c) Metodoa: lehiaketa. 4.- LIZITAZIOKO OINARRIZKO AURREKONTUA: Balio osoa: 29.103.720 pezeta (174.916,88 euro), B.E.Z. barne 5.- BERMEAK: a) Aldi baterakoa: 582.074 ESP (3.498,34 euro). b) Behin betikoa: obraren xede den aurrekontuaren % 4 eta beste % 6 kontratuaren gehieneko aurrekontuaren murrizketa % 20tik gorakoa bada. 6.- ESPEDIENTEEN AZTERKETA ETA INFORMAZIOA: Laudioko Udalean, Obra, Zerbitzu eta Mantentze Bulegoan, Nerbioi Kaleko 1 4. zenbakia ezkerraldean, 94 672.61.34 telefonoan, iragarkia argitaratzen den hurrengo egun baliodunetik aurrera. proposamenak aurkezteko epearen barruan, Arabako Lurralde Historikoko ALDIZKARI OFIZIALEAN. 7.- DOKUMENTAZIOA NON LORTU DAITEKE: Aurreko paragrafoan adierazitako epe berean, "Kopia Maisua" fotokopiatzailean, Zumalakarrregi Etorbidea, 21, 01400 CP, Laudio, 94-672.36.88 Telefonoa, Sr. Ortiz, Ordutegia 9:00-13:30 eta 16:30-20:00 astelehenetik ostiralera eta 9:30-13:30 larunbatetan. Kopiaren kostuak ordaintzen dira. 8.- KONTRATISTAREN BERARIAZKO BETEBEHARRAK: 3. taldea, 7. azpitaldea, B kategoria/ E grupo, 01 azpitaldea, A kategoria. 9.- PROPOSAMENAK AURKEZTEA: a) Aurkezteko azken eguna: 8 egun natural, hau argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera. iragarkia Arabako Lurralde Historikoko ERREGISTRO OFIZIALean. Epearen azken eguna larunbata edo jaiegun bat bada, hurrengo laneguna izango da azken eguna. b) Posta posta bidez bidaltzea: Kontratazio Erregelamendu Orokorraren 100. artikuluan ezarritako baldintzetan. c) Eman beharreko dokumentazioa: Baldintza orokorretan adierazitakoa. d) Aurkezteko lekua: Udalaren Erregistro Nagusian, Praça Herrício, 2-3. esc., CP 01400, Laudio (Araba), proposamenak aurkezteko azken eguneko 13:00ak arte. 10.- ESKAINTZAK IREKIERA: enkante-aldia amaitu eta hurrengo egun balioduneko 12:00etan; Larunbata balitz, hurrengo lanegunean egingo litzateke. Proposamenak Udaletxeko Batzar Aretoan aurkeztuko dira. 11.- ESKAINTZA TXANTILOA: Lizitatzaileek Baldintza Orokorretan aurreikusitako eskaintza-ereduaren bidez aurkeztu beharko dituzte eskaintzak eta Baldintza Orokorretan adierazitako dokumentazioa aurkeztu beharko dute. 12.- PUBLIZITATE GASTUAK: Lagapen-hartzaileak iragarki publikoekin ordaindu beharko ditu gastuak. 13.- KONTSEILUA OSATZEN DUTEN PERTSONAK: 2000-03-16ko 355. Dekretuz izendatuak.

Toki-erakundeen arloan indarrean dauden erabakien testu bategina onartzen duen apirilaren 781/86 Errege Dekretuaren 122. artikuluan ezarritakoaren arabera, onartutako baldintza orokorrak jendaurrean jarriko dira zortzi (8) eguneko epean. Kultura, Kirol eta Jaietako idazkaria, Lamuza kalea, 13, interesa dutenek kontsulta dezatela eta behar izanez gero.

9.172

ALHAO ez. 138

2000ko azaroaren 29a, asteazkena - 2000ko azaroaren 29a, asteazkena

erreklamazioak aurkeztu. Enpresak erabakitzen ditu erreklamazioak. Epe horretan erreklamaziorik aurkezten ez bada, Plegua behin betiko onartuko da. Aldi berean, zerbitzu horiek esleitzeko lizitazio deialdia zabalduko da. Beharrezkoa izanez gero, lehiaketa atzeratu egingo da baldintza orokorretan kexak egiten badira. Laudioko Udalaren erabakiaren arabera, ZUIN Udalaren buletinak zerbitzuak kontratatzeko lizitazioa argitaratzen du. 1. ERAKUNDE KONTRATATZAILEA: a) Organoa: Laudioko Udala b) Espedientea izapidetzen duen organoa: Udala 2. KONTRATUAREN HELBURUA: a) Objektuari buruzko datu zehatzak: ZUIN udalerriko informazio zerbitzuak emateko kontratua b) Epea. Gauzatzeko epea: 2001 - 01-01etik 2002-12-tik 31ra 3. PROZEDURAK, PROZEDURAK ETA ESLEHATZEKO MODUA a) Prozedura: Premiazkoa. b) Prozedura: Irekia. c) Metodoa: lehiaketa. 4. LEHIAKETAREN OINARRIZKO AURREKONTUA: Zenbateko osoa 4.000.000 pezeta (24.040,48 euro), B.E.Z. barne 5. BERMEAK: a) Behin-behinekoa: 80.000 ESP (480,81 euro) b) Iraunkorra: zerbitzua ematen den aurrekontuaren % 4. 6. KASUARI BURUZKO IKERKETA ETA INFORMAZIOA: Laudioko Udala, Kultur, Kirol eta Jaien Auzoa, Lamuza kalea, 132. Telefonoa 946 724 304, iragarki hau Lurraldearen Historiaren EGUNKARI OFIZIALEAN argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera. Arabako proposamenak aurkezteko epea amaitu arte. 7. DOKUMENTAZIOA NON LORTU DAITEKE: Aurreko paragrafoan adierazitako epe berean, "Kopia Maisua" fotokopiategian, Zumalakarrregi Etorbidea, 21, 01400 CP, Laudio, 94-672.36.88 Telefonoa, Sr. Ortiz, Ordutegia 9:00etatik 13:30era eta 16:30etik 20:00etara astelehenetik ostiralera eta 09:30etik 13:30era larunbatetan. Kopiaren kostuak ordaintzen dira. 8. KONTRATISTAREN BERARIAZKO BETEBEHARRAK: Ez da beharrezkoa. 9. PROPOSAMENAK AURKEZTEA: a) Aurkezteko azken eguna: 8 egun natural, iragarkia Arabako Lurralde Historikoko ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera. Epearen azken eguna larunbata edo jaiegun bat bada, hurrengo laneguna izango da azken eguna. b) Posta posta bidez bidaltzea: Kontratazio Erregelamendu Orokorraren 100. artikuluan ezarritako baldintzetan. c) Eman beharreko dokumentazioa: Baldintza orokorretan adierazitakoa. d) Aurkezteko lekua: Udaleko Erregistro Orokorrean, Herriko Plaza, 2-3. esc., CP 01400, Laudio (Araba), proposamenak aurkezteko azken eguneko 13:00ak arte. 10. PROPOSAMENEN IREKIERA: Proposamenak aurkezteko epea amaitu eta hurrengo egun balioduneko 11:30ean; Larunbata balitz, hurrengo lanegunean egingo litzateke. Proposamenak Udaletxeko Batzar Aretoan aurkeztuko dira. 11. ESKAINTZA-TXANTILOIA: Lizitatzaileek beren eskaintzak Baldintzetan jasotako eskaintza-ereduaren bidez aurkeztu beharko dituzte eta Pleguetan zehaztutako egiaztagiriak aurkeztu beharko dituzte. 12. PUBLIZITATE GASTUAK: Iragarki gastuak esleipendunaren kontura izango dira. 13. KONTSEILUA OSATZEN DUTEN PERTSONAK: Udaletxeko ordenantza bidez izendatuak. Laudio, 2000ko azaroak 23. - Alkatea, PABLO GOROSTIAGA GONZALEZ.

BOTHA 138. zenbakia

interesdunek aztertzeko eta, hala badagokio, enpresak ebatzi beharreko kexak aurkezterako, baldin eta adierazitako epean aurkezten ez badira behin betiko onarpenarekin. Aldi berean, zerbitzu horiek esleitzeko lehiaketa argitaratuko da, eta lizitazioa atzeratu ahal izango da zerbitzuaren deskribapena eskatzen bada. Laudioko Udalaren ZUIN udalaren informazio orria prestatzeko zerbitzua esleitzeko lehiaketarako deialdia egiten duen Ebazpena. 1. BEZEROA: a) Entitatea: Laudio-LLodioko Udala b) Espedientea izapidetzeko unitatea: Udalerria 2. ESKABIDEAREN HELBURUA: a) Gaiaren deskribapena: ZUIN udalerriko informazio-orriak prestatzeko zerbitzuaren hasiera b ) Gauzatzeko epea. : 01.01.01etik 02.12.31ra. 3. TRATAMENDUA, PROZESUA ETA ESLEITZEKO MODUA: a) Tramitazioa: Premiazkoa b) Prozedura: Irekia c) Forma: Lizitazioa 4. OINARRIZKO AURREKONTUA: Zenbateko osoa 4.000.000 ESP (24.040,48 euro) BEZ barne. 5. BERMEAK: a) Behin-behinekoa: 80.000 Pta (480,81 euro) b) Behin betikoa: Zerbitzua kontratatzen duen aurrekontuaren % 4. 6. AGITEN ETA INFORMAZIOEN AZTERKETA: Laudioko Udalean, Kultura, Kirol eta Jaietarako Eremua, Lamuza kalea, 13-2. zk., 946 724 304 Telefonoa, ALDIZKARI OFIZIALEAN agertzen den egunaren biharamunetik aurrera. Arabako Lurraldearen Historia eta proposamenak aurkezteko epea. 7. DOKUMENTAZIOA JASOTZEA: Aurreko paragrafoan adierazitako epe berean, “Kopia Nagusia” fotokopiagailuan, Av. 13:00etan, kopien kostua ordainduko dela. 8. ENPRESA BERARIAZKO BALDINTZAK: Ez da sailkapenik behar. 9. ESKAINTZAK AURKEZPENA: a) Aurkezteko azken eguna: 8 egun naturalen arte, eskaintza Arabako Lurralde Historikoko ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera. Epearen azken eguna igande edo jaiegun batean bada, hurrengo lanegunera pasatuko da. b) Bidalketa: Kontratuaren Baldintza Orokorren 100. artikuluan ezarritako baldintzetan. c) Eman beharreko dokumentazioa: Pleguetan adierazitakoa. d) Aurkezteko lekua: Udaleko Idazkaritza Nagusian, Herriko Plaza 2-3., 01400 Laudio-LLodio (Araba), eskaintza aurkezten den eguneko 13:00etan. 10. ESKAINTZAK IREKIERA: Lizitazio epea amaitu eta hurrengo egun balioduneko 11:30ean; larunbata bada, hurrengo lanegunera pasatuko da. Eskaintzen irekiera Udaletxeko bilera aretoan egingo da. 11. ESKAINTZA-TXANTILOIA: Lizitatzaileek pleguetan zehaztutako eskaintza-ereduaren arabera aurkeztu beharko dituzte eskaintzak eta pleguan zehaztutako agiriak aurkeztu beharko dituzte. 12. PUBLIZITATE GASTUAK: Lizitatzaile irabazleak bere gain hartzen ditu eskaintzaren kostuak. 13. KONTSEILUA OSATZEN DUTEN PERTSONAK: Alkatearen Lehendakaritzak dekretuz izendatutakoak. Laudio-LLodio, 2000ko azaroaren 23a. – PABLO GOROSTIAGA GONZALEZ alkatea.

ALHAO ez. 138

2000ko azaroaren 29a, asteazkena - 2000ko azaroaren 29a, asteazkena

BOTHA 138. zenbakia

9.173

LAUDIO

LLODIO

7.328 Deialdia Laudioko Alkateak 2000.11.22ko ebazpenaren arabera, Lamuza-Granja Kiroldegiaren aerobic zerbitzuaren eta mantentze-lanen pleguak onartzen dira.

7.328 Deialdia Laudio-Laudioko Udalaren 2000ko azaroaren 22ko Udaleko Lehendakaritzaren Dekretuaren bidez, Lamuza-Granja Kiroldegiko mantenu eta aerobic zerbitzua emateko betekizunak onartzen dira. Lurralde-antolamenduari buruzko indarreko xedapenen testu bategina onartzen duen apirilaren 781/86 Errege Dekretuaren 122. artikuluan xedatutakoaren arabera, onartutako aginte-baldintzak jendaurrean jartzen dira 8 (zortzi) eguneko epean. Kultura, Kirolak eta Jaiak, Lamuza kalea, 13, interesdunek egiaztatzeko eta, hala badagokio, erreklamazioak formulatzeko, enpresak ebatziko dituena, pleguak behin betiko onartuta, baldin eta epean aurkezten ez badira. adierazitako epea. Aldi berean, zerbitzu horiek esleitzeko lehiaketa argitaratuko da, eta lizitazioa atzeratu ahal izango da zerbitzuaren deskribapena eskatzen bada. Laudioko Udalaren Ebazpena, Lamuza-Granja Kiroldegian gimnasia eta aerobikaren mantentze-lanak esleitzeko lehiaketarako deialdia egiten duena. 1. TAILERRA: a) Organoa: Laudio-LLodio Udala. b) Artxiboa izapidetzeko unitatea: kultur, kirol eta jaietako espazioa 2. KONTRATUAREN HELBURUA: a) Objektuaren deskribapena: Lamuza-Granja Kiroldegian gimnasia eta aerobikaren mantentze-zerbitzua kontratatzea. b) Gauzatzeko lekua: Polideportivo Lamuza-Granja c) Exekuzio epea: 01.01.01etik 02.12.31ra 3. TRATAMENDUA, PROZEDURA ETA EGITEKO MODUA: a) Prozedura: premiazkoa b) Prozedura: irekia c) Forma: lizitazioa 4. Lizitazioaren aurrekontua OINARRIZKOA: guztira 3.500.000 Pta (21.035,42 euro) BEZ barne. 5. BERMEAK: a) Behin-behinekoa: 70.000 pezeta (420,71 euro). b) Behin betikoa: zerbitzua esleitzen den aurrekontuaren % 4. 6. AGITEN ETA INFORMAZIOEN AZTERKETA: Laudioko Udalean, Kultura, Kirol eta Jaietarako Eremua, Lamuza kalea, 13-2. zk., 946 724 304 Telefonoa, ALDIZKARI OFIZIALEAN agertzen den egunaren biharamunetik aurrera. Arabako Lurraldearen Historia eta proposamenak aurkezteko epea. 7. DOKUMENTAZIOA JASOTZEA: Aurreko paragrafoan adierazitako epe berean, “Kopia Nagusia” fotokopiagailuan, Avda. Zumalakarregi, 21, 01400 Laudio-LLodio, Tel. 13:00ak arte 09:30etik 13:00etara. Larunbatetan 30:00etan, horiei kopien kostua ordainduko zaie. 8. ENPRESA BERARIAZKO BALDINTZAK: Ez da sailkapenik behar. 9. ESKAINTZAK AURKEZPENA: a) Aurkezteko azken eguna: 8 egun naturalen arte, eskaintza Arabako Lurralde Historikoko ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera. Epearen azken eguna igande edo jaiegun batean bada, hurrengo lanegunera pasatuko da. b) Bidalketa: Kontratuaren Baldintza Orokorren 100. artikuluan ezarritako baldintzetan. c) Eman beharreko dokumentazioa: pleguetan adierazitakoa. d) Aurkezteko lekua: Udaleko Idazkaritza Nagusian, Herriko Plaza 2-3., 01400 Laudio-LLodio (Araba), eskaintza aurkezten den eguneko 13:00etan. 10. LIZITAZIOA IREKIERA: Enkantearen epea amaitu eta hurrengo egun balioduneko 11:00etan.

Toki Administrazioari buruzko indarreko erabakien testu bategina onartzen duen apirilaren 781/86 Errege Dekretuaren 122. artikuluan xedatutakoaren arabera, onartutako baldintza orokorrak jendaurrean jarriko dira zortzi (8 eguneko epean, idazkaritzan). Kultura, Kirolak eta Jaiak, Lamuza kalea 13, interesdunek erreklamazioak aztertu eta, hala badagokio, aurkeztu ditzaten.Enpresak erabakitzen ditu erreklamazioak.Epe horretan erreklamaziorik aurkezten ez bada, Plegua behin betiko onartuko da.Aldi berean. , aipatutako zerbitzuak esleitzeko lizitaziorako gonbidapena zabalduko da.Beharrezkoa izanez gero, lizitazioa atzeratuko da baldintza orokorren aurrean erreklamazioak egiten badira.Laudioko Udalaren erabakiaren arabera, lizitazio bat deituko da. Instituto Lamuza Granjako aerobic eta mantentze zerbitzuak kontratatzeko 1. BANAKETA ENTITATEA: a) Erakundea: Laudioko Udala. b) Artxibo bulegoa: Kultura, Kirol eta Jaietako Saila. 2. HITZARMENAREN HELBURUA: a) Objektuaren xehetasunak: Lamuza-Granja Kiroldegiko aerobic eta mantentze zerbitzuak emateko kontratua. b) Gauzatzeko lekua: Instituto Lamuza-Granja c) Exekuzio epea: 2001/01/01etik 2002/12/31ra. 3. PROZEDURAK, PROZEDURAK ETA ESLEHATZEKO ERA: a) Prozedura: Premiazkoa. b) Prozedura: Irekia. c) Metodoa: lehiaketa. 4. LIZITAZIOKO OINARRIZKO AURREKONTUA: Zenbateko osoa 3.500.000 pezeta (21.035,42 euro), B.E. besteak beste, adibidez 5. BERMEAK: a) Aldi baterakoa: 70.000 pezeta. b) Laburbilduz: zerbitzua esleitzen zaion aurrekontuaren %4. 6. KASUARI BURUZKO IKERKETA ETA INFORMAZIOA: Laudioko Udaleko, Kultura, Kirol eta Jaien Auzoa, Lamuza kalea, 132. Telefonoa 94 672.43..04, komunikatu hau Historikoaren EGUNKARI OFIZIALEAN argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera. Arabako Herrialdea proposamenak aurkezteko epea amaitu arte. 7. DOKUMENTAZIOA NON LORTU DAITEKE: Aurreko paragrafoan adierazitako epe berean, "Kopia Maisua" fotokopiategian, Zumalakarrregi Etorbidea, 21, 01400 CP, Laudio, 94-672.36.88 Telefonoa, Sr. Ortiz, Ordutegia 9:00etatik 13:30era eta 16:30etik 20:00etara astelehenetik ostiralera eta 09:30etik 13:30era larunbatetan. Kopiaren kostuak ordaintzen dira. 8. KONTRATISTAREN BERARIAZKO BETEBEHARRAK: Ez da beharrezkoa. 9. PROPOSAMENAK AURKEZTEA: a) Aurkezteko azken eguna: 8 egun natural, iragarkia Arabako Lurralde Historikoko ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera. Epearen azken eguna larunbata edo jaiegun bat bada, hurrengo laneguna izango da azken eguna. b) Posta posta bidez bidaltzea: Kontratazio Erregelamendu Orokorraren 100. artikuluan ezarritako baldintzetan. c) Eman beharreko dokumentazioa: Baldintza orokorretan adierazitakoa. d) Aurkezteko lekua: Udaleko Erregistro Orokorrean, Herriko Plaza, 2-3. esc., CP 01400, Laudio (Araba), proposamenak aurkezteko azken eguneko 13:00ak arte. 10. ESKAINTZAK IREKIERA: lizitazio epea amaitu eta hurrengo egun balioduneko 11:00etan; larunbata balitz

9.174

ALHAO ez. 138

2000ko azaroaren 29a, asteazkena - 2000ko azaroaren 29a, asteazkena

Hau lanegun bateko epean egingo litzateke. Proposamenak Udaletxeko Batzar Aretoan aurkeztuko dira.

BOTHA 138. zenbakia

11. ESKAINTZA-TXANTILOIA: Lizitatzaileek beren eskaintzak Baldintzetan jasotako eskaintza-ereduaren bidez aurkeztu beharko dituzte eta Pleguetan zehaztutako egiaztagiriak aurkeztu beharko dituzte. 12. PUBLIZITATE GASTUAK: Iragarki gastuak esleipendunaren kontura izango dira. 13. KONTSEILUA OSATZEN DUTEN PERTSONAK: Udaletxeko ordenantza bidez izendatuak. Laudio, 2000ko azaroak 23. - Alkatea, PABLO GOROSTIAGA GONZALEZ.

genea; larunbata bada, hurrengo lanegunera pasatuko da. Eskaintzen irekiera Udaletxeko bilera aretoan egingo da. 11. ESKAINTZA-TXANTILOIA: Lizitatzaileek pleguetan zehaztutako eskaintza-ereduaren arabera aurkeztu beharko dituzte eskaintzak eta pleguan zehaztutako agiriak aurkeztu beharko dituzte. 12. PUBLIZITATE GASTUAK: Lizitatzaileak bere gain hartuko ditu eskaintzaren iragarki gastuak 13. MESA OSATZEN DUTEN PERTSONAK: Udalak eta Mesak dekretu bidez izendatutakoak. Laudio-LLodio, 2000ko azaroaren 23a. – PABLO GOROSTIAGA GONZALEZ alkatea.

OYON-OION

OYON-OION 7.095

Oyón-Oion, 2000ko azaroaren 13a.- Alkatea, ALBERTO ORTEGA MELON.

7.095 Komunikazioa Gabirondo y Arroyo, S.C.k, Oyón-Oiongo (Araba) 2 zenbakiko pabilioian, Orreagako Polígonoan, soja ernetzeko industria-jarduerarako lizentzia eskatu zuen. Euskal Herriko Ingurumenaren Zaintza Orokorraren otsailaren 27ko 3/1998 Legearen 58.1 eta 2. artikuluetan xedatutakoaren arabera, argitaratzen da, aipatutako jardueraren eraginpean sentitzen direnek alegazioak eta oharrak egin ditzaten. komenigarritzat jotzen dutenak, iragarki hau Arabako Lurralde Historikoko ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta hurrengo hamabost egun balioduneko epean. Oyón-Oion, 2000ko azaroaren 13a. – Alkatea, ALBERTO ORTEGA MELON.

URIZAHARRA

HARRI HURBILA

Ad Gabirondo y Arroyo, S.C. Oyón-Oiongo (Araba) Orreagako 2. zenbakiko industria-jabetzan soja ernetzeko industria-jarduerarako lizentzia eskatu zuen. Otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorra, 58.1 eta 2. artikuluan xedatutakoaren arabera Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumena babesten duena, jendaurrean jartzen da, aipatutako jardueraren eraginpean dagoela ulertzen dutenek formulatu dezaten. egokitzat jotzen dituzten kexak eta iruzkinak. Ondorio horietarako, hamabost egun balioduneko epea dago, iragarki hau Arabako Lurralde Historikoko ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta hurrengo egun baliodunetik zenbatzen hasita.

7.192 Komunikazioa Alkateak 2000ko azaroaren 13ko erabakiz, Payueta UEren 1. Ordainsarien Batzarraren Oinarrizko Funtzionamendua eta Estatutuak onartzen dira lehen aldiz. Era berean, xedatzen da Arabako Herrialde Historikoko ALDIZKARI OFIZIALean argitaratuko dela 15 eguneko epean, jendaurreko iragarki hau argitaratu eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita, aztertzeko eta egoki irizten diren kexa eta ohartarazpenetarako. Udaletxean entregatu daiteke. Urizaharra, 2000ko azaroaren 14a.- Alkatea, DOMINGO LUIS MONTOYA CAMPO.

7.192 EBko Ordainsari Batzordearen jardun-oinarriak eta estatutuak Payuetako 1. zenbakia, eta jendaurrean jartzeko 15 eguneko epea irekitzea erabakitzen da, iragarki hau Arabako Lurralde Historikoko ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita, erreklamazioak aztertu eta aurkezteko helburuarekin. eta parrokiako idazkariak egokitzat jotzen dituen oharrak. Peñacerrada-Urizaharran, 2000ko azaroaren 14an.- Alkatea, DOMINGO LUIS MONTOYA CAMPO.

URIZAHARRA

HARRI HURBILA

7.193 Iragarkia 2000ko abuztuaren 30eko Arabako Auzo Historikoko ALDIZKARI OFIZIALEAN (100. zenbakia) iragarkia argitaratu zen, Eraikuntza, Instalazio eta Eraikuntzen gaineko Zergetako Zerga Kodearen aldaketa-prozesuaren hasierako onarpena iragartzen duena. Prozesua argitaratzeko ezarritako epea amaitu zen eta ez zen erreklamaziorik aurkeztu. Horrenbestez, aldaketa behin betiko onartzen da eta, ondorioz, araudia honela dago idatzita:

7.193 Iragarkia Arabako Lurralde Historikoko Aldizkari Ofizialean argitaratutako iragarkia argitaratzeko epea n. : ERAIKUNTZA, EKIPAMENDU ETA OBREN ZERGAREN ERREGULAZIOA. 4.- ZERGA-TAULA 8.º artikulua 1.- Zerga-kopurua eraikuntza, instalazio edo obraren kostu erreal eta eraginkorra da, eta inola ere ez ditu barne hartzen BEZa eta araubide berezietako gainerako zergak, ez zerga-tasak, prezio publikoak eta bestelakoak. Eraikin, instalazio eta obra horiei lotutako tokiko izaera publikoko diru-irabaziak.

ERAIKUNTZA, INSTALAZIO ETA OBREN ZERGAREN ARAUDIA 4.- APLIKAZIO OINARRIAK 8.h artikulua Balio erantsiaren gaineko zerga eta antzeko beste zerga batzuk, ezta tasak, prezio publikoak eta erlazionatutako hiriko gainerako dohaintza publikoak ez dira araubide berezitzat hartzen. eraikin, instalazio edo obra horiek.

ALHAO ez. 138

2000ko azaroaren 29a, asteazkena - 2000ko azaroaren 29a, asteazkena

2.– Udal-lizentziarik ez duten eraikin, instalazio edo obren kasuan, udal administrazioak zehaztuko du aplikagarria den oinarria.

BOTHA 138. zenbakia

9.175

Hau argitaratuko da denek jakin dezaten. Urizaharra, 2000ko azaroaren 6a.- Alkatea, DOMINGO LUIS MONTOYA CAMPO.

2.- Udal baimenik gabeko eraikin, instalazio eta obren kasuan, zerga-kopurua udal administrazioak finkatzen du. Hezkuntza orokorrerako publiko egiten dena. Peñacerrada-Urizaharra 2000ko azaroaren 6an. – Alkatea, DOMINGO LUIS MONTOYA CAMPO.

AGUR

PLANETA SALBATU

7.286 Ad Aguraingo Udalak Galzargo 4 U.I.L.E. lehen onespena, 2000ko azaroaren 20ko Administrazio Kontseiluaren ohiko bilkuran Industria Poligoren proiektu partziala, jaunak aurkeztua. Fernando Hernández Alava Agencia de Desarrollo enpresaren izenean, espedientean ezarritako baldintzekin. Plan partziala argitaratuko da orain, abian den prozesuarekin batera, hamabost egun balioduneko epean, iragarki hau Arabako Lurralde Historikoko ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera, haiei buruzko iritzia dutenek. bidezko erreklamazioak deitzen dituztenak ikertu eta egin ditzakete; Hori guztia, Etxebizitzaren eta Udal Administrazioaren eta Hirigintza Tresnen Izapidearen Arloko Larrialdi Jarduketei buruzko 17/1994 Legearen 6. artikuluan xedatutakoaren arabera. Agurain, 2000ko azaroaren 20a.- Alkatea, IÑAKI BERAZA ZUFIAUR.

7.286 Komunikazioa Aguraingo Udalak, Gobernu Batzordearen 2000ko azaroaren 20ko ohiko bilkuran, lehen aldiz onartu zuen Polígono Industrial del Galzar S.A.U.I 4 jaunak aurkeztutako azpiplana. Fernando Hernández Arabako Garapen Agentziaren izenean espedientean zehaztutako baldintzei buruzko txostenetan agertzen dena. Plan partziala, horretarako izendatutako espedientearekin batera, jendaurrean jarriko da hamabost egun balioduneko epean, Arabako Lurralde Historikoko ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta hurrengo egunetik kontatzen hasita, horrela izan dadin. horretarako ahalik eta interesdun gehien izan, egokitzat jotzen diren alegazioak aztertu eta formulatzen dira, hori guztia Etxebizitza Gaietako Premiazko Jarduketei eta Udal Plangintza eta Antolamendu Tresnen Tramitazioari buruzko 17/1994 Legearen 6. artikuluan xedatutakoaren arabera. Agurainen, a 20 de noviembre de 2000. – Alkatea, IÑAKI BERAZA ZUFIAUR.

VITORIA/GASTEIZ

VITORIA-GASTEIZ

NEKAZARITZA, ONDARE ETA ETXEBIZITZA SAILA

FINANTZA, ONDASUN ETA AURREKONTU SAILA

kontratazio zerbitzua

kontratazio zerbitzua

Vitoria-Gasteizko Udalaren 2000ko azaroaren 7ko 7200 Ebazpena, zeinaren bidez, Kontratazio Zerbitzuak 2000ko urriaren 1etik 31ra bitartean egindako kontratuak izapidetu eta ezagutzera ematen dituena, 5.000.000 ESP edo 5.000.000 ESP baino gehiagokoa. 2000ko urriaren 6an, Lurralde Antolamendu eta Etxebizitza Diputatuen Kontseiluak RUA JOSE MARDONESKO URBANIZAZIO ENPRESA (1. FASEA) Gasteizen egoitza duen COPALSA enpresari esleitu zion — HERACLIO FOURNIER kalea, 4 B 1 .— egoitza duena.

7.200 Vitoria-Gasteizko Udalaren 2000ko azaroaren 7ko Ebazpena, azaroaren 1etik 31ra bitartean esleitutako kontratazio-zerbitzuak 5.000.000 ESP-ko gutxieneko esleipen-balioa duten kontratazio-zerbitzuak izapidetutako kontratuak iragartzen dituena. 2000ko urriak 6. El 6 de octubre de 2000, RUA JOSÉ-MARDONESKO URBANIZAZIO LANAK, 1. FASEA, Lurralde Antolamendu eta Etxebizitza Saileko kontseilariordeak esleitu zituen, HERRI GABE NEGOZIATUA prozeduran. Gasteizen helbidea duen COPALSA enpresarentzat. HERACLIO FOURNIER 4 B 1. zenbakian gastatu, 9.623.990 pezeta edo 57.841,34 euroren truke. 2000ko urriaren 16an, gobernu batzordearen EZOHIKO bilkuran, HERRI GABE NEGOZIATUA prozeduran, ZAPARDIEL U.T.E. sozietateak. barkatzeko. Vitoria-Gasteizen duen helbidea, LOS OLMOS 4, 28.318.993 pezeta edo 170.200,58 euroko zenbatekoarekin. 2000ko urriaren 23an, RUAS JUAN DE GARAY ETA CORONACION RUAS PORTAL DE ARRIAGA ERREPIDEAK INDARTZEKO agindua eman zion Lurralde Antolamendu eta Etxebizitza Lurraldeko kontseilariordeak Gasteizen helbidea HERACLIO FOURNIER-en duen COPALSA enpresari. 4 B 1 zenbakia, 12.316.385 pezeta edo 74.022,96 eurokoa. 2000ko urriaren 23an, IBM RS-6000 BILTEGIRATZEKO SISTEMA INFORMATIKO BERRIAK INSTALATZEKO kontratua esleitu zitzaion Kontseiluko Lehendakaritzako Arloko Delegatuak prozedura IREKIA eta LIZITAZIO ORRIAren bidez, BILBOko PLAZAn helbidea duen CEINSA enpresari. MUSEOA, 1-3, 6.000.000 pezeta edo 36.060,73 euroko zenbatekoarekin. 2000ko urriaren 23an, ADMINISTRAZIO SISTEMAKO INFORMATIKA PROGRAMA BERRIAK GARATZEKO kontratua esleitu zen, prozedura IREKIA eta LIZITAZIOA modalitatean, Lehendakaritzako Arloko Kontseiluko Delegatuak.

2000ko urriaren 16an, Administrazio Kontseiluak MERKATARITZA PROZEDURA AURREZ AURRERA AURKEZ GABE egindako ezohiko bilkuran, ZAPARDIEL U.T.E. egoitza Vitoria-Gasteiz - ZUMARREN HIRIBIDEA, 4-. 2000ko urriaren 23an, JUAN GARAI ETA ANDRE MARIA ZURIEN KRONUNGSSTRASSES-EN ARTEKO ARRIAGA ERREPIDEZKO LURZALEAREN KONPONKETA-LANAK Adjudikatu zituen 2000ko urriaren 23an, HERRI-bidez eta ENKANTE bidez, JUAN GARAI ETA ANDRE MARIA ZURIEN KRONUNGSSTRASSES 12.326.382.316 eurotan (ESP) 12.316. Gasteizen egoitza duen COPALSA enpresa — HERACLIO FOURNIER kalea, 4 B 1.—. 2000ko urriaren 23an, Lehendakaritza Sailburuordetzak, prozedura IREKI bidez eta ENKANTE araubidean, IBM RS-6000 ORDENAGAILUTAN BILKETA SISTEMA BERRIAK INSTALATZEKO agindua eman zion enpresari, 6.000.000 pezetako balioarekin (36.060). ,73 euro). CEINSA, zeina BILBON — MUSEOKO PLAZA, 1-3 .— helbidea duelako. 2000ko urriaren 23an, Lehendakaritzako sailburuordeak, prozedura IREKI bidez eta ENKANTE moduan, HIRUGARRENEN KUDEAKETA-SISTEMEN PROGRAMA INFORMATIKO BERRIAK GARATZEA esleitu zuen 8.145.000 pezetako zenbatekoarekin.

9.176

ALHAO ez. 138

2000ko azaroaren 29a, asteazkena - 2000ko azaroaren 29a, asteazkena

(48.952,44 euro) BILBON helbidea duen CEINSA enpresari —MUSEOKO PLAZA, 1-3.—

BOTHA 138. zenbakia

Vitória/Gasteizen, 2000ko azaroaren 7an.- ALKATE LEHENDAKARIA.

HIRUGARRENAK CEINSA enpresari, BILBOko egoitza nagusia, PLAZA MUSEOA, 1-3º, 8.145.000 ESP edo 48.952,44 euroren zenbatekoagatik. 2000ko urriaren 24an, ZERGAK ADMINISTRAZIO SISTEMAKO INFORMATIKA PROGRAMA BERRIAK GARATZEKO kontratua, prozedura IREKIAren bidez eta LIZITAZIOA modalitatean, Lehendakaritzaren Lurraldeko Delegatuak BILBOn helbidea duen CEINSA enpresari esleitu zion. PLAZA MUSEOan, 1-3an, 6.885.000 pezeta edo 41.379,68 euroren truke. 2000ko urriaren 24an, Lehendakaritzaren Lurraldeko Ordezkarien Batzarrak enpresari eman zion KIROL HARPIDETZAK KUDEAKETA SISTEMA BILBOKO SARRERAK KUDEAKETAKO SISTEMA INTEGRATZEKO mandatua, prozedura IREKIA eta LEHIAKETA - SI2 - ECNA INFORMATICA formularioaren bidez, helbidea BILBON. , RODRIGUEZ ARIAS 4 2 DCHA, 7.129.372 pezeta edo 42.848,39 eurokoa. 2000ko urriaren 27an, 709. ZK. MENDIAREN (BOLIVAR) BASO ONUTAKO OBREN kontratua prozedura AIREK eta LIZITAZIO-moduan esleitu zitzaion Arloko eta Hirigintza Arloko Ordezkarien Batzarrak REPOBLACIONES FORESTALES EUSKALDUNAK S.L. enpresari. egoitza BILBAON, DIPUTACION 8 2 DTO 12, 6.815.725 pezeta edo 40.963,33 euroan. 2000ko urriaren 27an, Administrazio eta Etxebizitza Lurzoruaren Arloko Udal Ordezkaritzak, HERRI GABE NEGOZIATUTAKO prozeduraren bidez, E.L.M.KO BI SARRERA BIDEEN ZABALTZEKO LANAK esleitu zituen. DE LOPIDANA, Gasteizen egoitza duen COPALSA enpresari, HERACLIO FOURNIER 4 B 1., ESP 6.264.033 edo 37.647,60 euroko zenbatekoarekin. 2000ko urriaren 27an, Lurralde Antolamendu eta Etxebizitza Saileko kontseilari delegatuak, NEGOZIAZIO PUBLIKO EZ prozeduraren bidez, UDAL SIERRAKO BASO BIDEAK MANTENTZE OBREN kontratua (MONETA ULLIVARRI DE LOS OLLEROS ETA ABERASTURI), enpresari. SAN NICOLAS 24 LARRASOAÑA helbidea duen EXCAVACIONES ZUBILLAGA, SL, 5.213.105 pezeta edo 31.331,39 euroko zenbatekoarekin. 2000ko urriaren 27an, Lurralde Antolamendu eta Etxebizitza Departamentuko kontseilariordearen eskutik, MENDI PARKE NATURALA ARANGUREN ZENK. 694 (LUBIANO) SORTZEKO kontratua HERRI GABE negoziatu zitzaion VIVEROS PERICA SA sozietateari, helbidea SANAN. ASENSIO, HORNO NUEVO, 14 urtekoa, 9.197.743 pezeta edo 55.279,55 eurokoa. 2000ko urriaren 31n, Udaleko Lurralde Antolamendu eta Etxebizitzarako Ordezkaritzak, prozedura IREKIA eta VITORIAGASTEIZ Lizitazio ORRUAren bidez, TUNELA ETA LURPEKO APARKALEKUA ERAIKITZEKO BIDERAGARRITASUN AZTERKETA esleitu zien MECSA, MARCIAL ECHENIQUE Y COMPAÑIA, S. enpresei. GETXOn CRISTOBAL COLON 8-B Y C helbidean duena, 13.775.513 pezeta edo 82.792,50 euroko zenbatekoetan. Vitória-Gasteizen, 2000ko azaroaren 7an.- ALKATE-LEHENDAKARIA.

VITORIA/GASTEIZ

VITORIA-GASTEIZ

LUR ETA ETXEBIZITZA ANTOLAKETA SAILA

LURRALDE ETA ETXEBIZITZA ANTOLAMENDU SAILA

7.293 zk. Agindua Gasteizko hiriko urbanizazio obren esparrua egiteko laguntza teknikoa esleitzeko lehiaketa.

7.293 Gasteizko Udaleko Urbanizazio Obren Plegu Orokorrak egiteko Laguntza Teknikoen Lizitazioa. 2000ko azaroaren 10ean, Gasteizko Udalak 2000/CONAEI0275 zk.ko kontratu-espedientea onartu zuen urbanizazio-obren plegu orokorrak egiteko laguntza teknikoa emateko. 781/86 Errege Dekretuaren 122. artikuluan xedatutakoaren arabera, onartutako pleguak jendaurrean jarriko dira 8 eguneko epean, Gasteizko Udaleko Erregistro Orokorrean, Espainia plazan n.

2000ko urriaren 24an, Lehendakaritzako sailburuordeak, prozedura IREKI bidez eta ENKANTE bidez, ZERGAK KUDEAKETA SISTEMEN INFORMATIK PROGRAMA BERRIAK GARATZEA esleitu zion CEINSA, BILBON — MUSEOKO enpresari, 6.885.000 (41.879 euro) ESPren truke. PLAZA, 1-3.—zuzendaritzak 2000ko urriaren 24an Lehendakaritzako Kontseilu Adjuntuak, prozedura IREKIAN eta ENKANTE bidez, KIROL BAZKIDEEN KUDEAKETA SISTEMAREN ETA FINANTZA KUDEAKETA SISTEMA -SI2 7.129,372. pezeta (42.848,39 euro) ECNA INFORMATICA, BILBON enpresari —RODRIGUEZ ARIAS, 4 2-ESK— helbidea dutelako. 2000ko urriaren 27an, Lurralde Antolamendu eta Etxebizitzako Diputatuen Kontseiluak, PROZESUA PUBLIKOA eta ENKANTEAren esparruan, BASO ZENBAKIAREN ONURAKO BASO LANAK esleitu zituen. 709 (BOLIBAR) ESP 6.815.725 (40.963,33 euro) REPOBLACIONES FORESTALES EUSKALDUNAK S.L enpresari, BILBON helbidea duena – DIPUTACION, 8 2 DTO 12 –. 2000ko urriaren 27an, Lurralde Antolamendu eta Etxebizitzarako Udalbatzak, HERRI-bidez eta ENKANTE bidez, COPALSA enpresari esleitu zion Lopidanako herrigunera sarbidea ematen duten bi errepideak handitzeko kontratua, 6.264.033 euroko zenbatekoarekin. pezeta (37.647, 60€). , Vitoria-Gasteizen duen helbidea - HERACLIO FOURNIER kalea, 4 B 1.— Con helbidea 2000ko urriaren 27an, Hirigintza eta Etxebizitza Ministerio eskudunak, HERRI-prozeduraren bidez eta ENKANTE bidez, BIDEEN MANTENTZE LANAK NAS HIRI BASOAK esleitu zituen. (IBAI NAGUSIEN ETA ARASTURI ARTEAN) ESP 5.213.105 (31.331,39 EUR). ) EXCAVACIONES ZUBILLAGA, S.L. LARRASOAÑA - SAN NICOLAS, 24. helbidea duen enpresari, 2000ko urriaren 27an, Udaleko Lurralde Antolamendu eta Etxebizitza zinegotziordeak, PUBLIZITATE GABEKO PROZESU NEGOZIATUZ, NATUR PARKE BAT SORTZEKO kontratua esleitu zuen. EL FOREST DE ARANGUEN DE LUBIAN (694. zk.) ESP 9.197.743 (55.279,55 euro). VIVEROS PERICA S.A. SAN ASENSION helbidea duen enpresari —HORNO NUEVO, 14—. 2000ko urriaren 31n, HERRI-prozeduraren bidez eta ENKANTE bidez, Lurralde Antolamendu eta Etxebizitza kontseilariordeak MECSA, MARTZIAL ECHENIQUE, 13.775.513 pezeta (82.792,50 euro) kontratua esleitu zion, PARKE BAT ERAIKITZEKO ETA EGITEKO AUKERA EGITEKO. VITORIA-GASTEIZ Y COMPAÑIA S.A.-REN AURPEGI ZAHARRAREN AZPIKO TUNELA. GETXON helbidea duen enpresari —COLON 8-B eta C—.

2000ko azaroaren 10ean, 2000/CONAEI0275 zk.ko kontratazio-prozedura onartu zen Vitoria-Gasteizko hiriko urbanizazio-obren plegu orokorrak egiteko laguntza teknikoa eskatzeko. 781/86 Errege Dekretuaren 122. artikuluan xedatutakoaren arabera, onartutako egoera-orriak jendaurrean jartzen dira 8 egunez Gasteizko Udalaren egoitzan -Españia Plaza, 1 E-, interesdun orok kontsulta ditzan, eta, halaber, Beharrezkoa bada,

ALHAO ez. 138

2000ko azaroaren 29a, asteazkena - 2000ko azaroaren 29a, asteazkena

BOTHA 138. zenbakia

9.177

kexarik egin gabe. Udalbatzarrak erabakitzen ditu kexa horiek eta, formulatzen ez badira, baldintza-orriak behin betiko onartutzat joko dira.

Interesdunek balorazioa egitea eta enpresak ebatzi beharreko kexak aurkeztuz gero, plegua behin betiko onartuko da aurkeztu ez bada.

Aldi berean, kontratu hau esleitzeko eskaintzaren berri emango da, eta lizitazioa atzeratu ahal izango da, hau da, Baldintza Orokorren aurka erreklamazioa aurkezten bada.

Aldi berean, aurreko kontratuak esleitzeko lizitazioa abiaraziko da, pleguaren kontrako kexarik egonez gero lizitazioa atzeratzeko aukerarekin.

Vitoria-Gasteizko hiriko urbanizazio obren egoeraren plegu orokorrak prestatzeko laguntza teknikoa esleitzeko lehiaketa.

Vitoria-Gasteizko Udaleko urbanizazio obren plegu orokorrak egiteko laguntza teknikoko lizitazioa.

1.- HELBURUA: 2000/CONAEI0275 zk. aurkezten zaizun espedientea, Gasteizko hiriko urbanizazio obren egoeraren plegu orokorrak prestatzeko laguntza teknikoa eskatzeko balio baitu.

1.- GAIA: 2000/CONAEI0275 zk. Prozesua, Vitoria-Gasteizko Udaleko urbanizazio-obren plegu orokorrak egiteko laguntza teknikoa.

2.- LEHIAKETAKO SARIA: Ez dago lehiaketako saririk; Lehiakideek Baldintza Berezien Orrialdeetako I. eranskineko txantiloia erabiliz eskaini beharko dute saria.

2.- ESKAINTZA MOTA: Motarik gabe, Baldintza Partikularren I. eranskineko ereduaren arabera eskainiko dute lizitatzaileek prezioa.

3.- EGITEKO EPEA: Hiru hilabete. 4.- BERMEAK: Aldi baterakoak: Erakunde kontratatzaileak zehaztuko ditu.

3.- EGITEKO EPEA: Hiru hilabete. 4.- BONA: Behin-behinekoa: Bezeroak kalkulatua.

Behin betikoa: kontratuaren aurrekontu osoaren % 4.

Zalantzarik gabe: eskaera osoaren %4.

5.- KONTRATISTA SAILKAPENA: Ez da nahitaezkoa.

5.- KONTRATISTA SAILKAPENA: Ez da beharrezkoa.

6.- ESPEDIENTEEN AZTERKETA: Espedienteak Gasteizko Udaleko Kontratazio Bulegoan – Alaba Jenerala kalea, 7 – 5. solairuan kontsulta daitezke; gas sukaldea; Tel.: 945-161160, faxa: 945-161780-, iragarkia Arabako Herrialde Historikoko ALDIZKARI OFIZIALEAN iragarkia argitaratu eta hurrengo egun baliodunetik hasi eta eskaintza epea amaitu arte.

6.- ESPEDIENTEAREN AZTERKETA: Espedienteak Vitoria-Gasteizko Udaleko Kontratazio Bulegoan kontsulta daitezke, Araba Nagusiaren kaleko 7-5 zenbakian, Vitoria-Gasteiz, 945/161160 Telefonoa, 945/161780 Faxa. Arabako Lurralde Historikoko ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta hurrengo egun baliodunetik hasi eta proposamenak aurkezteko epea amaitu arte.

7.- AGIRIAK JASOTZEA: Agiriak Arco fotokopiagailuan eskuratu daitezke - San Antonio kalea, 16; 01005 Gasteiz; Tel.: 945-232813 eta 945-140678, Faxa: 945-140678 - astegunetan 09:00etatik 13:30era eta 16:00etatik 19:30era aurreko puntuan adierazitako ordutegi berean.

7.- DOKUMENTAZIOA KENTZEA: Dokumentazioa San Antonio kaleko 16, 01005 Vitoria-Gasteizko Arco fotokopiagailuan jaso daiteke. - Telefonoa: 945/232813 eta 945/140678, Faxa: 945/140678 astelehenetik ostiralera 09:00etatik 13:30era eta 16:00etatik 19:30era, artikuluan adierazitako ordutegi berean. aurreko paragrafoa.

8.- ESKAINTZAK AURKEZPENA:

8.- PROPOSAMENAK AURKEZPENA:

TOKIA: Proposamenak Gasteizko Udaletxean aurkeztu beharko dira - Espainia plaza, 1.

TOKIA: Proposamenak Gasteizko Udaleko Kantzelaritza Nagusian aurkeztu beharko dira, Espainia plazan, beheko 1. zenbakian.

EPEA: iragarki hau Arabako Eskualde Historikoko ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta hurrengo egunetik 2000ko abenduaren 20ko 13:00ak arte.

IRAUPENA: Iragarki hau Gaceta del Territorio Histórico de Álava-n argitaratu eta hurrengo egunetik 2000ko abenduaren 20ko 13:00ak arte.

ORDUTEGIA: 8:30etik 13:00etara, asteko egun guztietan.

ORDUTEGIA: astelehenetik ostiralera 8:30etatik 13:00etara.

POSTEZ BIdalketa: Kontratazio Erregelamendu Orokorraren 100. artikuluaren arabera egin daiteke.

POSTA BIDEZ ENTREGA: Kontratuaren Baldintza Orokorren 100. artikuluan ezarritako baldintzetan.

9.- ESKAINTZAK ARGITARATZEA: B gutun-azalak (jarduteko ahalmena, kaudimen ekonomikoa, finantzarioa eta teknikoa edo profesionala, behin-behineko bermea) egintza ez publikoan irekiko dira udaletxean, eskaintzak aurkezteko epea amaitzen den lehen ostegunean, orduetan. goizeko hamaikak eta erdialdean (11:30).

9.- PROPOSAMENAK IREKITZEA: "B" gutun-azala irekitzea (jarduteko ahalmena, kaudimen ekonomikoa, finantzarioa eta teknikoa edo profesionala, behin-behineko bermea) Udalbatzan egingo da egintza ez publiko batean, hamaiketan. eskaerak aurkezteko epea amaitu ondorengo lehen ostegunean, 30:00etan (11:30).

A kartazalak (eskaintza ekonomikoa eta dokumentazio teknikoa) 12:15ean (12:15ean) irekiko dira B gutun-azalak egiten diren egun berean, Udaletxeko ekitaldi publikoan.

«A» gutun-azalaren irekiera (finantza eskaintza eta dokumentazio teknikoa) ekitaldi publiko batean egingo da, 12:15ean, «B» gutun-azala irekitzen den egun berean, udaletxean.

10.- LIZITZAILEEN EREDU ETA AURKEZTU BEHARREKO AGIRIAK: Lizitatzaileek Oinarrietan adierazitako ereduaren arabera aurkeztu beharko dituzte proposamenak eta bertan zehaztutako agiriak aurkeztu beharko dituzte.

10.- PROPOSAMEN TXANTILOA ETA EMAN BEHARREKO DOKUMENTAZIOA: Lizitatzaileek beren proposamenak pleguetan ezarritako eredura egokitu eta bertan adierazitako dokumentazioa aurkeztu beharko dute.

11.- LEHIAKETA HONETARAKO PUBLIZITATE GASTUEN ORDAINKETA: Saria eskubidea duen pertsonaren kontura doa.

11.- IRAGARKI HONEN GASTUEN ORDAINKETA: Lizitatzaile irabazleak ordainduko ditu.

Vitória/Gasteizen, 2000ko azaroaren 22an.- Erosketa Zerbitzuko zuzendaria, MARIA DEL MAR SAGARDOY BRIONES.

Vitoria-Gasteiz, 2000ko azaroaren 22a.- Kontratazio Zerbitzuko zuzendaria, MARIA DEL MAR SAGARDOY BRIONES.

9.178

ALHAO ez. 138

2000ko azaroaren 29a, asteazkena - 2000ko azaroaren 29a, asteazkena

BOTHA 138. zenbakia

VITORIA/GASTEIZ

VITORIA-GASTEIZ

OSASUN ETA KONTSUMO IDAZKARITZA UDAL

OSASUN ETA KONTSUMO IDAZKARITZA UDAL

Osasun publikoa

Osasun publikoa

7.294 Elikadura Osasungarria Sustatzeko Zerbitzuak Eskuratzeko Lizitazioa. 2000ko urriaren 3an, elikadura osasungarria sustatzeko zerbitzuak kontratatzeko prozedura onartu zen.

7.294 Elikadura-ohitura osasungarriak sustatzeko bazkariak prestatzeko zerbitzuak kontratatzeko lizitazioa. 2000ko urriaren 3an, elikadura-ohitura osasungarriak sustatzeko elikagaiak prestatzeko zerbitzuak uzteko eskaera onartu zen. 781/1986 EDren 122. artikuluan xedatutakoaren arabera, onartutako pleguak jendaurrean jarriko dira 8 eguneko epean Vitória-Gasteizko Udaleko Erregistro Orokorrean, Praça de Espanha z/n (lehen. Sala Olaguibel). , interesdunek egiaztatzearen ondorioetarako eta, hala badagokio, enpresak ebatzi beharreko kexak aurkezteko, plegua behin betiko onartuta baldin eta egin ez bada. Aldi berean, aurreko kontratuak esleitzeko lizitazioa abiaraziko da, pleguaren kontrako kexarik egonez gero lizitazioa atzeratzeko aukerarekin. 1.- XEDEA: Elikadura-ohitura osasungarriak sustatzeko elikagaiak prestatzeko zerbitzuak ematea. 2.- ESKAINTZA MOTA: 14.649.602 ESP (hamalau milioi, seiehun eta berrogeita bederatzi mila, seiehun eta bi ESP - 88.045,88 euro) (BEZa eta gainerako kontzeptuak barne). 3.- EGITEKO EPEA: 2001eko urtarrilaren 1etik 2001eko abenduaren 31ra arte, beste urtebetez luza daitekeena. 4.- GORDAILUA: Behin betikoa: kontratuaren aurrekontu osoaren % 4. 5.- KONTRATISTA SAILKAPENA: Ez da beharrezkoa. 6.- ESPEDIENTEEN AZTERKETA: Gasteizko Udaleko Osasun eta Kontsumo Sailean, San Bizente Kotako kalea, z/zk (Telefonoa: 945161245 – Faxa: 945161251) OFIZIALEAN argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera. Arabako Lurralde Historikoko ALDIZKARIA eta proposamenak aurkezteko epea amaitu arte. 7.- AGIRI BILKETA: Arco fotokopiagailuan, San Antonio kalea 16. zenbakia duen helbidea, telefonoa: 945232813, faxa: 945-140678, astelehenetik ostiralera 9:00etatik 13:30era eta 16:00etatik aurrera. arratsaldeko. 19:00etan. : 30 ordu, aurreko paragrafoan adierazitako epe berean. 8.- PROPOSAMENAK AURKEZTEA: Lekua: Gasteizko Udaleko Erregistro Orokorrean, Espainia plazan. Epea: Iragarkia Arabako Lurralde Historikoan argitaratu eta hurrengo 15 egun naturaleko epean. Azken eguna larunbata edo jaieguna bada, hurrengo lanegunera pasatuko da. Ordutegia: astelehenetik ostiralera 8:30etatik 13:00etara. Bidalketa: Kontratuaren Baldintza Orokorren 100. artikuluan ezarritako baldintzetan. 9.- PROPOSAMENAK IREKITZEA: "B" gutun-azala irekitzea (lan-gaitasuna, kaudimen ekonomikoa, finantzarioa eta teknikoa edo profesionala, behin-behineko bermea) Udalean egingo da, publikoa ez den egintza batean, hamaika eta erdietan. (11:30) eskaerak aurkezteko epea amaitu ondorengo lehen ostegunean. «A» gutun-azalaren irekiera (finantza eskaintza eta dokumentazio teknikoa) ekitaldi publiko batean egingo da, 12:15ean (12:15ean), «B» gutun-azala irekitzen den egun berean. 10.- PROPOSAMEN TXANTILOA ETA EMAN BEHARREKO DOKUMENTAZIOA: Lizitatzaileek beren proposamenak pleguetan ezarritako eredura egokitu eta bertan adierazitako dokumentazioa aurkeztu beharko dute. 11.- ESKAINTZA IRAGARKI HONEN GASTUEN ORDAINKETA: Lizitatzaile irabazleak ordainduko ditu. Vitoria-Gasteiz, 2000ko azaroaren 16a - DEMSACeko administrazio arloko burua, IZASKUN BARBARA.

781/86 Errege Dekretuaren 122. artikuluan ezarritakoaren arabera, onartutako estatuko agiriak jendaurrean jartzen dira 8 egunez Gasteizko Udalaren egoitzan -Españia Plaza, 1 E- interesdun guztiek kontsulta ditzaten. , behar izanez gero. , erreklamazioak egiteko Udalbatzarrak erabakitzen ditu Kexa hauek, eta aurkezten ez badira, baldintza-orriak behin betiko onartutzat joko dira. Aldi berean, kontratu hau esleitzeko eskaintzaren berri emango da, eta lizitazioa atzeratu ahal izango da, hau da, Baldintza Orokorren aurka erreklamazioa aurkezten bada. 1.- HELBURUA: Elikadura-ohitura osasungarriak sustatzeko zerbitzuen alokairua. 2.- LEHIAKETA-SARIA: 14.649.602 ESP (hamalau milioi, seiehun eta berrogeita bederatzi mila, seiehun eta bi ESP, 88.045,88 euro), BEZa barne eta gainerakoa 3.- EGITEKO EPEA: urtarrilaren 1etik 31ra arte. 2001eko abendua urte osorako luzagarria. 4.- BERMEA: Laburbilduz: kontratuaren aurrekontu osoaren %4. 5.- KONTRATISTA SAILKAPENA: Ez da nahitaezkoa. 6.- FITXAREN AZTERKETA: Fitxa Gasteizko Udaleko Osasun eta Kontsumo Bulegoan kontsulta daiteke -San Bizente Aldapa, c/g; ostalaritza; Telefonoa: 945-161245, Faxa: 945-161251–, iragarkia Arabako Herrialde Historikoko Aldizkari Ofizialean iragarkia argitaratu eta hurrengo egun baliodunetik, eskaintzak aurkezteko epea amaitu arte. 7.- DOKUMENTUAK LORTZEA: Agiriak Fotocopiadora Arco - San Antonio kalea, 16an eskuratu daitezke; 01005 Gasteiz; Telefonoa: 945-232813, Faxa: 945-140678-, astegunetan 9:00etatik 13:30era eta 16:00etatik 19:30era, aurreko atalean adierazitako ordutegi berean. 8.- PROPOSAMENAK ENTREGA: Lekua: Proposamenak Vitoria-Gasteizko Udalean – Espainia plaza, 1-E. Epea: 15 egun natural, iragarki hau Arabako Lurralde Historikoko ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera. Azken eguna larunbata edo jaieguna bada, hurrengo lanegunera arte iraungo du. Ordutegia: 8:30ean. 13:00etan, asteko egun guztietan. Posta bidez bidaltzea: Kontratazio Erregelamendu Orokorraren 100. artikuluan ezarritakoaren arabera egin daiteke. 9.- ESKAINTZAK ARGITARATZEA: B gutun-azalak (jarduteko ahalmena, kaudimen ekonomikoa, finantzarioa eta teknikoa edo profesionala, behin-behineko bermea) egintza ez publikoan irekiko dira udaletxean, eskaintzak aurkezteko epea amaitzen den lehen ostegunean, orduetan. goizeko hamaikak eta erdialdean (11:30). A kartazalak (eskaintza ekonomikoa eta dokumentazio teknikoa) 12:15ean (12:15ean) irekiko dira B gutun-azalak egiten diren egun berean, Udaletxeko ekitaldi publikoan. 10.- LIZITZAILEEN EREDU ETA AURKEZTU BEHARREKO AGIRIAK: Lizitatzaileek Oinarrietan adierazitako ereduaren arabera aurkeztu beharko dituzte proposamenak eta bertan zehaztutako agiriak aurkeztu beharko dituzte. 11.- LEHIAKETA HONETARAKO PUBLIZITATE GASTUEN ORDAINKETA: Saria eskubidea duen pertsonaren kontura doa. Vitória-Gasteizen, 2000ko azaroaren 16an.- Osasun eta Kontsumo Ministerioko Administrazio Saileko burua, IZASKUN BARBARA.

ALHAO ez. 138

2000ko azaroaren 29a, asteazkena - 2000ko azaroaren 29a, asteazkena

BOTHA 138. zenbakia

9.179

VITORIA/GASTEIZ

VITORIA-GASTEIZ

LUR ETA ETXEBIZITZA ANTOLAKETA SAILA

LURRALDE ETA ETXEBIZITZA ANTOLAMENDUA

Hirigintza eta administrazio zerbitzua.

Hirigintza eta administrazio zerbitzua

7.199 "Betoño bizilekau sur" 16. jarduera-unitateko konpentsazio-proiektua. 2000ko urriaren 2ko Alkatetza Dekretua:

7.199 “Betoño Residencial Sur” 16. zenbakiko Konpentsazio Proiektuaren Ekintza Unitatea. Udaleko Lehendakaritzak honako dekretu hau eman zuen 2000ko urriaren 2an: «TEMA.- Betoño Residencial Sur 16. zenbakiko Jarduketa Unitatearen Konpentsazio Proiektua onartzea.

"GAIA: XVI "Betoño bizileka sur" Jarduera Unitateko Konpentsazio Proiektua onartzea Udaleko Teknikariak, Alkateak ematen du, 21. artikuluaren 1.j) zenbakian aipatzen diren eskumenak erabiliz. Apirilaren 21eko 11/1999 zk. Legea, Toki Administrazioaren Oinarriei buruzko Legea honako hauetarako aldatzen duena.

DEKRETUA Udal honek, Betoño Residencial Sur 16. Ekintza Unitateko Konpentsazio Batzordeko Lehendakariaren bitartez, Vitoria-Gasteizko Udaleko Antolamendu Plan Orokorreko Plangintza Orokorreko 16. Konpentsazio Batzordeko Lehendakariaren bitartez, Gasteizko Udalaren Antolamendu Plan Orokorraren Konpentsazio Proiektua helarazten du, eta ziurtagiriaren ziurtagiriarekin batera. Obra Baimenaren Kontratu Zuzendaritzako idazkaria, eta Udal Zerbitzu Teknikoek, Alkateak, zehaztapenetan ezarritakoak zuzenduz, 21.º artikuluaren 1. idatz-zatian aipatzen diren eskumenak erabiliz. j) Apirilaren 21eko 11/1999 Legea, toki-ordenaren oinarriak arautzen dituen Legea aldatzen duena.

ERABAKITZEN: LEHENENGOA.- Konpentsazio Batzarrak egindako eta Hiri Antolamenduko Dekretuaren 174.3 artikuluan ezarritako quorumarekin onartutako "Betoño bizilekua sur" Jarduera Unitateko XVI. BIGARRENA.- Hirigintza Dekretuaren 174.3 artikuluan xedatutakoaren arabera, konpentsazio-proiektua behin betiko onartu ondoren, eskritura edo eskritura publikoa egingo da, bere erabakiak inskribatzeko beharrezkoak diren konpromiso eta ospakizunekin eta informazioarekin. Hirigintza Administrazioaren Ordenantzan zehazten den 113.º artikuluaren 1. zenbakian aipatzen da. Behin konpentsazio-proiektua legeztatuta, lurralde-erregistroan inskribatuko da. HIRUGARRENA.- Konpentsazio-proiektua onartzeko erabakiak egitamuan sartuta eta legez doakoa den bere osotasunean eta dohainik adjudikatzea eragiten du; Horrela, lurzorua komunitatearen ondasunen parte bihurtzen da edo xedea zen helburuetarako erabiltzen da. Dena den, Konpentsazio Batzarrak eta urbanizazio-obrak egiten dituen enpresak helburu horietarako aurreikusitako lursaila okupatu ahal izango dute, aipatutako obrak administrazioaren esku utzi arte.

HITZARMENAK: LEHENENGOA.- Egikaritze Unitatearen Konpentsazio Proiektua Onartzea. 16 Betoño Residencial Sur, Konpentsazio Batzordeak prestatu eta onetsia, RGUren 174.1 artikuluan aurreikusitako quorumarekin. BIGARRENA.- RGUren 174.3 artikuluan xedatutakoaren arabera, behin konpentsazio-proiektua behin betiko onartuta, bere kontratuak inskribatzeko ezarritako izapide eta betekizunekin eskritura edo agiri publikoa egingo da, artikuluan adierazitakoaren arabera. RGUren edukiaren 113.1. Konpentsazio-proiektua formalizatzen denean, lurralde-erregistroan inskribatuko da. HIRUGARRENA.- Konpentsazio-proiektua onartzeko akordioak guardiako administrazioari eskubidea lagatzea dakar, titulartasun osoz eta dohainik, planaren arabera nahitaez esleitutako eta doaneko lurzati guztien gainean, haiek txertatzeko. solairuko hiri ondarean sartu . edo bere eragina aurreikusitako erabileretan. Aurrekoa gorabehera, Konpentsazio Batzordeak eta urbanizazio-obrak egiteaz arduratzen den enpresak horretarako esleitutako lursaila okupatu eta obrak amaitzean betebeharra duen administrazioak jaso ahal izango ditu. Vitoria-Gasteiz, 2000ko azaroaren 6a.- Alkatea Lehendakaria, D. ALFONSO ALONSO ARANEGUI.

Vitória/Gasteizen, 2000ko azaroaren 6an.- Alkatea, ALFONSO ALONSO ARANEGUI.

VITORIA/GASTEIZ

VITORIA-GASTEIZ

LUR ETA ETXEBIZITZA ANTOLAKETA SAILA

LURRALDE ETA ETXEBIZITZA ANTOLAMENDU SAILA

Hirigintza eta administrazio zerbitzua

Hirigintza eta administrazio zerbitzua

7.201 Udal-kudeaketa plan orokorra aldatzea puntu batean AbeTXuko Sur Egoitzako BBPB zk. 13 sortu eta mugatu.

7.201 zk. Agindua Vitoria-Gasteizko Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren aldaketa selektiboak sortuz PERI Hirigintzako 13 zk. industrialdea sortuz "AbeTXuko Egoitza Sur". Gasteizko Udaleko Osoko Bilkuran, 2000ko urriaren 20an, honako akordio hauek onartu ziren, besteak beste: «Lehenengoa.- Lehenengoa, Gasteizko Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren aldaketa selektiboa. "AbeTXuko Residencial Sur" 13 zk. PERI sortzeari eta mugatzeari, Luis López de Armentia Orbe jaunak, eremuaren jabe gehienen izenean aurkeztutakoa, honako aldaketa hauekin: - Aparkalekuetarako lurpeko edo erdi lurpeko solairuak behar dira. 15 m baino gutxiagoko zabalera edukitzea funtzionaltasun hobea izan dezan.-EL-4 kendu egin behar da, Berdegunearen luzapentzat hartzen baita, garajeetara sartzeko bideak jabetza pribatua izan behar baitute.Espresazko zuzenketak zuzendu behar dira. behin-behineko onespena baino lehen, dagokion testu bategina aurkeztuz.

2000ko urriaren 20ko Udal Batzarraren Ohiko Osoko Bilkurak, besteak beste, honako hau erabaki zuen: «Lehenengo, lehen instantzian onartzea Gasteizko Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren aldaketa, zeinaren xedea sortzea eta sortzea. BBPB 13 zk. "AbeTXuko Hego Bizitegia", Luis López de Armentia Orbe jaunak aurkeztutako eremu honen jabe nagusien izenean, honako aldaketa hauekin: - Aparkalekuetarako soto edo erdi-sotoak gutxieneko zabalera izan behar du. 15 metro bere funtzionamendu hobea izateko.-EL-4 kendu eta berdegunea handitzeko kontuan hartu behar da, garajeetarako sarbideak jabetza pribatutik egin behar baitira.Adierazitako zuzenketak behin-behineko onespena baino lehen egin beharko dira, behin-behineko baimena aurkeztu ondoren. proiektu komuna.

9.180

ALHAO ez. 138

2000ko azaroaren 29a, asteazkena - 2000ko azaroaren 29a, asteazkena

Bigarrena.- Artxiboa hilabetez argitaratzea, Arabako Lurralde Historikoko ALDIZKARI OFIZIALEAN eta zabalkunde handiena duen egunkarian argitaratuz. 1976ko apirilaren 9ko Lurzorua Landaratzeko Legearen testu bateginaren 41. artikuluan xedatutakoaren arabera, artxiboa jendaurrean egongo da hilabetez, Arabako Lurralde Historikoko ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita. Udaletxeko Hirigintza eta Administrazio Zerbitzuan –San Prudentzio kalea, 30, 30 – 3. solairua– horrek eragiten diola uste duenak aztertu eta egokitzat jotzen dituen alegazioak edo oharrak aurkez ditzan. Vitória/Gasteizen, 2000ko azaroaren 6an.- Alkatea, ALFONSO ALONSO ARANEGUI.

BOTHA 138. zenbakia

Bigarrena.– Artxiboa jendaurrean jartzea hilabetez, Arabako Lurralde Historikoko EGUNKARIA OFIZIALEAN eta hedapen handiena duen egunkarietako batean iragarkien bidez. 1976ko apirilaren 9ko Lurralde Antolamendu Legearen testu bateginaren 41. artikuluan xedatutakoaren arabera, espediente hau jendaurrean jartzen da Udal honetako Hirigintza eta Kudeaketa Zerbitzuan (San Prudentzio kalea 303). Arabako Lurralde Historikoko ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratzen den egunaren biharamunetik hilabeteko epean, eta bertan jendeak egoki irizten dituen adina adierazpen eta ohar aztertu eta formulatu ahal izango dira. Vitoria-Gasteiz, 2000ko azaroaren 6a.- Alkatea Lehendakaria, D. ALFONSO ALONSO ARANEGUI.

VITORIA/GASTEIZ

VITORIA-GASTEIZ

LUR ETA ETXEBIZITZA ANTOLAKETA SAILA

LURRALDE ETA ETXEBIZITZA ANTOLAMENDU SAILA

errepideko zerbitzu publikoa

Bide publikoko zerbitzua 7.202

Jakinarazpen-txartela Zinegotzi hau pasaporte lizentzia iraungitzeari buruzko espedientean dago, eta ahaleginak egin arren, ezinezkoa izan zen andreari jakinarazi. Aurora Silva Núñez, Transportes La Galaicako ordezkaria, erabaki honengatik, bere egoera ezezaguna baita. azken egoitza, nahiz eta ezagutzen den azken egoitza Arabako lurralde historikoan dagoen. . Hala, ebazpenaren berri emateko eta administrazio-egintzak jaulkitzeko legezko xedapenekin bat etorriz, espedientean hitzez hitz erreproduzitzen da, ebazpen honetako baldintzen arabera egokituta, beharrezko ondorioak sor ditzan: Lurralde eta Etxebizitzako Ordenantza kontseilariordeak, 2000ko urriaren 23koa, honako hau dioena: 1983ko maiatzaren 27an, Aurora Silva Núñez andreak, Transportes La Galaica-ko ordezkariak, 260 zenbakiko igarobide lizentzia lortu zuen ordu zehatzetarako, Tomasentzat. Zumarraga Dohatsuuaen 66, garraio-enpresa, eta igarotzeko baimena bost urterako ematen zela eta epe horretatik aurrera iraungiko zela jakinarazi zioten, luzapena hiru hilabete lehenago eskatu ezean. Pasaportearen prozesua aztertu ondoren, jabeak ez zuela luzapena eskatu ikusi da, lizentziaren baldintzek txartelak bost urterako ematen direla eta epe hori igarota, titularrak hiru hilabete lehenago luzapena eskatu ez badu, iraungitzat jotako udal-pasatze-dekretuaren 6. artikuluan ezarritakoaren arabera, igarotzeko baimenak gehienez bost urteko epean ematen dira, eta epe hori amaitzean iraungitzat jotzen dira, titularrak aurretik hiru hilabeteko luzapena eskatzen ez badu behintzat. Errepideei buruzko Udal Dekretuko 23. artikuluko a) idatz-zatian xedatutakoaren arabera, behin lizentzia iraungita, jabearen betebeharra da espaloia eta espaloiak jatorrizko egoerara berreskuratzea eta, beraz, andrea. Aurora Silva Núñez, Transportes La Galaicako ordezkaria lan hauek egiteko. Hori ikusirik, Lurralde Antolamendu eta Etxebizitza kontseilariordeak, Alkatearen Eskumenak Ordezkatzeko Dekretuan aitortzen zaizkion eskumenez baliatuz, ARAUDI hau eman zuen: Lehenengoa.- Andrea. Aurora Silva Núñez, Transportes La Galaicako ordezkariak, Tomas Zumarraga Dohatsuana-ren 66. kalea jaso zuen 260. zenbakia iraungita deklaratzeko prozedura hasteko, bere interesen defentsan egoki irizten dituen alegazioak egitea. Hirugarrena.- Adierazi epe horretan obra baimena eska dezakezula espaloiaren eta zintariaren jatorrizko egoera berreskuratzeko eta espaloiaren lauza udal biltegietara entregatzeko.

Jakinarazpenaren 7.202 Legea Kontseiluko kide hau Ford Iraungitze-espedientea prestatzen ari da, beheko ebazpena ematen saiatu ondoren, interesdunaren egungo nondik norakoak jakin gabe, andrea. Transportes La Galaica kaleko Aurora Silva Núñez, Arabako lurralde historikoan azken helbidea ezagutzen duena eta erabaki hau jakinaraztea eta Administrazio Egintzak Jakinarazteko Legean xedatutakoaren arabera, jarraian eta ondorioetarako. deskribatutakoa, erreferentzia-prozesuan hartutako erabakia hitzez hitz transkribatzen da: 2000ko urriaren 23ko Administrazio eta Bizitegi-lurzoru delegatuaren Kontseiluaren Eskritura, zeinaren testua hauxe da: HORREZKOA, Ford-en orduko 260 zenbakiko lizentzia eman zitzaion andreari. Aurora Silva Núñez 1983ko apirilaren 27an r/ Transportes La Galaica Beato Tomás de Zumárraga kalean, 66. zenbakian, garraio-agentziak duen lokaletarako, eta erantsitako baldintzetako bat dela fordak gehienez 5 urteko epean ematea , ondoren, emakida iraungitzat joko da baimena aurretik eskatu ez bada. emakidadunak berritzea eta hiru hilabete lehenago. Erregistroen azterketaren ONDORIOZ, fordaren jabeak ez zuela luzapenik eskatu, nahiz eta lizentziaren baldintzek 5 urteko eperako gehienez ere ematen direla jakinarazi zioten lizentziak, eta ondoren lizentzia. iraungitzat joko da, lizentziaren titularrak luzapena baino lehen eta 3 hilabete lehenago eskatu ez badu. KONTUAN IZAN, Vadoseko Udal Dekretuaren 6) artikuluak ezartzen duenez, 5 urteko epean gehienez ere emango dira, eta, ondoren, lizentzia iraungitzat joko da, baldin eta titularrak aldez aurretik berritzea eskatu ez badu eta hiru hilabete lehenago . IZANDIK, Vadoseko Udal Ordenantzaren 23. artikuluaren a) idatz-zatiak ezartzen duenez, bidearen jabearen betebeharra da espaloia eta galtzada hasierako posizioa berreskuratzea, vadoari emandako lizentzia iraungitzen denean, horregatik D. Aurora Silva Núñez, r/ Transportes La Galaica-koak, egingo ditu aipatutako lanak. Aurrekoa kontuan hartuta, Lurralde eta Lurralde Antolamendu Arloko kontseilari delegatuak, Alkatetzaren eskumenak eskuordetzeari buruzko Dekretuak ematen dizkion eskumenez baliatuz, honako agindu hau eman zuen: Lehenengoa.- Egutegiaren bidez. Beato Tomás de Zumárraga kaleko 66. zenbakiko 260 zenbakiko espedientearena, bere jabea andrea. Aurora Silva Núñez r / Transportes La Galaica at. Bigarrena.– Aurora Silva Núñez andreari, r/ Transportes La Galaicakoa, hamar eguneko epea ematea bere interesen defentsan egoki irizten zaizkion alegazioak egiteko edo lizentzia berritzeko eskatzeko. Hirugarrena.- Honek esan nahi du epe berean eska daitekeela obra lizentzia, zeina dagoen espaloiaren zinta eta zinta kentzean eta ford-lauza udal biltegien esku uztean datza.

ALHAO ez. 138

2000ko azaroaren 29a, asteazkena - 2000ko azaroaren 29a, asteazkena

Ebazpen hau Arabako Lurralde Historikoko ALDIZKARI OFIZIALean argitaratzen da, andreari jakinarazteko. Aurora Silva Núñez, Transportes La Galaicako ordezkaria; Era berean, jakinarazten da adierazitako epeak Arabako Erkidego Historikoko Aldizkari OFIZIALean argitaratu eta hurrengo egunetik zenbatzen direla. Vitória-Gasteizen, 2000ko azaroaren 15ean.- Bide Publikoko Zerbitzuko burua, JESÚS MARCOS EGIDO.

BOTHA 138. zenbakia

9.181

Mrs.ari abisua emateko balio dezan. r/ Transportes La Galaicako Aurora Silva Núñez, aurreko ebazpena Arabako Lurralde Historikoko ALDIZKARI OFIZIALEAN txertatuko da, adierazitako epeak Arabako Lurralde Historikoko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunetik kontatzen direla jakinaraziz. . Vitoria-Gasteiz, 2000ko azaroaren 15a.- Bide publikoko zerbitzuburua, JESÚS MARCOS EGIDO.

VITORIA/GASTEIZ

VITORIA-GASTEIZ

KOMUNITATEA BERRESKURATZEKO LIDERA

URBAN EXECUTIVE BILDUMA

7.203 Jakinarazpena Prozeduretan, jakinarazpenik ezin zaie bidali zehaztutako zergadunei:

7.203 Jakinarazpena Identifikatutako prozeduretan jasotako jakinarazpenak egin ezin izan zaizkien zergadunen zerrenda.

ZERGAK ORDAINDU BEHAR DUEN SUJUNTZAILEA

ZERGAK ORDAINDU BEHAR DUEN SUJUNTZAILEA

INSTALAZIOEN KUDEAKETA ETA OBREN KONTROLA S.L. INSTALAZIOEN KUDEAKETA ETA OBREN KONTROLA S.L. "SOS. RASSISMUS MITTWOCH-MITTWOCH S.O.S. KANINCHEN. ABAD ALFONSO CARMELIA ABAD ALFONSO CARMELIA ABAD ALFONSO CARMELIA ABAD ALFONSO CARMELIA ABAD ALFONSO CARMELIA ABAD ALFONSO CARMELIA ABAD ALFONSO CARMELIA ABAD ALFONSO CARMELIA ABAD ALFONSO CARMELIA ABAD ALFONSO CARMELIA ABAD ALFONSO CARMELIA ABAD ALFONSO CARMELIA ABAD ALFONSO CARMELIA ABAD ALFONSO ALFONSO A CARMELIA Sebastian Elvi Elvi ALFONSO CARMELIA ALFONSO ALFONSO A CARMELIA Sebastian Elvi Abad Maria Teresa Aberastura Aberasturo Alberas Aberasturo Mazes John Bernard Aberasturo Gurutzea Gabriel Acebes Eleras Eletad eta NICHOLAS ACHA PEREZ JOSE NICHOLAS ACHA PEREZ IDOYA ACHAERANDIO FERNANDEZ FERNANDO ACOSTA MANSO OLA.RAUL WATER OBEN RAFAEL WATER OLMOS MASTER ARTHUR A.

B. FITXA. B. Litekeena da. EXP. IKASI P. APIRILEA.

1999 / 5.018 1999 / 5.018 2000 / 11.582 2000 / 11.582 2000 / 11.582 1996 / 11.735 1996 / 9.735 1996 / 9.735 1998 / 2.876 1993 / 2.876 1993 / 2.876 1993 / 2.876 1993 / 2.876 / 2.876 / 2.876 / 2.876 / 2.876 / 2.876 / 2.876 / 2.876 / 2.876 / 2.876 / 2.876 / 2.876 / 2.876 / 2.876 / 2.876 / 2.876 / 2.876 / 2.876 / 2.876 / 2.876 / 2.876 / 2.876 / 2.876 / 2.876 / 2.876 / 2.876 / 2.876 876 2.876 1993 / 2.876 1993 / 2.876 1994 / 16.400 1994 / 16.353 1994/20.353 1994 / 20.353 1994 / 3.842 1994 / 6.115 1984/15 1984/15 1991 / 3.38787 1984/15 1984/15 1991 / 3.928 1997 / 3.3878787 1984/15 1984/15 1984/15 1997/302 1997 / 3.093 1997 / 5.097 1997 / 2.365 1997 / 12.940 1997 / 1.668 1997 / 1.668 1993 / 60.018 2000 / 10.146 1.193 /1.193 1990 / 1.193 1990 / 1.193 1990 / 1.193 / 1.193 1990 / 1.193 / 1.193 1990 / 1.193 1990 / 1.193 / 1.193 1990 / 1.193 1990 / 1.193 /1.193 1990 / 1.193 1990 /1.966 1996 / 2.007 1996 / 2.007 2000 / 2.347 1995/2818 1991 / 2.802 1997 / 2.802 1997 / 4.181 1997 / 4.181 1997 / 4.181 1997 / 4.181 1997 / 4.18111181 / 4.181 1997 /4.181 1997 / 4.181 1997 / 4.18118181 / 4.181 1997 / 4.181 1997 / 4.181181181 / 4.181 1997 / 4.181181 / 4.1811181 / 4.181181 / 4.181 / 4.181 / 4.8181 / 4.181 1997 / 4.181

2000/44.732 2000/44.733 2000/52.481 2000/52.482 2000/52.483 2000/49.441 2000/49.442 2000/53.476 2000/44.837 2000/44.838 2000/44.839 2000/44.840000/44.837 2000/44.838 2000/44.839 44.845 2000/44.846 2000/ 53.672 2000/42.990 2000/54.752 2000/54.753 2000/54.754 2000/41.977 2000/42.719 2000/54.404 2000/44.847 2000/44.842 /49.340 2000/49.341 2000/42.021 2000/42.342 2000/43.292 2000/42.268 2000/43.814 2000/ 42.872 2000/42.873 2000/54.070 2000/44.852 2000/44.853 2000/54.070 2000/44.852 2000/44.853 200 2000/44.857 2000/43.107 2000/44.102 2000/53.418 2000/42.749 2000/44.867 2000/53.675 2000/53.676 2000/43.318 2000/44.131 2000/44.132 2000/44.133 2000/44.134 2000/54.649 2000/42.000 2000/42.427

Maria Eva Aguilar Fernandez Maria Eva Aguilar Fernandez Rafael Luis Aguillo Estefilo Estefilia Estefania Miguel Aguillo Suso Miguel Suso Miguel Suso Olga Aguinar Olga Aguinaco Cakayor Maria Isabel Aguinaga Gonzaleuanoa, AREÑAGA ENRIQUE AGUIRRE ARMENTIA ANDONI AGUIRRE AVELLANEDA CASINO SATURNIA AGUILINO CASATURNA AGUILINO SATURNIA AGUIRINO SATURNIA AGUIRAGUATI CASA LINDA Jose Miguel Aguirre Charterina Eneko Aguirre Fernandez Victor Aguirre Fernandez de Araguiz Miguel Angel Aguirre Fuertes Jon Joseba Aguirre Galdos Maria Aguirre Goicoechea Maria Aguirre Goicoechea Maria Jose Aguirre Marrufo Roberto Aguirre Martinez Hilario Aguirre Niet AGUIRRE VENTURA FERNANDO Aguirre Aguirre Ignacio Aguirre Aguirre Ignacio Aguirre Aguirre Ranilla Maria Dolores VON EIGENTUM AISTE C.B. Aitzgorri Elkartea Aitzgorri Elkartea Aitzgorri Elkartea Francisco Aizpun Quintana Maria Assunção Aizpun Quintana Antonio Ajuria Ititarte Antonio Ajuria Itarte Antonio Ajuria Larrea Rosario Ajuria Zatarain Ana Isabel Ajuriagueguego Escudero Joaquin Alaña Garcia de Albenizo Albenizo Albenizo Alaña Alan Ala. MARIA PILAR SANTUAREKIN

B. FITXA. B. Litekeena da. EXP. IKASI P. APIRILEA.

2000/11250 2000 / 11.250 1994/1986 1994/1986 1993/10.033 1993 / 60.033 1993 / 60.033 1993 / 60.033 1993 / 60.033 1993 / 60.033 1993 / 60.033 1993 / 60.033 1993 / 60.033 1993 / 60.033 1993 / 60.033 1993/031 / 12.506 2000/06 / 10.469 2000 / 10.469 2000 / 10.197 2000 / 10.19 / 10.19 /10.197/10.197 2000/10.00/100/100/10.00/100/100/10. 10.322 2000 / 10.786 2000/1786 2000 / 10.786 2000/10.786 2000/10/786 2000 / 10.125 2000/125 2000 / 10.021 1993 / 63.603 1990/1617 1990/129 1990/129 2000/16 / 11.166 2000/129/16/16 2000/129 2000 / 12.166 2000 / 12.69994 /8. /4.022 1999/259 1990/255 1990 / 1.255 1990/0155 1991/1026 1991 / 4.026 1994/18 1994/18 1994/18 1994/18 1994/18 1994/110 1997/1110 1997/1810 2000 / 10.80 / 10.6888 2000 /1.110 1995/164 . 2000/10.638 1995 / 8.991 1996/19 1994/19 1994/19 1994/19 1999/1241 1999/1342 2000 / 9.925 1995 / 2.302 1994 / 11.334 1994 / 11.334 1993 / 11.1.3344 / 11.334 / 1993 / 11.3334 2000/11.1.3334/11.334/1993/64.064 2000/11.1.

2000/51.243 2000 / 51.243 2000 / 48.348 2000 / 48.349 2000 / 48.875 2000/48.875 2000 / 44.875 2000 / 44.877 2000 / 44.877 2000 / 44.877 2000 / 41.877 2000 / 41.877 2000/41.877 2000 / 41.877 2000/41.877 2000 / 41.877 2000/41.109 2000 / 41.110 2000 / 41.111 2000 / 41.111 2000 / 41.876 2000/4111 2000/44.878 2000/44.819 2000 / 49.820 2000 / 49.821 2000 /44.436 2000/44.037 2000/41.115 2000/54.155 2000/54.076 2000/44.885 2000/44.886 2000/44.881 2000/54.683 2000/44.879 /43.863 2000/43.688 2000/50.260 2000/50.261 2000/52.172 2000/54.431 2000/54.432 2000 /44.888 2000/44.889 2000/44.890 2000/44.891 2000/44.892 2000/55.161 2000/54.34. 2000/50.155 2000/54.124 2000/43.825 2000/44.893 2000/44.894 2000/48.365 2000/44.895 2000/43.768 2000/49.964 2000/49.965 2000/44.896 2000/44.897 2000/42.324 2000/50.270 2000 200.270/5.27.27.27.270 /5.270/5.27.270/MEDIA.

9.182

ALHAO ez. 138

2000ko azaroaren 29a, asteazkena - 2000ko azaroaren 29a, asteazkena

ZERGAK ORDAINDU BEHAR DUEN SUJUNTZAILEA

MARIA PILAR ARABA JOSE IGNACIO ALBA BARRADO MANUEL ALBA MARTINEZ MANUEL ALBA MARTINEZ ARRATE ALBAINA BASTERRA JUAN ANTONIO ALBANDOZ RUIZ DE OCENDA JORGE LUIS ALBENIZ GONZALEZ DE DURANA MOISES ALBENIZ GONZALEZ DE DURANA MOISES ALBENIZ GONZALEZ GONZALEZ DE DURANA MARIA PILAR ALBAINA BASTERRA O Angelo Garcia O Angelo Angelo Angelo Angelo Angelo Maria Angela Albaina O. Jose Miguel Aldama Escalante Oscar Aldape Hernandez Jesus Aldariz Gonzalez Maria Begoña Alday Flaño Santiago Aldea Muñoz Jose Luis Alecha Atauri Antonia Alegre Antonia Alegre Antonia Sierra Anton MIGUEL ANGEL ALEJANDRE RODRIGUEZ FLORENTINO ALEJO MIRAVALLES SIRA ALEMANIA MARTIN JOSEA ETA MIGUEL ALFARO SIRA. ALFARO S.A. ALFARO S.A. ALFARO S.A. FRANCISCO JAVIER ALFAYATE RUIZ DE SAMANIEGO FRANCISCO JAVIER ALFAYATE RUIZ DE SAMANIEGO FRANCISCO ALFONSO AMO JOSE OSCAR ALINDADO LOPEZ ALMAR ELECTRONICA PROFESIONAL S.A. BLANCA ALMARZA AMURRIO NESTOR ALMARZA BASTERRA MARIA ARANZAZU ALOCEN IRURETAGOYENA MARIA JESUS ​​​​ALOCEN PEREZ DE LECETA MARIA DOLORES ALONSO MARIA ALONSO MAR ALONSO MARIA MAR ALONSO ALONSO ALONSO MARIA MAR ALONSO ALONSO CIRA ALONSO ALVARADO ALVARADO JAVIER ALONSO ALONSO A ALONSO Benjamín Alonso Jesus Bengoa Jose Ignacio Alonso Coto Maria Dolores Alonso Crespo Alonso Quesbere Fernandez Florencio Alonso Lopez Francisco Alonso Marcelo Ojeda Ignacio Alonso Alons Barron Francisco Javier Alonso Ramos Juan Carlos Alonso Ramos Juan Alfonso Alonso João Ramos Alonso Alfonso Alonso Ramos Saez de Urabain AINHOA ALONSO SAEZ DE URABAIN JOSE VICENTE ALONSO SOLONIS EDISTIO RAFAEL ALONSO TORRES EDISTIO RAFARESEL ALONS

B. FITXA. B. Litekeena da. EXP. IKASI P. APIRILEA.

2000/10.634 1997 / 12.751 2000 / 12.598 2000/10.598 2000 / 10.366 1994 / 9.719 1995/10.056 1993/10.056 1993/10.056 1993/10.443 1993/1060 / 11.608 2000 / 8.755555 / 8.7555/755 / 8.1055 / 8.1055. 9.573 1993 / 60.060 1993/060 1993/069 2000/069 2000/10.309 1997/10.074 1997/10.074 1997 / 9.018 1997 / 9.820 1997 / 5.961 1997 / 5.961 2000 / 6.892 1988/86 2000 / 11.149 / 11.149 / 11.149 2000 /11.149 2000 / 11.149 1994 / 11.950 1994 / 9.950 1994 / 9.274 1999 / 12.505 1994 / 12.832 1997 / 11.832 1995/1494 1996/655 2000 / 9.973 1994/11/116 1994 / 12.116 / 76/7116/76/116/116 / 66/7 / 76 1993 1993/65.129 2000 / 65.129 2000/300 1995/300 1995/300 1998/386 1995/386 1995/386 1998/386 2000/3692 1997 / 1.404 2000 / 3.140 1994 / 5.899 1994 /5.899 1994 / 5.899 1993 / 5.899 1993/63.052 1993/63.052 1995 / 9.364 1994 / 9.115 1994 / 7.115 1994 / 7.115 1998 / 4.167 1997 / 4.367 1993/51 2000 / 1.232 2000 / 1.232 2000 / 11.168 2000 / 11.168 1991 / 4.678 /11.674 1999/7.576 1998/6.668 1998/6.668 1999/4.976 1997/11.453 1997/11.453

2000/51.589 2000/53.239 2000/52.753 2000/52.754 2000/44.328 2000/41.116 2000/42.041 2000/44.910 2000/54.223 2000/44.911 2000/49.88 2000/49.8888888888888888888888888888888888888888888888888888888. 43.298 2000/44.913 2000/44.914 2000/43.034 2000/43.785 2000/44.680 2000/42.258 2000/41.119 2000/53.680 2000/51,811 2000/51,812 2000/53.680 2000/51,811 2000/51,812 2000 /44.927 2000/44.928 2000/43.364 2000 /54.723 2000/42.742 2000/53.417 2000/48.597 2000/54.758 2000/44.929 2000/54.241 2000/44.931 2000/42.9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999. 2000/42.554 2000 / 54.291 2000 / 41.121 2000 / 41.122 2000 / 41.370 2000 / 43.370 2000 / 43.370 2000 / 43.370 2000 / 43.370 2000 / 43.129 2000 / 48.129 2000/43.129 2000 / 43.129 2000 / 43.129 2000 / 43.129 2000/44.129 2000 / 42.129 2000 / 42.129 2000 / 42.073 2000 / 42.073 2000 / 42.057 2000/45.328 2000 / 42.073 2000 / 42.073 2007 / 42.057 2007 2000 / / 50,80 2000/53.683 2000/44.064 2000/43.975 2000/42.110 2000/55.280 2000/55.281 2000/44.939/2000/200/40/40/40/40/40/40/40/40/40/40/40/40/02 /2000/2000/2000/200020202020202.2N0 2000 GOIA IN /44.943 2000/42.768 2000/52.504 2000/52.505 2000/55.2070 2000/55.2070 2000/42.768

ZERGAK ORDAINDU BEHAR DUEN SUJUNTZAILEA

EDISTIO RAFAEL ALONSO TORRES EDISTIO RAFAEL ALONSO TORRES BENITO ALONSO VALDIVIELSO BENITO ALONSO VALDIVIELSO JORGE ISIDORO ALONSO VIRIBAY JORGE ISIDORO ALONSO VIRIBAY BLANCA ALICIA ALONSO DE MEZQUIA VEL. ALPENS 2001, S.L. MANUEL ALTUNA ARTOLA GORKA ALTUNA CASTRO GORKA ALTUNA CASTRO GORKA ALTUNA CASTRO RUBEN ALTUNA CASTRO RUBEN ALTUNA CASTRO ISABEL ALTUNA LETAMENDI ALUMINIOS VITORIA S.L. ALUMNIOS VITORIA S.L. ANTONIO ALVAREZ ALVAREZ ANTONIO ALVAREZ ALVAREZ JOSE ENRIQUE ALVAREZ ANTON JOSE ENRIQUE ALVAREZ ANTON JOSE ALVAREZ ARNAIZ JOSE ALVAREZ ARRIBAS DOMINGO ALVAREZ ECHEVARRIA FELIX ALVAREZ ECHEVARRIA JOSE MARIA ALVAREZ GONZALEZ DE SUSO JOSE MARIA ALVAREZ DE ALVAREZ GONZALEZ DE SUSO JOSE MARIA ALVAREZ DE ALVAREZ JOSE GONZALEZ SUVAREZ DE ALVAREZ JOSE ALVAREZ DE SUGO MARIA ALVAREZ GONZALEZ DE SUSO JOSE MARIA ALVAREZ GONZALEZ DE SUSO JOSE MARIA ALVAREZ GONZALEZ DE SUSO JOSE MARIA ALVAREZ GONZALEZ DE SUSO JOSE ALVAREZ LAARTE JESUS ​​​​​ALVAREZ LLORENTE JESUS ​​​​​ALVAREZ LLORENTE JESUS ​​​​​ALVAREZ FRANCISCO ALVAREZ MORALES FRANCISCO JAVIER ALVAREZ MORALES JUAN PEDRO ALVAREZ MARÑO ALVAREZ PEREZ GREGORIA ALVAREZ REVILLA JUAN CARLOS ALVAREZ ROBLEDO LUISA MARIA ALVAREZ YANIZ JUAN MARIA ALVAREZ DE ARCAYA CERECEDA GABRIEL ALVAREZ DE ARCAYA DE ARCAYA GABRIEL ALVAREZ DE ARCAYA DE ARCAYA GABRIEL ALVAREZ DE ARCAYA DE ARCAYA GABRIEL ALVAREZ DE ARCAYA DE ARCAYA GABRIEL ALVAREZ DE ARCAYA DE ARCAYA GABRIEL ALVAREZ DE ARCAYA DE ARCAYA GABRIEL ALVAREZ DE ARCAYAS DE DIAZ DE TROO CERIO JESUS ​​​​MARIA ALVAREZ DE EULATE PEROSANZ MARIO ALVAREZ DE EULATE PEROSANZ PEDRO MANUEL ALVERA GARCIA CESAR AUGUSTO ALVES CESAR AUGUSTO ALVES OSCAR ALZAGA ALEGRE JAVIER ALZOLA QUINTANA IÑAKI AMARO QUINTANA IÑAMARO AMARAÑA DE ALVAREZ IÑAKI AMARAÑA DE ALVAREZ DE LUCAS OMAR AMANE HASNAWI JOSE ANTONIO AMARO AALEJOEZIN ALZOLA QUINTANA AMANE AMARO JOSE JOSE ANTONIO AMESTOY MARTINEZ JOSE ANTONIO AMESTOY MARTINEZ JOSE ANTONIO AMESTOY MARTINEZ JOSE ANTONIO AMESTOY MARTINEZ JOSE ANTONIO AMESTOY MARTINEZ JOSE ANTONIO AMESTOY MARTINEZ JOSE ANTONIO AMESTOY MARTINEZ MARTINEZ MARTINEZ JOSE ANTONIO AMESTOY MARTINEZ JOSE ANTONIO AMESTOY MARTINEZ JOSE ANTONIO AMESTOY MARTINEZ JOSÉ ANTONIO AMESTOY MARTINEZ JOSE ANTONIO AMESTOY MARTINEZ AMOA S.L. AMOA S.L. AMOA S.L. JOSE MARIANO AMOR ANDRAS JOSE MARIANO AMOR ANDRAS RAQUEL AMPUDIA GONZALEZ RAQUEL AMPUDIA GONZALEZ RAQUEL AMPUDIA GONZALEZ JESUS ​​​​ANDA LAZPITA ISIDORO

BOTHA Ez. 138 B. DISTRIBUZIOA. B. Litekeena da. EXP. IKASI P. APIRILEA.

1997 / 11.453 1997 / 11.453 1993 / 11.453 1993 / 2.892 1994 / 2.280 1994 / 2.280 2000 / 2.280 1994/035 2000 / 9.717 1994 / 9.982 1994 / 7.066 1994 / 7.066 1994 / 6.346 1995 / 6.346 / 12.669 11.296 1994 / 6.346 1994 / 6.346 1994 / 11.296 1997/12.276 1997/12.276 2000/3.446 2000/3.446 1994/5.479 1992/1.269 2000/10.465 2000/2.922 1991/1.704 1991/1.704 1991/1.704 1991/1.704 1991/1.704 /10.382 1993/60.111 1993/60.111 1993/ 60.111 1993 / 67.100 1993 / 67.100 1993 / 2.154 1996 / 2.032 1995 / 3.441 1994/377 2000 / 6.924 1998 / 5.892 1994 / 5.798 1994/40 2000 / 11.238 1998/1343 2000 / 9.927 1993/54 2000 / 10.554 1994 /16.535 1994/16.535 2000/12.470 1994/6.860 1997/9.787 1996/2.437 1996/2.437 1994/6.407 1996/4.15/787/71/4.416/71/4.429/7/4.437 7.16/7.165 1994/7.165 1996/4.423/7.165 1994/7.165 1996/4.423/7.165 1994/7.165 1996/4.423/7.165/7.165/7.165/7.165/4.423/7.165 2.901 2000 / 11.968 1994 / 2.773 1994 / 2.773 1994 / 2.773 1994 / 2.773 1994 / 2.773 1994 / 2.773 1994 / 2.773 1995 / 10.360 1995 / 10.360 1995 / 8.232 1995 / 8.232 2002 / 3.360 /8.232 2000 / 3.360 1995/8.232 1995/8.232 2000/3.360 1995/8.232 1995/8.232 2000/3.360 1995/8.232 1995/8.232/260..260. /11.618 1994/11.190 2000/10.171 2000/10.171 1996/3.971 1996/3.971 1996/3.971

2000/49.172 2000 / 53.171 2000 / 44.937 2000 / 44.938 2000 / 43.717 2000 / 43.717 2000 / 42.44 2000/42.95 2000/41.95 2000/41.95 2000/41.125 2.000/41.192 2.000 / 53.672 2.000 / 49.670 2.000 / 49.670 2.000 2000/53.685 2000/41.133 2000/52.992 2000/44.308 2000/54.634 2000/54.635 2000.20 2000 2000/48A/48A/84848/48A/48A/448/48A/48A/448/48A/48A/488/48A/48A/488/48A/48A/48A/48A/48A/48A/48A/48A 44.983 2000 / 50.801 2000 / 44.984 2000 / 44.987 2000 / 44.985 2000/44.985 2000/44.986 2000 / 44.986 2000/44.40 / 44 2000/44/44 2000/42,99 / 51.537 / 52.135 2000 / 41.137 2000/41.138 2000 44.138 2000

ALHAO ez. 138

2000ko azaroaren 29a, asteazkena - 2000ko azaroaren 29a, asteazkena

ZERGAK ORDAINDU BEHAR DUEN SUJUNTZAILEA

Albert Anglo Vincent Anglo Vinte Anglojuan Maria Aurojuan AuroJeuluz Maria Pillar Henango Joseph, Joseph, Joseph, BERTA ANGLE felisa Ferisa a Rainha Maria Jesus o Rio de Jesus Maria Abade John Joseph von John Joseph de San Millan John AN MILLLAN JOSE SAN MILLLAN JOSECON AN MILLLAN JOSH AN MILLLAN SAN MILLMAN CARTHACKEN ANGULO VILLAMMOR JOMOR JOMOR Sarasqueta Francis Borja Ansotegui Sarasqueta Francis Borja Ansotegui Sarisqueta Margaret Antoñana Rosa Maria Antoñana Aguirian Rosa Antozan andres Antoly Angela andres Antonuna, ANTOMAMANA ANTO BESTE ANTO Aunicay Manuel Ruiz de Aparaolaz Landa Manuel Ruiz de Aparaolaz Quarto Rosa Moinho Quarto Rosa Quarto Rosa Moinho Rosa, Moinho Eloisio Sandra Quarto JOSE LUIS APIÑANIZ GARRO ANWENDUNGEN 77 S.L. ANWENDUNGEN 77 S.L. Gabriel Jose Mary Mary abizena Jon Amiaa Aacama Alijama Alijamabarri Bengoa Jaime Aramberri Agesta Oscar Armiarma Ibaño Jesus Mary, Ibanaculada Armiarma Ruiz de Azua Jose Javier Jose Javier Javier Armiarma Samien Armiarma Sasament CRISTINA ARANCETA TXOPITEA ANA EZKONTZA A

B. FITXA. B. Litekeena da. EXP. IKASI P. APIRILEA.

1996/3971 1996 / 3.971 2000 / 6.971 2000 / 6.677 1994 / 12.387 1994 / 12.387 1994 / 12.325 1993 / 63.449 1993 / 63.449 1993 / 10.849 1994 / 1.537 1994 / 1.53741 / 10.843 1994 / 1.537 1994 / 1.53741 / 1.201 / 1.201 .2.201.2.2010 / 1.5010 / 1.501.1.2010 / 1.51.1.81.1.1011.1.1.1010 / 1.514.1.1.1010 / 1.714 1993 / 63.714 1993 / 63.714 1993 / 63.714 2000 /11.223 2000 / 11.223 1994 / 8.378 2000 / 10.792 2000 / 10.792 2000/1792 1994/57 1994/57 1994/57 1994/57 1994/57 1994/57 1994/57 1994/57 1994/57 1994/57 1994/57 1994/57 1994/57 1994/57 1994/57 1994/57 1994/57 1994/57 1994/508 1994 / 1.500 1994 / 1.500 1994/65 1994/65 2004/60 2000/65 2000/65 2000/65 2000 2000/65 2000/663 2004/64 2000/663 2000/663 2000/10 2000/10.663 2000/10.663 2000/10.663/013 2000/1013 1994 / 11.013 1994 / 1.832 1994 / 1.832 / 1, 1, 1, 83232 / 1.832 1994/1832 / 1.832 / 1.832 / 1.832 1994 / 1.832 1994 / 1.832 1994 / 1.516 1993 / 66.394 1993/66.394 2000 / 11.442 1997 / 11.442 1997 / 4.068 1995/457/4 1.27/1.279/1.279/1.279/1.279/1.279/1.279/1.279 1985/1.279/Necho 1985/Necho 1985/Necho 19R. 10.691 2000/10.691 2000/10.691 2000/5.078 1993/5.07999999999999999999999999999999999999999999999999999999999993/5.691 1993/3.078 1993/3.078 1993 /3.078 1993 / 3.078 1993 / 3.078 1993 / 3.0793 1993 / 3.07993 / 3.078 1993 / 3.850 1993 / 3.270 1993 / 1.270 1998 / 1.270 1995/10 / 12.212 1998 / 12.212 1999 / 7.253 1993 /4.926 1993 / 4.926 1993 1993333333333333. /4.926 1993 / 4.926 1993 / 4.926 1993 / 4.926 1993 / 4.926 1993 / 4.926 1993 / 4.926 1993 / 4.154 2000 / 11.204 2000 / 11.204 17.64 1924

2000/44.999 2000 / 45.000 2000 / 44.393 2000 / 44.688 2000 / 45.005 2000/45.006 2000/45.145 2000/45.145 2000/45.145 2000/48.145 2000/48.145 2000/48.145 2000/48.145 2000/48.145 2000/48.145 2000/48.145 2000/48.145 2000/48772 2000/48772 2000/48.145 2000/4877 2000/49.877 2000/49.877 2000 / 52.028 2000/59.836 200/49.87727 2000/52. 42.962 2000/53.689 2000/48.900 2000/48.901 2000/54.173 2000/54.174 2000/54.175 2000/51.246 2000/51.246 2000/48.901 2000/54.173 2000/54.174 49.740 2000/42.562 2000/41.144 2000/44.652 2000/52.326 2000/51.977 2000/51.978 2000/41.146 2000/51.258 2000 2000/54.528 2000/54.529 2000/42.622 2000/42.623 2000/50.213 2000/50.214 2000/45.019 2000/45.020 2000/43.966 2000/43.421 2000/45.021 2000/45.022 2000/52.357 2000/52.42. 42. 42.22.42.42.42.6226 2000 2000. 41.149 2000/45.025 2000/45.026 2000/45.027 2000/45.028 2000/42.777 2000/43.185 2000/43.788 2000/50.973 2000/2000/43.185 2000/43.788 2000/50.973 2000/2000/ 43.185 2000 / 43.788 2000 / 50.973 2000 / 50.973 2000/2000 / 2000/48.435 2000 / 48.437 2000/48.437 2000 / 48.439 2000 / 48.440 2000 / 42.136 2000 / 52.137 2000 / 42.902

ZERGAK ORDAINDU BEHAR DUEN SUJUNTZAILEA

Ana Maria Aranegui Gerardo Javier Aranguiz Perez Javier Aranguiz Perez Javier Aranguiz Perez Javier Aranguiz Perez Cristina Aranguren Balanzuic. Arbe Ruiz de Angilo Jesus r mia arbina Bebina Bedayo Jesus Jesus MARIA BETACTERS OSCAR ARCE AUZOA OSCAR ARCE AUZO FLORENTINO ARCE RUIZ AURELIO ARCEREDILLO GONZALEZ J.IGNACIO ARCOCHA GOMEZ LUCIA ARCO LATORRE LUCIA LUCIA ARCO LATORRE LUCIA ARCO LATORREZ Brown Zafra Jose Luis ARCO LATORIKELAZ Brown Sefra Jose ARCO LATORRENAZ Brown MIKEL ARESO SALINAS ARGARANI. ARGARANI S.A. Faustino Argibay Berg.

BOTHA 138. zenbakia

9.183

B. FITXA. B. Litekeena da. EXP. IKASI P. APIRILEA.

1994/1776 1998 / 1.199 1998/199 1998 / 1.199 1998 / 1.199 1998 / 1.199 1998 / 1.199 1998 / 1.199 1995 / 3.553 1995 / 3.553 1995 / 3.553 2000 / 9.827 2000 / 3.553 2000 / 9.827 2000 / 9.827 20027 2000 /3.553 2000 / 9.827 200 / 9.827 2009 / 9.827 1996 / 4.125 1996 / 4.125 1996 / 4.125 1996 / 4.125 1998 / 4.198 1997 / 10.564 1997 / 10.564 1997 / 10.564 2000 / 2.029 1999 / 1.072 1994 / 1.072 1994 / 1.072 1994 / 1.072 1994 / 1.072 1994 / 1.072 1994 / 1.072 1994 / 1.072 1994 / 1.072 1994 / 1.072 1994 / 1.072 1994 / 1.072 1994 / 1.072 1994 / 1.072 1994 / 1.072 1994 / 1.072 1994 / 1.072 1994 / 1.072 1994 / 1.072 1994 / 1.072 1994 / 1.072 1994 / 1.072 1994 / 1.072 1994/101111s 8.890 1997 / 8.890 2000 / 11.981 1997 / 11.252 1995/1289 1990/170 1990/179 1997/19163 1997 / 11.563 1996 / 7.915 1996 1996 1996 1996 1996 / 2.2.2099, 1996/1990 1996 / 1990 1996/1990 1996/1990 1996/1990 1996/1990 1996/1990 1996/1990 1996/1990 1996/1990 1991/099090 1991/09990 1991/09990 1991/099909 1991/099090 1991/099090 1991/099090 1991/099090 1991/099090 1991/099999 1991 / 099090 1991 / 2.090 1991 / 2.090 1991 / 2.090 1991 / 2.090 1990 / 1.484 2000 / 3.097 2000/367 1993/64.367 2000/384 2000/384 2000/384 2000/384 2000/10/384 2000/10/1543 2000/1016 1993 / 10.543 1993 / 60.187 1993/60.187 1993.18.187316/60.10.187 1993/60.187 1993.18.187316/60.10.187 1993/60.187.1873.1993. 1993 1993/60 60.187 1998 / 5.556 1993 / 5.556 1993 / 60.189 1993/0189 2000 / 60.962 2000 / 11.962 2000 / 11.962 2000 / 11.962 2000 / 11.962 2000 / 11.962 2000 / 11.962 2000 / 11.962 2000 / 11.962 2000 / 11.962 2000 / 11.962 2000 / 4.632 2000 / 4.632 2000 / 4.632 2000 / 4.632 1998 / 5.729 1999 / 3.4432 / 4.632 1997 / 11.532 1998 / 5.729 1998 / 5.729 1998 3.4432 232.232.232.232.232/7.232.232.232.232.232.232.232.232.232.232.232.232.232.232.232. /10.706 1997/9.446 1997/1.576 1997/1.576 1997/1.576 1999/5.840 1999/5.840

2000/42.903 2000 / 42.924 2000 / 42.925 2000 / 42.926 2000 / 42.927 2000 / 42.927 2000/42.927 2000/42.927 2000/42.927 2000/42.927 2000/42.508 2000/42.508 2000/41.508 2000/41.749 2000/41.691 2000/41.691 2000/41.691 2000/41.691 2000/41.691 2000/41.691 2000/41.691 2000/41.691 2000/41.691 2000/41.690 2000/41.690 2000/41.690 2000/41.690 2000/41.690 2000/41.690 2000/41.690 2000/444777773 2000/5189 2000 / 51.690 2000/44. 55.098 2000/55.099 2000/55.100 2000/55.101 2000/55.102 2000/43.582 2000/55.081 2000/48.839 2000/48.840 2000/48.841 2000/54.933 200/55.107 20007 2000/48.841 2000/54.933 200/55.107 2007 2007 2007 2000/48.841 2000/54.107 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007/48.841 2000 2007/45.841 2007 2007 2007/45.107 2007 2007 2007/55.107 2007 2007/45.107 2007 2007/45.107 2007 2007/45.107 2007 2007/45.000Ans 45.000Aras 45.000Aras 45.000Aras 2000/49.896 2000 / 54.19.896/45.153 2000 / 45.068 2000 / 45.068 2000 / 45.069 2000/45.070 2000/44.402 2000/45. /48. 2000/45.071 2000/45.072 2000/53.464 2000/55.184 2000/49.243 2000/49.244 2000/43.777 2000/43.70.778/43.700/43.700/49.243 53.697 2000 / 43.330 2000 / 45.076 2000 / 45.077 2000 / 45.475 2000/45.475 2000 / 49.476 2000 / 49.476 2000 / 49.476 2000 / 49.476 2000 / 50.188 2000 / 50.188 2000 / 50.189 2000 / 50.189 2000 / 50.189 2000 / 50.642 2000 / 50.642 2000 / 53.395 2000 / 52.395 2000 / 53.642 2000 / 53.642 2000 / 53.398 2000/595 2000 / 53.398 2000 /54.642 200 200 /42.016 2000/55.194 2000/52.265 2000/52.266 2000/52.267 2000/41.157 2000/53.701

9.184

ALHAO ez. 138

2000ko azaroaren 29a, asteazkena - 2000ko azaroaren 29a, asteazkena

ZERGAK ORDAINDU BEHAR DUEN SUJUNTZAILEA

MANUEL ARIAS DE LA TORRE MANUEL ARIAS DE LA TORRE JUAN FRANCISCO ARIAS FERNANDEZ ANTONIO ARIAS GUTIERREZ ANTONIO ARIAS GUTIERREZ JOSE MIGUEL ARIAS NUEVO AITOR ARINA SAENZ AITOR ARINA SAENZ AITOR ARINA SAENZ AITOR ARINA SAENZ JOSE MARIA ARINAS GARCIA IBON JAVIER ARISTONDO ICIAR ARQUIPELAGO. ARCHIPLAN ARABA S.L. Ignacio Armendáriz Resano Ignacio Armendáriz Resano Jose Ramon Armentia Compañon Jose Ramon Armentia Compañon Maria Eva Armentia de Sosa Recakel Armentia Niño Recakel Armentia Niño Recakel MARISTIGER AGHINIEN ARMENTIAL SAGRAGEIGIEN ARMENTIA ARment Arentia Armentia Armentia Armentia Armentia Armentia Armentia Armentia Armentia ARNALZ Armentia Armentia Armentia Armentia Armentia ARNALZ ARMENTIA Armentia Armentia Armentia LOPEZ DE LACALLE FRANCISCO JAVIER ARNAL LOPEZ DE LACALLE FRANCISCO JAVIER ARNAL LOPEZ DE LACALLE MARIA DEL CARMEN ARNAL LOPEZ DE LACALLE MARIA DEL CARMEN ARNAL LOPEZ DE LACALLE EDUARDO ARRAIZ MARTINEZ JUAN CARLOS ARRAIZ TORRES YOLANDA ARRANZ FERNAVIER F FRANCISCO JAVIER ARRANZ AVIGARCIARRAUZ ARRANSIZSCO J GARNA DE ARROYABE MARIA ARANZAZU ARREGUI BARANDIARAN MARIA ARANZAZU ARREGUI BARANDIARAN ALICIA ARREGUI JUAN MARIA ARREGUI EGUREN CARLOS MARIA ARREGUI GONZALEZ DE ALAIZA ANA ISABEL ARREGUI OCHOA DE ASRURU JOSE MARIA ARRIAL RAUL ARRIARAN RUIZ SANTOS ARRIBAS CRISTOBALIAN SANTO ARRIBAS JI CARTIN CARLOS ARRIBAS CARNIBA ARRIBAS CRISTOBAL MARRIT ARRIBAS CRISTOBAL MARTIN ARRIBAS ANA LUISA ARRIETA INSAUSTI MIREN ELIXABET ARRIETA LASKRAIN MIREN ELIXABET ARRIETA LASKRAIN MIREN ELIXABET ARRIETA LASKRAIN MIREN ELIXABET ARRIETA LASKRAIN MIREN ELIXABET ARRIETA LASKRAIN MIREN ELIXABET ARRIETA LASKRAIN ANGEL ARRILLAGA GARCIA ANGEL ARRILLAGA GARCIA ANGEL ARRILLAGA GARCIA JUAN ARRILLAGA GARCIA ANTONIO ARRILUCEA VILLANUEVA ALFONSO CARLOS ARRIOLA CAROLUS ARRIZOLA LACRUZ TOMAS ARTEAGA ZARRAUA TOMAS ARTEAGA ZARRAUA TOMAS ARTEAGA ZARRAUA AITOR ARTECHE DAUBAGNA MARIA ELENA ARTECHE EGUIA MARIA ELENA ARTECHE EGUIA ESTEBAN ARTECHE EIZAGUIR ESTEBAN ARTECHE EIZAGUIRRE MARIA ARANZAZU ARTETA GOITIA MARIA ARANZAZU ARTETA GOITIA MARIA ARANZAZU ARTETA JOSE ARZAMENDI SAEZ DE IBARRA ARACELI ASCACIBAR ARRANZ CONCEPCION ASCOGA CAPELLÁN ASCOAGA CHAPELLAN ASSOCIATION ASSOCIAÇÃO JAVIER ASENSIO HERNANDEZ ASSOCIAÇÃO JAVIER ASENSIO HERNANDEZ ESCOTEIRO ESPERANZA CULTURAL

B. FITXA. B. Litekeena da. EXP. IKASI P. APIRILEA.

2000 / 10.633 2000 / 10.633 2000 / 4.128 2000 / 11.264 2000 / 11.264 1994 / 11.121 2000 / 7.621 2000 / 7.621 1997 / 3.266 1996 / 3.055 1993 / 1.290 1993 / 1.290 1997 / 1.290 1997 / 1997 / 3.000 1998/000 1993 / 1.290 1993 / 1.290 1997/1997/1997/1997/299 8.473 1997/1473 1997/15 / 10.270 2000 / 10.270 1999/115 1999/115 1995/11.864 1995/11.864 1996/4.247 1993/60.207 1993/607 1993.20.207 1993.20.207/6.73.73.73.73.73.73.73.73.73.73.73.73.73.73.73. 63. 63.73.73. 63.73.73. 63. 63. 63.73.73. 63. 63. 63. 63. 63. 63. 63. 63. 63. 63. 63. 63. 63. 63. 63. 63. 63. 63. 63. 63. 63. 63. 63. 63. 63. 63. / 11,135 2000 / 11.135 2000 / 11.804 1994 / 12.125 1994 / 14.125 1994/125 1993/1220 1993 / 66.402 1993 / 66.402 1993 / 66.402 1993 / 5,528 1999 / 11,599 2000 / 11.499 2000/1499 / 2,972 1998 / 2,972 1998 / 2.972 1998 / 2.972 1998 / 2.972 1998 / 2.972 1998 / 2.972 1998 / 2.520 1998 / 2.972 1998 / 2.972 1998 / 2.520 1999 / 6.520 1999 / 5.647 1997 / 11.956 1997 / 11.956 1997 / 11.956 1997 / 11.956 1997 / 11.956 1997 / 11.956 1997 /1.463 1997 / 1.463 1996 / 1.509 1998 / 5.215 1998 / 5.215 1998 / 4.122 1998/4122 2000 / 11.584 2000/1115 1989 / 7.211 1989 / 7.211 1998 / 6.463 1998 / 6.463 2000 / 10.455 1998/10/563 911

2000/45.094 2000/45.095 2000/52.996 2000/52.811 2000/52,812 2000/42.231 2000/42.346 2000/42.347 2000/49.168 2000/49.169 2000/54.312 2000/54.0999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 wieder. 45102 2000/45103 2000/54558 2000/43680 2000/43681 2000/54870 2000/42805 2000/43919 2000/43920 2000/43920 402040402040404040 50.096 2000/50.097 2000/48.642/45.113 2000/53.703 2000/50.232 2000/42.842 2000/53.826/51/50/50/50/50/50/50/50/50/502 5022222.827 2000/5022222. 51.22222.2222. /42.483 2000/44.426 2000/44.429 2000/45.132 2000/134 2000/22800/22 2000/2000/2000/2000/2000/2000/2000/02/02/02/02/02/02/02/02 /2000/2000/2000/2000/2000/2000/2000/2000/2000/2000/2000/2000/2000/2000/2000/2000/ 2000/2000/2000/2000/2002/2000/2000/2000/2000/2000/2000 /2000/2000/2000/2000/2000/2000/2000/2000/2000/2000/2000/2000/2000/2000/2000/2000/ 2000/2000/2000/2000/2000/020/02 /45.429/44.42. 5.286.

ZERGAK ORDAINDU BEHAR DUEN SUJUNTZAILEA

EMILIANO ASTASIO GRANADO EMILIANO ASTASIO GRANADO EMILIANO ASTASIO GRANADO EMILIANO ASTASIO GRANADO EMILIANO ASTASIO GRANADO EMILIANO ASTASIO GRANADO EMILIANO ASTASIO GRANADO EMILIANO ASTASIO GRANADO JOAQUIN ASTOLA ARROITAJAUREGUI JOAQUIN ASTOLA ARROITAJAUREGUI JOAQUIN ASTOLA ARROITAJAUREGUI JOAQUIN ASTOLA ARROITAJAUREGUI IBAN ASTONDOA ALTUNA ORLANDO ASTORGA GONZALEZ ORLANDO ASTORGA GONZALEZ ORLANDO ASTORGA GONZALEZ RUBEN ASTORKI Martin Ruben astorki Martin Ruben Astorki Martin Ruben Astorki Martin Luis Atienza Fernandez Jose AUGUSTO ANTOOD ANUGUSTO AN ANUGUSTO APUGSTO ANTOD ANGONOS ANTONIOS JOSHES JOSE ANOD ANUGUSTO ANUUSTO ANUUSTO ANOD ANODIANCE ANODANO ANUGUSTO ANUGUSTO ANTOOD ANUGUSTO AN ANUGUSTO APUGSTO ANTOD ANGONOS ANTONIOS JOSHES JOSE ANOD ANUGUSTO ANUUSTO ANUUSTO ANOD ANODIANCE ANODANO ANUGUSTO ANUGUSTO ANGANIALIS ANUGUSTO ANUGUSTO ANGANIALIS ANUGUSTO ANUGUSTO ANGANIALIUS ANUGUSTO CRUZ AUTILLO DELICA AUTOCARES NORTH SOUTH S.L. J Angel Aveleda Gonzalez José José José Antonio Azaceta Ibañez Mariaz Maria Isabel Azagra Henandez Azcarraga Martin Isabel Azcoaga IBurbe Joseba Mirena Azcunaga Vicente Casilda Azofra Carmen Azurmendi Maraburubrusam Bañars Azurendo Jose Manuel Bacigo Jose Manuel Baciglupe Jose Manuel Baciglupe GARRID BAIGORRI Lopez MARITA CHAVARRI CHAVARRI Paljo Martin Lopez de Murguia Paloma Bajo Martinez de Murguia Maria, Miguel aleez Deguiluz deriluz, ARRIETA JOSE MIGUEL BALERDI BENGOA BALDIESTON JOSE MIGUERO JOSE MIGUERO SERRANO SANTIAGO BALTASAR GARCIA SANTIAGO BALTASAR GARCIA FRANCISCA BALZA ECHEVARRIA BAR ATARI S.C. Cristino Barambones Garcia Cristino Barambones Garcia Jose Barambones Ramiro Maria Eugenia Barandalla Martinez de Ibarreta Maria Eugenia Barandalla Martinez de Ibarreta Maria Eugenia Barandalla Martinez de Ibarreta Echeverria Begoña Barberena Iribarnegarai Begoña Barberena Iribarnegarai Felician

BOTHA Ez. 138 B. DISTRIBUZIOA. B. Litekeena da. EXP. IKASI P. APIRILEA.

1996/2654 1996 / 2.654 1996 / 2.654 1996 / 2.654 1996 / 2.654 1996 / 2.654 1996 / 2.654 2000 / 2.938 2000 / 7.938 2000 / 7.938 2000/985 1995 / 9.560 1995 / 9.560 1995 1998 /2.305 1998 / 2.305 1998 / 2.305 1994 / 2.393 1993 / 2.393 1993 / 63.720 1993/63.720 1993/63.720 1993/63.720 1993/63.720 1993/63.720 1993/63.720 1996/63.720 1993 / 63.720 1993 / 63.720 1993/63.720 1995/63.720 1995/63.143 1995 / 10.570 1995 / 10.570 1995 / 10.570 1995/1899 20099 20099 20099 20099 20099 20099 20099 20099 20099 20099. /11.948 2000/12.121 2000/12.528 1994/18.895 1994/6.077 1997/3.278 1994/15.733 1994/15.733 1994/15.733/11.3.3.7. /10.540 1996 / 4.618 1995 / 9.694 1995 / 9.694 2000 / 9.694 2000 / 9.793 2000 / 10.793 2000 / 10.793 2000 / 10.793 2000 / 10.793 2000 / 10.793 2000 / 10.793 2000 / 10.793 2000 / 10.793 2000 / 10.793 2000 / 10.793 1999 / 12,757 1995 / 9.757 1999 / 4.045 2000 / 4.649 200 2000 2000 / 7.649 2000 2000 / 7.649 2000 / 7.272 199999999990/7.750/7.649 2000/9.272 1999/4.045 1999/4.045 2000/7.649272 2000/7.649272 1999/4.092.400/4.092.404 11.908 1994 / 13.670 1994/1670 1996/1639 1989/1639 1989/1072 1989/1072 1989 / 1.121 1997 / 3.214 1997 / 3.214 1994 / 1.464 1994 / 1.464 1997 / 1.457 2000 / 8.641 2000 / 8.464. 2000/11.9999999999999999999999999. /1.060 1998/1.060 1998/1.060 1993/4.963 1997/7.147 1997/7.147 1995/11.777

2000/41.167 2000/41.168 2000 / 41.169 2000 / 41.170 2000 / 41.171 2000 / 41.171 2000 / 41.171 2000/41.171 2000/41.171 2000 / 41.704 2000 / 53.705 2000 / 53.705 2000 / 53.705 2000 / 53.705 2000/43.705 2000/43.705 2000/43.705 2000 / 45.147 2000 / 45.147 2000 / 45.148 2000 / 45.148 2000 / 45.148 2000 / 45.149 2000 / 45.14 2000/45.149 2006 43.404 2.000/42.216 2.000/42.217 2.000/42.218 2.000/42.219 2.000/42.220 2.000/49.981 2.000/42.000/42.210,50/5 /50.929 2000/45.157 2000/53.170 2000/50.976 2000/4990 2000/42.557 2000/45.167 2000/45.168 2000/50.976 2000/4990 2000/42.557 2000/45.167 2000/45.168 2000/45.168 2000/45.168 2000/45.168 2000/45.168 2000/45.178 2000 / 45.179 2000/45.043 2000 / 50.044 2000 / 50.045 2000 / 50.045 2000 / 53.633 2000 / 53.633 2000 / 44.708 2000 / 44.708 2000 / 44.183 2000 / 45.183 2000 / 44.7222 / 45.72 2000 / 45.183 2000 / 45.72/45.183 2000 /44.37172 2000/44722 /48.864 2000/4865 2000/45/45/185 2000/49.389 2000/49.390 2000/49.685 2000/49.685 2000/45/45/185 2000/49.389 48/48/48/480 48. 480 480 480 480 48AMTURAS /42.541 2000/54.309 2000/54.310 2000/45.188 2000/43.750/42.750 42.750/42.750

ALHAO ez. 138

2000ko azaroaren 29a, asteazkena - 2000ko azaroaren 29a, asteazkena

ZERGAK ORDAINDU BEHAR DUEN SUJUNTZAILEA

Amparo Barcena Ruiz Amparo Barcena Ruiz Amparo Barcena Ruiz Ivan Barcena Ruiz Iker Barcenilla Elvira Maria Bardeci Ochoa Juan Barja Barreira Mebarek Barki Mebarek Barki Mebarek Barki Mebarek Barki Mebarek Barki Mebarek Barki Maria Barneto Torres Maria Barneto Torres Francisco Baroa Barrig Francisco Javier Barragan Moran Eusebio Barrajon Cañizares Ana Ana Barrantes Romero Barrantes Romero Ana Barrenechea Goicoechea Serafín Barrenechea Regil JESUS ​​​​BARRERA PEREZ JOSE MANUEL BARRIG Julio Barriga Miron Julio Barriga Pardo Julio Barriga Pardo Enrique Barrigon Barrigon Enrique Barrigon Barrigon Angel Barrio Armentia Ignacio Llaguno Angel Maria Barrio Lopez Jose Ramon Lopez Jose Ramon Barrio Lopez JESUS ​​​​MARIA BARRIO MARTINEZ Jorge Luis Barrio Zubeldia Jorge Luis Barrio Zubeldia Jorge Luis Barrio Zubeldia Antonio Emilio Barrioluengo Gorgojo Francisco Barrios Fidalgo Roberto Barrio Jose Antonio Barruti Martinez de San Vicente Jose Antonio Barruti Martinez de San Vicente Jose Antonio Barruti Martinez de San Vicente Jose Joaquin Barrutia Argarate Jose Joaquin District Argarate Jose Joaquin District Argarate Roberto District Reyero Juan Manuel Bartolome Alonso David Bartolome Ferradas David Bartolome Ferradas David Bartolome Ferradas Miguel ENGEL BARTOLOME FERRADAS MIGUEL ENGEL BARTOLOME FERRADAS ENGEL BASABE LARRINAGA ENGEL BASABE LARRINAGA MIKEL BASALO CASTRO MARIA LEIRE BASAEARAS EL BAGUEZABAL JORGE MIKEL BASTERRA ARRUABARRENA JUAN CARLOS BASTERRECHEA CEREZO SANTIAGO BASTERRETXEA BASARRATE DEUTSCH BASTIDA COLOMINA ALBERZASTALEZ GONZALEZ

B. FITXA. B. Litekeena da. EXP. IKASI P. APIRILEA.

1997 / 9.801 1997 / 9.801 1997 / 9.801 1997 / 9.577 1998 / 2.797 1998 / 6.614 1998 / 3.052 1998 / 3.052 1998 / 3.052 1998 / 3.052 / 3.052 2002 2002 / 3.052 1998 / 3.052 / 3,052 2002 2002 2002 2002 2002 2000/3052 1998/3 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2002 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000/052 2000 2000 2002 2000 2000/052 2000 2000/052 2000 2000 2000/052 2000 2000/052 2000 2000/02 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2000 / 3.052, 1998 / 3.052.1052. /1.324 2000 / 12.911 1997 / 12.854 1997 / 12.854 1997 / 12.854 2000 / 12.854 2000 / 12.854 2000 / 12.854 2000/1234 2000 / 10.234 2000 / 10.234 2000 / 10.234 1987 / 2,471 1987 / 2,471 1987/200 2000 / 12.471 1987/471 / 8,5 /5,57 2000/2000/12.471 1987/471/8,5/5,57 2000/2000/12. 120/120/120/120/120/120/120/120/120/ /5./2.471 1995/8.5.507 2000/120/120/5,5/8.5.11.12/8,57 200012012 /5,5/8.5.12/8.5.12/8.5.12.12/8.5 .11.12/8,57 2000 2000/120/120/5,5/8.5.12/8.5.12/8.5.12/8.5.12 /8.5.12.12. / 118 1994/118 1994/118 1994/118 1995/10.567 1995/1112 1997/5958 1998/529 2000 / 7.650 1999/650 1999/650 1993 / 66.324 1993 / 66.324 1997 / 4.329 1997 / 4.329 1995 / 4.329 1995 / 4.329 1995 / 4.329 1995 / 4.329 1995 / 4.329 1995 / 4.329 1995 / 4.329 1995 / 4.329 1995 / 4.329 1995 / 4.329 1995 / 4.329 1995 / 4.329 1995 / 4.329 1995 / 4.329 1995 / 4.329 1995 / 4.329 1995 / 4.329 1995 / 4.329 1995 / 4.329 1995 / 4.329 1995 / 4.329 1995/4329 1996/2.280 1997/11.341 1993/65.296 1993/65.296 1998/993 1993/3.416 1993/3.416 1993/3.416 2000/2.166 2000/9.547 1996/4.401 1994/8.316666/2.2016888888/9.547 1996/4,401 1994/8.3161666/14.058888/9.547 1996/4.401 1994/8.3161666/14.058888/9.547 1996/4.401 1994/8.3161666/14.058888810101616, 1994, 1994/16.16.16. /2.287 1997 / 2.287 1994/123 1994/123 1994/123 1994/123 1994/123 1994/1201 1994/1247 1994 / 3.052 1994 / 3.052 1994 / 3.054 2000 / 10.944444444444444444420 / 4.875 1994 / 4.875 2000 / 10.944 2000 /10.944444444444444444444420/4.875 1994/4.875 2000/10.944 2000/10.944444444444444444444420/4.875 1994/4.875 2000/10.944 2000/10.94444444444444444444444444442. / 421 1996/6.320 2000/12.668 2000/12.661 1994/3.056 1994/8.592 1991/5.471

2000/43.427 2000/43.428 2000/43.429 2000/44.404 2000/44.290 2000/43.813 2000/44.505 2000/44.475 2000/44.476 2000/44.477 2000/44.4788/44.47977 2000/44.477 2000/44778/44.4777976 2000/44.477 2000/44778/ 44.477977 2000/44.477 2000/44778/44.477977 2000/44.47777777777778. 2000/018 2000/49.019 2000 / 42.713 2000 / 50.327 2000 / 50.327 2000 / 50.328 2000 / 50.329 2000 / 50.329 2000 / 50.329 2000 / 50.329 2000 / 50.329 2000 / 44.554 2000 / 42.908 2000 / 42.909 2009 2009 2009/4.909 2009/42.908 2000/420909 2009 2009 2009 2009 2009 2009/2009 2009 2009 / 2009/2009 2009/2009/2009 2009/2009/2009/2009/2009/2009/2009/2009/2009/2009/2009/2009/2009/2009/2009/2009/2009/2009/2009/2009/2009/2009/2009 2009/2009 44.554 2000/42.908 2000/411. /45.204 2000/50.178 2000/50/5.29292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292922929292929292929292929292929292929292929292929ATRAS 2000/CONTRACIÓN 2000/CONTRACIÓN 2000/CONTRACIONES 2000/53.177 2000/54.127 2000/42.579 2000/54.332 2000/54.339 2000/41.192 2000 /41.193 2000/53.000 2000/44.160 2000/41.990 2000/43.426 2000/48.422 2000/45.206 2000/41/42.12.192.192 2002.192.192.192.192.192 2002.22.22.192.192.192 2002. 45.211 2000/45.214 2000/45.215 2000/45.216 2000 /45.217 2000/45.218 2000/45.219 2000/43.129 2000/49.986 2000/41.197 2000/45.220 2000/45.22121. /53.717 2.000/53.169 2.000/49.125

BOTHA 138. zenbakia

ZERGAK ORDAINDU BEHAR DUEN SUJUNTZAILEA

Alberto Bastida Gonzalez Alberto Bastida Gonzalez Alberto Bastida Gonzalez Mikel Basurco Sarasua Mikel Basurco Sarasua Javier Ignacio Baticon Clavero Javier Ignacio Baticon Clavero Maria Teresa Bautista Garrastazu Emilio Bautista Gomez Emilio Bautista Gomez Emilio Baptist MARTINEZ ZIGOR BAYER MARTINEZ ALFONSO Martin Angel Beltra UNCILLA UNCILLA BAYER MARTINEZ ALFONSO Martin Beltran Beltra UNCILLA Martinez Angel Beltran Martinez Angel Beltran Martinez Angel Beltran Martinez Jorge Beltran Roque Jose Luis Beltran de Guevara Beltran de Heredia Jose Luis Beltran de Guevara Beltran de Heredia Jose Luis Beltran de Guevara de Guevara Beltran de Heredia MARIA LOURDES BELTRAN DE HEREDIA MAZA MARIA LOURDES Beltran de Heredia Maza Maza Maria Lourdes Beltran de Heredia Maza Andnder Beltran de Heredia Olazabal Andnder Beltran de Heredia Olazabal Jose Miguel Beltran de Lubian Jose Maria Beltran de Otalora Mahamud Ricardo Beltran de Otalora Mtz.de Ibarreta Jose Maria Beltran de Otalora Salamanca Fatim Zohra Benaissa Khomsi Fatim Zohra Benaissa Khomsi Mikel Bengoa Arrieta Maria Fatima Bengaa Barrutia Carmelo Bengoa San Miguel Enrique Bengoa Sasia Sasiain Maria Jesus Bengoa Sasiain Tomas Bengoa Sasiain Tomas Bengaa Sasiain Ramon Bengoa Villar Ramon Bengoa Villar Ramon Bengoa Villar Ramon Bengoa Villar Ramon Bengoa Villar Angeles Bengoechea Osinaga Ángeles Bengoechea Bengoechea Osinaga Cristobal Frucht Benito Benito Carcedo Pilar Teresa Teresa Benito Echever Pilar Teresa Echeverria Fernando Benito Gil Iratxe Benito Martos Bouchra Benkraou Benkraou Bouchra Benkraou Benkraou Carlos Javier Beeotegui Opacuako Carlos Javier Beeotegui Ibañez Opacuako Carlos Javier Beeotegui Ibañez Opacuako Juan Cruz Berasategui Alustiza Alustiza Alustiza Garaia Juan Cruz Berasategui Alustiza Alustiza Alustiza Berasate GaraiACIOAL Juan Cruz Berasategui BERAZA ZUFIAUR

9.185

B. FITXA. B. Litekeena da. EXP. IKASI P. APIRILEA.

1991/5471 1991 / 5.471 1991 / 5.471 2000 / 11.439 2000 / 11.439 1995/1752 1995 / 4.029 1996 / 4.029 1994 / 5.707 1994 / 5.707 1994/574 2000 / 12.885 2000/6. 6.744 2000 / 11.161 2000 / 11.161 2000 / 11.975 2000/1918 1994/1718 2000/1913 2000/1953 2000/1953 2000/1863 1999/10/178 1995/178 1995/18/15222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222211. 11.595 1994/11.595 1994/11.595 2000/12.876 2000/11.879 2000/11.879 2000/11.879 2000/998 2000/11.888824.2..888. 1996 1996 1996/4.238 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996/4.238 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996. 1993/60,326 2000/12.65 2000/6,512 2000/6,512 2000/12. 6.740 1994/9.612 1994/9.612 1994/9.612 1993/60.330 1993/4.264 1993/4.264 1993.30.332. 60.332 1993 / 60.332 1994 / 12.274 1994 / 12.274 1996 / 4.429 1994 / 3.074 1998 / 6.297 1998 / 6.297 1998 / 9.074 1997 / 9.2088 / 6.266666 / 6.297 2000 / 9.074 1997/9. 6.26/6.26/6.26/6.26/6.26/6.26/6.26/6.26/6.26/6.26/6.26/6.26/6, 26/6.12/60/6.26/6.26/6.26. /12.682 1997/8.314 1997/8.314 1997/8.314 1997/8.314 1997/8.314 2000/12.854

2000/49.126 2000/49.127 2000/49.128 2000/52.840 2000/52.841 2000/51.854 2000/51.855 2000/43.802 2000/42.499 2000/49.484 2000/49.485 2000/54.294 2000/54.295 2000/42.222222222222222222222222222,30 43.623 2000/45.225 2000/ 45.226 2000/43.037 2000/45.228 2000/42.428 2000/44.042 2000/42.501 2000/42.002 2000/44.672 2000/44.672 2000/42.428 2000/44.042 200/42.501 2000/42.002 2000/44.672 2000/42.428 2000424242424242424240/44.745 2000/44.471 2000/54.700 2000/45. 45.250 2000/45.252 2000/42.718 2000/54.402 2000/54.403 2000/54.765 2000/54.766 2000/41.202 2000/41.202 2000/54.403 2000/54.765 2000/54.766 2000/41.202 2000/41.202 2000/54.402 2000/54.655 2000 / 44.621 2000 / 55.312 2000 / 55.320 2000 / 53.329 2000 / 55.329 2000/55.329 2000/45.329 2000 / 45.259 2000 / 45.260 2000 / 45.261 2000 / 45.261 2000/45.261 2000 / 45.261 2000 / 45.261 2000 / 45.261 2000 / 45.269 2000 / 45.270 2000 / 45.269 2000 / 45.269/45.270 2000 / 41.270 2000 / 41.205 2000 / 45.269 53.719 2000/45.271 2000 / 45.272 2000 / 43.273 2000 / 43.273 2000 / 49.066 2000 / 49.067 2000 / 49.067 2000 / 49.068 2000 / 49.068 2000 / 49.626 2000 / 49.626 2000 / 49.523 2000 / 42.523 2000/53.326 200/44.626 2000/42. /45.281 2.000/41.206 2.000/41.207 2.000/45.282 2.000/45.283 2.000/45.284 2.000/54.742

9.186

ALHAO ez. 138

2000ko azaroaren 29a, asteazkena - 2000ko azaroaren 29a, asteazkena

ZERGAK ORDAINDU BEHAR DUEN SUJUNTZAILEA

Ignacio Maria Beraza Zufiaur Lucia Berdion Morgado Joseba Berdugo San Jose Juan Berecibar Uriarte Maria Victoria Berengue Cabra Gorgonio Berengue BERGANZO LAVIN GREGORIO BERISA BARRICARTE GREGORIO BERISA BARRICARTE JESUS ​​​​BERMEJO CLEMENTE JESUS ​​BERMEJO CLEMENTE SOLEDAD BERMEELCHE GONZALERMEZ BERMEEL GONZALERMEZ. Besuch bei Bernabe Clemente Visitacion Bernabe Clemente Laura Bernal Fernandez Laura Bernal Fernandez Ibon Bernal Oñederra Lucia Bernal San Vicente Maria Isabel Bernardo Martinez Maria Isabel Bernardo Martinez Daniel Bernedo Geona Laura Berrio Adame Vicente Berrio Carreras Alfredo Berrio Cortes Alfredo Berrio Cortes Alfredo Berrio Berrio Cort Antonio Berrio Cortes Maria Angeles Berrio Cortes Manuel Berrio Echeverria Manuel Berrio Echeverria Jose Berrio Hernandez Jose Berrio Hernandez Emilia Berrio Perez Javier Berrio Ategortua Pagadigorria Javier Berrio Ategortua Pagadigorria Javier Berrioategortua Pagadigorria Francisco Javier Berrocal Hernandez Emeterio Berroci Berroci GARCIA GARCIA GARCIA GARCIA BERGADRO BERROCIGO GARCIA GARCIA BERROCI GARCIA BERROCI BERROCIERN Gabien Fernando Ferrocio Beunza Arrue Jesus Maria Bezares Diaz de Tejada Bikote, Zivilgesellschaft Ramon Bilbao Arzamendi Maria Jesus Bilbao Martinez Maria Jesus Bilbao Martinez Maria JESUS ​​BILBAO MARTINEZ MARIA JESUS ​​Bilbao Martinez Maria Jesus Bilbao Martinez Martinez Maria Jesus Bilbao Martinez Maria Jesus Bilbao Martinez Maria Jesus Bilbao Martinez Maria Jesus Bilbao Martinez Vicente Blanco Alves Maria Encarnacion Blanco Arteag SUSANA BLANCO FERNANDEZ JOSE RAMON BLANCO FERNANDEZ JOSE RAMON BLANCO FERNANDEZ ANGEL BLANCO HERNANDEZ JOSE BLANCO JARAMILLO JOSE BLANCO JARAMILLO JARAMILLO JOSE BLANCO JOSE BLANCO JARAMILLO JOSE BLANCO SAGRARIO SAGRARIO WHITE MARTINCO WHITE MARTINCO

B. FITXA. B. Litekeena da. EXP. IKASI P. APIRILEA.

2000 / 12.854 1996 / 6.258 1993/66.473 1993/66.501 1994/16.362 1994 / 17.362 1993/10.362 1993 / 8.647 1995 / 8.647 1995/684 2000 / 11.684 2000 / 11.616 1993 / 1.490 1993 / 1.490 1994 / 4.629 8.816 1993 / 1.490 1993 / 4.629 1994 /15.014 2000/12.819 1998/4.200 1999/3.929 1999/3.929 2000/10.671 2000/10.671 1997/9.942 2000/12.869 2000/10.310 2000/10.310 1999/1.696 2000/12.500 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 / 1.492 1993 1993 /63.759 2000/9.492 1993/60.349 1993/60.349 1996/2.106 1996/2.106 1998/2.699 1994/13.353 1994/13.935/13.935/1993/1993 2000/12.237 1990 / 1.817 1990 / 1.817 1990 / 1.817 1997 / 8.794 1993 / 3.099 1993 / 3.099 1996/1219 1998/195 1998 / 5.595 1998 / 5.598 1998 / 5.595 1998 / 5.595 1998/5595 1998 / 5.598 / 5.072 1998 / 5.595 1998 / 5.595 1998 / 5.595 1998 / 5.595 1998 / 5.595 1998 / 5.595 1998 / 5.595 1998 / 5.595 1998/5595 1998/595/5. / 595 5.595 1998 / 5.595 1998 / 5.595 1998 / 5.595 1998 / 5.595 1998 / 5.595 1998/5595 2000 / 2.594 2000 / 2.594 2000 / 2.594 1994 / 5.777 1994 / 6.306 2000 / 10.7361066 / 7.711 1994 / 5.777 1994 / 6.306 2000/10.7366666/7.711 1995/5.777 1994/6.306 2000/10.2. /1.440 /11.157 1994/11.157 1994/11.157 1994/11.157 1997/2.114 1997/2.114 1997/2.114

2000/54.743 2000 / 42.029 2000 / 42.838 2000 / 42.221 2000/43.221 2000 / 43.223 2000 / 42.285 2000 / 45.923 2000/41.923 2000/41.923 2000/41.923 2000/41.923 2000 / 45.286 2000 / 45.286 2000 / 45.287 2000 / 45.287 2000/45/45/51.924 2000/45.286 2000/45. /54.573 2000 / 52.511 2000 / 45.297 2000 / 45.298 2000 / 45.537 2000 / 52.538 2000 / 52.823 2000/42.823 2000/43.823 2000 / 43.992 2000 / 43.992 2000 / 43.064 2000 / 54.064 2000 / 54.646 2000 / 54.647 2000 / 42.647 2000 / 54.647 2000/42.647 2000/43. /45.303 2000/52.158 2000/52.159 2000/44.071 2000/42.052 2000/42.053 2000/54.091 2000/51.276 2000/41.209 2000/41.2010/45.309 2000/51.6788 2000/41.210 2000/45.309 2000/51.6782 2000/41.212 2000/41.213 2000 /41.214 41.218 2000/41.219 2000/53.721 2000/53.722 2000/53.723 2000/53.724 2000/51.499 2000/50/50.2068 2000/50/53.723 /44.765 2000/44.766 2000/54.577 2000 /45.314 2000/45.315 2000/45.316 2000/45.317 2000/44.123 2000/45.314 2000/45.316

ZERGAK ORDAINDU BEHAR DUEN SUJUNTZAILEA

Sagrario White Sagrario White Martin Robert White Orozco Elias Manuel White Elias Manuel White Elias Manuel White Elias White Elias White Round Jose Javier Round Jose Javier Round Jose Javier Round Atilano Weiß VILLATE Jose Bonilla Red Juan Jose Bonilla Red Francisco Bonujo Araujo Francisco Nice Araujo Jose Bono Salamanca Jose Bono Salamanca orland Primitive Acid Embroidery Kevin Borrega Pastor Aquilino Borreg Borruel Baseca Domingo Borruel Baseca Rodriguez Antonio Bote Rodriguez Antonio Bote Rodriguez Antonio Bote

BOTHA Ez. 138 B. DISTRIBUZIOA. B. Litekeena da. EXP. IKASI P. APIRILEA.

1997 / 2.114 1997 / 2.114 1994 / 6.908 1993 / 4.270 1993 / 4.270 1993 / 4.270 1993 / 4.270 1995 / 4.673 1995 / 1.638 1990 / 1.838 2000/22 2000 / 10.298 1993 / 10.298 1993 / 10.369 2000 / 10.2. 10.298 1993 / 60.369 2000 / 60.298 1993/10.298 1993/10.298 1993/10.298 1993/10.298 1993/10.298 1993/069 2007 / 10.298 1993 / 60.369 2007 / 10.298 1993/0699 / 10.392 1993 / 10.392 1996 / 66.807 1996 / 10.647 1996 8.647 1999/18 1994/5.999 1994/5.999 1994/5.999 1995/9.844 2000/11.858 1997/4.094 2000/11.1. 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997. /2.306 1994/8.555 1994/8.555 1999/4.932 1997/1.441 2000/11.833 1993/ 189 1993/189 1993/189 1993/114 1994/1660 1994 / 17.660 1994 / 7.354 1994 / 17.856 1994 1994 1994.856 1994 / 17.856 1994 / 3,103 1994 2000 / 9.532 1994 / 3.103 1994 /17.10101010200/191010/15101010/1910. 1996 / 7.956 1993 / 60.388 1993 / 60.388 1993 / 60.388 1993 / 60.388 1993 / 60.388 1993 / 60.388 1993 / 60.388 1993 / 60.38888 1993 / 60.3888888993/3888888 / 60.3888888888888888888888888888888888888888888889.3888/6088 60.388/60.3888/4888888888/60.388/60.3888/488888888/60.388 1993/60.388/48888888888/60.388/60. 1.867 1999 / 1.867 1998 / 3.220 1998 / 3.220 1998 / 3.220 1994 / 12.886 1998/1886 1998/937 1998/937 1998/937 1998/937 1998/937 1998/933 1998 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 10.704 1994/17.292 1994/17.292 2000/11.181

2000 / 55.077 2000 / 55.078 2000 / 54.592 2000 / 42.844 2000 / 42.846 2000 / 49.847 2000 / 49.847 2000 / 49.237 2000 / 49.237 2000 / 49.493 2000 / 44.696 2000 / 44.69 / 44.69 / 44,69 / 44.69 / 44,69 /44,69/44.69/44.69.69/44.69.22.2.20/44.69/44.22.69.692/41.2 2000 / 44.69/41.2 2000 / 44.20 2000/41.201 2000/41.223 2000/41.223 2000/41.504 2000/41.204 2000 / 44.237 2000/42.239 2000 2000/54.370 2000 2000/54.370 2000/54 2000 /54.075 2000/50.916 2000/44.011 2000/45.325 2000/45.326 2000/45.327 2000/41.225 2000/41.2028/40.400/41.202/40.403/40.200/40.200/45.325 54.210 2.000/54.680 2.000/53.313. 2000/44.575 2000 / 41.228 2000 / 45.337 2000 / 45.245 2000 / 52.245 2000 / 52.247 2000 / 52.247 2000 / 52.245 2000 / 52.245 2000/42.245 2000/42.245 2000 / 52.245 2000 / 41.338 2000 / 45.339 2000/45.339 2000 / 45.341 2000/45/45.342 2000 2000/45/200/200. .2.20442.20442.25.342.25.3442.20442.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.344.24.344.24.344.24.344.24.342.2MOS AD 53.726 2000/44.182 2000/43.682 2000/43.683 2000/43.684 2000/43.685 2000/43.686 2000/43.687 2000/44.522 2000/55.262 2000/44.302 2000/45.348 2000/45.349 2000/52.498 2000/52.499 2000/42.317 2000/52.498 2000/52.499 2000/42.317 2000/52.498 2000/52.499 2000/ 42.317 2000

ALHAO ez. 138

2000ko azaroaren 29a, asteazkena - 2000ko azaroaren 29a, asteazkena

ZERGAK ORDAINDU BEHAR DUEN SUJUNTZAILEA

Miren Andone Briongos Garcia Catherine Marie K. Brosnan Catherine Marie K. Brosnan José Ignacio Bueno Gamiz José Antonio Bueno Saez de Albeniz José Antonio Bueno Saez de Albeniz José Antonio Bueno Saez de Albeniz Maria Esthervaron MORENO MORENO ANDRESA BUESA RUIZ JOSE MARIA BURGOS GARCIA JOSE AITOR BURGOS GONZALEZ Burguera Ansotegui Victorian Burguera Ansotegui Carlos Luis Buruaga Alarcia Carlos Luis Buruaga Alarcia Jesus Ramon Buruchaga Ruisa Pablo Burzaco Rodriguez Maria Begoña Bustinza Cordero Roberto Bustran Beltran de Heredia Roberto Busto Beltran de Heredia Jose Maria Busta Salazar Jose Maria Busto Salazar Daniel Buyo Llunart C. Solano S.L. C.SOLANO S.L. Cristobal Cañadas Ramos Maria Alexia Cañas Anda Zoil Santamaria Margarita Cabezon Santamaria Ainhoa ​​​​Cabrero Cenarruzabeitia Maria de los Desampa Cabrero Fernandez Borja Cacho Jimenez Maria Calderon Garcia Maria Calderon Garcia Raul Calleja de Bustos Raul Calleja de Bustos Raul Callej Calonge Martinez Miguel Calonge Martinez Miguel Calonge Martinez Miguel Calonge Martinez Miguel Calongez Miguel Calonge Martinez Cesaro Calvar Vallejo Cesaro Calvar Vallejo Cesaro Calvar Vallejo Eloina Calvete Calvo Javier Calvo Aguirian CALVO CALVO MARCOS RAUL CALVO RED JAVIER CALVO SANCHEZ FRANCISCO JAVIER CALVO SANCHEZ FERNANDO CALZADA CALZADA MANZANEDO MANZANEDO MANZANEDO FERNZADO. ELENA CAMACHO OCHOA DE RETANA

B. FITXA. B. Litekeena da. EXP. IKASI P. APIRILEA.

2000 / 11.181 2000 / 6.738 2000 / 6.738 1993 / 1.522 2000 / 10.879 2000 / 10.879 1994/1019 1997 / 11,986 1994 / 11,833 1994 / 14.833 1996/716 1996/716 1997/1805 1997 / 1.805 1.007 / 280 2000 / 4.133 2000 / 4.133 1986 / 4.039 1986/2039 2000 / 7.043 2000 / 11.438 2000 / 11.438 2000 / 11.438 2000 / 11.738 2000 / 11.738 2000 / 11.738 1997/1674 1997/199 1997 / 7.1999 2000 / 7.1999 2000 / 10.193 2000 2000 2000 2000/7.1979997/7.199 2000/10.193 2000 2000 2000/1974. / 159 2000 / 3.788 1993 / 3.533 2000 / 8.108 2000/108 1995/108 1995 / 9.191 1995 / 9.191 1995 / 9.191 1997 / 9.191 1997 / 9.191 1997 / 9.191 1997 / 9.1919 1995/16 2000/11 2000/11 11.517 1999/1266666666 1997 / 6.930 1997 / 6.930 1997 / 6.930 1994 / 19.223 1994 / 19.223 1994 / 19.223 1994 / 19.223 1994 / 19.223 1994 / 19.223 1995 / 1.652 1996 1996 1996/696 1996, 1996 / 2.66 / 2, 66/2,66/2,66/2,66/2,66/2,66/2,66/2,66 2,66/2,66. 11.395 1993 / 2.831 1993 / 2.831 1994 / 8.652 1994 / 8.652 1994 / 8.652 1994 / 8.652 1998/708 1998/708 1998/708 1994 / 10.686 1999 / 2.405 1999 / 2.05 1993/1420 1993/1420 1993/1420 /1.541/1.541 4.445 1998/4.445 1998/4.445 1994/18.040 1994/18.040 1996/8.788 2.000/10.483

2000/52.804 2000/55.395 2000/55.396 2000/45.363 2000/49.557 2000/49.558 2000/49. 42.692 2000/53.730 2000/55.054 2000/55.055 2000/41.235 2000/41.236 2000/44.500 2000/49.792 2000/49.793 2000/54.424 2000/55.236 200/45.372 2000/54.424 2000/55.236 200/45.372 2000/54.424/55.236 200/ 45.372 2000 /48.842 2000 / 41.241 2000 / 41.242 2000 / 41.476 2000 / 41.374 2000 / 45.375 2000 / 45.375 2000/45.375 2000/45.375 2000 / 50.525 2000 / 50.526 2000 / 50.526 2000 / 54.887 2000 / 51.270 2000/53.624 2000/43.624 2000/43.624 2000/43.624 2000/43.624 2000/43.624 2000/43.624 2000/43.624 2000/43.624 2000/43.624 2000/43.624 2000/43.624 2000/43.624 2000/43.624 2000/42.677 2000/42.678 2000/54.390 2000/41.243 2000/41.244 2000/41.245 2000/53.732 2000/53.733 2000/53.734 2000/51.273 2000/51.274 2000/51.275 2000/42.7246 2000 50.430 2000/42.867 2000/54.487 2000/42.126 2000/42.127 2000/42.128 2000/48.638 2000/48.639 2000/42.447 2000/42.448 2000/42.449 2000/45.380/42.400/42.400/42.400/42.400/42.400/42.400/42.400 45.401 2000/45.402 2000/42.798 2000/43.625

ZERGAK ORDAINDU BEHAR DUEN SUJUNTZAILEA

JESUS ​​​​​​LORENZO CAMBERO BROTONES FLORENTINO CAMBERO MARTÍN ANA CAMBERO SANCHEZ ANA CAMBERO SANCHEZ RAMON CAMINO HERMIDA MARIA CARMEN CAMINO LERCHUNDI MARIA CARMEN CAMINO LERCHUNDI MARIA ANGEL CAMPO DIAZ DIAZ JOSE MARÍA CAMPO FERNANDEZ DIANA MARÍA DELA CAMPO FERNANDEZ GANA DEL MARALO Lopez JOSE LUIS CARBALLO Oculos Cardeña Luis Mariano Cardeñosa Martinez Victor Manuel Cardeñosa Perez Victor Manuel Cardeñosa Perez Juan Pablo Cardenas de Carre Juan Carlos Carsodenas Manzano Oscar Oscar Yoose Carega Carezo. CARMONA ORTEGA MANUELA CARMONA ORTEGA MANUELA CARMONA ORTEGA MANUELA CARMONA ORTEGA MANUELA CARMONA ORTEGA MANUELA CARMONA ORTEGA FERNANDO CARMONA ORTIZ JOSE LUIS CARNERERO TERUEL JOSE . ANTONIO CARRO BUENO ANTONIO CARRO BUENO MILAGRES CARRO SALAZAR MIRACLES CARRO SALAZAR ROSA MARIA CARPINTERO ATIENZA

BOTHA 138. zenbakia

9.187

B. FITXA. B. Litekeena da. EXP. IKASI P. APIRILEA.

2000/1.751 1997/4,398 1999/1.097 1999/1.097 2000/1.393 1997/4,645 1997/4.645 1997/4,645 2000/1.364 1995/3.140 1995/3.140 1995/3.140 1999/1.437 1999/1.437 2000/10.252222222222222222222222222222222222222222222222262222226222262226INGNOS 264 1998/2.438 1994 / 16.334 2000/1658 1997 / 4.653 1997 / 4.653 1997/4653 2000 / 11.811 2000 / 12.073 2000/1073 2000 / 10.533 1994 / 11.88 2000/1189 1999/29/29/29/29/29/29/29/29/29/29/29/29/29/29/29/29/29/29/29/29/29/29/29/29/29/29/29/29/29/29/29/29/29/29/29/29/29/29/29/29/29/29/29/29/29/29/29/29/29/29/29/29/29/29/29/29/29/29/29/29/29/29 /29/29/29. /17.441 1993 / 67.117 1998 / 4.091 1998 / 4.091 1998/5091 1995/5091 1994/1010 2004/1010 2000/1010 2000/1010 2000/1010 2000/1010 2000/1010 2000/1010 2000 / 11.010 2000/1010 2000/1010 2000/1010 2000/1010 2000/1010 2000/1010 2000/1010 2000/1010 2000/1010 2000/1010 2000/1010 2000/1010 2000/1010 2000 / 11.010 2000/1010 2000/1010 2000/1010 2000/1010 2000/1010 2000/1010 2000/1010 2000/1010 2000/1010 /3.5215/3.5215/3.5215/3.5215/3.5215/3.5215/3.5215/3.521212/3.521212/3.52112/3.521212121212/3.52121212121/3.521/3.521212121212/3.521212121212/3.5212 3.52 Iv /1.153 2000/1.153 205 /4.752 1994/6.906 1994/1.196 1994/1.196 1994/1.196 1994/1.196 1994/1.196 1994/1.196 1993/1.56 2000/5.260 2000/5.260 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000. 9.397/9.397/9.397/9.397/9.397/9.397/9.397/9.397/9.397/9.37/4.37/4.37/4.37/9.37/9.37 /9.37/9.37/9.37/9.37/9.37/9.37/9.37/3.937/9.937 8.339 1994/8.339 1994/8.339 1998/ 224 1997/ 738 739

2000 / 44.715 2000 / 53.462 2000 / 53.551 2000/54.552 2000 / 54.552 2000/54.552 2000 / 50.566 2000 / 50.567 2000 / 50.567 2000/41.566 2000/41.566 2000/41.566 2000/4167 2000/467 2000/43 2000/43 2000/43/43 2000/437 2000/49.437 2000/49.437 2000/50.503 2000/49.257 2000/42.693 2000/51.541 2000/42.489 2000/42.490 2000/41.254 2000/42.163 2000/50.055555555 5.2.419/20/450/450/ 45.40/40 45.20202.2TROS 2000/45.419Atras 2000/45.2 2000 / 43.271 2000 / 50.568 2000 / 43.938 2000 / 43.938 2000 / 43.255 2000 / 41.255 2000 / 41.423 2000 / 41.665 2000/41.423 2000 / 50.665 2000 / 44.44.44.44.44.44.44.44.44.44.44.44.44.44.44.44.44.44.44.44.44.44 2000 / 45.433 2000 / 45.434 2000 / 45.433 /53.737 2000/53.637 2000/45.435 2000/45.436 2000/43.446 2000/41.261 2000/44.451 2000/45.443 2000/45.444 2000/42.662 2000/53.235 2000/44.319 2000 /55,173 2000/54,771112220/51,444/442. 54.407 2000/54.591 2000 / 42.308 2000 / 42.309 2000 / 42.310 2000/42.311 2000 / 42.311 2000 / 42.311 2000 / 42.311 2000 / 42.311 2000 / 42.311 2000 / 42.311 2000/42.311 2000/42.311 2000 / 42.311 2000/42.311 2000 / 42.311 2000/42.311 2000/42.311 2000 / 42.311 2000/42.311 2000 / 42.211 2000 / 42.211 2000 / 42.211 2000 / 42.901 2000 / 54.901 2000 / 54.901 2000 / 53.621 2000 / 49.6222222.69.69.49.49. 49. 49. 49.690/49.69.690/49.69.69.690/49.69.69.690/49.6INTOS 2000/49.6INTOS 2000/49.6INTOS. /45.446 2000/45.447 2000/45.448 2000/45.449 2000/53.740 2000/54.979 2000/54.980

9.188

ALHAO ez. 138

2000ko azaroaren 29a, asteazkena - 2000ko azaroaren 29a, asteazkena

ZERGAK ORDAINDU BEHAR DUEN SUJUNTZAILEA

Ricardo Carrascal Muñiz Ricardo Carrascal Muñiz Concepcion Carrasco Lopez Concepcion Carrasco Lopez Aitor Carreño Gonzalez Aitor Carreño Gonzalez Aitor Carreño Gonzalez Aitor Carreño Gonzalez Aitor Carreño Gonzalez Aitor Carreño Gonzalez Aitor Carreño Gonzalez Aitor Carreño Gonzalez Gonzalez Aitor Carreño Gonzalez Ana Belen Carrero CARLORIN Julio Ramquerez CARRILARIA CARRIL CARLORIN GOLDEN OSCAR CARRIQUI GOLDEN OSCAR CARRIQUI GOLDEN JULIA CAR QUASE JULIA CAR QUASE JULIA CAR QUASE JULIA CAR QUASE JULIA CAR QUASE JUAN ANGEL CARTELA BOLLO JUAN ANGEL CARTELA BOLLO EDGAR MAXIMINO CARVALHOIMNO CARVALHOIMINO Edgar Maximino CARVALHOIMINO Edgar Maximino Carvalho Luis Häez Häez Häez Francisco Javier Häez Häez Häez Francisco Häuser Perez Blanca Estibaliz Häuser Fernandez de Betoño Jesus quase Perez Jesus Casis Castañeira Alonso Prudencio Castaño Cisneros Juan Carlos CASTAÑO HERNAEZ JUAN CARLOS CASTAÑO HERNAEZ JUAN CARLOS CASTAÑO HERNAEZ JUAN CARLOS CASTAÑO HERNA ION CASTAÑOS SGUANTES. Fernando Castellano Duran Rufino Castellano Duran Daniel Castellano Fernandez David Castellano Martinez Javier Castellano Molina Dominga Castellanos Borrega Francisco Castellanos Redondo Francisco Castellanos Redond GONZALEZ LAURA CASTRILLON FERNANDEZ JORGE ANTONIO CASTRO CASTRO JUAN CARLOS CASTRO DURAN

B. FITXA. B. Litekeena da. EXP. IKASI P. APIRILEA.

1991/3962 1991 / 3.962 2000 / 3.962 2000 / 12.078 2000 / 12.078 2000 / 12.078 2000 / 12.072 2000 / 12.482 2000 / 1.482 2000 / 1.482 2000 / 1.482 2000 / 1.482 1998 / 1.482 1997 / 8.136 1997 / 8.136 2000 / 12.806 20006 2.953 2000 / 8.505 2000/8.505 2000/10.209 1999/5.248 1998/321 1998/321 1998/321 2000/212 2000/212 2000/212 2000/212 2000/11.263 2000/11.263 1999/1.406 1999/1.406 1999/1.406 2000 /11.781 1994/ 17.632 1990/267 1990/267 1990/267 1990/267 1994/1709 1994 / 16.709 1994/331 1990/331 1990/268 1990/268 1996/268 1994/268 1994/268 1994/2619 1994 / 1.014 1994 / 1.014 1994 / 1.014 1994/1014 2000 /7.468 1993 / 5.019 1993/5019 1993 / 63.743 1993 / 63.744 1999 / 63.744 1999 / 12.744 1996 / 3.990 1996 / 1.706 1996 / 1.706 1998/162 1989/162 1998/162 1998/472 1998/162 1995 /9.091 1995 / 9.091 1995 / 9.091 1995/9.091 1995/9.091 1995/091 1995 / 9.091 1995 / 9.091 1995 / 9.091 1999 / 9.091 1999 / 9.091 1999 / 9.091 1999 / 9.091 1999/0919 1993 / 6.504 2000 / 10.62222229 1993 / 6.504 2000 / 10.62222229 / 829 2000 / 3.345 1993 / 6.504 2000 / 10.63222229 / 829 2000 / 3.345 1993 / 6.504 2000 / 10.623 /11.157 1996/5.915 1996/5.915 1996/5.915 2000/1.706 1994/17.646 2000/10.957

2000 / 53.010 2000 / 53.011 2000 / 45.452 2000 / 43.741 2000 / 44.601 2000 / 44.602 2000 / 44.603 2000 / 44.604 2000 / 44.605 2000/44.606 2000/44,422 2000/45/45/45/45/45/40/40/40/40/40 /40/40/40/40/40/40/40/40/40/40/40/40/40/40/40/40/40/40/40/40 /40 /40/40/40/40 / 42.59 2000/42.600 2000/42.601 2000/42.602 2000/51.271 2000/51.27222222222222222222 de las 2000222222222022220222202222202222222222 que 2000. /45.466 2000/54.934 2000/45.467 2000/45.468 2000/45.469 2000/43.342 2,000/51,083 2,000/51,084 2,000/54,541 2,000 /45.473 2.000/45.474 2.000/54.761 2.000/43.118 2.000/41.266 2.000/2.000/2.000/42. 2000/42.097 2000/54.741 2000/43.265 2000/50.205 2000/48.912 2000/55.035 2000/55.349 2000/55.302/53.000/55.303/40.300/48.912 /4.006 2.000 / 44,007 2.000 / 44,005 2.000 / 51.942 2.000 / 51.943 2.000 / 51.944 2.000 / 51.945 2.000 / 51.946 2.000 / 44.633 2.003 / 43.633/4.0730 / 43,832 2.000 / 50,720

ZERGAK ORDAINDU BEHAR DUEN SUJUNTZAILEA

JOSE MANUEL CAVA BORREGA JOSE CORREGA JOSE MANUEL CAVA BORREGA JOSE MANUEL CAVA FELISA CAVIA ORTEGA MARIA FELISA CAVIA ORTEGA MARIA SOCORRO CAVIA ORTEGA MARIA SOCORRO CAVIA ORTEGA MARIA SOCORRO CAVIA ORTEGA MARIA SOCORRO CAVIA CAVIA ORTEGA ORTEGA ORTEGA ORTEGA ORTEGA ORTEGA ORTEGA ORTEGA ORTEGA ORTEGA ORTEGA PALIGENT E PALIGMER6 ORTEGA ORTEGAN 6 PALIG. 1. UNITATEA EIGENTUM RIOJA 11 EIGENTUM VICENTE GOICOECHEA 4 EIGENTUM ZUBIBARRI 9 EIGENTUM EIGENTUM SAN MIGUEL DE AUSCHA MEN CEBERIA / AUSCHA CEBERIO MARIA CELADA ALONSO JUAN CELIX CORUJO JUAN CELIX CORUJO S. CEPLASTIK. MARIA JOSE CERAIN BERASATEGUI MARIA JOSE CERAIN BERASATEGUI RAUL CERECEDA MORAZA JOSE LUIS CEREIJO FERNANDEZ PAZ CEREIJO VAZQUEZ PAZ CEREIJO VAZQUEZ CERRAMIENTOS INDUSTRIALES ACEDO S.A. ACEDO S.A. INDUSTRIEWÄNDE ACEDO S.A. INDUSTRIEWÄNDE ACEDO S.A. INDUSTRIEWÄNDE EUGENIO CERREDUELA CERREDUELA EUGENIO CERREDUELA CERREDUELA EUGENIO CERREDUELA CERREDUELA EUGENIO CERREDUELA CERREDUELA EUGENIO CERREDUELA CERREDUELA EUGENIO CERREDUELA CERREDUELA EUGENIO CERREDUELA CERREDUELA EUGENIO CERREDUELA CERREDUELA EUGENIO CERREDUELA CERREDUELA EUGENIO CERREDUELA CERREDUELA EUGENIO CERREDUELA CERREDUELA EUGENIO CERREDUELA CERREDUELA RAFAEL CERREDUELA CERREDUELA RAFAEL CERREDUELA CERREDUELA RAFAEL CERREDUELA CERREDUELA RAFAEL CERREDUELA CERREDUELA EUGENIO CERREDUELA J. MARIA CERRILLO ALDAMA J. MARIA CERRILLO ALDAMA J. MARIA CERRILLO ALDAMA JOSE LUIS CERVERA MAULWURF JOSE LUIS CERVERA MAULWURF DOLORES CHAO FERREIRO MARIA DOLORES CHAO FERREIRO ROSA MARIA CHAPADO GOMEZ GOMEZ ROSA BRAZISA CHAPADO GOMEZ CERVERA.

BOTHA Ez. 138 B. DISTRIBUZIOA. B. Litekeena da. EXP. IKASI P. APIRILEA.

2000/10.957 1992/434 1996/434 1996 / 6.009 1996 / 6.615 2000/1615 2000 / 12.615 2000 / 12.615 2000 / 12.615 2000 / 12.162 2000 / 12.798 2000 / 12.798 2000 / 12.231 2000 / 10.231 20000 / 10.231 2000 / 10.231 2000 / 10.231 2000 / 10.231 2000 / 10.231 2000 / 10.231 2000 / 10.231 2000 / 10.231 2000 / 10.231 2000 / 10.231 2000 / 10.231 2000 / 10.231 2000 / 10.231 2000 / 10.231 2000 / 10.231 2000 / 10.231 2000 / 10.231 2000 / 10.231 2000 / 10.231 2000 / 10.231 2000 / 10.231 2000 / 10.231 . 10.231 2000 / 10.231 2000 / 10.231 1994 / 1.437 1994 / 1.437 1999 / 1.124 1999 / 1.124 1999 / 1.124 1997 / 11.162 1997 / 11.162 1997 / 11.162 1997 / 11.162 1998 / 4.911 2000 / 4.911 2000 / 12.162. /3.530 2000 / 12.186 1999/1414 1999 / 5.503 1997 / 10.409 1997 / 10.409 1997/1409 1993 / 10.409 1997/1409 1993/1099 1997/1409 1997/1409 1997 / 10.409 1997 / 10.409 1997 / 10.409 1997 / 10.492 1997 / 10.409 1997 / 10.492 1997 / 10.492 1997 / 10.492 1997 / 10.492 1997/199 2000 2000 / 11.037 2000 / 11.037 2000/168 2000 / 1.568 2000 / 1.568 1996 / 1.821 1997/732 / 10.966 / 10.966 1996 / 6.344 1996 / 6.344 1994 / 8.903 1994 / 8.903 1994 / 8.903 1994 / 8.903 1993 / 65.886 1993 / 65.886 1993 / 65.886 1993 / 65.886 1993 / 65.886 1993 / 65.886 1993/65 /65.886 1993 / 65.886 1993 / 65.886 1993 / 1.596 1993 / 1.596 1993 / 1.336 1996 / 3.985 1995 / 3.985 1997 / 7.251 1997 / 7.251 2000 / 11.059 2000/19 2000/19 / 11.259 2009 / 11.059 2009 / 11.059 2009 / 11.059 2000/7.251.251/11.059 2000/3.985/7.251/7.251/11.0592 2000/3.985/7.251/7.251/11.0592 2000/3.985./7. 18.510 2000/10.158 2000/10.953 2000/10.953 1997/7.160 1997/7.160 1999/6.990

2000/50.721 2000/45.382 2000/43.100 2000/54.590 2000/44.482 2000/53.632 2000/49.149 2000/49.150 2000/49.151 2000/53.749 2000/53.750 2000/53.751 2000/44.052 2000/44.053 2000/44.054 2000/44.055 2000/ 55.042 2000/55.043 2000/55.044 2000/42.568 2000/42.569 2000/43.450 2000/43.448 2000/43.449 2000/43.449 2000/42.569 2000/42.569 2000/43.450 2000/43.448 2000/43.449 2000/43.449 2000/42.568 /48.310 2000/52.340 2000/52.835 2000/42.412 2000/42.118 2000/42.119 2000/53.752 2000/41.268 2000/52.892 2000/52.893 2000/42.617 2000/42.618 2000/52.893 2000/42.617 2000/42.618 200 2000/43.444 2000/ 54.767 2000/48.350 2000/48.351 2000/48.352 2000/48.353 2000/42.696 2000/42.697 2000/42.698 2000/48.353 2000/42.696 2000/42.697 2000/42.698 2000/42.698 2000/48.353 2000/42.697 54.395 2000/54.396 2000/50.745 2000/50.746 2000/54.632 2000/54.633 2000/53.368 2000/49.996 2000/49.997 2000/49.998 2000/48.844 2000/48.845 2000/49.998 2000/48.84444/48.845. /45.495 2000/44.375 2000/45.498 2000/45.499 2000/44.256 2000/55.143 2000/51.171

ALHAO ez. 138

2000ko azaroaren 29a, asteazkena - 2000ko azaroaren 29a, asteazkena

ZERGAK ORDAINDU BEHAR DUEN SUJUNTZAILEA

CHARCUTERÍAS BRISA S.L. CHARCUTERÍAS BRISA S.L. JOSE ANTONIO CHASCO HINESTROSA ABDESLAM TXAT CHIOUA CECILIO CHAVARRI GARCIA CECILIO CHAVARRI GARCIA CECILIO CHAVARRI GARCIA ALBERTO CHAVARRI PASCUAL ALBERTO CHAVARRI PASCUAL ALFREDO CHAVARRI PASCUAL JOSE RICARDO CHAVARRIA VARGAS JOSE RICARDO CHAVARRIA VARGAS JOSE RICARDO CHAVARRI MANUEL JOSE RICARDO CHAVARRI CHAVARRI MANUEL CHAVARRI MANUEL CHAVARRI CHAVARRI MANUEL CHAVARRI CHAVARRI MANGA CHENDRI ANGEL CHICO HERRERO ANGEL CHICO RICARDO CHINCHURRETA SAMPEDRO MANUEL CHOPERENA ALTAMIRA RAFAEL CHURRUCA DE JOSE RAFAEL CHURRUCA DE JOSE RAFAEL CHURRUCA DE JOSE RAFAEL CHURRUCA DE JOSE AGUSTIN CHURRUCA OSA JOSE AGUSTIN AGUSTIN CHURRUCA CHURRUCA AGUSTIN JOSE AGUSTIN AGUSTIN CHURRUCA CHURRUCA AGUSTIN AGUSTIN CHURRUCA CHURRUCA AGUS OSA JOSE AGUSTIN TXURRUCA OSA JOSE AGUSTIN TXURRUCA OSA JOSE AGUSTIN TXURRUCA OSA JOSE AGUSTIN TXURRUCA OSA JOSE AGUSTIN TXURRUCA OSA JOSE AGUSTIN TXURRUCA OSA JOSE AGUSTIN TXURRUCA OSA JOSE AGUSTIN TXURRUCA OSA JOSE AGUSTIN TXURRUCA OSA JOSE AGUSTIN TXURRUCA OSA JOSE AGUSTIN TXURRUCA OSA JOSE AGUSTIN AGUSTIN TXOLONA OSA JOSE AGUSTIN AGUSTIN TXOLONA CID CAMISON PEDRO CID CAMISON ISABEL CID FERNANDEZ ISABEL CID FERNANDEZ JOSE LUIS CID FERNANDEZ JOSE ANTONIO CID FERREIRO JOSE ANTONIO CID FERREIRO JOSE ANTONIO CID JOSE CID JOSE CID LUFERREIRO JOSE ANTONIO CID FERREIRO JOSE ANTONIO CID CID FERREIRO JOSE ANTONIO JOSE ANTONIO CID FERREIRO JOSE ANTONIO CID CID JOSE ANTONIO CID LUFERREIRO CIERBIDE MARTINENA JOSE MARIA CIFUENTES SANZ JOSE MARIA CIFUENTES SANZ JOSE CIMARRO GOENAGA JOSE CIMARRO GOENAGA ASIER CIRIANO GARCIA ASIER CIRIANO GARCIA ASIER CIRIANO GARCIA JOSE CIRUELA OLIVARES FRANCISCO JAVIER CIRUELA CIRUELA OLIVARES FRANCISCO JAVIER CIRUELA CIRUELA FRANCISCO J RAMOS FRANCISCO J. Juan Antonio Cisneros Vaquero Antonio Cisneros Vaquero Antonio Cisneros Vaquero Rosario Rosario Citores Minguez Cesar Cesar Cesar. CLAVERIA HERNANDEZ PEDRO CLAVERIA HERNANDEZ PEDRO CLAVERIA HERNANDEZ PEDRO CLAVERIA HERNANDEZ VICTOR CLEMENTE AGUINAGA CLUBE ATLETICO ALAVES CO PESQUISA CUCHILLERÍA 86 CO PESQUISA PABELLONAS PORTAL DE GAMARRA 5 CO.PROPBE. 5 KO. PROP. JESUS ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

B. FITXA. B. Litekeena da. EXP. IKASI P. APIRILEA.

1999 / 6.990 1999 / 6.990 2000/10.049 2000 / 10.160 1990 / 2.525 1990 / 2.525 1990 / 2.525 2000 / 11.258 1993 / 66.422 1994 / 18.00 1994 / 66.422 1994 / 18.005 1994 / 6.410 17.659 1992/705 1992/705 2000/705 2000/776 2000 / 9.226 2000 / 12.226 2000/208 2000 / 2.708 2000 / 2.708 1993 / 60.512 1993 / 60.512 1993 / 60.512 1993 / 60.512 1996 / 60.512 1996/209999 /2.787 1993/3.127 1993/3.127 1993/66.958 1993/66.958 1994/16.261 2000/11.631 2000/11.631 2000/11.631 1994/9.928 1994/2,034 1994/2.03444444444444/2.2,0/2.20131/1944/2.034/2.0444444/2.20131/ 1944/2.034/2.0444444/2.20131/1944/2.034/2.044444131 1994/9.928 1994/2.034 1994/2.0444444444444/4444444/444444. 1994 / 5.069 2000 / 11.122 2000 / 11.122 1994/1256 1994 / 5.256 1994/5256 2000/256 2000/937 2000/937 1994/256 1994/1613 1994 / 16.613 1994 / 16.613 1994/1613 1994 / 16.613 1994 / 16.613 2004 / 16.613 200 2004 / 6.314 1994 / 6.314 1995 / 4.30 1995 / 4.430 1995 / 4.430 1994 / 6.368 1994 / 17.212 1994 / 17.212 1994 / 17.212 1993 / 17.212 1993 / 64.920 1993 / 64.920 1993 / 64.920 1993 / 64.920 1993 / 64.920 1993/06 12.320 1993/4.600 2000/11.116 2000/11.116 1995/2.252 1995/7.453 2000/12.321

2000/51.172 2000 / 51.173 2000/51.271 2000 / 41.272 2000 / 41.272 2000 / 41.273 2000 / 41.274 2000 / 41.274 2000 / 41.277 2000 / 41.274 2000 / 41.277 2000 / 41.277 2000 / 41.274 2000/41.274 2000 / 41.587 2000/41.587 2000 / 49.588 2000 / 49.588 2000 / 49.460 2000 / 54.460 2000 / 50.896 2000 / 49.588 2000 / 49.588 2000/44.460/596 2000/49. /54.554 2000/45.506 2000/48.409 2000/48.410 2000/48.411 2000/48.412 2000/45.507 2000/45.508 2000/45.509 2000/45.5111110/45.5151110/45.515/45.515 /41.988 2000/41.989 2000/45.515 2000/45.516 2000/42.966 2000 /54.524 2000/54.391 2000/48.599 2000/48.600 2000/4801 2000/53.316 2000/48. 42.247 2000/42.248 2000/54.192 2000/41.277 2000/43.144 2000/43.145 2000/43.146 2000/43.277 2000/43.144 2000/43.145 2000/43.146 2000/43.277 2000/43.277 2000/43.144 2000/43.145 48.334 2000/54.457 2000/45.524 2000/45.525 2000/53.755 2000/54.471 2000/55.178 2000/42.589 2000/49.687 2000/49.688 2000/42.502 2000/42.503 2000/54.296 2000/45.530 2000/53.452 2000/50.743 2000/50.742 2000 /52.896 2000/50.551 2000/50.091 2000/50.092 2000/50.225 2000/53.396 2000/52.897

ZERGAK ORDAINDU BEHAR DUEN SUJUNTZAILEA

CO.PROP.PADRAGOYA 2A,2B,2C,2D,2E CO.PROP.PADRAGOYA 2A,2B,2C,2D,2E CO.PROP.VITORIABIDEA 14 CO.PROP.ZAPATERIA 67 CESAR COBO FERNANDEZ CESAR COBO FERNANDEZ COBO MARIA RUIZARIO CO. Belen Cobreros Lozano Juan Codina Moragues Juan Codina Moragues Miguel Angel Clas Fernandez Miguel Angel Fernandez Miguel Angel Colas Fernandez Felipe Colina Jausoro Felipe Colina Jausoro Jose Manuel Collado Torrejon Jaime Colmenero Alvarez Jorge Colmenero Campo Jorge Colmenero Campo Sofia Colmenero Campo Domingo Colmenero Cerredelo Domingo Colmenero Cerredelo Domingo Domingo COLMENERO CERREDELO DOMINGO CORMENERO CERREDELO AURELIA COLMENERO FERNANDEZ JERONIMO COLMENERO LOPO JERONIMO COLMENERO LOPO JERONIMO COLMENERO ROMERO JERONIMO COLMENERO ROMERO ROMERO JERONIMO COLMENERO ROMERO MARCELINO COLMENERO RUBIO MARCELINO COLMENERO RUBIO MARCELINO COLMENERO COLMENERO COLMENERO COLMENERO COLMENERO COLMENERO COLMENERO COLMENERO BARRIO COLMENERO COLMENERO COLMENERO COLMENERO COLMENERO COLMENERO COLMENERO COLMENERO COLMENERO COLMENERO COLMENERO COLMENERO COLMENERO COLMENERO COLMENERO COLMENERO COLMENERO COLMENERO ROMERO Rafael Comino Hernandez Rafael Comino Hernandez Rafael Comino Hernandez Maria Amaia Conde Larrañaga Maria Amaia Conde Larrañaga Miguel Conde Michelena Carlos Condea Osinaga Carlos Conde Osinaga Carlos Conde Osinaga Felix Conde Osinaga Jose Luis Conde Perez Jose Luis Conde Perez Jose Luis Conde Perez Francisco Rab AGUAYO ERAIKUNTZAK, S.A. ARRANZ MIELGO S.A. KONSTRUKTIONEN ARRANZ MIELGO S.A. KONSTRUKTIONEN CONSTRUCCIONES CASTELLANO, ZIVILGESELLSCHAFT CONSTRUCCIONES FLORIDA S.C. CONSTRUCCIONES GASTEIZ SC CONSTRUCCIONES IRASA S.A. IRASA CONSTRUÇÕES S.A. CONSTRUCCIONES MUROCASA S.A CONSTRUCCIONES MUROCASA S.A CONSTRUCCIONES TRIGAS LOPEZ S.L. CONSTRUCCIONES TRIGAS LOPEZ S.L. BAU VITORIA S.A. BAU VITORIA S.A. CONSTRUTORA DE ITURRITXU S.L. CONSTRUTORA DE ITURRITXU S.L. Berrosteguieta Kooperatiba Ana Isabel Coranti Biain Rosa Caridad Corbal Lopez Enrique Cordon Sillero Luis Coroso Uriarte Luis Coroso Uriarte Florencio Corral Fernandez de Barren CORREA HERMIDA ANTONIO JOSE CORREDERA SANCHEZ JUAN ANTONIO CORRES ALONSO JUAN ANTONIO CORRES ALONSO FRANCISCO CORRES JOSE MARIA CORRES CORRES JOSE MARIA CORRES CORRES CORRES JOSE MARIA CORRERES CORRES JOSE MARIA CORRERES CORRES JOSE MARIA CORRERES CORRES JOSE MARIA CORRERES CORRERES CORRES JOSE MARIA CORRERES CORRES

BOTHA 138. zenbakia

9.189

B. FITXA. B. Litekeena da. EXP. IKASI P. APIRILEA.

2000/12.321 2000 / 12.321 1984/12.206 1992/646 1994/646 1994 / 9.999 1994 / 9.999 1998 / 9.042 1998/2632 1993 / 5.060 1993 / 5.060 1999 / 3.424 1999 / 3.424 1988 / 3.315 19888 / 3.315 1993 / 64.513 1993 / 64.513 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 / 64.513 1993 1993 / 64.513 1993 / 64.513 1993 / 64.513 1993 / 64.513 1993 / 64.513 1993 / 64.513 1993 / 64.513 1993 / 64.513 1993 / 64.513 1993 / 1.750 1994 / 6.760 1994 / 6.760 1994 / 6.760 1994 / 6.760 1994 / 6.760 1994 / 6.760 2004 / 6.760 2000 / 6.760 2000 / 6.760 2000 / 6.760 2000 / 6.760 2000/561 1994/203 1994/203 1993/203 1993 / 3.130 1993/20130 1995/1130 1995/20136 2000/2016 2000/2016 2000 / 12.236 2000/204/004 2000 / 12.104 2000 / 5.760 1994 / 1.271 1994 / 1.271 2000 / 10.760 2000 / 5.760 1994 / 1.271 1994/1.271 200 2000/11.660 2000/4.607 1995/6.095 1995/6.095 1995/6.095 20000/10.286 1993/60.530/6071/6091/6097/60/60/6095/6095/6095 13.285 1992 / 1.416 1992 / 1.416 1993 / 60.592 1993 / 60.592 / 11.1.1215 2000 2000 2000 2000/1915 1997 / 1.744 1997 / 7.609 1997 / 8.453 1997 / 8.744 1997 / 8.453 1997 / 8.453 1997/845 /10.109 1994/11.569 1994/11.569 1997/10.015 1999/5.167 1994/212 1994 1997/8.703 /3.222 1994/3.222 1994/3.222 1994/3.22 1994/3.222 1994/3,22222222222222222222222221222222222222222222222222222222222222221

2000/52.898 2000/52.899 2000/48.311 2000/48.312 2000/45.544 2000/45.545 2000/41.279 2000/43.882 2000/51.071 2000/51.072 2000/44.094 2000/44.095 2000/44.096 42.061 2000/43.793 2000/53.361 2000/54.686 2000 /43.044 2000/43.045 2000/43.046 2000/54.560 2000/43.875 2000/45.555 2000/45.556 2000/45.557 2000/45.557 2000/43.875 2000/45.555 2000/45.556 2000/45.557 2000/45.557 2000/54.560 2000/42.413 2000 / 54.281 2000 / 41.281 2000 / 52.333 2000 / 52.333 2000 / 52.333 2000 / 52.333 2000 / 52.333 2000 / 42.731 2000 / 42.731 2000 / 42.731 2000 / 42.731 2000 / 42.731 2000 / 42.731 2000 / 42.731 2000/42.731 2000 / 42.409 2000 / 44.065 2000 / 44.409 2000 / 42.409 2000909 2000 / 44.065 2000/53 . 43.906 2000/44.506 2000/45.583 2000/45.584 2000/48.745 2000/48.746 2000/53.459 2000/53.460 2000/45.585 2000/45.586 2000/45.587 2000/45.588 2000/45.592 2000/ 43.869 2000/54.897 2000/41.283 2000/51.098 2000 /51.099 2000/41.284 2000/44.331 2000/44.3332 2000/43.438 2000/43.439 2000/45.595 2000/45.596 2000/45.596 2000/43.438 2000/43.439 /41.287 2000/41.288 2000/41.289 2000/41.290 2000/41.291 2000/41.292 2000/41.293

9.190

ALHAO ez. 138

2000ko azaroaren 29a, asteazkena - 2000ko azaroaren 29a, asteazkena

ZERGAK ORDAINDU BEHAR DUEN SUJUNTZAILEA

MARIA TERESA CORTEGUI MARIA TERESA CORTEGUI MARIA TERESA CORTEGUI MARIA TERESA CORTEGUI MARIA TERESA CORTEGUI MARIA TERESA CORTEA BEISTEGUI MARIA CORTALIZ CORTES CORTES JUAN CORTES CORTES MARIA SOLEDAD CORTES MARIA SOLEDAD CORTES SATURNINO CORTES SATURNINO CORTES AMPARO CORTES CORTES EJUAN CORTES EJUAN CORTES EJUAN CORTES EJUAN CORTES EJUAN ESCUDERO CORTES ESCUDERO FRANCISCO COSTA FILLOY FRANCISCO COSTA FILLOJAVRANCISCO FRANCISCO FILLOY COSTA FILLOY MARIA TERESA COTELO LOPEZ MARIA TERESA COTELO LOPEZ ALAN CRESPO SAENZ DE CORTAZAR MARIA CRISADO Cañas Asier Fernandez Javier Cristobal Crudo Ignacio Valdez Cristobal C. Javier Cruces Benedi Ricardo Cruz Martinez Emilio Plaza Franco Frantzia Cecilio Cuadrado Ortega Gloria del Carmen Cuadrado Zuñiga Ana Cuber Galarreta Covers Long S.L. CUBIERTAS LARGO S.L. CUBIERTAS LARGO S.L. CUBIERTAS LARGO S.L. JOSE ANGEL CUCURUL GIL JOSE ANGEL CUCURUL GIL JOSE ANGEL CUCURUL GIL JOSE ANGEL CUCURUL GIL FERNANDO CUESTA CASTILLA FERNANDO CUESTA CASTILLA BONIFACIO CUEVAS ERVI BONIFACIO CUEVAS ERVI CUMEI S.L. Francisco Javier Cundin Trespadere Alejandro Curiel Lopez Alfonso da Assunção Alfonso da Assunção Luis Maria Dañobe IGNACIO DE ARESTI SALAZAR JOSE IGNACIO DE ARESTI SALAZAR BENTO DE AZEVEDO VIEIRA BENTO DE AZEVEDO VIEIRA

B. FITXA. B. Litekeena da. EXP. IKASI P. APIRILEA.

1994 / 3.222 1994 / 3.222 1994 / 3.222 2000 / 1.228 1995 / 1.328 1995 / 10.289 1993 / 10.023 1993 / 10.072 1993 / 10.072 1993 / 1.072 1993 / 1.072 1996 / 1.865 1997 / 12.119 1997 / 12.119 1990 / 2.969 / 1999 / 1999 7.581 1995 / 10.482 1995/10.059 1995/7059 1995/728 1992/728 1992/728 1996/728 1996/728 1996/728 1997/578 2000/57/706 2000 / 9.706 2000 / 9.706 2000 / 9.706 2000 / 9.706/4.282 1993 / 4.282 1993 / 4.282 2000 / 10.617 2000 / 10.617 2000 / 10.132 2000 / 11.132 1994 / 11.132 1994 / 11.132 1994 / 11.132 1994 / 1.522 1994 / 1.522 1994 / 67.290 1993/10 67.200 / 11.290 1993 / 117.2000 / 11.290 1993 /67.0666/10 67. /10.690 1996/10.979 1996 / 12.641 1994/1277 1994 / 5.277 1994/1277 1994/024 1997/271 2000 / 1.876 1996 / 9.126 1996 / 9.126666 5996 / 9.126 1996/9 . 13.631 1994/1631 2000/1631 2000 / 8.970 2000/970 1989/9220 2000/922 2000/9220 2000/944 2000 / 9.985 2000 / 9.985 1998 / 9.985 1998 / 9.225 1998 / 7.2225 1998 / 3.060 2000 / 3.225 1998 / 7.25 1998 / 7.060 1998 / 3.060 2000 /3.225. /6.270 1993/2.907 1993/2.907

2000/53.758 2000 / 53.759 2000 / 53.760 2000 / 41.285 2000 / 41.286 2000 / 41.286 2000/41.286 2000/41.286 2000 / 41.286 2000/41.286 2000/41.286 2000/41.286 2000/41.286 2000/41.286 2000/41.286 2000 / 43.248 2000 / 43.248 2000 / 45.600 2000 / 45.600 2000/45.600 2000 / 45.602 2000 / 45.761 2000 / 43.62/45 / 49.69 / 49.69.69.69 .69.69.69.69.699.69.69.69.69.679.6799.699.679/49.69.679/49.699.67ING 43.358 2000/45.603 2000/42.673 2000/42.674 2000/55.037 2000/50.651 2000/50.652 2000/45.605 2000/45.606 2000/44.274 2000/44.275 2000/43.898 2000/43.899 2000/43.900 /50.834 2000/50.835 2000/50.836 2000/49,221 2000/49.222 2000/51.764 2000/51.765 2000/42.627 2000/42.628 2000/54.35/5,359 2000/48.44444444444444444444444444444444. 2000/45.618 2000/52.731 2000/52.732 2000/41.295 2000/53.658 2000/48.958 2000/48.959 2000/54.206/40420/4020/4020/40/40/40/40/40 2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.402.23.402.2.2.402.22.2.22.22.2.22.23.402.23.402.22.22.2.22.2.2.22.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2. 2000. 43.411 2000/43.412 2000/43.413 2000/43.414 2000/45.621 2000/45.622 2000/48.692 2000/48.693 2000/50.569 2000/42.024 2000/44.797 2000/44.805 2000/44.806 2000/45.628 2000/45.629 2000/45.630 2000/ 55.251 2000 /45.631 2000/41.150 2000/45.078 2000/45.079 2000/53.699 2000/45.162 2000/45.163

ZERGAK ORDAINDU BEHAR DUEN SUJUNTZAILEA

Bento de Azevedo Vieira Bento de Azevedo Vieira Bento de Azevedo Vieira Pilar de Bustos Schreiben Francisco Javier de Castro Barrios Felix de Cortazar Larrea Iñigo de Damborenea Agorria Iñigo de Damborenea Agorria Iñigo de Damborenea Agorria Iñigo de Damborenea Agorria Iñigo de Damborenea Agorria Iñigo de Damborenea Agorria Iñigo de Damborenea Agorria Iñigo de Damborenea DEUS DEGUERAS DEUS DEGUERA HOLGUERAS ARANTZAZU MARIA DE GAMON GARCIA MARIA LOURDES DE LA CRUZ GARCIA MARIA LOURDES DE LA CRUZ GARCIA VIRGILIO DE LA CRUZ ROMAN VIRGILIO DE LA CRUZ ROMAN JOSE IGNACIO DE LA FLOR WEAVER LUIS ANGEL DE LA FUENTE CAMENO LUIS ANGEL DE LA FUENTE CAMENO LUIS ANGEL DE LA FUENTE CAANGEL DE LA FUENTE FUENTE CAMENO ANGELES DE LA FUENTE GOZALO ANA ISABEL DE LA FUENTE JUNQUERA EDUARDO DE LA FUENTE LAHIDALGA JOSE SANTOS VON DER UGARTE KIRCHE JOSE IGNACIO DE LA LLERA IGARTUA MARIA DE LA MATA CARRASCO AURORA DE LA PEÑA AURORA DE LA PEÑES TORRE ​DORREA DO DIAZ DE OTAZU DAM JESUS ​​DO DIAZ DE OTAZU DAM MARIA ANGELES DO DIAZ DE OTAZU DAM JESUS ​​​​​​DA PONTE GARCIA EDUARDO JOSE DE LA QUINTANA BUENO EDUARDO JOSE DE LA QUINTANA BUENO CRUZ ELENA DE LA SERNA ANDRES ANA BELEN DE LAMO GUZMAN CARLOS TOMAS DE LARIO ALBISTEGUI LUIS ENRIQUE DE LARIO ALBISTEGUI LUIS ENRIQUE DE LARIO ALBISTEGUI MARIA PILAR DE LARIO ALBISTEGUI MARIA PILAR DE LARIO ALBISTEGUI MARIA PILAR DE LARIO ALBISTEGUI MARIA PILAR DE LAS LAS HERASCOCALTERVO DE LARIO FRANCIS MARIA PILAR DE LARIO ALBISTEGUI TERESA VON DIE AUGEN HEILIGER JOSEPH MARIA TERESA DER AUGEN HEILIGER JOSEPH LUIS MARIANO DE LUZ DE LUZ LUIS MARIANO DE LUZ DE LUZ MANUEL DE MARCOS HERNANDEZ IÑIGO DE MARCOS MARDONES ELOY DE ORTE PEREZ ANA ISABEL DE PABLO MANZANO DE LUZ DE LUZ DE MANZANO DE MANZANO PANABLO DE MANUAN ANTONIO DE PABLO ORTIZ JUAN ANTONIO DE PABLO ORTIZ BETUEL DE PAULA BUENO MIGUEL DE SANDE SHERIFF IÑAKI DE URBIETA SAINZ DE VICUÑA ENDIKA DE URIZAR AZPITARTE MIGUEL MARIA DE VIANA RIVERA MIGUEL MARIA DE VIANA RIVERA MIGUEL DE MARIA DE VIANA RIVERA MIGUEL DE MARIA DE VIANA RIVERA VIA MIGUEL DE MARIA SAINTZ DE VICUÑA DANIEL DE YRAZU UNTER FERNANDO DE YRAZU UNTER FERNANDO DE YRAZU UNTER FERNANDO DE YRAZU UNTER JOSE ANTONIO DE YRAZU MENDIZABAL JOSE ANTONIO DE YRAZU MENDIZABAL JOSE ANTONIO DE YRAZU MENDIZABAL S.C. DEKORATIONEN GORBEA DEKORATIONEN NORTH SC JOSE MARIA DEL ALAMO MARTIN JOSE MARIA DEL ALAMO MARTIN JOSE MARIA DEL ALAMO MARTIN AZUCENA DEL CAMPO ALVIZ SANTIAGO DEL CAMPO MARTINEZ DE LAGOS SANTIAGO DEL CAMPO MARTINEZ DE LAGOS SANTIAGO DEL CAMPO MARTINEZ DE LAGOS SANTIAGO DEL CAMPO MARTINEZ DE MIGUEL MARTINEZ DE LAGOS MARTINEZ MARTIN ALABAU IBAIA

BOTHA Ez. 138 B. DISTRIBUZIOA. B. Litekeena da. EXP. IKASI P. APIRILEA.

1993/2.907 1993/2.907 1993/2.907 1994/6.260 2000/9.967 2000/2.069 1993/1.092 1993/1.092 1993/1991/1993/1993/1993 13.930 1988/767 198888888/767 1993/320 1990 1990 1990 1990 1997 1997 1997 1998/510 1998/510 1998/510 1998/5119 1994/487 2000/2021 1997/2011 1997/83 1997 / 8.364 1997 / 8.364 1997 / 8.364 / 8.364 / 8.364 / 8 1.162 /2.984 1997 / 3.405 2000/606 2000/606 2000/606 2000/606 2000/606 2000/606 2000 / 10.272 2000 / 4,234 1993 / 64.155 1994 / 12.218 1994 / 12.2184 / 12.2 / 2015 1995 / 9.931 1995/931 1996/952 1996/752 1996/752 1997/9569 1997/9569 1993/9569 1993/9569 1993/955 1993 / 1.105 1993 / 1.105 2000/935 1996/65/935 1996/65/211 1996/65/2999 9.011 1993/66.8777 / 66.87777777777777777777777777 1996/2545 1994/2545 1994/2549 1994 / 1.929 1994 1993 / 1.929 1993 / 4.467 1993 / 4.467 1993 / 4.467 1993 / 4.467 1993 / 4.467 1993 / 5.877 / 5.877 /5.877/5.877/5.877/5.877/5.877/5.877/5.877/5.877/5.877/5.877/5.877/5.877/5.877/5.877/5.877/5.877/5.877/5.877/5.877/5.877/5.877/5.877/5.877/5.877/5.877/5.877/5.877/5.877/5.877/5.877/5.877/5.877/5.877 /10.503/10.50 10.503/10.503/10.503/10.503/10.503/10.503/10.503/10.503/10.503/10.503/10. 16.1010/16.71/10.71 2000/10.503/16.754/8.371 2000/10.503/16.754/8371 2000/10.503/16.754/8371/10/10.503/10/10.503/10.503/10.503/10.503/10.503

2000/45.164 2000/45.165 2000/45.166 2000/53.227 2000/44.819 2000/53.017 2000/43.055 2000/43.056 2000/43.057 2000/54.563 2000/54.564 2000/43.733 2000/43.734 2000/43.735 2000/44.435 2000/51.641 2000/ 51.642 2000 / 45.619 2000 / 45.620 2000 / 45.439 2000 / 54.396 2000/41.807 2000 / 53.808 2000 / 53.808 2000 / 53.185 2000 / 54.259 2000 / 49.636 2000/49.636 2000/460.460 2000/53.822 2000/49. 2000 2000/51. /54.499 2000/42.784 2000/44.231 2000/44.232 2000/43.961 2000/43.451 2000/53.875 2000/42.333 2000/42.334 2000/51.221 2000/51.2222222222222223.223232323.221 2000/51.22222222222222223.232323. 2000/46.779 2000 / 46.780 2000 / 42.178 2000 / 42.621 2000 / 43.621 2000 / 43.247 2000 / 42.465 2000 / 42.465 2000 / 42.465 2000 / 42.466 2000 / 42.465 2000 / 42.465 2000 / 42.465 2000 / 42.465 2000/42.465 2000 / 42.465 2000 / 50.711 2000 / 50.711 2000 / 50.713 2000 / 50.713 2000 / 50.714 2000 / 44.754 2000/45 / 50.713 2000 / 44.754 2000 / 44.754 2000/550 / 550/550/550.610/5112 2000/40111112 2000/5011112 2000/40110/50110/50110/50110/42.42. 2000/54.513 2000/54.513 2000 / 54.088 2000 / 55.081 2000 / 43.081 2000 / 43.082 2000 / 43.082 2000 / 43.513 2000 / 43.513 2000 / 43.513 2000/43.513 2000 / 43.502 2000 / 43.502 2000 / 43.502 2000 / 46.502 2000 / 46.503 2000/46.502 2000 / 46.862 2000 / 44.452 2000 / 45.632 2000 / 43.65.2.20 / 44.65.2.20 / 44.65.2.20 /43.050 2000/41.252 2000/41.253 2000/53.735 2000/47.231 2000/47.232 2000/55.369

ALHAO ez. 138

2000ko azaroaren 29a, asteazkena - 2000ko azaroaren 29a, asteazkena

ZERGAK ORDAINDU BEHAR DUEN SUJUNTZAILEA

Juan Del Rio Carretero Juan del Rio Carretero Juan del Rio Carretero Luciano Fernando Delgado Estibaliz Luciano Fernando Delgado Luciano Fernando Delgado Luciano Luciano Fernando Delgado Estibaliz Maria Belen Delgado Garcia Maria Belen Delgado Garcia Sonia Delgado Garcia Ricarda Delgado Lopez Santiago Delgado Valero Maria Josefa Penal JOSEFA DELICA QUASE MARIA JOSEFA DELICA QUASE MARIA JOSEFA DELICA QUASE MARIA JOSEFA DELICA QUASE MARIA JOSEFA DELICA QUASE MARIA JOSEFA DELICA QUASE MARIA JOSEFA DELICA QUASE MARIA JOSEFA DELICA QUASE MARIA JOSEFA DELICA QUASE MARIA JOSEFA DELICA QUASE MARIA JOSEFA DELICA QUASE MARIA JOSEFA DELICA QUASE MARIA JOSEFA DELICA QUASE MARIA JOSEFA DELICA QUASE MARIA JOSEFA DELICA QUASE. DELTAVI S.A. DENDARABA S.A. DENDARABA S.A. DENDARABA S.A. DENDARABA S.A. DENON HICHAM DHIMDI DHIMDI IKASTETXEA PABLO DIAGO CURIEL PABLO DIAGO CURIEL SANTIAGO DIAGO GONZALEZ DE ASPURU SANTIAGO DIAGO GONZALEZ DE ASPURU SANTIAGO DIAGO GONZALEZ DE ASPURU GORKA DIAZ ALAMEDA JESUS ​​​​MARIA DIAZ ALAMEDA JESUS ​​​​MARIA DIAZ ALAMEDA JASUS ​​DIAMEDAES AZUS MARIA DIAZ ALAMEDA MARIA CARMEN DIAZ ARAUJO MARIA CARMEN DIAZ ARAUJO MARIA CARMEN DIAZ ARAUJO OBDULIA ANA REYES DIAZ BUENDIA OBDULIA ANA REYES DIAZ BUENDIA OBDULIA ANA REYES DIAZ BUENDIA OBDULIA ANA REYES DIAZ ARAUJO OBDULIA ANA REYES DIAZ BUENDIA OBDULIA ANA REYES DIAZ BUENDIA OBDULIA ANA REYES Diaz DIAZ CASTRO JUAN DIAZ CASTRO MARIA ENCARNACION DIAZ CORTES MARIA ENCARNACION DIAZ CORTES MARIA ENCARNACION DIAZ CORTES MARIA LUISA DIAZ GARCIA ANSELMA CAYA DIAZ GAROÑA ANSELMA CAYA DIAZ GAROÑA RAFAEL DIAZ JUAN DIAZ CORTES MARIA ENCARNACION DIAZ CORTES MARIA LUISA DIAZ GARCIA ANSELMA CAYA DIAZ GAROÑA ANSELMA CAYA DIAZ GAROÑA RAFAEL Diaz JOSE ANTONIO DIAZ PINEDA STELA DIAZ PRIETO STELA DIAZ PRIETO STELA DIAZ PRIETO STELA DIAZ PRIETO STELA DIAZ PRIETO STELA DIAZ PRIETO STELA DIAZ PRIETO VIDAL DIAZ REMIRO VIDAL DIAZ REMIRO VIDAL RUIZ FRANCISCO JAVIER RAMS DIAZ PRIETO DIAZ PRIETO DIAZ PRIETO DIAZ PRIETO DIAZ PRIETO IGNACIO DIAZ DE GAAYO ORTIZ DA GUINÉ PATXI DIAZ DE GUEREÑU SAEZ DE ARREGUI

B. FITXA. B. Litekeena da. EXP. IKASI P. APIRILEA.

1994 / 8.246 1994 / 8.246 1994 / 8.246 1993/265 1993/265 1993/265 1993/265 1993/265 1993/265 1993/265 1994/261 1994/261 1994/261 1993/261 1993/2619 1993/63.653 1993 / 63.653 1993 / 63.65,65 . 63.653 1993/63.653 1993/63.653 1993/63.653 1993/63.653 1993/63.653 1993/63.653 1993/63.653 1993/63.653 1993/63.653 1993/63.653 1993/63.653 1993/63.653 1993/63.653 1993/63.653 1993/63.653 /6.079 1995 / 9.738 1995 / 9.738 2000 / 9.909 2000/10.909 2000 / 10.909 2000 / 10.909 2000 / 10.909 2000 / 10.909 2000 / 10.909 2000 / 10.909 2000 / 10.909 1999 / 1.258 1999 / 1.258 1994 / 12.137 1994 / 12.137 1995/12.494 1995/12.494 1993/63.417 1993/63.417 1993/63.417 1993/63.417 1993/63.417 1993/63.417 1993 / 11.351 1994 / 11.351 1994 / 11.351 1997 / 11.351 1997 / 1.573 1997 / 1.573 1997 / 1.573 1998 / 4.083/1011 / 10.082 9/408080999 1997 / 1.573 / 10.001 / 10.0822 / 4.08080 1997 8. 10.0082 1999 / 4.077 / 1073 / 10.0082 1994 / 6.967 1994 / 6.967 1998 / 4.007 1998/4007 2000 / 3.077 2000 / 3.077 2000 / 3.077 2000 / 3.077 2000 / 3.077 2000 / 3.077 2000 / 3.077 2000 / 3.077 2000 / 3.077 3.077 2000/3.077 2000/3.077 2000/3.077 2000/3.077 2000 /3.077 1994/14.498 1994/14.498 1994/14.14.498 /4.041 2000/12.886 1994/10.910 1994/10.910 1991/4.128 1993/60.682 1994/1.988

2000/41.813 2000 / 53.976 2000 / 53.977 2000 / 53.633 2000 / 45.633 2000 / 45.635 2000 / 45.636 2000 / 45.564 2000 / 51.565 2000 / 43.171 2000 / 43.565 2000/44.565 2000/54444 /40/40/40/40/40/40/40/40/40/40/40/40/40/40/40/40/40/40/40/40/40/49/49/49/49 /49/49/49/49/49/49/49/49/49/49/49/49/49/40/40 ALTUAK 41.302 2000/41.303 2000/41.304 2000/41.305 2000/41.305 20030/0620/41.302 53.765 2000/53.766 2000/53.767 2000/53.768 2000/42.5.5.0070070070070070072/51.4070072/51.0700072/51.07007007007007000000000000000000000000000000000000000000007 2000007. /44.578 2000/51.928 2000/51.929 2000 /45.638 2000/45.639 2000/45.640 2000/44.579 2000/44.442 2000/44.443 2000 /44.444 2000/44.445 2000/55.238 2000/50.795 2000/50.796 2000/50.797 2000/45.655 2000/45.656 2000/45.657 2000/45.658 2000/54.133 200/54.134 45.769 2000/5 2000/42,565 2000/44,103 2000/44,104 2000/ 43.134 2000/43.135 2000/45.650 2000/2000/43. 2.000 / 53.771 2.000 / 53.772 2.000 / 45.666 2.000 / 45.667 2.000 / 45.668 2.000 / 53.23,25 / 53.23/10 / 520/520 / 5.20 / 5.20 / 520/220 / 5,20/20 /5,20/20 /520 /50/50/50/50/50/5.2 BESTELAKO ALTUAK ALTUAK ALTUAK /45.670 2000/45.671 2000/41.317 2000/54.606

ZERGAK ORDAINDU BEHAR DUEN SUJUNTZAILEA

CARMEN DIAZ DE HEREDIA RUBIO MARÍA CARMEN DIAZ DE HEREDIA RUBIO MARIA OTALORA CABRERA RUBEN DIAZ DE OTALORA GONZALEZ RUBEN DIAZ DE OTALORA GONZALEZ FORMERIO DIAZ DE OTAZU ORTIZ FERNANDO DIAZ DE SARRALDE SUBIJANA FERNANDO DIAZ DE SARRALDE SUBIJANA FERNANDO DIAZ DE SARRALDE TEJADA DE TEJANA DE CARAÑA DE TEJADA DE TEJANA DE CARAJA DE TEJADA BAÑARES JUAN CARLOS DIAZ DE IGINTANA DE OTAZU LIZARDUY ANA ISABEL DIAZ DE ZERIO GOMEZ DE SEGURA ANA ISABEL DIAZ DE ZERIO GOMEZ DE SEGURA DIONISIO SANTIAGO DIAZLASO CARMONA DIONISIO SANTIAGO DIAZLASO CARMONA DIAZ DE ZERIO GOMEZ DE SEGURA ANA ISABEL DIAZ DE ZERIO GOMEZ DE SEGURA DIONISIO SANTIAGO DIAZLASO CARMONA DIONISIO SANTIAGO DIAZLASO CARMONA SERGIO SANTIAGO DIAZLASO CARMONA SERGIO DIAZLASO DIAZLASO CARMONA SERGIO DIAZLASO DIAZLASO DIAZ vicente Dieguez virgala fernando vicente Dieguez virgala fernando vicente stirdozoan miguel miguel miguel miguel DIEZ JUAN JOSE MANUEL DIEZ JUAN FRANCISCO DIEZ MARTINEZ FRANCISCO DIEZ MARTINEZ JUAN RAMON DIEZ PANIEGO LUISA DIEZ RODRIGUEZ LUISA DIEZ DIEZ RODRIGUEZ LUISA DIEZ DIEZ RODRIGUEZ LUISA DIEZ DIEZ RODRIGUEZ LUISA DIEZ RODRIGUEZA GONZALEZ MARIA BEGOÑA DIVAR GONZALEZ BELABBES DJOUIHEL DJOUIHEL BELABBES DJOUIHEL DJOUIHEL BELABBES DJOUIHEL DJOUIHEL BELABBES DJOUIHEL DJOUIHEL FERNANDO DO NASCIMENTO CORREA RUTH MARIA BUTH DOLA BIBERI​ MARIA DOMAICA​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ELADIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ JULIO DOMINGUEZ FERNANDEZ PILAR DOMINGUEZ FERNANDEZ ESTEBAN DOMINGUEZ FERREIRO ESTEBAN DOMINGUEZ FERREIRO ANGEL MARIA DOMINGUEZ GANCHEGUI MACLINO DOMINGUEZ GAVILAN AITOR DOMINGUEZ GOMEZ DAMIANA DOMINGUEZ HERRZERO DAMIANA HERRERO JUAN CARLOS DOMINGUEZ DOMINGUEZ DOMINGUEZ LINK

BOTHA 138. zenbakia

9.191

B. FITXA. B. Litekeena da. EXP. IKASI P. APIRILEA.

1993/65.758 1997 / 5.403 1997 / 5.403 1997 / 5.403 1997 / 5.403 1997 / 5.403 1997 / 5.403 1997 / 2.460 1997 / 5.398 1994 / 5.398 1998 / 5.398 1994 / 5.398 1998 / 5.398 1998/96666 / 6.806 / 6.806 / 5.398 1994 / 5.398 1998/96666 / 6.806 / 6.806 / 5.398 1994 / 5.398 1998/16666 / 6.806806 / 5.398 1990 / 1.980 1990 / 1.980 2000 / 7.769 2000 / 7.769 1993 / 60.703 1993 / 60.703 2000 / 11.902 2000/2.981 1994/3.270 1994/18.246 1994/18.24646. /11.993 2000 / 11.993 2000 / 11.993 1997 / 11.993 1997 / 7.929 1997 / 7.929 1997 / 7.929 1997 / 7.929 1997/203 2006 / 2.465 2000 / 2.465 2000 / 2.465 1996 / 6.489 2000 / 2.465 2000 / 2.465 2000 / 2.465 2000/11203 1999 / 2.524 1997 / 4.261 1997 / 4.261 1997 / 4.234 1997 / 4.234 1997 / 4.234 2000 / 5.885 1999/634 2000 / 9.743 2000 / 9.743 1994 / 3.278 1994 / 3.278 1994/3.278 1994/3.244/3.278 1994/3.244/3.278 1994/3.244/3.244/3.278 1994/3.244/C. 3.278 1994/3.278 2000/12.376 1997/5.173 1997/5.173 1997/10.664 2000/8.537 2000/8.537 2000/9.988 2000/9.988 2000/7.684 2000/7.684 1994/6.4878 1998 1998/7.68888888888888808081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081 1999813 1999813 1999813 1999 19813 19999813 1999813 1999813 1999813 1999813 1999813 1999813 19813 19813 1999813 1999813 19998 19998 19998 19998 1999/016 1993 / 3.161613163 / 3.161613163 / 3.161613163 / 3.161613 / 2.016 1993 / 3.161616161616 / 2.0161616 / 3.1616161616 / 2.0161616 / 3.16163 / 3, 1616161616161616161616161616161616161616161616161613/5.

2000/54.388 2000/44.243 2000/44.244 2000/44.245 2000/44.246 2000/55.132 2000/48.802 2000/48.806/52.000/48.806/52.000/44.246 32. 2000/54.221 2000/41.41.3.776 2000/42. 32. 43.315 2000/54.867 2000 / 45.641 2000 / 45.646 2000 / 45.646 2000 / 45.647 2000 / 45.647 2000 / 45.685 2000 / 45.685 2000/45.686 2000 / 45.686 2000 / 45.873 2000 / 44.737 2000/41.318 200/41.498 2000/44.737 2000/44.737 2000/44. 45.684 2.000/45.702 2.000/45.703 2.000/45.704 2.000/45.705 2.000/53.472 2.000/42.233 2.000/45.704 2.000/41.503.042/53.005 2000 / 50.792 2000 / 42.497 2000 / 53.449 2000/53.450 2000 / 53.220 2000/53.220 2000 / 52.221 2000 / 52.222 2000 / 52.222 2000 / 52.222 2000 / 52.222 2000 / 52.222 2000 / 52.222 2000/42.222 2000 / 44.379 2000 / 44.379 2000 / 44.380 2000 / 44.381 2000 / 44.211 2000 / 43.211 2000 / 44.211 2000/43.211 2000 / 43.824 200 2000 / 43.381 2000/55.211111111110/43.8424 2000/44.381 2000/55.211 2000/43.8424 2000 2000/44.381. 41.321 2000 / 41.322 2000 / 41.815 2000 / 48.815 2000 / 48.816 2000 / 48.812 2000 / 48.283 2000 / 51.284 2000 / 51.284 2000 / 51.284 2000 / 41.284 2000 / 41.284 2000 / 41.325 2000/41.284 2000 / 41.325 2000 / 41.325 2000/41.325 2000 / 41.719 2000 / 45.719 2000 / 45.710 2000 / 45.710 2000 / 45.714 2000 / 45.714 2000 / 45.715 2000 / 45.715 2000 / 45.715 2000 / 45.715 2000 / 45.715 2000 / 45.715 2000 / 45.715 2000 / 45.715 2000 / 45.715 2000 / 45.715 45.724 2000/45.725 2000/45.726

9.192

ALHAO ez. 138

2000ko azaroaren 29a, asteazkena - 2000ko azaroaren 29a, asteazkena

ZERGAK ORDAINDU BEHAR DUEN SUJUNTZAILEA

Pedro Dominguez Izquierdo Juan Maria Dominguez Jimenez Oscar Dominguez Laje José Miguel Dominguez Marin Maria Blanca Dominguez Marin Maria Blanca Dominguez Marin José Dominguez Martín José Dominguez Martín José Ramon Dominguez Martín José Ramon Dominguez Martín José Ramon Dominguez Martín José Ramon Dominguez Martin José Eduardo Luis Dominguez Martínez Daniel Dominguez Mendez Angustias Dominguez Ramos Jesus Dominguez Sanchez Jesus Dominguez Sanchez Almudena Donnay Larrauri Almudena Donnay Larrauri Almudena Donnay Larrauri Almudena Donnay Larrauri Alfonso Donoso Martinez Alfonso Donos Martinez Dono Martinez Alfonso Dono Dono Mariano Marian ZWEI HEILIGE VON SA HEILIGE ZWEI HEILIGE VON SA HEILIGE ZW Ma VON SA HEAMARO Santo Dounia Malika Dounia Dunia Elena Dueñas Minguez Elena Dueñas Minguez Tomasa Duque Cabrera Tomasa Duque Cabrera Tomasa Tomasa Duque Cabrera Paulino Duque Cabrera Paulino Maduquetuino Maeztu Rosa Martinia Duque Martinez de Osa Robator DURAN ARREGUI GORKA DURAN ARREGUI JUAN DURAN DURAN JOSEAN CORBACHOAN DURANCHO FRANCHOAN DIEGO DURAN CORBAJUERN JUAN DIEGO GARCIA RAUL DURAN JUAN DURAN JUAN MARIGUARIA DURAN LANGUILLA ILUMINATU DURAN LARA ILUMINATED DURAN LARA ILUMINATED DURAN LARA ILUMINATED DURAN LARA ILUMINATED LA. E A O ARQUITECTURA S.L. ELENA ECEOLAZA EZCURRA IGNACIO ECEOLAZA RIBAGUUDA PRUENCIO ECHABE Pilar Echavarri Mateos Maria Pilar Echavarri Mateos Maria Pilar Echavarri Mateos Maria Pilar Echavarri Mateos Estibaliz Echave Azcoaga Luis Javier Echave Campelo Luis Javier Echave Campelo Iñigo Francisco Echavarri Mateos Maria Pilar Echavarri Mateo

B. FITXA. B. Litekeena da. EXP. IKASI P. APIRILEA.

1994/701 1990/552 1995/505 1995/7393 2000/301 1991 / 1.913 1991 / 1.913 1997 / 4.028 1997 / 4.028 1997 / 4.028 1997 / 4.028 1994 / 11.620 1994 / 11.620 2000 / 11.500 1994/1994 / 10.500 1994 / 11. 1994/1994 / 2.329 1993 / 2.329 1993 / 64.141 1993 / 4.089 1997 / 4.089 1997 / 4.089 1997 / 4.089 1994 / 17.542 1994 / 12.552 1994 / 12.552 1994 / 12.552 1994 / 12.5.805 1995/1941 1995 / 1.941 / 941 1.941111111111111111941111941111 NA 199/9. /10.456 1999 / 1.140 1999 / 1.140 2000 / 2.824 2000 / 2.824 1993 / 66.158 1993 / 66.158 1993/66.158 1993 / 7.694 1997 / 7.694 1997 / 3.009 1997/205 2000/10 2005 2000/205 2005 2000/205. 1994/6301 1994 / 6.301 1994/1963 2000 / 11.184 2000/1155 1993/155 1993 / 2.155 1997 / 5.759 1997 / 5.759 1997 / 5.759 1997 / 5.759 1997 / 12.441 1994/197777 2000 / 12.92440 / 912 1998/912 1998/912 1995/1.799 1995/1.799 1994/5.481 1994/5.481 2000/9.984 1997/10.117 2000/9.601 2000/9.601 2000/9.601 2000/9.601 2000/12.6.6.6.6.6.601 2000/9.601 2000/ 9.601 2000/12.6.6.6.6.601 2000/9.601 2000/9.601 2000/12. /17.504 1994 1994/17.504 1994/17.504 1994/17.504 1994/17.504 1994 1994/17.504 1994/17.504 1994/17.504 1994/17.504 /10.507 1994/15.077 1994/15.077 1984/2.030 1984/2.030 1984/2.030 1984/2.030

2000/43.235 2000 / 54.235 2000 / 54.005 2000 / 43.308 2000 / 43.797 2000 / 42.727 2000 / 42.722 2000/45.722 2000 / 45.722 2000 / 43.880 2000 / 43.880 2000 / 43.880 2000 / 43.881 2000 / 43.881 2000/43.881 2000/43.881 2000 / 43.954 200/43.955 2000/44.9555 2000 / 43.881 200/43.954 /54.9555 2000/43.881 200/54.954/54.9555 2000/43.881 200/54.954/54.9555 2000/43.881 200/54.954/54.955 2000/43.881 200/54.954/54.955 2000/43.881 200/54.954/54.955 2000 42.744 2000/49.115 2000/49.116 2000/54.996 2000/54.997 2000/54.998 2000/54.999 2000/51.562 2000/51.563 2000/45.727 2000/45.70.728/520/45.707/520/51.562 /44.580 2000 / 44.631 2000 / 44.632 2000 / 44.129 2000 / 44.129 2000 / 44.129 2000 / 50.129 2000 / 50.130 2000 / 50.131 2000 / 50.131 2000 / 50.131 2000 / 50.131 2000/45.131 2000 / 45.447 2000 / 48.446 2000 / 43.286 2000 / 51.286 2000 / 44.458 2000 / 44.459 2000/42.577 2000 / 42.578 2000 / 41.334 2000 / 41.714 2000 / 48.714 2000 / 45.740 2000 / 45.741 2000 / 45.741 2000/45.741 2000 / 45.735 2000 / 45.735 2000 / 45.737 2000 / 45.737 2000 / 45.737 2000 / 45.778 2000 / 53.736 2000/45.737 2000/45.737 2000/53. .22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22. 45.772 2000/45.743 2000 / 45.744 2000 / 45.745 2000 / 45.745 2000 / 45.531 2000/45.531 2000 / 42.402 2000 / 42.403 2000 / 42.403 2000 / 42.403 2000 / 42.403 2000 / 42.403 2000 / 42.403 2000 / 42.403 2000 / 42.403 2000 / 42.403 2000/42.403 2000 / 42.403 2000 / 42.403 2000/42.403 2000 / 42.403 2000 / 42.337 2000 / 41.337 2000 / 41.189 2000 / 41.338 2000 / 41.765 2000 / 45.766 2000 / 45.7.25.220 2000 / 51.25.220 2000 / 5.24.189 / 41.22.220 2420 2000 2000/43.24.2TROS 200/43.344 2000/45.770 2000/45.771 2000/41.340 2000/41.341 2000/41.342/52.

ZERGAK ORDAINDU BEHAR DUEN SUJUNTZAILEA

YOSEBA ANDONI ECHEBARRIA EGUIARA YOSEBA ANDONI ECHEBARRIA EGUIARA MARIA DOLORES ECHEBERRIA ECHEBERRIA MARIA DOLORES ECHEBERRIA ECHEBERRIA MARIA DOLORES ECHEBERRIA ECHEBERRIA EUSEBIO ECHEGUREN RUIZ EUSEBIO ECHEGUREN RUIZ JAVIER ECHEVARRIA ESPARTA JAVIER ECHEVARRIA ESPARTA JAVIER ECHEVARRIA ESPARTA JAVIER ECHEVARRIA ESPARTA JAVIER ECHEVARRIA ESPARTA JAVIER ECHEVARRIA ESPARTA SAMUEL ECHEVARRIA GANZABAL MARINA ECHEVARRIA GARATE David Echevarria Gomez Lourdes Lourdes Echevarria Luis Antonio Echevarria Luis Antonio Echevera Pinema José Ignacio Echeverria Anso Maria Anso Mary's esso Echeverria Maria's Concepcion Echeverria Maria Echeverry Echeverry Echeverry Echeverry Echeverry Echeverry Echeverry Echeverry Echeverry Echeverria Maria Echeverry Echeverry Echeverria Maria Echeverry Echeverry Echeverria Maria Echeverry Echeverry Echeverry Echeverry Echeverry Echeverry Echeverry Echeverry Echeverry Echeverry Echeverry Echeverry Echeverry Echeverry Echeverry Echeverry Echeverry Echeverry Echeverry Echeverry Echeverry Echeverry Echeverria fernarez Otega Robert Errengaña Eciona Otega Arakista Nach Zubicaray Angel Egea Lopez Esteban Jose Egea Iribar Oscars Iribar Morogue's Guesse Oscar Erio Lopez de Aguia picona kooaraa Saez de Ugarte Eguiterier's eguiterier eluarte Ana Isabel Elabel Elabel Elabel Maria Olave Robert Eguren Eguren Robert Eguren Maria Egusquiza Yurrebaso diaz egunero hil zuen berak PACOTE ALAVES S.L. Argitalpenak ARTEMAR S.L. OKETA ELEKTRIZITATEA S.L. HOME ORTIZ S.L. HOME ORTIZ S.L. ALAVESA ELEKTRONIKA S.L. ALAVESA ELEKTRONIKA S.L. ALAVESA ELEKTRONIKA S.L. ALAVESA ELEKTRONIKA S.L. LUIS MARIA ELEJALDE ALVARO ELEJALDE ROITEGUI JOSE RAMON ELGUEA ELGUEA GONZALERAM REZ FERNANDO

BOTHA Ez. 138 B. DISTRIBUZIOA. B. Litekeena da. EXP. IKASI P. APIRILEA.

2000/1014 2000 / 10.014 1991 / 5.315 1991 / 5.315 1991 / 5.315 1991 / 5.316 1991 / 5.316 1996 / 5.316 1996 / 3.672 1996 / 3.672 1996 / 3.672 1996 / 3.672 1996 / 7.632 1997 / 9.572 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1991/5.166 1994/3,313 1999/6.782 1999/6.782 1999/6.782 1994/3,312 1994/3,312 1994/3,3112 1994/3,322220/3,312 1994/ 3.312, 1994/3.31212,/3.312.312 1994/3.312, 1994/3.312,/3,3.32.312, 1994/3.312. 1999/1.080 1996/7.439/7.439/7.439 2000/7.439 2000 /7.2. . 2000 / 11.732 1996 / 8.587 1996 / 8.587 2000 / 8.422 2000 / 8.422 2000 / 8.422 2000 / 8.422 2000 / 8.422 2000 / 12.422 2000 / 12.468 2000 / 12.460 2000 / 12.422 2000 / 12.460 2000 / 12.460 2000 / 12.460 1993 / 12.460 1993 / 60.760 1993 / 60.760 1993 / 60.760 1993 / 60.760 2000 / 60.760 2000 / 3,890 2000 / 3.8990 2000 / 3.890 / 3.1890 / 30.890 2000 12.353 1994 / 12.353 2000 / 2.078 2000 / 2.078 2000/078 2000/078 2000/078 2000/078 2000/078 2000/078 2000/078 2000/912 2000/912 2000/917 2000/078 2000/919 2000/071 1995/1671 1995 / 9.9710 / 9.900 1995 / 9.671 1995 / 9.671 1995 / 9.671 1995 / 9.671999 9.9710 / 10.900 1995 / 9.671 1995 / 9.671 1995 / 9.9.671 1995/99999 1995/99199 1995/9999999 1995/9671 1995/99199 / 9.900 1995/9671 1995/999999999999/999999999999999999999999999 / 9.900 9.9710/10.900 1995/9671 1995/9.671 1995/9.9.971. / 070/070 / 070 2000/070 2000/070 2000/070 2000/070 2000/070 2000/070 2000/070 2000/070 2000/070 2000/070 2000/070 2000/070 2000/070 2000/4070 2000/070 2000 2000/070 2000 2000/070 2000/070 2000/070 2000/070 2000 2000 2000 2000/070 2000 2000 2000 2000 2000 Altarsa ​​​​Del /4.070 2000/4.070 2000/12.587 2000/10.109 1993/66.508 1994/1.3674444444/9.

2000/42.935 2000 / 54.511 2000 / 50.298 2000 / 50.299 2000 / 50.299 2000 / 50.300 2000 / 50.300 2000 / 42.117 2000/42.117 2000 / 41.344 2000 / 41.777 2000/45.777 2000 / 45.77774 2000 / 45.7775 2000 / 45.77776 / 45. /42.030/403/42.030/4003/4077777777777777777. 41.343 2000 / 41.345 2000 / 41.778 2000 / 45.790 2000/45.790 2000 / 45.791 2000 / 45.792 2000 / 45.792 2000 / 45.784 2000/45.784 2000 / 45.785 2000 / 45.785 2000 / 45.784 2000 / 45.785 2000 / 45.787 2000 / 45.787 2000 / 45.788 2000 / 45.789 2000 / 45.30/45.794 2000 / 42.982 2000 / 54.534 2000/53.785 2000 / 53.786 2000 / 53.347 2000 / 41.348 2000 / 41.348 2000 / 41.453 2000 / 43.997 2000 / 50.997 2000 / 41.025 2000 / 41.349 2000 / 41.349 2000 / 42.456 2000 / 42.456 2000/42.456 2000/426 2000/2276 2000/2000/2000/2000/54. 2000/44.850 2000/45.798 2000/45.799 2000/50.962 2000/50.963 2000/53.531 2000/45.811 2000/45.812 2000/45.813 2000/50.804 2000/50.805 2000/50.806 2000/50.804 2000/50.805 2000/50.806 2006 2000/50.804 2000 /50eko hamarkada. 51.510 2000/51.511 2000 / 44.581 2000 / 44.582 2000 / 44.583 2000 / 44.583 2000 / 44.583 2000 / 55.438 2000 / 54.438 2000 / 54.958 2000 / 54.958 2000 / 53.958 2000 / 53.958 2000/43.335 2000 / 48.336 2000 / 48.826 2000 / 45.827 2000 / 45.827 2000 / 45.2827/45. 42. /45.830 2000/45.831 2000/53.436 2000/43.455 2000/54.468 2000/42.494 2000/45.832

ALHAO ez. 138

2000ko azaroaren 29a, asteazkena - 2000ko azaroaren 29a, asteazkena

ZERGAK ORDAINDU BEHAR DUEN SUJUNTZAILEA

FERNANDO ELGUEA RAMIREZ FERNANDO ELGUEA RAMIREZ MARIA CRISTINA ELGUEA RAMIREZ ALBERTO ELICES ELICES JOSEBA ELIZONDO OTXOA DE ALDA ELENA ELORDI EGUINO FRANCISCO JAVIER ELORDI GATO LUIS FERNANDO ELORRIETA SAINZ LUIS FERNANDO ELORRIETA SAINZ SEGUNDO ELORZA AZKARATE SEGUNDO ELORZA AZKARATE ENRIQUE ELORZA FERNANDEZ DE GOROSTIZA ENRIQUE ELORZA DE FERNANDZA ELOREZ FERNANDEZ DE GOROSTIZA ROSA MARIA ELORZA GOMEZ JUAN MARIA ELORZA HERNANDEZ JUAN MARIA ELORZA HERNANDEZ MARIA TERESA ELORZA HERNANDEZ MARIA TERESA ELORZA HERNANDEZ IAGOBA ELORZA LIZARRA ANA ISABEL ELORZA LOPEZ DE LACALLE VALENTIN ELORZA RUIRUIZ DE EGUILAZ FRANCISCO ELOSEGUI APAOLAZA MAIDER ELOSELUIRA MARIAMILANA ELOSELUIRA MARIANEZMILNA MARIANA ZABALE MILAGROS ELVIRA MARTINEZ DE LUNA MIREN CARMELE EMALDIA BASTEGUIETA CAROLINA ENCIO FERNANDO ENRIQUEZ LOPEZ EQUIPOS DE SONIDO S.A. EQUIPOS DE SONIDO S.A. EQUIPOS DE SONIDO S.A. EQUIPOS DE SONIDO S.A. MARIA MERCEDES ERAÑA DIEZ LUIS FRANCISCO ERAÑA LEDESMA LUIS FRANCISCO ERAÑA LEDESMA LUIS FRANCISCO ERAÑA LEDESMA IÑIGO ERASO ZUBIZARRETA RUFINO EREÑAGA MARTINEZ RUFINO EREÑAGA MARTINEZ RUFINO EREÑAGA MARTINEZ RUFINO EREÑAGA MARTINEZ RUFINO EREÑAGA MARTINEZ RUFINO EREÑAGA MARTINEZ JOSE ANTONIO ERLAITZ URRESTI DANIEL ESCALANTE LOJO FELIPE ESCALERA ACOSTA FELIPE ESCALERA ACOSTA FELIPE ESCALERA ACOSTA FELIPE ESCALERA ACOSTA MARIA ISABEL ESCALONILLA MONTERO ANTONIO ESCOBAR LOPEZ ANTONIO ESCOBAR LOPEZ JULIAN ESCOLAR SAN MARTIN JULIAN ESCOLAR SAN MARTIN LORENZO ESCOLAR SAN MARTIN MIGUEL ESCUDERO BARRUL PILAR ESCUDERO DELGADO JERONIMO ESCUDERO SAIZ JUAN JOSE ESCUDERO VAS FRASCO JAVIÃO FRASCO BARRUL PILAR ESCUDERO DELGADO JERONIMO ESCUDERO SAIZ JUAN JOSE ESCUDERO VAS FRASCO JAVIÃO FRASCO JAVIÃO ESPAÑA JAVIMAN JAVIÃO ESPAÑA ESPINO DEL CANTO IÑAKI ESPINOSA GARCIA DE IÑAKI ESPINOSA GARCIA DE ITURROSPE MIGUEL ESPINOSA GARRIDO MIGUEL ESPINOSA GARRIDO MIGUEL ESPINOSA GARRIDO MANUEL ESPINOSA HERNANDEZ MANUEL ESPINOSA HERNANDEZ JOSE MANUEL ESPINOSA MARTINEZ JOSE MANUEL ESPINOSA TEJADA

B. FITXA. B. Litekeena da. EXP. IKASI P. APIRILEA.

1994 / 9.644 1994 / 9.644 1993 / 9.773 1998 / 60.219 1999 / 4.903 1997 / 4.615 1994 / 4.615 1994 / 9.527 1994 / 9.527 1994 / 12.540 1994 / 12.540 1994 / 14.804 / 14.804 1994/804 / 14.804 1994 / 14.804 1994 / 14.804/14.804/14.804/14.804/14.804/14.804 1994/14.13/14/804/14.804/14.804 1994/14.13/14/804/14.804/14.804/14.804/14.804/14.840 14.804 1994/804/14.804 1994/14.804/14.80. 327 1995 / 9.672 1995 / 9.672 2000 / 9.108 2000 / 10.104 1991 / 12.175 1991 / 5.175 1991 / 5.175 1991 / 5.175 1997/2396 1995 / 4.220 1995 / 4.220 2000 / 2.073 / 4.149 1997 / 4.783 / 2,1, 1073/1. /2.706 1990 / 2.706 1990/706 1990/706 1994/8883 1994 / 18.883 1994 / 18.883 1994/1883 1984 / 2.169 1984 / 2.169 1984 / 2.169 1984/20 1993 / 4.219 1993 / 4.219 1993 / 4.219 1993 / 4.219 1991/5333 1993 / 64.533 1987/64.533 1987/64.533 1987/64.828 1987 / 1.828 1987 / 1.828 1987/648 1996 / 8.636 1996 / 10.636 1998 / 10.636 1998 / 5.823 1999 / 5.823 1999 / 5.81111111116111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111178) 1993 /3.178 1993/3.178 1993/3.178 1991/5.185 1997/13.486 2000/2.137 2000/9.982 2000/10.174 2000/10.677 2000000 10.677 1997/11.101111111111111111101010101011010110110110101011N101011N101011N101011N101011TROS DE 1997 1997 1997 1997 A101A /7.258 1997/7.258 1997/7.258 1994/1.279 1994 /1.279 1993/1.198 1995/2.336

2000/45.833 2000/53.026 2000/45.836 2000/44.515 2000/43.232 2000/55.029 2000/41.353 2000/42.03/40.515 2000/44.515 2000/43.232 54.089 2000/41.354 2000/53.788 2000/43.457 2000/53.219 2000/41.355 2000/45.842 2000/45.843 2000/53.789 2000/41.356 2000/42.769 2000/45.844 2000/45.845 2000/44.780/2000 2000 2000 2000 2000 2000/2000 2000 /200.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22 /49.603 2000 / 49.604 2000 / 49.605 2000 / 49.551 2000 / 44.534 2000 / 51.535 2000 / 51.535 2000 / 51.536 2000 / 51.536 2000 / 51.536 2000 / 51.536 2000/41.536 2000/41.536 2000/41.536 2000/41.536 2000/41.536 2000/41.536 2000/41.536 2000/41.536 2000/41.536 2000 / 45.850 2000 / 45.850 2000 / 45.850 2000 / 45.851 2000 / 45.851 2000/45.851 2000 / 45.851 2000 / 45.852 2000 / 45.8533 2000 / 45.857 2000 /45.858 2000 / 45.859 2000 / 49.388 2000 / 49.329 2000 / 49.330 2000 / 49.330 2000 / 49.863 2000 / 45.864 2000 / 45.864 2000 / 45.864 2000 / 45.864 2000 / 45.278 2000 / 45.278 2000 / 45.865 2000 / 45.865 2000/45.866 2000/45.359 2000/45 / 49.293 2000 /49.293. 49.367 2000/54.271 2000 / 54.776 2000 / 45.874 2000/45.871 2000 / 45.875 2000 / 45.875 2000 / 45.872 2000 / 45.873 2000 / 45.872 2000 / 45.872 2000 / 45.872 2000 / 45.872 2000 / 45.872 2000 / 43.1272 2000 / 43.126 2000 / 41.361 2000 / 43.350 2000 / 49.131 2000 / 49.131 2000 / 49.131 2000/49.131. /52.385 2000/52.386 2000/52.387 2000/49.290 2000/49.291 2000/41.362 2000/42.385

BOTHA 138. zenbakia

ZERGAK ORDAINDU BEHAR DUEN SUJUNTZAILEA

Jose Manuel Espinosa Victoriana Estarrona Aguirre Miguel Angel Estarron Saturnino Estevanez Arrue Lazaro Estevez Gut Clementina Estevez Rivas Juan Manuel Estevez Juan Manuel Estevez Sanchez Juan Manuel Estevez Sanchez Juan Manuel Estevez Sanchez Cristina Isabel Gestrekt Vera Lorenzo Estivalez Fernandez de Aranguiz Lorenzo Estivalez Fernandez de Araguiz Juan Carlos Estiva Martinez Juan Carlos Estivariz Martinez Felix Felix Estrada FELIX ESTRADA ARABA FELIX ESTRADA ARABA JESUS ​​ESTRAVIZ LAMAS JESUS ​​ESTRAVIZ LAMAS ETXEA S.A. JON KELMEN APRAIZ ETXEA JON KELMEN APRAIZ MIGUEL MARIA ATEXEBESTE ANTON MIGUEL MARIA ATEXEBESTE ANTON MIGUEL MARIA ATEXEBESTE ANTON MIGUEL MARIA ATEXEBESTE ANTON MIGUEL MARIA ATEXEBESTE ANTON MIGUEL MARIA ATEXEBESTE ANTON MIGUEL MARIA ATEXEBESTE ANTON MIGUEL MARIA ATEXEBESTE ANTON MIGUEL MARIA ATEXEBESTE ANTON MIGUEL MARIA ATEXEBESTE ANTON MIGUEL MARIA ATEXEBESTE ANTON MIGUEL MARIA. ANTONIO EXPOSITO ALVAREZ ANTONIO EXPOSITO ALVAREZ ANDRES EXPOSITO GONZALEZ MARTIN EXPOSITO MURO LUIS ANTONIO EXPOSITO PEREZ ANA MARIA EXPOSITO TREVIÑO JOSE PASCUAL EXPOSITO TRIVIÑO JOSE PASCUAL EXPOSITO TRIVIÑO JOSE PASCUAL EXPOSITO TRIVIÑO EZALON C.B. Maria Begoña Ezcurra Zabala Izaskun Bolotas Izaskun Bolotas Bolotas Izaskun Bolotas María Carmen Ezpeleta Bordachuri María Carmen Ezpeleta Bordachuri Carmen Amaya Ezquerra Egaña Carmen Amaya Ezquerra Egaña Amador Felipe Fernandez de Antezana Juan Carlos Felipe Garcia Bernabe Feo Santos Bernabe Feo Santos Estibaliz de Cibaliz I Fernadez de Aranguiz I Fernadez de Aranguiz Lopes Francisco Javier Fernandez ELISA RAQUEL FERNANDEZ ALONSO JUAN CARLOS FERNANDEZ ALONSO VICENTA DEL SAGRARIO FERNANDEZ ALONSO VICENTA FERNANDEZ ALONSO SANTIAGO FERNANDEZ APORMANIZ ANTONIO FERNANDEZ APODAKA SECONDO FERNANDEZ ARRELA

9.193

B. FITXA. B. Litekeena da. EXP. IKASI P. APIRILEA.

1995/2336 2000 / 12.197 1993/1611 2000 / 11.027 2000 / 11.027 1997 / 7.701 1997 / 7.701 1997 / 7.701 1997 / 7.701 1999/921 1999/989 2003/2010/2010/2010/2010/2010/2015 , 988 2000 / 10.225 1993/299 1993/299 2000/299 1993/299 1994 5.452 1994 / 10.158 1994 / 10.158 1994 / 10.158 1994/10/2158 1994/10/158 1994/10/158 1993/10/2028 1993/1187 1993 / 3.187 2000 / 2.753 2000 / 2.753 2000 / 2.753 1994 / 10.012 1994 / 10.012 1995 / 10.017 1995/1717 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000/10.662 1997 / 1.013 1997 / 1.013 1997 / 1.013 1997 / 1.013 1997 / 1.013 1997 / 1.013 1997/1013 1997/1013 1997/1013 1997/1013 1997/1013 1997/1013 2000 / 11.442 2000 / 12.542 1998 / 12.542 1998 / 6.794 1994 / 5.645 1994 / 1.009 1994 1.009 1994/1009 2000/1902 2000/10.902 1995/10.902 1995/1714 1995/1714 1997 / 1.423 1997 / 1.423 2000 / 3.423 2000 / 3.423 2000 / 3.423 2000 / 3.6960 / 3.492 / 3.2.201 2000 / 3.2.20 / 3. / 3.2.200 / 3. / 3.2.20 / 3. / 3.2 . 8.717 1996 / 8.717 1996 / 8.717 1996 / 8.717 1996 / 8.717 1996 / 3.516 1994 / 11.256 1994 / 11.256 1994 / 11.256 1999 / 5.019 1999 / 5.019 1996 / 5.019 1996 / 11.256 2000 / 10.10 / 10.1966/277 1998 / 7.4688888888 /10.19666/2.063 2000 / 10.277 1998 / 7.46888880 / 10.10 / 10.19666 / 10.10 / 10.10 / 10.277888 / 10.19 / 10.10 / 7.468888880 / 10.10 / 10.19, /12.389 2000 / 9.911 2000 / 9.911 2000 / 9.911 2000 / 9.911 2000 / 9.911 2000 / 9.911 2000 / 9.911 10.257 2000/4.247 2000/4.247 2000/12.755 1995/11.432

2000/42.386 2000 / 52.262 2000 / 41.363 2000 / 41.533 2000 / 48.531 2000 / 48.531 2000 / 48.206 2000 / 42.206 2000 / 42.207 2000/42.207 2000 / 42.207 2000 / 42.207 2000 / 42.207 2000/42.207 2000 / 42.207 2000 / 42.209 2000 / 42.209 2000 / 42.209 2000 / 42.209 2000 / 42.209 2000 / 42.209 2000 / 42.209 2000/42.209 2000 / 55.164 2000 / 53.164 2000 / 55.318 54.237 2000 / 45.894 2000 / 45.894 2000 /45.895 2000/45.896 2000/54.969 2000/42.621 2000/54.353 2000/50.808 2000/50.809 2000/45.902 2000/45.903 2003 2000/50.809 2000/45.902 2000/45.903 2003 2000/50909090900000000003/45.903 2000/50.809 2000/45.902 2000/ 45.903 2003 2000/5090909090090202 2000/45.903 2000/50.809 2000/45.902 2000/45.903 2003. 43.387 2000/51.192 2000/51.193 2000/51.194 2000/54.730 2000/54.731 2000/53.475 2000/45.915 2000/45.916 200000023.027 2090/48.027 2090/ 2000/0275 2000 / 50.275 2000 / 50.276 2000 / 53.437 2000 / 53.071 2000 / 53.078 2000 / 42.079 2000 / 42.079 2000 / 42.079 2000 / 42.079 2000 / 42.079 2000 / 42.079 2000 / 42.079 2000 / 42.079 2000 / 42.079 2000/42.079 2000 / 42.079 2000/42.079 2000 / 42.079 2000/42.106 2000/42.106 2000 / 50.454 2000 / 50.455 2000 / 50.457 2000 / 48.920 2000 / 45.921 2000 / 45.28.28.28.28.28.28.28.28.28.28.28.28.28.28.28.28.28.28.22. 44.193 2000/52.199 2000/52.200 2000/52.201 2000/52.202 2000/54.525 2000/45.922 2000/45.923 2000/52.201 2000/52.202 2000/54.525 2000/45.922 2000/45.923 2000/45.923 2000/52.201 45.945 2000/45.946 2000/53.797 2000/51.140

9.194

ALHAO ez. 138

2000ko azaroaren 29a, asteazkena - 2000ko azaroaren 29a, asteazkena

ZERGAK ORDAINDU BEHAR DUEN SUJUNTZAILEA

OSCAR FERNANDEZ CAMUESCO JESUS ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​FERNANDEZ CRESPO ROBERTO FERNANDEZ CRIADO ROBERTO FERNANDEZ CRIADO JUAN VALENTIN FERNANDEZ DIAZ ANDRES FERNANDEZ DIEZ JUAN ANTONIO FERNANDEZ DOMINGUEZ JOSE LUIS FERNANDEZ FERNANDEZ MANUEL FERNANDEZ FERNANDEZ FERNANDEZ FERNANDERO FERNANDEZ FERNANDERO FERNANDEZ CRUZ FERNANDEZ FONTURBEL JORGE RUBEN FERNANDEZ FUENTES ASCENSION FERNANDEZ GALLASTEGUI ANTONIO FERNANDEZ GARCIA ANTONIO FERNANDEZ GARCIA MARIA LUISA FERNANDEZ GARCIA MARIA LUISA FERNANDEZ GARCIA ANA FERNANDEZ GARRIDO JOSE ANTONIO FERNANDEZ GOMEZ DE SEGURA JOSE ANTONIO FERNANDEZ GOMEZ DE SEGURA ALEJANDRO FERNANDEZ GONZALEZ SERAFIN FERNANDEZ GONZALEZ JORGE FERNANDEZ HERNANDEZ RUBEN FERNANDEZ HERNANDEZ MERCEDES IBAR MERCEDES IB FERNANDEZ IBARRA PEDRO ANTONIO FERNANDEZ IRADIER ANGEL FERNANDEZ JIMENEZ ANGEL FERNANDEZ JIMENEZ ANGEL FERNANDEZ JIMENEZ ANGEL FERNANDEZ JIMENEZ SAMUEL FERNANDEZ LAGRAN SAMUEL FERNANDEZ LAGRAN CARLOS JAVIER FERNANDEZ LAGUNA MANUEL FERNANDEZ LOPEZ FERNANDO FERNANDEZ LOPEZ DE ALDA FERNANDEZ FERNANDEZ LOPEZ DE ALDA BENITO FERNANDEZ LOZANO BENITO TERNANDEZ LFER MARTIN MARIA TERESA FERNANDEZ MARTIN ARTURO FERNANDEZ MARTINEZ DE FERNANDÍA CARLOS VICENTE DE BAROJA FERNANDEZ MARTINEZ DE LA BAROJA CARLOS VICENTE DE FERNANDEZ MARTINEZ DE LA BAROJA DAVID FERNANDEZ MARTINEZ DE LA HIDALGA JESUS ​​​​​EIZEL FERNANDEZ MERNANDEZ FERNANDEZ MINISTERIO DE LA BAROJA ​​​FERNANDEZ MANUEL FERNANDEZ MESANZA MARIA CRUZ FERNANDEZ MONTERO MARIA CRUZ FERNANDEZ MONTERO ORIVE MARIA BEGOÑA FERNANDEZ ORTIZ ASIER FERNANDEZ OTEIZA PEDRO MARIA FERNANDEZ PAREDES MARIA LUZ FERNANDEZ PEÑA MARIA JESUSA FERNANDEZ PEREÑA MARIA JESUSA FERNANDEZ PEREÑEZA FERNANDEZ FERNANDEZ ORTIZ FERNANDEZ POZO ANTONIO JOSE FERNANDEZ FERNANDEZ FERNA PORNA REALZ

B. FITXA. B. Litekeena da. EXP. IKASI P. APIRILEA.

1999 / 7.666 1994 / 11.716 1995/11.578 1995/15.509 1995/309 1994 / 3.382 1993 / 3.191 1993 / 3.191 1991 / 5.877 1991 / 5.877 1997 / 2.4355 / 2.4751 / 5.877 2000 / 10.414 1997 / 2.435 /2.4751/2577, 1997, 1991/2.877, 1991/5.877 2000/10.414 1997/2.435/2.475, 1991/2.47, 1991/5.8704/10.414/1997/2.475/2.475 2.435/2.43/2.43/2.47/2.43/2.87/2.432 1997/2.87/2.435/2.432 1997/2.877/2.435 1997/2.87/2.43/2.87/2.87/2.435/2.432 1997/2.87/2.43/2.87/2.87/2.87/2.87/2.87/2.432 6.877 1996 / 2.943 1993/2943 1993 / 64.633 1993 / 64.333 1999 / 64.333 1999 / 64.508 2000/508 2000 / 8.495 2000 / 8.495 2000 / 8.495 2000 / 8.495 2000 / 8.495 2000 / 8.495 2000 / 8.622 2000000 2000/622 2000000 2000/16/300 1999/1999/1999 1999 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1999 1995 1995 1995 1995 1999 1995 1995 1995 1999 1995 1995 1999 /12.034 1995/12.034 2000/9.442 1992/773 1992/773 1997/8.051 1997/8.051 1995/512 2000/ 4.589 1993 / 1.361 1993 / 1.361 1994 / 1.340 1994 / 9.340 1994 / 9.340 1994 / 9.340 1994 / 9.340 1994 / 9.340 1994 / 9.340 1994 / 9.340 1994 / 9.340 1994 / 9.340 1994 / 9.340 1994 / 9.340 1994 / 9.340 1994 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000/784 1996 / 4.015 1995 / 3.013 1998 / 4.753 1993 / 3.197 1993 / 3.197 1993 / 3.197 1993 / 3.197 1999 / 2.738 2000 / 11.520 2000 / 11.641 / 2000/2000 11.641 1996 / 7.367 1996 / 7.367 1996/367 2000/367 2000/2000 5.663 1998 / 4.862 1998 / 4.889 1997/1060 1999 / 1.763 199999.346 1993 / 1.369 1997 / 1.369 1997 / 1.369 1997 / 1.369 1993 1993 1993 / 1.369 1993 1993 1993 1993 / 1.369 1993 1993 / 1.369 1993 1993 / 1.369 1993 1993 / 1.369 1993 1993 / 1.369 1993 1993 1993 1993 / 1.369 1993 1993 / 1.369 1993 1993 1993 / 1.369 1993 1993 / 1.369 1993 1993 / 1.369 1993 / 1.369 1993 / 1.369 1993 / 8.498 1996 / 8.498 1996/2.114 2.000 / 4.885 2.000 / 9.912 2.000 / 9.912 2.000 / 9.912 2.000 / 9.912 2.000 / 9.912 2.000 / 9.912 2.000 / 9.912 2.000 / 9.912 2.000 / 9.912 2.000 / 9.912 2.000 / 9.912 2.000 / 9.912 2.000 / 9.912 2.000 / 9.912 2.000 / 9.912

2000 / 44.321 2000 / 49.117 2000 / 53.364 2000 / 53.960 2000 / 45.960 2000 / 45.960 2000/45.796 2000 / 50.223 2000 / 50.224 2000 / 50.224 2000/45.224 2000/45.224 2000/45.252 2000 / 45.974 2000/45/43 2000/43 2000/43 2000/43 2000/43 43. /45.932 2000/45.933 2000/43.117 2000/42.326 2000 2000/49.288 2000/490/42171212626 2000/49.288 2.000/43.874 2.000/42.938 2.000/42.939 2.000/43.022 2.000/45.924 2.000/45.922 2000/45.971 2000/44.390 2000/41.374 2000/45.937 2000/45.938 2000/42.704 2000/42.705 2000/43.231 2000/54654 2000 2000/51,750 2000/43.231 2000/54654 2000 2000 2000 51,292 20 42,930 2000/54,282 2000/50,517 2000/50,518 2000/43,197 2000/53,798 2000 /54.490 2000/53.032 2000/43.798 2000/54.490 2000/520/432 2020/2020/2020/2020 /4.20202020202020202020202020/42.20202020202020202020202020202020202020202020/42 42.20202020/GIDATU /42.072 2000/43.125 2000/55.089 2000/42.344 2000/44.280 2000/41.378 2000/51.593

ZERGAK ORDAINDU BEHAR DUEN SUJUNTZAILEA

ANTONIO FERNANDEZ SAENZ DE NAVARRETE CELIA FERNANDEZ SANZ CELIA FERNANDEZ SANZ CELIA FERNANDEZ SANZ CELIA FERNANDEZ SANZ CELIA FERNANDEZ SANZ CELIA FERNANDEZ SANZ CELIA FERNANDEZ SANZ CELIA FERNANDEZ SANZ JESUS ​​​​JESUS ​​​​JOSE FERNANDEZ SOFERNANDEZ SORTEA JESUS ​​JESUS ​​JESUS ​​JESUS ​​JESUS ​​ARTEUS FERNANDEZ SOFERA FERNANDEZ TORAL REBECA FER VADILLO CARLOS FERNANDEZ VALDIVIELSO MIGUEL ANGEL FERNANDEZ VILLAR MIGUEL ANGEL FERNANDEZ VILLAR MILAGROS FERNANDEZ DE AGUIRRE DIAZ DE MENDIBIL JUAN JOSE FERNANDEZ DE ARANGUIZ IBARRA JUAN JOSE FERNANDEZ DE ARANGUIZ IBARRA JUAN JOSE FERNANDEZ DE ARANGUIZ IBARRA ROBERTO FERNANDEZ DE ARROYABE ABASCAL FRANCISCO FERNANDEZ DE ARROYABE AYALA BORJA FERNANDEZ DE ARROYABE GARCIA ANTONIO FERNANDEZ DE ARROYABE OLAVARRI MERCEDES FERNANDEZ DE BASTIDA MONTOYA ANDRES FERNANDEZ DE CORRES GARCIA DE MADINABEITIA JOSE FERNANDEZ DE ERIBE ZULUETA ​​​​GAMBOA RUIZ DE FERNANDEZ DE BASTIDA BAS DE BASTIDA ARGAZKOA GARCIA DE MADINABEITIA JOSE FERNANDEZ DE ERIBE ZULUETA​ FERNANDEZ DE GOBEO AIZPURU JUAN FERNANDEZ DE JAUREGUI MARTINEZ JULITA FERNANDEZ DE LABASTIDA ANGULO JULITA FERNANDEZ DE LABASTIDA ANGULO JOERN DE LABIDA FERNANDEZ FERNANDEZ JOERN ZARATE JOAQUIN FERNANDEZ DE LABASTIDA ORTIZ DE ZARATE JOAQUIN FERNANDEZ DE LABASTIDA ORTIZ DE ZARATE JAVIER FERNANDEZ DE LANDA BERASATEGUI PEDRO FERNANDEZ DE LANDA JAUREGUI ROQUE FERNANDEZ DE LARREA ALBISUA ARANZAZU FERNANDEZ DE LARREA DEL HOYO FLORENCIO FERNANDEZ DE LARREA DEL HOYO FLORENZINO DELARAZIO FLORENZINO DERNAZIO FLORENZINO IGNACIO FERNANDEZ LARRENOA ORTIZ DE URBINA J IGNACIO FERNANDEZ DE LARREA DEL HOYO FLORENZINO DELARAZIO FLORENZINO DERNAZIO FLORENZINO IGNACIO FERNANDEZ LARRENOA ORTIZ DE URBINA J IGNACIO FERNANDEZ DE LARREA DEL HOYO FERNANDEZ DE LARREA DEL HOYO FLORENCE FERNANDEZ DE LARREA DEL HOYO FLORENCE FERNANDEZ DE URBINA LARRENOAR BORINA FERNANDEZ DE LUCO ANDA PINEDO MAZORRIAGA JOSE RAMON PINEDO MA FERNANDEZ DE JOSE RAMON RAMON JOSE FERNANDEZ RAMON FERNANDEZ DE PINEDO MAZORRIAGA JOSE RAMON FERNANDEZ DE PINEDO MAZORRIAGA JOSE RAMON FERNANDEZ DE PINEDO RE MAZORRIAGA JOSE RAMON FERNANDEZ DE PINEDO RE MAZORRIAGA JOSE RAMON FERNANDEZ DE PINEDO MAZORRIAGA RE P. FERNANDEZ DE RETANA MARTINEZ PATXI XABIER FERNANDEZ DE RETANA PEREZ DE HEREDIA PADXI DE HENDO FEANDED HEREDIA DE LOS MILAGRO FDEZ DE ROMARAGUI LPZ DE FORONDA MARÍA DE FORONDA MARÍA DE ROMERATEGUI ORTIZ DE URBINA

BOTHA Ez. 138 B. DISTRIBUZIOA. B. Litekeena da. EXP. IKASI P. APIRILEA.

2000 / 9.997 2000 / 10.713 2000 / 10.713 2000 / 10.713 2000 / 10.713 2000 / 10.713 2000 / 10.713 2000 / 10.713 2000 / 10.713 2000 / 10.713 2000 / 10.713 2000 / 10.713 2000 / 10.713 2000 / 10.713 2000 / 10.713 2000 / 10.713 1993 / 65.342 1993 / 65.342 1993 / 65.342 2000 / 65.342 2000 / 3.420 2000/1020 2000 / 2.313 1994 / 2.313 1994 / 2.313 1994 / 2.313 1994 / 2.3139 8.457 1994/8.457 1994/8.457 1996/809 1997/2.104 2000/7.388 1991/4.341 2000/10.119 2000/12.694 2000/12.694 20.120.05/20.05 .800 2000 2000 / 1.731 1994 / 18.831 1994 / 18.831 2000 / 18.831 2000 / 18.065 2000 / 11.065 2000 / 11.065 2000 / 11.065 1995 / 11.065 1997 / 3.241 1999 / 3.608 1999 / 3.608 1993 / 63.554 1993 / 63.554 1997 / 63.554 1999 /3.521 1994/3427 200000 2000/3427 2000/660 / 1.660 2000/660 2000 2000/660 2000 2000 2000 2000 2000/660 2000 2000 2000 2000 2000/660 2000 2000 2000 2000 2000/660 2000 2000 2000/660 2000 2000 eta 2000 al 2000 / 1.262 2000 / 1.262 2000 / 1.262 2000/1262 2000 / 1.262 1993 / 67.184 1993/67.184 1997/2877 1997/287 1997/287 1997/303 1997/303 1997/3019 1996 / 3.27 1998 / 6.239 1.194 1997 / 1.239 1.194 1997 / 1.239 1.194 1997 / 1.194 1997 / 1.2394 1997 / 1.194 1997/194 1997 / 1.194 1997 / 1.194 1997 / 11.688 1994/1112 1998 / 2.112 1998 / 2.112 1998 / 2.112 1998 / 2.112 1997 / 9.172 1997/172 1994/172 1994 / 14.172 1994 / 14.182 / 9.172. /9.172 1997/9.172 1994/14.187/9.172 1997/9.172 1994/14.187/9.172 1997/9.172 1994/14.187/9.172/14.187/14.172/14.914/14.914/14.194

2000/51.594. /48.878 2000/48.879 2000/41.382 2000/41.381 2000/44.209 2000/45.976 2000/43.120 2000/54.957 2000/41.381 2000/44.209 2000/45.976 2000/43.120 2000/54.957 2000/41.381 2000/44.209 2000/45.976 /45.982 2000/45.983 2000/45.984 2000/41.383 2000/43.243 2000/51.516 2000/51.517 2000/41.979 2000/48.827 2000/48.828 2000/48.829 2000/43.241 2000/45.989 2000/42.212 2000/42.213 2000/53.151 2000/54.168 2000/54.169 2000/43.110 2000/43.111 2000/45.991 2000/44.271 2000/44.272 2000/53.802 2000/45.995 2000/52.257 2000/53.258 2000/5000 2000 2000 2000 48.462 2000/48.463 2000/45.998 2000/42.171 2000/49.874 2000 /49.875 2000/49.876 2000/49.877 2000/54.374/516.002 2000/46.003 2000/46.004/46.003 2000/46.00/6.000 2.000

ALHAO ez. 138

2000ko azaroaren 29a, asteazkena - 2000ko azaroaren 29a, asteazkena

ZERGAK ORDAINDU BEHAR DUEN SUJUNTZAILEA

Luis Felipe Fernandez de Troconiz Nuñez Luis Felipe Fernandez de Troconiz Nuñez Luis Alejandro Ferreira Sebastian Luis Alejandro Ferreira Sebastian Luis Alejandro Ferreira Sebastian Jesus Ferrer Martin Jesus Ferrer Martin Juan Ignacio Ferro Fit Joseba Fiestras Sagasti Manuel Figueira Gallastegui Pablo Rodrig Figueroa Meza Carlos Nicanor Figueroa Meza Maria Ernestina Fins Pereira Aitor Flores Cruz Aitor Flores Faustino Flores Mata Pedro Flores Rubio Pedro Flores FONTANEDA RUIZ SANITÄR UND HEIZUNG J.N. ZIVILGESELLSCHAFT SANITÄR UND HEIZUNG J.N. Zivilgesellschaft Pilar Fontecha Arrieta Pilar Fontecha Arrieta Jose Alberto Fanaster Aspe Jose Alberto Foraster Aspe Jose Antononda Lana Jose Luis Fraga Trejo Jose Luis Fraga Trejo Angel Fraile Villaluenga Angel Fraile Villaluenga Constantino Enrique Franco Rodriguez Ramon Freire Gurina Felix Frejo Navazo Jose Javier Frejo Navazo Maria Mercedes FRESAN VALERDI MARIA LOURDES FRIAS GONZALEZ DE ZARATE ANTONIO FRIAS MORON ANTONIO FRIAS MORON ANTONIO FRIAS MORON JOSE MANUEL FRIAS MORON AVELINA FRIAS SAEZ DE OLANO AVELINA FRIAS SAEZ DE OLANO AVELINA FRIAS SAEZ DE OLANO AVELINA FRIAS SAEZ DE OLANO JOSE MARIA MARIA FRIAS SANCHEZ SANCHEZ MARIA MARIA FRIAS SANCHEZ SANCHEZ SANCHEZ FRANCISCO FRIEROS RUIZ FRUTAS ALAVA S.L. FRÜCHTE ALAVA S.L. FRUITAK ALDEIA S.L. FRUTAS CABALLERO S.L. FRÜCHTE GIRONZA S.L. Vicente Fuente Gonzalez Vicente Fuentezalez Sara Fuente Lafuente Sara Fuente Lafuente Sara Fuente Lafuente Maria Rosario Plaza Maria Rosario Fuente Maria Rosario Azkoitia Smug Fuentes Loyola Francisco Javier Fuentes Medina Francisco Javier Fuentes Medina Francisco Javier Fuentes Medina Augusto Fuentes Moya Augusto Fuentes Moya Christoff Fuhrmann MARIA PILAR FUIDIO ECHEZARRETA DAVID RUBEN FULGUERAL MARTINEZ G.D.S. IMMOBILIEN AUF LEASING SA OSCAR GABANA RIVAS RUBEN GABARRE GIMENEZ

B. FITXA. B. Litekeena da. EXP. IKASI P. APIRILEA.

1998/3.807 1998/3.807 1994/2.317 1994/2.317 1994/2.317 1984/2.521 1984/2.521 1998/5.779 1995/6.824 1993/60.943 2000/10.210 1994/5.402 1994/5.40242 1992/5. / 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 / 12.096 1997 / 12.489 1997 / 6.489 2000 / 4.912 2000 / 4.912 1994 / 4.816 1994 / 1.912 2000 / 4.912 1994 / 4.816 1994 / 4.816 2000 2000/4812 2000 / 4.912 1994 / 4.816 1994 / 4.816 200 / 4.816 200 / 4.816 2000 / 4.816 2000 / 1.980 1998 / 12.774 1993 1999 / 4.674 / 4.6004 / 4.674/35.300 1993 / 65.300 2000 / 8.960 1999 / 8.960 1999 / 8.960 1999 / 2.812 1999 / 2.812 1994 / 16.2.02 2000 / 16.260 1999 / 2.812 1999 / 2.812 1994 / 2.812 1996 / 2.812 1996 / 2.812 1995 / 2.852 1988 / 2.482 1988 / 6.482 / 1.240 / 5.240240 2000 2000 /0. 1990/628 1990/628 1990/628 1990/628 1990/628 1993/628 1993/646 1993 / 1.446 1993 / 1.446 1993 / 1.446 1993 / 66.154 1994 / 19.340 1994 / 19.340 1993 / 5.981 1993 / 4.329 1993 / 4.330 2000 / 1.126 2000 / 1.126 2000 1.126 2000 / 1.126 1994/1173 1994 / 13.173 1998/1928 1998/1928 1998 / 1.928 1996 / 2.703 1996 / 2.140 2000 / 9.515 1996 / 6.140 2000 / 9.515 1996 / 9.515 1996/1733314 /2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2010/6.140 2000/9.515 1996/1.733314/2,2.2.2.2.2.20140/2.140 2000/. 2000/2.056 2000/10.395 1999/7.600 2000/12.596 1996/4.079 1998/2.805

2000/54.299 2000 / 54.388 2000 / 43.388 2000 / 43.389 2000 / 43.732 2000/43.732 2000/43.732 2000/43.732 2000 / 46.010 2000 / 46.010 2000 / 46.010 2000 / 46.010 2000 / 46.010 2000 / 46.010 2000 / 46.911 2000 / 43.911 2000 / 43.801 2000 / 43.805 2000 / 43.805 2000 / 43.165 2000 / 49.165 43.461 / 51.804 2000 / 51.805 2000 / 48.324 2000 /48.325 2000/43.464 2000/43.465 2000/43.466 2000/43.467 2000/43.468 2000/43.469 2000/54.537 2000/53.504 2000/53.505 2000/51.295 2000/51.296 2000 /46.019 2000/46.020 2000/41.391 2000/43.931 2000/43.932 2000/49.070 2000/49.071 2000/41.394 2000/54.713 2000/54.616 2000/53.248 2000/51. 2000/46.024 2000 / 46.025 2000 / 46.027 2000 / 46.027 2000 / 46.279 2000 / 42.280 2000 / 42.281 2000 / 42.281 2000 / 42.282 2000 / 42.282 2000 / 42.282 2000 / 42.282 2000 / 54.201 2000/54.201 52.134 2000/52.135 2000/46.033 2000/46.034 2000/42.250 2000/42.251 2000/42.252 2000/43.458 2000/43.459 2000/44.484 2000/41.397 2000/43.711 2000/44.484 2000/41.397 2000/43.711 200 /54.166 2000/55.272 2000 /42.858 2000/44.045 2000/53.182 2000/43.744 2000/55.163

ZERGAK ORDAINDU BEHAR DUEN SUJUNTZAILEA

Ruben Gabarre Gimenez Francisco Javier Gabarri Gabarri Francisco Javier Gabarri Gabarri Mercedes Gabarri Silva Jose Gago Vara Esteban Gainzarain Calleja Esteban Gainzarain Calleja Esteban Gainzarain Callej Galdos Beloki Ricardo Galdos Gauna Oscar Galdos Leorza Miguel Galdos Urquia Maria Pilar Galfarsoro Martinez Oscar Galilea Vidaurreta Oscar Galilea Vidaurreta Galin Teodoro Galin Rozas José Luis Galindo Carrascosa Roberto Galindo Martinez Victor Gallan Terceño Gorka Gallardo Terceño Lander Gallardo Terceño Lander Gallardo Terceño Gonzalo Gallastegui Arrese Gonzalo Gallastegui Arrese Julio Gallego Almagro Felix Gallego Alonso Ivan Gallego Alonso Manuel Gallego Castañeda Manuel Gallego Rey Castañeda Maria Gallego Gallego Castañeda Präsentation Gamarra Alonso Präsentation Gamarra Präsentation Gamarra Alon Alfredo Javier Gamarra Laordden Alfredo Javier Gamarra Laordden Alfredo Javier Gamarra Laordden Alfredo Javier Gamarra Laordden Maria Esperanza Gambin Cabezon Maria Esperanza Gambin Cabezon Maria Esperanza Gambin Cabezon Maria Esperanza Gambin Cur De Luco Maria Aranzazu Gamiz Fernandez La Gandrea I Maria Fernandez de La Gandrea Jose Ignacio Gandia Alonso Jose Ignacio Alonso Jose Ignacio Gandia Alonso Joseba Patxi Gandiaga Huete Arantxa Ganuza Diaz Javier Ganuza Diaz Pilar Gaona Martinez Roberto Garagalza Ruiz Ruiz Miren Miren GARAY ALVIRA LUIS ANTONIO GARAY FLORES ROBERTO GARAYO MUGARZA MUGARZA JORGE JORN FRANCISCIA JAVIRROY SAVERROY FRANCISCIA JAVIRROY

BOTHA 138. zenbakia

9.195

B. FITXA. B. Litekeena da. EXP. IKASI P. APIRILEA.

1998/2805 2000 / 3.677 2000 / 3.677 1997 / 11.782 1993 / 11.782 1993/10.979 1993 / 60.979 1993 / 60.979 1993 / 60.979 1994 / 13.379 1994 / 13.379 1994/314 2000 / 10.079 1996 / 7.549 / 7. 688 1997 / 4.851 2000 / 12.077 2000 / 12.387 1993 / 12.160 1993 / 5.160 1991 / 4.795 1991 / 4.795 1997 / 4.724 1994/1099 1994 / 16.130 1993 / 60.992 1993 / 60.992 1996/6 / 60.992 1996/6 / 60.992 1996/6 / 60.992 1996/6 5. 5./5./10. /5.848 2000 / 10.977 2000/10.977 2000 / 10.809 2000/3062 1999/380 1994/320 1994/320 1994/320 2000/320 2000/320 2000/320 1994/320 2000/320 1994/320 2000/30/320 / 11.156 1998/1156 1998/3649 1994/321 1994 / 321/3649 1994/321 1994 / 321/3649 321/321/321/321/321/321/321/321/321/321/321/321/321/321/321/321/321/321/321/321/321/321/321/321/321/321 1989/381. /6.458 1999 / 1.135 1998/712 1998/8.412 1993/66.028 1993 / 66.028 1993/66.028 1993/66.028 1993/16.028 1993/16.028 1993/16.028 1993/66.028 1993/66.028 1993/66.028 1993 / 126.028 1993 / 126.028 1993 / 126.028 1993 / 126.028 1993 / 126.028 1993/16 2000 / 12.251 1995/1097 1997 / 3.122 2000 / 2.681 / 871 1999 / 5.420 1999 / 5.420 1999/5420 /3.510 1994/3.510 1994/13.842

2000/55.164 2000/42.121 2000/54.119 2000/53.491 2000/53.037 2000/46.035 2000/46.036 2000/46.037 2000/46.038 2000/48715 2000/46.716 2000/46.038 2000/48715 2000/48.716 2000 49.014 2000/54.266 2000/49.508 2000/53.355 2000/49.263 2000/49.264 2000/46.041 2000/46.042 2000/43.707 2000/54.851 2000/44.8018/40.400/40.800/40.400/40.040 /54.847 2000/46.045 2000/46.046 2000/53.809 2000/43.799 2000/44.437 2000/46.047 2000/46.048 2000/46.048 2000/46.048 2000/43.799 2000/44.437 50. 50.50.676 2000/46.050 2000 2000/50.049 200/50. 2000/53.810 2000/48.554 2000/48.555 2000/48.556 2000/48.557 2000/48.558 2000/53.812 2000/42.632 2000/53.813 200/53.814 2000/43.819 2000/53.813/53.814 2000/43.819 2000/53.813 41.404 2000/53.815 2000/ 50.810 2000/50.076 2000/50.077 2000/54.415 2000/41.405 2000/53.816 2000/43.423 2000/41.406 2000/54.199 200/54.120 2000/41.406 2000/54.199 200/54.20120 2000/41.406 2000/54.199 200/54.120 2000/41. /51.311 2000/41.413 2000/53.819 2000/54.679

9.196

ALHAO ez. 138

2000ko azaroaren 29a, asteazkena - 2000ko azaroaren 29a, asteazkena

ZERGAK ORDAINDU BEHAR DUEN SUJUNTZAILEA

Ismael Garcia Barahona Ismael Garcia Barahona Ismael Garcia Barahona Ismael Garcia Barahona Oscar Garcia Barambones Oscar Garcia Barambones Oscar Garcia Barambones Julio Garcia barrera maría asuncia garcia garcia garcia barrero CALZADA Garcia Dominguez Jose Maria Garcia Estevez Maria Eugenia Garcia Estevez Maria Eugenia Garcia Estevez eduardo garcia garcia garcia garcia garcia garcia garcia feluis garcia feluis ggo ego ego ego ego appo ego appo FERNANDEZ JOSE ANTONIO GARCIA FERNANDEZ GARAY ANTONIO GARCIA GARCIA IRENE GARCIA GARCIA GARCIA GARCIAED MARIA GARCIA GARCIA PEDRO MARIA GARCIA GARCIA PEDRO MARIA GARCIA GARCIA PEDRO MARIA GARCIA GARCIA TERESA GARCIA GARCIA TERESA GARCIA GARCIA GOMEZ MANUEL GARCIA GONZALEZ MANUEL GARCIA GONZALEZ MARCO ANTONIO GARCIA GUERRA GONZALEZ MARCO ANTONIO GARCIA GUERRA GUERRA MARCO MARCO Garcia Izquierdo Pedro Miguel Garcia Izquierdo Pedro Pedro Izquierdo Garcia Izquierdo Gustavo Gustavo Gustavo Gustavo Gustavo Gustavo Gustavo Lazar Lazar Lazar Lazar Lazar Lazar Lazar Lazar Lazar Lazar Lazar Lazar Lazar. GARCIA MARCOS JOSE MIGUEL GARCIA MARTIN JOSE MIGUEL GARCIA MARTIN ALVARO GARCIA MARTINEZ

B. FITXA. B. Litekeena da. EXP. IKASI P. APIRILEA.

1998/2907 1998 / 2.907 1998 / 2.907 1998 / 2.907 1996 / 6.685 1996 / 6.685 1996 / 6.685 2000/058 2000 / 11.196 2000 / 11.196 2000 / 11,191 1994 / 4.991 1994 / 4.991 1994 / 4.991 346 1999/418 1999 /7.542 1995/6.972 1995/6.972 1995/6.972 1998/7.476 1999/7.649 1994/16.701 1996/6.226 2000/10.718 2000/10.718 1994/2.001 1996/1.437 1996/1.437 1997/3.045 1997/3.0499999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 EM / 1.535 1993 / 1.620 1993 / 1.620 1996 / 2.294 1996 / 2.294 2000 / 5.725 2000 / 5.725 2000 / 5.725 1984 / 2.918 1984 / 2.918 2000 / 10.320 1994 / 12.18.2.94 / 2.918 2000 / 10.320 1994 /12.941, 1994/12.2.418. . 2000/10.451 1998 / 2.880 1996 / 7.880 1996 / 7.880 1996 / 7.880 1996 / 7.880 1996 / 7.223 1994 / 7.288 1993 / 61.039 1995 / 5.115 1994 / 11.159 1994 / 11.159 1997 / 11.159 1997 / 11.159 1997 / 11.159 1997 /3.230 1999/1.950 1994/7.395 1994/7.395 1994/7.395 2000/11.366 2000/11.366 2000/11.366 2000/9.939 1997/5.353 1995/10.833 2000/12.048 1996/4.980 1996/4.980 2000/10.057 2000 /12.025 1991/5.928 1991/5.928 2000/9.965 1995/7.012 1995/7.012 1998/7.491

2000/44.400 2000 / 55.217 2000 / 55.218 2000 / 55.219 2000 / 55.219 2000 / 55.219 2000 / 55.219 2000/52.219 2000 / 50.169 2000 / 50.169 2000 / 50.170 2000 / 50.170 2000 / 50.170 2000/43,316 2000/53,818 2000/515 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000/53.815 2000/53.818 2000/51515 2000/51.316 2000/53.818 2000 .082/42.42. 41.418 2000/55.226 2000/42.056 2000/43.895 2000/54.959 2000/54.960 2000/44.118 2000/55.310 2000/43.332 2000/54.976 2000/46.096 2000/46.097 2000/54.611 2000/42.959 2000/54.52.52.52.52022222222222222 de las 2000222 . /55.010 2000/43.077 2000/43.078 2000/43.116 2000/54.60 2000/52.559 2000/52.560 2000/52.561 2000/52.561 2000/54.60 2000/54.60 2000/52.559 2000/52.560 2000/52.561 2000/52.561 2000/52.561 2000/54.60 2000/44.111 2000/43.475 2000/41.422 2000/41.423 2000/41.424 2000/41.425 2000/53.820 2000/42.1068/42.300/42.167/42.320/42.000/41.424 43.285 2.000 / 42.474 2.000 / 42.475 2.000 / 44.454 2.000 / 44.688 2.000 / 54.689 2.000 / 54.689 2.000 / 54.689 2.000 / 50.898 2.000 / 50.899 2.000 / 20.014 3.000 / 41.014 /46.078 2.000/53.133 2.000/53.134 2.000/44.584 2.000/43.928 2.000/43.929 2.000/55.033

ZERGAK ORDAINDU BEHAR DUEN SUJUNTZAILEA

JUAN FELIPE GARCIA MIRAVALLES ENRIQUE GARCIA MOLINUEVO ENRIQUE GARCIA MOLINUEVO FERNANDO GARCIA MORALES FERNANDO GARCIA MORALES EVA GARCIA MORAN MARIA MERCEDES GARCIA MORAZA JOSE LUIS GARCIA NIETO JOSE LUIS GARCIA NIETO JOSE LUIS GARCIA NIETO JOSE LUIS GARCIA NIETO JOSE LUIS GARCIA NIETO JOSE LUIS GARCIA NIETO JOSE LUIS GARCIA NIETO JUAN GARCIA MORALES JUAN GARCIA MORALES ORGANISMO JUAN GARCIA MORALES ANTONIO GARCIA PEÑA CASTOR GARCIA PEÑA CASTOR GARCIA PEÑA MARIA TRINIDAD GARCIA PEÑA JUAN ANTONIO GARCIA PEREZ JUAN ANTONIO GARCIA PEREZ MONTSERRAT GARCIA PEREZ NIEVES GARCIA PEREZ NIEVES GARCIA PEREZ NIEVES GARCIA GARCIA PEÑA JUAN ANTONIO GARCIA PEREZ JUAN ANTONIO GARCIA PEREZ MONTSERRAT GARCIA PEREZ NIEVES GARCIA REYES JAVIER GARCIA REYES BLANCA OLATZ GARCIA RODRIGO FRANCISCO JAVIER GARCIA RODRIGO CARLOS GARCIA RODRIGUEZ JOSE GARCIA ROGADO RAFAEL GARCIA ROJO RAFAEL GARCIA ROJO ASIER GARCIA ROMAN SALADINA GARCIA RUIZ SALADINA SALADINA GARCIA RUIZ SALADINA GARCIA RUIZ SALADINA GARCIA RUIZ SALADINA MIGARIZ GARCIA RUIZ SALADINA GARCIA ANTONIO GARCIA SAINZ DE LA MAZA JOSE ANTONIO GARCIA SAINZ DE LA MAZA JOSE ANTONIO GARCIA SAINZ MAZA JAVIER GARCIA SAIZ JAVIER GARCIA SAIZ ANTONIO GARCIA SALAZAR ANTONIO GARCIA SALAZAR ANDRES MIGUEL JESUS ​​​​​​​​​​​FELIX GARCIA SAN MIGUEL Maria Garcia Sanchez Jose Garcia Sanchez Jose Garcia Sanchez Manuel Garcia Sanz Manuel Sanz Manuel Garcia Gabriel Francisco Garcia Soriguren Gabriel Garcia Garcia Soriguren Juan Carlos Garcia Soriguren Yolanda Garcia Vallecia Varan ISIDORA GARCIA DE GARAYO GONZALEZ DE ASPURU ISIDORA GARCIA DE GARAYO GONZALEZ DE ASPURU IÑIGO GARCIA DE ITURROSPE ECHAVARRIA MARIA NATIVIDAD GARCIA DE ITURROSPE IBISATE FRANCISCO GARCIA DE LA TORRE REY JOSEBA KOLDOBTURIKA DE GARAYO GARCIA DE ITURROSPE ECHAVARRIA DE J. VICUÑA IRASTORZAKO GARCIA

BOTHA Ez. 138 B. DISTRIBUZIOA. B. Litekeena da. EXP. IKASI P. APIRILEA.

2000/929 1998/502 1998/1845 1993/3463/50256 1994/1242 1999/1242 1993/1287 1993/1290 1996/1290 1996/1290 1999/1290 1999/1642 1999/1642 1995/6439 1996/669 1990/669 2000/669 1990/669 2000 2000 2000 / 11.227 2000/1.999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 wiedern. 1997/1230 1997 / 10.599 1997/10531 1997/4085 1994/6948 1994/683 2000/683 2000/683 2000/683 2000/683 2000/683 2000/683 2000/683 2000/683 2000/683 2000/683 2000/683 2000/683 2000/683 1989/164440 1995/1510/164/13/13164/11630/1164/11630/1630/1630 /11630/11630/11630/11630/1163. 1994/1163.683 2000 2000/5596 1999/164440 1995/1596/475/1310/1183 2000 2000 2000 20007 1989. 1989.6191919191919191919

2000/54.510 2000/42.196 2000/48.869 2000/51.328 2000/51.329 2000/44.100 2000/48.630 2000/51.332 2000/51.333 2000/41.419 2000/50.035 2000/50.036 2000/55.071 2000/46.086 2000/44.830 2000/41.411 2000/ 46.066 2000/46.071 2000/46.072 2000/43.761 2000/42.688 2000/42.689 2000/42.954 2000/48.681 2000/48.681 2000/42.688 2000/42.689 2000/42.954 2000/48.681 2000/48.681 2000/42.681 /43.076 2000/54.581 2000/43.837 2000/48.631 2000/48.632 2000/48.633 2000/41.415 2000/46.121 2012/46.121 2000/48.633 2000/43.492 2000/54.782 2000/46.067 2000/46.068 2000/53.149 2000/42.734 2000/54.411 2000/54.412 2000/54.995 2000/52.301 2000/52.302 2000/54.526 2000/54.527 2000/42.765 2000/41.980 2000/54.063 2000/ 54.064 2000/50.596 2000/50.597 2000/55.123 2000/51.615 2000/51.616 2000/51.617 2000/41.420 2000/46.123 2000/42.822 2000/54.658 2000/53.824 2000/46.134 /42.783 2000/41.417 2000/43.424 2000/41.426 2000/ 41.427 2000/46.137 2000/46.138

ALHAO ez. 138

2000ko azaroaren 29a, asteazkena - 2000ko azaroaren 29a, asteazkena

ZERGAK ORDAINDU BEHAR DUEN SUJUNTZAILEA

Enrique Garcia Ormaechea Quero Maximo Garcia-Olano Dominguez Ana Isabel Garcia-Salazar Argote Jose Antonio Gardeñes Inchaurregui Jose Gardaqui Garro Jose Gardaqui Garro Francisco Ignacio Garduño Nieves Edurne Aranzazu Garin Cortaja Belen Garin Fernandez de Pierola Miren Arantza Garitaonandia Asua Julia Garlito Garlito Marchena EGUMENIA Marchena IMAZ GASTON GARMENDIA MEDINA MIGUEL GARNICA AZOFRA MIGUEL GARNICA AZOFRA MIGUEL GARNICA AZOCHE Jose Garrido Ramirez Jose Garrido Ramirez Jose Luis Garrido Zulueta Jose Luis Garrido Zulueta Juana Garriz Iriarte Jose Garrote Hernandez Jose Garrote Hernandez Jose Garrote AGUSTIN AGUSGAGARROTE GARROTE GARROTE GARROTE MAZUNA GARMENDIA GARMENDIA Jose Luis Garrido Zulueta ADORINA GAUNA SAENZ DE URTURI ADORINA GAUNA SAENZ DE URTURI ADORINA GAUNA SAENZ DE URTURI JESUS ​​​​MARIA GAVIÑA LOPEZ DE IPIÑA JESUS ​​​​MARIA GAVIÑA LOPEZ DE I Martinez de Lapera Liher Gaviña Martinez de lapera Liher Gaviña Liher Martinez de lapera Liher Gaviña de lapera Gaviña Martinez de lapera Liher Gaviña Martinez de lapera Liher Gaviña Martinez de lapera Liher Gaviña Martinez de lapera Liher Gaviña Martinez de lapera Liher Gaviña Martinez de la Ar. GAVIRIA SUSO FLORENTINO GAVIRIA SUSO FLORENTINO GAVIRIA SUSO ALONSO GENICIO GENICIO TECHNICA ANWENDUNGSMANAGEMENT GETYSA S.A. AnwendungsManagement Jose Javier Gibaja Esteban Jose Javier Gibaja Esteban Jose Javier Gibaja Esteban Jose Javier Gibaja Esteban Elias Gil Bernal Ana Belen Gil Carretero Jose Gil Carretero Jose Gil Carretero Jose Gil Carreter LEGARISTI ASIER GIL LEGARISTI CRISPIN GIL MARTIN

B. FITXA. B. Litekeena da. EXP. IKASI P. APIRILEA.

1995/3492 2000 / 10.479 2000 / 2.757 1999 / 7.674 1999 / 7.674 1999 / 3.964 1999/883 1995 / 8.255 1997/1977 2000 / 11.854 1994 / 3.547 1994 / 3.547 1998 / 1.887 1998/1887 2000 /10.107 1996/3.062 1996/3.062 1990/767 2000/3.102 2000/11.752 1990/768 1990/768 1990/768 2000/11.540 2000/11.540 2000/11.540 2000/11.117 200001.1.1.1.1.1.1.1.1.1.540 2000 /11.540 2000/11.117 200001.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.540/11.540 2000/11.117 2001.1.1.1.11.11...11.11.11... .1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.12. 2.229 1993/2.229 1997/12.967 2000/11.171 2000/11.171 2000/11.171 2000/4.244 2000/4.244 2000/4.244 2000/9.914 1993/63.924 1994/367 19944/7.177777777774 1993/63.924 1994/367 19944/7.17777777777777774 1993/63.924 1994 / 367 19944 / 7.17777777777777777777777777774 7.157 2000 / 11.232 2000 / 11.232 1998 / 2.782 1998 / 2.782 1998 / 2.782 1998 / 2.782 1998 / 2.782 1998 / 2.782 1998 / 2.782 1998 / 2.782 2000 / 7.782 11.268 2000/11.268 1994/3.557 1993/5.188 1993/5.188 1998/5.007 1999/2.355 1999/2.355 1999/2.35/2.355 1999/2.35/2.355 /5. /55/55/546 2000/1.312 1993/66.783. /5. /5. /55/546/546 2000/1.312 1993/66.783. /5. /55/55/546 2000/1.312 1993/66.783. /5. /5. /55/546/546 2000/1.312 1993/66.7832. /5. /5. /55/546 2000/1.312 1993/66.783. /5. 1995/2.360 1995/2.360 1994/3.559

2000/51.757 2000/43.164 2000/42.087 2000/43.067 2000/52.575 2000/52.576 2000/54.393 2000/54.509/40.600/54.093 54.113 2000/54.114 2000/44.585 2000/41.430 2000/41.431 2000/41.432 2000/53.825 2000/46.146 2000/46.141 2000/46.142 2000/46.143 2000/462820820/46.142 2000/46.143 2000/49282020/46.142 2000/46.143 2000/49202820 /46.142 2000/46.143 2000/49. 46.151 2000/42.916 2000/46.152 2000/46.153 2000/46.154 2000/46.155 2000/46.156 2000/46.157 2000/44.161 2000/42.275 2000/41.439 2000/43.211 2000/43.212 2000/43.213 2000/54.650 2000/46.159 2000/46.160 2000 /44.257 2000/44.258 2000/44.259 2000/44.260 2000/44.261 2000/44.262 2000/44.263 2000/44.264 2000/44.264 2000/44.264 2000/44.261 46.163 2000/46.164 2000/46.165 2000/46.166 2000/46.167 2000/43.068 2000/50.614 2000/48.582 2000/51.233 2000/51.234 2000/51.235 2000 42. /54.882 2000/44.079 2000/42.031 2000/41.444 2000/50.074 2000/ 50.075 2000/46.174

ZERGAK ORDAINDU BEHAR DUEN SUJUNTZAILEA

JUAN ANTONIO GIL MARTIN JUAN ANTONIO GIL MARTIN CARMELO GIL MARTINEZ CARMELO GIL MARTINEZ JESUS ​​​​GIL TERAN JESUS ​​​​GIL TERAN JUAN CARLOS GIL VACA JUAN CARLOS GIL VACA MARIANO GIL VALLEJO MARIANO GIL GABLUEZ LUIS GIABLUEZ LUIS GIABLUEZ LUIS GIABLUEZ LUIS GIABLUEZ FERNANDO GIMENEZ GONZALEZ FERNANDO GIMENEZ GONZALEZ FRANCISCO JAVIER GIRBAU GARCIA JORGE LUIS GIRBAU GARCIA ALBERTO JOSE GIRONZA AROSTEGUI GLASS-GREEN S. L. ASIER GOCHI GIL MIGUEL ANGEL GOICOECHEA ARANZABAL MARIA BEGOÑA GOIKOLEA URIARTE JOSEFINA GOITIA GOITINA FERNANDEZ JOSEFIN AMAIA GOITIA SAENZ DE BURUAGA GOMAT, SOCIEDAD CIVIL CARMEN GOMEZ ANSOTEGUI FRANCISCO GOMEZ CABEZAS FRANCISCO GOMEZ CABEZAS FRANCISCO GOMEZ CABEZAS FERNANDO GOMEZ CONDE PAULINO WALTER CORNEJO MANUEL GOMEZ CRESPO MANUEL GOMEZ CRESPO RAFAEL GOMEZ DE MAINTENANT ANA-ISABEL GOMEZ DIEZ AGUSTIN GOMEZ FERNANDEZ LUIS GOMEZ FERNANDEZ LUIS GOMEZ FERNANDEZ GOMEZ GOMEZ FERNANDEZ DE LUCO LEANDRO GOMEZ GARCIA LEANDRO Gomez Garcia LUIS ANGEL GOMEZ JOSE GOMEZ RANEDO ENRIQUE GOMEZ REY LUIS FDERNIGO FERNANDO GOMEZ RODRIGUEZ JOSE DOMINGO GOMEZ ROZAS LUIS MANUEL GOMEZ RUIZ DE ALEGRÍA JESUS ​​GOMEZ SAEZ JESUS ​​GOMEZ SAEZ JOSE MARÍA ARTEEL GOMEZ SOBERADO

BOTHA 138. zenbakia

9.197

B. FITXA. B. Litekeena da. EXP. IKASI P. APIRILEA.

1993/63.378 1993 / 63.378 1993 / 63.378 1999 / 4.200 1999 / 4.200 1994 / 16.850 1994 / 16.850 1995 / 2.528 1994 / 2.528 1994 / 15.017 1994 / 15.017 1994 / 15.017 1991 / 5.001 / 5.218 1993 / 1.665 1993/1665 1993 / 1.665 1993/1.665. 1.665 1993 / 1.665 1984 / 3.092 1984 / 3.092 1984 / 3.092 1984 / 3.092 1984 / 12.686 1994 / 11.937 1995/1137 1997 / 9.988 1999/303 1994/10153 1997 / 4.651888888 1997 / 6.183 1997 / 6.183 2000 / 10.075 1996 / 7.088 1993 / 1.720 1993 / 1.720 1994 / 1.425 1994 / 16.737 1994 / 18.893 1994 / 18.893 1994 / 18.893 1994 / 18.893 1997 / 11.2647262 / 18.893 1997 / 11.2647217 / 1193. 2000/12.857 1998/5.872 1994/384 1998/2.960 2000/3.276 1993/63.767 1993/4.052 1993/4.052 2000/10.409 1997/11.927 1990/3.155 1990/3.155 1990/3.155/3.155/3.155/3.155/3.155/3.155/ 3.155 / 3.155 / 3.155 / 3.155 / 3.155 / 3.155 / 3.155 / 3.155 / 3.155 / 3.155 / 3.155 / 3.155 / 3.155 / 3.155 / 3.155 / 3.155 / 3.155 / 3.155 / 3.155 / 3.155 / 3.155 / 3.155 / 3.155 / 3.155 / 3.155 / 3.155/3.155/3.155/3.155/3.155. 3.155 1990 / 3.155 1995 / 3.779 1995/3779 1995/3779 1995 / 3.779 1995 / 3.779 1993 / 3.779 1993 / 3.023 1993 / 4.023 1994 / 4.023 1994 / 4.963 1994/4 2001/52.2.2.2.20 / 12.023. /6.539 1993/64.425 1993/64.425 1993/64.425 1993/64.425 2000/10.312 1994/18.092

2000/48.668 2000 / 48.669 2000 / 46.172 2000 / 46.173 2000 / 46.177 2000 / 46.177 2000 / 46.177 2000 / 46.178 2000 / 46.178 2000/46.178 2000 / 46.178 2000 / 46.178 2000/46.178 2000 / 50.461 2000 / 50.461 2000 / 50.461 2000/42.265 2000/49.266 2000 2000/46.179 2000/46. 53.047 2000/53.048 2000/46.182 2000/46.183 2000/46.184 2000/53.828 2000/41.445 2000/41.446 2000/41.446 2000/46.184 2000/46.184 2000/53.828 55.126 2000/42.976 2000/42.977 2000/42.556 2000/43.371 2000/53.829 2000/42.168 2000/53.145 2000/43.371 2000/53.829 2000/42.168 2000/53.145 2000/53.145 2000/43.371 2000/44.306 2000 / 44.307 2000 / 44.241 2000 / 55.240 2000 / 53.832 2000 / 53.481 2000 / 53.379 2000 / 53.379 2000 / 53.156 2000 / 46.156 2000 / 462.205 2000/46.206 2000 / 46.206 2000 / 41.41.452 / 46222 2000/46.206 2000/41. 54.122 2000/54.123 2000/42.197 2000/42.198 2000/48.872 2000/48.873 2000/48.874 2000/41.451 2000/53.831 2000/46.209 2000/54.100 2000/54.101 2000. /41.448 2000/42.418 2000/49.285 2000/49.286 2000/49.287 2000/43.003 2000/46.231

9.198

ALHAO ez. 138

2000ko azaroaren 29a, asteazkena - 2000ko azaroaren 29a, asteazkena

ZERGAK ORDAINDU BEHAR DUEN SUJUNTZAILEA

SUSANA GOMEZ DE BALUGERA GONZALEZ MIGUEL ANGEL GOMEZ DE SEGURA ARCE MIGUEL ANGEL GOMEZ DE SEGURA ARCE ROSA MARIA GOMEZ DE SEGURA MORENO JOSE RAMON GOMEZ DE SEGURA YARZA MARIA PILAR GOMEZ-REINO ALONSO MARIA PILAR PILAR GOMEZ DE SEGURA ALONSO GOMEZ DE SEGURA MORENO ALONSO GOMEZ DE SEGURA MORENO GONZALEZ ALONSO RAFAEL GONZALEZ ALONSO FCO JAVIER GONZALEZ ALVAREZ GEMMA GONZALEZ ALVAREZ GEMMA GONZALEZ ALVAREZ GEMMA GONZALEZ ALVAREZ GEMMA GONZALEZ ALVAREZ JON GONZALEZ ALVAREZ JON GONZALEZ ALVAREZ ANTONIO GONZALEZ ARCE ANTONIO GONZALEZ ARCE JOSEPH GONZALEZ GON ARCE MARIA TRINZALEZ BARRIO MARIA TRINZALEZ BARRIO MARIA TRINZALEZ JOSE ALBERTO GONZALEZ BARTOLOME MARIA ROSARIO GONZALEZ BENEDITO ALBERTO GONZALEZ BLAZQUEZ MARIA ESPERANZA GONZALEZ CABILDO SENEN GONZALEZ CORDERO SENEN GONZALEZ CORDERO SENEN GONZALEZ CORDERO JUAN CARLOS GONZALEZ CORNEJO ALFREDO GONZALEZ DE LA CRUZ JAVIER ANGEL GONZALEZ DIAZ JUAN ALBZERTO HI GONZALEZ DIAZ ALEXANDER DE ARGOTE GONZALEZ FRANCISCO DIAZ DE OTA GONZALEZ ESTEVEZ MARIA GONZALEZ FERNANDEZ CRISTINA GONZALEZ FIESTRAS NURIA GONZALEZ FIESTRAS MARIA CARMEN GONZALEZ FRANCO ALEJANDRO GONZALEZ GAITON INES GONZALEZ GARCIA INES GONZALEZ GARCIA INES GONZALEZ GARCIA IVAN GONZALEZ GARCIA JUAN ALEJO GONZALEZ GARCIA BALBINA BALBINA GAGONZALEZ BALBINA GONZALEZ GONZALEZ GAGONZALEZ VALMEZ GOMEZ JOAQUIN GONZALEZ GONZALEZ JUAN MANUEL GONZALEZ GONZALEZ JUAN MANUEL GONZALEZ GONZALEZ OLIVIA DEL TRANSITO GONZALEZ GONZALEZ LUCINIO GONZALEZ GUTIERREZ LUCINIO GONZALEZ GUTIERREZ JUAN CARLOS GONZALEZ HERMIDA SAGRARIO GONZALEZ HERMOSILLA SAGRARIO GONZALEZ HERMOSILLA LUIS JAVIER GONZALEZ HERNANDEZ DAMIAN GONZALEZ IÑURRIETA ROBERTO CARLOS GONZALEZ IBAÑEZ ROBERTO CARLOS GONZALEZ IBAÑEZ JOSE LUIS GONZALEZ IBAÑEZ DE GARAYO JOSE LUIS GONZALEZ IBAÑEZ DE GARAYO IGOR GONZALEZ LASAGABASTER Maria Dolores Gonzalez Lopez Maria Dolores Gonzalez Lopez Ramon Gonzalez Mansilla Ramon Gonzalez Mansilla Markesal Gonzalez Gonzalez Markesal Gonzalez Gonzalez Markezal Martinez Martinez Angel Gonzalez Martinez Martinez Martinez Martinez Aquilino Gonzalez Martinez

B. FITXA. B. Litekeena da. EXP. IKASI P. APIRILEA.

1998/2.465 1993/405 1993/405 2000/9.079 1996/2.710 1997/10.446 1997/10.446 2000/205. 1998/467 1998/467 1998/467 1995/8704 1995/8704 1998/2674 1998 / 2.674 1998 / 2.674 1988 / 5.151 1988 / 6.120 2000 / 10.306 2000 / 12.910 2000 / 12.100 2000 / 1.801 2000 / 1.801 2000 / 1.801 / 1.801 1993 / 66.796 1997 / 5.010 1998 / 6.010 2000 / 6.010 2000 / 3.220 1997 / 12.118 1994 / 6.875 1994 / 15.239 1999 / 1.661 1997 / 2.817 1997 / 3.589 1993 / 62.825 1993/62. 1996/1923 1996 / 9.774 1996 / 9.774 1996 / 9.774 1996 / 3.201 1990 / 3.201 1990 / 3.203 1994 / 3.403 2000 / 3.613 1996 / 2.465 1995 / 2.465 2000 / 7.474 2000 / 10.918 1993 / 65.887 1993 / 65.887 1993 1993/65.887/65.865. 1.135 2000/1718 2000/1218 2000 / 11.539 2000 / 11.539 2000 / 11.539 1994 / 1.305 1994 / 1.305 1994 / 5.662 1994 / 5.662 1994 / 5.662 1994 / 5.662 1991 / 5.970 1994 / 1.324 1994 / 1.300 / 3.27 / 2000 / 3.277 1988/1.395 1988/1.395 1988/1.395 1988/1.395 2000/11.418 2000/11.418

2000/43.489 2000 / 50.605 2000/50.570 2000 / 54.197 2000 / 49.835 2000/43.835 2000 / 53.833 2000 / 53.833 2000 / 53.627 2000 / 53.153 2000/43.153 2000 / 42.752 20000000 / 42.753 2000 / 42.753 2000/2000 / 43.287. 54.780 2000/55.234 2000/55.235 2000/52.029 2000/52.030 2000/52.031 2000/53.389 2000/53.390 2000/53.390 2000/52.030 2000/62.030 2000/52.031 /52.605 2000/42.911 2000 / 43.952 2000 / 53.772 2000 / 53.221 2000 / 53.666 2000 / 53.921 2000 / 54.584 2000 / 54.584 2000 / 53.056 2000 / 53.056 2000 / 53.270 2000 / 53.270 2000/54.168 2000/44.168 2000/48.525 2000/41.455 2000/48. 2000/55.049 2000 / 51.901 2000/51.902 2000 / 51.902 2000 / 46.303 2000 / 46.304 2000/46.304 2000 / 46.276 2000 / 46.277 2000 / 46.277 2000 / 44.790 2000/48.790 2000/48.791 2000/48.791 2000/48.791 2000/58. 48.402 2000/55.214 2000/55.215 2000/52.154 2000/52.155 2000/54.540 2000/49.342 2000/49.343 2000/49.431 2000/49.432 2000/49.433 2000/49.434 2000/49.435 2000/46.253 2000/42.445 2000/42.446 2000/49.857 2000 /49.858 2000/53.051 2000/53.838 2000/53.839 2000/53.840 2000/52.072 2000/52.073

ZERGAK ORDAINDU BEHAR DUEN SUJUNTZAILEA

ISMAEL GONZALEZ MARTINEZ SILVIA GONZALEZ MARTINEZ JOSE RAMON GONZALEZ MARTINEZ DE MADINA JOSE RAMON GONZALEZ MARTINEZ DE MADINA JOSE RAMON GONZALEZ MARTINEZ DE MADINA JOSE RAMON GONZALEZ MARTINEZ DE MADINA ROSA BLANCA GONZALEZ MARTINEZ DE MADINA GONZALEZ MARTINEZ DE MADINA GONZALEZ MARTINEZ MARTINEZ DE MADINA DE MARTINEZ MARTINEZ DE MADINA MADINA GONZALEZ MARTINEZ DE MADINA IGNACIO GONZALEZ MARTINEZ DE OSABA IGNACIO GONZALEZ MARTINEZ DE OSABA IGNACIO GONZALEZ MARTINEZ DE OSABA IGNACIO GONZALEZ MARTINEZ DE OSABA MARIA JOSEFA GONZALEZ MERINO MARIA JOSEFA GONZALEZ MERINO PAULA MARINA GONZALEZ MORO FRANCISCO JAVIER GONZALEZ ORIVE FRANCISCO JAVIER GONZALEZ ORIVE ANTONIO GONZALEZ ORTIZ JON IMANOL GONZALEZ OZAETA JUAN JOSE GONZALEZ PASCUAL PEDRO LUIS GONZALEZ PECIÑA CUSTODIO GONZALEZ PEREZ CUSTODIO GONZALEZ PEREZ SAGRARIO GONZALEZ PRIETO ANA CORDULA GONZALEZ PURAS MARIA PURIFICACION GONZALEZ RESINES MARIA PURIFICACION GONZALEZ RESINES AVELINO GONZALEZ RODRIGUEZ AVELINO GONZALEZ RODRIGUEZ AVELINO GONZALEZ RODRIGUEZ AVELINO GONZALEZ RODRIGUEZ FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ MARIA ANTONIA GONZALEZ RODRIGUEZ JUAN GONZALEZ RUIZ ROCIO GONZALEZ RUIZ JOSE MARIA GONZALEZ RUIZ DE ARBULO JOSE MARIA GONZALEZ RUIZ DE ARBULO JOSE ANGEL GONZALEZ RUIZ DE ARECHAVALETA JOSE ANGEL GONZALEZ RUIZ DE ARECHAVALETA RAFAEL GONZALEZ RUIZ DE LARREA RAFAEL GONZALEZ RUIZ DE LARREA ALFREDO GONZALEZ SALAZAR ALFREDO GONZALEZ SALAZAR RAMON GONZALEZ SALAZAR RAMON GONZALEZ SALAZAR RAMON GONZALEZ SALAZAR MARIA GUIOMAR GONZALEZ SANCHEZ MARIA GUIOMAR GONZALEZ SANCHEZ JOAQUIN GONZALEZ SANZ-AGERO JESUS ​​​​MARIA GONZALEZ SARRALDE JESUS ​​​​MARIA GONZALEZ SARRALDE MIGUEL ANGEL GONZALEZ SAR SORALDE TEODORO GONZALEZ DOBRONIO SOLANO TASVICCONENTE GONZALEZ GONZALEZ TEJEDO GABRIEL GONZALEZ JOSE MANUEL GONZALEZ VAZQUEZ JOSE MANUEL GONZALEZ VAZQUEZ JOSE MANUEL GONZALEZ VAZQUEZ FELIX GONZALEZ VIÑAS FELIX GONZALEZ VIÑAS RAMIRO GONZALEZ VICENTE MARIA BEGOÑA DOGON BELAZ YAGON ÖGONE SAN AUGUSTANDO MARIA BEGOÑA GONZALEZ DE DURANA DONNAY DE ISABEL GONZALEZ FERNANDEZ DE LARREA AGURTZANE IDOYA GONZALEZ DE DURANA LOPEZ CARLOS GONZALEZ DE ECHAVARRI ABREU Carlos Gonzalez de Echavarri Abreu Pedro Maria Gonzalez de Gezibay Jose Ignacio Gonzalez de Garibay Basabe Miguel Angel Suarez de Garibay Suarez de Garibay Suarez de Garibate Suarez de Garibate Suarez de GARIBAY SUAREZ DE GARIBAY ZALEZ DE GARIBAY GONZALEZ CARALIPE CARABEZ HERREZALE LOPEZ DE HERREDIA GONZALEZ DE HERRERO SAENZ DE BUUAGA CARLOS FELIPE GONZALEZ DE HERRERO SAENZ DE BURUAGA CARLOS FELIPE GONZALEZ DE HERRERO SAENZ DE BURUAGA PABLO GONZALEZ DE HERRERO SAENZ DE BURUAGA PABLO GONZALEZ DE HERRERO SAENZ DE BURUAGA PABLO GONZALEZ DE HERRERO SAENZ DE BURUAGA PABLO GONZALEZ DE HERRERO SAENZ DE BURUAGA Pablo

BOTHA Ez. 138 B. DISTRIBUZIOA. B. Litekeena da. EXP. IKASI P. APIRILEA.

1996 / 7.363 1997 / 3.104 1997 / 3.104 1997 / 3.104 1999 / 7.768 1999 / 7.768 1999 / 7.768 2000 / 7.464 2000 / 1.464 2000 / 11.464 2000 / 1.464 2000 / 1.4.234 2000 / 11.033 2000 / 11.033 2000 / 11.929 2000 / 9.929 2000 / 9.929 2000 / 9.929 2000 / 9.929 11,740 2000/12.769 1991/9.049 1994/13,918 1994/13.918 1995/10.935 1999/1.530 1998/6.166 1998/6.166 2000/11.46.2.20/11.40 /11.40/ 11.40/11.40/11.40 11.200/11.20/11.200/11. 2000 / 11.200 / 11.200 / 11.2020 / Coagulo EM / 3.550 2000 / 3.550 1995 / 3.711 1995 / 2.211 1996 / 2.2111111211211110 / 10.6111111111111110 / 2.211 / 5.579 1996 / 5.579. 10.597 1993/1.807 1993/1.807 1993/1.807/1.807 1994/4.992 1994/4.992 1994/14.920 1994/10.822 1994/10,822 2000/2,184 1997/2,511 1984 1984/3.26668222666666666666666666666666666666666666666666666666 2000 2000 2000/2,184/2,511 1984 1984/3.266682226666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 2000 / 2.010 1994/2.010 2000/11.6.6.6.6. 11.606 2000 / 11.606 1999 / 7.149 1999 / 7.417 1999 / 7.417 2000/2449 2000/600 1997/284 1997/16199 / 7.257 2000 / 7.257 2000 / 7.150 1978 / 7.150 2000 /, 130 1993 / 64.652 1988 / 7.150 1988/7.150 2000 2000/, 130 1993/64.652 1988/7.150 1988/7.150 2000 2000/, 130 1993/64.652 1988/7.150, 1988/7.150, 2000/, 130

2000/54.523 2000/43.993 2000/42.229 2000/42.230 2000/54.183 2000/54.184 2000/44.046 2000/44.047 2000/55.038 2000/55.039 2000/46.263 2000/46.264 2000/46.265 2000/46.266 2000/50.630 2000/50.631 2000/ 43.310 2000/43.311 2000/52.138 2000/52.139 2000/41.457 2000/50.991 2000/54.777 2000/53.844 2000/53.844 2000/52.139 2000/41.457 2000/50.991 2000/53.844 2000/53.844 2000/53.844 2000/53.844 2000/52.139 /48.686 2000/46.254 2000/46.255 2000/46.285 2000/46.275 2000/43.419 2000/49.973 2000/49.974 2000/49.974 2000/46.275 2000/46.275 2000/43.419 2000/49.973 2000/49.974 2000/49.974 2000/46.285 0.202020/43.20202020/43. 0.2020202020/43. 0.20202020/43. 2000 2000 ALTENCIAS 2000/2000/43. 0.2020/43. 2000 2000/4.202020/43. 2000 Altromenos 2000/42.085 2000/54.107 2000/53.841 2000/46.267 2000/46.268 2000/41.465 2000/53.057 2000/53.057 2000/46.267 2000/46.268 52.324 2000/52.325 2000 / 49.795 2000 / 42.775 2000 / 42.775 2000 / 42.775 2000 / 42.120 2000 / 42.120 2000/42.120 2000/42.120 2000 / 42.120 2000/42.120 2000 / 42.120 2000/42.120 2000/42.120 2000/42.120 2000/42.120 2000/42.120 2000 / 42.108 2000 / 42.387 2000 / 42.387 2000 / 42.240 2000 / 41.468 2000 / 46.309 2000 / 46.310 2000/49.753 2000 / 49.753 2000 / 49.407 2000/49.408 2000/49.409 2000/49.410 2000/41.986

ALHAO ez. 138

2000ko azaroaren 29a, asteazkena - 2000ko azaroaren 29a, asteazkena

ZERGAK ORDAINDU BEHAR DUEN SUJUNTZAILEA

Jaizkibel Gonzalez de Herrero Vergens Jaizkibel Gonzalez de Herrero Vergens Jaizkibel Gonzalez de Herrero Vergens Primitiv Luzuriaga Maria Esther Gonzalez de San Roman Busteros Roberto Gonzalez de Viñaspre de Ayala Maria Blanca Gonzalez de Viñstre Genot Ignacio Gonzalez de Herrero Vergens Maria Zarate Apianziz de San Roman Busteros Gonzalez de Zarate Fernandez de Aranguiz Antonino Gonzalez de Zarate Rubio Roberto Roberto Gonzalez DE ZARATE RUIZ CASILDA GONZALEZ MORENO ORTIZ MARTA GONZALEZ PINTO ARRILLA MARTA GONZALEZ PINTO ARRILLA RAFAEL GONZALEZ-URIA GONZALEZ-URIA SALAZAR JESUS ​​​​​​GONZALEZ JESUS ​​​​​​GONZALEZ MILAPEGROS EGAROS GOROSPE EGAÑA MILAGROS GOROSPE EGAÑA GOROSTI S.L. GOROSTI S.L. GOROSTI S.L. GOROSTI S.L. Patxi Xabier Gorostiza Estrada Mikel Gotzon Gorricho Muñoz Mikel Gorriti Bontigui Mikel Gorriti Eduardo Pedro Goya GARCIA EDUARD Iñigo Javier Graciarucata Lopez de Torre Iñigo Javier Graciacueta Lopez de Torre Iñigo Javier Graciacueta Lopez de Torre Juan Jose Granado Lazaro Juan Jose Granado Lazaro Fernando Granados Cowboy Jose Luis Granados Cowboy Eugenio Grande Gil Jon Granero Martinez Marval Marvalos Jimenez Porfirio Gravalos Jimenez Porfirio Gravalos Jimenez Greis S.L. GRAU S.L. GRUGEME VITORIA S.L. GRUGEME VITORIA S.L. GRUGEME VITORIA S.L. GRUGEME VITORIA S.L. GOTIASA TALDEA S.L. GRUPO NBC SA GRUPO NBC SA IÑAKI XABIER GUERENABARRENA MARTINEZ DE LAHIDALGA MIGUEL GUERENABARRERENA URRUTIA ICIAR GUERETA ITURBE ICIAR GUERETA ITURBE FRANCISCO ANTONIO GUERRA GUERRA GUERRA GUERRA GUERTA GUERCIS buERCIS

B. FITXA. B. Litekeena da. EXP. IKASI P. APIRILEA.

1995/6969 1995/6969 1995/6969 1995 / 6.969 1994 / 6.030 1994 / 6.030 1994 / 6.030 1996/495 2000 / 2.495 2000 / 11.766 1994 / 6.061 1994 / 11.8511 1994/1061 2000 / 11.851 1994 / 17.749966 / 6.061 2000 /11.851 1994/17.749994. 10.078 1995/36 1994/3048 1997 / 8.618 1997 / 8.618 1998 / 8.618 1998 / 61.247 1993 / 61.247 1993 / 4.853 1994 / 4.853 1994 / 8.518 1994 / 12.6973 1994 / 8.518 2000 / 12.6973 5.206 1993/18 / 8.518 /5.206 1993 / 5.206 2000/206 2000/899 2000/812 2000/1618 2000/0938 2000/938 2000/0938 2000/0938 2000/0111 2000/1938 2000 / 11.141 2000 / 11.141 2000 / 11.141 2000 / 11.141 2000 / 11.141 2000 / 11.141 1994 / 16.299 1997 / 16.299 1997 / 10.812 / 10.812 2000 1999 / 7.771 1999 / 7.771 1999 / 7.771 1999 / 7.771 1994 / 17.144 1994 / 17.144 1994/1071 1994/1018 1995/10176 1995 / 7.176 1993 / 7.465 1994 / 12.650 1994/89 1995/89 1999 / 3.379 1999 / 3.379 / 1999 1999 / 3.379 1999 / 3.379 1999 / 3.379 12.460 1991 / 4.507 1991 / 4.507 1993/64.148 1993 / 64.148 1993 / 5.360 1994 / 5.360 1991 / 3.360 1991 / 3.457 1991 / 3.457 2000 / 12.698 2000 / 3.874 200 / 3.874 2000 / 3.457 2000 / 12.690 / 3.874 2000 / 3.874 200 200 /3,80/3,80/3,80/3,80/3,80/3,80/3,80/3,80/3,80/3,80/3,80/3,80/ 3,80/3,80/3,80/3,80/3,80/3,80/3,80/3,80/3,80/3,80/3,80/3,80/3, 80 /3.80/3.8024 /3.874 1998/3.072 1998/2.220 1998/2.220 1998/2.220 1998/2.220 1998/2.220

2000/43.892 2000/43.893 2000/43.894 2000/53.846 2000/54.384 2000/54.385 2000/53.847 2000/46.314 2000/46.315 2000/48.963 2000/42.686 2000/50.414 2000/46.316 2000 41.469 2000/43.791 2000/46.328 2000/50.802 2000/50.803 2000/46.288 2000/41.470 2000/41.471 2000/41.992 2000/41.993 2000/46.329 2000/4681030 2000/54.942 2000 /42.680 2000/42.681 2000/54.942 2000 /42.680 2000/42.681 2000 42.971 2000/46.331 2000/46.332 2000/46.333 2000/42.776 2000/44.266 2000/40/49.21. 2000/43.281 2000/43.282 2000/43.283 2000/49.274 2000/49.275 2000/42.345 2000/42.728 /49.796 2000/42.331 2000/50.161 2000/49.092 2000/49.093 2000/46.337 2000/46.338 2000/46.339 2000/53.849 2000/50.2 .2.2.2.164/50.162./50.162./50.162./50.162.2. 2000 2000,2. /54.444 2000/44.481 2000/42.893 2000/42.894 2000/42.895 2000/42.896 2000/42.897

ZERGAK ORDAINDU BEHAR DUEN SUJUNTZAILEA

John Jose Guerrero Boya Jose Guerrero Boya Jose Guerrero Boya Jose David David Diez José Antonio Dominguez Jose Dominguez Jesus Guerrero Parra Parra Mary Benita Guerrero Prieto Cristina Guera Jon Jo Jon Jose Ramón Guerric Ondategui Fernando Guernation Fernando Guillen Carrera Fernando Guillen Carrera Maria Angeles Painter Tomasa Guillen Painter Aitor Guilil Anuncibay Aitor Guimil Anuncibay Paincibay Jozon wird Maria Yolanda Gurbindo Tobias José Antonio Gurdi Elorza José Antonio Gurdi Elorza ENRIQUE GUTIERREZ FRAILE EMILIO MANUEL GUTIERREZ GONZALEZ EMILIO MANUEL GUTIERREZ GONZALEZ MARIA PILAR GUTIERREZ ISPIZUA JUAN GUTIERREZ JIMENEZ JUAN GUTIERREZ JIMENEZ RICARDO GUTIERREZ LOPEZ DE ULLIVARRI RICARDO GUTIERREZ LOPEZ DE ULLIVARRI RICARDO GUTIERREZ LOPEZ DE ULLIVARRI ALBERTO GUTIERREZ MARTINEZ FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ MARTINEZ JESUS ​​​​​​​​​​​​​​​​MARIA GUTIERREZ Martinez Jose Ignacio Gutierrez Miguti H. INVESBANKING S.A. H INVEST BANKING BEGRENCE. Samir Haddouche Haddouche Haddouche Haddouche Haddouche Haddouche Haddouche Haddouche Rachid Harrar Luis Maria Henales Brizuela Luis Maria Henales Brizuela

BOTHA 138. zenbakia

9.199

B. FITXA. B. Litekeena da. EXP. IKASI P. APIRILEA.

1998/220 1998 / 2.220 1998 / 2.220 2000 / 2.208 1998 / 9.408 1998/2415 1998/2415 2000/343 2000 / 7.343 1994 / 7.349 1994 / 9.629 1996 / 2.873 1995/16 / 1.56227 1996 / 2.873 1995 1995 1995/6.5622129/12.29.051/1.627 1996/2.873 1995 1995 1995/6.562 2129/12.051. 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000/729 1987 / 2.729 / 2.369 2000 / 11.014 2000 / 11.014 2000 / 2.964 1993 / 61.285 1993 / 161.285 / 61.2. 2.2.2.2.2.2.2.2.2.2014, 1993/61.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2014, 1993/161.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.9. 61.201.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2014, 1993/61.201.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2014, 1993/61. 1994/5090 1998/841/841 2000/841 200000000 2000 2000 2000/841 2000 2000/304 2000/304 1998/304 1998/308 1998/308 1998 / 6.788 1998 / 6.788 1996 / 5.520 1996 / 6.788 1998 / 6.788 1998 / 6.788 1996 /5.520 1996 / 5.588 / 5.5888 / 5.788 1998 / 6.720 1996 / 5.520 1996/5520, 1998/5588 1998 / 6.788 1998 / 6.788 1996 / 5.520 1996 / 5.520 1996 / 5.580 2000 / 11.480 1997 / 11.480 1997 / 4.077 4.077 2000 / 1.540 1994/1.894 1994/1.894 1994/1.894 2000/11.497 2000/11.497 2000/2.746 1992/55 1992/55555. 11.479 2000/11.479 2000/11.479/11/11/11/11/11/14/11 /11.423 2000/11.423 1999/2.554 2000/9.510 714.918/1918/1918/1991

2000/42.898 2000/54.497 2000/54.498 2000/54.778 2000/51.211 2000/51.212 2000/46.342 2000/46.304.030/54.000/46.304.000/51.211 /42.913 2000/53.242 2000/54.502 2000/54.503 2000/46.352 2000/54.344 2000/42.634 2000/42.635 2000/42.860 2000/41.47 /54.966 2000/54.967 200/41 2000/43 2000/43 2000/43/43,44 20 /53. 2000 / 48.726 2000 / 48.727 2000 / 48.851 2000 / 42.735 2000 / 42.865 2000 / 49.865 2000 / 49.866 2000 / 49.867 2000 / 49.867 2000 / 49.867 2000 / 49.867 2000 / 49.867 2000 / 49.867 2000 / 46.867 2000 / 46.362 2000 / 46.363 2000 / 46.852 2000 / 42.479 2000 / 50.527 / 50.52.52 / 50 50/50/50 /50/50/50/50/50/50/50/50/50/50/50/50/50/50/50/50/50/50/50/50/50/50/50/50/50 /50/50/50/50/50/50/50/50/50/50/50/50/50/50/50/50/50/50/50/50/50/50/50/50/50 /50/50/50/50/50/50/50/50/50/50/50/50/50/50/50/50/50/50/50/50/50/50/ 50/segurtasuna 51.921 2000 /44.203 2000 / 50.574 2000 / 50.575 2000 / 50.576 2000 / 50.576 2000/50.609 2000 / 51.609 2000 / 51.609 2000 / 51.609 2000/51.609 2000 / 51.609 2000 / 50.420 2000 / 50.420 2000 / 50.421 2000 / 50.426 2000 / 55.297 2000 / 55.297 2000 / 44.325 2000 / 46.3. /50.110 2.000/50.111 2.000/53.855 2.000/42.981 2.000/44.034 2.000/53.199 2.000/53.200

9.200

ALHAO ez. 138

2000ko azaroaren 29a, asteazkena - 2000ko azaroaren 29a, asteazkena

ZERGAK ORDAINDU BEHAR DUEN SUJUNTZAILEA

MARIA PILAR HERNANDEZ CASTAÑO JOSE HERNANDEZ CLAVERIA JOSE HERNANDEZ CLAVERIA MARIA HERNANDEZ CLAVERIA IGNACIO HERNANDEZ DE LA HOZ MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ DIAZ MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ DIAZ ALFONSA HERNANDEZ DOMINGUEZ ALFONSA HERNANDEZ DOMINGUEZ ALFONSA HERNANDEZ DOMINGUEZ ALFONSA HERNANDEZ JOSE RAMON HERNANDEZ DOMINGUEZ HERNANDEZ JOSEFA HERNANDEZ RICARDO HERNANDEZ HERNANDEZ SOLEDAD HERNANDEZ HERNANDEZ JESUS ​​​​HERNANDEZ JIMENEZ RAFAEL HERNANDEZ JIMENEZ JUAN MANUEL HERNANDEZ MEJIAS BENJAMIN HERNANDEZ PEREIRA BENJAMIN HERNANDEZ PEREIRA BENJAMIN HERNANDEZ PEREIRA MARIA ARGENTINA HERNANDEZ PEREZ AITOR HERNANDEZ RAMOS NICA JOSESION HERNANDEZ SAGARZAZU NICASIO JOSE HERNANDEZ SAGARZANAND SATURN JOSE HERNANDEZ SATURN SAN JOSE CARMEN GLORIA HERNANDEZ SANCHEZ JOSE FERNANDO HERNANDEZ VILLAR MANUEL HERNANDEZ VILLARRASO MANUEL HERNANDEZ VILLARRASO ALBERTO HERNANDO CASTILLO ALBERTO HERNANDO CASTILLO CARLOS HERNANDO CONDE CARLOS HERNANDO CONDE FERNANDO HERNANDO RUIZ FERNANDO HERNANDO RUIZ ALBERTO HERNANDO VILARRODONA RAQUEL HERRANZ BLANCO RAQUEL HERRANZ BLANCO PEDRO JOSE HERRANZ LOPEZ ROSA MARIA HERRERA FERNANDEZ MIGUEL HERRERIAS Cirre Antonio Herrero Buesa Hermesindo Herrero Carbajo Hermesindo Herrero Carbajo Javier Herrero Castellanos Herrero Herrero Herrero De Mier Herrero De Mier Pilar Herrero Herrero Herrero Garcia Romenez Aitor Herrero Larrumde Aitor Herrero Larrumde AITOR HERRERO LARRUMBIDE MARIA LUJAN HERRERO MARTINEZ OSCAR HERRERO NIETO OSCAR HERRERO NIETO OSCAR HERRERO NIETO ANA HERRERO ORTEGA DIONISIO JOSE HERRERO PEREZ FELIX HERRERO PEREZ JOSE MANUEL HERRERO POZO MARIA DEL CARMEN HERRERO PEDRO LURCHERO HERRERO HERRERO HERRERO MANUEL HERRERO PEDRO LURCHERO HERRERO HERRERO HERRERO HERRERO HERRERO HERRERO HERRERO AITOR VIDAN JOSE IGNACIO HERRERO VIDAN F.JAVIER HERREROS MARTINEZ DE ZABARTE F.JAVIER HERREROS MARTINEZ DE ZABARTE F.JAVIER HERREROS MARTINEZ DE ZABARTE F. JAVIER HERREROS MARTINEZ DE ZABARTE F.JAVIER DE HERREROS ZABARTE F.JAVIER HERREROS DE ZABARTE F.JAVIER HERREROS MARTINEZ DE ZABARTE ARTINANGEZ DE ZABARTE ANDONIO HIDALGO BAREA MIRAN KARMELE HIDALGO MARTINEZ MIRAN

B. FITXA. B. Litekeena da. EXP. IKASI P. APIRILEA.

2000/12.848 1984/3.589 1984/3.589 1995/11.205 1993/2.173 1994/5.447 1994/5.447 2000/11.272 2000/11.272 2000/11.272 2000/11.272 2000/11.272 2000/11.272 2000/11.272 2000/11.272 2000/11.272 2000/11.272 2000/11.272 2.799 1996 / 1.744 1996 / 1.705 1996 / 7.206 1996 / 7.206 1996 / 7.206 1996 / 7.206 1996 / 7.205 1993 / 61.314 1993 / 61.314 1993 / 3.767 1999 / 3.767 1997 / 5.231 1995/803 2000 / 9.513 / 9.513/2.061 1996/2060 2000 / 11.245 2000 / 11.245 1993 / 11.245 1993/64.973 1993/64.973 1994/4273 1994/427 19 1994/4273 1994/0699 / 10.266 1999 / 12.920 1984 / 3.627 1984/1014 1997 / 10.034 2000 / 9.807 20002.91 / 20002.917 1991/1.799 1991/1.799 1994/1.140 1994/1.140 1994/1.140 1999/4.058 2000/10.083 2000/10.069 1997/11.447/13.151 2001 2000/13.151 1997/13.151.1.1.1.151.15120101010101010. 12.763 1995/12.763 1997/4.518 1996/3.848 2000/590 1996/8.011 1994/6.167 1991/1.801 1991/1.801/1.801/1.801/1.801/1.801/1.801/1.801/2.091.091.091/1.801 2000/2.751 2000 /2.751 2000/2.751 2000/2.751 1999/5.161 1992/1.193 2000/1.436 2000/1.436

2000/53.856 2000/48.625 2000/48.626 2000/51.994 2000/42.879 2000/42.374 2000/42.375 2000/48.792 2000/48.793 2000/54.260 2000/54.623 2000/46.387 2000/44.012/40/40/40/40/40/ 482.202022.20202022.22.22.22.22.22.22.22.22.22022. 44.735 2000/54.899 2000/41.981 2000/42.431 2000/54.268 2000/54.269 2000/54.270 2000/48.995 2000/48.995 2000/48.995 2000/54.268 2000/54.269 49.535 2000/49.536 2000/41.485 2000/50.964 2000/50.965 2000/43.765 2000/42.831 2000/55.336 2000/50.964 200/50.965 2000/43.765 2000/42.831 2000/55.336 2000/55.336 200/04/04/04/04/04/04/04/04/040404040 40/40 40/40/40/40/40/40A/40A/40/40A/40A/40A/40A/40/4ATRAS 40/40/40/4ATRAS 40/40/4ATRAS 40/4ATRAS. 2000/46.411 2000 / 46.412 2000 / 46.413 2000 / 42.253 2000 / 42.254 2000 / 42.259 2000 / 42.259 2000/42.254 2000 / 42.736 2000 / 42.269 2000 / 43.269 2000 / 43.269 2000 / 43.269 2000 / 43.269 2000 / 43.269 2000 / 43.267 2000 / 43.287 2000 / 43.287 2000 / 43.287 2000 / 50.262 2000/43.490 2000/43.4888 2000/54/54/54/54/54/54/54/54/54/54/54/54/54/54/54/54/54/54/54/54/54/54/54/54/54/54/54/54/54/54/54/54/54 /54/54/54/54/54/54/54/54/54/50/50/44.20/44. 44.200/condumir 50.428 2000/50.429 2000/43.119 2000/42.604 2000/54.716 2000/44.003 2000/42.743 2000/46.407 2000/46.408 2000/46.409 2000/53.8592 2000/46.408 2000/46.409 2000/53.8592 2000 /41.490 2000/41.491 2000 /41.492 2000/53.063 2000/46.414 2000/52.113 2000/52.114

ZERGAK ORDAINDU BEHAR DUEN SUJUNTZAILEA

MIREN KARMELE HIDALGO MARTINEZ JUAN JOSE HIERRO ALONSO CARLOS HIERRO FERNANDEZ CARLOS HIERRO FERNANDEZ CARLOS HIERRO FERNANDEZ SERGIO HIERRO FERNANDEZ SERGIO HIERRO FERNANDEZ SERGIO HIERRO FERNANDEZ TOMAS HIERRO LOPEZ PRUDENCIO DE HIERRO LOPEZ HIDALGO HIERRO FERNANDEZ. TÖCHTER VON LUCIA NAVARRO S.L SÖHNE VON ORBEA S C SÖHNE VON ORBEA S C HILATURAS DE VERGARA S.A. HNOS UNZALU, S.L. ANGEL HOLGUERA HISADO ANGEL HOLGUERA HISADO HONOPA-NAU SL HONOPA-NAU SL HONOPA-NAU SL ANTONIO HORNERO MONTERO MAXIMINO HUERGA HERRERO MAXIMINO HUERGA HERRERO JOSE LUIS HUERGA RUIZ MARGARITA HUERTAS DUARTE UNGARN, JOSE LUIS HUERGA RUIZ MARGARITA HUERTAS DUARTE UNGARIV, JOSEGA UNGARISEST HERREZ Martin, Julio EVIL H. de Commandjana Julio Iñiguez de Heredia Martinez de Mandojana Juana Iñurrieta Uriarte Juana Iñurrieta Uriarte Juana Iñurrieta Uriarte Montserrat Montserrat Ibañe Montserrat Ibañe Miguel Iñiguez Victorina Ibañez I Cereceda Victorina Amparo Ibañez Diaz Chasco Juan Ibañez Ibañez Ibañez Ibañez Ibañez Ibañez Ibañez Ibañez Ibañez Velasco Gumersindo Ibañez Velasco Maria Ibañez Velasco Josu Mirena Ibañez de Garayo Ugarte Josu Mirena Ibañez de Garayo Ugarte Juan Carlos Mirena Ugarte de Opacua Murua Iñaki Ibañez de Garayo Arakistain Iñaki Arakistainiga Antonio Josebia Arzubarria Antonio Josebia Arzubarria Arzubarria IAIBARIA ARzubarria IAIBARIA ARZUARRIA IAIBARIA IAIBARIA CHIINO JESUS ​​​​MARIA IBARRA AMARICA JESUS ​​​​MARIA IBARRA AMARICA M. REINIGUNG IBARRA BASABE M. REINI BAGUSABE IBARRABE . Reinigung Ibarra Basabe M. Reinigung Ibarra Baseab LOPEZ DE

BOTHA Ez. 138 B. DISTRIBUZIOA. B. Litekeena da. EXP. IKASI P. APIRILEA.

2000/1.436 1994/16.292 1994/2.212 1994/2.212 1994/2.212 1994/431 1994/431 1994/431 1997/1.266/1.266/2012/2004/2012/2012/03/04/2004 396. /2.084 1996 / 6.091 1996 / 6.493 1996 / 6.493 1991/708 1991/708 1991/708 1991/944 1994/944 1994/944 1994/944 1998/944 1998/944 1994/944 1998/998 1998/5735 2000 / 10.073 1996 / 9.226 1996 1996 /9.226 1996 / 9.226 1996 / 9.226 1997 / 9.221 1997 / 4.784 1999 / 4.784 1999 / 4.784 1999 / 4.784 1994 / 12.639 1994 / 12.639 1994 / 8.554 1994 / 8.54 / 8.54 / 8.54 / 8.54 / 8,54 / 8.54 / 8,54 / 8,54 / 8,54 /8,54/8,54/8,54/8,54/8,54/8,54/8,54/8,54/8,54/8,54/8,54/8,54/8. 8,54/8,54/8,54/8,54/8,54/8,54/8,54/8,54/8,54. 2.199 1993 / 2.199 1993 / 2.199 1993 / 2.199 1994 / 1.613 1996 / 6,613 1997 / 6.613 1997 / 8.066 1997 / 8.066 1997 / 8.066 1997 / 8.066 1997 / 8.066 1997 / 8.066 2000 / 12.912 2000 / 11.54.912 2000 / 11.54.912 2000 / 11.912. /11.545 1993/5.245 1993/5.245 1993/5.245 1993/5.245 2000/9.932 1997/13.329

2000/52.115 2000/42.759 2000/43.294 2000/43.295 2000/43.296 2000/41.494 2000/41.495 2000/41.409/41.404040404040404040404040404040404040404040404040420 55.231 2000/55.232 2000/52.554 2000/52.555 2000/52.556 2000/53.064 2000/41.498 2000/41.499 2000/41.499 2000/41.499 2000/52.556 2000/52.556 2000/53.064 .2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.20/4.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2. .2. 5.2.2.2. 5.2.2.2.2. / 43,205 2000 / 54.253 2000/41.504 2000 / 46.428 2000 / 46.433 2000 / 46.434 2000 / 46.435 2000/46,435 2000 / 41.995 2000 / 41.997 2000 / 420.208 2000 / 44.116 2000 / 55.117 2000 / 55.117 2000/42.117 2000 / 42.236 /50.191 2000 / 50.192 2000 / 54.449 2000/54.598 2000 / 51.505 2000/51.505 2000 / 41.506 2000 / 41.508 2000/41.508 2000/41.508 2000/41.508 2000/41.508 2000 / 41.508 2000/41.508 2000/41.508 2000/41.508 2000/41.508 2000/41.508 2000/41.508 2000/41.508 2000/41.508 2000 / 44.424 200/41.508 2000 / 44.424 200/41.508 2000 / 41.506 2000 / 44.424 200/44.44 200/44 / 41.508 2000/41.506 2000/44.424/41.508 2000 .20.20.20.20.20.2020/50. 48.794 2000/48.795 2000/48.796 2000/49.863 2000/49.864 2000/54.375 2000/54.376 2000/46.447.447.447.450/40.4040.4040.4040.4040.400/460.400/460.400/460.400/460. /52.184 2000/50.703 2000/50.704 2000/50.705 2000/50.706 2000/43.724 2000/52.457

ALHAO ez. 138

2000ko azaroaren 29a, asteazkena - 2000ko azaroaren 29a, asteazkena

ZERGAK ORDAINDU BEHAR DUEN SUJUNTZAILEA

Ibefe Iberfe Iberfe Sa Ibereteria de rail deer in the Ibereteria of the fereteria of the rage of the Ibereteria is Maria Jose Idiaquez Bascan Bascans of the Last Day Saints of the Church Eliza Church in the Church ANTONIO KIRCHEN NAVARRO FE KIRCHEN PEREZ FRANCISCO JAVIER KIRCHEN RAMOS IGUAZU SC IKUSMEN CINEMATOGRAPHICS PRODUCTIONS S.L. IKUSMEN FILME PRODUCTIONS LIMITED. Fernando Illa Garcia Ferciana Garcia Garcia Ferna Ferna Ferna Ferna Ferna Garcia Garcia Urtacina Ilaramormen INDUSTRIES DANOK BAT LIMITED. DANOK BAT INDUSTRIES LIMITED. ALVARO INFANTE SANCHEZ FORMEN ETA IRAKASLEA INGENIARITZA SA FORMEN Y PROFESOR INGENIERÍA FORMEN LUIS INISTERRA INGENIARITZA FORMEN ETA IRAKASLEA CIOS IMOBILIÁRIO. Higiezinen STADT VON BURGOS BEGRENS. Egonkortu BEGRENCE HIGIEZINAK. Egonkortu BEGRENCE HIGIEZINAK. Egonkortu BEGRENCE HIGIEZINAK. IMOBILIÁRIA SAL S.L. IMOBILIÁRIA SAL S.L. CARLOS INSAGURBE CLEMENT CARLOS INSAGURBE CLEMENT REGINA BEATRIZ INSUA POLO INTERDRINK IMPORTATIONS S.L. AURKIBIDEA, S.C. DEVON BEGRENCE INBERTSIOA. DEVON BEGRENCE INBERTSIOA. DEVON BEGRENCE INBERTSIOA. IRACON CONSTRUCCION Y OBRA CIVIL SL MARIA ROSARIO IRADIER EGUREN ELIXABETE KARMELE IRASTORZA APAOLAZA ELIXABETE KARMELE IRASTORZA APAOLAZA ELIXABETE KARMELE IRASTORZA APAOLAZA AITOR IRAZOLA GORROCHATEGUI AITOR IRAZOLA GORROCHATEGUI AITOR IRAZOLA GORROCHATEGUI JAVIER IRCIO ALVAREZ RAIMUNDO IRIARTE ESCORIAZA RAIMUNDO IRIARTE ESCORIAZA MIGUEL IRIBARREN EGAÑA JOSE JAVIER IRIBAS GENUA ALBERTO IRIGOIEN ARGOTE LUIS MIGUEL IRIONDO RUIZ DE GORDOA JUAN MARIA IRIZAR ABRIGO ASIER IRUSTA APPRAIZ CESAR ISASBIRIBIL EGUINOA IGNACIO ISASI ENDEMANO

B. FITXA. B. Litekeena da. EXP. IKASI P. APIRILEA.

1997/1329 1997 / 13.329 1997 / 13.329 1997 / 13.329 1997 / 9.501 2000 / 12.552 2000 / 12.644 2000 / 11.597 2000 / 11.597 2000 / 11.597 2000 / 11.597 1997 / 12.046 1997 / 12.046 1997/12.046 / 12.518 / 12.13. 8.076 2000 / 7.288 2000 / 7.288 2000/788 1995/703 1995/703 1995/703 1995/703 1995/703 1995/703 1995/703 1995/703 1995/703 1995/703 1995/703 1995/703 1995/703 1995/703 1995/703 2000/749 1.061 2000 / 10.505 1998 / 4.494 1998 / 4.494 2000 / 12.762 2000 / 12.762 2000 / 3.223 2000 / 3.223 2000 / 3.223 2000 / 3.223 1991 / 1.849 1991 / 1.849 1991 / 1.849 1991 / 1.849 1991 / 1.849 1991 /1.849999991/1.849 1991/1849 1991/1849 1991 / 1.8499999991 / 1.8499999991 / 1.8499999991 / 1.849 1991 / 1.849 1991 / 1.849 1991 / 1.849 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 / 1.849 1991 / 1.849 1991 / 1.849 1991 / 1.849 1991 / 1.849 1991 / 1.849 1991 / 1.849 1991 / 1.849 1991 /1.849 1991 / 1.849 1991 / 1.849 1991 / 1.849 1991 / 1.849 1991 / 1.849 1991 / 1.849 1991 / 1.84919 1991 / 1.849 1991 / 1.849 1991 / 1.849 1993 / 61.393 1982/57 1982/57 1982 / 1997/765 1997/765 1993/765 1993/1112 1993 / 1.087 1994 / 13.322 1999/1639 1999 / 4.639 1999 / 4.639 1999 / 4.639 2000 / 2000/1017 2000 / 10.017 2000/996 2000 / 996 2000/996 1995/970 2000/10.773 2000/10.773 2000/1773 2000/1773 2000/1773 2000/1773 2000/1773 2000/1773 2000/1773 2000/1773 2000 / 11.773 2000/773 2000/773 2000/773 2000/773 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000/101 1997 / 3.272 1993 / 3.968 2000 / 9.951 1998 / 7.471 1998 / 7.471 1993 /61.420

2000/52.458 2000/52.459 2000/52.460 2000/52.461 2000/41.998 2000/53.403 2000/51.635 2000/51.761 2000/51.762 2000/51.763 2000/51.520 2000/53.283 2000/5.53. 50.838 2000/52.010 2000/52.009 2000/52.011 2000/46.463 2000/46.467 2000/46.468 2000/46.464 2000/465 2000/46.469/46.470 2000/466666666666550/46.469/46.470 2000/46666666666666666650/46.469/46.470 2000/466666666666666666550/46.469/ 46.470 2000/466666666666666666650/46.469/46.470 2000/466666666666666650/46. /54.147 2000/42.507 2000/46.471 2000/46.472 2000/54.950 2000/44.782 2000/44.783 2000/44.784 2000/44.784 2000/44.784 2000/54.950 2000/44.782 2000/44.784 2000/44.784 2000/44.784 2000/44.784 2000 / 49.698 2000 / 49.699 2000 / 49.700 2000 / 46.478 2000 / 46.479 2000 / 46.480 2000 / 46.480 2000 / 46.481 2000 / 46.481 2000 / 46.482 2000 / 46.482 2000 / 46.482 2000 / 46.481 2000 / 46.482 2000 / 46.482 2000 / 46.482 2000 / 46.034 2000 / 46.034 2000 / 51.034 2000 / 51.497 2000 / 46.497 2000 / 46.42.22.2.22.2.2.2.2.2.2 2.2.2.2 .2.2.2.2. 42. 52.861 2000/52.862 2000 / 52.863 2000 / 52.496 2000 / 53.188 2000 / 44.738 2000 / 44.739 2000 / 44.739 2000 / 44.363 2000 / 44.663 2000 / 42.666 2000 / 42.667 2000 / 42.667 2000/42.668 2000/43.301 20001 2000/42. 40ATRAS 46/420202020202020AMTRAS ALTADAS 46/40TOM. /54.725 2.000/44.026 2.000/54.314 2.000/53.865 2.000/44.675 2.000/54.492 2.000/53.866

ZERGAK ORDAINDU BEHAR DUEN SUJUNTZAILEA

IGNACIO ISASI-ISASMENDI BERROCI MARIA BEGOÑA SUSANA ISASTI BALENCIAGA MARIA BEGOÑA SUSANA ISASTI BALENCIAGA FELIX ISUSI GONZALEZ FELIX ISUSI GONZALEZ FELIX ISUSI GONZALEZ FELIX ISUSI TRUEBA FELIX ISUSI TRUEBA FELIX ISUSI TRUEBA RAFAEL ITURRE OLAVE JAVIER ITURRIAGA FERNANDEZ DE JAUREGUI RICARDO ITURRICHA MONTOYA AITOR IZA IÑEZ IÑAKI IZA IZAÑEZ IÑAKI IZA IBAÑEZ IÑAKI IZA IBAÑEZ IÑAKI IZA IBAÑEZ IÑAKI IZA IBAÑEZ IÑAKI IZA IBAÑEZ FELIX IZAGA GONZALEZ DE ARTAZA JOSE IGNACIO IZAGA ORTIZ DE LANDALUCE JOSE IGNACIO IZAGA ORTIZ DE LANDALUCE JOSE IZQUIERDO CORRES LORENZA IZQUIERDO DELGADO RAUL IZQUIERDO ANTONIO ESTEVEZ RASERRAT IZQUIERDO IZQUIERDO GONZALO MONTSERRAT IZQUIERDO GONZALO JOSE MARIA IZQUIERDO MARTINEZ JOSE MARIA IZQUIERDO MARTINEZ DEMETRIO IZQUIERDO PEREZ DEMETRIO IZQUIERDO PEREZ JULIAN IZQUIERDO SAEZ JOSE IGNACIO JACA MICHELENA JUAN MARTIN JACA ZABALA JUAN MARTIN JACA ZABALA MARIA ARANZAZU JALON MANZANO JARDINES DE LASS DEARTE SLARTE JARDINES JARDINES DE LARTESARTE JATXO S.A. JATXO S.A. JATXO S.A. JATXO S.A. JATXO S.A. JATXO S.A. JATXO S.A. JATXO S.A. JATXO S.L. JATXO S.L. JATXO S.L. FERNANDO JAUREGUI ECHEANDIA FERNANDO JAUREGUI ECHEANDIA FERNANDO JAUREGUI ECHEANDIA JON JAUREGUI IZAGUIRRE FRANCISCO JAVIER JAUREGUI LOPEZ DE ARCAUTE ANTONIA JAUSON PEREZ ASCENSÃO JAUSON PEREZ ASCENSÃO JAUSON PEREZ JESUS ​​JAUSON PEREZ LUCIA JAUSON PEREZ ENRIQUE JAUSORO QUINCOCRES JAY. JAYEZ-INARKI S.L. JAYEZ-INARKI S.L. SANTIAGO RAMON JIMENEZ AMAYA SANTIAGO RAMON JIMENEZ AMAYA SANTIAGO RAMON JIMENEZ AMAYA SANTIAGO RAMON JIMENEZ AMAYA SANTIAGO RAMON JIMENEZ AMAYA SANTIAGO RAMON JIMENEZ AMAYA SANTIAGO RAMON JIMENEZ AMAYA SANTIAGO RAMON JIMENEZ AMAYA SANTIAGO RAMON JIMENEZ AMAYA SANTIAGO RAMON JIMENEZ AMAYA RAUL JIMENEZ ANDRADES ROSARIO JIMENEZ ANDRADES ROSARIO JIMENEZ ANDRADES ROSARIO JIMENEZ ANDRADES MARINA JIMENEZ ANTI MARINA JIMENEZ ANTI

BOTHA 138. zenbakia

9.201

B. FITXA. B. Litekeena da. EXP. IKASI P. APIRILEA.

1987/3.236 1997/91 1997/91 2000/11.574 2000/11.574 2000/11.574 2000/1.357 2000/1.357 2000/1.357 1997/4.323 1994/16.046 1993/1.756 1997/305 1993/4.692 1993/4.692 1993/4.692 4.692 1993 /4.692 1993/4.692 1999/1.102 1993/63.293 1993/63.293 2000/12.270 2000/11 1994/8.517 1999/472 1999/472 1999/472 1999/472 1999/472 1999/472 1999/472 1999/472 /14.426 1997 / 1.024 2000 / 10.268 2000 / 10.720 2000 / 10.720 1999 / 10.720 1999/10.703 1999 / 3.763 1999 / 3.763 1999 / 3.763 1999 / 3.763 1999 / 3.763 1989/583 1989/583 1989/583 1989/583 / 583/583 / 583/583 583/583 1989/583 1989/583 1989/583 1989/583 2000/583 2000/5794 2000/1794 2000/10.794 1994/10.794 1994 / 10.794 1994 / 5.831 1994 / 5.831 1999/250 2000 / 10.140 1993 / 63.824 1993 / 5.831 673/673/631 /673 4.353 1994/5.744 1998/3.238 1998/3.238 1998/3.238 1997/13.373 1997/13.373 1997/13.373 1997/13.373 1997/13.373 1997/13.37373 1997/13.373 1997/13.373 1913.3.373. /13.373 1994/9.766 1996/1.665 1996/1.665 1996/1.665 2000/11.176 2000/11.176

2000/53.066 2000 / 43.737 2000 / 43.898 2000 / 50.581 2000 / 50.582 2000 / 50.582 2000 / 50.583 2000 / 50.583 2000/46.517 2000/46.517 2000 / 46.517 2000 / 46.518 2000 / 46.518 2000/46.518 2000 / 46.186 2000/46.518 2000/44.186 2000/42.186 2000/42.186 /2000 50.677 2000/53.276 2000/54.601 2000/41.515 2000/42.115 2000/53.139 2000/46.524 2000/44.310 2000/53.238 2000/44.233 2000/44.234/53.2 2000/50.162 2000/50.163 2000/44.670 2000/52.853 2000/52.854 2000/52.855 2000/52.856 2000/52.857 2000/52.858 2000/52.859 2000/49.023 2000/49.027 2000/49.028 2000/49.029 2000/49.030 2000/52.929 2000/ 52.930 2000/52.931 2000/49.646 2000/49.647 2000/49.648 2000/ 44.326 2000/43.093 2000/53.158 2000/42.760 2000/54.430 2000/43.245 2000/41.520 2000 2000/54. /44.359 2000/44.360 2000/44.361 2000/44.362 2000/44.363 2000/44.364 2000/44.365 2000/44.366/44.366/44,304/4,304/44,304/44,304/44,304/44,304 30. /44.370 2000/54.858 2000/51.372 2000/51.373 2000/51.374 2000/46.560 2000/46.561

9.202

ALHAO ez. 138

2000ko azaroaren 29a, asteazkena - 2000ko azaroaren 29a, asteazkena

ZERGAK ORDAINDU BEHAR DUEN SUJUNTZAILEA

CARLOS JIMENEZ BLAZQUEZ CARLOS JIMENEZ BLAZQUEZ CARLOS JIMENEZ BLAZQUEZ PEDRO JIMENEZ BLAZQUEZ CESAREO JIMENEZ BORJA CESAREO JIMENEZ BORJA CESAREO JIMENEZ BORJA CESAREO JIMENEZ BORJA EMILIO JIMENEZ BORJA EMILIO JIMENEZ BORJA FILOMENA JIMENEZ CLAVERIA FILOMENA JIMENEZ CLAVERIA JOSE JIMENEZ CLAVERIA JOSE J ASIME CLAVERIA DUQUENIZ DUQUENIZIER JIMENEZ ELETA FRANCISCO JIMENEZ ESTEVEZ FRANCISCO JIMENEZ ESTEVEZ FRANCISCO JIMENEZ GABARRI FRANCISCO JIMENEZ GABARRI JOSE ANTONIO JIMENEZ GABARRI JOSE ANTONIO JIMENEZ GABARRI JOSE ANTONIO JIMENEZ GABARRI MARIA PILAR JIMENEZ GABARRI MARIA PILAR JIMENEZ GABARRI MARIA PILAR JIMENEZ GABARRI RAFAEL JIMENEZ GALLEGO ANTEA JIMENEZ GARAY Jesus Jimenez Garcia JIMENEZ ANA MARIA JIMENEZ JIMENEZ ANA MARIA JIMENEZ ANA MARIA JIMENEZ JIMENEZ ANA MARIA JIMENEZ JIMENEZ ANA MARIA JIMENEZ JIMENEZ ANA MARIA JIMENEZ JIMENEZ ANA MARIA JIMENEZ JIMENEZ ANGEL JIMENEZ JIMENEZ ANGEL JIMENEZ JIMENEZ ARTURO JIMENEZ JIMENEZ ARTURO JIMENEZ JIMENEZ ARTURO JIMENEZ JIMENEZ ARTURO JIMENEZ JIMENEZ WELCOME AVELINA JIMENEZ JIMENEZ CONSUELO JIMENEZ JIMENEZ CONSUELO JIMENEZ JIMENEZ CONSUELO JIMENEZ JIMENEZ CONSUELO JIMENEZ JIMENEZ CONSUELO JIMENEZ JIMENEZ EUGENIO JIMENEZ JIMENEZ EVA JIMENEZ JIMENEZ JESUS ​​​​​​JIMENEZ JIMENEZ JESUS ​​​​​​JIMENEZ JIMENEZ JOSE MARIA JIMENEZ JOSE MARIA JIMENEZ JIMENEZ JIMENEZ JIMENEZ JIMENEZ JIMENEZ JIMENEZ JUAN JIMENEZ JIMENEZ JUAN JIMENEZ JIMENEZ JUAN JIMENEZ JIMENEZ JUAN BELLA JIMENEZ JIMENEZ MARIA BELLA JIMENEZ JIMENEZ MARIA BELLA JIMENEZ JIMENEZ MARIA DOLORES JIMENEZ JIMENEZ MARIA PAZ JIMENEZ JIMENEZ MARIA PILAR JIMENEZ JIMENEZ MARIO JIMENEZ JIMENEZ MARIO ENRIQUE JIMENEZ JIMENEZ MARIO ENRIQUE JIMENEZ JIMENEZ MARIO ENRIQUE JIMENEZ JIMENEZ JIMENEZ MARIA

B. FITXA. B. Litekeena da. EXP. IKASI P. APIRILEA.

1996/1451 1996 / 1.451 1996 / 1.451 1999 / 4.036 1993 / 4.036 1993 / 4.036 1993 / 4.036 1993 / 4.036 1993 / 61.447 1993 / 2.853 1998 / 2.853 1993 / 4.037 1993 / 4.0377 / 101. /4.037/4.037/4.037/4.03.103. 1.614 2000 / 1.614 2000 / 11.755 2000 / 11.032 2000 / 11.032 1993/11.106 1993 / 64.106 1993 / 12.383 1994 / 12.383 1994 / 12.383 2000 / 12.383 2000 / 12,383 2000 / 12.829 2000 / 6.82929, 1998, 2000/689 2000 / 6.829 2000 / 6.829, 1998. /5.435 1994 / 5.435 1994 / 5.435 1999 / 2.702 1998 / 1.917 1998 / 1.917 1998 / 12.777 1993 / 4.527 1988 / 4.527 1996 / 3.127 1996 / 2.127 1997 / 4.145 1993 / 63.769 1993/631 / 6.86il 1994/6.861 1994/6.861 1994/6.861 1994/6.861 1994/6.861 1993/66.447 1993/66.447 1994/15.542 1993/61.444 1994/15.542 1993/61.444 1993/61.444444444444444/40/12.442 1996/61.44/61.44444444444444/40. 4.475 1996 / 4.475 1994 / 17.571 1993/10.344 1993 / 5.271 1993 / 5.271 1996 / 7.091 1996 / 7.280 1993 / 11.280 1993 / 11.280 1993 / 114.448 1993 / 64.448 1999 / 1.876 1999 1997 / 9.884 1994 /7.003 1997/4.300 1997/4.300 1997/4.300 1997/4.300

2000/42.991 2000/42.992 2000/42.993 2000/41.526 2000/48.687 2000/48.688 2000/48.689 2000/48.690 2000/41.521 2000/53.067 2000/53.465 2000/53.466 2000/49.453 2000/49.454 2000/53.869 2000/43.820 2000/ 43.821 2000/43.822 2000/49.586 2000/52.761 2000/52.762 2000/49.414 2000/49.415 2000/46.546 2000/46.547 2000/53.867 2000/43.936 2000/43.937 2000/54.972 2000/41.527 2000/43.379 2000/49.202 2000/49.203 2000 /49.204 2000/49.205 2000/53.173 2000/55.032 2000/48.875 2000/48.876 2000/55.019 2000/46.534 2000/46.535 2000/46.536 2000/55.311 2000/44.183 2000/55.103 2000/53.412/42222222222222222222222 2000/43.088 2000/43.089 2000 /43.090 2000 / 54.582 2000 / 54.583 2000 / 54.528 2000 / 46.529 2000 / 46.529 2000/46.529 2000 / 50.793 2000/46.530 2000/46.530 2000/46.530 2000/46.530 2000/46.530 2000 / 46.530 2000/46.530 2000/46.530 2000/46.530 2000 / 46.794 2000 / 46.794 2000 / 46.531 2000 / 46.531 2000 / 46.531 2000/46.531 2000 / 46.431 2000 / 46.431 2000 / 46.453 2000/43.431 2000 / 46.453 2000/43.452 2000 / 43.272 2000 / 49.091 2000 / 49.212 2000 / 54.212 2000 / 44.139 2000/53.426 2000/46.558 2000/49.295 2000/46.559 2000/49.296 2000/49.297 2000/44.702 2000/55.352 2000/55.353 2000/51.650 2000 /41.525 2000/54.935 2000/43.157 2000/55.149 2000/55.150 2000/55.151 2000 /55.152

ZERGAK ORDAINDU BEHAR DUEN SUJUNTZAILEA

NATALIO JIMENEZ JIMENEZ NATALIO JIMENEZ JIMENEZ VANESSA JIMENEZ JIMENEZ VANESSA JIMENEZ JIMENEZ BLANCA ROSA JIMENEZ LOPEZ JOSE LUIS JIMENEZ LOPEZ BASILIO JIMENEZ LOZANO JOSUE JIMENEZ LOZANO JOSUE JIMENEZ LOZANO MARIA JIMENEZ LOZANO MARIA JIMENEZ LOZANO FRA MARIA JIMENEZ LOZANO FRA MARIA JIMENEZ LOZANO FRA MARIA BELLA JAVIER JIMENEZ MARCAS FCO. Javier Jimenez Marcas Arancha Jimenez Martínez Carmelo Jimenez Marzo Carmelo Jimenez Marzo Carmelo Jimenz Marzo Pilar Jimenz Marzo Juan Jimenz Jimenz Jimenz Jimene Jimenz Jimenz Jimenz Jimenz Jimenz Jimenz Jimenzozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozoza MARIANO JIMENEZ RUIZ MARIANO JIMENEZ RUIZ JOSE IGNACIO JIMENEZ RUIZ DE LOIZAGA JOSE IGNACIO JIMENEZ RUIZ DE LOIZAGA EUGENIO JIMENEZ SAEZ EUGENIO JIMENEZ SAEZ EUGENIO JIMENEZ SAEZ MANUEL JIMENEZ SAEZ MANUEL JIMENEZ SAEZ JUANA EUDES JIMENEZ SOJO NEKANE JIMENEZ SOJO TOMAS JIMENEZ VICTORIANO IGNACIO JIMENEZ DE ABERASTURI FORONDA IGNACIO JIMENEZ DE ABERASTURI FORONDA IGNACIO JIMENEZ DE ABERASTURI FORONDA IGNACIO JIMENEZ DE ABERASTURI FORONDA MIGUEL ANGEL JIMENEZ DE JUBERA SANCHEZ MIGUEL ANGEL JIMENEZ DE JUBERA SANCHEZ FLORENTINO JIMENO TOMAS FLORENTINO JIMENO TOMAS MERCEDES JOSE MARIA ARANA S.L. JOSEBA IÑAKI JUARROS OSTOLAZA MARIA ISABEL JUBERA ARANSAEZ ALBERTO JUNGUITU IÑIGUEZ DE HEREDIA MARIA. HANS ALBIN KARLSSON KARLSSON MIKEL ALEJANDERO KARLSSON REDONDO MIKEL ALEJANDERO KARLSSON REDONDO ANA KASTRESANA HERRAN

BOTHA Ez. 138 B. DISTRIBUZIOA. B. Litekeena da. EXP. IKASI P. APIRILEA.

1997/1589 1997 / 1.589 2000 / 10.665 2000/10.665 1997/10.665 1997 / 10.613 1993 / 10.613 1993 / 10.613 1994 / 8.670 1994 / 8.670 1994 / 8.670 1994/1670 1994/1670 1994/954 1994 / 954 2000/11. 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997/882/882/882/882/882/882/882. 4.088 1997/4.088 1997/4.088 2000/9.989 1997/4.281 1994/6.085 1994/6.085 1995/7.111 1995/7.111 1996/3.016 1996/3.016 1996/3.016 1996/3.016 1996/3.016 1996/3,016 20000015/1.521/1.521/1.521199999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 / 2.253 1996 / 2.103 1996 / 2.103 1993 / 65.526 1993 / 65.526 1993 / 65.526 1993 / 65.526 1999 / 65.526 1998/1999 2000 / 10.862 2000 /10.862 2000/10.585/10.585/1008 1997/ 1.762 1997/ 1.762 1997/ 1.762 1994/ 19.392 1994/ 19.392 1992/270 1994/ 6.664 1994/375 1998/626 1998/626 1998/626 1998/626 1994/958 1994/ 958. 1994/958 53592 53592 53592 53592/857/626 1994/958 1994/853 1992/853 1992/853 1997/853 1997/853 1994/882 1994/853 1994/853 1994/853 1994/853 1994/853 1994/853 1994/853 1994/853 1994/853 1994/853 1994/853 1994/853 1994/853 1994/853 1994/853 1994/853 1994/853 1994/853 1994/853 1994/853 1994/853 1994/853 1994/853 1994/853 1994/853 1994/853 1994/853 1994/853 1994/853 1992/1381 1992 / 11.381 1999/115616 1994/115610 / 11.381 2000 / 11.381 1999/1156 1994/15616 1994/11510 / 11.381 2000 / 11.381 1999/15615610 / 11.381 1999 / 11.381 2000/11561 2000/1181 1999 ///381 115615610/11.381. 1996/2.516 1996/2.516 1996/2.516 1996/2.516 1993/66.895/2.5899 /11.578 1994/11.578 2000/9.181 2000/9.181 2000/9.181 2000/9.181 2000/9.181 2000/9.181 2000/9.181 2000/9.181

2000/50.936 2000/50.937 2000/52.793 2000/52.794 2000/54.461 2000/52.231 2000/54.495 2000/53.370 2000/48.413 2000/48.414 2000/53.120 2000/54.071 2000/54.072 2000/50.40/2000/2000/50.40 51.937 2000 /51.938 2000/51.939 2000 / 43.363 2000 / 43.138 2000 / 55.138 2000 / 50.006 2000 / 50.006 2000/50.957 2000 / 51.958 2000 / 51.958 2000 / 51.958 2000 / 51.958 2000 / 44.136 2000 / 44.136 2000 / 44.136 2000 / 44.137 2000 / 44.137 2000 / 44.137 2000 / 44.14.136 2000 / 44.137 / 52.140 / 52.140 / 44 . /55.289 2000/44.205 2000/54.293 2000/55.090 2000/55.091 2000/55.092 2000/42.619 2000/49.764 2000/49.525 2000/54.350 2000/41.523 2000/46.542 2000/54.350 2000/41.523 200/46.542. 2000/46.537 2000/46.538 2000/46.539 2000/48.749 2000/48.750 2000/43.165 2000/42.983 2000/53.049 2000/43.499 2000/51.355 2000/51.356 2000/43.499 2000/51.355 2000/51.356 2000 51. 52.025 2000/52.026 2000 /42.414 2000/42.415 2000/54.791 2000/46.571 2000/46.572 2000/44.499 2000/42.587 2000/54.792 2000/46.571 2000/46.572 2000/46.572 2000/44.499 2000/42.587 2000/54.792 2000/54.792 2000/46.571 /46.577 2000/46.578 2000/44.342 2000/54.055 2000/44.716 2000/55.356 2000/42.799

ALHAO ez. 138

2000ko azaroaren 29a, asteazkena - 2000ko azaroaren 29a, asteazkena

ZERGAK ORDAINDU BEHAR DUEN SUJUNTZAILEA

ANA KASTRESANA HERRAN ANA KASTRESANA HERRAN ANA KASTRESANA HERRAN ANA KASTRESANA HERRAN KEIT S.L. KEIT S.L. KEIT S.L. KEIT S.L. KEIT S.L. KEIT S.L. Achour Kelal Said Kelal Carlos Knorr Ferran Mirena Knorr Borras Ferran Mirena Knorr Borras Ferrar Borras Maria Knorr Defredo Knorr Janorr Ugarr Ugarr Ugarr Sorlos WILLIAM KNORR SCHUSS WILLIAM KNORR SCHUSS LA VELETA S.C. Benjamin Labeaga Duke Maria Aranzazu Laborda Otduy Peter Louis Labrador Louis Labrador Louis Labrador Saudável Ana Maria Lacalle Aloa Leonardo Ignatius Lacnacio Novoaa Leonardo Novoaa, 1 Maria Lacasa Fernandez Elsa Laconcha Ibañoz Barber Perea Jesus Thief Deea Angels , Lasal Carlos Perea Lagoon Lagoon Perea Garas Lagoon Lagoon Lagoon, Portilla Luis Maria The Luis Maria The Portilla Julio Lalio Lalio Lalio Laancha Garcia Garcia Garcia Garcia Garcia Garcia Garcia folha, Fernando Landa, 100, JOSEPH ANTONIO LANDERAS LOPEZ JOSEPH ANTONIO LANDERAS LOPEZ JOSEPH LANDER ANTONIO ANTONIO AS LOPEZ AURELIANO THE AURELIANS LAORDEN DAMS OF ANTONIO REVERSE TURMS ANTONIO REVERSE OF TURMS

B. FITXA. B. Litekeena da. EXP. IKASI P. APIRILEA.

1993/66.309 1993/66.309 1993/66.309 1993/66.309 1994/9.029 1994/9.029 1994/9.029 1994/9.529 1994/9.529 1994/9.029 1994/9.029 1994/9.029 22.098/2.570 1998/2.570 1993/220 2000 9/22.100. 10.226 1997 / 13.181 1992 / 13.181 1993 / 66.269 1993 / 66.269 1993 / 3.946 1993 / 3.946 1993 / 3.946 1998 / 3.946 1998 / 3.946 1998 / 8.787 1999 / 12.787 1999 / 5.888 2000 / 4.784 20000 / 4.784 1997/6014 1993/66. /66.467 1993/66.467 1993/66.467 1993/66.089 1999/080 1999/470 1999/470 1999/470 1999/16247 1999/1626 1999 / 61.626 1993 / 61.498 1993 / 61.498 1993 / 61.498 1993 / 61.4983 1993 / 61.239. 1993/66.897 1993 / 12.431 1997 / 7.462 1997 / 7.462 1997 / 7.462 2000 / 7.462 2000 / 7.412 2000 / 12.734 2000 / 12.739 2000 / 12,269 2000 / 2.160 2000 / 2.168 1994 / 15.268 1995 / 12.722 2000 / 1.563/164 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1997/1.101. 6.416 1996 / 6.416 1996 / 6.416 1998 / 2.042 1998 / 2.042 1998 / 5.882 1999 / 5.860 1999 / 5.200 1999 / 5.200 1997/33 1997/33 1997/33/33 1997/33/33 1997/33/33 1997/33/33 1997/33/33 1997/33/33 1997/33/33 1997/33/33 1997/33/33 1997/33/33 1997/33/33 /33/33 1997/33/33/333/33121/33/33/33/33/33/33/33/333/33121/31/33/33/33/33/33/33/33 3121/33 /33/33/33/33/33/33121/33/33/33/33/33/33/33121/33/33/33/33121/33/33/33121/331/33/33121/1510, 1997 /33 1997/33 1997/33 1997/33 1997/33 1997/33 1994 1994 1994 / 953 1994/ 953 1990/ 739 1990/ 739 2011.504 1994 1994

2000 / 42.800 2000/42.801 2000 / 42.802 2000 / 42.803 2000 / 42.803 2000/42.803 2000 / 50.541 2000 / 50.542 2000 / 50.542 2000 / 50.543 2000 / 50.544 2000 / 50.544 2000 / 50.545 2000 / 50.544 2000 / 53.822 2000 / 53.892 2000 / 53.068 2000 / 50.474 2000 / 50.475 2000 / 50.475 2000 / 50.475 50.476 2000/53.414 2000/53.234 2000/42.780 2000/46.582 2000/46.583 2000/46.584 2000/46.585 2000/43.191 2000/54.638 2000/53.433 2000/55.317 2000/44.7599 /42.837 2000/54.463 2000/54.464 2000/41.531 2000/ 41.532 2000/41.533 2000/43.652 2000/50.125 2000/50.126 2000/41.534 2000/41.535 2000/53.871 2000/50.122 2000/41.534 2000/54.677 2000/53.574 2000/52.232 2000/52.233 2000/52.234 2000/42.203 2000/55.333 2000/41.504.040.405.040.040.040.040.040.040.040.2000 43.234 2000 / 54.656 2000/54.657 2000 / 54.467 2000 / 49.468 2000 / 49.468 2000 / 53.874 2000 / 53.316 2000 / 50.317 2000 / 50.317 2000 / 50.317 2000 / 55.308 2000 / 55.309 2000 / 55.309 2000 / 44.092 2000 / 41.54444408 2000/55. /42.009 2000/42.010 2000/46.605 2000/46.606 2000/52.128 2000/52.129 2000/52.130

ZERGAK ORDAINDU BEHAR DUEN SUJUNTZAILEA

MILAGROS LARRAÑAGA ECHEVERRIA ISMAEL LARRAÑAGA GARCIA MARIA ICIAR LARRAÑAGA MAITZEGUI LARRABETXU PINTURAS S L JOSE MIGUEL LARRABIDE MESANZA FRANCISCO JAVIER LARRAINZAR IRIGOYEN JESUS​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​PEREZ DE LENDIGUREN DE MENDIGUREN JUSTO LARRAURI PEREZ DE MENDIGUREN JUSTO LARRAURI PEREZ DE Mendiguren justo larrauri perez de mendiguren igor Larrauri Roman Igor Larrauri Roman Igor Larrauri Roman Igor Larraui Roman Igor Larrauri Roman Igor Larrauer Roman Roman Sinker Larra Larrum Larma Larma Laser Larra São São São São São São São São São Maria Roman Mario Larrea Larra Laser Ibara Ibanez RODRIGUEZ BORJA LASAGABASTER RODRIGUEZ JOSE MARIA LASARTE BERGANZO DANIEL LASARTE CASADO ROBERTO LASARTE POTES FERNANDO JOSE LASCARAY ZUGAZA MARIA JOSE LASERNA NUÑEZ PABLO LASO BIURRUN PABLO LASO BIURRUN PABLO LASO BIURRUN PABLO RUN PABLO LASO BIURRUN PABLOUN LASO BIURRUN PABLO LASO BIURRUN PABLO LASO BIURRUN PABLO RUN PABLO LASO BIURRUN PABLOUN LASO BIURRUN PABLO . GOTZON LASQUIBAR ZARANDONA GOTZON LASQUIBAR ZARANDONA PILAR LASTRA GUTIERREZ JAVIER LASTRA RUIZ JAVIER LASTRA RUIZ JAVIER LASTRA RUIZ JAVIER LASTRA RUIZ JOSE MARIA LATORRE VIGURI FRANCISCO LAUSIN AGUDO FRANCISCO LAUSIN AGUDO RAFAEL LAVIN ARMENTIA FERNANDO LAZARO GERARDO ANTONIO LAZCOZ STENOZ ANTONIO LAZCOZ STENOZ SANDRO LEAL FERNANDEZ DE MATAUCO SANDRO LEAL FERNANDEZ DE MATAUCO SANDRO LEAL FERNANDEZ DE MATAUCO MARIA CRISTINA LEBANTINI MARTINEZ ROBERTO LEBRERO PANIZO ROBERTO LEBRERO PANIZO RAMON SENEN LECHE FERNANDEZ RAMON SENEN LECHE FERNANDEZ RAMON SENEN LECHE FERNANDEZ MARIA LEDO UZQUIANO JESUS ​​MARIA LEDO UZQUIANO ALVARO LEGARDA PASTOR SAN -MILLAN LEGARDA PEDRO LEGARDA SAN-MILLAN JOSE MARIA LEKUONA FERNANDEZ JOSE MARIA LEKUONA FERNANDEZ JOSE MARIA LEKUONA FERNANDEZ JOSE MARIA LEKUONA FERNANDEZ JOSE MARIA LEKUONA FERNANDEZ JUAN MARIA LEKUONA MARASA JUAN MARIA LEKUONA MARASA JUAN MARIA LEKUONA MARASA BALBINO LENS GASTAMINZA RODRIGO LEON BALBAS LEA GONZALO LEON ONTAÑON MARTIN JORGE JUAN JOSÉ LATONA MURO

BOTHA 138. zenbakia

9.203

B. FITXA. B. Litekeena da. EXP. IKASI P. APIRILEA.

1994 / 16.886 1996 / 8.759 2000/8555 2000 / 11.855 1999/1762 1999/515 2000/58 1993 / 61.515 1993 / 61.515 1993 / 61.515 1988/61.515 1988 / 4.401 1988 / 4.401 1988/4401 1988 / 4.401 4.401 1994 / 7,821 1994 / 7.821 1994 / 7.821 1994 / 7.821 1994 / 7.821 1994 / 7.821 1994 / 7.821 1994 / 7.821 1994 / 7.821 2000 / 12.922 2000 / 12.256 1997/1078 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 . 2000 20002.2.2.2.20792. 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000/10 / 11.850 / 1.110 eta 11.850 / 1.110 10.082 1991 / 10.082 1991 / 10.082 1991 / 10.082 1991 / 10.082 1991 / 10.082 1991 / 10.082 1991 / 10.082 1991 / 10.082 1991 / 10.082 1993 / 10.082 1993 / 66.393 1993 / 162.1939 1993 / 66.393 / 12.125 / 66.3.125 / 66.3.125/66 1994/1680 1994 / 16.680 1994 / 16.680 1994/1680 1997/1680 1997 / 7.499 1997 / 7.499 1997 / 10.335 1992 / 12.677 1992 / 1.421 1997 / 9.745 1997 / 9.745 1994 / 9.561 1994 / 8.573 1999 / 7.450 1999 / 7.450 1999 / 7.450 1998/987 1988/812 1988/810 1988/810 1997 / 8.730 1997/8330 1997 / 8.730 1997 / 8.730 1994 / 3.804 1994 / 3.666 1996 / 2.666 1996 / 2.666 1996 / 2.666 1996 / 2.666 1996 / 2.666 1996 / 2.666 1996 / 2.666 1996 / 2.666 1996 / 2.666 1996 / 2.666 1996 / 2.666 1996 / 2.666 1996 / 2.666 1996 / 2.666 1996/2666 1995/3.534 2000/10.568 2000/5.228 1998/585

2000/41.547 2000/55.146 2000/48.843 2000/44.804 2000/41.548 2000/43.656 2000/43.783 2000/41.550 2000/41.551 2000/41.552 2000/41.550 2000/41.551 2000/41.552 2002/41.550 2000/41.551 2000/41.552 2002/ 2000/41.552 2000 / 41.552 2000 / 41.550 2000 / 41.552 2000/41.552 2000 / 41.555 2000/41.551 2002/41.551 2000/41.551 2000/41.552 2000 / 41.552 2000 / 41.552 2000 / 41.552 2000/41.552 2000/41.552 2000 / 41.5512 2000 / 41.551 2000 / 41.552 2000 / 41.552 2002 / 41.552 2002 / 41.550 2000 / 41.550 2000 / 41.551. 46.614 2000/43.770 2000/43.771 2000/54.916 2000/54.917 2000/54.918 2000/54.919 2000/54.920 2000/44.297 2000/53.477 2000/41.554 2000/53.135 2000/54.410 2000/43.167 2000/43.976 2000/54.984 2000/53.877 2000 /43.943 2000/44.704 2000/46.623 2000/42.616 2000/49.174 2000/49.175 2000/49.176 2000/49.177 2000/49.177 2010/49.174 2000/49.175 39. 2000/51.052 2000 / 51.052 2000/51.055 2000/51.555 2000/41.937 2000 / 48.938 2000 / 48.938 2000 / 48.134 2000 / 48.134 2000 / 48.134 2000 / 48.134 2000 / 48.138 2000 / 48.134 2000 / 48.134 2000 / 48.134 2000 / 48.134 2000/48.134 2000 / 48.134 2000/48.134 2000/48.134 2000 / 46.632 2000 / 46.632 2000 / 46.632 2000 / 46.632 2000 / 46.633 2000/46.632 2000/46.633 3/4632 2000/46.632 3/44.302 2000/4632. 46.634 2000/46.635 2000/46.636 2000/41.556 2000/46.649 2000/53.881 2000/44.439 2000/46.650 2000/46.651 2000/46.642 2000/46.643 2000/53.878 2000/53.879 /55.331 2000/43.786 2000/51.348 2000/51.760 2000/ 43.706 2000/44.718 2000/53.388

9.204

ALHAO ez. 138

2000ko azaroaren 29a, asteazkena - 2000ko azaroaren 29a, asteazkena

ZERGAK ORDAINDU BEHAR DUEN SUJUNTZAILEA

Pablo Joseph Leza Uriarte Pablo Jose Leza Uriarte Iraide Lezamiz Belarinaga Juan Maria Maria Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Llano Elcid Carlos Enrique Llano Jimenez Llano Ricote Jose Felix Llano Viteri Laureano Llano VITARDO ANTO ANTOL LICERO RICREDO ALLANO VERATO ROCERO ROUCHBO ROBERTO Angela Longin Barroso Alvarez Ana Cristina Lopez Argotez Argotez Ana Cris a Critinanananananana anas Cristina ana Cristina ana Cristina ana Cristina ana Cristina ana Cristina ana Cristina Lopez Argotez Argotez Lopez argote Fernando Lopez Argote FERNIA, Amaya Lopez Arroyo Angeles Lopez Lopez Bayona Roberto Belameondia Lopez Benito Ricardo Lopez Ricardo Lopez Era Margarit Julita Lopez Helas Henasso Romon , Hernandez, Sagnates Lorenzo Lopez Jose Luis Lawrence Lopez Lopez I Jose Lopez Esquerda Jose Roberto Lopez andre LOPEZ PASCUAL ALBERTO LOPEZ ROCK FRANCIS LOPEZ PEREDA FRANCIS LOPEZ PEREDA FRANCIS LOPEZ PEREDA

B. FITXA. B. Litekeena da. EXP. IKASI P. APIRILEA.

1997 / 11.870 1997 / 11.870 2000/11.855 2000 / 12.855 2000 / 10.608 2000 / 10.608 2000 / 10.608 2000 / 10.608 2000 / 10.608 2000 / 10.608 2000 / 10.608 2000 / 10.608 2000 / 10.608 2000 / 10.608 1993 1993 1993 / 62.999 / 7.483 9.203 / 9.203 9.203 / 9.203 / 9.203 / 9.203 /9.203 2003.2.9.200. 12.172 2000/12696 1994/2268 1996 / 2.919 1996 / 2.919 1919 1919 1919 1919 1919 1919 1919 1919 1919 1919 1919 1919 192284 / 4.228 192284 / 4.228 1920 / 3.970 / 3.970 2000 / 3.970 2000 / 3.970 6.133. /7.505 1993/64.931 1994/1.100 1994/1.100 1994/1.100 1994/1.100 1994/1.100 1994/16.893 1994/16.802/1994/16.809. 2000/17/21 - 10.811 2000/10.811 1994/957 1993/957 1993/957 1993/957 2000/957 2000/957 2000/957 2000/957 2000/957 1993/957 1993/957 2000/957 1996/409/402/402/1910/61.586/3.179 1996/409/402/402/1910/61.586/3.179 1996/409/409/4016/1402. / 4075 1995/4075 1995/4075 1995/4075 1995/4075 1996/412 1997/10.112 2000 / 11.297 2000 / 11.297 2000 / 11.297 2000 / 11.610 2000 / 11.610 2000 / 11.610 1993133 66/66/66/66/66/66/66/66/66 /66/66/66 /66/66/60/60/66/66/60/60/60 198 /9.631 2000/9.563 2000/8.118 2000/8.118 2000/8.118 2000/8.118 2000/9.563 2000/8.118 2000/8.118 2000/8.118 2000/8.118 2000/9.563

2000/43.032 2000/54.553 2000/55.384 2000/46.654 2000/46.655 2000/46.656 2000/46.657 2000/53.070 2000/48.423 2000/54.621 2000/43.502 2000/53.595 2000/53.596 2000/54.705 2000/41.558 2000/42.747 2000/ 49.469 2000/54.341 2000 / 43.341 2000 / 44.109 2000 / 44.110 2000/44.110 2000/44.110 2000/46.110 2000 / 46.659 2000 / 46.660 2000/46.660 2000 / 41.560 2000/41.560 2000/41.560 2000 / 41.658 2000 / 41.658 2000 / 41.65828 2000 / 41.560 200/42. /43.353 2000/42.504 2000/42.199 2000/42.200 2000/42.201 2000/42.202 2000/54.159 2000/46.688 2000/46.689 2000/43.249 2000/43.250 2000/42.37777777777777777777777777777. 2000/46.695 2000/46.696 2000/42.631 2000/43.189 2000/43.190 2000/54.637 2000/46.706 2000/46.705/40.2040/40.702/40.2040/2000/43.190 /46.686 2000/46.687 2000/41.564 2000/53.386 2000/43.511 2000/46.668 2000/46.669 2000/52.850 2000/52.851 /54.687 2000/41.561 2000/46.676 2000/46.677 2000/46.678 2000/46.679 2000/46.680

ZERGAK ORDAINDU BEHAR DUEN SUJUNTZAILEA

Jesus Lopez Perez Jose Manuel Perez Maria Jose Lopez Prieto Antonio Emilio Lopez Rodriguez Antonio Emilio Lopez Rodriguez Pedroguez Rodriguez Vicente Lopez Romero Vicente Lopezopere Sanchezerzerzerzerzeroze JOSE MARIA LOPEZ TOMAS EMILIO LOPEZ URIA MARIA DOLORES LOPEZ VALLEJO MARIA DOLORES LOPEZ VALLEJO AITOR LOPEZ VARGAS VARGAS AITOR AITOR JOSE AITOR AITOR LOPEZ MARIA LOPEZ VELEZ DE ELORRIAGA JOSE MARIA LOPEZ VELEZ DE ELORRIAGA RAMIRO LOPEZ VILCHES MARÍA DEL MAR LOPEZ VILLARREAL SAGRAURI ALDA CORRAS LUIS FERNANDO LOPEZ ALDA CORRAS LUIS FERNANDO LOPEZ ALDA CORRAS AMAYA LOPEZ DE ARBINA LOPEZ DE ARBINA LOPEZ DE ARBINA LOPEZ DE ELORRIAGA LOPEZ DE ARBINA LOPEZ GRANAZROÑ DE LOPEZ DE CORRAS DE HEREREDIA DE LABASTIDA JUAN CARLOS LOPEZ DE JUAN CARLOS LOPEZ DE LABASTIDA YU DE JUAN ABAD DE LABASTIDA JAVIER LOPEZ DE JUAN ABAD LOPEZ DE JUAN ABAD SANTOS EDUARDO JOSE LOPEZ DE LA CALLE EDUARDO LOPEZ-FALL DE LABASTIDA LASTROPEA DE ARAZONA-FALLA LOPEZ DE ARAZOA-FALL MARIA ARACELI LOPEZ DE LA CALLE CASABONA DE LANDACHE GONZALEZ RICARDO LOPEZ DE LANDACHE GONZALEZ LAJALEZ DE JOPERI DE FERNA HERAS ANA MARIA LOPEZ DE LUZURIAGA GANCHEGUI ANA MARIA LOPEZ DE LUZURIAGA GANCHEGUI LOPEZ DE LUZURIAGA GANCHEGUI LOPEZ DE MIGUEL ANGEL DE UIZLUZURIA LOPEZ DE LUZURIAGA GANCHEGUI O MIGUEL ANGEL DE MIIZLUZURB URBINA ESTHER LOPEZ DE LUZURIAGA PEREZ DE ARRILUCEA

BOTHA Ez. 138 B. DISTRIBUZIOA. B. Litekeena da. EXP. IKASI P. APIRILEA.

2000/12.156 1994 / 7.676 1997 / 2.168 1993 / 3.549 1993/3549 1993/312 2000/10.709 2000/10/709 1994/10/086 1994/9359 2000/93110 2000/10/1110 2000/9359 2000 2000/10.110/10.110 200/10.110 2000/16086000/10. 200/200 / 2.417 2000/2000/2000 2000/2000/2000/4000/2000/2000/2000/2000/2000/2000/2000/417 1994 / 3.828 1994 / 3.828 1994 / 3.831 1996 / 4.831 1996 / 4.287 2000 / 10.661 2000 / 10.611111111181. 7.429 1994/9.635 1994/9.635 2000/10.245 2000/10. 10. 10./5.918 2000 / 4.911 2000 / 4.911 1994/990 1994/990 2000/990 2000/999 2000/999 2000/999 2000/999 2000/999 2000/9137 2000/9137 2000/9137 2000/999 2000 / 11.537 2000/1357 2000/1354 2000/1354 1998/1326 1984/4326 1984 / 4.34486 2000 / 4.3266 2000 / 4.444484 / 4.44484 / 4.44484 / 4.44484 / 4.445 200/776 2000 / 7.876 2000 / 4.44484/444584 / 4.445 200/7776 2000 / 7.876846688 / 7.876846688 / 7.876 2000 / 4.44484 / 4.445 200/7776 2000 / 7.876884 / 4.44484 / 4.44484 / 4.445 2000 / 7.876 2000. 508 1994 1994/508 1994/508 1994/508 1994/508 1994/508 1994/509 1994/509 1997/509 1997/509 1997/508 1997/508 1994/508 1994/508 1994/508 1994/508 1994/508 1994/508 1994/508 1994/508 1994/508 1994/508 1996/508 1996/508 1996 / 6.841 1996 / 1.551 1996 / 1.551 1987 / 523 1983 1983 1983, 8.508 1994 / 8.58 1994 8.508 1994/508 1994/508 2000/508 2000/508 2000/508 2000/508 2000/5014 2000 / 1.454 1996 / 6.171 1999 / 1.461 1993 / 5.500 1993 / 5.500 1993 / 5.500 1991/7.346 1997/ 2.596 1997/2.596 1997 1997 1997 1997 19971777777 de 1997 /4.074 2000/1.525 1999/1997/1997/1997/1997/1997

2000/46.683 2000 / 43.659 2000 / 43.287 2000 / 44.930 2000 / 50.931 2000 / 50.931 2000 / 50.931 2000 / 53.218 2000 / 49.219 2000 / 49.219 2000 / 43.219 2000 / 43.219 2000 / 43.219 2000 / 43.219 2000 / 43.167 2000 / 53.22288.2016.967 2000/43.167 2000 / 54.22288.2016.202016. 46.692 2000/46.693 2000/41.567 2000/53.885 2000/53.886 2000/54.885 2000/49.552 2000/49.553 2000/43.316 2000/54.693 2000/54.694 2000/48.870 2000/48.871 /43.736 2000/46.708 2000/46.709 2000/42.049 2000/ 42.050 2000/46.710 2000/46.711 2000/46.712 2000/42.757 2000/54.453 2000/46.716 2000/46.717 2000/46.717 2000/42.757 2000/53.894 2000/53.895 2000/53.896 2000/43.288 2000/46.723 2000/46.724 2000/43.083 2000/43.084 2000/55.192 2000/46.722 2000/43.228 2000/43.229 2000/46.728 41.582 2000/53.074 2000/43.286 2000/43.857 2000 /43.858 2000 / 43.859 2000 / 43.860 2000 / 43.860 2000 / 43.868 2000 / 50.868 2000 / 50.869 2000 / 50.869 2000/43.869 2000 / 43.258 2000 / 43.258 2000/43.941 2000/43.941 2000/43.969 2000 / 46.731 2000 / 46.731 2000 / 42.025 2000 / 42.026 2000/42.734

ALHAO ez. 138

2000ko azaroaren 29a, asteazkena - 2000ko azaroaren 29a, asteazkena

ZERGAK ORDAINDU BEHAR DUEN SUJUNTZAILEA

ESTHER LOPEZ DE LUZURIAGA PEREZ DE ARRILUCEA JUAN CARLOS LOPEZ DE MATURANA CARRASCO JUAN CARLOS LOPEZ DE MATURANA CARRASCO JUAN CARLOS LOPEZ DE MATURANA CARRASCO RAFAEL LOPEZ DE MENDIGUREN JUNGUITU RAFAEL LOPEZ DE MENDIGUREN JUNGUITU ANA LOPEZ DE MUNAIN FERNANDEZ MARIO LOPEZ DE MUNAIN MAROTTA ANTONIOZMASED LOPEZ LOPEZ DE MUNAIN ULANGA JOSE ANTONIO LOPEZ DE MUNAIN ULANGA ESTHER LOPEZ DE OCARIZ IGLESIAS ERNESTO LOPEZ DE OCARIZ UNZALU ALFREDO LOPEZ DE ROBLES SALAZAR LUIS MARIA LOPEZ DE SOSOAGA ARRIZABALAGA JUAN CARLOS LOPEZ DE SUBIJANA MARTINEZ JUAN CARLOS LOPEZ DE SUBIJANA MARTINEZ JUAN CARLOS LOPEZ DE SUBIJ de Ullibarri Jimenez Cristina Lopez de Ullibarri Jimenez Sofia Lopez de Uralde Berasategui Sofia Lopez de Uralde Berasategui Estibaliz Lopez DOSINTANCOZEZ DE URADEZ DE URAGOGOGOZEZ LUISEZ DE URADEZ DE URADEZ DE URADEZ DE URADEZE LUSEZ LOPEZ DE URADEZ DE URADAGOZEZ LUISZE LOPEZ LOPEZ DEUTANZEZAULAGA LOPEZ LUIS LIMITED TERESA LORBADA PONTON MARIA DOLORES LORENZO BARREIRA MARIA DOLORES LORENZO BARREIRA PIEDRAS ALBA LORENZO GOMEZ ANTONIO LORENZO LORENZO GERMAN LORENZO LORENZO JUAN MARIA LORIZATE ARRIETA JAVIER IGNACIO LORZA MARTIODA JAVIER IGNACIO LORZA MARTIODA FRANCISCO JAVIER LOSADA GONZALEZ JUAN MARIA LOSADA IÑURRITEGUI JUAN MARIA LOSADA IÑURRITEGUI JUAN MARIA LOSADA JUAN IÑURRITEGUI MARIA LOSADA IÑURRITEGUI JUAN MARIA LOSADA IÑURRITEGUI JULIO LOSADA LOPEZ JULIO LOSADA LOPEZ LOVE & LIVE S.A. FERNANDO LOZA PEREZ RODRIGO LOZA PEREZ DE ALBENIZ JUAN JOSE LOZANO DOMINGUEZ MARIA DOLORES LOZANO DOMINGUEZ MARIA DOLORES LOZANO DOMINGUEZ MARIA DOLORES LOZANO DOMINGUEZ MARIA DOLORES LOZANO DOMINGUEZ MARIA DOLORES LOZANO DOMINGUEZ MARIA NIEVES LOZANO GALAR MARIA NIEVES LOZANO GALAR MARIA NIEVES LOZANO GALARZ Marin Soledad Lozano Trincado José Ángel Lozano Uruñuela José Ángel Lozano Uruñuela José Ángel Lozano Uruñuela José Ángel Lozano Uruñuel -Lug -Luaco -Luaces -Jose -Luaces jose luaces jose luaces jose luaces jose luaces jose luaces jose luaces jose RODRIGUEZ TOMAS LUENGO RODRIGUEZ TOMAS LUENGO TODRIGUEZ RODRIGUEZ LUENGO RODRIGUEZ TOMAS LUENGO RODRIGUEZ TOMAS LUENGO RODRIGUEZ JAVIER LUIS ABAD JAVIER LUIS ABAD JAVIER LUIS ABAD UBALDO LUIS CALVO UBALDO LUIS CALVO JOSE IGNACIO LUIS EZQUERRA ANDREA LUMBRERA ALFONSO ANDREA LUMBRERAS ALFONSO SON MACIA LUMBRERAS VAZQUEZ LUMBRERAS ALFONSO ANDREA LUMBRERAS ALFONSO SON MACIA LUMBRERAS VAZQUEZ SERGIO RAMZIO

B. FITXA. B. Litekeena da. EXP. IKASI P. APIRILEA.

1994 / 3.868 1984 / 4.505 1984 / 4.505 1984 / 4.505 1984 / 4.505 1996 / 1.440 1996 / 65.944 1993 / 65.944 1993 / 61.621 1993 / 61.621 1993 / 2,851 1993, 1993 / 61.621 1999 / 2.8511.11.886. 11.417 1998 / 5.078 1998 / 5.078 1998 / 5.078 1998 / 5.163 1996 / 5.163 1996/9163 1995 / 6.341 1995 / 6.341 1991/200 1997 / 7.455 1997 / 12.84997 / 12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12/212.12.12 12.341 / 12.341 / 12.341 / 12.341 / 12.341 / 12.341 / 12.341 / 12.919, 1996 / 12,341 1995 / 6.341 1999 / 7.645 1997 / 12.84997 / 7.648 1991/200 1997 / 7.455 1997 /12.84997/12.12.12. /11.802 1993 / 61.631 1993 / 61.631 1993 / 61.631 1993 / 61.631 1993 / 3.561 1996 / 2.737 1996 / 2.737 1996/2737 1996/928/11/921/11/11/19 1996/1920, 1996/19 /2.737 1996/1920, 1996/2.737, 1996/2.737 1996/2.737 1996/2.737 1996/2.737, 1996/2.737 1996/2.737, 1996/2.737. 1997/9.464 1997/9.464 1997/9.464 1997/9.464 1997/9.464 1997/3,950 1997/3,950 1997/3,950 1999/1.766 2000/7,149 2000/7.149 1994/10.069 1994 1994/10.10/10.10/10.108999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999990 A -OSCIONSE /11.884 2000 /10.063 1987 / 3.787 1987 / 3.787 1987 / 3.787 1987 / 3.787 1987 / 3.787 1987 / 3.787 1987 / 3.787 1987 / 3.787 1987 / 64.959 1993/6493/663 / 3.787 1993 / 64.959 1993 / 64.959 1993, 1987 / 3.787 , 1993/64.959 1993/64.9593, 1987/34.787 1993 / 64.959 1993 / 64.959 1993/64.959 1993 / 3.133 1994 / 3.133 1994 / 3.133 1994 / 3.133 1994 / 3.133 1994 / 3.133 1994 / 3.133 1994 / 3.133 1994/3 1994 / 3.133 1994/3. /13.734 1997/7.863 1997/7.863 2000/10.091 2000/5.148 1994/7.374 2000/11.835

2000/46.735 2000 / 46.737 2000 / 46.738 2000/46.738 2000 / 53.532 2000/43.533 2000/43.533 2000/43.533 2000/43.533 2000/43.533 2000/43.533 2000/44.533 2000/43.533 2000/44.533 2000/44.533 2000/44.533 2000/44.187 2000/46.741 2000/46.741 2000/46.741 2000/46.741 2000/46.741 2000/46.741 2000/46.741 2000/46.741 2000/46.741 2000/46.741 2000/46.741 2000/46.741 2000/469939 2000/46.740 200 200/46.741 2000 / 46939 2000 / 46.740 200 2000 2000 2000 2000/46.741 2000/46939 2000 2000/46.705 2000 2000/46.741 2000/46939 2000 2000/46.741 2000/46939 2000 2000/46939 2000 2000/46939 2000 2000/46939 2000/46939 2000/46939 2000/46939 2000/46939 2000/46.741 2000/469939 2000/46.740 200 200/46.741 200/46.741 2000/46.741 2000/46939 46.740 200 200 200/46.741. 50.831 2000/52.469 2000/52.470 2000/52.471 2000/51.987 2000/51.988 2000/55.380 2000/53.268 2000/54.566 2000/41.568 2000/48.672 2000/49.7977977777777770/41.568 2000/48.672 2000/49.797797977797772 2000/41.568 2000/48.672 2000/ 49.797777977979772 2000/41.568 2000/48.672 2000/49. /46.768 2000/41.588 2000/41.589 2000/41.590 2000/42.086 2000/42.114 2000/48.616 2000/48.617 2000/48.618 2000/48.619 2000/41.591 2000/41.592 2000/44.776 2000/41.593 2000/44.620 2000/41.594 2000/41.597 2000/41.598 2000/41.595 2000/41.596 2000/53.906 2000/53.907 2000/43.701 2000/43.702 2000/43.704/53.906 2000/43.701 2000/43.702 2000/43.704/53.906 42.048 2000/44.690 2000/46.773 2000/43.660 2000/41.599 2000/41.600 2000/41.601 2000/41.602 2000/41.603 2000/46774 2000/46.775 2000 2000 2000/503 2000/46774 2000/46.775 200 200 200 54.925 2000/43.302 2000 /52.065

ZERGAK ORDAINDU BEHAR DUEN SUJUNTZAILEA

DERMEVAL Maciel Jr. ISABEL MADARIAGA SPIDER PAUL MADARIAGA TOWERS PAUL MADARIAGA TOWERS MADELAR SL MADELAR SL HEGO TIMBER LIMITED. EVA MADINA FERNANDEZ DE ARROYABE ISABEL MADINABEITIA DIEB VON GUEVARA JOSE MANUEL MADRID LOPEZ THAIS MADRID VARGAS MAFIAL S.A. MAFIAL S.A. MAFIAL S.A. MAFIAL S.A. JOSE MAGARINO PEREZ NADYA AHMED MAHERBIL MUGATUA. Belen Maiztegui Garay Belen Maiztegui Garay Eneko Maiztegui Lamarca Jesus Majuelo Martinez de Bujo Angeles Makoli MAKOKIL MAN AMOL MASA ANOKI MARIA MARIA ANOKI MARIA ANOKI ANOKI ANAKO ANOKA ANIKANOL MANIKIK CANODODO MALDODO MALDODODODO MALDODO MALDODODODO MALDODO MALDODODODODO MALDODO MALDODODODODO MALDODO MALDODODODODODO MALDODO MALDODODODODO MALDODO MALDODO MALDODO MALDODOCO MALDODODOHOC CastolaN Miguel Alfonso Castoan MARICAN MARINOCAN MARINOCAN MARINOCAN MARICAN MARASTA TOD Manuel Marcelo Sanz Felix Manuel Marcelo Sanz unbefleckt Jose Marcos Fernandez Federico Marcos Lopez Federico Marcos, MARCULETA MARD GUEMTIERREZ. Maria Begoña Mardodones Cross Maria Begones Cross Iker Mardodones Ruiz de Garibay Maria Ten Angel Maria Martin Araceli Mariaz Ibañez Araceli Mariaz Pedro Marinnta Peter Marin Fonta Pedro Blanca Marin Ochoa MARQUEZ CAMPOS MARIA CARMEN MARQUEZ ESPAINIA

BOTHA 138. zenbakia

9.205

B. FITXA. B. Litekeena da. EXP. IKASI P. APIRILEA.

1998 / 5.666 1999 / 5.316 1996 / 8.475 1996 / 8.475 1998 / 8.475 1998 / 6.035 1998 / 6.035 1998/837 2000 / 12.837 1994 / 12.829 1994 / 12.829 2000 / 12.829 2000 / 12.829 2000 / 12.829 2000 / 12.623 2000 / 12.623 2000 / 12.823 2000 / 12.623 2000 / 11.799 2000 / 11.799 2000 / 11.799 2000 / 11.799 2000 / 11.799 3,82 2000 2000/12.623 2000/11.799 2000/3,82 2000 2000/12. /9.991 1995/9.991 2000/26 2000/26 1998/2.955 1995/3.424 2000/10.676 2000/10.676 2000/10.076 1997/12.331 1994/4.829 1994/4.829 1994/4.8/4.8/4.8/4.8/4.8/ 4.8/4 . /4.829 1994 / 4.829 1994 / 5.191 1995 / 5.191 1995/1755 1995/1755 1994 / 11.144 1993 / 11.141 1993 / 19.141 1998/1659 1998 / 5.659 1998 / 5.659 2000 / 3.089 2000 / 12.266663 / 1293. 1998/2676 1998 / 7.341 1997 / 5.156 1997 / 5.156 1994 / 16.724 1994 / 16.724 2000 / 16.291 2000 / 11.291 2000 / 11.291 2000 / 11.291 1994 / 11.220 1996 / 2.379 1995/10.747 1995/10.747 1995/10.747 1995/10.747 1995/10.747 1995/10.747 1995/10.747 1995/10.747 1995 / 10.747 1995/10.291 1995/10.4209 1995/10.420 1995/10.4201999999 / 11.291 1995/13 3.916 1997 / 9.515 2000/1538 1996/10.748 1996 / 8.748 2000 / 8.748 2000 / 9.955 2000 / 9.247 2000 / 10.298 2000 / 10.298 2000 / 10.298 2000 / 10.298 2000 / 10.298 2000/1657 2000 / 10.657 1993 / 10.657 1993 / 2.390 1997 / 1.460 2000 / 10.561 2000 / 9.9.907 2000 / 9.9.907 2000 / 9.9.907 2000 / 10.9.907 12,90 / 12.90 / 12.90 / 12.90 / 12.90 / 12.90 19.90 19.90 190 / 12.90Aras 2000 / 12.90Aras 2000 / 12.90A0 1994 / 1.961 1994 / 17.060 1999 / 7.574 1999 / 7.574 1999 / 7.574 1999 / 7.574 1999 / 7.574 1999 / 7.574 1999 / 7.574 1999 / 7.574 1999 / 7.574

2000/44.080 2000 / 54.196 2000 / 54.747 2000 / 54.748 2000 / 54.241 2000 / 44.242 2000 / 44.742 2000 / 51.755 2000 / 54.794 2000 / 54.274 2000 / 54.274 2000 / 54.265/515 / / /41.97333 200 / 2.000 / 197. /54.059 2000 / 54.123 2000 / 42.123 2000 / 42.383 2000 / 42.384 2000 / 42.384 2000 / 42.384 2000 / 42.384 2000 / 42.373 2000 / 42.373 2000/42.373 2000 / 42.922 2000 / 50.447 2000 / 50.448 2000/447 2000/40/48 2000/40. 406/406/406/406/406 LOGRA LOGRA. 2000/43.999 2000 / 54.903 2000 / 44.040 2000 / 44.041 2000 / 44.357 2000 / 43.357 2000 / 43.214 2000 / 43.214 2000 / 50.266 2000 / 50.267 2000 / 50.268 2000 / 50.268 2000 2000 / 50.268 2000 / 41.610 2000 / 41.610 2000 / 50.26 41.610, 2000 / 43.206 2000 / 55.120 2000 / 55.121 2000 / 43.754 2000 / 43.513 2000 / 43.279 2000 / 43.279 2000 / 53.268 2000 / 52.269 2000 / 52.269 2000 / 52.269 2000 / 52.982 2000/41.982 2000/51063/510/51063/5.67/48/58,67 44.662 2.000/44.663 2.000/44.664

9.206

ALHAO ez. 138

2000ko azaroaren 29a, asteazkena - 2000ko azaroaren 29a, asteazkena

ZERGAK ORDAINDU BEHAR DUEN SUJUNTZAILEA

José Ángel Marquez Perez María Rosa Marquez Ramos Jesús Fernando Marquinez Gainzarain Jose Ignacio Marquinez Lerma Imaculada Marquinez Lopez de Arbina Imaculada Marquén Zündung Jose Martine Zuzin Jose Lacinz. MARQUINEZ RAMIREZ PABLO MARQUINEZ RAMIREZ IGNACIO MARRODAN GOIKOETCHEA IGNACIO MARRODAN GOIKOETCHEA BALDOMERO MAROKKO VAZQUEZ MARÍA ELENA BLANCA MAROKKO PORRAS MARIA ELENA BLANCA MAROKKO PORRAS MARIA EL. MARTIBEL S.L. MARTIBEL S.L. MARTIBEL S.L. MARTIBELL SA MARTIBELL SA MARTIBELL SA MARTIBELL SA MARTIBELL SA MARTIBELL SA MARTIBELL SA MARTIBELL SA MARTIBELL SA MARTIBELL SA MARTIBELL SA MARTIBELL SA MARTIBELL SA MARTIBELL SA MARTIBELL SA MARTIN MARIN MARIN RICARDO MARTIN ANTON CARLOS MARTIBELL ANTONIO PETIBELL AMARTIN A. Arrillaga Juan Enrique Martin Ascacibar Pelegrin Ascacibar Martin Ascacibar Martin Agrin Alfredo Martin Canalo Alfredo Martin Canal Canalo Alfredo Martin Canalo Alfredo Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Calon

B. FITXA. B. Litekeena da. EXP. IKASI P. APIRILEA.

2000/10.348 2000/10.192 2000 / 10.206 1995/10/096 1995/1011 1995 / 9.411 1993 / 63.526 1993 / 63.526 1993 / 3.568 1993 / 3.568 1993 / 3.568 2000 / 10.289 2000 / 10.28993 / 3.568 64/64/64/64/64/64/64/64/64/64/64 /64/64/64/64/64/64/64/64/61. 8.736 1994 / 8.736 1994 / 8.736 1996 / 2.274 1996 / 2.274 1996 / 2.274 1991 / 10.097 1991 / 10.097 1991 / 10.097 1991 / 10.097 1991 / 10.097 1991 / 10.097 1991 / 10.097 1991/1099999 /1097 1991/1097 1991/1097 1991/1097 1991/1097 1991/1097 1991/1097 1991/1097 1991/1097 1991/10.097 1991/1097 1991/1097 1991/1097 1991/1097 1991/1097 1991/1097 1991/1097 1991/1097 1991/1097 1991/10.097 1991/10.097 1991/1097 1991/1097 1991 / 10.097 1991 / 10.097 1991 / 10.097 1991 / 10.097 1997 / 10.097 1997 1997 1997 / 4,308 / 61.097 1997 1997 1997 1997 / 61.1.097 . 12.745 1994 / 2.083 1995 / 4.570 1995/4570 1994 / 1.404 1994 / 1.404 1994 / 1.404 1994 1994 / 1.404 1994 / 1.404 1994 / 1.404 1994 / 1.404 1994 / 1.404 1994 / 1.404 1994 / 1.404 1994 / 1.404 1994 /1.404/1.444/1.4444/1.404/1.404/1994/1.404/1.404/1.404/1.404 1994/1404 1994 / 1.404 1994 1994 / 1.404 1994 / 1.404 1994 / 1.404 2000 / 10.705 2000 / 10.705 1993 / 64.286 1993/64.286 1993/64.286 2000/64.286 2000/64.286 2000/64.286 2000/64.286 2000/64.286 2000/64.286 2000/64.286 2000 / 64.286 2000/64.286 2000/819 2000/817 2000/817 2000/817 2000/817 2000 / 8.817 2000/817 2000 / 8.817 2000 / 8.817 2000 / 8.817 2000/817 200 /8.817 2000/8.817 2000/8.817 2000. /5.366 1998/5.921 2000/1.250 2000/1.250 1996/7.169 1998/5.918/5.918

2.000 / 43.179 2.000 / 42.615 2.000 / 41.928 2.000 / 48.806 2.000 / 48.821 2.000 / 46.822 2.000 / 46.822 2.000 / 46.822 2.000 / 46.822 2.000 / 46.822 2.000 / 46.822 2.000 / 46.5.4 48.764 2000/48.766 2000 / 48.223 2000 / 52.224 2000 / 52.224 2000 /52.225 2000/52.226 2000/49.798 2000/49.799 2000/49. 49.811 2000/49.812 2000/49.813 2000/49.814 2000/49.815 2000/49.816 2000/52.281 2000/52.282 2000/41.621 2000/50.264 2000/52.281 2000/52.282 2000/41.621 2000/50.264 2000/550.5.264 2000/46.852 2000/ 46.853 2000/42.524 2000/42.525 2000/42.526 2000/42.527 2000/42.528 2000/42.529 2000/42.530 2000/42.531 2000/42.53229 2000/42.530 2000/42.531 2000/42.532 2000/42.5303330/42.531 2000/42.532 2000/42. 54.301 2.000 / 54.302 2.000 / 54.304 2.000 / 54.305 2.000 / 54.307 2.000 / 54.855 2.000 / 46.855 2.000 / 20.098 2.000 / 43.151 2.000 / 54.619 2.000 / 54.619 2.000 / 54.617 2.000/43.648 2.000/54.861

ZERGAK ORDAINDU BEHAR DUEN SUJUNTZAILEA

CELIA MARTIN HERNANDEZ CELIA MARTIN HERNANDEZ GLORIA MARTIN LLAVALLOL AITOR ELIAS MARTIN LOPEZ EVA MARIA MARTIN LOPEZ DE SABANDO MARIA BEGOÑA MARTIN MATEO BEROLOI MARTIN MESA JUAN CARLOS MARTIN MONLLOR JUAN CARLOS MARTIN MONLLOR MARTIN MONLLOR ASUNCION MARTINVILLO MARTINADOR ASUNCION MARTINZ MARTINA RODRIGUEZ VALENTIN MARTIN RODRIGUEZ ANGEL MARTIN RUBIO CASIMIRO MARTIN SAMANIEGO CASIMIRO MARTIN SAMANIEGO ANTONIA MARTIN SANCHO ANTONIA MARTIN SANCHO JOSE RAMON MARTIN VADILLO RODOLFO MARTINEZ ABASCAL RODOLFO MARTINEZ ABASCAL MIGUEL ANGEL MARTINEZ MARTINEZ MARTINEZ MARTINEZ MARTINEZ MARTINEZ MARTINEZ MARTINEZ MARTINEZ MARTINEZ MARTINEZ MARTINEZ Felipe Martinez Angulo de la Fuente Oscar Martínez de la Fuente Avelino Martinez Eguiluz Engel Avelino Martínez Espinosa Alejandro Martínez EUGENIO MARTINEZ FRIAS GERMAN MARTINEZ FURONES GERMAN MARTINEZ FURONES GERMAN MARTINEZ FURONES JOSE MIGUEL MARTINEZ FURONES FERNANDO MARTINEZ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

BOTHA Ez. 138 B. DISTRIBUZIOA. B. Litekeena da. EXP. IKASI P. APIRILEA.

1993/3571 1993/3571 2000 / 11.652 2000 / 11.365 2000/10.262 1996 / 10.269 1996 / 1.669 1996 / 5.855 1996 / 6.763 1997 / 7.025 1997 / 7.025 2000/686 1999 / 4.372 2000/1111. 2000 11.518 2000 / 11.518 1997 / 11.102 1995/1859 1995/2859 1997 / 7.497 1997 / 7.497 1996 / 7.670 1991 / 6.080 1991 / 6.080 2000 / 9.607 2000 / 9.607 1995 / 2.168 1993 / 63.10. / 965 1993/965 1993/965 1993/990 1998/0990 1996 / 2.974 1997 / 5.061 2000 / 1.682 2000 / 1.682 2000/682 1998/692 1995/692 1995/692 1995/692 2000 / 7.588 1994/992 .740 1994 / 9.740 2000 / 9.808 2000/10.808 1997 / 3.271 1997 / 8.374 1997 / 8.374 1997 / 8.374 1997 / 4.811 2000 / 9.731 2000 / 10.681 2000 / 11.681 1999 / 4.742 1997 / 3.877 1997/3877 1997 / 1.497 1988 / 1.334 1988 / 7.333 1993/1867 1993/1867 1993/1867 1993/1867 2000 / 11.966 2000 / 10.966 2000 / 10.966 2000 / 12.966 2000 / 12.116 1999/535 1999/535 1999/535 1999/535 2000 / 10.175 /10.814 2000/10.814 1998/5.526 1995/8.542 1995/8.542 1997/10.853 2000/11.951

2000 / 50.828 2000 / 50.829 2000 / 52.932 2000 / 52.282 2000 / 44.282 2000 / 44.333 2000 / 44.405 2000 / 44.405 2000 / 43.508 2000 / 43.795 2000 / 41.618 2000 / 41.618 2000 / 41.619 2000 / 43.695 2000 43.695. 48.932 2000/48.933 2000 / 42.840 2000 / 50.938 2000 / 50.939 2000 / 50.939 2000 / 46.825 2000/46.825 2000 / 46.825 2000 / 46.914 2000 / 46.912 2000/46.825 2000 / 46.914 2000 / 46.912 2000/46.825 2000/46.825 2000 / 46.912 2000 / 46.825 2000/46.825 2000/46.825 2000 / 46.912 2000 / 46.912 2000/46.825 2000 / 46.825 2000 / 46.825 2000 / 46.821 2000/46 / 43.000/4212 2000/45.89/46 / 46.878/46.879 2000 / 46.2.22.2 .2.20/40/40/40/40/40/40/40. 2000/51.058 2000/46.858 2000/46.859 2000/42.544 2000/46.856 2000/46.857 2000/44.329 2000/54.798 2000/43.103 2000/51.090 2000/51.091, 54.79917 2000 50.641 2000/41.625 2000/50.418 2000/50.419 2000/50127 2000 /53.118 2000/43.7566 2000/50127 2000/53.118 2000/46.884 2000/46.885 2000/48,88,8,88,88460/46

ALHAO ez. 138

2000ko azaroaren 29a, asteazkena - 2000ko azaroaren 29a, asteazkena

ZERGAK ORDAINDU BEHAR DUEN SUJUNTZAILEA

SANTIAGO MARTINEZ LAZO LAZ MARTINEZ LLANES JOSEBA KOLDO MARTINEZ LOPEZ MARIA ELENA SOCORRO MARTINEZ LOPEZ MARIA ELENA SOCORRO MARTINEZ LOPEZ MARIA ELENA SOCORRO MARTINEZ LOPEZ MARIA ELENA SOCORRO MARTINEZ PEDRO MARIA MARIA MARTA Francisco Martinez Martinez Martinez Martinez Nicolas Martinez Martinez Martinez Martinez Martinez Martinez Martinez Martinez Martinez Martinez Murua David Martinez Pardo David Martinez Pardo Marcos Martinez Peña Marcos Martinez Peña Pedro Jose Martinez Perez Teodora Martinez Pereodora Martinez Martinez MARTINEZ PEREZ DE MENDIGUREN ANA YOLANDA MARTINEZ PEREZ DE MENDIGUREN ANA YOLANDA MARTINEZ PEREZ DE MENDIGUREN ANA YOLANDA MARTINEZ PEREZ DE MENDIGUREN ANA YOLANDA DE MENDIGUREN ANA YOLANDA MARTINEZ DE MENDIGUREN DE MARTINEZ DE MENDIGUREN ANA YOLANDA MARTINEZ PEREZ DE MENDIGUREN ANA YOLANDA MARTINEZ PEREZ DE MENDIGUREN ANA YOLANDA MARTINEZ PEREZ DE MENDIGUREN YORLANDA PEREZ DE MENDIGUREN ANA YOLANDA MARTINEZ PEREZ DE MENDIGUREN ANADI YOLANDA MARTINEZ Rañero Martinez Martinez Rodoro Serno Fernando Martinez Martinez Rodoro Serno Eulogia Krippe Martinez Vara Juan Carlos Martinez Vazquez Vazquez Vazquez Vazquez Vazquez JESUS ​​​​MARTINEZ VELA ALVARO MARTINEZ VILLA RAIMUNDO ANTONIO MARTINEZ VILLAMOR MARIA FE MARTINEZ ZURBANO MARIA CONCEPCION MARTINEZ DE AGUIRRE MARTINEZ DE MARIGORTA MARTINEZ MARTINEZ MARTINEZ MARTINEZ MARTINEZ MARTINEZ MARTINEZ MARTINEZ MARTINEZ MARTINEZ MARTINEZ MARTINEZ MARTINEZ CONCEPCION MARIGORTA IMMACULADA MARTINZ DE ANTOÑANA OCHOA DE ALDA BERNARDO MARTINEZ DE ARAGON REMIREZ DE ESPARZA JOSE ANTONIO MARTINEZ DE ESPARZA JOSE ANTONIO MARTINEZ DE DE ARRIETA NAJERI JESARTUSERA JESARTUSERA ORTEGA ROBERTO MARTINEZ DE ARAGON DE ESPARZA JOSE ANTONIO MARTINEZ DE ESPARZA JOSE ANTONIO MARTINEZ DE DE ARRIETA NAJERI JESARTUSERA JESARTUSERA ORTEGA ROBERTO MARTINEZ DE FASTERNANDEZ DE MARTINEZ DE MARTINEZ Bujo Fernandez bastidako Roberto Martinez Bujo Fernandez bastidako Roberto Martinez Bujo Fernandez bastidako Roberto Martinez Bujo Fernandez bastidako Roberto Martinez Bujo Fernandez bastidako Roberto Martinez Bujo Fernandez bastidako Roberto Martinez Bujo Fernandez bastidako Roberto Martinez Bujo Fernandez bastidako Roberto Martinez Bujo Fernandez bastidako Roberto Martinez Bujo Fernandez bastidako Luis Martinez Costafe Alvarez Luis Martinez Costafe Alvarez Ruben Martinez Costafe Alvarez Ruben Martinez Cabenfe Alvarez Ruben Martinez CostaFe Alvarez Ruben Martinez CostaFe Alvarez Ruben Martinez Ceseta ALVAREZ RUBEN MARTINEZ FROM CESTAFE ALVAREZ DE ZESTAFE ALVAREZ RUBEN MARTINEZ DE CESTAFE ALVAREZ TERESA MARTINEZ DE CESTAFE RUIZ DE APODACA TERESA MARTINEZ DE CESTAFE RUIZ DE APODACA TERESA DE CESTAFE RUIZ DE APODACA

B. FITXA. B. Litekeena da. EXP. IKASI P. APIRILEA.

2000/11.951 1996/1.384 1996/2.869 1996/2.769 1996/2.769 1996/2.769 1996/2.769 1995/3.268 2006/11.918.918/1997/1999 12.271 1984 / 4.857 1984 / 4.857 2000 / 4.857 2000 / 10.364 2000 / 10.334 1994/547 1988/747 1988/3345 1988/345 2000 / 115.660 1993 / 65.660 1993 / 65.660 1993/65.660 1993/65 /65.660 1993 / 65.660 1993/65.660 2000/65.661 2000 / 12.461 2000 / 12.844 2000 / 12.844 1994 / 12.844 1994 / 12.970 1994 / 15.068 2000 / 10.532 1993 / 10.532 2000 / 10.214 1994 / 1.636 1994 / 1.63 / 1.636 / 1,63 / 1,636 / 1,63 / 1,636 ,63/1,63/1,63/1,63/1,63/1,63/1,63/1,63/1,63/1,63/1,63/1,63/1,63 /1,63/63/1,63/1,63/133/1,63/1,63/1,63/1,63/1,63/1,63/1,63/133/1,63 /133 /1,63/1,63/1,011/1,013/1,0113/1,63/1,013/1,013/1,011/1,63/1,64/1,64/1,64/1,64/1 ,64 /1,64/1,64/1,64/1,64/1,64/1,64/1,64/1,64/1,64/1,6/1. 1997/4213 1989/929 1989/929 1995/995 2000 / 9.012 1996/2721 2000 / 11.060 2000 / 11.060 2000 / 11.726 2000 / 11.687 2000 / 11.687 2000 / 11.687 2000 / 10.929 2000 / 10.376 1996/10 / 10.929 2000 / 10.376 1996 / 1.511 2000/7.873 2000 /2.2014/2.94/2.94/1. 2.044 1994/2.044 1994/2.044 1994/2.044 1994/2.044 1994/2.044 1994/2.044 1994/2.044 1994/2.044 1994/2.044 1994/2.044 1994/2.044 1994/19.151 1994/19.151 1994/17.469 1994/17.446/17.469949969949969969969969969969969969969969969969969969969969969 19NTOM / 17.469 1994/17.469 1994/17.469 1994/17.469 1990/3.783 1990/3.783 1990/3.783

2000/53.082 2000 / 54.458 2000 / 42.634 2000 / 41.635 2000 / 41.635 2000 / 41.637 2000 / 41.637 2000 / 41.637 2000 / 41.637 2000 / 41.637 2000 / 41.907 2000 / 42.951 2000/42.951 2000 / 42.572 2000 / 42.573 2000/42.573 2000/48.521 2000/48. 46.905 2.000/46.875 2.000/46.876 2.000/41.632 2.000/42.042 2.000/46.863 2.000/53.915 2.000/46.042 2.000/46.807 /42.654 2000/42.655 2000 / 54.369 2000 / 53.152 2000 / 53.665 2000 / 54.627 2000 / 41.627 2000 / 41.626 2000/41.627 2000 / 41.627 2000/41.627 2000 / 41.627 2000 / 41.624 2000 / 41.627 2000/41.624 2000 / 41.897 2000 / 46.7725 2000 / 50.132424 2000 / 46.897 2000 / 43.725 2000 / 43.725 2000 / 50.13242424. 2000/55.105 2000 / 41.628 2000 / 43.908 2000 / 41.638 2000 / 41.064 2000 / 41.970 2000 / 48.971 2000 / 48.971 2000 / 48.971 2000 / 48.971 2000 / 54.921 2000/41.921 2000 / 46.166 2000 / 51.166 2000 / 41.639 2000/41.639 2000/4131 2000/46. 42.089 2000/42.090 2000/42.091 2000/42.092 2000/42.093 2000/42.094 2000/42.095 2000/42.096 2000/54.109 2000/54.110 2000/54.11111111111111112 2000/54.102 2000/46.2.2.200/54.110 2000/54.11111111111111112 2000/54.102 2000/46.2 .2.2. /43.339 2000/54.708 2000/54.709 2000/54.710 2000/42.063 2000/42.064 2000/42.065

BOTHA 138. zenbakia

ZERGAK ORDAINDU BEHAR DUEN SUJUNTZAILEA

TERESA MARTINEZ DE CESTAFE RUIZ DE APODACA TERESA MARTINEZ DE CESTAFE RUIZ DE APODACA TERESA MARTINEZ DE CESTAFE RUIZ DE APODACA TERESA MARTINEZ DE CESTAFE RUIZ DE APODACA TERESA MARTINEZ DE CESTAFE RUIZ DE APODACA RUIZ DE APODACA TERESA MARTINEZ DE CESTAFE RUIZ DE APODACA TERESA MARTINEZ DE CESTAFE RUIZ DE APODACA MARTINEZ DE CESTAFE RUIZ DE APODACA TERESA MARTINEZ DE CESTAFE RUIZ DE APODACA TERESA MARTINEZ DE CESTAFE RUIZ DE APODACA TERESA MARTINEZ DE CESTAFE RUIZ DE APODACA MARTINEZ DE CESTAFE RUIZ DE APODACA TERESA MARTINEZ DE CESTAFE RUIZ DE APODACA TERESA MARTINEZ DE CESTAFE MARTINEZ DE MARTINEZ JOSE APODACA MARTINEZ MARTINEZ MARTINEZ DE MARTINEZ MARTINEZ MARTINEZ MARTINEZ DE APODACA DE COMPAÑON GAR MARTINEZ DE ICAYA ORTIZ DE URBINA MARIA DEL PUY MARTINEZ DE ILARDUY Magaña Jesus Maria Martinez de Lahidalga Martinez de Lanchlaresida Martinez Roberto Martinez de Lahidalga Nanclares Francisco Javier Martinez de Lahidalga Zarate Jose Abelardo Martinez de Lapera Perea Fernando Jose Abelardo Martinez de Lahidalga Martinez de Lizarduy Oyarzun Fernando Martinez de Lizarduy Oyarzun Pedro Martinez MARAÑON LOPEZ DE HEREDIA MARIA TERESA MARTINEZ DE MARAÑON NORIAGA MARTIN MARTINEZ DE MARIGORTA ELGUEA FERNANDO MARTINEZ DE MARIGORTA FERNANDEZ MILAGROS MARTINEZ DE MENDIJUR DE MENDIJUR DE MARTINEZ DE MARTINEZ DE VITERIA PARALICARDO DE VITERIA DE MARTINEZ DE MARTINEZ FERENTENZ CASTILLO FRANGUIER MARTINEZ MARVANAGUIA MARTITEGUI ARANA ROBERTO MARTITEGUI ARANA ALFONSO MARTITEGUI RUIZ DE GARIBAY ALFONSO MARTITEGUI RUIZ DE GARIBAY Maria Luisa Mateo Susaeta Ramon Mateo Susaeta Luis Mateos Gonzalez Maria Gonzalez Maria Francisca Mateo Gonzalez Gonzalez Maria Francisca Mateo Gonzalez Gonzalez Mateo Francisca Gonzalez de Heredia Maria Pilar Matilla Matilla Gutierrez Pablo Ventura Gemma Bürgermeister Guerra Carmelo Maza Garcia Carmelo Maza Garcia Samir Mazouz Mazouz Samir Mazouz Mazouz Iñigo Mazquiaran Acevedo Jose Maria Meabe Artabe Pablo Meana Romero Pablo Meana Ma Romero Mabia Toria Luisa JUAN CARLOS MEDIAVILLA GONZALE ITZ MEDIAVILLA GONZALE ITZALE GONZALE MEDIAVILLA OLAVE ITZIAR MEDIAVILLA OLAVE RAFAEL MEDINA ALBA RAFAEL MEDINA ALBA AURORA MEDINA BERRIO AURORA MEDINA BERRIO MARIA DEL CARMEN MEDINA BERRIO MARIA DEL CARMEN MEDINA CARMEN MEDINA CARMEN MEDINA MEDINA MEDINA GARCIA CELESTINO MEDINAMEDINA BERRIO BERRIO BERRIO BERRIO BERRIO BERRIO BERRIO MIGUEL IZERREI MIGUEL IZERREI

9.207

B. FITXA. B. Litekeena da. EXP. IKASI P. APIRILEA.

/ 3.783 1990 / 3.783 1990 / 3.783 1990 / 3.783 1990 / 3.783 1990 / 3.783 1990 / 3.783 1990 / 3.783 1990 / 3.783 1990 / 3.783 1990 / 3.783 1990 / 3.783 1990 / 3.783 1990 / 3.783 1990 / 3.783 1990 / 3.783 1990 / 3.783 1990 / 3.783 1990/3783 1990 / 3.783 1990 / 3.783 1990 / 3.783 1990 / 3.783 1990 1994/39 1994/560 1994/560 2000/560 1.711 2000/560 2000/560 2000/560 2000/560 2000/560 2000/560 /1.711 2000/1.711 11.910 1995/9.343 1995/9.343 1998/4.336 1990/4.49999/4.369999999999999999999999999999/4.439 1994/7.305 2000/9.915 2000/12.185 2000/2.130 2000/12.022 2000/7.445 1994/4.022 1994/4.022 2000/4.799 2000 /4.799 2000/4.799 1999/7.511 1999/7.511 1995/1.799. 1.907 1995/1.907 2000/11.817 1994/565 1994/565 1999/1.688 1994/11.146/2.113. 1995/1350 1995 / 13.350 1995/1350 2000 / 9.477 2000 / 9.477 2000 / 9.477 2000 / 9.477 2000 / 9.477 2000 / 9.765 2000 / 9.765 2000 / 12.765 2000 / 12.765 2000 / 11.765 1993/1616 2000 / 11.360 2000 / 11.360 2000 / 11.360 2000 / 11.360 2000 / 11.360 2000 / 11.360 2000 / 11.360 2000 / 11.360 2000 / 11.360 2000 / 11,360 /1.558 1992 / 1.558 1992/1558 1987/4121 2000/4121 2000 / 12.879 2000 / 12.879 2000 / 12.879 2000 / 12.879 2000 / 10.672 2000 / 10.672 2000 / 10.672 2000 / 10.672 2000 / 10.672 2000 / 10.672 2000 / 10.672 1995/2697 1996/269999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 / 10.999999999999999 / 1.399999 / 1.389 1.389999 /SOBRE /1.386 1998/7.353 1998/7.353 1993/63.665 1996/2.853 1996/2.853 1936/2,85

2000/42.066 2000/42.067 2000/42.068 2000/42.069 2000/42.070 2000/42.071 2000/54.102 2000/54.104.040, 40.104.040, 40.000/42.070 2000 / 52.033 2000 / 49.655 2000 / 49.656 2000 / 46.945 2000 / 46.665 2000 / 42.643 2000 / 43.643 2000 / 41.64 2000/41.646 2000/41.50.860 2000 2000 2000 2000 2000/50/50. /52.019 2000/52.020 2000/46.950 2000/46.951 2000/43.105 2000/43.106 2000/50.667 2000/50.668 2000/43.105 2000/43.106 2000/50.667 2000/50.668 2000/43.105 2000/43.105 4055/4055/40 2000 2000/4050/40OMOS ALTAZIOAK 46.954 2000/4089 2000/9555555. 2000/51.794 2000 / 51.795 2000 / 51.796 2000 / 53.664 2000 / 43.497 2000 / 51.497 2000 / 51.498 2000 / 51.446 2000 / 41.751 2000/48.751 2000 / 50.094 2000 / 50.094 2000 / 44,588 2000 / 44,5 / 4/4/44,5 / 44 / 44,2 . 46.965 2000/46.960 2000/46.961 2000/46.962 2000/46.963 2000/53.129 2000/53.924 2000/53.925 2000/46.963 2000/53.129 2000/53.924 2000/53.925 2000/46.963 2000/46.963 /54.956 2.000/52.429 2.000/52.430 2.000/54.162 2.000/43.640 2.000/43.641 2.000/54.855

9.208

ALHAO ez. 138

2000ko azaroaren 29a, asteazkena - 2000ko azaroaren 29a, asteazkena

ZERGAK ORDAINDU BEHAR DUEN SUJUNTZAILEA

Miguel Medrano Ruiz de Austr José Antonio Mendez Gato Julian Mendez Molano Julian Mendez Molano Julian Mendez Molano Julian Mendez Molano Miguel Mendez Ortiz Elisabeth Maria Mendibe Urrizar Maria Maria Mara Mara Mara Mara Mara Mara Mara Meiada Mara Meiada Mara Mara Mara Mara Mara Mara Mara Mara Mara Monabada MENDIZABAL BARREIRO-MEIRO MARIA CARMEN MENDIZABAL ERRASTI MARIA CARMEN MENDIZABAL ERRASTI MARIA CARMEN MENDIZABAL ERRASTI MENDIZABAL GALINDEZ MARIA EMILIA MENDIZABAL PEREZ-PONS MARIA EMILIA MENDIZABAL PEREZ-PONS ELVIRA MENDO PALACIN JUANA MENDOZA CLAVERIA JUANA MENDOZA CLAVERIA MARIA DEL CARMEN MENDOZA INSAUSTI MARIA DESAMPARADOS MENDOZA MARTINEZ MARIA DESAMPARADOS MENDOZA MARTINEZ JOSE IGNACIO BEGOÑA MENO ALVAREZ BEGOÑA MENO ALVAREZ BEGOÑA MENO ALVAREZ BEGOÑA MENO ALVAREZ BEGOÑA MENO ALVAREZ BEGOÑA MENO ALVAREZ BEGOÑA JOSE ANTONIO MERINO CAÑAMERO ANGEL MERINO DE LA PEÑA JOSE ANTONIO MERINO GARCIA JOSE ANTONIO MERINO GARCIA FELIX MERINO HERVIAS BLANCA ESTHER MERINO RANEDO ISABEL MESANZA ABAJOS LUIS MARIA MESANZA GALIN LUIS MARIA MESANZA GALIN MANUEL MESANZA ROA MANUEL MESANZA ROA CRISTOBAL MESQUITA CALABRIA Mesquita Cristo miñobal e reabilitação Arien de LUIS MIGUEL Arien de LUIS MIGUEL Arien de LUIS MIGUEL Arien de LUIS MIGUEL Arien de LUIS MIGUEL Arien de LUIS MIGUEL Arien de LUIS MIGUEL Arien de LUIS MIGUEL

B. FITXA. B. Litekeena da. EXP. IKASI P. APIRILEA.

1996/2.853 1996/2.853 2000/12.602 2000/500 2000/10.346 2000/12.251 2000/12.251 1998/6.631 2000/3.317 2000/3.317 2000/3.317 1996/3.983 1993/63.803 1998/7.34 1998/7.334 1998/7.334 2000 3.479 2000/3479 2000 / 3.479 2000 / 3.479 1997 / 3.479 1998 / 10.461 1998 / 7.461 1998 / 7.461 1998 / 7.461 1994 / 7.461 1994 / 16.922 1999 / 7.452 1999 / 7.452 1999 / 7.452 1990 / 4.046 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 199. /4.045 2000/5.437 1998/3.859 1998/3.859 1995/3.223 2000/11.019 2000/11.019 2000/9.97.223 2000/11.019 2000/11.019 2000/9. 1997/5042 1997 / 5.042 1997 / 5.042 1997 / 5.042 1994 / 11.924 1994 / 11.924 1997/475 1985/699 1985/699 1985/699 1985/699 1985/699 1985/699 1985/699 1985/699 2000/1916 10.221 1995/11.105 1995/2.225 1995/2.225 1998/3.317/3.317 1998/3.317 1998 1998888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888/INDUMBRIL. 3.317 1994 / 6.213 1994 / 6.213 2000 / 3.420 2000 / 3.420 2000 / 3.420 2000 / 3.420 2000 / 3.420 1993 / 12.730 1996 / 12.730 1996 / 3.040 1996 / 3.040 1996 / 3.040 1996 / 3.040 1996 / 3.040 1996 / 3.040 1996 / 3.040 /3.040 1996/1996 / 3.040 1996/3.040 1996/3.040 1996/3.040 1996/3.040 1996/3.040

2000/54.856 2000/54.857 2000/53.612 2000/44.590 2000/43.690 2000/52.001 2000/52.002 2000/53.402/40.600/53.402/40.600/43.690 2000/52.001 46.975 2000/46.976 2000/46.977 2000/46.978 2000/44.374 2000/49.096 2000/49.097 2000/49.098 2000/49.098 2000/49.094 2000/49.096 2000/46.981 2000/46. /46.980 2000/55.257 2000/46.986 2000/46.987 2000/51.528 2000/49.817 2000/49.818 2000/43.973 2000/43.973 2000/51.528 2000/49.817 2000/41.658 2000/41.659 2000/46.999 2000/47.000 2000/52.495 2000/52.496 2000/54.684 2000/47.001/47.000/47.000/47.000/52.495 47.009 2000 / 50.136 2000 / 50.137 2000 / 44.751 2000 / 44.752 2000 / 44.816 2000 / 42.816 2000 / 42.606 2000 / 42.606 2000 / 42.724 2000 / 43.725 2000 / 43.725 2000 / 43.725 2000 / 43.725 2000 / 43.525 2000 / 43.525 2000 / 43.525 2000 / 43.525 2000 / 43.525 2000 / 43.527 2000 / 43.527 2000 / 43.528 2000 / 43.530 2000 / 43.531 2000 / 43.532 2000 / 43.533 2000 /43.534 2000/43.535 2000/43.536 2000/43.537 2000/43.538 2000/43.539 2000/43.540

ZERGAK ORDAINDU BEHAR DUEN SUJUNTZAILEA

S.L. MIKELION S A MARIA ISABEL MILLA BALANZATEGUI MARIA ISABEL MILLA BALANZATEGUI MARIA VICTORIA MILLA BALANZATEGUI MIGUEL ANGEL MILLA BALANZATEGUI JOSE ANTONIO MINERRARRIETA ADOLFO MINGUEZ ARMAS FRANCISION CUESTA CUESTA JESUS ​​​​MARIA ESTAUND MIGUEZ PROJECT. ZUSATZMÖBEL UND ZUBEHÖR PROJECTS S.L. ZUSATZMÖBEL UND ZUBEHÖR PROJECTS S.L. ZUSATZMÖBEL UND ZUBEHÖR PROJECTS S.L. MÖBEL UND KOPONENTEN S.L. MÖBEL UND KOPONENTEN S.L. Modo Grosso SL Jose Antonio Modenes Valenzuela Jose Antonio Modenes Valenzuela Jose Antonio Modenes Valenzuela Juan Manuel Modenzuela Miguel Angel Modenes Valenzuela Tomas Mogena Macias Tomas Mogena Macias Reduan Mohamedi Ahmed Yusof Mohamedi Ahmed Mohamed Mohamed Al Lal Mohamed Mohamed Al Lal Mohamed Mohamedi Al Lal Jose Mojon Otero Jose Mojon Otero Almudena Moldon Gomez Miguel Moldon Gomez Miguel Moldon Santiago Miguel Moldon Santiago Miguel Moldon Santiago Juan Carlos Molet Gonzalez Lucio Molguero Iglesias Lucio Molguero Iglesias Juan Pedro Molina Cano Juan Pedro Molina Cano Juan Pedro Molina Cano Noemi Miller Payueta Noemi MILLER PAYUETA NOEMI MILLER VALENTINAY MOLINOS PINO JOSE RAMON MOLINUEVO ELICEGUI JOSE IGNACIO MOLINUEVO MERINO JOSE IGNACIO MOLINUEVO MERINO JESUS ​​​​JAVIER MOLINUEVO PLAGARO JORGE JOSE LUIS MOLLEDA ROMERO JORGE JOSE LUIS MOLLEDA ROMERO CARLOS MONCOY MONJON CANTABRANA MONKARENA MONKARENA. MONKARENA S.L. MANUEL MONREAL GANUZA MANUEL MONREAL GANUZA MANUEL MONREAL GANUZA

BOTHA Ez. 138 B. DISTRIBUZIOA. B. Litekeena da. EXP. IKASI P. APIRILEA.

1996/3.040 1996/3.040 1996/3.040 1996/3.040 1996/3.040 1996/3.040 1996/3.040 1996/3.040 1996/3.040 1996/1996/3.040 1996/3.040 1996/3.040 1996/3.040 11.071 2000 / 1.960 1999 / 7.182 1997 / 10.327 1994 / 10.321 1994 / 20.041 1994 / 20.041 1994 / 20.041 1994/20111 1994/20 1994/20 /3.975 1996/3975 1996/3975 1996 / 3.975 1996 / 3.975 2000 /396/3975 1996/3.975 2000/3000. / 2 1994/1333 1994/533333 1994/5333 1994/533 1994/5333 1999/1333 1999/411 1996/411 1996/411 1996/411 1996/411 1996/411 1996/411 1996/411 1996/411 1996/411 2000/411 1996/411 /16.927 1994/16.9 584/584/584 1994/584 1994 /3.461 1999/3.461 1999/3.461 1998/4.220 1996/6.885/6.885 1992/3.461 / 12 1994/5.765 1999/3.579 1999/3.579 1994/1.741 1994/1.741 1994/1.741

2000 / 43.542 2000 / 43.542 2000 / 43.543 2000 / 43.544 2000 / 43.805 2000 / 54.807 2000 / 54.807 2000 / 54.807 2000/54.807 2000 / 54.807 2000 / 54.808 2000 / 54.808 2000 / 54.808 2000 / 54.809 2000 / 54.809 2000 / 54.809 2000 / 54.809 2000/54.810 2000 / 53.810 2000/54.810 2000 / 53.92727/54.491 2000. 50/53.927 2000 /54.491 2000/42.750 2000/50.2.24./50/50/5.30/54.491 2000/42.750 2000/50.2.24./50/50/53.30/54.491.05.05.05.05/42.750 . 50/53.30/54.491 2000/42.750 2000/50.2.24./50/5.2. 51.389 2000/49.153 2000/55.259 2000/43.345 2000/43.396 2000/43.397 2000/43.398 2000/43.399 2000/43.399 2000/43.399 2000/43.396 2000/43.396 2000/43.397 /41.663 2000 / 52.650 2000/52.651 2000 / 50.462 2000 / 50.463 2000 / 50.463 2000 / 50.464 2000 / 50.465 2000 / 50.468 2000 / 50.469 2000/44.269 2000 / 50.146 2000 / 50.147 2000 / 50.1477777769 2000 / 53.590 2000/501460 / 50.1477777269 2000/53.590 2000/501460/50.147269 2000/53.590 2000/50146/508. 2000/43.644 2000/44.720 2000/49.062 2000/49.063 2000/49.064 2000/49.065 2000/47.031 2000/47.03/40.032/40.030/40.030/40.000/49.064 2000/44.643 2000 / 44.643 2000 / 54.673 2000 / 53.929 2000 / 50.839 2000 / 50.840 2000 / 50.840 2000 / 54.225 2000/42.225 2000 / 42.592 2000 / 42.593 2000 / 42.593 2000 / 42.593 2000 / 42.593 2000 / 42.593 2000 / 42.593 2000 / 42.593 2000 / 42.593 2000 / 42.593 2000 / 42.593 2000 / 42.18 / 2000 / 50.18 / 2000 2000 2000. / 53.930 2000 2000/5 2000/5. 2000/50.324 2000/50.325

ALHAO ez. 138

2000ko azaroaren 29a, asteazkena - 2000ko azaroaren 29a, asteazkena

ZERGAK ORDAINDU BEHAR DUEN SUJUNTZAILEA

MANUEL MONREAL GANUZA JULIAN MONTAÑA ALONSO JULIAN MONTAÑA ALONSO ROSANGELA MONTANHA SOARES MONTE EBRO S.A. Jose Manuel Montero Gutierrez Angel Montero Vaquero Nelida Monterrubio Ojeda Nelida Monterrubio Ojeda Nelida Monterrubio Ojeda Nelida Monterrubio Ojeda Yolanda Montes Vazquez Ana Isabel Montiel Muñoz Ana Isabel Montiel Muñoz Ana Isabel Montiel Muñoz Jose Angel Monton Garcia Jose Angel Monton GARCIA FRANCISC Francisco Javier Monton Tejedo Francisco Javier Monton Tejedo Francisco Javier Monton Tejedo Francisco Javier Monton Tejedo Francisco Javier Monton Tejedo Francisco Javier Monton Tejedo Francisco Javier Monton Tejedo Francisco Javier Monton Tejedo Francisco Javier Monton Tejedo Francisco Javier Monton Tejedo Francisco Javier Monton Tejedo Domingo Luis Montoya Zelaia Fernando Montoya Zelaia Rosa Maria Montoya Zelaia Maria Rosario Montoya Gonzalez Begoña Montoya Iturritxa Maria Pilar Montoya Montoya Maria Pilar Montoya Montoy Alda Ignacio Moran Carracedo Moran Carracedo Maria Remedios Moran Vicente Maria Remedios Moran Vicente Remedios Moran Vicente Maria Remedios Moran Vicente JESUS ​​​​​​​MORAZA BILBO JESUS ​​​​BILBAO​MORAZA MORAZA BILBAO JESUS ​​​​​MORAZA BILBAO JESUS ​​​​MORAZA BILBA JESUS ​​​​MORAZA BILBA JESUS ​​​​MORAZA BILBAO JESUS ​​MORAZA BILBO JESUS ​​DANIEL MORAZA LARREINA JESUS ​​DANIEL MORAZA LARREINA JESUS ​​LARREZA DANIEL MORAZA MORAZA BILBO JESUS ​​DANIEL MORAZA LARREINA LOPEZ DE LAPUENTE OSCAR MORAZA VE MURGUIA PEDRO MORCILLO JOSE MANUEL MOREIRA JOSE MANUEL MANUEL MANUEL ALVAREZ LUIS MORENO ALVAREZ OSCAR MORENO BALANZATEGUI DIANA CRISTINA MORENO SEN DIANA CRISTINA MORENO SEN SEN CESAR MORENO MORENO MORENOCESAR AND MORENO MORENO FERNAI MORENO FERNAIZEN MORENO. MORENO NAVARRO BEGOÑA MORENO NAVARRO JOSÉ LUIS MORENO OLIVER

B. FITXA. B. Litekeena da. EXP. IKASI P. APIRILEA.

1994/1741 2000 / 11.057 2000 / 11.057 2000/11110 2000/1211 2000/1217 1995/10.484 1993/16.238 1993 / 63.423 1993 / 63.423 1993 / 63.423 1993 / 63.423 1993 / 1.812 1994 / 4.84 / 4.884 1994 / 4.84 / 1,80 1,80 1,89 1.302020 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2003 / 4.474 1993 / 4.474 1993 / 4.474 1993 / 4.474 1993 / 4.474 1993 / 4.474 1993 / 4.474 1993 / 4.474 1993 / 4.474 1993 / 4.474 1993/474 1993 / 4.474 1993/959 / 12.062 2000 / 12.062 2000/10.285 2000 / 10.285 1997/10.293 1997 / 8.270 1997 / 8.270 2000 / 10.614 1998 / 10.614 1998 / 3.622 2000 / 10.480 1996 / 8.474 1997 / 8.474 1997/8419999 4,360 1995/12.755555555555555555555555555555RTEDA 2000/11.428 2000/11.428 2000/11.428 2000/11.428 2000/11.428 2000/11.428 2000/11.428 2000/11.428 2000/11.428 2000/11.428 2000/11.428 1999/4.303 1999/4.303 1999 1999/4.303 2000/ 9. 6.961 2000 / 10.276 2000 / 10.276 1993/1356 1993 / 5.356 1993 / 5.356 1993 / 66.547 1997 / 4.968 2000 / 2.968 2000 / 2.478 1993 / 66.468 2000/284 2004 2004 1996 / 1.768 / 5.68 568/66.468 / 568 568 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000/388 2000 / 12.388 2000 / 7.289 2000 / 7.289 2000 / 7.289 2000 / 7.289 2000 / 8.128

2000/54.486 2000 / 47.044 2000 / 47.044 2000 / 47.762 2000 / 44.441 2000/44.441 2000 / 47.047 2000 / 48.577 2000 / 48.677 2000 / 48.677 2000 / 48.677 2000 / 48.677 2000/48.677 2000 / 48.677 2000/4877 2000/4877 2000/48.678 2000/48.677 2000/4878 2000 / 48779/48.677. 42.170 2000/43.005 2000 / 43.006 2000 / 43.007 2000/43.008 2000 / 43.009 2000 / 43.001 2000/43.010 2000 / 43.011 2000 / 43.012 2000 / 43.012 2000 / 43.2013 2000 / 43.014 2000/43.014 2000/43.015 2000/43.5422 2000/43. /41.669 2000 / 42.594 2000 / 43.552 2000 / 43.048 2000 / 47.048 2000 / 47.183 2000 / 50.183 2000 / 50.184 2000 / 50.184 2000 / 50.184 2000 / 43.184 2000 / 43.184 2000 / 43.365 2000 / 43.365 2000 / 43.362 2000 / 43.362 2000 / 53.315 2000 / 52.316 2000 / 52.22.22.22.21.21.21. 2000/47.057 2000/47.058 2000/47.059 2000/47.060 2000/47.061 2000/47.062 2000/47.063 2000/47.064/47.060/47.060/47.000/47.060 48.905 2000/53.253 2000 / 52.210 2000 / 52.211 2000 / 52.616 2000 / 52.630 2000 / 52.630 2000 / 52.630 2000 / 52.630 2000 / 52.630 2000 / 50.258 2000 / 50.259 2000 / 50.259 2000 / 50.259 2000 / 50.259 2000 / 44.684 2000 / 52.709 2000 / 52.710 2000 / 52.711 2000 / 52.711 2000 / 52.711 2000 / 52.711 2000 / 52.711 2000 / 52.711

ZERGAK ORDAINDU BEHAR DUEN SUJUNTZAILEA

JOSE LUIS MORENO OLIVER MARIA JESUS ​​​​​​​​​​​MORENO SAEZ NICOLAS MORGADO CANCHO NICOLAS MORGADO CANCHO NICOLAS MORGADO CANCHO JOSE ANGEL MORGADO PEREDA JOSE ANGEL MORGADO PEREDA ANGELES MORILLAS OTIN FELIX MORILLO URIONABARRERASQUEAQUEA MORILLO URIONABARRENETAQUEA HERMOSAGO MORILLAS HERMAGORASQUEA MORENO MOSQUERA RUBIO MIGUEL MOSQUERA RUBIO MIGUEL MOSQUERA RUBIO FRANCISCO MIGUEL MOTA ARNAIZ FRANCISCO MIGUEL MOTA ARNAIZ FRANCISCO MIGUEL MOTA ARNAIZ FEDERICO MOTA AYALA ANTONIO MOYA MUÑOZ ANTONIO MOYA MUÑOZ AURELIO MOYA Poncela AURELIO MOYA Poncela AURELIO MOYA Poncela JUAN MOYA SANGUINO JUAN MOYA SANGUINO JUAN MOYA SANGUINO JOSE MOYANO SANCHEZ AREVALO JOSE MOYANO SANCHEZ AREVALO JOSE MOYANO SANCHEZ AREVALO IGNACIO MANUEL MUÑIZ ROJAS AITOR MUÑOA URBINA AITOR MUÑOA URBINA FRANCISCO MUÑOZ AGUILAR FRANCISCO MUÑOZ AGUILAR LUCIO MUÑOZ ALBARRAN ESMERALDA MUÑOZ CORTES RAFAEL JOSE MUÑOZ FUENTES RAFAEL MUÑOZ FUENTES RAFAEL MUÑOZ FUENTES ADOLFO MUÑOZ GONZALEZ JOSEFA MUÑOZ LOPEZ JOSEFA MUÑOZ JOSEFA MUÑOZ MUÑOZ JOSEFA MUÑOZ LOPEZ JOSE MUÑOZ MARCOS MARIA CORAL MUÑOZ ORTEGA IGNACIO MUÑOZ OSORNO MARIA CARMEN MUÑOZ REGUERAS MARIA LINA MUÑOZ ROJO MANUEL MUÑOZ RUIZ OSCAR MUÑOZ RUIZ CARLOS JAVIER MUÑOZ TORRES TEODORO MUGA ORIVE JAVIER MUGIKA ALAÑA PEDRO MARIA MUGURUZA LIZARRALDE MANUEL MUIÑOS GOMEZ MANUEL MUIÑOS GOMEZ RAMON MUR GIMENO MARIA ELENA MURAS OLIVAN MARÍA ELENA MURAS OLIVAN MARÍA ELENA MURAS OLIVAN MARÍA ELENA MURAS OLIVAN MARÍA ELENA MURAS OLIVAN MARÍA ELENA MURAS OLIVAN MARÍA ELENA MURAS OLIVAN MURFRUTA, S.L. MURFRUTA, S.L. Laura murguia lopez isabel murguia sagarribay isabel murguia sagarribay jose murguia xerica isabel Murnane ortiz de mendivil Luis muro semeo ignacio javier mustu aldalur arretx arretx arrate arrate arrate arrate arrate arrate JOSE NAHARRO MORENO JOSE NAHARRO MORENO MORENO CARLOEZ ALFONERA I ​NAHARRO MORENO CARLOEZ ALFONERA I​ ​​​​IGNACIO NANCLARES URIBARRE IDOYA NANIN FERNANDEZ

BOTHA 138. zenbakia

9.209

B. FITXA. B. Litekeena da. EXP. IKASI P. APIRILEA.

2000 / 8.128 1993 / 61.880 1997 / 1.425 1997 / 1.425 1997/1425 2000/1425 1997/1484 1997 / 11.484 1997 / 4.876 1997 / 6.443 1998 / 6.4443 1994 / 4.44434848 1998 / 6.44484848 /6.443 1998/6.443 1998/6.4443/4,084484848/6.443 1998/6.443 1998/6.4443/4,0844448484. 5.151 2000/5.151 1994/5.565 1995/13.158 1995/13.158 2000/11.637 2000/11.637 2000/11.637 2000/5.097 2000/5.097 2000/5.097 1994/ 599 1994/ 599 1994/ 599 1994/ 599 2000/10.213 2000/4.448 2000 /4.448 1999 / 6.574 1999 / 6.574 2000 / 2.694 2000 / 2.124 1996 / 2.732 1996 / 2.732 1996 / 2.732 1994 / 16.303 1994 / 16.303 1994 / 16.303 1994 / 16.303 1994 / 17.309 1994 / 17.309 1994 / 17.309 1998/16 / 17.209 1998/225 2000 / 10.068000000 .068 100 1999/1.972 2000/9.903 2000/1.415 1994/1.891 1988/7.399 1995/5.365 1998/2.164 2000/10.065 2000/11.588 2000/11.588 2000/10.141 1998/6.516 1998/6.516 1998.5.516 199888/6. 6.516 2000 / 1.886 2000/1886 2000 / 10.126 1998/178 1998/178 1998/178 1998/174 1998/984 2000/984 1998/174 1998/174 1998/174 1995 / 3.372 1997 1997 / 3.730 1997 / 3.732 / 3.372 1996 / 3.030 1997 / 3.730 1997/ / 166 1998/ 166 2000/12.716 1997/1.461 2000/12.823 1993/66.265 2000/11.500

2000/47.089 2000/47.090 2000/47.091 2000/47.092 2000/47.093 2000/49.460 2000/49.461 2000/42.204 2000/41.671 2000/52.613 2000/52.614 2000/41.671 200/52.613 2000/52.614 2000/41.671 2000/52.613 2000/ 52.614 2000/41.671 2000/52.613 2000/52.614 2000/41.671. 52.809 2000/52.810 2000/42.432 2000/47.124 2000/47.125 2000/47.126 2000/47.127 2000/47.128 2000/47.128 2000/47.125 2000/47.126 2000/47.127 2000/47.128 2000/47.128 2000/47.128 /54.442 2000/47.139 2000/47.140 2000/54.186 2000/44.592 2000/43.941 2000/43.942 2000/54.974 2000/42.828 2000/42.790 2000/42.791 2000/42.792 2000/42.793 2000/42.2322222222222222222 2000/43.962 2000/42.874 2000/54.448 2000/43.040 2000/53.931 2000/53.088 2000/50.173 2000/44.031 2000/52.573 2000/52.574 2000/42.022 2000/44.523 2000/44.524 2000/44.525 2000/44.526 2000/55.263 2000/ 55,264 2000/44.741 2000/44.742 2000/ 43.549 2000/43.550 2000/43.551 2000/41.676 2000/44.447 2000/42.862 2000/42.452 2000/53.932 2000/41.678 2000/5,50/2000/41.678 2000/540/507777777777777777777777777777777777777777. /42.789 2000/53.645 2000/55.153 2000/54.802 2000/55.335 2000/54.445 2000/53.659

9.210

ALHAO ez. 138

2000ko azaroaren 29a, asteazkena - 2000ko azaroaren 29a, asteazkena

ZERGAK ORDAINDU BEHAR DUEN SUJUNTZAILEA

IDOYA NANIN FERNANDEZ JUAN ANGEL NAPAL NAVARRO JUAN ANGEL NAPAL NAVARRO JUAN ANGEL NAPAL NAVARRO MIRAN NEKANE NARVAIZA GANCHEGUI NATURALEZA 2000 S.L. SANTOS JAIME NAVARRO APPELLANIZ LUIS MARIA NAVARRO GARCIA LUIS MARIA NAVARRO GARCIA MIGUEL ANGEL NAVARRO GONZALEZ MIGUEL ANGEL NAVARRO GONZALEZ CRISTINA NAVARRO MARTINEZ MAURO NAVAS AGUADO RICARDO NAVA. Matthias Josef Neu Neu Matthias Josef Neu Neu Francisco Javier Nicolau Erakusketa Raul Nieto Cambra Raul Nieto Cambra Raul Nieto Cambra Miguel Angel Nieto Herrero Rakel Nieto Ruiz Angel Nieva Lopez Jose Antonio Nieves Solis Solis Ricardo Niso Barroso Ricardo Niso Barroso Jose Sard Jose Nise Sard José Niso Sardás José Niso Sardáns José Niso Sardáns José Niso Sardáns Juan Manuel Nogales Delgado Juan Manuel Nogales Delgado Carman Nogales Rodriguez José Manuel Nogales Rodrigue -Jose Manuel Nograro Gonzalez. D. Alaiza Nogales Nogales Nogaln Noga -Maria Luel Javier Nuñêz Garcia Leonardo Nuñez Asensio Jose Manuel Nuñez Barros Jose Manuel Nuñez Barros Jose Manuel Nuñez Barros Benita Nuñez Gallardo Benita Nuñez Gallardo Jose Manuel Nuñez Martinez Isidro Nuñez Medina Fernando Nuñez Razados Fernando Nuñez Rozados Razados Raul Nuñez JOSE MANUEL NUÑEZ VILLATE NUEVA ASOCIACION GALLEGA S.A.L. GALLEGA ELKARTE BERRIA S.A.L. Felix Miguel Oñate Martinez Jose Ramon Obesraiza Jose Ramon Obesraiza Jose Ramon Obeso Arraiza Maria Victoria Ocamica Abaroa Maria Victoria Ocamica Abaroa Maria Eugenia Ocariz Aguirregabiria Maria Eugenia Ocariz Aguirregabiria Pablo Obasar Garcia Pablo Obasar Garcia Maria Blanca Ocharan Ruiz de Arcaute GARCIA GABRIEL JOSE GABRIEL OCHONZAGOZA JOSE LUIS OCHOA GONZALEZ JULIO RICARDO OCHOA GUTIERREZ JULIO RICARDO OCHOA GUTIERREZ JULIO RICARD ​OCHOA MARIA OCHOA DE CHINCHETRU ACHA JESUS ​​​​MARIA OCHOA DE CHINCHETRU ACHA

B. FITXA. B. Litekeena da. EXP. IKASI P. APIRILEA.

2000 / 11.500 1993 / 1.790 1993/1790 1993 / 1.790 1993 / 64.282 1993 / 12.125 1997 / 3.100 1990/894 1990/894 1997 / 1.168 1995/1615 2000/16 / 9.168 / 9.168 / 1.168 1995/1615 2000/12.575 2000 2000/1950/9.168/1.168 1995/1.615 2000/12.575 2000 2000/6. 20031 20031 20031 20031 20031 20031 20031 20031 20031 20031 20031 20031 20031 20031 20031 20031 20031 20031 20031 20031 2003/06 1999 / 2.237 1999 / 2.237 1996 / 7.736 1996 / 7.736 1996 / 7.766 1997 / 1.619 1994 / 2.093 2000 2000/6. /621/621/621/621/621/621/621/621/621/621/621/621/621/621/621/621/621/621/621/621 1994/621 1994/621 621/621/621/621/621/621/621/621/621 /8.070 2000 / 8.070 1992/919 1992/9193 1997 / 11.390 1997/13/390 2000/10/315 2000 / 10.615 2000 / 10.615 2000 / 10.207 2000 / 10.207 2000 / 7.643 2000 / 10.116 2000 / 12.595 1997/199 / 11.053143. 1994/17.296 1994/626 1994/626 1994/626 1994/6259 1999 / 9.450 1999 / 3.107 1999 / 4.133 1980 / 7.732 1980 / 7.732 1994 / 16.232 1994 / 11.232 2000 / 10.986 2000 / 10.986 2000 /2.261 1994 / 1.208 2000 / 7.709 1994 / 7.709 1994 / 5.471 1999/265 1999/265 1999 1999 1999 / 11.325.325.325.325.325.325.325.325.325.325.325.325.325.325.325.325.325.325.325.325.3259999/499/259/259 2000 / 3.090 1996 / 6.602 1996/6.602

2000/53.660 2000 / 47.159 2000 / 47.160 2000 / 47.161 2000 / 47.161 2000 / 47.164 2000 / 47.164 2000/42.164 2000 / 42.662 2000 / 42.162 2000/42.162 2000 / 47.162 2000 / 47.166 2000 / 47.167 2000 / 47.167 2000 / 47.167 2000 / 47,167 2000 / 47.167 2000 / 47.167 2000 / 47,167 2000 / 47,167 2000 / 47,167 2000 / 50.539 2000 / 53.5.556 2000/521 2000/42.739 2000/42.620 2000 / 52.620 2000/43.049 2000/51.915 2000/51.916 2000/54.978 2000/44.155 2000/54.652 2000/41.682 2000/41.601.51.12 /41.687 2000/41.688 2000/41.689 2000/41.690 2000/47.176 2000/47.177 2000/54.575 2000/41.691 2000/41.987 2000/43.722 200/51.87972 2000 2000/44.384 2000/55.213 2000/42.228 2000/54.182 2000/42.886 2000/ 44.811 2000/47.183 2000 / 47.184 2000 / 47.963 2000 / 41.692 2000 / 50.087 2000 / 50.087 2000 / 50.087 2000 / 47.189 2000 / 47.190 2000 / 47.191 2000 / 47.191 2000 / 47.191 2000 / 47.191 2000 / 47.191 2000 / 47.191 2000 / 47.191 2000 / 47.191 2000 / 47.192 2000 / 49.199 2000 / 49.193 2000/47.194 2000 / 50.887 2000 / 50.888 2000 /42.263 2000/42.330 2000/47.2788 2000/47.196 2000/49.237 200/49.27820200/47. /42.006 2000/42.007 2000/42.008 2000/44.279 2000/41.693 2000/41.694 2000/41.695

ZERGAK ORDAINDU BEHAR DUEN SUJUNTZAILEA

JESUS ​​MARIA OCHOA DE CHINCHETRU ACHA JESUS ​​OCHOA DE ECHAGUEN AIZPURU JESUS ​​OCHOA DE ECHAGUEN AIZPURU JESUS ​​OCHOA DE ECHAGUEN AIZPURU JESUS ​​OCHOA DE ECHAGUEN AIZPURU GORKA OCHOA DE ECHAGÖEN CHECA GORKA OCHOA DE ECHAGÖEN CHECA AITOR OCHOA DE ERIBE IBISATE JAVIER OCHOA DE RETANA MONGELOS JAVIER OCHOA DE RETANA MONGELOS JAVIER OCHOA DE RETANA MONGELOS PABLO OCHOA DE RETANA MONGELOS CESAR OCIO GUERRA MARCOS OFICIALDEGUI ARAMBERRI MARIA MONSERRAT OGUETA ARRUE JUAN JOSE OGUETA LADRERA JUAN JOSE OGUETA LADRERA JUAN JOSE OGUETA LADREGOTA BGUERA JUAN JOSE OGUETA ROMERO JOSE MANUEL OJEA OJEA JOSE MANUEL OJEA OJEA AITOR OLABE BEOBIDE AITOR OLABE BEOBIDE MIKEL GOTXON OLABE BEOBIDE AFRODISIO OLABE MARTINEZ AFRODISIO OLABE MARTINEZ BLANCA MARIA OLABE ORTIZ DE ZARATE JUAN JOSE OLABERRIA ULIONDO JOSE MARTIN OLABUENAGA AYALA OLA BUENA JOSE MARTIN OLABUENAGA MARTIN OLABUENAGA MARTIN MARTIN OLABUENAGA AYALA JOSE MARTIN OLABUENAGA JESUS ​​MARIA OLAIZOLA AMORENA ALBERTO OLALDE AZCORRETA ALBERTO OLADEL AZCORRETA MARIA ESTIBALIZ OLANO MEDRANO MARIA ESTIBALIZ OLANO MEDRANO MARIA ESTIBALIZ OLANO MEDRANO MARIA ESTIBALIZ OLANO MEDRANO MARIA ESTIBALIZ OLANO MEDRANO MARIA MEDRANO MARIABALIZ ESTIBALIZ OLANO ESTIBALIZ OLANO MEDRANO MARIA ESTIBALIZ OLANO MARIA ESTIBALIZ OLANO MEDRANO MARIA ESTIBALIZ OLANO MEDRANO MARIA ESTIBALIZ OLANO MEDRANO MARIA ESTIBALIZ OLANO MEDRANO VICTORIA OLANO MEDRANO AGUSTIN OLARTE STEFANIA AGUSTIN OLARTE STEFANIA PEDRO OLARTE RI PEDRO OLARTE RIAÑO JUAN CARLOS OLARTE OSCAR OLARTE PUIVAEL SALAN JUAR SO CARLOS OLARGOTOR OLEAGA ZA ZA OLIVA DEL RIO RAFAEL OLIVA DEL RIO RAFAEL OLIVA DEL RIO RAFAEL OLIVA DEL RIO ALFONSO OLIVARES GARCIA ALFONSO OLIVARES GARCIA NURIA OLIVENZA MARTIN AMADOR OLIVER JIMENEZ AMADOR OLIVER JIMENEZ AMADOR OLIVER JIMENEZUEL JOSE MANUEL OLLERO OLLERO OLLERO JOSE MANUEL OLLERO OLLERO ARANTZA OLMEDO SALAZAR ARANTZA OLMEDO SALAZAR ARANTZA OLMEDO SALAZAR ONA PINTURA Y DECORATIVA S.L. ONA PINTURA INDUSTRIAL Y DECORATIVA S.L. ION ONAINDIA AMELIBIA ONDARZABAL, S.A. ONDARZÁBAL, S.A. JUAN ANTONIO ONDOÑO PARDO JUAN ANTONIO ONDOÑO PARDO JUAN ANTONIO ONDOÑO PARDO ONSOÑO S.L. MIKEL ORAA ARENAZA ORAIN S.A. JETZT S.A. JUAN IGNACIO ORCAJO RUBIO MARIA PILAR ORDOÑANA IÑURRIETA

BOTHA Ez. 138 B. DISTRIBUZIOA. B. Litekeena da. EXP. IKASI P. APIRILEA.

1996/6602 1999 / 6.517 1999 / 6.517 1999 / 6.517 1999 / 6.517 1996 / 1.875 1994 / 1.539 1995 / 5.724 1995 / 5.724 1995 / 5.724 1995 / 5.195 2000 / 10.522 1996 / 7.517 2000 / 6.799 1994/634/634 / 634/634/634 634 1994/634 1994/634 1991/4366 1996 / 6.721 1996 / 6.721 1994 / 16.486 1997 / 16.483 1989 / 1.965 1989 / 1.965 1996/636 1995/365 1995 / 3.675 1995/3675 1995 /3.675 1995/3675 2000000000000000000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000/10.468 1996 / 4.266 1996 / 4.266 1991/34 1991/34 1991/34 1991/34 1991/34 1991/34 1991/34 1991/34 1991/34 1991/34 1991/34 1991/34 1997/343 2000/3453 2000/3499 1994 / 11.349 1994 / 11.504 1994 / 16.504 2000 / 6.912 2000/349 2000 / 6.912 2000/349 2000 / 6.912 2000 / 6.918 1998/3 1993 1993/418 1993/3115 1997/3 1993 1993 1993 / 5.912 2000 / 12.418 1998/12118 1998/3115 1997/3, 1993/3 1993/3 2000 / 2.544 2000 / 2.544 / 2.544 2000 / 5.383 1997 / 3.094 1997 / 3.094 1997 / 11.449 2000 / 11.449 2000 / 11.449 2000 / 11.449 2000 / 11.449 2000 / 11.449 2000 / 11.449 2000 / 11.449 2000 / 11.449 2000 / 11.449 2000 / 11.449 2000 / 11.449 2000 / 11.449 2000 / 11.449 2000 / 11.449 2000 / 11.449 2000 / 11.449 2000 / 11.449 2000 / 11.449 2000 / 11.449 2000 / 11.449 2000 / 11.449 2000 / 11.449 2000 / 11.449 2000 / 11.449 2000 10.603 2000/10.603 2000 / 10.603 1995/69 1995/69 1995/69 1997/69 2000/69 2000/69 2000/699 2000/106 1994 / 11.506 1994 / 4.937 1994 / 4.934 / 4.93.937 1997 / 4.330 1997 / 3.636 1998 / 7.104 1998 / 7.104 2000/10.5314/2016

2000/41.696 2000/49.319 2000/49.320 2000/49.321 2000/53.179 2000/51.917 2000/51.918 2000/43.307.420/43.302/40/40/49.321 /2000/2000/2000/2000/2000/2000/2000/2000/2000/200,20/2000/2000/20/2000/20/2000/20/2000/2000/2000/2000/2000/2002 47.211 2000 / 47.212 2000 / 47.213 2000 / 42.273 2000 / 42.273 2000 / 43.273 2000 / 43.648 2000 / 54.603 2000 / 54.604 2000 / 54.709 2000 / 41,909 2000 / 41,958 2000 / 42.261 2000 / 42.261 2000 / 42.261 2000 /41.702 2000/41.703 2000/41.704 2000/41.705 2000/41.706 2000/41.707 2000/41.708 2000/47.221 2000/47.221 2000/47. 2000/55.181 2000/48.449 2000/48.450 2000/50.724 2000/50.725 2000/42.124 2000/42.125 2000/53.174.200/50.724 2000/50.724 2000/50.725 2000/42.124 2000/819 2000/53.150 2000 / 54.161 2000 / 54.161 2000 / 54.229 2000 / 47.230 2000 / 47.228 2000 / 47.228 2000 / 47.228 2000 / 52.354 2000 / 52.354 2000 / 52.354 2000 / 52.354 2000 / 52.354 2000 / 52.354 2000/42.354 2000 / 52.357 2000 / 53.355 2000 / 52.357 2000 / 52.657 2000 / 52.357 2000 / 52.657 2000 / 49.915 2000 / 49.910 2000 / 44.6.6.62.22.22.22.22.22.22.22.22 22.222.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22. /54.087 2000/44.291 2000/43.159 2000/47.233 2000/47.234 2000/44.674 2000/47.236

ALHAO ez. 138

2000ko azaroaren 29a, asteazkena - 2000ko azaroaren 29a, asteazkena

ZERGAK ORDAINDU BEHAR DUEN SUJUNTZAILEA

MARIA PILAR ORDOÑANA IÑURRIETA MARIA PILAR ORDOÑANA IÑURRIETA JOSE MARIA ORDOÑANA MENDOZA JUAN IGNACIO ORDOÑO BOLINAGA JUAN IGNACIO ORDOZGOITI DIAZ DE GUEREÑU JUAN IGNACIO ORDOZGOITI DIAZ DE GUEREÑU JUAN IGNACIO ORDOZGOITI DIAZ DE GUEREÑU JUAN IGNACIO ORDOZGOITI DIAZ DE GUEREÑU ENEKO PAUL PAUL BARRI JUAN OR OREGUI PEDRO NAVARZE Orive Riaño Maria Carmen Orive Salaverria Maria Purificación Orive Villar Miren Ormaechea Fernandez Jose Angel Ormaechea Ruiz de Gordejuela Victorino Ormaechea Valle Victorino Ormaechea Valle Victorino Ormaechea Valle Maria Jesus Ormaett. Ayerbe Isabel Orozco Gonzalez Isabel Orozco Gonzalez Miguel Angel Orozco Ortega Jose Angel Orrasco Tudanca Jose Angel Orrasco Tudanca Jose angel Orrasco Tudanca Jose Angel Orrasco Tudanca Jose angel Orrasco tudanca alberranca Delrinca Ortina Orrina Ortina Ortina Jose Angelo Orata Orata Tudanca Alberranca Ortina Ortina Ortina Ortera Jose Angelo Angelo Orrasco Tudanca Alberlanca Ortina Ortina Ortina Ortera Jose Angelo Angelo Orrasco Tudanca Alberlanca Ortina ORRESCO ORTROTAIRA JOSE ANGERA ANGERA TUDANCA Alberra DELGADO LUIS MIGUEL ORTEGA DELGADO DOLORES ORTEGA GARCES DOLORES ORTEGA GARCES PEDRO JUAN ORTEGA GARCIA DE ALBENIZ JOSE MARIA ORTEGA IZAGA SATURNINO ORTEGA MARTIN DIEGO ORTEGA MARTINEZ JOSE IGNACIO ORTEGA MARTINEZ MARIA TERESA ADIA RADILLA ORTEGAMIL MARIA ADORACION OAGART ORTEGART ZAR ZART ORADILLOS MILAGROS ORTEGA ZARRANZ IZASKUN ORTIZ ESTIBALEZ Carlos Ortis JESUS ​​JAVIER ORTIZ SOBRINO MARIA LUZ ORTIZ DE ARRI FERNANDEZ DE LUCO MARIA LUZ ORTIZ DE ARRI FERNANDEZ DE LUCO MARIA LUZ ORTIZ DE ARRI FERNANDEZ DE LUCO MARIA LUZ ORTIZ DE ARRI FERNANDEZ DE LUCO MARIA LUZ ORTIZ DE ARRI FERNANDEZ DE LUCO MARIA LUZ ORTIZ DE ARRI FERNANDEZ DE LUCO MARIA LUZ ORTIZ DE ARRI FERNANDEZ DE LUCO MARIA LUZ ORTIZ DE ARRI FERNANDEZ DE LUCO PABLO LUIS ORTIZ DE ARRI FERNANDEZ DE LUCO TERESA ORTIZ DE ELGUEA FERNANDEZ DE RETANA CARMELO ORTIZ DE ELGUEA JAUREGUI RUFINA ORTIZ DE GUINEA SOBRON RUFINA ORTIZ DE GUINEA SOBRON RUFINA ORTIZ DE GUINEA SOBRON ITZIAR ORTIZ DE GUZMAN CELORRIO ARANXA ORTIZ DE GUZMAN MARTINEZ DE ILARDUYA

B. FITXA. B. Litekeena da. EXP. IKASI P. APIRILEA.

1994/1042 1994 / 19.042 1998 / 19.042 1998 / 7.346 1994 / 4.946 1994 / 4.946 1994 / 4.946 1994/4946 1994/996 1994/1994 / 3.688 1994 / 4.164 1999 1999 / 5.708 / 9.630 2000 / 9.630 2000/9.630 2000/9.630 2000 2000/9. 5.697 1995 / 9.862 1997/459 1997/459 1997/459 1997/459 1997/459 1994/405 1994 / 11.405 1994/10105 1994/1019 1994/1019 1994 / 9.920 1994 / 9.920 1994/1920 1994/10199 / 10.839 1994 / 10.839 1994 / 20.050 1994 / 20.050 1994 / 20.050 2000 / 10.204 1994 / 4.171 1994 / 4.171 1996 / 7.258 1996 / 9.258 1996 / 9.258 1993 / 64.298 1993 / 64.298 1993 / 663.359 1993 / 663.359 1993 / 663.359 2000 / 1.04198 2000 / 1.0419 2000 / 1.041 2000 / 2.114 1994 / 4.179 1994 /4.179 1999 / 1.213 1999 / 1.213 1999 / 1.213 1999 / 10.102 1993 / 62.014 1993 / 62.014 1993 / 62.014 1993 / 62.014 1993 / 62.014 / 10.217 / 62.014 1993 / 62.014 / 10.217 / 62.014 1993 / 62.014 1993 / 62.014 1993 / 62.014 1993/62.014 / 10.217/62. 11/11/11/11/11/11/11/11/11/11/11/11/11/11/11/11/11/11/11/11/11/11/11/11/11/11/11/11/ 11/11/11/11/11. 12.747 1996 / 1.624 1996 / 1.624 2000 / 11.365 2000 / 11.365 2000 / 11.365 1994 / 11.725 1994 / 18.052 1994 / 11.052 1996 / 11.052 1996/1728 1996 / 2.728 1996 / 2.728 1996 / 2.728 1996 / 2.728 1996 / 2.728 1996 / 2.728 1996 / 2.728 1996 / 2.728 1996 / 2.728 1996 /2.728 1996/2.728 1996/2.728 200228 /11.702 1995/2.100 1995/11.344 1995/11.344 1995/11.344 200702/120.000

2000/47.237 2000/47.238 2000/41.713 2000/47.235 2000/42.047 2000/48.513 2000/48.514 2000/54.090 2000/41.714 2000/48.513 2000/48.514 2000/54.090 2000/41.714 2000/44.351 4423050/5 44.295 2000/50.413 2000 /42.711 2000 / 50.024 2000 / 50.025 2000 / 50.026 2000 / 50.023 2000 / 46.423 2000 / 46.424 2000/46.424 2000 / 50.393 2000 / 50.393 2000 / 50.393 2000/44.421 2000 / 50.393 2000 / 50.394 2000 / 50.394 200 / 50.394 200/44424 2000 / 50.394 200/44421 2000 / 50.394 200 / 50.394 200 / 50.394 200 / 50.394 200 / 50.393 2000 / 50.394 200/47.24442410 / 50.393 2000 / 50.394 2000 / 50.393 2000 / 50.394 200/47.24442410/50.393 2000/50.394 200/47.2444271 2000/5093 2000/50.394 200/47.24442410/30.4030/50.4030/50.4030/50.300/50.394 /54.812 2000/54.813 2000/42.319 2000/47.248 2000/47.249 2000/42.815 2000/44.285 2000/44.286 2000/44.286 2000/47.248 2000/47.249 2000/47.249 2000/42.815 2000/42.426 2000 / 53.945 2000 / 53.946 2000 / 53.043 2000 / 53.999 2000 / 51.999 2000/41.999 2000 / 51.999 2000/41.999 2000/41.999 2000 / 44.698 2000/42.242 2000 / 42.243 2000 / 42.244 2000 / 42.244 2000 / 48.191 2000 / 43.717 2000 / 41.719/41/41 / 49/49 . 53.947 2000/43.373 2000/43.374 2000/50.922 2000/50.923 2000/54.804 2000/50.889 2000/50.890 2000/41.720 2000/41.721 2000/4122222222222220/41.720/41.721 2000/4122222222220/41.720/41.721 2000/4122222222 200/41.723. 47.261 2000/54.501 2000/41.727

BOTHA 138. zenbakia

ZERGAK ORDAINDU BEHAR DUEN SUJUNTZAILEA

JOSE LUIS ORTIZ DE LANDALUCE FERNANDEZ DE GAMBOA JOSE LUIS ORTIZ DE LANDALUCE FERNANDEZ DE GAMBOA JOSE LUIS ORTIZ DE LANDALUCE FERNANDEZ DE GAMBOA TEODORO ORTIZ DE LATABURU UNZUETA JESUS ​​MARIA ORTIZ DE LEJARAZU MARTINEZ JESUS ​​MARIAZ ORTIZ MARTINJARA REIGOGURTIZ DE ALBENIZ DE LEJARAZU PAUIRIANG ORTIZ DE LUZURIAGA PASCUAL JUAN MANUEL ORTIZ DE MONTOYA SANTO TOMAS JUAN MANUEL ORTIZ DE MONTOYA SANTO TOMAS BLANCA AMELIA ORTIZ DE PINEDO CORPION BERNARDINO ORTIZ DE URBINA DIAZ BERNARDINO ORTIZ DE URBINA DIAZ EUSEBIA ORTIZA DE ZATEVIAN MARTIN ORTINA Sonia Saenz Idoia Ortiz de Zarate San Agustin David de Zarate Santa Cruz Rakel Ortiz de Zarate Sarabien Maria Concepcion Ortiz de Zarate Urquiza Maria Concepcion Ortiz de Zarate Urquiza Maria Antigua Ortueta Abin Ortueta Abin Ortueta Abin Maria Antigua Ortueta Abin Maria Antigua Arriolabengoa Eva Ortuzar Maria Arrio DELABENGOA LA PLAZA T ORUE SAENZ DE NAVARRETE MARIA DE LA PLAZA T ORUE SAENZ DE NAVARRETE MARIA ORUETA ECHEVARRIA OSASUN KIROL S.A. OSASUN KIROL S.A. OSASUN KIROL S.A. Oscar Herrero SL Francisco de Borja Oscoz Barbero Alfredo Osinaga Mijancos Alfredo Osinaga Mijancos Alfredo Osinaga Mijancos Francisca Osorio Perez Francisca Osorio Perez Francisca Osorio Perez Jose Martin Osoro Oteiza Jose Martin Osor Olga Otaduy Sobron Aitor Otaegui Elorza Aitor Otaegui Elorza Itziar Otaegui Urruzola Santiago Antonio Otegui Cabañas Jesús Oteiza Gutierz Jesús Oteiza Gutierz Jesús Oteiz OZAETA SAGASTUY TOMAS OZAETA SAGASTUY P L PRESSING S.L. Sergio Padilla Adame Juan Padilla Francisco Paez Red Fernando Palacios Frias Alvaro Palacios Larrañaga Alvaro Palacios Larrañaga José Maria Palacios Moraza Oscar Daniel Palacios muelã Jose Palacios Ruiz Ruiz de Veraza Antonio Palacios PALOMO GARCIA MARCO PALOMO GARCIA JOSE ANTONIO PALOMO MOYANO PALYRUSA S.A. MANUEL PAMPIN VAZQUEZ

9.211

B. FITXA. B. Litekeena da. EXP. IKASI P. APIRILEA.

1996/992 1996/992 1996/992 1996/992 1994/1845 1994/1290 1994/11.990 2000 / 11.290 2000 / 11.242 2000 / 12.782 2000 / 12.782 2000 / 12.782 2000 / 12.782 2000 / 11.954 2000 / 11.954 2000/655 1994/655 2000/1284 862 2000 / 10.199 2000 / 12.152 2000 / 1.072 1994 / 9.032 1994 / 9.032 2000 / 11.533 2000 / 11.533 2000 / 11.533 2000 / 10.282 1994 / 17.283 1994 / 10.993 /9.151 2000 / 9.946 1993 / 3.515 1993 / 3.515 1993 / 3.515 1993 / 3.515 1995 / 3.875 1995/3875 1995/3875 1995/775 1995/775 1993/775 1993/775 1993/3516 1993/158 2000/158 1994/1967 1996 / 2.293 / 593 1997/5,447 1999/12.790 1999/847 2000 / 11.640 2000/11.640 2000/11.640 2000/10.212 2000/10.681 2000/10.681 2000/9.352 2000/10.071 1999/835 2000/10.975 2000/10.975 2000/11.262.262.2622.262.2622.2622.262 . 12.293 2000 / 5.198 2000/916 1998/916 1991/207 2000/2008 1991/2111 1991/2112 1997/21112 1997/10.152 1995/4145 1995 / 4.145 2000 / 10.117 200 / 11.5242444245. 6.910 1995/6.910 1995/6.910 1995/2.286 1993/4.709 1988/2.796

2000/41.728 2000/41.729 2000/41.730 2000/53.951 2000/48.515 2000/48.516 2000/43.571 2000/54.1018/2000/53.951 2000/48.515. 54.939 2000 / 42.419 2000 / 51.399 2000 / 44.281 2000 / 44.281 2000 / 47.282 2000 / 47.116 2000 / 52.117 2000 / 52.117 2000 / 52.117 2000/42.117 2000 / 52.118 2000 / 52.118 2000/42.118 2000 / 52.118 2000 / 52.118 2000/42.118 2000 / 52.118 2000/42.118 2000/42.118 2000 / 44.465 2000 / 44.466 2000 / 44.465 2000 / 44.466 2000 / 44.111.1112 2000/44. /44.748 2000 / 44.593 2000 / 42.988 2000 / 42.989 2000 / 42.989 2000/42.989 2000/42.536 2000 / 50.301 2000 / 50.302 2000 / 50.302 2000 / 50.303 2000 / 47.285 2000/47.286 2000/47.287 2000/42.287 2000/52.287 2000/52.287 2000/52.212 2000/52.287 2000/43.732 2000/54.817 2000/44.531 2000/51.979 2000/51.980 2000/51.981 2000/44.815 2000/47.292 2000/47.293 2000/55.027 2000/43.158 2000/47.293 2000/55.027 200/43.1588 2000/47.293 2000/55.027 200/ 43.1588 2000 43.218 2000/55.306 2000/41.738 2000/53.497 2000/54.644 2000/51.397 2000/51.398 2000/41.740 2000/54.943 2000/41.739 2000/50.281 2000/50.282 2000/43.811 /43.840 2000/43.841 2000/43.842 2000/43.843 2000/ 42.076 2000/50.067 2000/47.305

9.212

ALHAO ez. 138

2000ko azaroaren 29a, asteazkena - 2000ko azaroaren 29a, asteazkena

ZERGAK ORDAINDU BEHAR DUEN SUJUNTZAILEA

Manuel Pampin Vazquez Ijaiz Pangua Ruiz de Azua Pablo Pablo Purogua GORADDO GARTAY GARTAY GARTAY CELSO PARDAL NOber MARIA ARANAber MARIA PARDO Arkaitz Pardo Sebastian Pardo PARZE PARLUGA SOLEGUREN Solendro Jose Alonso Antonio Manuel Parracho Portugal Pascual Alval Alvarez Pert Louis Baltru Manuel Patrudidin Artzainak Net Per Louis Pampin Vazquez Artzainak S.L. Imman Pavon Martin Martin eta Pavon Martin eta Pavon Martin eta Pavon Pavon Martin Antonio Paz Criado Antonio Paz Ciado Francisco Paz Macias Francisco Jose Manuel Paz Ramil Augustine Augustine Mary Angeles Oscar Jose Pedrero Pedrero Madilira Casros Stoneman Stoneman AITOR ST STEIN MARTIN OL STEIN SINOBAS OL STEIN SINOBAS

B. FITXA. B. Litekeena da. EXP. IKASI P. APIRILEA.

1988/2796 2000 / 1.291 2000 / 12.880 1999 / 12.301 2000 / 5.408 1994 / 9.521 1994 / 9.311 1996 / 10.890 1996/469 1993/469 1993/469 1994 / 11.687 1994/11/687 1994/11/11 . 1994/1687 1994/11333 / 11.687 1994 / 11.687 1994 / 1133/1687 1994/1133 / 113/1687 1994 / 11.687 1994/113 / 11.687 1994 / 11.687 1999/63 1997 / 11.168 2000/5348 1994 / 1.743 1994 / 1.743 1994 / 1.743 1994 / 1.743 1994 / 1.743 1994 / 1.743 1994/743 1994 / 1.743 1994 / 1.304 1999 1998 / 4.060 1998 / 4.060 1994 / 6.668 1993 / 64.246 1993 / 64.246 1993/64.246 1993/64.051 1994/1114 1994 / 1.114 1994 / 1.114 1994 / 1.114 1994 / 1.114 19888825 2000/10114 1993/360 1993/360 1993/360 1997/596 1996/3613 1996/4613 1997 / 4.613 1997 / 4.613 1997 / 4.613 1997 / 4.613 1997 / 4.613 1997 / 11.093 1998/431 1998/431 1998/431 1998/431 1998/431 1999/4087 1999 / 4.087 1999 / 4.087 1994 / 4.087 1994 / 19.2999999 1994 / 12.072 1994 / 12.072 1994 / 12.383 1994 / 20.383 2000/10430 2000/214 1997/13.056 1997/13.056 1997 / 2.998 1994 / 1.818 1994 / 1.818 1995/3695 1987/028 19846 19846/023 1987/818 19846 19846 19846 19846 19846 19846 1987 / 3.695 1987/19746 19846 19846 / 1.023 1994 / 6.818 1995 / 3.695 1987/19746 19846 19846 19846 19846 1994 / 6.818 1987 1987/19746 19846 19846 / 1.023 1993 / 62.106 1993 / 1.296 1999 / 1.296 1999 / 4.205 1999 / 4.205

2000/47.306 2000 / 41.742 2000 / 54.818 2000 / 54.373 2000 / 54.370 2000 / 54.515 2000 / 54.515 2000 / 54.557 2000/44.557 2000/44.557 2000 / 43.010 2000/45.557 2000/45.557 2000/45.557 2000/45.557 2000 / 44.008 2000 / 55.009 2000 / 55.009 2000/42.057 2000/42.058 2000/42.094 2000/424.094 47.324 2000/42.560 2000/53.471 2000/53.560 2000/41.744 2000/41.745 2000/41.746 2000/47.321 2000/47.321 2000/41.744 2000/41.745 2000/41.746 2000/47.321 2000/47.321 2000/53.560 /47.271 2000/47.325 2000/47.326 2000/54.535 2000/42.358 2000/42.359 2000/42.360 2000/48.323 2000/42.221 2000/48.908 2000/48.909 2009 2000/42.221 2000/4808 2008 2000/48.909 2009 2000/42.221 2000/4808 2008 2000/48.909 2009 2000/42. 2000/47.337 2000/44.108 2000/44.238 2000/52.243 2000/52.244 2000/55.131 2000/52.085 2000/52.086/520.086 520.086 520.086 50.112 2000/50.113 2000/54.054 2000/51.881 2000/51.882 2000/41.748 2000/43.562 2000/43.563 2000/51.882 2000/51.882 2000/41.748 2000/43.562 2000/43.563 2000/43.563 2000/51.882 /44.251 2000/42.945 2000/54.514 2000/44.547 2000/55.275 2000/50.002 2000/50.003

ZERGAK ORDAINDU BEHAR DUEN SUJUNTZAILEA

PETRONILA PEDRERO SINOBAS LUIS PEDRON VARA JOSE ANGEL PEDROSA MARTINEZ MIGUEL ANGEL PEDROSA MURGA MIGUEL ANGEL PEDROSA MURGA JON PENA LACALLE JON PENA LACALLE MARIA BEGOÑA PERAL ARMAS MARIA BEGOÑA PERAL ARMAS ARMAS PERAL MARIA BEGOÑA MURGA JON PENA LACALLE JON PENA LACALLE MARIA BEGOÑA PERAL ARMAS MARIA BEGOÑA PERAL ARMAS PERAL ARMAS MARIA ARMAS BEGOÑA COPEAREA MANUEL ARMAS BEGOÑA COPEAEL PERZOLA PERZOLA VIAIZ BEGOÑA VICTOR MANUEL PEREA LOPEZ DE CALLE VICTOR MANUEL PEREA LOPEZ DE CALLE IGOR PEREA MARTIN EDURNE PEREA VALLE CARLOS PEREDA GARATE JAVIER PEREDA GARATE AGRIPINO PEDRO PEREZ AGRIPINO JUSTO PEREZ ALONSO EMILIO PEREZ PEREZ PEREZ ALZOLA FRANCUICO BERGIPINO JUSTO PEREZ ALONSO EMILIO PEREZ PEREZ ALZOLA FRANCUICO BERGIZ BERGIZ ALZOLA FRANCUICO BEIGUILU FRANCISCO PEREZ BEOTEGUI LUIS FRANCISCO PEREZ BEOTEGUI IVAN PEREZ BLANCO JUAN JOSE PEREZ BURGUEÑO JUAN JOSE PEREZ BURGUEÑO ENEKO PEREZ BUSTO MIGUEL JOSE PEREZ CALABOZO MIGUEL JOSE PEREZ CALABOZO MIGUEL JOSE PEREZ CALABOZO MIGUEL JOSE PEREZ CALABOZO Alberto Perez CALABOZO PEREZ PEREZ CALABOZO Alberto Perez CALABOZO PEREZ COBO PEREZ GARCIA PEDRO PEREZ GARCIA PEDRO PEREZ GARCIA TOMAS PEREZ GARCIA TOMAS PEREZ GARCIA TOMAS PEREZ ROSA GONZ PEREZ MARALE SILVIA PEREZ GORDO SILVIA PEREZ GORDO JUAN PEREZ HERCE JOSE MARIA PEREZ JIMENEZ JOSE MARIA PEREZ JIMENEZ MARIA PEREZ JIMENEZ MARIA JULIA MARIA PEREZ JIMENEZ MARIA JULIA JULIA PEREZ JIMENEZ MARIA JULIA PEREZ JIMENEZ MARIA JULIA PEREZ JIMENEZ MARIA JULIA PEREZ JIMENEZ MARIA JULIA PEREZ JIMENEZ MARIA JULIA PEREZ JIMENEZ MARIA JULIA PEREZ JIMENEZ MARIA JULIA PEREZ JIMENEZ MARIA JULIA PEREZ JIMENEZ MARIA JULIA PEREZ JIMENEZ

BOTHA Ez. 138 B. DISTRIBUZIOA. B. Litekeena da. EXP. IKASI P. APIRILEA.

1999 / 4.205 1997 / 4.867 2000 / 10.263 2000 / 10.973 1997/1547 1997/1547 1997 1997/945 1997/8945 1997 / 8.945 1998 / 8.945 1993 / 62.110 1993 / 62.110 1993/62.110 1993/62.110 1993 1993/62.110 1993 62.110 1993 1993 / 62.110 1993 / 62.110 1993/62.110 1993/62.110 1994 / 12.723 1995 / 12.239 1996 / 8.238 1996 / 2.574 1996/203 2000 / 8.133 2000/19 / 11.633 2000/11 11.633333333333333 .63333333333333333333333333333333333 bakotxa bakoitza bakoitza cada ano abaiáníanía a 2000/11. / 268 1992/268 1994/1344 1994/568 1993/568 1993/568 1993/63.750 1993/63.750 1993/63.750 1997/1954 1997 1997 1997 1997/1942 1994 1994 1994 / 11.667 1997 / 11.667 1997 / 11.213 1997/16/213 1997/11. 1994/13.826 1994/13,826 2000/4,670 2000/4,670 2000/4,670 2000/4.670 2000/ 4.670 2000/4.670 1994/2,210 1995/9.937 1995/9.937 1995/9.937 2000/10.181 1986/4.146 1995/4.241111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 /19. 4.241 1994 / 17.339 1994/1339 2000 / 11.472 2000 / 11.472 2000 / 11.472 1995 / 1.867 1995 / 4.080 1997 / 4.080 1997 / 4.080 1997 / 4.080 1997 / 4.080 1997/4980 1997/080 1997/080 1997/080 1997/ 4.080 1997 /1997/4.080 /4.080 1997/4.080 1997/4.080 1997/4.080 1997/4.07/4.080

2000 / 50.004 2000 / 43.102 2000 / 42.747 2000 / 50.047 2000 / 50.048 2000 / 50.048 2000/44.397 2000 / 44.398 2000 / 44.314 2000 / 49.315 2000 / 49.316 2000 / 49.316 2000/49.316 2000/49.316 2000/47700/4700/47.315 2000/49. 53.960 2000/54.674 2000/55.348 2000/42.917 2000/55.028 2000/42.884 2000/54.493 2000/43.554 2000/54.905 2000/53.609 2000/47.3662 2000/49.15757 2000/53.609 2000/476262 2000/49.15757 2000/53.609 2000/47.362 2000 /49.15757 2000/53.609 2000/4762 2000/49.157757090909090900000000000000000000000000000000000000000000 152.15908 /47.404 2000/47.405 2000/50.912 2000/50.913 2000/43.558 2000/54.179 2000/54.180 2000/43.643 2000/41.766 2000/41.767 2000/43. /50. 2000/49.680 2000/49.681 2000/44.644 2000/44.645 2000/53.520 2000/55.320 2000/55.321 2000/55.322 2000/43.293 2000/49.333 2000/49.334 2000/49.3335 2000/49.333 390/49.334 2000/49.3335 2000/49.333 390/ 49.334 2000/49.3335293 2000/49.333 390/49.334 2000/49.3335293 2000/49.33. 41. 41. 41.2.2.2.2.2.2.22.22.2.22.2.2.22.2.22.22.22.22.22.22.22. 41. 41. 41. 41. 53.966 2000/53.001 2000 / 43.002 2000 / 43.279 2000 / 52.280 2000/42.280 2000 / 52.280 2000/42.280 2000 / 52.280 2000/42.280 2000/42.280 2000/42.280 2000/42.280 2000/42.280 2000 / 50.770 2000 / 50.770 2000 / 50.771 2000/43.981 2000 / 43.981 2000/43.982 2000/43.982 2000/43.83 2000/43. /43.988 2000/43.989 2000 /43.990 2000/43.991 2000/53.391 2000/54.987 2000/54.988 2000/54.989 2.090/54.989

ALHAO ez. 138

2000ko azaroaren 29a, asteazkena - 2000ko azaroaren 29a, asteazkena

ZERGAK ORDAINDU BEHAR DUEN SUJUNTZAILEA

MARIA JULIA PEREZ JIMÉNEZ PEDRO PEREZ MADRIL A SAN CENTRO AQUILINO A SAN CENTRO AQUILINO ARANZAZU PEREZ NESTARES CAMILO PEREZ NOVOA CAMILO PEREZ NOVOA JOSE MANUEL PEREZ PEREZ JOSE MANUEL PEREZ JOSE MANUEL PEREZ PEREZ PEREZ PEREZ MANUEL PEREZ PEREZ TIMOTEA PEREZ PEREZ PEREZ PEREZ PEREZ PEREZ PEREZ PEREZ TIMOTEA PER JULIA PEREZ VINDO ANTONIO PEREZ PULGAR RAMON PEREZ RABANAL RAMON PEREZ RABANAL RAMON PEREZ RABANAL CONCEPCION PEREZ RODRIGUEZ CONCEPCION PEREZ RODRIGUEZ FRANCISCA PEREZ ROMAN FRANCISCA PEREZ ROMAN LUIS MIGUEL PEREZ ROSA LUIS MIGUEL PEREZ ROSA MARIO PEREZ MIGUEL PEREZ ROSA MARIO PEREZ MIGUEL PEREZ JOSE PEREZ MIGUEL PEREZ MIGUEL PEREZ JOSE PEREZ MIGUEL PEREZ SALAZAR ANA BELEN PEREZ SANABRIA JESUS ​​PEREZ SANCHEZ JESUS ​​PEREZ SANCHEZ JOSÉ ANTONIO PEREZ SANCHEZ MIGUEL ANGEL PEREZ SANTAMARIA JULIO PEREZ SARDON XABIER MIRENA PEREZ Ignacio Perez Viñegra Jose Ignacio Perez de Arenaza Mujeres jose Ignacio Perez de Arenaza Manuel Perez de Arenaza Dovaleren Manuel de Arenaza Guiné Guiné Guiné Guiné Guiné Mangera mangera maná PEREZ ARENAZAKO GUINÉ MARIANO PEREZ ARENAZAKO LOPEZ PEREZ ARRILUCEAKO LOPEZ PEREZ HEREDIAKO JOSE MARIA PEREZ HEREDIAKO CAMPO IBAÑEZ JOSE ANTONIO PEREZ HEREDIAKO UGARTE JOCO ANTONIO PEREZ HEREDIAKOA UGARTE JOCO ANTONIO PEREZ HEREDIAKO PERO PERO PERO PERO ALBERT ALBERTO PEREZ UGARTEKO HEREDIAKO UGARTE VILLANUEVA FLORENCION PEREZ DE LOZA DE LUCO SALAZAR MARCELO PEREZ DE LUCO SALAZAR OSCAR LUIS PEREZ DE MENDIGUREN CASTRESANA ALFREDO PEREZ DE MENDIGUREN SA-PEREZA DE MENDIGUREN CAMARA MARIA LOURDES PEREZ

B. FITXA. B. Litekeena da. EXP. IKASI P. APIRILEA.

1997/4080 2000 / 11.409 2000 / 11.409 2000 / 11.570 1996 / 12.257 1994 / 6.539 1998 / 4.340 1998 / 4.340 1995 / 4.179 1995 / 4.179 2000 / 11.581 2000 / 11.581 2000 / 11.1.81.81.179. 10.698/10.698/10.698/10.698/10.698/10.698/10.698/19.698/19.698 ALTA. 2.103 1989 / 2.103 1989 / 2.103 1989 / 2.103 1993/65.179 1997 / 65.179 1993 / 10.337 1993 / 65.159 1993 / 65.159 1993 / 65.159 1993 / 19.839 1994 / 19.839 1994 / 19.839 1993 / 19.839 1993 / 4.398 1993 / 4.398 1993 1993/998/998/99898 1993/4.398 1993/4.398 1993 1993/998/998. /2.260 1995 / 2.260 1993 / 2.759 1993 / 2.759 1996 / 7.448 1996 / 7.448 1996 / 7.448 1993 / 62.150 1994 / 1.459 1994 / 1.459 1996 / 2.544 2000 / 9.608 1994 / 16.9566 / 16.6.6. 16. 16,8/2.544 4,6608/16996,86. /1688 168/16.956 1988/168/168/16/16/16/16.1956 198/28/2. 1994/6376 1996 / 9.195 1996 / 9.195 2000 / 9.195 2000 / 9.657 2000 / 7.757 1993 / 7.757 1993 / 3.631 1995 / 11.568 1995 / 11.568 1995 / 11.568 1995 / 11.568 2000 / 11.880 2.803 2000 / 2.803 1998 /5.544 2000/10.940 2000 / 10.940 2000 / 10.940 1999 / 10.940 1994 / 14.905 1994 / 14.905 1993 / 14.905 1993 / 63.609 1998 / 1.671 1998 / 1.671 1995 1995 / 3.65 / 5.675 3.633 / 5.63. /19.298 1994/19.298 1994/19.298 2000/10.219 1998/6.304 1992/ 958 2000/10.917

2000/54.991 2000/47.406 2000/47.407 2000/53.577 2000/54.830 2000/54.505 2000/52.568 2000/53.101/49.000/53.169 49.000/54.830 41.762 2000 / 47.398 2000 / 47.399 2000 / 47.400 2000/47.313 2000 / 43.748 2000 / 43.141 2000 / 43.141 2000 / 43.608 2000 / 43.608 2000 / 43.608 2000 / 43.609 2000 / 43.609 2000 / 43.609 2000 / 43.609 2000 / 43.911 2000 / 43.911 2000 / 43.912 2000 / 43.964 2000 / 54.964/49 / 47.42.42.2.20808080 2000 2000 2000 19.2.2082.2080808ATRAS 200080808ATRAS 2000ATRAS 2000ATROS /51.096 2000/51.097 2000/42.778 2000/42.779 2000/51.888 2000/51.889 2000/41.765 2000/53.963 2000/49.672 2000/49.673 2000/41.757 2000/44.486 2000/47.390 2000/ 54.475 2000/43.066 2000 / 50.608 2000 / 42.136 2000 / 42.380 2000 / 47.381 2000 / 47.381 2000 / 50.911 2000 / 50.911 2000 / 50.911 2000 / 41.771 2000/41.772 2000 / 41.772 2000 / 41.773 2000 / 47.419 / 42. 43.408 2000/43.409 2000/43.251 2000/47.425 2000/47.426 2000/47.427 2000/44.724 2000/47.428 2000/47.428 2000/47.426 2000/47.427 43.642 2000/47.437 2000/51.638

BOTHA 138. zenbakia

ZERGAK ORDAINDU BEHAR DUEN SUJUNTZAILEA

Maria Lourdesdes Perez De Mendiola Durana Luis Maria Perez Perez Perez Perez Perez Perez Perez Perez Perez de Nanclares Ochoa de Erive Iñigo Perez de San Roman San Vicente Garcia Iñaki Perez von San Vicente Garcia Iñaki Perez von San Vicente Garcia fernando perez de turiso aguilo aguilo aguilo aguiloaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa , JAVIER PEREZ URRUTIAKO LAMARAIN JAVIER PEREZ DE URRUTIA LAMARAIN JOSE ANTONIO PERIANES QUARTER FISH ALPEMAR S.L. Carlos Javier Gewicht Larrion Ana Rosa Pesos Garcia De Eulate Enrique Piñeiro Bartolomeu Arrizabalaga Mateo Piñol Tomas Picornell Jimenez Picornell Jimenez Maria Carmen Pierugues Ontalvilla Elena PilarTe Ortiz de Zarate Abilino Pilo Minguez Carmen Pineda Rodriguez PHILIP MALER MOGENA PINTURA ARABIKOA C.B. BERNARDINO PINE BERNARDINO PINE, MUGATUA. PIPEMAM, S.A. Paulo Jorge Pire Sa Roberto Piris Mendez Jose Luis Pisabarro Alvarez Jose Maria Pizarro Albarran Jose Maria Pizarro Albarran Manuel Pizarro Fernandez Manuel Pizarroso Cruz Miren Jasone Plazaola Azcarraga Urizar Angel Maria Pobes Gonzalez Alfredo Poblet Poncela Sampedro Santiago Porcel Munoz Martinez WHITE SCHNEE PORTILLA MARTINPORTEZ PORTILLA MARTINPORT DE SAMANIEGO JOSE LUIS PORTILLA MARAÑON

9.213

B. FITXA. B. Litekeena da. EXP. IKASI P. APIRILEA.

2000/10.917 1996 / 6.045 1994 / 6.102 1994 / 6.102 1999 / 5.648 1999 / 3.992 1999 / 4.557 1991 / 4.557 1991 / 4.557 1991 / 4.557 1991 / 4.557 2000 / 11.94440 / 11. 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000. /12.189 1993/65.2131313/10.763 1998/508 200/12. 2000/9.720 1996/8.981 1996/8.981 2000/10.077 1998/3.801 2000/11.941 1997/6.890 1997/6.90 2000/94. /16.495 1994/16.495 1994/16.495 1994/16.495 1994/16.495 1994/16.495 1993/62.177 1993/62.177 1993/62.177 1994/16.495 1994/16.495 1993/62.177 1993/62.177 1994/16.495 1997/6895 2000 / 10.195 2000 / 4.259 1996/2069 2000/2069 2000 / 11.408 1995/19.408 1995/1956 2000 / 9.954 1998 / 9.954 1998/4811 2000 / 11.000 2000 / 11.681 1999/581 1999/588 1993 / 588 1993 1993 1993 1989/099 2000/101 2000/1011 2000/1011 2000 / 10.102 2000 / 10.624 2000/10.624 2000 / 10.624 1994/715 2000 / 10.971 1994 / 10.971 1994 / 1.384 1994 / 1.384 1994 / 1.384 2000 /7.990 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000/7.995 2000 2000/7.995 2000 2000 2000 2000 2000 /7.995 1991/ 630 1994/4.307 1994/4.307 1994/4.307 2000/10.005 2000/8.990

2000/51.639 2000 / 42.546 2000 / 53.218 2000 / 53.400 2000/54.694 2000 / 44.987 2000 / 49.988 2000 / 41.759 2000/41.759 2000 / 41.761 2000 / 41.761 2000 / 47.396 2000/47.397 2000/47. 51.420 2000/51.421 2000/43.565 2000/50.466 2000/53.203 2000/43.343 2000/54.274 /43.137 2000/43.013.030 2000/43.030/43.030/43.043 50.731 2000/50.732 2000/41.780 2000/53.522 2000/43.935 2000/53.968 2000/55.193 2000/43.053 2000/44.793 2000/54.425 2000/44.138 200/47.462 2000/54.425 2000/44.138 200/47.462 2000/54.425 2000/44.138 200 /47.462 2000/54.425 2000/44.138 200/47.462 2000/54.425 2000/44.138 200/47.462 2000/54.425 2000/44.138 200/47.462 2000/54.425 44.138 /54.594 2000/52.692 2000/52.693 41.782 2000/41.783 2000/42.764 2000/ 2000/48.868 2000 / 48.946 2000 / 49.944 2000 / 49.945 2000 / 49.946 2000 / 49.946 2000 / 49.945 2000 / 49.945 2000 / 49.945 2000 / 49.946 2000 / 49.944 2000 / 49.944 2000 / 49.945 2000/49.946 2000 / 49.944 2000 / 49.945 2000/49.945 200/4945 2000/4946 2000/49. 54.128 2000/47.477 2000/47.478 2000/47.479 2000/43.909 2000/54.215

9.214

ALHAO ez. 138

2000ko azaroaren 29a, asteazkena - 2000ko azaroaren 29a, asteazkena

ZERGAK ORDAINDU BEHAR DUEN SUJUNTZAILEA

Abel Porto Brea Abel Porto Brea Remigio Porto Martin Remigio Porto Martin Izaskun Portu Tellechea Agustin Pozo Castaño Maria Pilar Prado Martinez Lucas Prados Villarraso Maria Carmen Prados Villarraso Maria Carmen Prados Villarrast MARIANO PRECIADO LOPEZ LORENZO PRESA MARTINEZ UNAI PRESILLA URQUIJO UNAI PRECIADOON PAVIRIETO PARIJOON JARRIO URQUIJO UNAI PRECIADOON PARI. GARCIA FRANCISCO PRIOR MARTIN EGUNEROKO PRODUKTU GATZA. ANGULEMA SUSTAPENAK S.L. ANGULEMA SUSTAPENAK S.L. ARAGUI PROMOÇÕES S.A. ARAGUI PROMOÇÕES S.A. ARANVISA PROMOÇÕES S.A. ARANVISA PROMOÇÕES S.A. ARANVISA PROMOÇÕES S.A. PROMOCIONES CONSTRUCCIONES BELTRAN GUEVARA S.A. PROMOCIONES CONSTRUCCIONES BELTRAN GUEVARA S.A. PROMOCIONES CONSTRUCCIONES BELTRAN GUEVARA S.A. IBAYA PROMOÇÕES S.A. IBAYA PROMOÇÕES S.A. IMASA PROMOÇÕES S.A. IMMOBILIENPROMOTIONEN LEUVEN S.A. IMMOBILIENPROMOTIONEN LEUVEN S.A. IMMOBILIENPROMOTIONEN LEUVEN S.A. IREZAM SUSTAPENAK S.L. IREZAM SUSTAPENAK S.L. LASA PROMOÇÕES S.A. LASA PROMOÇÕES S.A. LASA PROMOÇÕES S.A. LASA PROMOÇÕES S.A. LASA PROMOÇÕES S.A. PROMOCIONES MENDIALDEA S.A. JUAN GUENnces Castaño Juan Castaño Jose Luis Vico Jose Luis Puertas Vico Braulio Pulido Martin Pedro Javier Querejeta Coscorrorza Pedro Javier Querejeta Coscoroutza Luis Manuel Quero Millan Jose Quesada Rodriguez Maria Eulalia Quevedo Collantes Maria Eulalia Quevedo Collantes Maria Montserrat Quevedo Collantes Maria Montserrat Quevedo Collantes Maria Montserrat Quevedo Collantes Maria Montserrat Quevedo Collantes Maria Montserrat Quevedo lepokoa Maria Montserrat Quevedo lepokoa Cesar Quijada Corrales Cesar Quijada Corrales Oscar Quilchano Velez Oscar Quilchano Velez Oscar Quilchano Velez Oscar Quilchano Velez Oscar Quilchano Velez Oscar Quilchano Velez Oscar Quilchan ZABALA JUAN CARLOS GARCIA QUINTANA JUAN CARLOS GARCIA QUINTANA JOSEFA GARCIA QUINTANA J. QUINTANA PESOS MARIA JESUS ​​​​QUINTANA PESOS MARIA JESUS ​​​​QUINTANA PESOS

B. FITXA. B. Litekeena da. EXP. IKASI P. APIRILEA.

2000 / 3.316 2000 / 3.316 1996 / 8.028 1996 / 8.028 2000 / 8.331 2000 / 10.331 2000/10211 2000 / 9.415 1994 / 10.041 1994 / 10.041 2000 / 10.415 1994 / 11.041 2000 / 11.041 2000/107 2000 / 11.507 2000 / 11.507 1997 / 2.768 1997 / 2.768 2.768 1997 / 2.768 1997 /2.768 1997 / 2.768 1997 / 2.768 1997/2768 1997/2768 1994/768 1997/5079 1997/507 1997/4045 1997 / 2.346 1995/458 1995/788/505 2000 2000 /11.505 2000 / 11.504 2000 / 11.504 1993/456 1993/456 1993/456 1993/456 1991/456 1993/456 1993/456 1993/456 1993/456 1993/456 1993/4519 1993/490 1997/499 1997/1999 1992/178 1992 1992/178 1992/178 1997 / 12.243 1997 /12.243 1999 / 1.304 1999 / 1.304 1996 / 6.465 1993 / 2.872 1993 / 2.872 1997 / 11.801 2000 / 10.587 1997/112 1997/1112 1997 1991/384 1991/384 1991/384 1991/384 1997/384 1991/384 1991/384 1991/384 1991/384 1995/384 1995/384 1995 1995/19122 1995 / 7.122 1995 / 7.122 1995 / 7.122 1995 / 7.122 1995 / 7.122 1999 / 7.404 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 eta 1998 1995 / 3,999 1998 / 3.999 1998 / 3.999 1998 / 3.999 1998 /3.999 1994/8.418 1994/8.418 1994/8.418

2000/47.482 2000/47.483 2000/50.423 2000/50.424 2000/44.224 2000/44.594 2000/43.091 2000/54.20.424 2000/50.424 2000/44.224 47.487 2000 / 47.488 2000 / 47.489 2000 / 47.490 2000/47.491 2000 / 47.491 2000 / 47.492 2000 / 47.491 2000 / 53.485 2000 / 51.486 2000 / 54.823 2000/43.904 2000/50 43.186 2000/44 43.281. / 48.994 2000 / 49.298 2000 / 49.299 2000 / 49.300 2000/49.300 2000 / 49.994 2000 / 49.995 2000 / 49.494 2000 / 47.495 2000 / 49.676 2000 / 47.498 2000 / 47.498 2000/47.498 2000 2000/49.464 2000/49.465 2000/49.466 2000/52.096 2000/47.502 2000/47.503 2000/41.794 2000/41.795 2000/43.752 2000/49.416 2000/49.417 2000/43.381 2000/49.849 42.354 2000/42.355 2000/42.356 2000/42.357 2000 /47.509 2000/47.510 2000/44.017 2000/44.018 2000/44.019 2000/44.020 2000/55.014 2000/55.015 2000/55.016 2000/55.017 2000.03.03.03020/2000/2000/2000/2000/2000/2000/2000/2000/2000 /2000/2000/2000/2000/2000/NEMBRACIÓN /42.367 2000/47.513 2000/47.514 2000/47.515 2000/49.083 2000/49.089/49.084

ZERGAK ORDAINDU BEHAR DUEN SUJUNTZAILEA

MARIA PAZ QUINTANA PONTONES EDUARDO QUINTANA RAMOS JOSE MANUEL QUINTANA SAMANIEGO PEDRO QUINTANO BELOKI SILVIA QUINTAS BARRON SILVIA QUINTAS BARRON SILVIA QUINTAS BARRON FRANCISCO JOSE QUINTAS GAR. GONZALO RABAZ BRAVO JOSE MIGUEL MUÑOZ JOSE MIGUEL RAEZ MUÑOZ JOSE MIGUEL RAEZ MUÑOZ JOSE MIGUEL RAEZ MUÑOZ LUIS RAEZ ROJAS LUIS RAEZ ROJAS LUIS RAMA BLANCA RAMALLO SALGADO MARIA ANGELES RAMIREZ EGUIZABAL MARIA RAMIREZ EGUIZABAL MARIA VELARIZA RAMBARZ EGUIZABAL MARIAZ RAMBARZ EGUIZABAL MARIAZ RAMBARAZ EGUIZAR RAMOS ALVARO MANUEL RAMOS CASTILLO MANUEL RAMOS CASTILLO EDUARDO RAMOS MONTOYA EDUARDO RAMOS MONTOYA EDUARDO RAMOS MONTOYA EMILIO JULIAN RAMOS PEREZ MANUEL RAMOS REINOSO MANUEL RAMOS REINOSO MANUEL RAMOS REINOSO REINOSO REINOSO MANUEL RAMOS REINOSO REINOSO MANUEL RAMOS REINOSO MANUEL RAMOS REINOSO MANUEL RAMOS REINO MANUEL RAMOS REINO MANUEL RAMOS MANUEL RAMOS MANUEL RAMOS MANUEL Ramos Trincado Marcelino Raposo Bedía Santiago Raposo Bedía Santiago Raposo Bedía Santiago Raposo Bedía Santiago Raposo Bedía Maria Carmen Cary Carmary Cerrato Cerrato Cerrato Rayo Cerrato Cerrato Cerrato Cerrato Cerrato REBATE DOMINGUEZ MARIA CONCEPCION REBOLE BEAUMONT TOMAS REBOLLAR SAENZ ANGEL REBOLLO REBOLLO VAZERNQUEZ PABOST PABOST . IZIAR RECALDE LUZARRAGA JOSE RAFAEL RECIO LUQUE JOSE RAFAEL RECIO DE LA CRUZ JUAN JOSE REDONDO JIMENEZ FERNANDO REDONDO ORTIZ DE MENDIVIL MARÍA ISABEL REGAÑO SANCHO REGUERA ALAVESA S.A. BLANCA REGUERO SANTANA BLANCA REGUERO SANTANA REHABILITADA MUSITU S.L. ERREHABILITATU MUSITU S.L. ROBERTO REIGADA VAZQUEZ JOSE GIL REMENTERÍA ITURRIOZ SOFÍA RENDO PRIETO SOFÍA RENDO PRIETO PEDRO REPISO TORRES

BOTHA Ez. 138 B. DISTRIBUZIOA. B. Litekeena da. EXP. IKASI P. APIRILEA.

2000/2251 2000 / 12.799 2000 / 12.539 1993 / 64.735 1993 / 17.378 1994 / 17.378 1994 / 17.378 1994 / 17.378 1994 / 5.935 1994 / 2.487 1993 / 3.759 1999 / 7.457 1999 / 7.457 1999 / 7.457 1999 / 7.457 1999 / 7.457 1999 / 7.457 1999 / 7.457 1999 / 7.457 1999 / 7.457 1999 / 7.457 1999 / 7.457 1999 / 7.457 1999 / 7.457 1999 / 7.11. 11.320 2000 / 10.010 2000 / 2.410 2000 / 8.164 2000 / 8.164 2000 / 8.164 2000 / 8.164 2000 / 8.164 2000 / 8.164 2000 / 12.124 2000 / 12.124 1994 / 12.124 1994/107 2000 / 10.107 1998/0119 1998/900 1998/900 1998/9899999999/99999999 / 10.621 1.162 1999 / 1.162 1999 / 1.162 1999 / 1.162 1999 / 1.162 1999 / 1.162 1999 / 1.162 1999 / 1.162 1993 / 4.351 1994 / 2.284 1994 / 2.284 1994 / 2.284 2000 2000 / 2.284 1994 / 2.284 1994 / 2.284 1994 / 2.284 1994 / 2.284 1994 / 2.284 1994 / 2.284 1994 / 2.284 1994 / 2.284 1994 / 2.284 1994 / 2.284 1994 / 2.284 1994 / 2.284 1994 / 2.284 1994 2.284. 1995/6.659 1997/13.684 1997/13.684 2000/11.878 2000/10.742 2000/10.742 2000/10.379 1998/6.124 2000/12.384 2000/11.451 2000/11.451 2000/10.560 1995/6. 62.247 1995/6.789 1993/62.247/62.247 1995/6.789 1993/62.247/62.247 1995/6.789 1993/62.2. 8.938 1997/8.938 1997/8.938 2000/3.964 1995/7.294 2000/7.151 2000/7.151 1995/3.915 1995/3.915 1992/977 1992/977 1996/7.602 1996/7.256 1999/2.6888/977. 1993/62.248 1993/62.24. /8.951 1996/8.951 1997/3.714 2000/2.726 1994/12.517 1994/12.517 2000/11.285

2000/43.749 2000/53.972 2000/42.559 2000/53.191 2000/43.127 2000/43.128 2000/54.608 2000/42.602/520/520/53.191 2000/43.127 47.517 2000/42.505 2000/44.214 2000/47.528 2000/47.529 2000/47.530 2000/53.157 2000/47.520 2000/47.520 2000/47.520 2000/47.529 2000/47.530 /44.653 2000/44.654 2000/44.655 2000/44.656 2000/44.657 2000/44.658 2000/44.659 2000/55.330 2000/54.116 2000/53.974 2000/49.245 2000/49.246 2000/49.247 2000/53.175 2000/54.860 2000/54.340 2000/54.726 2000/54.727 2000/44.434 2000/55.233 2000/48.735 2000/50.013 2000/50.014 2000/43.572 2000/44.098 2000/53.217 2000/52.176 2000/52.1777 2000/444.773 2000/53.217 2000/52.176 2000/52.1777 2000/4440/44.773 2000/53.217 51.424 2000/51.425 2000/51.426 2000/42.422 2000/42.165 2000/52.933 2000/52.934 2000/50.194 2000/50.195 2000/47.550 2000/47.551 2000/54.383 2000/44.149 /52.021 2000/52.022 2000/43.253 2000/ 43.425 2000/ 48.966 2000/48.967 2000/52.819

ALHAO ez. 138

2000ko azaroaren 29a, asteazkena - 2000ko azaroaren 29a, asteazkena

ZERGAK ORDAINDU BEHAR DUEN SUJUNTZAILEA

Pedro Repiso Torres Eusebio Requejo Moratinos Enrique Resa Abad Enrique Abad Enrique Resa Abad Enrique Resa Alfredo Resa Berrio Alfredo Resta Berrio Miguel Angel Rest. JATETXEA ATERPE S.L. JATETXEA ATERPE S.L. Harizti Zivilgesellschaft Restaurant Miguel Angel Reta Navarro Pedro Jesus Reta Navarro Maria Pilar Retana Maestu Maria Pilar Retana Meister Benigno Retana Uralde Cesar Manuel Retueros Azucena Revuelta Leite Azucena Revolta Leite Azucena Revolta Leite Rufino Revolta Mendez Fernando Rey Fernando Flores Fernando Rey Gutierrez Omar Daniel Reyes Gomez Omar Reyes Gomez Omar Daniel Reyes Gomez Joan Ribera Maso Santiago Ribero Herrero Benjamin Ribero Quintana Esu Jose Rico Fernandez Silverio Rico Fernandez Silverio Silverio Silverio Silverio RICO FERNANDEZ ALFONSO ENRIQUE RILO ALARCON RIMIJ, S.C. MARIA DOLORES RINCON ZULUETA ​​​​JOSE ALBERTO RIOJA PEREZ JESUS ​​​​RIOS HIER ALFONSO RISQUE CHACON ALFONSO RISIKO CHACON MARIA CARMEN RIVAS MARIA CARMEN RIVAS RAMOS MARIA JESUS ​​​​RIVERO BENGOECHEA MARIA JESUS ​​RIVEIRO BENGOECHEA RIVER MANUERO P MANROED MANROE P RIVERO RIVERO JOSE BENITOERRE ARANDA JOSEITO RIVIERER ARANDA JOSEITO RIVIERE ARANDA JOSE BENITOER ROBLES ANDRES MARIA DEL PUY ROBLES LOPEZ FRANCISCO JOSE ROCHA DEL CURA AMABLE RODIL ALVAREZ AMABLE RODIL ALVAREZ AMABLE ALDIL RODIL ALVAREZ ALVAREZ

B. FITXA. B. Litekeena da. EXP. IKASI P. APIRILEA.

2000/11.285 1994/738 1996/ 7.158 1996/ 7.158 1996/ 7.158 1996/ 7.158 1994/739 1994/739 1989/ 2.226 1989/ 2.226 1991/488 1991/488 1991/488 1991/488 1991/488 1991/488 2000/ 1990 12.085 2000 / 11.145 2000 / 11.145 1995/11.141 1995/11.031 1995/11.031 2000 / 11.068 2000 / 11.468 2000 / 11.468 2000 / 11.468 2000 / 11.468 2000 / 11.393 1994 / 11.684 2000 / 11.634 / 11.684 / 11.684/1330 / 2.430 / 2.430 / 6.4.22. /6.345 1994 / 16.159 1991 / 16.159 1991 / 5.508 1991 / 5.508 1993 / 67.128 1998 / 2.500 1998 / 2.500 1998/740 1994/726 1994/749 1994/74999 / 9.986 2000 / 9.986 2000 / 9.301938 2000 / 9.301938 2000 / 9.301938 2000 / 9.301938 2000 / 1.236 2000 / 12.715 2000 / 12.257 2000 / 12.257 2000 / 12.257 1996 / 9.058 1994 / 17.582 1999/295 1999/295 1999/859 2000/85 1997 / 13.323 1997 / 13.323 1993 / 63.139 1993 1993 1993 1993 1993. 63.139 1999/7.772 1994/8.785 1994/8.785 2000/11.591 2000/11.591 2000/11.591 2000/2.999 2000/2.999 2000/2.999 2000/2.99 1997/5.047 1996/1.226 1996/1.226 1996/226 1995/6. /7.727 1997/7.509 1993/62.286 1993/62.286 1993/62.286 1993/62.286 1993/62.286

2000/52.820 2000/41.805 2000/41.806 2000/41.807 2000/41.808 2000/41.809 2000/47.566 2000/47.506666 2000/47.5067.460/47.506/47.600/41.808 51.530 2000 / 50.134 2000 / 50.135 2000 / 44.061 2000 / 44.062 2000 / 44.161 2000 / 53.943 2000 / 52.944 2000 / 52.944 2000 / 52.949 2000 / 53.949 2000 / 53.949 2000 / 53.949 2000 / 53.949 2000 / 53.949 2000/43.949 2000 / 53.810 2000 / 53.810 2000 / 41.810 2000 / 41.267 2000 / 42.643 2000 / 51.644 2000/51.644 2000 / 51.644 2000 / 47.644 2000 / 47.644 2000 / 47.644 2000 / 47.644 2000 / 47.644 /55.040 2000/42.468 2000/50.512 2000/50.513 2000/53.265 2000/43.567 2000/43.568 2000/43.569 2000/53.269 2000/43.568 39. 2000/42.729 2000/53.975 2000/47.583 2000/47.584 2000/55.269 2000/53.423 2000/54.912 2000/54.912 2000/54.912 2000/47.584 2000/47.584 2000/55.269 47.591 2000/43.978 2000/49.584 2000/49.585 2000/51.077 2000/51.078 2000/51.079 2000/43.585 2000/43.585 2000/51.077 2000/51.078 2000/51.079 2000/43.585 2000/43.585 2000/43.585 2000/51.077 /55.276 2000/43.268 2000/47.594 2000/47.595 2000/47.596 2000/47.597 2000/47.598

ZERGAK ORDAINDU BEHAR DUEN SUJUNTZAILEA

AMABLE RODIL ALVAREZ NICETO JOSE RODRIGO AGUIRREZABAL CLAUDEMIR RODRIGUES JESUS ​​​​RODRIGUEZ ALVAREZ JESUS ​​​​MANUEL RODRIGUEZ ARGUELLO JESUS ​​​​MANUEL RODRIGUEZ ARGUELLO DOMINGO MIGUEL RODRIGUEZ BARBA DOMINGO MIGUEL RODRIGUEZ BARBA JOSE MARIA RODRIGUEZ BASABE BASILIO RODRIGUEZ CALZON BASILIO RODRIGUEZ CALZON GONZALO RODRIGUEZ CORTIJO GONZALO RODRIGUEZ CORTIJO JOSEPH RODRIGUEZ CUEVAS NICOLAS RODRIGUEZ DE LA HUERGA SALVADOR RODRIGUEZ DE LA IGLESIA MANUEL RODRIGUEZ DEL VALLE DOMINI CARLOS RODRIGUEZ DIAZ DOMINI INDALECIO RODRIGUEZ DIAZ INDALECIO RODRIGUEZ DIAZ INDALECIO RODRIGUEZ DIAZ ISIDORO RODRIOGUEZ RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSEPH RODRIGUEZ RODRIGUEZ RODRIGUEZ RODRIGUEZ RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSEPH RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE RAMON JOSE RAMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ FERNANDEZ JOSE RAMON RODRIGUEZ FERNANDEZ JOSE RAMON RODRIGUEZ FERNANDEZ JOSE RAMON RODRIGUEZ FERNANDEZ JOSE RAMON RODRIGUEZ FERNANDEZ MARIA RAMOS RODRIGUEZ FERNANDEZ MARIA RAMOS RODRIGUEZ FERNANDEZ JOSE LUIS RODRIGUEZ FILIRA JOSE LUIS RODRIGUEZ FILGUEIRA ANGEL RODRIGUEZ GALVEZ ANTONIO RODRIGUEZ GARCIA MARIO RODRIGUEZ GARCIA RODRIGUEZ GARCIA ANDRES RODRIGUEZ GIL JESUS ​​​​RODRIGUEZ GIL JESUS ​​​​RODRIGUEZ GIL JUAN RODRIGUEZ GIL JOSE MARIA RODRIGUEZ GOMEZ JOSE MARIA RODRIGUEZ GOMEZ MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ GOMEZ MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ GOMEZ MANUEL RODRIGUEZ GONZALEZ SARA RODRIGUEZ HERRERO ALBERTO GABRIEL RODRIGUEZ HUERTA ALBERTO GABRIEL RODRIGUEZ HUERTA FULAR JA ANDROVIC RODRIGUEZ RODRIGUEZ JIMENEZ VICENTE RODRIGUEZ JIMENEZ ANA BELEN RODRIGUEZ LARGO ANA BELEN RODRIGUEZ LARGO ANA BELEN RODRIGUEZ LARGO ANA BELEN RODRIGUEZ LARGO ANA BELEN RODRIGUEZ LARGO ANTONIA RODRIGUEZ LEDESMA ANTONIA RODRIGUEZ LEDESMA ANTONIA RODRIGUEZ LEDESMA ANTONIA RODRIGUEZ LEDESMA ANTONIA RODRIGUEZ LEDESMA ANTONIA RODRIGUEZ LEDESMA ANTONIA RODRIGUEZ LEDESMA ANTONIA RODRIGUEZ LEDESMA ANTONIA RODRIGUEZ LEDESMA QUINTIN TITO RODRIGUEZ LERA PEDRO RODRIGUEZ LOPEZ MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ MARIN MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ MARIN MIGUEL RODRIGUEZ MARIN MIGUEL RODRIGUEZ MARIN ANTONIO RODRIGUEZ MARQUINEZ JESUS ​​​​RODRIGUEZ MARTINEZ AURORA RODRIGUEZ ANGEL RODRIGUEZ MENDO VICENTE RAMON RODRIGUEZ MOREIRA VICENTE RAM RODRIGUEZ MOREIRA VICENTE RAMON RODRIGUEZ ALERTO RODRIGUEZ NODAL EDUARDO RODRIGUEZ ORTIZ DE ZARATE

BOTHA 138. zenbakia

9.215

B. FITXA. B. Litekeena da. EXP. IKASI P. APIRILEA.

The /65. /6.779 20003/6.779/6.779/6.779 20003/65.779/61.19/107. 755 2000 / 10.255 1991 / 2.063 1993 / 63.437 1993/63.437 1993/63.437 1993/63.437 2000 / 63.437 1993/63.437 1993/63.437 1993/63.437 1993/63.437 2000 / 63.437 1993/63.437 2000/63.437 1993/63.437 1993/63.437 1993/63.437 1993/63.437 2000 / 63.437 2000 / 63.437 1993/63.437 1993/240 2000/240 2000/240 2000 / 2.240 1996 / 2.997 1996 / 2.97 / 2.997 1996 / 2.997 1996 / 2.97 / 2.997 1996 / 2.997 / 2.997 / 2.997 / 2.997 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 / 12.186 1996 / 12.186 1996 / 12.186 1996 / 12.186 1996 / 12.186 1996 / 12.186 1996 / 12,991 1984 / 6.588 1988 / 7.533333 / 6.53333333 1988 / 7.533 1988 /7.533333183 .588 1984/6.588 1988/7.533 1988/7.53333s. 7.716 199888/7.716 2000 2000/11.767 1999/2.434 1991/561 1991/561 1991/561 2000/10.295 2000/1.563 2000/1.563 1997/10.721 1997/10.721 1997/10.721 1997/10.721 1997/10.721 1997/10. 5.278 1994 / 5.278 1994 / 5.278 1994 / 5.278 1994 / 5.278 1994 / 5.278 1994 / 5.278 1994 / 5.278 1994 / 5.278 1995 / 5.278 1998/478 1998/4697 1998/497 1998 / 4.697 1997 / 2.797 1998/279 / 11.716 2000 / 11.716 2000 2000 /12.200 1994/10.046 1994/10.046 1994/10.046 1997/2.073 2000/12.137 2000/3.092

2000/47.599 2000 / 47.600 2000 / 47.671 2000 / 42.642 2000 / 42.642 2000 / 47.643 2000 / 42.643 2000/42.643 2000 / 42.643 2000 / 42.643 2000/42.643 2000 / 42.643 2000 / 42.643 2000 / 42.643 2000/42.643 2000/42.643 2000 / 42.643 2000/42.643 2000 / 42.519 2000 / 42.519 2000 / 42.519 2000 / 42.820 2000 / 41.820 2000 / 41.820 2000 / 41.821 2000 / 41.821 2000 / 49.939 2000 / 49.939 41.827 2000 / 42.907 2000 / 53.979 2000 / 48.698 2000 /48.699 2000/48.700 2000/47.629 2000/47.630 2000/55.360 2000/42.839 2000/43.573 2000/43.574 2000/55.360 2000/42.839 2000/43.573 2000/43.574 2000/55.360 /51.003 2000/51.004 2000/43.721 2000/54.893 2000/53.532 2000/43.075 2000/47.650 2000/47.651 2000/47.603 2000/4704 2000/500s/500.151 2000/50.15203.150/47. 2000/47.649 2000/55.324 2000/41.818 2000/41.819 2000/53.978 2000/41.822 2000/43.038 2000/43.030/43.038 2000/43.030/43.030 /47.613 2000/47.614 2000/47.615 2000/47.616 2000/43.262 2000/53.607 2000/50.648 2000/50.649 2000/43.262 2000/53.607 2000/50.648 2000/50.649 2000/50.649 2000/43.262 /52.287 2000/51.712 2000/51.713 2000/51.714 2000/44.051 2000/47.623 2000/43.224

9.216

ALHAO ez. 138

2000ko azaroaren 29a, asteazkena - 2000ko azaroaren 29a, asteazkena

ZERGAK ORDAINDU BEHAR DUEN SUJUNTZAILEA

Jose Ramon Rodriguez Pato Jose Luis Rodriguez Perez Jose Luis Rodriguez Perez Juan Rodriguez Prieto Jose Rodriguez Scratched Jose Rodriguez Scratch Jose Rodriguez Scratch Jose Rodriguez Scratch Jose Rodriguez Scratch Jose Rodriguez Scratch Jose Rodriguez Reinares Jose Ignacio Rodriguez Reinares Jose Ignacio Rodriguez Reinares Roberto Roberto Rodriguez Rey Roberto Rodriguez Erregea Roberto Rodriguez Rey Angelina Rodriguez Salgado Angelina Rodriguez Salgado Angelina Rodriguez Salgado Angelina Rodriguez Salgado Angelina Rodriguez Salgado Angelina Rodriguez Salgado Guillermo Rodriguez Salgado Guillermo Rodriguez Salgado Guillermo Rodriguez San Juan Rese Villanueva Manuel Maria Rodriguez Villanueva Francisco Javier Rodriguez Villegas Ana Rodriguez de Yurre Vicente Nicolas Rogado Alvarez Elena Roji Fernandez Elena Roji Fernandez Sonia Red Bacaico Sonia Red Bacaicoa Sonia Red Bacaico Bacaico Sonia Red Bacaico Juan Carlos Red Braceras Maria Rosario Red Cespedes Maria Rosario Red Mesanza Maria Rosario Red MESANZA MARIA ROSARIO ROJO MESANZA MARIA ROSARIO ROJO MESANZA CLEMENTE JOSE AN ROJO RUGOLD JOSE ANTONIO ROLDAN CORRES JOSE ANTONIO ROLDAN CORRES PILAR ROMAN CRESPO PILAR ROMAN CRESPO MARIA MERCEDES ROMAN ESCUDERO MARIA MERCEDES ROMAN ESCUDERO MARIA MERCEDES ROMAN ESCUDERO ROMANIBALI HERRAN HERRAN ROMAN SANCHEZ JUAN CARLOS ROMAN SANCHEZ JUAN CARLOS ROMAN SANCHEZERO SANCHEZERO ROM JUAN CARLOS ROMANZINO SANCHEZERO ROM JUAN CARLOS ROMANZERO ROMANO SANCHEZERO DUAL AITOR ROMERO FERNANDEZ JOSE ROMERO GARCIA JOSE ROMERO GARCIA JOSE ROMERO GARCIA ROMERO GARCIA JOSE JOSE ROMERO GARCIASE

B. FITXA. B. Litekeena da. EXP. IKASI P. APIRILEA.

2000 / 3.092 1999 / 4.780 1999 / 4.780 2000 / 4.670 1984 / 6.532 1984 / 6.532 1984 / 6.532 1984 / 6.532 1984 / 6.532 2000 / 2.532 1984 / 6.532 2000 / 2.046 4.409 4.409 1993 / 4,409 1993/66,621 1993/66,621 1993/66.621 1993/66.621 1993/66,621 1993/66,621 2000/11,629 2000/11,629 2000/11,629 2000/12.585 1993/63.245/90/99/9999999 1990 19.013.013 Alto de 1990 Alto de 1990 ALTO 1990 / 1.559 1996 / 1.495 1996 / 2.495 1996 / 2.800 1997/2800 1997/2840 2000/80 2000/800/800/808 2000/800/800/800/800/800/800/800/800/800/800/800/800/800/800/800/800/800/800/800/800/8899/8899/8899/888 1999/888 5.558 2000/11.750 2000/11.750 /702. 2000 / 11.750 2000 / 11.750 1995 / 4.770 1994 / 13.656 1994 / 13.656 1994 / 13.656 1997 / 4.946 1997 / 4.946 1994 / 5.249 1999/474 1999/474 1994/4744 1996 / 5.249 6 / 6. / 6. / 6. /6./6./6./6./6. 6.743 1994/779 1991/779 2000/766 2000/776 1994 / 7.266 1994 / 7.800 1994 / 8.533 1994 / 8.533 1994 / 8.533 1994 / 8.533 1994 / 8.533 2000 / 12.45 / 12.893 2000 / 1.225 / 1.893 / 9.760 /9.760 1995/9.760 1995/9.760 1994/7.659 1994/7.659 2000/1.697

2000/43.225 2000/42.964 2000/42.965 2000/53.981 2000/47.631 2000/47.632 2000/47.633 2000/47.634 2000/47.635 2000/47636 2000/47.677777777777777777777. 49.959 2000 / 49.960 2000 / 42.865 2000 / 50.318 2000 / 50.319 2000 / 50.319 2000 / 50.319 2000 / 50.319 2000 / 50.485 2000 / 54.485 2000 / 49.720 2000 / 49.721 2000 / 49.722 2000 / 49.722 2000 / 49.16320 200/49. /43.095 2000 / 43.406 2000 / 43.407 2000 / 43.823 2000 / 41.823 2000 / 42.580 2000 / 42.580 2000/42.586 2000 / 43.286 2000 / 43.594 2000 / 43.595 2000/43.595 2000 / 43.596 2000/43.597 2000/43.840 2000/48. 2000/47.666 2000/47.667 2000/41.828 2000/47.669 2000/47.670 2000/53.982 2000/43.149 2000/43.150 2000/54.188 200/54.189 2000/51.452 2000/54.188 51.456 2000/53.140 2000/41.831 2000/53.489 2000/53.490 2000 /54.894 2000/47.676 2000/47.677 2000/47.678 2000/47.679 2000/47.680 2000/47.681 2000/47.682 2000/53.573 2000/55.334 2000/54.482 2000/51.648 2000 /51.649 2000/42.013 2000/42.014 2000/42.015 2000/43.602 2000/43.603 2000/53.205

ZERGAK ORDAINDU BEHAR DUEN SUJUNTZAILEA

Mariano Romero Rodriguez Mariano Romero Rodriguez Julio Romero Tapia Julio Romero Tapia Julio Romero Tapia Javier Romero Urcelay Ana Rosa Romo Cristina Ros Cristina Cristina Ros Campanario Cristina Cristina Ros Cristina Cristina Ros Cristina Cristina Ros Campanario MARÍA ROSA MARÍA ROSA MARÍA ROSA MARÍA ROSA MARÍA ROSA MARÍA ROSA MARÍA ROSA MARÍA MARÍN ROSA ROSA ROSA Manuel Rubio Estudioa Alberto Rubio Pedro Rubio Pedro Rubio Blanca Blanca Ines Ruiz Calvo Marta Ruiz Cerrillo Andres Ruiz Del Campo Ibon Ruiz Eguiara Francisco Ruiz Gomez Francisco Ruiz Gomez Jesús María Ruiz Gomez RUIZ LOPEZ DE BRIÑAS GONZALO MARÍA RUIZ RUIZ RUIZ RUIZ RUIZ RUIZ RUIZ RUIZ RUIZ RUIZ RUIZ RUIZ RUIZ RUIZ RUIZ

BOTHA Ez. 138 B. DISTRIBUZIOA. B. Litekeena da. EXP. IKASI P. APIRILEA.

1996/6445 1996 / 6.445 2000 / 12.761 2000 / 12.761 2000 / 12.761 2000 / 12.761 1998/1559 1999 1999/981 1999/981 1999/981 1999/981 1998/4656 1998 / 4.656 1998 / 4.656 1998 / 4.656 1998/4656 / 4.656 1998 / 4.656 1998 981 1999/981 1998/4656 1998 / 4.656 1998 / 4.656 1998 / 4.656 1998 1998 / 4.656 1998 / 4.656 1998 / 4.656 4.656 1995 / 9.981 1992 1992/992 1999 / 2.7444444446 / 9.981 1992/992 / 992/972/972 1996/2,7444444444441/2091/972/2,74444446/9.981 1992/992 1992/992 1999/2,7444444444444444440 1995 1992/16/2091/2092/2091/2,74 4.656 1995/. 11.688 1996 / 4.008 1996 / 4.008 1997/814 2000/1846 2000 / 10.084 1999/1045 1999/1045 1999 / 5.045 2000 / 10.3333333333333333333333333333333333333. /7.053 2000 / 7.053 1997 / 13.418 1997 / 13.524 1993/1918 1993 / 1.918 1993 / 4.569 1995 / 4.569 1995 / 4.569 1995/45 / 10.052 1991 / 7.993 1991 / 7.993 1991 / 7.993 2000 / 12.847 1994/1994 /1999. 1994 / 7.715 1996 / 5.185 1996 / 5.185 1996 / 4.767 2000 / 4.767 2000 / 4.767 2000 / 11.040 1998 / 11.040 1998 / 7.511 1998/181 1997 / 7.378 1993 / 4.147 1993 / 4.147 1995 / 5.507 1993 / 1.920 1.920 2000 /10.518 1997 / 3.794 1993 / 3.795 1993 / 1.925 1997 / 1.386 1997 / 1.386 1993 / 62.367 1993 / 62.367 1993 / 62.367 1993 / 62.367 1993 / 62.367 1993/6216 1993 / 3.828 1993 / 9.828 2000 / 9.605 1991/845 1997/770 1994 / 770 1994/ 770 1994/ 770 1994/ 770 1994/ 770

2000/43.142 2000 / 54.615 2000 / 53.983 2000 / 53.984 2000 / 53.985 2000 / 53.789 2000/43.789 2000/43.789 2000 / 43.789 2000 / 43.507 2000/43.507 2000 / 44.508 2000/44.509 2000/44.510 2000/44.511 2000/445. 51.561 2000/53.099 2000/49.235 2000/49.236 2000/54.831 2000/44.157 2000/54.469 2000/42.849 2000/42.947 2000/42.948 2000/53.455 2000/54.2477777247, /47.695 2000/47.696 2000/44.067 2000/44.396 2000/47.697 2000 /47.698 2000/51.046 2000/51.048 2000/51.047 2000/51.049 2000/41.866666666666. 2000/54.873 2000/47.705 2000/47.706 2000/50.961 2000/51.441 2000/51.442 2000/51.595 2000/41.839 2000/44.411 2000/52.285 2000/52.286 2000/50.410 2000/50.411 50.610 2000/44.777 2000/43.360 2000/43.112 2000 /50.673 2000/48.358 2000/48.359 2000/47.739 2000/47.740 2000/42.963 2000/53.990 2000/49.629 2000/47.740 2000/42.963 2000/53.990 2000/49.629 2000/47.740 /47.726 2000/47.727 2000/47.728 2000/47.729 2000/47.730 2000/47.731 2000/47.732

ALHAO ez. 138

2000ko azaroaren 29a, asteazkena - 2000ko azaroaren 29a, asteazkena

ZERGAK ORDAINDU BEHAR DUEN SUJUNTZAILEA

MARCELINO RUIZ RUIZ MARCELINO RUIZ RUIZ MARCELINO RUIZ RUIZ MARIA LOURDES RUIZ SAENZ GORKA RUIZ SAN MIGUEL EDUARDO RUIZ TRESCASTRO ANJO RUIZ VIDAN ANJO RUIZ RUIZ VIDAN JUAN IGNACIO RUIZ DE ALDA | ARCAUTE ALEGRIA PILAR RUIZ DE ARCAUTE GRISALEÑA MARIA IMMACULATE RUIZ DE ARCAUTE ORTIZ DE ELGUEA REVOLTA GEMMA RUIZ DE ARCAUTE REVOLTA TEOFILO RUIZ DE ARCAUTE ZULUETA ​​​​TEOFILO RUIZ DE ARCAUTE ZULUETA ​​​​ALFREDO RUIZ DE ARCAUTE ZULUETA ​​​​ALFREDO DE ARUIZUA DE ARUIZUA DE ARUIZUA DE ARUIZUA DE ARUIZUA DE ARUIZUA DE ARUIZUA ERREVOLTA Juan Ignacio Ruiz Azua Larrañaga Juan Ignacio Ruiz Azua Larrañaga Juan Ignacio Ruiz Azua Larrañaga Julana Ruiz Azua Larrañaga Juliana Juliana Juliana Juliana Juliana Juliana Juliana Juliana, Darizaa. ARAMAYONA JULIANA RUIZ DE AZUA MARTINEZ DE ARAMAYONA JULIANA RUIZ DE AZUA MARTINEZ DE ARAMAYONA TERESA RUIZ DE AZUA MURUA TERESA RUIZ DE AZUA MURUA MARIA NIEVES RUIZ DE AZUA SAEZ DE ARREGUI CLEMENT VIIEREGUINO GUASTIKOA GUASTARRA GUASTIKOA GUASTARRA GUASTIKOA GUASTARRA AZUA MURUA DE LECETA RUZ MURIETA BLANCA RUIZ DE OCENDA GARCIA BLANCA RUIZ DE OCENDA GARCIA IVAN RUIZ DE SABANDO MARTIN AMAIA RUIZ DE VIÑASPRE BESGA AMAIA RUIZ DE VIÑASPRE BESGA AMAIA RUIZ DE VIÑASPRE BESGA AMAIA RUIZ DE VIÑASPRE BESGA AMAIA RUIZ DE VIÑASPRE BESGA AMAIA RUIZ DE VIÑASPRE BESGA BESGA SABANDO SABANDO SABANDO RAMA SAGUNO SABANDO SABANDO i josebali Sabijoal Sabijoa al josejale Sabijoal Saboi saenz albalejo jose ignacio saenz albalejo juan Carlos Saenz Saenz Saenz Saenz Saenz Saenz Saenz Saenz Saenz Saenz Saenz Saenz Saenz Saenz Saenz Saenz Saenzaenz Saenz Saenzaenzaenzaenzaenzaenzosen Saenzaenzaenzosen Saenzaenzaenzaenzaenzaenzaenzaenzaenzaenzaenzaenzaenzaenzaenzaenzaenzaenzaenzaenzaenzaenzaenzaenzaenzaenzaenzaenzaenzaenzaenzaenzaenzaenzosen Saenz Saenzaenzaenzaenzaenzaenzaenzosen SAENZ MARIA ANGELES SAENZ SAINZ MARIA ANGELES SAENZ SAINZ MARIA ANGELES SAENZ SAINZ MARIA ANGELES SAENZ SAINZ MARIA ANGELES SAENZ SAINZ MARIA ANGELES SAENZ SAINZ VICTOR SAENZ SANTOS

B. FITXA. B. Litekeena da. EXP. IKASI P. APIRILEA.

1994/770 1994/770 1994/770 2000/757 2000/757 2000/757 2000/757 2000/752 2000/752 2000/752 2000/752 1988/415 1988 / 3.226 1988/1226 1988/1226 1988/1226 1988/1226 1988/1226 1994/1015 1994/1018 1994 / 1.018 1997 / 5.461 1997 / 5.461 1997 / 5.461 / 1997 /1997/1997/1997/1997/1997/5.461 1996/6.051 1984/11.434 2000/11.931 1997/9.241 1997/9.241 1997/9.241 1997/9.241 1997/1997/11.434 2000/11.931 /11. 1996 / 11.40 / 11.422 2000 / 11.422 1997/113 / 11.40 / 11.422 1997 / 11.11 / 11.422 2000 / 11.422 1997 / 11.422 1997 / 113/19 / 11.422 1997 / 11.11 / 11.40 / 11.422 / 11.40 / 11.422. 113/11.40/11.422 2000/11.422. /5.055 1992/261 1993/62.384 1993/62.384 1993/62.384 1993/62.384 1993/62.385 1993/62.385 1993/62.385 1993/62.385/62.9385/62.9385/62.9385/62.9385 1994/1259 1998 / 6.205 2000/12119 2000/1116 2000/903 2000/903 2000/903 2000/903 2000/903 2000/903 2000/903 2000/137 2000/478 1996/4329 1996/309 1996/309 1997/3994 2000/394 2000 2000/394 / 3.5090 / 3.50990 / 3.815 2000/3,994 2000 / 3.994 2000 2000 2000 2000/302 2000 2000/302/30 / 3.994 2000 / 3.994 2000 2000/3994 2000 / 3.994 2000 / 3.994 2000/3994 2000/3994 2000/35/3 / 3.815 2000 / 3.994 2000 / 3,994 2000 / 3.994 2000 2000 2000/3.815 2000/3.994 2000/3.994 2000 2000 2000/3,5. 1999/1999 1.374 1999/285 2000/723 1991/723 1991/723 1993/743 1993/743 1993 / 3.843 1993 / 3.843 1999 / 5.728 1995 / 2.158 1994 / 11.1255 / 5.728 1999 / 5.728 1995 / 2.158 1994 / 2.158 1994 / 2.158 1994 / 2.158 1994 / 2.158 1994 / 2.158 1994 / 2.158 1994 / 2.158 1994 / 2.158 1994 / 2.158 1994 11.1255/5.728 1999/5.728 1995/2.158 1994/11.125. 10.723 2000000000 1998/5. /5.102 1998/5.102 1998/5.102 1998/5.102 1998/5.102 1998/5.102 1998/5.828

2000/47,733 2000/47,734 2000/47,735 2000/54,488 2000/54,852 2000/53,146 2000/47,707 2000/47.708 2000/53.275 2000/42,712 2000/540/54.3999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 53.992 2000/41,842 2000/47,743 2000/51,976 2000/47,741 2000/ 47.742 2000/49.582 2000/51.919 2000/43.237 2000/42.942 2000/52.772 2000/52.773 2000/51.482/49/42.942 700/49/70/70/70/49/70/70/49/70/70/70/49/70/70/70/70 2000/42.399 2000 / 44.267 2000 / 48.380 2000 / 48.338 2000 / 44.338 2000 / 50.760 2000 / 50.761 2000/49.607 2000 / 49.190 2000 / 54.590 2000 / 54.728 2000 / 51.6633/55/5/5 / 2000/55/55 / 50/50/50/50/50/50/50/50 /2000/2000/2000/2000/2000/2000/2000/2000/2000/2000/2000/2000/2000/2000/2000/020/0200 /2000/2000/2000/2000 ALTA/ 2000/2000/2000 /2000/2000 2000/2000/2000/2000/2000/2000 Altos/2000/200/2000/2000/2000/0/2000/2000/2002 2000 Altomasiboak 53.101 2000/41.850 2008/2008/2008 54,8034 2.000 / 43.020 2.000 / 54.545 2.000 / 54.546 2.000 / 54.557 2.000 / 44.175 2.000 / 55.175 2.000 / 51.108 2.000 / 51.972 2.000 / 51.657 2.000 / 51.658 2.000 / 51.660 2.000 / 51.660 2.000 / 51.358

BOTHA 138. zenbakia

ZERGAK ORDAINDU BEHAR DUEN SUJUNTZAILEA

JOSE MARIA SAENZ DE BURUAGA IBAÑEZ DE GARAYO JOSE MARIA SAENZ DE BURUAGA IBAÑEZ DE GARAYO TERESA SAENZ DE BURUAGA SAENZ DE BURUAGA MARIA YOLANDA SAENZ DE CAMARA DIAZ DE TEJADA JOSE RAMON SAENZ DE MATURANA AGUIRREUTA JOSE RAMON SAENZ DE MATURANA AGUIRREUTA JOSE RAMON SAENZ SAZ DE MATURANA DE MATURANA AGUIRREURTA JOSE RAMON SAENZ DE MATURANA AGUIRREURRETA IVAN JOSE SAENZ DE MATURANA BLANCO IVAN JOSE SAENZ DE MATURANA BLANCO MARIO SAENZ DE ORMIJANA GARCIA JOSE IGNACIO SAENZ DE UGARTE BARANDIARAN RODOLFO SAENZ DE UGARTE CORRES JOSE MARIA SAENZ DE URTURI MARATINON MARTIN SAENZ DE URTURI SANENZ VICENTER DE URTURI RODRIGUEZ ITZAR SAENZ DE URTURI RODRIGUEZ ITZAR SAENZ DE URTURI RODRIGUEZ MARIA CARMEN SAENZ DE URTURI RODRIGUEZ JOSE IGNACIO SAENZ DE URTURI SANTAMARIA MARIA ESTHER SAENZ DE VALLUERCA MARIZ DE ZAERRATE MARIA PILAR ESTIBALI SAENZ DE VALLUERCA ORTIZ OLARZART ORCA SARATE VALLUERCA SAENZ DE VALLUERCA ORTIZ DE ZARATE MARIA PILAR ESTIBALI SAENZ DE VALLUERCA ORTIZ DE ZARATE ANGEL SANTIAGO SAENZ DE VILLAVERDE DIAZ DE CORCUERA JOSE MARTIN SAENZ DE VILLAVERDE JOSE MARIA LUIS JOSE LUIS SÄNZ DE VILLAVERDE MARTIN PELEGRIN SÄNZ DE VILLAVERDE MARTIN SÄNZ JOSE Z LUIS DE VILLAVERDE JOSE LUIS SÄNZ DE VILLAVERDE ORTIZ DE ZARATE JOSE LUIS SÄNZ DE VILLAVERDE ORTIZ DE ZARATE JOSE LUIS SÄNZ DE VILLAVERDE ORTIZ DE ZARATE JOSE LUIS SÄNZ DE VILLAVERDE ORTIZ DE ZARATE JOSE LUIS SÄNZ DE VILLAVERDE ORTIZ DE ZARATE JOSE LUIS SÄNZ ORTIZ DE VILLAVER DE VILLAVERDE SÄNZ DE VILLAVERDE ORTIZ DE ZARATE MARIA BEGOÑA SAENZ DE ZAITEGUI DIAZ DE OTALORA MARIA BEGOÑA SAENZ DE ZAITEGUI DIAZ DE OTALORA MARIA BEGOÑA SAENZ DE ZAITEGUI BEGOÑA SAENZ DE ZAITEGUI DIAZ DE OTALORA MARIA BEGOÑA SAENZ DE ZAITEGUI SAENZ DE ZAITEGUI BEGOÑA SAENZ DE ZAITEGUI DIAZ DE OTALORA MARIA BEGOÑA SAENZ DE ZAITEGUI DIAZ DE OTALORA OTALORA MARIA SAENZ DIAZ MARIA BEGOÑA SAENZ DE ZATEGUI DIAZ DE OTALORA MARIA ESTHER SAEZ AGUAYO MARIA ESTHER SAEZ AGUAYO ROSA SAEZ ARNAIZ MANUEL SAEZ CONEJERO MERCEDES SAEZ MARQUEZ FRANCISCO JAVIER SAEZ ORTIZ FRANCISCO JAVIER SAEZ ORTIZ JUAN MARIA SAEZ ORTIZ MIGUEL ANGEL SAEZ PALMA OSCAR SAEZ RUIZ SAEZ RUIZ OSCAR OSCAR SAEZ RUIZ OSCAR SAEZ RUIZ TOMAS SAEZ SANTAMARIA JOSE LUIS SAEZ DE ADANA SOREGUREN ANDRES SAEZ DE ARGANDOÑA SAEZ DER ARGESANDOÑA SAEZ DE ARGANDOÑA SAEZ DE ARGANDOÑA ANGEL SAEZ DE ASTEASU LOPEZ DE ALDA JAVIER SAEZ DE BURUAGA SASIAIN JAVIER SAEZ DE BURUAGA SASIAIN SAEZ DE PRUDENCIA ALVARO SAEZ DE CORTAZAR GONZALEZ MARIA ESTEFANIA SAEZ DE CORTAZAR MARTINEZ MARIA ESTEFANIA SAEZ DE CORTAZAR MARTINEZ MARIA ESTEFANIA SAEZ DE CORTAZAR MARTINEZ JUANA SAEZAR SAEZ DE BURUAGA JOSE LUIS SAEZ DE EGUILAZ MURGUIA MARIA BEGOÑA SAEZ DE GORDOA MEANA ALICIA SAEZ DE IBARRA GAUNA ALICIA SAEZA DE BURUAGA ALVARO SAEZ DE IBARRA ROIZ ROBERTO SAEZ DE IBARRA SAEZ DE MATURANA ROBERTO SAEZ DE IBARRA SAEZ DE MATURANA ROBERTO SAEZ DE IBARRA SAEZ DE MATURANA JOSE ANTONIO SAEZ DE JAUREGUI MARTINEZ DE VIRGALA JOSE ANTONIO SAEZ DE JAUREGUI MARTINEZ DE VIRGALA BLANCA MARGARITA SAEZ DE JAUREGUI OTADUY JOSE LUIS SAEZ DE OJER BARRIO JOSE LUIS SAEZ DE OJER BARRIO FRANCISCO ARNALDO SAEZ DE OJEZ SAENZ FRANCISCO ARNALDO SAEZ DE OJEZ SAENZ ARNALDO SAEZ DE OJEZ SAENZ

9.217

B. FITXA. B. Litekeena da. EXP. IKASI P. APIRILEA.

2000/10.882 2000/10.882 2000 / 12.878 1996 / 12.878 1993 / 4.778 1993 / 4.778 1993 / 4.778 1993 / 4.778 1993 / 4.778 1991 / 4.778 1991 / 4.778 1991 / 4.778 2000/403 2000 / 10.549 1994 / 5.444 2000 / 10.278 2000 / 10.278 2000 / 10.278 2000 / 10.278 2000 / 10.278 2000 / 10.278 2000 / 10.278 2000 / 10.278 2000 / 10.278 2000 / 10.278 2000 / 10.278 2000 / 10.278 2000 / 10.278 2000 / 10.278 2000 / 8.426 2000/8.426 2000/8.426 2000/12.727 2000/11.390 2000/11.390 1989/2.362 1989/2.362 1993/62.936/62.936/62.936 1993/62.406 1993/62. /14.382 1994/14.382 1994/14.382 1994/14.382 1994/14.382 1994/14.382 1994/14.382 1997/10.709 1997/10.709 1997/14.382 1994/14.382 1994/14.382 1997/10.709 1997/14.382 1999/874 1999/5147 1991 / 7.771 1993 / 64.540 1993 / 64.540 1993/64.540 1994/64.540 1994 / 2.674 1996 / 6.195 1996 / 6.195 1996 / 6.195 1996 / 6.195 1997 / 9.499 200 / 1.195 / 6.195 1996 / 6.195 1997 / 6.195 1997 / 9.4992 200/1.195/6.196/6.195 1997/9.4992/6.195/6.196/6.195 1997/9.4992 200/6.195/6.196/6.195/9.495 734 1994 / 13.261 1994 / 13.261 1994/1959 1995/612 2000/612 2000/612 2000/619 2000/1650 2000/1650 1998/1650 1998/1650 1998/1650 1998/1650 1991/1650 1991 / 9.538 1991 / 9.538 1994 / 7.269 2000 / 8.254 2000 / 8.254/861 1989 / 8.254 / 889 / 2.378 1995/8.650 1995/8.650 2000/11.070 2000/11.070 2000/11.070

2000/47.788 2000/47.789 2000/54.704 2000/54.362 2000/45.124 2000/45.125 2000/45.126 2000/45.1028/420/45.1027 42.000/45.124 /40/40/40/40/40/40/40/40/40/4.20/4.20/40/40.2min 50.966 2000/50.967 2000/50.968 2000/54.095 2000/54.095 2000/54.095 2000/54.095 2000/54.095 2000/54.095 2000/54.095 2000/54.095 2000/54.095 2000/40/40. /51.213 2000/51.214 2000/51.215 2000/53.996/47.801 2000/47.802 2000/47.803 2000/47.804 2000/47.805 2000/47.806 2000/47.807 2000/41.857 2000/41.858 2000/41.86 99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999. 2000/44.116 2000/43.581 2000/ 2000/436 2000/41.861 2000 / 54.000 2000 / 42.140 2000 / 41.862 2000 / 43.994 2000 / 43.995 2000 / 43.996 2000 / 43.996 2000/43.996 2000 / 43.9977 2000 / 43.9982 2000 / 43.996 2000/43.9977/43.9977/43/43/49. 54.263 2000/47.819 2000/47.820 2000/50.500 2000/43.792 2000/47.823 2000/47.824/41/41/41/4/47/4/47. /47.834 2.000/47.835 2.000/51.652 2.000/51.653 2.000/51.654

9.218

ALHAO ez. 138

2000ko azaroaren 29a, asteazkena - 2000ko azaroaren 29a, asteazkena

ZERGAK ORDAINDU BEHAR DUEN SUJUNTZAILEA

LEONCIO SAEZ DE URABAIN GARCIA DE ALBENIZ ROBERTO SAEZ DE VICUÑA GAUNA MARIA TERESA SAEZ DE VITERI GARCIA DE CORTAZAR MARIA TERESA SAEZ DE VITERI GARCIA DE CORTAZAR MARIA TERESA SAEZ DE VITERI GARCIA DE CORTAZAR MARIA TERESA SAEZ DE VITERI GARCIA DE CORTAZAR MARIA TERESA SAEZ DE VITERI GARCIA DE CORTAZAR MARIA TERESA SAEZ DE VITERI GARCIA DE CORTAZAR MARIA TERESA TERESA GARCIA DE BIZURGOTAZAR SAEZ DEL BURGO GUERRA ANTONIO SAEZ DEL BURGO ORTIZ DE URBINA MARIA BLANCA SAGARDUY ORTIZ DE GUZMAN MARIA BLANCA SAGARDUY ORTIZ DE GUZMAN MARIA BLANCA SAGARDUY ORTIZ DE GUZMAN MARIA IRACHE SAGARNA ASTONDOA MARIA ELENA SAGARDUYA PALAZARTEA HIZARTEA PALAZARRA SAGUIZOA PALAZON SAGARRIZONA PALAZON SAGARRIZONA DE INFANTE LUIS ALBERTO SAGREDO RUIZ DE INFANTE Sainz Altamirano Carlos Sainz Garcia Juan Carlos Sainz Perez Juan Carlos Sainz Perez Imaculada Saiz Abascal Saiz Abascal Mirena Saiz Calkireon Saiz Calderon Salazar Francisco Javier Salamero Laordden Miguel Salas Gomez Miguel Salas Gomez Ro José Salas Rivera Pedros. JULIO SALAZAR ALVAREZ DE ARCAYA MARIA ESTHER SALAZAR ANGULO JOSE MIGUEL SALAZALO JOSE MIGUEL SALAZAR GONZALO JESUS ​​​​MARIA SALAZAR LOZANO RUBEN SALAZAR MARTINEZ Estarronakoa Ruben Salazar Martinez Estarronakoa Regina Salazar Martinez de Luco Salazar Martinez de Luco Salazar Zurbitur Maria Soledad AZAZUZURUZURZURA S. SALZEBAL S.L. SALZEBAL S.L. JESUS ​​​​SAMANIEGO AGUERER ALBERTO SALAZAR GAIZKA SAMEDRO LOPEZ DE ALDA GAIZKA SAMEDRO LOPEZ DE ALDA ALEJANDRO SAMPEDRO LOPEZ DE ALDA JESUS ​​​​SAMPEDRO MARTINEZ RAMIRO SAN HERNAN RAMIRO SAN HERNAN JESUS ​​​​MARIA MARIA SAN EMEARDIO MARIÑA SAN EMEARDIO O MARINA SAN EMEARDIO MARIÑA O MARIA SAN EMEARDIO I MARINO ALVAREZ CARLOS SAN MARTIN ALVAREZ CARLOS SAN MARTIN ALVAREZ

B. FITXA. B. Litekeena da. EXP. IKASI P. APIRILEA.

1997 / 7.555 1999 / 7.714 2000 / 4.367 2000 / 4.367 2000 / 4.367 2000 / 4.367 2000 / 4.367 2000 / 4.367 2000 / 12.448 2000 / 11.516 2000 / 11.516 2000 / 11.516, 2000/3.3.3.3.3.3.3.3.516 2000 / 1916 2000/11.516/5.3663663666666666666666. 1.579 1999 / 1.579 1999/373 1997/371 1997/1860 1993 / 3.860 1993 / 3.860 1998 / 5.390 1998 / 5.390 1998/5390 2000 / 11.394 1999 / 11.394 1998 / 3.743 / 3.743 / 3.743 / 98 1996 / 7.760 2000/11.023 2000 / 11.023 2000 / 11.023 2000 / 9.952 2000 / 10.485 2000/1485 2000/5285 2000/5285 2000/5285 2000/5285 2000/5285 1998/461 1993 / 64.362 1993 / 10.151 1997 / 10.608 1997 / 10.608 2000 / 10.608 2000 / 10.246 1994/15.504 1997/802 1994/802 2000/802 2000/8065 1993/8065 1993/83.993 1993/83.993 1993/83.993 1997/0913 2000/1913 2000 / 9.913 2000 / 9.921 2000 / 9.921 2000 / 9.921 2000 / 4.397 1998/3031 1999 / 1.10 / 1.210 / 1.210 / 1.210 / 1.210 / 1.210 / 1.210 / 1999 1.210 1999 / 1.210 1994 / 4.535 1995 / 10.924 1995/10.924 1993/1555 1993 / 4.555 1996 / 4.559 1996 / 11.037 1995/118 2000 / 11.448 2000 / 11.037 2000 / 10.418 2000 / 11.448 2000 / 11.03 .418 2000/11.448 2000/11.03. /97. /4.053 1996/4.053 1998/7.713 2000/5.418 1999/ 889 1999/ 889 1999/ 889

2000/47.836 2000/41.868 2000/43.846 2000/43.847 2000/43.848 2000/43.849 2000/43.805 2000/53.533 2000/41.864 2000/51.955 2000/51.956 2000/51.954 2000/51.777 2000/55.350 2000/43.803 2000/44.105 2000/ 44.106 2000/55.065 2000/55.304 2000/47.839 2000/41.869 2000/41.870 2000/41.871 2000/52.474 2000/52.475 2000/52.476 2000/52.477 2000/51.198 2000/51.1999999/5.6222222222222 /53.483 2000/47.821 2000/50.431 2000/50.432 2000/41.970 2000/44.778 2000/44.779 2000/54.833 2000/42.488 2000/47.841 2000/43.954 2000/42.398/420/42.398/420/42/42/42/42/42/42/42/42/42/42/42/42/42/8 2000/43.591 2000 / 47.840 2000 / 47.874 2000 / 41.874 2000 / 41.149 2000 / 43.149 2000 / 43.331 2000 / 43.293 2000 / 42.293 2000 / 42.293 2000 / 43.293 2000 / 43.293 2000 / 43.293 2000 / 43.293 2000 / 43.293 2000 / 43.293 2000/44.293 2000 / 43.293 2000 / 54.682 2000 / 43.682 2000 / 43.682 2000 / 54.682 2000 / 43.682 2000 / 43.767 2000 / 42.583 2000 / 42.584 2000 / 42.582/42/42 / 2000/42.582/42/42 /2000/2000/22.52222222222222222.42.22.52.52.52.52.22.52.22.22.22.52.52.22.22.52.22.22.52.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.4 52.058 2000/52.059 2000 / 41.875 2000 / 44.077 2000 / 44.078 2000 / 44.489 2000 / 49.489 2000 / 49.490 2000 / 49.510 2000 / 42.834 2000 / 51.611 2000 / 51.611 2000 / 51.834 2000 / 51.611 2000 / 51.612 2000 / 51.612 2000 / 47.612 2000 / 47.612 2000 / 47.612 / 47.4750 / 47 ,0850/47,0800 /52.147 2000/52.148 2000/53.168 2000/44.595 2000/44.561 2000/44.562 2000/44.563

ZERGAK ORDAINDU BEHAR DUEN SUJUNTZAILEA

CARLOS SAN MARTÍN ALVAREZ CARLOS SAN MARTÍN ALVAREZ CARLOS SAN MARTÍN ALVAREZ CARLOS SAN MARTÍN ALVAREZ CARLOS SAN MARTÍN ALVAREZ SAN MIGUEL MANTILLA FRANCISCO JAVIER SAN MIGUEL PALOMERO CESAR ANTONIO SAN MILLAN AGÖERA CESAR ANTONIO SAN MILLAN AGÖERA CESAR ANTONIO SAN MARTÍN MAILAKO SANBRIA ZERESAR DONOSTIA DONOSTIA SANBARRIA ZERESAR ANTONIO JUNGUITU JAVIER SANABRIA DIAZ DE JUNGUITU MAITE SANCHA GARRIDO JAVIER SANCHEZ ALONSO ARANTXA SANCHEZ ARBE IRENE SANCHEZ BAQUEDANO JOSE ANGEL SANCHEZ BARRERA JOSE ANGEL SANCHEZ BARRERA ORLANDO SANCHEZ BLANCO ORLANDO SANCHEZ BLANCO SANCHEZ BLANCO ORLANDO SANCHEZ BLANCO SANCHEZ BLANCO SANCHEZ SANCHEZ BLANCO SANCHEZ BLANCO SANCHEZ SANCHEZ CORCHEZ BLANCO SANCHEZ SANCHEZ BLANCO SANCHEZ SANCHEZ BLANCO SANCHEZ SANCHEZ BLANCO SANCHEZ SANCHEZ BLANCO DONOSO ANTONIO SANCHEZ FANEGA ANTONIO SANCHEZ FANEGA ANTONIO SANCHEZ FANEGA FRANCISCO SANCHEZ FLORES ESTEBAN SANCHEZ GANSO CRISTOBAL SANCHEZ GARCIA CRISTOBAL SANCHEZ GARCIA CRISTOBAL SANCHEZ GARCIA ISABEL SANCHEZ GARCIA ISABEL SANCHEZ GARCIA JOSE SANCHEZ GARCIA RAFAEL SANCHEZ GARCIA CRISOSTOMO SANCHEZ GOMEZ ANA ROSA SANCHEZ GONZALEZ ANA ROSA SANCHEZ GONZALEZ EMILIANO SANCHEZ GONZALEZ EMILIANO SANCHEZ GONZALEZ RUFINA SANCHEZ HERNANDEZ RUFINA SANCHEZ SANCHEZ HERNANDEZ ASUNCION SANCHEZ HOYO ASUNCION SANCHEZ HOYO MIGUEL ANGEL SANCHEZ INCOGNITO ANTONIO SANCHEZ IZQUIERDO ANTONIO SANCHEZ IZQUIERDO ANTONIO SANCHEZ PEDROPIS SANCHEZ IZQUIERDO SANCHEZ SANCHEZ LOPEZ JOAQUINA SANCHEZ LORENZO BERNARDINO SANCHEZ MACHADO MATCHE SANCHEZ SANCHEZ MARIA Molina OF URBINA EFREDA SANCHEZ JUAN PASCHEZ RECHE JUAN MIGUEL SANCHEZ RECHE JUAN SANCHEZ RUIZ JUAN SANCHEZ RUIZ JUAN SANCHEZ RUIZ MARIA CONCEPCION SANCHEZ SAEZ DE BURUAGA JUAN MIGUEL SANCHEZ

BOTHA Ez. 138 B. DISTRIBUZIOA. B. Litekeena da. EXP. IKASI P. APIRILEA.

1999/889 1999/889 1999/889 1999/889 1999/889 1999/889 1999/889 1999/889 1999/889 1999/889 1999/889 1999/889 1999/889 1994/411 1994 / 15.941 1997 / 5.466 1992 / 5.466 1992/46 / 10.678 1994 / 4.540 / 4.540 /4.540/4.540/4.540/4.540/4.540/4.540/4.540/4.540/4.540/4.540/4.540/4.540/4.540/4.540/4.540/4.540/40/4.540/40 7.831 1997 / 7.831 1997 / 4.160 1993 / 4.321 1993 / 64.487 1993 / 12.838 1994 / 12.838 1994 / 12.838 1996 / 7.838 1997/704 1997/704 1997/704 1997/704 1997/704 2000/704 1997/704 2000 / 10.378 2000/10/378 / 10.378 / 10.378 2000 / 12.903 1998/145 1993/145 1993 / 2.039 1993 / 4.348 1995/4348 2000 / 4.348 2000 / 4.348 1996 / 12.533 1996 / 7.487 1994 / 7.551 2000 / 9.693 1994/4, 4, 4, 4,4.44. 1996 / 4.846 1993 / 63.011 1993/63.011 1993/63.011 1993/63.011 1996/63.011 1996/63.196 1996/63.196 1996/63.196 1996 / 5.196 1996/0196 1996 / 10.105 1996 / 7.105 1996 / 7.105 1996/105 2000/10/6708 / 10.105 1996 / 7.105 2000 / 10.670 2000 2000 2000 1998 / 2.518 1997/11 2000/1708 2000/1708 2000/1708 2000/1708 1999/1708 1999/145 2000/145 1998/4273 1998/1273 1996 / 8.333 1995 / 3.738 314.5 / 12.817 1996 / 12.817 1996 / 12.817 1996 / 12.817 8.333 1995/3.738383/664/664/664/664.5/64.5/12.817 1996/8.333 1995/3.738383/664/664/664/643/664/664/643/664.5/64.5/12.817 1996/8.333 /664.5/664.5/64.5/12.817 1996/8.333 1995/3,738383/64. 824 1994/12.223 1994/12.223 1997/4.982 1997/4.982

2000/44.564 2000/44.565 2000/44.566 2000/44.567 2000/55.287 2000/55.288 2000/54.152 2000/42.490/40.400/42.400/40.400/40.400/40.000/40.000/40.000/40.000/40.000/40.000/40.000/40.040 /47/47/47/2000/2000/2000/2000/2000/47/47/47/2000/2000/2000/2000/2000/47/47/2000/2000/2000/47/47/4 /180/2000/47/47/47/47/2000/2000/47/47/47/Thed 47.879 2000/47.880 2000/55.066 2000/43.028 2000/54.878.787.878.787.878.700 87.87.87.87.87.87.87.87.87.87.87.87.87.87.87.87.87.87.87.87.87.87.87.87.87.87.87.87.87.87.87.87.87/8 2000/43.727 2000/43. /50.459 2000/47.920 2000/47.921 2000/47.91 2000.441 2000/48.442 2000/48.443 2000/52.192 2000/52.193 2000/43.047 2000/47.92 2000/42. /5000/5000/5000/5000/5000/5000/5000/5000/5000/5000/5000/5000 /5000/5000/5000/5000/5000/50,85,854/5000/5000/5000 /50.85.8.8.81.8 /52.8/43. /47.889 2.000/54.352 2.000 / 41.878 2.000 / 53.105 2000 / 47.891 2000 / 47.891 2000 / 47.640 2000 / 42.640 2000 / 42.3336 2000 / 42.3336 2000 / 42.3336 2000 / 42.3336/5336 / 4.200.200 2.000 / 54/54/54/54/54.200

ALHAO ez. 138

2000ko azaroaren 29a, asteazkena - 2000ko azaroaren 29a, asteazkena

ZERGAK ORDAINDU BEHAR DUEN SUJUNTZAILEA

ENRIQUE SANCHEZ SANCHEZ JUAN LUIS SANCHEZ SOBRINO JOSE MANUEL SANCHEZ VALLE JOSE MARÍA SANCHEZ VICENTE JOSE MARÍA SANCHEZ VICENTE SANCHIZ BUENO S.A. MERCEDES SANCHO GOMEZ MARIA ANTONIA SANTXO JORGE MARIA ANTONIA SANCHO JORGE MARIA ANTONIA SANTXO JORGE JAVIER SANTXO TOMA JAVIER SANCHO TOMA ANJO LUIS SANCHO URIARTE ANJO LUIS SANCHO URIARTE FERNANDO SANGIA. SANTA EUFEMIA S.L. SANTA EUFEMIA S.L. SANTA EUFEMIA S.L. EMILIA SANTAMARIA AGUINACO BEGOÑA SANTAMARIA ALONSO BEGOÑA SANTAMARIA ALONSO BEGOÑA SANTAMARIA ALONSO BEGOÑA SANTAMARIA ALONSO BEGOÑA SANTAMARIA ALONSO CARLOS SANTAMARIA BATISTA CARLOS SANTAMARIA BATISTA LUIS SANTAMARIA CUEVAS MARIA JESUS ​​I​S​AMARIAS MARIA JESUS ​​​​SANTAMARIA URTIAGA DIOS SANTANA SANCHEZ JUAN DE DIOS SANTANA SANCHEZ ANTONIO SANTANO MORAN ANTONIO SANTANO MORAN ANTONIO SANTANA MORAN CIPRIANO SANTANO TALAVERA CIPRIANO SANTANO TALAVERA CIPRIANO SANTANO TALAVERA MARIA CONSOLACION SANTAOLALLA SANCHEZ MARIA FÁTIMASTE SANTISTEBANIA SOLIDARIA MARIA FÁTIMASTE SANTISTEBANIA SOLIDARIA AR MARIA FÁTIMASTE SANTISTEBANA SOLIDARIA AR MARIA FÁTIMASTE SANTISTEBANA SOLIDARIA SANTOS BAIGORRI JOSE MARIA SANTOS BAIGORRI FRANCISCO SANTOS CARNERERO FRANCISCO SANTOS CARNERERO MARIA VISITACION SANTOS FERNANDEZ DE ARROYABE MERCEDES SANTOS HERRERA MERCEDES SANTOS HERRERA MERCEDES SANTOS HERRERA MERCEDES SANTOS HERRERA JOSE LUIS SANTOS MARTINEZ MIGUEL ANGEL ANGEL SANTOS SANTOS HERRÍAS SANTOS HERRERA SANTOS HERRERA SANTOS HERRERA SANTOS HERRERA MARTINEZ MIGUEL ANGEL ANGEL SALVADOR SANTOS HERRÍAS SANTOS JAZON SANZAR DE GARAYO MARIA SARACHO ROTAECHE MARIA SARACHO ROTAECHE MARIA SARACHO ROTAECHE MARIA NIEVES SARACIBAR OYON JUAN CARLOS SARACIBAR SERRADILLA JAVIER SARASUA BESA FELIPE SARDINA MARTINEZ FELIPE SARDINA ARANZAZIA SARDINA AZURAZIA SARDINA SARRALDE SANTIAGO MARIA ARANZAZU SARRALDE SANTIAGO MARIA ARANZAZU SARRALDE SANTIAGO MARIA ARANZAZU SARRALDE SANTIAGO JOAN SAUVION FERNANDEZ- MARKOTE

B. FITXA. B. Litekeena da. EXP. IKASI P. APIRILEA.

1994 / 2.285 1994 / 1.283 1998/501 1998/501 1995/3950 1995/3828 1994 / 7.828 1994 / 17.634 1995 / 12.634 1995/12.634 2000 / 12.355 2000 / 11.3554 / 14.80101080 / 12.80 / 12.80 / 1100 / 11.2010. / 2.624 2000 / 2.624 1993 / 2.138 2000 / 2.138 2000 / 3.247 2000 / 3.247 2000 / 3.247 2000 / 3.247 2000 / 3.247 2000 / 3.247 2000 / 3,247 2000 / 3,247 2000 / 12.000 2000 / 1.564 1995 / 7.564 2000 / 7.799 2000 / 7,799 2000 / 7.799 1984 / 7.171 1984 / 7.171 1984 / 7.171 1984 / 7.171 1984 / 7.171 1984 / 7.171 1984 / 7.171 1984 / 7.171 1984 / 7.171 1984 / 7.171 2000 / 11,622 2000 / 11.622 2000 / 11,622 2000 / 10.872 2000 / 10.807 / 6,8094 1994 / 8.094 1994 / 4.578 1994 / 4.574 1994 / 4.574 1994 / 4.578 1994 / 4.578 1994 / 4.574 1994 / 4.574 1994 / 4.578 1994 1.049 1991 / 1.049 1991 / 1.335 1997 / 1.335 1994/1641 1997/1641 1997 / 12.082 1997/1455 2000 / 5.316 2005 2005/316 2005 2005/384 2005 2005/1316 2005/1316 2005/2356 2005 2005/65284 2005/284284 2000 / 12.316 2000 / 12.656 / 2.384284. 455 200/5.316 2000/12.656/2,38484 2000 2000 2000/5.316 2000/2016. 1996 / 9.221 1997 / 9.440 1997 / 9.440 2000 / 9.440 1998 / 4.352 1998 / 4.352 2000/134 2000/134 2000/134 1995/4669 1995 / 11.941 2000 / 11.336 2000 /2.875 1995/2875 1995 / 2.875 1995 /2.875 1995/2.875 1995/2.875 2000/3.049

2000/43.349 2000 / 54.256 2000 / 43.606 2000 / 43.543 2000 / 49.544 2000 / 49.880 2000/41.880 2000 / 41.880 2000/41.880 2000/41.880 2000 / 51.895 2000 / 51.896 2000 / 51.897 2000 / 51.897 2000 / 51.897 2000/48.493 2000/48.494 2000/47. 52.960 2000/52.961 2000/52.962 2000/47.932 2000/44.219 2000/44.220 2000/44.221 2000/44.222 2000/44.222 2000/44.219 2000/44.220 2000/44.221 2000/44.222 2000/44.222 2000/44.222 2000/44.222 2000/44.222 2000,8.935 2000/54.835 2000/54.836,8,8.93.935 2000/54.835 2000/54.836,8.8.93.935 2000/54.835 2000/54.835/4.835 8,8,8,8,8,8,8,8,8 .22.22.22.22.22.22.22.2.22.22.2.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22. 2000/42.22.22.22.22.22. 2000/CONDUMIR L /47.940 2000/47.942 2000/47.943 2000/47.944 2000/47.945 2000/47.946 2000/47.947 2000/47.948 2000/41.881 2000/52.371 2000/52.372 2000/52.373 2000/49.519.510/49.510/49.510/49.51020202021020202102102102102102020210202020210 /49.510 2000 Altromentos 2000/49,510 2000 others 2000/47.953 2000/47.954 2000/41.882 2000/4274 2000/49.005 2000/54.578 2000/53.106 2000/51,521 2000/47,831,831,831,831,831,831,831831,831,831,831,831,831,831,831,831,831,831,831,831,831,831,831,831,831,831,831,831,8318 /42.841 2000/51.8442 2000/51.8443 /43/43.877 2000/43.878 2000/49.583 2000/47.982 2000/47.983 2000/50.820 2000/50.821 2000/50.822/50.822/40.822/47.983 2000/50.820

ZERGAK ORDAINDU BEHAR DUEN SUJUNTZAILEA

Joan Sauvion Fernandez-Marcote Jesus Angel Seco Calvo Antonio Secil Antonio Secil Ramilo Miguel Segovia Rodriguez Miguel Segovia Rodriguez Miguel Segovia Rodriguez Julian Segund Versicherung Caballero Antonio Segurola Arana Antonio Segurola Arana Jose Ramon Segurola Gomez Jose Ramon Segurola Gomez Maria Socorro Sendadiano Marcos Maria Socorro Sendadiano Marcos Maria Socorro Sendadiano Socorro Sendadian MANUEL SEOANE BARRIOS BIGARREN SEOANE CALDERON BIGARREN SEOANE CALDERON BIGARREN SEOANE CALDERON MARIA MAR SERNA ALLENDE TXOMIN SERNA ALLENDE JUAN CARLOS SERRANO GARCIA SERVICIOS ALAVESES DE HOSTELERIA S.A. SERVICIOS ALAVESES DE HOSTELERIA S.A. Oscar Sesar Marquinez Luis Manuel Sesar Ramos Manuel Sesar Ramos Juan Manuel Sesma Pulido Juan Manuel Sesma Pulido Felix Sesmero Vara Oliver Sevilla Archaga Santiago Sevilla Bonifacio Santiago Sevilla Bonifacio Carlos Sevilla Cuest FRANCISCO SIERRA MATIAS ENRIQUE SILGO HERNANDEZ MARIA INES SILGO HERNANDEZ GONZALO JOSEPA SILVA IRUJO PATRIZIA SILVA IRUJO SILVA IRUJO SEIJO SILVA VERASTEGUI PATRICIA SILVA VERASTEGUI MARIA MERCEDES SINES LAFUENTE MARIA MERCEDES SINES LAFUENTE MARIA MERCEDES SINES LAFUENTE MARIA MERCEDES SINES LAFUENTE TONY SMITHUENTE. TONY SMITH. ILDEFONSO SOA MASAKOY SCHULE ILDEFONSO SOA MASAKOY SCHULE FERNANDO SOGO RODRIGUEZ FERNANDO SOGO RODRIGUEZ RAQUEL SOGORB SAN VICENTE KEPA SOJO ZUAZO JOSE SOJOGUTI GUERRA SOKOA DOS MIL S.L. JOSE RAMON SOLABRE GOÑI JOSE RAMON SOLABRE GOÑI ANGELA SOLANAS MARTINEZ CRUZ MANUEL SOLANO MARIA CARMEN SOLANO HERCE MARIA PILAR SOLANO ISIDRO FELIX SOLAS DIAZ JAVIER SOLAS MARTINEZ JAVIER SOLAS SOLAS MARTINEZ JAVIER SOLAS SOL BELEN SORIA FELPETE SO JUAN MARTINEZ CARLOS

BOTHA 138. zenbakia

9.219

B. FITXA. B. Litekeena da. EXP. IKASI P. APIRILEA.

2000/3049 2000 / 11.646 1999 / 4.955 1999 / 4.955 1999 / 4.955 1999/370 1999/370 1999/370 1999/379 1994 / 11.893 1994 / 11.893 1994 / 11.893 2000 / 11.449 2000 / 11.128 2000 / 11.128 1993 / 116.449 1993 / 1993/17 1993/17 1993/17 1993/17 1993/17 1993/17 1997/1911 1996/1911 1996/1911 1996 / 11.875 1997 / 11.875 1997 / 11.875 1997/1875 1997 / 11.875 1997 / 11.875 2000 / 11.021 2000 / 11.021 2000 / 11.021 2000 / 11.021 2000 / 11.021 2000 /11.021 2000 / 11.021 2000 / 11.021 2000 / 11.021 2000 / 11.021 2000 / 11.021 2000 / 11.021 2000 / 11.021 2000 / 11.021 2000 / 11.021 2000 / 11.021 2000 / 11.021 2000 / 11.021 2000 / 11.021 2000 / 11.021 2000 / 11.021 2000 / 11.021 2000 / 11.021 2000 / 11.021 2000 / 11.021 2000 / 11.021 2000 / 11.021 2000 / 11.021 2000 / 11.021 2000 / 11.021 2000 / 11.021 2000 / 11.021 2000 / 11.021 2000 / 11.021 2000 / 11.021 2000 / 11.021. 1991 1991 / 10.161 1991 / 10.161 1995/1035 2000/1035 2000/1035 2000/1031 2000/1031 2000/1031 2000 / 11.503 1997 / 11.503 1997/177 1997/66 1998 / 1.511 1993 / 2.511 1994 / 8.651 1994 / 4.511 1994 / 4.511 1994 / 4.511 1994 / 2.511 1994 / 2.511 1994 / 2.511 1994 / 2.511 1994 / 2.511 1994 / 2.511 1994 / 2.511 1994 / 4.511 1994 8.651 1994/5.9057/4, 4.81111111s. /5.320 1997 / 4.319 2000 / 4.319 2000 / 12.882 2000 / 12.882 2000 / 62.552 2000/6215 1997/6215 1997 / 2.050 1997 / 2.050 1997 / 2.050 1998 / 2.300 1998 / 2.249 1999 / 2.249 2000 / 10.438 2000 / 10.438 1995/4272 2000 / 11.131 1994/13.264 1994/1699 1994/1899 1994/1899 1988/1899 1988 / 8.446 1988/1646 1997 / 11.299 1996 / 10.384 1997 / 10.384 1997 / 1.109 1997 / 1.109 1997 / 1.109 1997/109 / 1.109 1. /7.497 2000/2.663 1999/7.751 2000/9.185 2000/9.185 1998/ 600 2000/1.596

2000/42.597 2000/51.947 2000/47.993 2000/47.994 2000/44.159 2000/55.093 2000/55.094 2000/52.531 2000/44.101 2000/49.709 2000/49.710 2000/2000/2000/44.101 2000/49.709 2000/49.710 2000/2000/ 2000/44.1010100000000000000/49.710 2000/44.10100/49. 50.252 2000/42.290 2000/49.042 2000/49.043 2000/54.202 2000/43.992 2000/55.381 2000/44.298 2000/49.043 2000/54.202 2000/43.992 2000/55.381 2000/44.298 2000/44.298 2000/54.205. /50.114 2000 / 50.115 2000 / 43.944 2000 / 43.001 2000 / 48.002 2000 / 48.299 2000 / 44.299 2000 / 48.162 2000 / 55.127 2000 / 55.127 2000 / 55.127 2000/45.127 2000 / 55.127 2000 / 55.127 2000/45.127 2000 / 55.127 2000/45.127 2000/45.127 2000 / 48.003 2000 / 48.004 2001 / 48.004 2000 / 48.004 2004/48/451 2001 2000 / 48.003 2000 /48.004 2004/42.551 2001 2000/48.003 2000/48.004 2004/42.551 2001 2000 2000/41.887 2000/51.844 2000/51.845 2000/52.104 2000/52.105 2000/55.068 2000/55.069 2000/44.513 2000/44.514 2000/55.283 2000/55.284 200/ 55.376 2000/48.014 2000/48.015 2000/48.018 2000/42.283 2000/41.892 2000/53.384 2000/41.803/42.000/48.018/42.000/42.283

9.220

ALHAO ez. 138

2000ko azaroaren 29a, asteazkena - 2000ko azaroaren 29a, asteazkena

ZERGAK ORDAINDU BEHAR DUEN SUJUNTZAILEA

LUIS SOTO ARGOMANIZ MARIA ANGELES SOTO BACETA MERCEDES SOTO BLESA MERCEDES SOTO BLESA JULIA SOTO DIAZ VICTOR SOTO SAENZ VICTOR SOTO SAENZ ANTONIO SOTO ST. Alfredo August Augustus Starost Starost Gut August Starost Starost Gut Stack, Stack CB, Station CB, Station CB, Station CB, Station CB, Station CB, Station CB STATION CB, STATION CB. ROBERT CHARLES STUART STUART MIGUEL SUANCES YOLANDA SUAR DOREAK VICENT CLIMB KELLNER VICENT CLIMB KELLNER TRINITY CLIMB NETWORK PILAR SUSAETA BUESA PILAR SUSAETA BUESA PILAR SUSAETA BUESA JOSE LUIS SUSAETA CAMENO MARIA AMPARO SUSO FLORENTINO SUSO AGUILLO T.C.5, S.L. CIPRI ENPRESA S.L. CIPRI ENPRESA S.L. TAMABUS S.A. TAMABUS S.A. TAMABUS S.A. Carine Adrienne Lucici tas Antonio bowl Antonio bowl Juarez Jose Luis Tato Jose Tato Jose Tato Jose Tavares Ten Manuel Tavares Pereiza Manuel Tavares Jose Tavarez Tavarez Quintana Angel Tavarez Sanchez Tecnium S.L. TECHNOARAB S.L. TECHNOARAB S.L. TECHNOARAB S.L. TECHNOARAB S.L. Mary Mercedes Merino Jesus Jesus Prieto Pike Ehundura Zuria Eugene Eugene Eugene Eugene Eguneroko Igoera Joseph Ignatius TeJerado Joseph Ignatius Igoera Juan Carlos Trezorna S.S. MODA DISEINUA MODA DISEINUA BODEN S.D.P. WAHRSCHEINLICH. LUR S.D.P. WAHRSCHEINLICH. GERARDO TERRAZA TESTERALS S.L. FABIAN TOBALINA GOMEZ RAMON JESUS ​​​​TOBERA RUIZ TOLOÑO S.A.

B. FITXA. B. Litekeena da. EXP. IKASI P. APIRILEA.

1999 / 7.530 2000 / 2.603 1993 / 65.196 1993/65.196 2000 / 65.196 2000 / 65.196 2000/659 1987 / 3.316 1987 / 3.316 1987 / 3.316 1987/503 1987 / 10.503 1997 / 10.515 1999 / 4.413 1996 / 1.800 1996 / 1.800 1996 / 1.800 1996 / 1.800 2000/2000 12.263 2000 / 12.263 2000 / 12.263 2000 / 12.263 2000 / 12.263 2000 / 12.263 2000 / 12.263 2000 / 12.263 2000 / 12.263 2000 / 12.263 2000 / 12.263 2000 / 12.263 2000 / 12.263 2000 / 12.263 2000 / 12.263 2000 / 12.263 2000 / 12.263 2000 / 12.263 2000 / 12.263 2000 / 12.263 1995/263 2000 / 12.263 1995/3016 2000 / 12.263. 11.784 1997/627 1994/854 1994/854 1994/854 1994/854 1999/854 1999/854 1999/854 1999/854 1999/854 1999/854 1999/817 1999/817 1999/817 1999/769 1999/769 2000/817 1999/769 2000/817 /62.599 1994 / 6.943 1999 / 3.538 1994 / 19.622 1994 / 19.622 1997 / 9.566 1997 / 9.566 1991 / 2.793 12.781 1994/858 1996/842 1996 / 2.742 1991 / 2.221 1991 / 2.221 1991 / 2.221 1993 / 2.221 1993/4215 1995/4.605 1996 / 2.306 1997 / 4.218 1995/295 / 4.218 1997 / 2.306 / 2.306 / 2.306 / 4.306 /11.822 2000/10.123 1993/3.754 1994/4.638 1993/2.087 1993/2.087 1993/62.625

2000/43.238 2000/54.509 2000/49.617 2000/49.618 2000/43.615 2000/48.037 2000/48.38 2000/54.84 62.626606 2000/43.615 52.374 2000/52.375 2000/52.376 2000/52.377 2000/52.378 2000/52.379000/52.380 2000/52.2. 41.00/51.525 2000 2000/42 2000/54.017 2000/44.069 2000/55.051 2000/53.111 2000/43.156 2000/54.64.64.646.646.646. ... 490/4ATRAS 2000/4NA 40/4NA /50.650 2000/41.904 2000/50.784 2000/41.905 2000/48. 2000/48.347 2000/48.064

ZERGAK ORDAINDU BEHAR DUEN SUJUNTZAILEA

TOLOÑO S.A. MARÍA PILAR TOMAS ANESA MARÍA PILAR TOMAS ÁNIZA MARÍA ISABEL TOME ALONSO MARÍA DE LAS MERCEDE TOME BOVEDA MARÍA DE LAS MERCEDES TOME BOVEDA JESUS ​​​​​​MARY TOMERO NIETO TORQUEMADA ALONSO SOFÍA TORQUEMADA ALONSO SOFÍA TORQUEMADA ALONSO SOFÍA TORQUEMADA TORQUEMADA Emilia Torrea TORQUEMADA ALONSO SOFISTALONSOTORQUEVRALBO Emilia Torres Emilia B. Orive Rufino Torre Carmen Carmer-Carmer-Carmer-Carmer-Carmer-Carmer-Carmer-Carmer -Torrecary JAVIER TORREGO CALVO FRANCISCO JAVIER TORREGO CALVO FRANCISCO JAVIER TORREGO CALVO JOSE MANUEL TORRES ALEN JOSE MANUEL TORRES ALEN OSCAR TORRES CALVO FRANCISCO JAVIER TORREGO CALVO FRANCISCO JAVIER TORREGO CALVO JOSE MANUEL TORRES ALEN JOSE MANUEL TORRES ALEN OSCAR TORRES TORRES LAVID JUNALS. TOUCH FCLASS S.L. FRANCISCO JAVIER TOVAR GONZALEZ TRANSPORTES PASCAL S.A. TRANSPORTES PASCAL S.A. VIAGEM S.A. VIAGEM S.A. David Trejo Garcia HORTAS FRANCISCO TRISTAN HORTAS FRANCISCO TRISTAN HORTAS FRANCISCO TRISTAN HORTAS FRANCISCO TRISTAN HORTAS FRANCISCO TRISTAN HORTAS AGUSTIN TRONCOSO BRANCO AGUSTIN TRONCOSO BRANCO BRANCO BRANCO NEVE. TURBOSOL ESPAÑOLA S.A. UBARIARAN S.L. UBARIARAN S.L. Pablo Ubierna Delgado Adolfo Ubis Carande Aitor Ucedo Gamarra Humberto UCI Argrate Humberto UCI Argarate Humberto UCI Argrate Humberto UCI Argarate Maria Imaculada Udaeta Andreva Maria Imaculada Udaeta Andreva Maria Imaculada Udaeta Andreva Maria Imaculada Udaeta Andreva Maria JOSEAN Imaculada JUCIA JUCIA Imaculada JOSEAN

BOTHA Ez. 138 B. DISTRIBUZIOA. B. Litekeena da. EXP. IKASI P. APIRILEA.

1993/62.625 2000 / 11.208 2000 / 11.208 2000/1160 1992/424 1992/424 1994/424 1994 / 8.675 1994 / 8.675 1994 / 6.984 1998 / 2.748 / 4.864 1997 / 4.8649 1998 / 2.948 / 4.864 1997 / 4.864 1997 / 4.864 /9.2984. 1.914 1996 / 1.914 1998/759 1998/759 1998/731 1995/731 1994 / 6.574 1994/374 1994/971 1994/971 1994/971 1994/971 1994/971 1994/971 1994/971 1994/971 1994/971 2000/971 /3.893 2000/3,893 2000 / 3,2.2084/10.2.2.2084/171/1893 2000 / 3,893 2000 / 10.893 2000/1084/2084/20171/108/18 / 971/1084 / 971/102084 / 1.893 2000 / 3.893 2000 / 10.2.2.2.2.2.2.21/171, 1991, 1994. 7.952 2000 / 5.125 2000 / 5.125 2000 / 11.388 2000 / 11.388 2000/1388 2000 / 10.730 2000 / 12.056 2000 / 12.056 1993 /2.089 1993/2089 1993/2089 1993 / 1.351 1997 / 1.351 1994 / 4.657 1994 / 4.657 1994 / 4.657 1994 / 4.657 1994 / 4.657 1994 / 4.657 1994 / 4.657 1999 / 4.946 1999 / 4.946 1999 / 4.946 1999 / 4.946 1999 / 4.946 1999 / 4.946 1999 / 4.946 1999 / 4.946 1999 / 4.946 1999 / 4.946 1999 / 4.946 1999 / 4.946 1999 / 4.946 1999 / 4.946 1999 / 4.946 1999 / 4.946 1999 / 4.946 1999 / 4.946 1999 / 4.946 1999 / 4.946 1999/499 4.946 1999 / 4.946 1999 / 4.946 1999/1946 1991/1991/9191 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991/189 1993 / 122.655 1993 / 62.655 1995 / 10.38 1995/10 1995 1995 1998/39144/62. / 415 1995/415 1995/415 2000/415 2000/415 2000/601 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2000 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2000 2000 200 200 200 200 2000 2000 200 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000/601 1993/62.658 1993/62.658

2000/48.065 2000/50.247 2000/50.248 2000/44.433 2000/48.066 2000/48.067 2000/48.611 2000/48.612 2000/43.151 2000/43.152 2000/4811211212 2000/43.151 200/43.152 200/4811211212 2000/43.151 200/43.152 200/ 4811211211212 2000/43.151 200/43.152 2000/44.211 2000/43. 2000/44.050 2000 / 44.072 2000 / 48.073 2000 / 48.073 2000 / 48.132 2000 / 48.900 2000 / 42.900 2000/42.082 2000 / 48.082 2000 / 48.082 2000 / 48.082 2000 / 48.082 2000 / 48.263 2000 / 48.263 2000/42.263 2000 / 52.264 2000/42.263 2000 / 52.264 2000 / 52.264 2000/42.264 2000 / 43.912 2000 / 52.264 2000 / 52.314 2000/42.912 2000/52. 49.842 2000/49.843 2000/48.08888.00. 2000/42.184 2000/42.185 2000/48.094 2000/48.095 2000/48.096 2000/48.097 2000/48.098 2000/48.0995 2000/48.099 500/48.095 2000/48.096 2000/48.097 48.100 2000 / 48.101 2000 / 53.102 2000 / 48.102 2000 / 48.103 2000/48.103 2000 / 44.057 2000 / 48.057 2000/48.103 2000/48.101 2000/48.103 2000/48.103 2000 / 44.101 2000/48 2005 2000 / 44.101 2000 / 44.102 2000 / 44.101 2000/48 2000 2000 / 44.101 2000 / 44.101 2000 / 44.101 2000/42.101 2000 / 44.101 2000/44.101 2000 / 44.101 2000 / 49,905 2000 / 49.906 2006 2000 / 49.905 2000 / 49.906 2006 2000 / 44.532 2000 / 49.906 49.905 2000/49.906 2006 2000/44.532 2000/49.905 2000/49.906 2006 2000/44.532 2000/49.905 2000/49.905 2000/49.900 49.00 43.6020/43.620/43.62020202020202020202020202020/43. 6.20202020202NES. /43.678 2000/43.679 2000/54.869 2000/41.911 2000/41.912 2000/48.112 2000/48.113

ALHAO ez. 138

2000ko azaroaren 29a, asteazkena - 2000ko azaroaren 29a, asteazkena

ZERGAK ORDAINDU BEHAR DUEN SUJUNTZAILEA

VICENTE ULIVARRI GONZALEZ DE SARRALDE MARIA BEGOÑA UNCETA REBOIRO CRISTOBAL UNZETABARRENECHEA ELGUEZABAL CRISTOBAL UNZETABARRENECHEA ELGUEZABAL FELIX CARMELO URABAIN PANCORBO JOSE ANGEL URALDE GARCIA-SANTIAGO ENRIQUE CARMELO URALDE MANZANOS ENRIQUE CARMELO URALDE MANZANOS NATIVIDON RTE ALSOVURATÃO NATIVIDONRTE. URBANIZADORA ALAVESA S.A. URBANIZADORA ALAVESA S.A. URBANIZADORA ALAVESA S.A. URBANIZADORA ALAVESA S.A. URBANIZADORA ALAVESA S.A. URBANIZADORA ALAVESA S.A. URBANIZADORA LA MAGDALENA S.L. Iciar urbizu perez iciar urbizu perez iciar urbzu MARIA URIARTE GUEVARA JOSE MARIA URIARTE IBAÑEZ DE GARAYO ELOY URIARTE IDIGORAS ELOY URIARTE IDIGORAS AITOR URIARTE PURAS AITOR URIARTE PURAS ASIER URIARTE PURAS ASIER URIARTE PURAS JOSE LUIS URIARTE VELEZ DE MENDIZABAL MENDIZARI JOSE LUIS BALEL JOSE LUIS URIARTLUEBELEZ MENDIZABAL VALENTIN URIBARREN LASAGA IÑAKI URIBE BERISTAIN IÑAKI URIBE BERISTAIN IÑAKI URIBE BERISTAIN IÑAKI URIBE BERISTAIN IGNACIO URIBE ENTRENA FELIX URIBE ECHEVARRIA SOBRON FELIX URIBE ECHEVARRIA SOBRON FELIX URIBE ECHEVARRIA SOBRON FRANCISCO AITOR URIBECHEVERRIA ARACAMA ANA MARIA URIONDO LAMADRID ANA MARIA URIONDO LAMADRID URIONDO MUÑO SANTI JOSE MARIA URIONDO SANTIAGO IÑO URKIJO CASTILLO IÑAKI URKIZU KEREJETA IÑAKI URKIZU KEREJETA JOSE ANGEL URQUIJO ABASOLO JOSE ANGEL URQUIJO ABASOLO JOSE ANGEL URQUIJO ABASOLO VICENTE URQUIJO ECHEBARRIA FRANCISCO JAVIER URQUIOLA MARTINEZ DE LIZARDUY JUAN CARLOS URRA BATISTA JUAN CARLOS ANGELURRA LEZARA ANGELURRA ANGELURRA MARIAIS LEZARA ANGELURRA LEZARA ANGELURRA BATISTA URRACA LOPEZ FRANCISCO JAVIER URRUCHURTU LECUE FRANCISCO JAVIER FORA LECUE FRANCISCO JAVIER FORA LECUE CARLOS URRUELA HERNANDA HERNANDA. URRUNDI S.A. ALFREDO URURTIA HERNANDO ALFREDO UURURTI HERNANDO ALFREDO UURURTI HERNANDO ALFREDO UURURTI HERNANDO FRANCISCO JAVIER UURURTI MARTOS FRANCISCO JAVIER UURURTI MARTOS FRANCISCO JAVIER UURURTI MARTOS FRANCISCO JAVIER UURURTI MARTOS FRANCISCO JAVIER UURURTI MARTOS FRANCISCO JAVIER UURURTI MARTOS

B. FITXA. B. Litekeena da. EXP. IKASI P. APIRILEA.

2000/10.466 1999 / 5.801 1991 / 2.693 1991 / 2.693 1996 / 2.302 2000/181 1997/1813 2000/1813 2000/1853 2000 / 10.853 1993 / 4.843 1993 / 4.83 / 4.83 / 4.83 / 4.83 / 4.83 / 4.83 / 4.83 / 4.843 1993/4,83/4,83/4,83/4,83/4,83/4,83/4,83/83 4,83/4,83/4,83/4,83/4,83/4,83/4,83/4,83/4 ,83/4,83/4,83/4,83/4,83/4,83/4,83/4,83/4,83/4,83/4,83/4,83/4,83 /4,83/4,83/4,83/433. 4.843 2000 / 11.967 1994 / 19.896 1994 / 19.896 1994 / 19.896 1994 / 19.896 1993 / 19.896 1993/844 1993 / 11.896 1993/844 1993 / 11.140 2000 / 11.140 2000 / 11.140 2000 / 11.140 2000 / 11.396 2000 / 11.140 2000 / 11.140 2000 / 11.140 2000 / 11.140 2000 / 11.140 2000 / 11.140 2000 / 11.140 2000 / 11.140 2000 / 11.140 /11.396 2000/11.140/11.140/11.3.396. /11.712 1996 / 8.639 1996 / 8.639 1996 / 8.639 1994 / 16.690 1994/872 1994/872 1994/872 1994/872 1994/872 1998/872 1998/872 1994/872 1994/872 1998/872 1994/872 2000/872 2000/872 2000/872 2000/872 2000/872 /5.742 120/120/120/120/120/120/120/120/120/120/120/120/120/120/120/120/120/120/120/120/120/120/120/012. 1996 / 8.807 2000 / 10.189 1993 / 63.884 1993 / 63.884 1993 / 3.496 1996 / 1.090 2006/090 2000 / 10.090 2000 / 7.269 2000 / 7.269 2000 / 7.269 2000 / 1.446 1999 / 4.689 1996/1895 6.758 1996/1690 1996 /1.390 1993 / 62.684 1994 / 5.251 1994 / 5.251 1994 / 5.251 1994/877 1991/167 1991/167 1997 / 4.341 1997 / 4.341 2000 / 11.764 1993 1993 1993 1993 1993 1993 /62.687 1998/7.704 1998/7.704 1998/7.704 1998/7.704 2000/11.877

2000/42.695 2000 / 41.844 2000 / 42.844 2000 / 42.467 2000 / 43.2001 2000 / 43.201 2000 / 43.201 2000 / 43.207 2000 / 43.707 2000 / 43.707 2000 / 52.707 2000 / 52.071 2000 / 52.071 2000 / 52.071 2000 / 52.120 2000 / 52.120 2000 / 52.120 2000 / 48.121 2000 / 48.1222222220 / 40/40 / 40/40 / 40/48/48/48 48.126 2000/52.261 2000/43.926 2000/43.927 2000/54.968 2000/54.561 2000/55.020 2000/43.926 2000/43.927 2000/54.968 2000/54.561 2000/55.020 2000/55.020 2000/38.920 /5.2.2.2.2.202.2.202.2.202. / 50.903 2000 / 43.655 2000 / 43.863 2000 / 51.068 2000 / 51.068 2000 / 51.133 2000 / 48.134 2000 / 48.135 2000 / 48.136 2000 / 48.136 2000/48,131 2000/48.144 2000 / 43.267 2000 / 48.989 2000/48.990 2000/42.946 2000/48.145 2000/48.146 2000/42.451 2000/49.554 2000/53.195 2000/44.5444.442 2000/42.237 2000/42.238 2000/42.239 2000/48.148 2000/41.919 2000/48.150 2000/49.151 2000/52.299 2000/52.2999999999999999999999999999999999999999999999999999. /48.153 2000/54.030 2000/48.157 2000/48.158 2000/48.159 2000/48.160 2000/48.161

ZERGAK ORDAINDU BEHAR DUEN SUJUNTZAILEA

Virginia Urtaran Aguirre Virginia Urtaran Aguirre Virginia Urtaran Aguirre Virginia Urtaran Aguirre Carlos Javier Urtaran del Campo Carlos Javier Urtaran del Camp Ustarroz Garcia Lourdes Uzkiano Argomaniz Lourdes Uzkiano Argomaniz Antonio Uzquiano Ruiz de Luzuriaga Maria Luz Vadillo Medrano Juan Carlos Vadillo Ortiz Juan Carlos Vadillo Ortiz Juan Carlos Vadillo Ortiz Ortiz Alfonso Valderrama Garcia Alfonso Valderrama Garcia Carmen Valdes Egaña Federic LUZAMETA EDUARDO VALIÑUETA JOSE LUIS VALIENT MARTIN JOSE LUIS VALIENTA MARTIN JOSE LUIS VALIENTA MARTIN LUIS VALIENTA MARTIN MARIA JESUS ​​​​​VALIENTE SAEZ JOSE MANUEL ARAMBURU Alfredo Lopez Ambular Lour Lour Yolanda Valle Lopez de Samaniego Yolanda Valle Martinez Joaquin Valle Montero Joaquin Valle Montero Joaquin Valle Montero Imaculada Vallecillo Garrido Unbeflecktes Vallecillo Garrido Maria Pilar Vallejo Arroniz Maria Pilar Vallejo Arroniz Rafael Vallejo Horcas Rosa Maria Vallejo Perez Rafael Vallejo Revilla Rafael Vallejo Revilla Maria Luz Valleue Alexander Aolis Luz Mar Valleue Van Hoey Van Hoey Alexander Aolis Mar Van Hoey Van Hoey Damian Vara Herrera Damian Vara Herrera Amaya Varela Solo Juan Antonio Vargas Fernandez de Ocariz Ildefonso Vargas Serrano Gonzalo Gonzal ANA MARIA VAZQUEZ CORTES MIGUEL VAZQUEZ EGUSQUIZA JOSE ANTONIO VAZQUEZ EGUSQUIZA JOSE ANTONIO VAZQUEZ EXQUETE EXITE ANTONIO VAZQUEZ EXITE ANTONIO VAZQUEZ EXQUETON EXHIZIOZ EXITEZIONZ JOSE ANTONIO VAZQUEZ ERAKUSKETA

BOTHA 138. zenbakia

9.221

B. FITXA. B. Litekeena da. EXP. IKASI P. APIRILEA.

1996 / 9.283 1996 / 9.283 1996 / 9.283 1996 / 9.283 1996 / 9.118 2000 / 9.118 1999/1118 1999/1118 1993/2567 1993 / 2.567 1993 / 2.567 1996 / 8.706 1996 / 2.567 / 8.706 1996 / 1.096 1996 / 1.096 20096 2000 / 2.567 / 8.706 1996/096 2006/1096 20096 2000. 2000. 11.987 2000/1987 2000 / 11.828 2000 / 11.561 2000 / 11.561 1991 / 9.726 1991/883 1994 / 11.088 1994 / 11.088 1999 / 11.088 1999 / 11.088 1999 / 11.088 1999/5164 2000 1994 4.710 199/4.4088/4.4088/4.4088/4.4088/4.4088/4.088/4.088/4.088, 1994/1910. 4.4/4.4/4.4/4.4/4.4/4.4/4.4/4.4/4.4/4.4/4.4/4.4/4.4/4.4/4.4/4.4/4.4/4.4/4.4/40. /12.826 2000/10.923 2000 / 10.923 1993/10.914 1993 / 12.038 1994 / 2.295 1996 / 1.218 1992 / 7.788 1992 / 1.051 1992 / 1.051 1997 / 7.43777777, 1992/1051, 1992/1051, 1997/19999. 1995/1539 1995/1539 1993/62.792 2000 / 62.792 2000/62.792 2000 / 10.627 1994/10.627 1994 / 15.970 1994 / 15.970 1994 / 2.200 1994 / 64.828 1997 / 12.024 1999 / 12.027 1994 / 4.027 1994 / 4.721 2000 / 10.686 2000 / 100/100/100/100/100/100/100/100/100/100/10. 10.686 1995/9642 1994/963 1994/963 1994/963 1994/963 1994/963 1993/16 / 64.159 1993/64.159 1993 / 62.354 1993 / 64.354 1993 / 64.354 1993/64.35443 1993/64. /6.098 1999/6.098 1999/6.098 1994/9.868 1994/9.868 1994/9.868 1994/9.868

2000/44.229 2000/52.240 2000/52.241 2000/52.242 2000/43.070 2000/43.071 2000/55.355 2000/49.053 2000/49.054 2000/49.055 2000/54.031 2000/41.923 2000/54.032 2000/42.22222222222222222222222222222222222222 200. 48.162 2000/48.164 2000/ 52,237 2000/52,238 2000/52,239 2000/42,542 2000/54,311 2000/54,033 2000/41,924 2000/41,925 2000/42,020 2000/51,464 2065/51,464 2065/51,41,464 /54,844 2000/48,170 2000/48,171 2000/55,145 2000/41,927 2000 / 43.359 2000 / 42.335 2000 / 42.166 2000 / 48.167 2000 / 48.167 2000 / 48.168 2000/42.335 2000/48,167 2000/48,167 2000/48,167 2000/48.867 2000/48.035 2000/44.036 2000/49.363 2000 / 49.363 2000/48.175 2000/48.176 2000/43.291 2000/43.016 2000/54.288888888866 2000/43.291 2000/43.2016 2000/54.288888888888866 2000/43.291 200/43.016 2000/54.2888888888888866 2000/43.291 2000/43,016 2000/54.28888888888866 2000/43.291 2000/43. 2000/48.424 2000/48.425 2000/48.426 2000/48.427 2000/44.399 2000/49.118 2000/49.119 2000/41.9999 2000/42.393 2000/42.394 2000/49.241 2000/54.242424242424242424242424242424242424 /41.931 2000/48.192 2000/48.193 2000/48.180 2000/48.181 2000/48.182 2000/48.183

9.222

ALHAO ez. 138

2000ko azaroaren 29a, asteazkena - 2000ko azaroaren 29a, asteazkena

ZERGAK ORDAINDU BEHAR DUEN SUJUNTZAILEA

ANGEL VAZQUEZ LEON ANTONIA VAZQUEZ SANCHEZ ANTONIA VAZQUEZ SANCHEZ ANTONIA VAZQUEZ SANCHEZ ANTONIA VAZQUEZ SANCHEZ ANTONIA VAZQUEZ SANCHEZ ANTONIA VAZQUEZ SANCHEZ ANTONIA VAZQUEZ SANCHEZ ALFONSO VEGA ALVAREZ MIGUEL ANGEL VEGA BLANCO MUEL VEGA BLANCO MUEL VEGA BLANCO MUEL VEGA BLANCO MUEL BLANCO MUEL BLANCO MUEL BLANCO MUEL BLANCO MUEL BLANCO MUEL MUEL BLANCO MUEL MUEL MUEL VEGA nabigazio nabigaketa nabigazioa nabigazioa nabigazioa nabigazioa nabigazioa nabigazioa nabigazioa nabigazioa nabigazioa nabigazioa nabigazioa nabigazioa nabigazioa nabigazioa watch watch watch watch watch watch watch watch watch watch watch watch watch watch watch watch watch watch watch watch watch watch watch velez sanchez asier david velez DE MENDIZABAL AGUINAGALDE MARIA PALOMA VELEZ DE MENDIZABAL EIZAGUIRRE TEODORA VELEZ DE MENDIZABAL OCHOA DE ASPURU TEODORA AS VELEZ DE MENDIZABAL OCHOBEL OCHOBAL DE MENDIZABAL DE MENDIZABAL ANTONIO VELEZ DE MENDIZABAL VILLAR ANGEL VENCES. JANELAS STIL S.L. Ivan Jose Ventosa Gonzalez Alfredo Ventura Berrio Alfredo Ventura Berrio Avelino Ventura Berrio Avelino Ventura Berrio Alfredo Ventura Galan Alfredo Ventura Galan Alfredo Ventura Galan teresa verastegui cobian verdi verastegui cobian cobian cobian cobian cobian cobian cobian cobian cobian cobian cobian cobian cobian cobian cobian cobian cobian cobian Teresaar Gomez Feliciano Vesga Romero Julio Viñas Dominguez Ricardo Viñegra Leiva Ricardo mahatsa SERGEI VIANA GOMEZ DE FONSEA NURIA VIANA IBAÑEZ DE GARAYO VIC TELEHOME S.L. Francisca Vicario Ciruela Francisca Vicario Ciruela Enrique Jorge Vicens Linares Engel Vicente Gomez Ismael Vicente Lopez Ismael Vicente Lopez Miguel Angel Vicente Perez Antonio Vicente Raboll Ana Vicente Vigon Vigon Vigon Vigon Vithoca Cano Cano Cano VIGURI ARRIETA IGOR VILLA AMEZ ROSA MARIA VILLA RODRIGUEZ RODRIGO PEÑEROS VILLACIAN MARIA VILLACIAN VILLAESCUSA GARCIA MARIA PAZ VILLAHOZ SANCHEZ GREGORIO ANTONIO VILLANUEVA IRAZABAL

B. FITXA. B. Litekeena da. EXP. IKASI P. APIRILEA.

1994/314 1991/314 1991/314 1991/314 1991/314 1991/314 1991/314 1991/314 1991/314 1994/314 1994/314 1994/314 1994/3159 1994/3159 1994/8159 1994/889 1994/889 1994/889 1994/889 1994/889 1994/889 / 6.153 1997 / 6.153 1997 / 6.153 1997 / 6.153 1997 / 6.153 1997 / 6.153 1997 / 6.153 / 6.153 1997 / 6.153 / 6.153 3. 6.153 / 6. / 6.153 1997 / 6.153 /6.153 1997/6.153/6.153 1997/6. 3.120 1993 / 62.718 1993/62.718 1996 / 2.013 1996 / 2.013 1996 / 2.013 1994 / 4.726 1994 / 4.726 1994/475 2000 / 3.915 2000 / 12.1142 2000 / 12.830 1987 / 3.446 1994 / 11.76744 / 11.76744 / 11.76744 / 11.76744 / 11.76744 / 11.76744 / 11.76744 / 11.76744 / 11.76744 / 11.76744 / 11.76744 / 11.76744 / 11.76744 / 11.76744 / 11.76744 / 11.76744 / 11.1142. /11.114 2000 / 11.114 1996/1520 2000 / 10.127 1994 / 13.549 1994 / 13.549 1994 / 13.212 1997 / 12.212 1997/2112 1997/2112 1997/2112 1997/2112 1997/2412 1997/2413 1997 / 2.333 1998/171/332 2000 / 9.581 20000353/19.444 1994/19.444 1996/4.299 2000/12.714 1997/5.1458/5. /6.194 2000/9.838 2000/10.596 2000/10.596 1993/4.466/12.9. 2000/10550 2000/536 1997/1653 2000/1653 1993/66.434 1993/66.434 1993/66.465 1987/66.465 1987/66.465 1996/66.465 1996/66.465 1996/66.465 1996/66.465 1996/66.465 1996/66.465 1996/66.465 1996/66.465 1996/66.465 1996/66.465 1996/66.465 1996/6613 1995 / 6.609 1997 / 11.358 1996 / 12.828 1996 / 2.092 1997 / 10.8888888

2000/54.037 2000/48.184 2000/48.185 2000/48.186 2000/48.187 2000/48.188 2000/48.189 2000/54.039,49,03/49,00/48,189 2000/41.932 2000 / 41.933 2000 / 41.107 2000 / 44.102 2000 / 52.103 2000 / 52.103 2000/41.103 2000 / 51.336 2000 / 54.336 2000/41.336 2000 / 41.935 2000/41.935 2000 / 41.935 2000 / 54.971 2000 / 41.935 2000 / 41.935 2000 / 44.71.703. /48.740 2000/48.741 2000/48.210 2000/42.960 2000/48.211 2000/48.212 2000/43.948 2000/43.949 2000/43,651 2000/41.939 200/53.1122 2000/43,651 2000/41939 200/53.1122 2000/43.651 2000/41939 200/53.11222 2000/43,651 2000/41939 200/53.11222 2000/43,651 2000/41939 200/53.11222 2000/43.651 2000/41939 200/53.1122 2000 /43,890 2000/41,941 2000/41,942 2000/49,253 2000/49.254 2000/49.255 2000/49.256 2000/ 43.065.2.40 / 5.40 / 5.40 / 5.40 / 54.40 / 5.40 / 5.40/540/54/50/40/50/540/50/40 / 51.807 2000/43.617 2000 / 48.223 2000 / 48.224 2000/44.677 2000/41.943 2000/48.227 2000 2000/48.228 2000/480 /54.862 2000/41. /42.830 2.000/48.235 2.000/43.654 2.000/54.712 2.000/42.011 2.000/54.044 2.000/52.145 2.000/43.222

ZERGAK ORDAINDU BEHAR DUEN SUJUNTZAILEA

Jose Antonio Villanueva Martinez Osabakoa Jose Antonio Villanueva Martinez Osabakoa Jose Antonio Villanueva Martinez Osabakoa Jose Antonio Villanueva Martinez Osabakoa Jose Antonio Villanueva Martinez Osabakoa Jose Antonio Villanueva Martinez Osabakoa Javier Villanueva Martinez Osabakoa Javier Villanueva San Vicente Javier Vicen MARIA VILLAR SAEZ DE IBARRA MARIA CONCEPCION VILLARREAL URBINA MARIA CONCEPCION VILLARREAL URBINA JOSE Antonio Villaverde Minguez Jose Antonio Villaverde Minguez Yolanda Villen Roco Yolanda Villen Roco Lucinia Esgre Vine Javier Viribay Marina Francisco Javier Viribay Marina Francisco Javier Vitory Vitory Vititor Vititor Vitori VITORIANA DE CONGELADOS S.. Juan Pablo Viturro Vidal Maria Soledad Viudes Pedro Vivas Alvarez Juan Pedro Vivas Alvarez Francisco Javier Vivas Niso Luis Vivian Gallego Maria Teresa Vizcaino Fernandez Maria Teresa Vizcaino Fernandez Maria Teresa Vizcaino Fernandez Itziar Vizcay Laporta Itziar Vizcay Laporta Begoñ VOLGISAN S.L. Christina von Bremen Christina von Bremen Voise Winters Winters Angel Yañez de la Torre Angel Yañez de la Torre Angel Yañez de la Torre Julian Yagöe Lopez Maria Carmen Yarritu Fernandez Victor Manuel Yoller Urdiroz Javier Yrazu Baixo Javier Yrazu Baixo Javier Yrazu Baixo Javier Yrazu Baixo Javier Yrazu Baixo Javier Yrazu Baixo Sob Fernando Zabala del Rey José Maria Zabala Jimenez de Vicuña Tomasa Zabala Miangolarra Aingeru Zabala Zaldumbide Ana Zabaleta Arregui Ana Zabaleta Arregui Ana Zabaleta Arregui Ana Zabaleta Arregui Ana Zabaleta Arregui Maria Francisca Zabaleta Urquiola Maria Francisca Zabaleta Urquiola Maria Francisca Zabaleta Zabaleta Urquiola Urquiola U. Zabaleta Urquiola Look Idoia Zabaleta Zabaleta Maria Assunção Zabaleta Zurbitu Maria Assunção Zabaleta Zurbitu Maria Assunção Zabaleta Zurbitu Antonio Zaballos Hernandez Josu Miren Zaldibar Iron Josu Miren Zaldibar Hierro Juan Nicasio Zamacona Estrup ANA MARIA ZAMORA BLAZQUEZ

BOTHA Ez. 138 B. DISTRIBUZIOA. B. Litekeena da. EXP. IKASI P. APIRILEA.

1998 / 7.604 1998 / 7.604 1998 / 7.604 1998 / 7.604 1998 / 7.604 1997 / 10.372 1997/10.372 1997/10.372 1989/1992 2000/1699 2000/199 2000/11 11.127 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997/1997 1997/1997 1997 1997 1997 1997 1997/1997 1997/1997 1997/1997 1997/1997 1997/1997 1997/1997 1997/1997 1997/1997 1997/1997 1997 1997/1997 1997 1997/1997 1997/1997 1997/1997 1997/1997 1997/1997 1997/1997 1997/1997 1997 1997/1997 1997/1997 1997/1997 1997/1997 1997/1997 1997/1997 1997/1997 1997/1997 1997 1997/1997 4.388 1994/10.037 1992 / 1.154 1992 / 1.154 1994 / 17.154 1994 / 17.120999 17.120 1994 / 4.763 1994 / 4.764 1994 / 4.764 1994 / 4.764 1994 / 4.764 1993 / 4.764 1993 / 4.997 1997 / 4.358 1993/2618 1994 / 12.598 2000 / 12.177 2000/229 2000/229 2000/2177 4.073 1993/65.997 1999/6.480 1999/6.480 1999/6.480 1998/3.020 1998/3.020 1997/5.48/5.48/3.48/3.48/3.948/3.020 1999/2C599 1993/317 1993/62.779 1993 / 62.779 1993 / 62.779 1993 / 62.779 1996 / 62.779 1996/62.779 1993 / 62.779 1993/62.779 1993 / 5,256 1993 / 5.256 1993 / 5.256 1993 / 5.256 1993 / 5.256 1996 / 7.066 2000 / 1.686 1993/2000 / 1.686 1993/2000 / 1.686 1993/2000 / 1.686 1993 / 3.720 / 3.720 / 3.720 10.444 2000 / 7.965 2000 / 7.965 2000 / 7.965 2000 / 7.965 1993 / 7.721 1993 / 3.721 1999 / 2.855 1994 / 15.974 1994 / 15.974 1996 / 15.974 1996 1996 1996 1996 1996 /1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1999/7,695 1994/5,638 1994/5,638 1997/8,397 1997/8,397 1995/7,331

2000/48.240 2000 / 48.241 2000 / 48.242 2000 / 48.243 2000 / 48.244 2000 / 48.244 2000/48.244 2000 / 43.092 2000 / 54.045 2000/44.045 2000 / 48.245 2000 / 48.246 2000 / 48.165 2000 / 53.165 2000/42.676 2000/54. 55.171 2000/53.385 2000/48.257 2000/48.258 2000/49.113 2000/49.114 2000/41.949 /48.266 2000/53.444 2000/43.254 2000/52.359 2000/55.247 2000/53.254 2000/52.359 2000/55.247 2000 2000/53.254 2000/52.359 2000 /55.247 200 50.593 2000/44.457 2000/55.240 2000/41.92.92.2.2.22. 5.24.24.24.22.24.22.22.24.24.22.22.22.22.22.22.22.24.22.22.22.22.22.22.22.24. 2000 / 55.366 2000 / 44.753 2000 / 48.267 2000 / 48.268 2000 / 48.269 2000 / 48.269 2000 / 48.269 2000 / 48.269 2000 / 48.269 2000 / 48.269 2000 / 48.269 2000 / 48.269 2000 / 48.269 2000 / 48.269 2000 / 48.455 2000/48 2009 2000 / 42.409 2000 / 42.395 2000 / 42.395 2000 / 42.309 2000 / 42.309 2000 / 42.309 2000 / 42.309 2000 / 42.207 2000 / 49.208 2000 / 49.208 2000 / 54.209 2000 / 54.145 2000 / 54.145 2000 / 50.932 2000 / 50.932 2000 / 54.209 44.755 2000/48.278 2000/48.279 2000/48.280 2000/48.281 2000/48.282 2000/42.539 2000/43.545 2000/48.280 2000/48.281 2000/48.282 2000/42.539 2000/43.545 2000/43.545 2000/48.282 54.278 2000/48.292 2000/48.293 2000/54.348

ALHAO ez. 138

2000ko azaroaren 29a, asteazkena - 2000ko azaroaren 29a, asteazkena

ZERGAK ORDAINDU BEHAR DUEN SUJUNTZAILEA

EVANGELINA ZAMORA BLAZQUEZ EVANGELINA ZAMORA BLAZQUEZ JOSE ANTONIO ZAMORA HERNANDEZ NIEVES ZAMORA LAFARGA NIEVES ZAMORA LAFARGA AGUSTIN ZAMORA LINARES IRENEO ZAMORANO MARTINEZ EL HOUSINE ZANNOUTI AZIZ ZANNOUTI ZANNOUTI DRISS ZANNOUTI DRISS ZANNOUTI ZANNOUTI DOMICIO ZARATE GONZALEZ BERTHA ZARATE MARTINEZ ALFREDO ZARATE MUNI MAIN ALFR ZARATE MUNIAIN MUNIAIN ALFREDO ZARATE ALFREDO ZARATE MUNIAIN ANTONIO ZARATE NOGRARO ANTONIO ZARATE NOGRARO BEGOÑA ZARATE SALTERAIN MIGUEL JOSE ZARATEGUI ARISTI MIGUEL JOSE ZARATEGUI ARISTI MIGUEL JOSE ZARATEGUI ARISTI EDUARDO ZARAZAGA FARRE ALFONSO LUIS ZARCO GONZALEZ LUIS ALBERTO ZARRABEITIA VILLANUEVA LUIS ALBERTO ZARRABEITIA VILLANUEVA XIOMARA ZATON MAGUNAGOIT ALBERTO ZATON TORRE ZATON CAFE EXPRESSO S.L. KOLDO ZELAIA LOYOLA RAIVA ZERROUK ZERROUK RAIVA ZERROUK ZERROUK LUO PING ZHANG ZHANG ZOAL S.L. MARIA LUISA ZOFFMANN RÜCKKEHR MARIA CARMEN ZOILO SANCHEZ MARIA CARMEN ZOILO SANCHEZ MARIA CARMEN ZOILO SANCHEZ ANGEL ZORNOZA IRACULIS JONATHAN ZUÑIGA FAIDO JONATHAN ZUÑIGA FAIDO BLANCA ESTHER ZUAZO OSINAGA

B. FITXA. B. Litekeena da. EXP. IKASI P. APIRILEA.

2000/11.049 2000/11.049 1999/5.183 2000/7.066 2000/7.066 2000/10.059 1994/909 1998/3.090 2000/7.066 2000/7.066 2000/10.059 1994/909 1998/3.090 2000/7.066 2000/7.066 2000/10.059 .6 / 1991/123 2000/10.499 2000 / 2.817 1991 / 9.606 1991 / 9.606 1991/16 / 9.606 1991 / 9.606 1991 / 9.606 1991 / 9.606 1991 / 9.668 2000 / 10.668 1996 / 6.083 2000 /11.030 2000 / 11.030 2000 / 11.030 2000 / 11.030 1998 / 4.684 1998/2099 1994 / 2.2094 / 2.2094 / 2.2094 / 2.2094 / 2.2094 / 2.2094 / 2.209 / 2.209 / 2.209 / 2.209 / 2.209 / 2.209 /2.2094/2.209/2.2. / 1.713 1996 / 6.284 1996 / 6.284 1996 / 6.772 1993 / 4.882 1997 / 11.882 1996 / 7.262 1996 / 7.262 1996 / 7.262 1996 / 11,2611/20041/200411/200411/200411/200411

2000/51.620 2000 / 51.621 2000 / 41.612 2000 / 43.613 2000 / 43.613 2000 / 43.613 2000 / 43.743 2000 / 43.050 2000 / 43.050 2000 / 43.504 2000 / 44.383 2000 / 44.496 2000/44.496 2000/44.4977/44/44. 908/4. 49.910 2000/49.911 2000/49.912 2000/49.913 2000/48.295 2000/48.296 2000/54.140 2000/48.487 2000/48.488 2000/48.489 2000/53.6662 2000/43.607070770770770090909090909090909090909090909090900000000000000000000000090 2000 2000/2000 2000 2000/20099999999DS /42.843 2000/44.600 2000/44.599 2000/44.146 2000/42.714 2000/55.186 2000/44.195 2000/53.435 2000/55.110 2000/48.

Zuk edo zure ordezkaria Eduardo Dato de Gasteiz kalea, 11 - 1. solairua joan behar duzu astegunetan, goizeko 9:00etatik 13:00etara, jakinarazpena egiteko. Izan ere, iragarki hau Arabako Erkidego Historikoko ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta hamar eguneko epean aurkeztu beharko dira. Epe horretan egiten ez bada, jakinarazpenak legezko ondorio guztietarako izango ditu ondorioak epea amaitu eta hurrengo egunetik aurrera.

BOTHA 138. zenbakia

ZERGAK ORDAINDU BEHAR DUEN SUJUNTZAILEA

MARGARITA AURORA ZUAZO URRUTIA JOSE IGNACIO ZUAZO JUAREZ JOSE IGNACIO ZUAZA JUAREZ JOSE IGNACIO ZUAZA JUAREZ JUAREZ NURIA BRIDGE ALTUNA NURIA BRIDGE ALTUNA BELEN BRIDGE MUGARZA JUAN CARLOS BRIDGE ORDEÑANA JUAN CARLOS BRIDGE ORDEÑANA GEMMA ZUBIAURRE UKIRI OSCAR ZUBILLAGA RUIZ DE GAUNA ALEJANDRO ZUBIZARRETA AGUIRREGOZUZURMEZAR DE LUIS MARTINANDFERRETA BETOÑO LUIS MARTIN ZUFIAUR FERNANDEZ DE BETOÑO IZASKUN ZUFIAUR VARELA IZASKUN ZUFIAUR VARELA LUIS MARIA ZUGAZUA URCELAY LUIS MARIA ZUGAZUA URCELAY JOSE JAVIER ZUGAZUA VELEZ DE MENDIZABAL JOSE JAVIER ZUGAZUA VELEZ DE MENDIZABAL ANA MARIA ZULOAGA ARTAMENDI LYDIA ZUMALACARREGUI AZCOAGA MARIA MARIA ZURBANO MAR MARIA MARIA GAUNA ZURBANO MARIA MAR ZURBANO GAUNA RAFAEL ZURBANO GAUNA RAFAEL ZURBANO GAUNA RAFAEL ZURBANO GAUNA RAFAEL ZURBANO GAUNA RAFAEL ZURBANO GAUNA RAFAEL ZURBANO GAUNA RAFAEL ZURBANO GAUNA SANTIAGO ZURBANO VILLATE JOSE IGNACIO ZURIMENDI LUJA DAVID ZURITA MARTINEZ DAVID ZURITA MARTINEZ IKER ZURRO GURIO ENRIQUE ZURTOZOLA ODRIOZOLA ENDRIQUE ZURUZATU ZURUZOLA ODRIZOZA EN ENRIQUE ZURUTUZA ODRIOZOLA ENRIQUE ZURUTUZA ODRIOZOLA

9.223

B. FITXA. B. Litekeena da. EXP. IKASI P. APIRILEA.

2000 / 12.709 1994 / 6.338 1994 / 6.338 1994 / 6.338 1999 / 4.888 1999 / 4.888 2000/09 2000/453 1999/453 1999/453 2000/4066 1996 / 4.755 1996 / 4.755 2000/12. /2000/2000/2000/2000/2000/2000/2000/2000/2000/2000/2000/2000/2000/2000/2000/2000/2000/2000/2000/2000/2000/0020/020/02 /2000/6. 11.205 2000/11.205 1994/914 1994/914 1996/2.804 1996/2.804 2000/12.495 2000/10.557 1996/4.021 1996/4.021 1996/4.021 1996/4.021 1993/63.998 1993/63.93/4,021 1996/4.021 1993/63.998 1993/ 63. /7.197 1996/7.197 1996/7.197 1996/7.197 1996/7.197

2000/54.846 2000/42.833 2000/42.834 2000/42.835 2000/43.974 2000/54.982 2000/43.054 2000/42.6060/42.600/42.835 2000/43.974 2000/54.053 2000/41.964 2000/41.965 2000/53.581 2000/42.325 2000/43.800 2000/43.801 2000/54.929 2000/54.930/42.295 20060/420.295 2000/54.929 2000/54.930/42.295 2006 42.195 2000/41.968 2000/43.609 2000/ 43.610 2000/54.864 2000/43.403 2000/54.735 2000/54.736 2000/54.737 2000/54.738 2000/54.7393939393939393939393939393939393939393939393939393939393939393939393939393939393939393939393939393939393939393939393939393939393939393BATAL DE

Vitoria/Gasteiz, 2000ko azaroaren 15a.- Willsvollstrecker, VICTORINO SAENZ DE URTURI MARTINEZ DE SARRIA.

Interesatuei edo haien ordezkariei dei egiten zaie jakinaraztera, Gasteizko Artxiboaren Egoitza, Eduardo Dato kalea, 11. zenbakia, lehen solairua, astegunetan 09:00etatik 13:00etara aurkeztuz: 00etan. 00 ordu. ARRATSALDEKO. Iragarki hau Arabako Lurralde Historikoko ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta hurrengo hamar eguneko epean argitaratuko da. Epe hori igaro ez bada, jakinarazpena legezko ondorio guztietarako egin dela ulertuko da, adierazitako epea amaitu eta hurrengo egunetik aurrera. Vitoria-Gasteiz, 2000ko azaroaren 15a.- Bildumatzaile nagusia, VICTORINO SAENZ URTURI MARTINEZ DE SARRIA.

VITORIA/GASTEIZ

VITORIA-GASTEIZ

UDAL POLIZIA

BABES ZIBILA

7.074 Jakinarazpena, non udal edo zirkulazio ordenantzak eta zirkulazio arauak hausteen ondorioz aurkeztutako hainbat zigor akzio baliogabetzeko eta artxibatzeko ebazpenak jakinarazten diren.

7.074 Udal Legeak eta/edo Trafiko, Zirkulazio eta Bide Segurtasuneko Araudiak ez betetzeagatik Zigor Prozedurari uko egitea eta abiaraztearen iragarkia. Lehendakaritza-arloko ordezkarien kontseiluaren erabakiz, 1997ko irailaren 26an alkate ospetsuak eskuordetuz, adierazitako zehapen-espedienteari hasiera ematea erabaki zen.

Kontseiluko Lehendakariordeak, Alkateak 1997ko irailaren 26ko dekretuz emandako eskumenez baliatuz, jarraian adierazitako zigor-espedienteari hasiera ematea erabaki zuen. Otsailaren 25eko 320/94 EDren 13. artikuluko 2. idatz-zatian xedatutakoaren arabera (4.21eko BOE. Irakaslearen deliberazioa. Zigor-aurrekarietan egindako jarduketak, baita prestatzaileak proposatutako irtenbideak eta inplikatutakoen salaketak aztertu ondoren, lehendakaritzako zinegotziordeak, alkateak, 1999ko martxoaren 15eko dekretu bidez (1999ko apirilaren 9an).

Instruktoreak otsailaren 25eko 320/94 EDren 13.º-2 artikuluan (94.21.04ko EHA) 13.º-2 artikuluan ezarritako deliberazio-proposamenen berri emanda, interesdunek alegazio-idazkia aurkeztu zuten. Diziplina-prozesuan hartutako neurriak ikusita, bai eta prestatzaileak egindako deliberazio-proposamenaren edukia eta parte hartzen duten alderdien alegazioak kontuan hartuta, Administrazio Kontseiluari eskuordetzen zaio.

9.224

ALHAO ez. 138

2000ko azaroaren 29a, asteazkena - 2000ko azaroaren 29a, asteazkena

Arabako Lurralde Historikoko EGUNKARIA OFIZIALean) erabaki zuen, bere esku utzitako eskumenarekin eta martxoaren 2ko 339/90 LEDren 7. eta 68. artikuluetan xedatutakoaren arabera (90/03/14ko BOE): etetea eta adierazitako zigor prozedura aurkeztea eta, beraz, isunik ez jartzea. Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Arruntaren azaroaren 26ko 30/92 Legearen 594. eta 61. artikuluetan xedatutakoaren arabera (1992ko azaroaren 27ko BOE), jakinarazpena egiten da iragarki honen bidez; ezinezkoa izan baita inplikatuei aipatutako espediente penaletan hartutako erabakien berri ematea. Interesatuek Udaltzaingoko Zigor Sailean (Agirreland kalea, 8) kontsulta egin ahal izango dute ordutegietan, zuzenean edo azaroaren 26ko 30/92 Legearen 32. artikuluan ezarritako baldintzak betetzen dituzten ordezkarien bitartez. Interesdunek jakin dezaten argitaratzen da eta banakako jakinarazpen-balioa du. Emandako ebazpenekin, administrazio-bidea amaitzen da. Hori dela eta, honako errekurtso hauek aurkeztu ahal izango dira haien aurka: 1.- Administrazioarekiko auzi-errekurtso zuzena Vitória/Gasteizko Auzi-Administrazioko Epaitegian, bi hilabeteko epean, agiri hau argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera. 2.- Aukeran, ordezkapen-errekurtsoa Alkatearen aurrean, hilabeteko epean, iragarki hau argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera eta gora jotzeko errekurtso honen berariazko edo ustezko ebazpenaren aurka, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa, ​​Vitória/Gasteíz Administrazioarekiko Auzietako Epaitegian. ; deuseztasunaren ebazpena berariazkoa bada, bi hilabeteko epean, jakinarazten den egunaren biharamunetik aurrera, eta deuseztasunaren ebazpena presuntziozkoa bada, sei hilabeteko epean. 3.– Arrazoizko eta bidezkotzat jotako beste edozein eragozpen. Vitória/Gasteizen, 2000ko azaroaren 9an.- Udaltzaingoko Zigor Saileko burua, JOSE ANTONIO TORRES FERNANDEZ.

BOTHA 138. zenbakia

Alkate ospetsuarena (99/01/09ko ordezkaritzaren dekretua, Arabako Lurralde Historikoaren Aldizkari Ofiziala 99/10/09koa), martxoaren 339/90 RDLren 7. eta 68. artikuluetan xedatutakoaren arabera. 2 (90-03-14ko BOE) jarraian zehazten den diziplina-prozesua artxibatzea eta artxibatzea erabaki zuen, horrek zehapenik ekarri gabe. Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/92 Legearen 59.º-4 eta 61.º artikuluetan ezarritakoaren arabera (92/11/27ko B.O.E.), jakinarazpena egiten da. jakinarazpen honen bidez dagokion diziplina-prozesuan jasotako jakinarazpenen berri eman ondoren. Interesatuek diziplina-prozesua kontsultatu ahal izango dute Herritarrak Babesteko Udal Zuzendaritzako Isunen Bulegoan (Aguirreland kalea 8. zk.) bulego orduetan, zuzenean edo azaroaren 30/92 Legearen 32. artikuluan ezarritako baldintzak betetzen dituen ordezkari baten bitartez. 26an. Interesdunek jakinarazteko jendaurrean jartzen dena banakako jakinarazpen gisa balioko du. Jakinarazitako ebazpenek amaiera ematen diote administrazio bideari, eta horien aurka errekurtso hauek aurkez daitezke: 1.- Administrazioarekiko auzi-errekurtso zuzena Vitoria-Gasteizko Administrazioarekiko Auzietako Epaitegian bi hilabeteko epean, argitaratu eta hurrengo egunetik kontatzen hasita. komunikazio honena. 2.- Hautazko moduan, berraztertzeko errekurtsoa jartzea Udaleko Lehendakari ospetsuari hilabeteko epean, deialdi hau argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera, eta, errekurtso honen espresuki edo ustezko ebazpenaren aurka, auzi-errekurtsoa -aurretik. auzia - Administratiboa. Vitória-Gasteizko Epaitegia bi hilabeteko epean, gora jotzeko errekurtsoa ezesten duen ebazpena jakinarazten den egunaren biharamunetik aurrera, edo sei hilabeteko epean, ustezko errekurtsoa ezesten den egunaren biharamunetik aurrera. 3.– Egoki eta egokitzat jotzen den beste edozein baliabide. Vitoria-Gasteizen, 2000ko azaroaren 9an.- Babes Zibileko Udal Zuzendaritzako zehapen saileko burua, JOSE ANTONIO TORRES FERNANDEZ.

IZEN-EMATEA IZEN-EMATEA

TITULARRA TITULARRA

EGINDAKO PRECEPT

Suge fruitua. DATU DATU DEN.

DATU DATU

ALDIZ.ERFZ. ERREF./BOL.

VI-6300-HVI-4341-P

AGUILLO ESTEFANIA JAVIER LOPEZ DE ROBLES CASERO LUIS

ART.121.5.R.D.13/92,17 AN ART.9.11.7 REGRA 20/1

2000-06-11 2000-04-26

E030209S1 2000015404 E030209S1 2000012075

0-1351211 1-1313155

ZENBAT

7.500 7.500

VITORIA/GASTEIZ

VITORIA-GASTEIZ

UDAL POLIZIA

BABES ZIBILA

7.076 artikuluan ezarritakoa haustearen ondorioz aurkeztutako espediente penaletan egokitutako ebazpenen berri ematea. 339/90 EDko 72-3, martxoaren 2koa. Lehendakaritza Kontseiluko Lehendakariordeak, Alkateak 1997ko irailaren 26ko dekretuz emandako ahalmenean oinarrituta, honako zigor-espediente hau hastea erabaki du, martxoaren 2ko 339/90 LEDren 72-3 artikulua hausteagatik. ( 90/03/14ko BOE). otsailaren 25eko 320/94 EDren 13.2. Prestatzaileak artikuluan ezarritakoaren araberako deliberazio-proposamenen berri emanda, interesdunek oposizioko agiriak aurkeztu zituzten.

7.076 Martxoaren 2ko 339/90 Errege Lege Dekretuaren 72.º-3 artikuluan xedatutakoa ez betetzeagatik hasitako zehapen-espedienteen ebazpenaren berri ematea. Lehendakariaren Lurraldeko zinegotziordearen erabakiz, Udaleko Ohorezko Lehendakariak 97/09/26ko ordezkaritzaz) zehapen-espedienteari hasiera ematea erabaki zen, xedatua ez betetzeagatik aztertzen ari dena eta abiatzen dena. artearena. 02/09/02ko 339/90 RDLko 72-3 (90/03/14ko B.O.E.). Instruktoreak otsailaren 25eko 320/94 EDko 13.º-2 artikuluan (94.21.4ko EHA) 13.º-2 artikuluan ezarritako deliberazio-proposamenen berri emanda, interesdunek alegazio-idazkia aurkeztu zuten. Aurreko ebazpen-proposamenak, interesdunen alegazioak eta espedienteko frogak ikusita, Lehendakaritzako Lurraldeko Lehendakariak, alkatearen eskuordetzaz (99/01/09ko Ordezkaritza Dekretua - Arabako Lurralde Historikoko Aldizkari Ofiziala de 99/10/9), martxoaren 2ko 339/90 RDLren 7. eta 68. artikuluetan (90/03/14ko B.O.E.) eta otsailaren 25eko 320/94 EDren 15. artikuluetan xedatutakoaren arabera, erabaki zuen onartzea. ebazpen-proposamenak aurkeztu zituen, zeinak isuna hasiera batean ezarritako mailan berretsi eta, ondorioz, adierazitako zehapena aplikatu.

Aurreko ebazpen-proposamenak, bai eta interesdunen deklarazioak eta espedienteari erantsitako frogak aztertuta, Lehendakaritza Kontseiluak, 1999ko martxoaren 15eko Dekretuak ematen dizkion eskumenez baliatuz ( 99/04/09ko Arabako Eskualdeko BOE OFIZIALean) eta martxoaren 2ko 339/90 LED (90/03/14ko BOE) 320/94 EDren 7. eta 68. eta 15. artikuluetan xedatutakoaren arabera. Otsailaren 25ean, ebazpen-proposamen hauek hartzea eta hasieran ezarritako isunak berrestea erabaki zuen eta, beraz, zehaztutako isunak aplikatzea.

ALHAO ez. 138

2000ko azaroaren 29a, asteazkena - 2000ko azaroaren 29a, asteazkena

Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Arruntaren azaroaren 26ko 30/92 Legearen 594. eta 61. artikuluetan xedatutakoaren arabera (1992ko azaroaren 27ko BOE), jakinarazpena egiten da iragarki honen bidez; ezinezkoa izan baita inplikatuei aipatutako espediente penaletan hartutako erabakien berri ematea. Interesatuek Udaltzaingoko Zigor Sailean (Agirreland kalea, 8) kontsulta egin ahal izango dute ordutegietan, zuzenean edo azaroaren 26ko 30/92 Legearen 32. artikuluan ezarritako baldintzak betetzen dituzten ordezkarien bitartez. Interesdunek jakin dezaten argitaratzen da eta banakako jakinarazpen-balioa du. Gainera, honako hau jakinarazten da: 1.- ORDAINKETA EGITEKO EPEA: Ezarritako isunei dagokien diru-kopurua 15 egun balioduneko epean gehi hilabeteko epean ordaindu beharko da, Arabako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera. 2.- ORDAINKETA LEKUA ETA MODUA: Isunaren zenbatekoa ordaintzeko modu hauek daude: 1.- Udaltzaingoko Isunen Zuzendaritzan (Agirrelanda kalea, 8), eskudirutan edo Udalaren esku utzitako txekean. de Vitoria-Gasteiz . 2.- Posta bidez bidaltzea aipatutako Zehapen Sailera, espedientearen zenbakia eta, hala badagokio, ibilgailuaren matrikula adieraziz. 3.- ISUNA EZ ORDAINTZEA: Adierazitako epean isuna ordaintzen ez bada, ikuskapena aplikatzeko administrazio-koertza aplikatuko da eta aipatutako gehikuntzak ezarriko dira, 21-1 artikuluaren arabera. ED 320 /. Otsailaren 25eko 94 (94/04/21eko BOE). artikuluan xedatutakoaren arabera. 4.- BALIABIDEAK: Iragarritako ebazpenekin administrazio bidea itxitzat joko da. Hala, haien aurka honako errekurtso hauek aurkez daitezke: 1.- Administrazioaren aurkako zuzeneko errekurtsoa, ​​Auzitegi Nazionalean Gasteizko administrazioaren aurka, gonbidapen hau argitaratu eta hurrengo egunetik kontatzen hasita bi hilabeteko epean. 2.- Aukeran, ordezkapen-errekurtsoa Alkatearen aurrean, hilabeteko epean, iragarki hau argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera eta gora jotzeko errekurtso honen berariazko eta ustezko ebazpenaren aurka, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa, ​​Vitória/Gasteizko Administrazioarekiko Auzietako Epaitegian. ; deuseztasunaren ebazpena berariazkoa bada, bi hilabeteko epean, jakinarazten den egunaren biharamunetik aurrera, eta deuseztasunaren ebazpena presuntziozkoa bada, sei hilabeteko epean. 3.– Arrazoizko eta bidezkotzat jotako beste edozein eragozpen. Vitória/Gasteizen, 2000ko azaroaren 9an.- Udaltzaingoko Zigor Saileko burua, JOSE ANTONIO TORRES FERNANDEZ.

BOTHA 138. zenbakia

9.225

Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/92 Legearen (92/11/27ko B.O.E.) 59-4 eta 61. artikuluetan xedatutakoaren arabera, jakinarazpena iragarki honen bidez egiten da. dagozkion diziplina-espedienteetan jasotako jakinarazpenen jakinarazpena huts egin izana. Interesatuek diziplina-prozesua kontsultatu ahal izango dute Herritarrak Babesteko Udal Zuzendaritzako Isunen Bulegoan (Aguirreland kalea 8. zk.) bulego orduetan, zuzenean edo azaroaren 30/92 Legearen 32. artikuluan ezarritako baldintzak betetzen dituen ordezkari baten bitartez. 26an. Interesdunen jakinarazpenerako argitaratu dena, zeinei banakako jakinarazpena bidali behar zaiela, honako salbuespen hauek izan ezik: 1.- ORDAINKETA-EPEA: Aplikaturiko isunen zenbatekoa hilabeteko epean ordaindu beharko da, hau da, egunaren biharamunetik aurrera. argitalpena. iragarkia Arabako Lurralde Historikoko Aldizkari Ofizialean, 15 egun baliodunez luzatua. 2.- LEKUA ETA ORDAINKETA MODUA. Isunaren zenbatekoa honako modu hauetako batean ordain daiteke: 1.- Herritarren Babeserako Udal Zuzendaritzako Isunen Zuzendaritzan (Aguirrelanda kalea 8), eskudirutan edo Gasteizko Udaletxean ordaindu beharreko txeke bidez edo gutun ziurtatuz. . 2.- Aipatutako isunen bulegora posta-aginduz, diziplina-prozesuaren zenbakia eta, hala badagokio, ibilgailuaren matrikula adieraziz. 3.- ISUNA EZ ORDAINTZEA: otsailaren 25eko 320/94 EDren 21-1 artikuluan xedatutakoaren arabera, adierazitako epean isuna ordaintzen ez bada, zehapena ezarritakoaren arabera kobratuko da. prozedura-arauak eta dagozkien karguak. 4.- BALIABIDEAK: Jakinarazitako ebazpenek amaiera ematen diote administrazio bideari, eta horien aurka errekurtso hauek jar daitezke: 1.- Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa zuzeneko errekurtsoa Vitória-Gasteizko Administrazioarekiko Auzietako Epaitegian, bi hilabeteko epean, hurrengo egunetik kontatzen hasita. iragarki hau argitaratu eta hurrengo egunean. 2.- Aukeran, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu ahal izango du alkatearen aurrean, hilabeteko epean, deialdi hau argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera, errekurtso honen espresuki edo ustezko ebazpenaren aurka, Administrazioarekiko Auzietako Epaitegian. Gasteizko Epaitegia, bi hilabeteko epean, kexa ezesteko ebazpenaren biharamunetik aurrera edo sei hilabeteko epean, ustezko kexa ezesten den egunaren biharamunetik aurrera. 3.– Egoki eta egokitzat jotzen den beste edozein baliabide. Vitoria-Gasteizen, 2000ko azaroaren 9an.- Babes Zibileko Udal Zuzendaritzako zehapen saileko burua, JOSE ANTONIO TORRES FERNANDEZ.

IZEN-EMATEA IZEN-EMATEA

TITULARRA TITULARRA

EGINDAKO PRECEPT

Suge fruitua. DATU DATU DEN.

DATU DATU

ALDIZ.ERFZ. ERREF./BOL.

VI-8304-T

LAGUNTZA TEKNIKOA QUALIDADE S.L.

ART.72 R.D.L.339/90 2 DE

2000-06-15

E030209S1 2000008568

1-1200851

ZENBAT

25.000

VITORIA/GASTEIZ

VITORIA-GASTEIZ

UDAL POLIZIA

BABES ZIBILA

7.081 Komunikazioa, espedienteetako udal kodea edo trafiko eta bide-segurtasun kodea hausteagatik zigor-ebazpenetan oinarrituta aurkeztutako errekurtso-epaien gaineko ebazpenen berri emateko. Lehendakariordetzak, Alkateak 1999ko martxoaren 15eko dekretu bidez (1999ko apirilaren 29ko Arabako Lurralde Historikoko Aldizkari Ofizialean) emandako eskumenen esparruan, aipatutakoa irekitzea erabaki zuen. urtean prozedura penala.

7.081 Udal eta/edo errepide eta zirkulazio arauak hausteagatiko prozeduran behin eta berriz zehapen-aginduen aurka jarritako errekurtsoei buruzko ebazpenen berri ematea. Lehendakaritzako arloko zinegotzi delegatuaren erabakiz, alkate ospetsuaren ordezkaritzaz (99/09/01eko delegazio dekretua – Arabako Lurralde Historikoko ALDIZKARI OFIZIALA 109-99) jabeak eta/edo gidariak zigortzea erabaki zen. kasuan kasuko ibilgailuen hiri kodea eta/edo zirkulazio arauak hausteagatik.

9.226

ALHAO ez. 138

2000ko azaroaren 29a, asteazkena - 2000ko azaroaren 29a, asteazkena

Espedienteari aplikatutako zigor ebazpenen berri emanda, interesdunek berraztertzeko errekurtsoak aurkeztu zituzten. Espedienteko espedientean egindako jarduketak ikusi eta interesdunek aurkeztutako argudioak aztertuta, aurkeztutako errekurtsoetarako helbiderik ez zegoela erabaki zuen Lehendakari alkateak; Izan ere, aurkeztutako argudioak ez dira herri-administrazioen araubide juridikoari eta prozedura administratiboari buruzko azaroaren 26ko 30/92 Legearen (1992ko azaroaren 27ko BOE) 118.º-b artikuluan zehaztutako bilakaeretan. Azaroaren 26ko 30/92 Legeko 59.º-4 eta 61.º artikuluetan xedatutakoaren arabera, jakinarazpena iragarki honen bidez egiten da; Izan ere, aurkeztutako berrikuspen-errekurtsoak direla eta, ezinezkoa izan da interesdunei egokitutako erabakien berri ematea. Interesatuek Udaltzaingoko Zigor Sailean (Agirreland kalea, 8) kontsulta egin ahal izango dute jendaurreko ordutegian, zuzenean edo azaroaren 26ko 30/92 Legearen 32. artikuluan ezarritako baldintzak betetzen dituzten ordezkarien bitartez. Interesdunei informatzeko argitaratzen da eta, beraz, banakako mezu baten balioa du. Era berean, jakinaraztea ezin izango dutela errekurtsorik jarri jakinaren gainean dauden erabakien aurka, salbu eta administrazioarekiko auzi-errekurtsoa, ​​goian adierazitakoa, edo egokitzat eta bidezkotzat jotzen duten besteren bat. Vitória/Gasteizen, 2000ko azaroaren 9an.- Udaltzaingoko Zigor Saileko burua, JOSE ANTONIO TORRES FERNANDEZ.

BOTHA 138. zenbakia

Espedientean jasotako zehapen-ebazpenen berri emanda, interesdunek berrikusteko eskaera aurkeztu zuten. Espedientean egindako izapideak aztertuta eta interesdunen alegazioak aztertuta, Alkate ospetsuak errekurtsoak onartezin deklaratzea erabaki zuen, azaroaren 26ko 30/92 Legearen 118. artikuluan jasotako inguruabarretako bat ere ez zelako egiaztatu. Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearena (4/1999 Legeak aldatutako artikulua). Azaroaren 26ko 30/92 Legeko 59.º-4.º eta 61.º artikuluetan xedatutakoa betez, jakinarazpena komunikazio honen bidez egiten da, atzeratutako ebazpenen jakinarazpena bideratzen saiatu baita. . Interesatuek diziplina-prozesua kontsultatu ahal izango dute Herritarrak Babesteko Udal Zuzendaritzako Isunen Bulegoan (Aguirreland kalea 8. zk.) bulego orduetan, zuzenean edo azaroaren 30/92 Legearen 32. artikuluan ezarritako baldintzak betetzen dituen ordezkari baten bitartez. 26an. Banakako jakinarazpen gisa balio izan behar duten alderdiek jakin dezaten iragartzen dena eta jakinarazten zaiela jakinarazitako deliberazioen aurka errekurtsorik ez dagoela, adierazitako epean emandako administrazioarekiko auzi-errekurtsoa edo beste edozein errekurtsoren kaltetan gabe. . komenigarri eta puntualtzat jotzen dute. Vitoria-Gasteizen, 2000ko azaroaren 9an.- Babes Zibileko Udal Zuzendaritzako zehapen saileko burua, JOSE ANTONIO TORRES FERNANDEZ.

IZEN-EMATEA IZEN-EMATEA

TITULARRA TITULARRA

EGINDAKO PRECEPT

SALAK.DATA DATA DEN.

DATU DATU

ALDIZ.ERFZ. ERREF./BOL.

SS-1631-AG VI-3440-N

SALAMANCA GARICANO JUAN JOSE TEJERO CORRAL JOSEBA ADONIO

ART.10.10.1 20. ARAUA/ ART.9.11.7 REGLA 20/1

1999.06.04 1999.10.13

E030208S1 1999018721 E030206S1 1999027710

0-4230111 0-1165585

ZENBAT INPORTATU

00 00

BLOKEA

BLOKEA

7.097 Komunikazioa Udalak, azaroaren 10eko bilkuran, aldatzea erabaki zuen: - Eraikuntza, instalazio eta eraikinen gaineko zerga arautzen duen ordenantza. - Zerbitzuak eta jarduera publikoak emateagatiko tasak arautzen dituen ordenantza: Art. 2.- Zabor bilketa eta 4. a - Udal Musika Eskola.

Murgia, 2000ko azaroaren 13a.- Alkate-lehendakaria, JOSE Mª IBÁÑEZ LOYO.

7097 Komunikazioa Aurtengo 10eko bilkuran, Udaleko Osoko Bilkurak honako hauek aldatzea adostu zuen: - Eraikuntza, ekipamendu eta obren gaineko zerga arautzea. - Zerbitzu publikoak emateko eta jarduerak egiteko tasen ordenantza: 2. artikuluak.- Zabor bilketa zerbitzua eta 4.- Udal musika eskola. - Zerbitzuak edo jarduerak emateko prezio publikoak arautzea: 1. artikulua 1. Udal Igerilekuak. Artxiboak jendaurrean jartzen dira 30 egunez.[E-posta babestua]egokitzat jotzen dituzten erreklamazioak aztertu eta egingo dituzte, erreklamaziorik ez badago, hitzarmena behin betiko onartu dela ulertuta. Murguían, 2000ko azaroaren 13an.- Alkate Lehendakaria, JOSÉ Mª IBÁÑEZ LOYO.

administrazio bilerak

Zuzendaritza Batzordea

FAMILIA-IZENA, ABIZENA

FAMILIA-IZENA, ABIZENA

7.098 Abeziako Udalak 1997ko martxoaren 28ko bilkuran erabaki zuen dekretu fiskalaren eranskineko c) puntua aldatzea, zeinak etxebizitzak edateko ura hornitzeko tarifa arautzen duen. Honela dio: C) Matrikula berria: - Etxeko erabilerarako: 165.000 pezeta. - Beste ondorioetarako: 186.250 pezeta.

7.098 Abeziako Udalbatzak, 1997ko martxoaren 28an egindako bilkuran, edateko uraren tokiko hornidura arautzen duen Dekretu Fiskaleko Eranskineko c) letra aldatzea onartu zuen, honako idazkera honekin: C) Lotura berri baten kobratzea. : - etxeko erabilerarako: 165.000 pezeta. - Beste ondorioetarako: 186.250 pezeta.

- Zerbitzuak edo jarduerak emateko prezio publikoak arautzen dituen araudia: 1. Titulua. 1. Udal Igerilekuak. Artxiboak hogeita hamar egunez daude eskuragarri. Epe horretan, interesdunek aktak kontsultatu eta egokitzat jotzen dituzten erreklamazioak aurkeztu ahal izango dituzte. Errekurtsorik ez badago, ebazpena behin betiko onartutzat joko da.

ALHAO ez. 138

2000ko azaroaren 29a, asteazkena - 2000ko azaroaren 29a, asteazkena

Ondorioz, iragarki hau argitaratzen denetik 30 eguneko epean, Arabako Lurralde Historikoko ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratuko da, interesdunek egokitzat jotzen dituzten alegazioak egin ditzaten. Errekurtsorik ez badago, ebazpena behin betiko onartutzat joko da. Abezia, 2000ko azaroaren 3a.- ERREGULATZAILEEN LEHENDAKARIA.

BOTHA 138. zenbakia

9.227

Arabako Lurralde Historikoko ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratzen denetik 30 eguneko epean jendaurrean jartzen dena, interesdunek egokitzat jotzen dituzten alegazioak aurkeztu ahal izateko, behin betiko onartutako akordioak tokirik ez duela ulertuta. feito. Abezia, 2000ko azaroaren 3a. - O PRESIDENTE DO CONSELHO.

ONGI

ONGI

7.194 Iragarkia 2000ko uztailaren 16ko udaletxeko bilkuran, bertaratutakoek aho batez onartu zuten auzo dekretua. Ondorioz, iragarki hau argitaratu eta hogeita hamar eguneko epean, arau hau Arabako Lurralde Historikoko ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratuko da, interesdunek aztertu eta, hala badagokio, kexak eta ohartarazpenak egin ditzaten. . Errekurtsorik aurkeztu ezean, erabaki hau irmoa izango da. Hau argitaratuko da denek jakin dezaten. Ondategi, 2000ko azaroaren 16a.- Kontseiluko lehendakaria, JESÚS ORTIZ DE ZARATE.

7.194 Aldarrikapena 2000ko uztailaren 16ko Batzarrak adostuta, Zolatze Ordenantza aho batez onartu zuten bertaratutakoek. Hori dela eta, 30 eguneko epea argitaratu eta zabaltzen da jendaurrean ezagutzera emateko, iragarki hau Arabako Lurralde Historikoko ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta hurrengo egunetik kontatzen hasita, interesdunek arau hau kontsultatu eta aurkez dezaten. , hala badagokio, egokitzat jotzen dituzten eskaerak eta proposamenak. Erreklamaziorik aurkeztu ezean, Hitzarmen hau behin betikotzat hartuko da. Hezkuntza orokorrerako argitaratzen dena. Ondategin, 2000ko azaroaren 16an.- JESÚS ORTIZ DE ZARATE Kontseiluko Lehendakaria.

BARKATU

BARKATU

7.287 Administrazio Kontseiluak 2000ko azaroaren 13an egindako bilkuran, Muruako Administrazio Kontseiluak behin betiko onartu zuen Muruako Urtegieta kalea hobetzeko kontratua COPALSA enpresari esleitzea. Lanek 9.704.701 ESP-ko kostua dute BEZa barne eta 15 eguneko epean egin beharko dira, amaiera-ziurtagiria sinatzen den egunaren biharamunetik zenbatzen hasita. Apirilaren 18ko 781/86 LEDren 124. artikuluko 1. paragrafoan xedatutakoa betetzen dela jakinarazten da.

7.287 Muruako Administrazio Kontseiluak, 2000ko azaroaren 13ko Kontseiluaren bileran, COPALSA enpresari prezioan "Urtegieta de Murua kalea birgaitzeko" obrak egiteko lehiaketaren behin betiko adjudikazioa adostu zuen. 9.704koa. 701 pezeta, BEZa barne eta exekuzio epea 15 egunekoa, ibilbidea egiaztatzeko ziurtagiria sinatu eta hurrengo egunetik aurrera. Apirilaren 18ko 781/86 R.D.L.ko 124.1 artikuluan xedatutakoaren arabera argitara dadila. Murua, 2000ko azaroaren 14a. - ZUZENDARITZAKO PRESIDENTEA.

Murua, 2000ko azaroaren 14a.- JAURLARITZAKO KONTSEILUKO LEHENDAKARIA.

hirugarrena

BESTE ADMINISTRAZIO PUBLIKO BATZUK OTROS ADMINISTRACIONES PUBLICAS

hirugarrena

Autonomia bascaeverwaltung

Autonomia bascaeverwaltung

EUSKO JAURLARITZA

EUSKO JAURLARITZA

JUSTIZIA, LAN ETA GIZARTE SEGURANTZA SAILA

JUSTIZIA, LAN ETA GIZARTE SEGURANTZA SAILA

7.222 Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailaren Arabako Lurralde Ordezkaritzaren Iragarkia. Komunikazio horren bidez jakinarazten da "Arabako Mendebaldeko Haranetako Eraikin Historikoetako Landa Hotelen Elkartea" enpresa-elkartearen estatutuak gordailuztuta daudela.

7.222 Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Ministerioaren Arabako Lurralde Ordezkaritzaren komunikatua, «Asociación de Hoteles Rurales» enpresa-elkartearen estatutuak eraikin historikoetan gordailuz daudela jakinarazten duena. Valles Occidentales Alaveses". indarrean dauden legezko xedapenetan xedatutakoaren arabera, apirilaren 1eko 19/1977 Legearen arabera eratutako elkargoen estatutuak artxibatzea, zeina Foru Aldundiaren 2000ko azaroaren 15eko ebazpen bidez gauzatu zena. Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Ministerioko Arabako Delegatua, "Mendebaldeko Haranetako Eraikin Historikoetako Landa Hotelen Elkartea" enpresa-elkartearen estatutuak gordailatzea agindu zuena. lurralde-ordezkaritza honek. Alaveses" "266-188 E" zenbakiarekin eta horrekin lotutako publizitatea. Estatutuak 2000ko azaroaren 11ko batzar orokorrean onartu ziren.

Iragarkia Apirilaren 1eko 19/1977 Legearen arabera sortutako elkarteen estatutuak artxibatzeari buruz indarrean dauden legezko xedapenekin bat etorriz, honako hau jakinarazten da: Autonomi Administrazioko Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saileko ordezkariei Euskara. Mendebaldeko Arabako Mendialdeko Eraikin Historikoetako Landa Hotelen Elkarteak agintzen du enpresa-elkartearen estatutuak "266-188 E" zenbakiarekin lurralde ordezkaritzan gordailutzeko eta argitara dadila, azaroaren 15eko ebazpenaren bidez. 2000. 2000ko azaroaren 11ko batzar orokorrean estatutuak onartu ziren.

9.228

ALHAO ez. 138

2000ko azaroaren 29a, asteazkena - 2000ko azaroaren 29a, asteazkena

Ondoko bazkideek sinatzen dute Akta Eratzailea: Jn. David Adrián Alonso IFZ: 13.297.050-Z, Jn. Eduardo Samaniego Garrosa, IFZ: 16.296.668-H, Dna. Olga García-Andoain Canillas, NAN: 13.298.787-A, Dna. Mª Cruz Garrosa García, NAN: 6.496.253-H eta Jn. José Luis Samaniego Garrosa, NAN: 16.275.906-W. Elkargoaren lurraldea eta jarduera-eremuak jarraian zehazten dira: a) Lurraldea: Arabako mendebaldeko haranak. b) Jarduera: ostalaritza, turismo, kultura, ondare eta landa garapeneko sektoreetako ekintzaileak. Estatutuetako 27. eta 28. artikuluetan xedatutakoaren arabera, honako hauek izan daitezke kide titularrak: Arabako mendebaldeko haranetan, eraikin historikoetan eta landa eremuan ostalaritza-establezimenduak dituzten ekintzaileak. 28. artikuluak akziodunen beste sailkapen batzuk arautzen ditu: Akziodun sortzaile osoak: Ohorezko sailkapena da eta estatutuak sinatu dituzten akziodun osoak hartzen ditu barne; Ohorezko bazkideak: Elkargoko kide eraginkorra izateko baldintzak beteta ere bere xedeetan lagundu dezaketen pertsonak, betiere bere esanahi eta xedearekin bat datozenak; Laguntzaileak: Elkartearen helburuak lortzen laguntzen duten pertsonak finantza eta bestelako baliabideen bidez; eta bazkide harpidedunak: elkartearen jarduerei buruzko informazioa jasotzeko eskubidea baino ez dutenak eta ezarritako kuotak eta kuotak ordaintzera behartuta daudenak. Irabazi-asmorik gabeko elkartea, estatutuen 2. artikuluan araututako helburu hauek lortzeko eratzen da: a) Arabako mendebaldean, eraikin historikoetan eta landa eremuko hotelen elkartea, ostalaritza eta turismoa sustatzeko helburuarekin. eta baterako ekimen hauek sustatzea: Elkarteak sustatzea, "Hotel Rural"/"Turismo Rural"/"Turismo Verde" produktuaren kalitatea sustatzea, sektorekoen kalitatea, irudia, profesionaltasuna eta lehiakortasuna hobetzeko eta esperientzien eta trukatzeko metodoen kalitatea hobetzeko. b) Elkartearen lurraldeko landa, kultura edo ondarearen garapenari dagokionez, gizarte osoari zerbitzuak ematen dizkiola eta laguntza eta ekarpenak emateko prest dagoela deklaratzea. c) Elkargoko kideen interesak ordezkatu eta defendatzea sektore pribatuarekin, beste erakundeekin eta administrazioekin izandako negoziazioetan, eskualdeko baliabide endogenoak hobeto erabiltzeko sentsibilizazio lanak egiteko. d) Elkargokideen interesak ordezkatu eta defendatzea tratu desleialaren edo lehia desleialaren aldeko jardueretan eta egoeretan. e) Bazkideei ostalaritzari, turismoari, landa garapenari, kulturari edo ondareari buruzko ahalik eta informazio zehatzena ematea, gero erabakiak hartzeko. f) Erakunde publiko eta pribatuetako finantzaketa-iturriak erabiltzea, elkartearen xedeak betetzeko beharrezkoak diren funtsak lukurrik gabe hornitzea. g) Komunikabideen eta, oro har, gizartearen arreta erakartzea lurraldeko turismo-, ondare- eta kultura-eskaintzara. Gure helburuak lortzeko, aldez aurretik ezarritako lege-baldintzak betez, jarduera hauek egingo dira: 1) Elkartearen lurraldean landa-turismoaren garapena sustatzea, erakunde eta erakundeei elkartearen beharraren berri emanez eta erraztuz. eskaintzari buruzko informazioa 2) Lurraldearen historia, arkitektura eta kultur ondarea berreskuratzeko eta mantentzeko planak kontratatzea, esku-hartze eragile eta informazioaren hedatzaile gisa. 3) Enpresa estrategiaren diseinua eta ezarpena. 4) Komunikazio plana diseinatu eta gauzatu. 5) Bertako produktuen sustapena eta merkaturatzea laguntzea.

BOTHA 138. zenbakia

Konstituzio Legea honako kide hauek sinatzen dute: D. David Adrián Alonso D.N.I. Zenbakia: 13.297.050-Z, Mr. Eduardo Samaniego Garrosa D.N.I. Zenbakia: 16.296.668-H, andrea. Olga García-Andoain Canillas D.N.I. Zenbakia: 13.298.787-A, andrea. Mª Cruz Garrosa García D.N.I. Zenbakia: 6.496.253-H eta Mr. José Luis Samaniego Garrosa, D.N.I. 16.275.906-W zenbakia. Elkargoaren lurralde- eta lanbide-eremuak honako hauek dira: a) Lurraldea: Valles Occidentales de Araba. b) Jarduera: ostalaritza, turismo, kultura, ondare eta landa garapeneko sektoreetako ekintzaileak. Estatutuaren 27. eta 28. artikuluen arabera, Arabako Mendebaldeko Haranetako eremu geografikoko eraikin historiko batean eta landa-ingurunean kokatutako hotel bateko ekintzaileak jabetza osoa edo partziala izan daitezke. 28. artikuluak beste kide-kategoria posibleak arautzen ditu: Bazkide arrunt fundatzaileak: egintza eratzailea sinatzen duten kide arruntak biltzen dituen ohorezko kategoria da; Ohorezko Bazkideak: bazkide eraginkor izateko beharrezkoak diren baldintzak betetzen ez dituztenak, Elkartearen izpiritua eta helburuak partekatzen dituztenak eta Elkarteari dagozkion zerbitzuak eskainiz zerbitza ditzaketenak; Bazkide Laguntzaileak: Elkargoaren helburuak lortzen ekonomikoki edo ez laguntzen dutenak, eta Elkargoaren jarduerei buruzko informazioa jasotzeko eskubidea soilik izango luketen Harpidedunak, horretarako ezarritako kuotak edo ekarpenak betetzeko betebeharra dutenak. Irabazi-asmorik gabeko elkartea estatutuen 2. artikuluan arautzen diren helburu hauek betetzeko eratzen da: a) Eraikin historikoetan eta Arabako mendebaldeko haranen eremu geografikoko landa-eremuetan talde hotelak. Inguruko hotelen eta turismoaren sustapena, elkartearen zabalkundea dakarten mota guztietako ekimen bateratuak, "Hotel Rural" / "Turismo Rural" / "Turismo Verde" kalitatezko produktua sustatuz eta kalitatea, irudia, profesionaltasuna eta sektorearen lehiakortasuna, esperientzien eta metodoen trukea. b) Elkarteak gizarteari orokorrean zerbitzu-emaile gisa duen jarduera proiektatzea, ekarpenak egin nahi dituen eta entzuteko asmoa duten interes publikoko arloetan, hala nola: B. Landa-, kultura- edo ondare-garapena elkartearen eremu-lurraldean. . c) Bere langileen interesak ordezkatu eta defendatzea sektore pribatuarekin, beste erakunde batzuekin edo administrazio ezberdinen aurrean negoziazioetan, lurraldeko baliabide endogenoen erabilera onenaren berri emateko. d) Bere langileen interesak ordezkatu eta defendatzea tratu desleiala edo lehia desleiala dakarten edo bultzatzen duten jardueren edo egoeren aurrean. e) Langileei harrera-zentro izatea (etorkizuneko erabakietarako) eta inguruari buruzko ahalik eta informaziorik onena zabaltzea ostalaritza, turismo, landa garapen, kultura edo ondarearen sektoreei dagokienez. f) Erakunde publiko eta pribatuetan finantzaketa-iturrietara sartzea, elkartearen helburuak lortzeko beharrezko baliabideak garatzea, beti ere irabazi-asmorik gabeko edozein helburu baztertuta. g) Hedabideek eta, oro har, gizarteak eskualdeko eskaintza turistiko, historiko eta kulturalean duten interesa piztea. Helburu horiek lortzeko, ezarritako lege-eskakizunak bete baino lehen, honako jarduera hauek egingo dira: 1) Elkartearen lurralde-esparruan landa-turismoaren garapena laguntzea, erakunde eta administrazio desberdinak informazioa eskura izateko beharraz sentsibilizatuz. horri buruz eskaintza bateratzeko eta errazteko. 2) Inguruko ondare historiko, arkitektoniko eta kulturala zaharberritzeko eta kontserbatzeko plan eta jarduketetara sartzea inplikatutako eragile gisa eta informazioa zabaltzeko zentro gisa. 3) Marketin estrategia bat diseinatu eta ezarri. 4) Komunikazio plana diseinatu eta martxan jartzea. 5) Bertako produktuak ebaluatzeko eta merkaturatzeko laguntza.

ALHAO ez. 138

2000ko azaroaren 29a, asteazkena - 2000ko azaroaren 29a, asteazkena

BOTHA 138. zenbakia

9.229

6) Inguruko kultur ekitaldiak sustatzea. Bazkideen instalazioetan espazioak alokatzea, kultur ekitaldiak antolatzeko, beste elkarte batzuekin bilerak egiteko, erakusketak egiteko, historiarekin, naturarekin, landa garapenarekin, musikarekin, pinturarekin, eskulturarekin, etab. Interesatuek egokitzat jotzen dituzten beste erreklamazioak aurkeztu ahal izango dizkiote Arabako Foru Aldundiari (Samaniego kalea 2, 2. 01008 Vitória-Gasteiz) zortzi eguneko epean, iragarki hau Arabako Eskualde Historikoko ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera. Vitoria/Gasteiz, 2000ko azaroaren 15a.- Arabako foru ordezkaria, REINALDO JAYO UGALDE.

6) Eskualdeko kultur ekitaldiak garatzeko laguntza. Bazkideen instalazioetan aretoak esleitzea kultur hitzaldiak, beste elkarte batzuen bilerak, erakusketak, etab. historia, natura, landa garapena, musika, pintura, eskultura eta abarrekin lotutako jardueretarako. Interesatuek idatziz eska dezakete eremuko ordezkari honetara, Samaniego kalea 2-2. zenbakian. 01008 Vitoria-Gasteiz, komenigarritzat jotzen duten epean, iragarki hau Arabako Lurralde Historikoko ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta hurrengo zortzi eguneko epean. Vitoria-Gasteiz, 2000ko azaroaren 15a. – Arabako Lurralde Ordezkaria REINALDO JAYO UGALDE.

EUSKO JAURLARITZA

EUSKO JAURLARITZA

JUSTIZIA, LAN ETA GIZARTE SEGURANTZA SAILA

JUSTIZIA, LAN ETA GIZARTE SEGURANTZA SAILA

7.223 Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailaren Arabako Lurralde Ordezkaritzaren Iragarkia. “Arabako Txakur Zentroen Elkartea” deritzon honen bitartez. "ZAIN" lanbide-elkargoaren estatutuak bertan behera geratu direla jakinarazi dute. Iragarkia Apirilaren 1eko 19/1977 Legearen arabera sortutako elkarteen estatutuak artxibatzeari buruz indarrean dauden lege-xedapenekin bat etorriz, jendaurrean jartzen da: Administrazioko Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Ministerioko Arabako Diputatu Autonomoak. Euskal Autonomia Erkidegoko "ZAIN" Arabako Txakur Zentroen Elkartea, zeinaren ardura izan zen elkargoaren estatutuak Arabako Lurralde Ordezkaritzan "265-187 E" zenbakian gordailatzea eta argitaratzea, azaroaren 13ko ebazpenaren arabera. , 2000 .

7.223 Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Ministerioaren Arabako Lurralde Ordezkaritzaren komunikazioa, «Txakur-zentroen Elkartea» lanbide-elkargoaren estatutuak Araban gordailututa daudela jakinarazten duena. "ZIN". Iragarkia Indarrean dagoen legedian xedatutakoaren arabera, apirilaren 1eko 19/1977 Legearen arabera eratutako elkargoen estatutuen gordailua argitaratzen da, Ministerioaren Arabako Foru Ordezkaritzaren 2000ko azaroaren 13ko ebazpenaren bidez. Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza-renak "ZAIN" Arabako Txakur Zentroen Elkartea"" 265-187 E zenbakidun lurralde ordezkaritza honekin"" Arabako Txakur Zentroen Elkartea" lanbide-elkargoaren estatutuak gordailutzeko agindu zuen. eta bere publizitatea Estatutuak 2000ko apirilaren 11ko batzarrean onartu ziren Konstituzio Legea honako kide hauek sinatu zuten: Félix Navarro López jauna D.N.I. Zenbakia: 16.240.958-Z, Alberto Villanueva Jeremías Jauna D.N.I. Zenbakia: 33.275 .861-J, Luis Landa San Vicente jauna RG 16.161.476 eta Ignacio Insagurbe Crespo jauna RG 16.226.111 Elkargoaren lurralde-eremuak eta lanbide-eremuak hauek dira: a) Lurraldea: Arabako lurralde historikoa. b) Jarduera: Araban beren jarduera egiten duten txakurren eta beste etxeko animalien zentroen titulartasunean datza merkataritza-jarduera. Estatutuetako 6. artikuluan ezarritakoaren arabera, honako hauek izan daitezke bazkide: txakur-zentroen titularrak eta Araban beren jarduera egiten duten eta erroldatuta dauden beste lagunentzako animalia batzuen titularrak direnak, haiek edo, halakorik ezean, haien ezkontideak edo seme-alabak; Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergan, jarduera horiei dagozkien epigrafeetan. Batzar orokorrak onartzea eta berrestea eta, hala badagokio, horretarako ezarritako sarrera-kuotak ordaintzea, ezinbesteko baldintzak dira bazkide izaera lortzeko. Irabazi-asmorik gabeko elkartearen helburu nagusiak, bere estatutuetako 2. artikuluan jasotakoak, hauek dira: “- Animalien errespetua sustatzeko era guztietako ekintzak eta jarduerak egitea eta, bereziki, animalien jabeak sentsibilizatzea. beren ardurak. maskota hartzean bere gain hartu - Akziodunen interesen defentsa zuzendaritzaren aurrean eta hirugarrenen aurrean Interesdunek idatziz eskatu ahal izango diote Samaniego kalea 2-2º 01008 Vitoria-Gasteizko Samaniego kalean 2-2º 01008, zortzi eguneko epean. iragarki hau Arabako Lurralde Historikoko ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu ondoren Vitoria-Gasteiz, 2000ko azaroaren 13a.– Arabako Lurralde Ordezkaria, REINALDO JAYO UGALDE.

Estatutuak 2000ko apirilaren 11n egindako bilkuran onartu ziren.Konstituzio Eskritura honako bazkide hauek sinatzen dute: Jn. Félix Navarro López (IFZ: 16.240.958-Z); Jauna. Alberto Villanueva Jeremías (NAN: 3.275.861-J); Jauna. Luis Landa San Vicente (NAN: 16.161.476) eta Jn. Ignacio Insagurbe Crespo (NAN: 16.226.111). Elkartearen lurraldea eta jarduera-eremuak jarraian zehazten dira: a) Lurraldea: Arabako Gune Historikoa. b) Jarduera: Araban jarduten duten txakurren eta beste etxeko animalien zentroetako ekintzaileak Estatutuen 6. artikuluan ezarritakoaren arabera, kideak hauek izan daitezke: Adineko pertsonak, baldin eta txakurrentzako edo beste etxeko animalia batzuen zentroen titularrak badira eta baldin eta baldin eta Araba eta beraiek edo haien ezkontideak edo seme-alabak Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergan alta emanda daude jarduera horiei dagozkien epigrafeetan. Bazkide izateko, baldintza hauek bete behar dira: Batzar orokorra onartzea eta berrestea eta, hala badagokio, finkatutako sarrera-kuota ordaintzea. Elkarteak, irabazi-asmorik gabeko elkarte gisa, honako helburu nagusi hauek ditu, estatutuetako 2. artikuluan jasotzen direnak: “- Animaliekiko errespetua sustatzeko eta, bereziki, sentsibilizazioa helburu duten era guztietako jarduerak egitea. elkartearen jabeek.zerbitzu-animalia eskuratzean hartzen duten erantzukizuna. - Bazkideen interesak administrazioaren eta hirugarrenen aurrean ordezkatzea. Interesatuek Arabako foru ordezkariarekin harremanetan jar daitezke (Samaniego kalea 2, 2.01008 Vitoria-Gasteiz) iragarki hau Foru Historikoko ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta hurrengo zortzi eguneko epean. Arabak egokitzat jotzen dituen beste alegazio batzuk aurkezten ditu Vitoria /Gasteiz, azaroak 13. , 2000.- Arabako foru diputatua, REINALDO JAYO UGALDE.

9.230

ALHAO ez. 138

2000ko azaroaren 29a, asteazkena - 2000ko azaroaren 29a, asteazkena

BOTHA 138. zenbakia

Estatuko Administrazioa EBRO KONFEDERAZIO HIDROGRAFIKOA

EBRO BENDA HIDROGRAFIKOA

UR KOMISARIA

UR KOMISARIOA 7.196

Komunikatua Ebroko Konfederazio Hidrografikoak honako ebazpen hau eman zuen 2000ko urriaren 25ean: Las Celdas Ureztatze Komunitatearen aldeko uren erregistroan inskribatzeko agintzen du Bayas ibaiko uren erabilera (90113), ondokoarekin bat. ezaugarriak eta baldintzak : Hartu 1 erreka edo Akuiferoa: Río Bayas (90113), eskuineko ertzean. Klasea eta Baldintza: Arriskuak. Titularra: Las Celdas Ureztatze Mankomunitatea. D.N.I./C.I.F.: G01293331. Filmatzeko lekua, epea eta lurralde historikoa: Ribera Baja (Araba). UTM X koordenatuak: 505.873. (30. ordu-eremua) Y: 4.728.900. Emaria (L/s): 8,3 Ureztatzeko azalera (ha): 27,7359. Urteko gehienezko kantitatea (m3/ha): 3.473. Titulua Data Aginpidea: Notorietate Legea, 1983ko urriaren 28an Vitoria-Gasteizko Notarioak, Jn. Fernando Cano Jimenez. Ebroko Konfederazio Hidrografikoaren Ebazpena, 2000ko urriaren 25eko inskripzioa agintzen duena. 2. Irteera Erreka edo akuiferoa: Río Bayas (90113), eskuineko ertza. Klasea eta Baldintza: Arriskuak. Titularra: Las Celdas Ureztatze Mankomunitatea. D.N.I./C.I.F.: G01293331. Filmatzeko lekua, epea eta lurralde historikoa: Ribera Baja (Araba). UTM X koordenatuak: 505.813. (30. kronograma) Y: 4.729.511. Emaria (L/s): 2,4 Ureztatzeko azalera (ha): 7,9592. Urteko gehienezko kantitatea (m3/ha): 3.473. Titulua Data Aginpidea: Notorietate Legea, 1983ko urriaren 28an Vitoria-Gasteizko Notarioak, Jn. Fernando Cano Jimenez. Ebroko Konfederazio Hidrografikoaren Ebazpena, 2000ko urriaren 25eko inskripzioa agintzen duena. Tomar 3 Erreka edo akuiferoa: Río Bayas (90113), ezkerraldea. Klasea eta Baldintza: Arriskuak. Titularra: Las Celdas Ureztatze Mankomunitatea. D.N.I./C.I.F.: G01293331. Filmatzeko lekua, epea eta lurralde historikoa: Ribera Baja (Araba). UTM X koordenatuak: 506.154. (30. ordu-eremua) Y: 4.728.874. Emaria (L/s): 1,3 Ureztatzeko azalera (ha): 4,2713. Urteko gehienezko balioa (m3/ha): 3.473. Titulua Data Aginpidea: Notorietate Legea, 1983ko urriaren 28an Vitoria-Gasteizko Notarioak, Jn. Fernando Cano Jimenez. Ebroko Konfederazio Hidrografikoko Erregistro Zuzendaritzaren 2000ko urriaren 25eko Ebazpena. Erregistro-espedientearen erreferentzia 84-I-028 da. Hezkuntza orokorrerako publiko egiten dena. Zaragoza, 2000ko urriaren 25a.- Uren komisarioa FERMIN MOLINA GARCIA.

7.197 Jakinarazpena Ebroko Batasun Hidrografikoak honako ebazpen hau eman zuen 2000ko urriaren 25ean: Victorino Díaz de Tuesta Sáez de Santamaríaren alde Uren Erregistroan inskribatzeko agindua eman zuen Ebro ibaiko uren aprobetxamendu bat (901), ezarritakoaren arabera. honako ezaugarri eta baldintza hauek: Erreka edo akuiferoa: Ebro ibaia (901), ezkerraldea. Klasea eta Baldintza: Arriskuak. Jabea: Mr. Victorino Díaz de Tuesta Sáez de Santamaría. D.N.I./IFK: 16.152.170Y. Harrapatzeko lekua, iraupena eta lurralde historikoa: Lantarón (Araba). UTM X koordenatuak: 500.610. (30. ordu-eremua) Y: 4.729.845. Emaria (L/s): 2,84 Ureztatzeko azalera (ha): 7,11. Urteko gehienezko balioa (m3/ha): 2.850,94. Titulua Data Aginpidea: Notorietate Legea, 1988ko maiatzaren 10ean Vitoria-Gasteizko Notarioak, Jn. Francisco Sans Uranga. Ebroko Konfederazio Hidrografikoko Erregistro Bulegoaren 2000ko urriaren 25eko Ebazpena. Erregistro-espedientearen erreferentzia 88-I-074 da. Hezkuntza orokorrerako publiko egiten dena. Zaragoza, 2000ko urriaren 25a.- Uren komisarioa FERMIN MOLINA GARCIA.

EBROKO UR BATZORDEAREN ELKARTE HIDROGRAFIKOA 7.226 Komunikazioa Ebroko Elkarte Hidrografikoak honako ebazpen hau eman zuen 2000ko urriaren 25ean: Ur-erregistroan inskribatzeko agintzea Mr. Luis Pérez de Unzueta Ochoa de Eguileor Ugarte ibaiaren ur-aprobetxamendu baten ezaugarri eta baldintza hauen arabera: Ibai edo akuiferoa: Ugarte ibaia, Zadorra ibaiaren arroa (90115), ezkerraldea. Klasea eta Baldintza: Arriskuak. Jabea: Mr. Luis Pérez de Unzueta Ochoa de Eguileor. D.N.I./C.I.F.: 16.164.426A. Harrapatzeko lekua, iraupena eta lurralde historikoa: Narvaja, San Millán (Araba). UTM X koordenatuak: 547.606. (30. ordu-eremua) Y: 4.750.842. Emaria (L/s): 0,1 Ureztatzeko azalera (ha): 0,26. Urteko gehienezko balioa (m3/ha): 2.793,82. Titulua Data Aginpidea: Notorietate Legea, 1989ko urriaren 16an Vitoria-Gasteizko Notarioak, Jn. Carlos Ruiz Rivas Hernando. Ebroko Konfederazio Hidrografikoaren Ebazpena, 2000ko urriaren 25eko inskripzioa agintzen duena. Erregistro-espedientearen erreferentzia 90-I-386 da. Hezkuntza orokorrerako publiko egiten dena. Zaragoza, 2000ko urriaren 25a.- Uren komisarioa FERMIN MOLINA GARCIA.

ALHAO ez. 138

2000ko azaroaren 29a, asteazkena - 2000ko azaroaren 29a, asteazkena

LAN ETA GIZARTE GAIETAKO MINISTERIOA GIZARTE SEGURANTZA GABERA NAGUSIA Arabako Foru Ordezkaritza 7.228 Zordunaren Ondasunaren Bahiketa Dekretua (TVA-342) Bilketa Exekutiboko Unitate Burua Zk. Arabako 03. Bilketa Unitate Exekutibo honetan Alfayate Ruiz de Samaniego, Francisco Ja. zordunaren aurka, Gizarte Segurantzarekin izandako zorrengatik eta azken helbidea ezaguna den Andaluzia kalea 3-8 zenaren aurka ikertutako administrazio-exekuzio-prozesuan, 2000/09/26koa zen. berari dagozkion ondasun jakin batzuk konfiskatzea, eta horren kopia iragarki honi eransten zaio. Aldi berean, zorduna derrigortuta dago, bere kabuz edo ordezkari batek, hurrengo betearazpen-prozesuan, hurrengo zortzi eguneko epean, beharrezko jakinarazpenak egiteko, interesduna ez agertzerik ezean. Prozeduraren justifikazioa amaitu bitartean jakinarazitako hurrengo izapide guztietan hartuko da kontuan, gizarte-baliabideen bilketa orokorrari buruzko Erregelamenduko 109.º eta 120.1.a) artikuluetan xedatutakoaren arabera. segurtasun-sistema, urriaren 6ko 1637 /1995 Errege Dekretuak (24ko B.O.E.) onartua. Vitoria-Gasteiz, 2000ko azaroaren 16a.- Bildumatzaile nagusia, JOSE ANTONIO BARRIO GARCIA. Soldatak, Soldatak, Pentsioak eta Prestazio Ekonomikoen Pignoratze Prozedura (TVA-328) DITUZKO DILIJENTZIA: Zuzeneko zordunketak erreferentziako zordunari jakinaraziko zaizkio, eta haren kobrantza Bilketa-Unitate Exekutibo horietako batean egingo da, art. Gizarte Segurantzako Kutxak Biltzeko Erregelamendu Orokorraren 109, bertan emandako atxilotze-aginduan bete gabe izapidetutako izapideak eta langile gisa jaso dituzula jakinik bahitu daitezke. Erantsitako soldata deklaratzen dut aurreko Fakturazio Erregelamendu Orokorreko 133. artikuluan (urriaren 6ko 1.637/1995 Errege Dekretuak, 24ko B.O.E.k onetsia) eta bere Garapen Erregelamenduko maiatzaren 26ko 115. artikuluaren 1.4. 1999 (ekainaren 4ko B.O.E.) eta Prozedura Zibilaren Legearen 1451. artikuluak onartutako baremoaren arabera. Picking box, S.L. Zordunari jaso beharreko ordainsari-kopuruari legez dagokion diru-kopurua kendu eta gordeko du diru-bilketa-entitate honen esku, harik eta deskontu-kopurura iritsi arte, 429.376 pezeta guztira. Hilero atxikitako kopuru garbiak bilketa-puntu horretara entregatuko dira. Zorduna eta Picking Box, S.L. bahitura-prozedura hau formalki jakinarazten zaie, haien ezagutza eta behar bezala betetzen direla ziurtatzeko. Vitoria-Gasteiz, 2000ko irailaren 26a.- Bildumatzaile nagusia, JOSE ANTONIO BARRIO GARCIA.

LAN ETA GIZARTE GAIETAKO MINISTERIOA GIZARTE SEGURANTZA GABERA NAGUSIA Arabako Foru Ordezkaritza 7.229 Zordunaren Ondasunen Konfiskazio Dekretua (TVA 342) Arabako 03 zk.ko Bilketa Exekutiboko Unitateko burua. Bilketa-Unitate Exekutibo honek Salgado Rodríguez, Roberto zordunaren aurka, Gizarte Segurantzarekin izandako zorrengatik ikertzen duen administrazio-exekuzio-prozesuan, zeinaren azken helbidea ezagutzen den Los Huetos etorbidea, C-3º-A, 18, deklaratu zuen:

BOTHA 138. zenbakia

9.231

2000/10/04an bere jabetzako zenbait ondasun bahitzeko esleitua, horren kopia iragarki honi eransten zaio. Aldi berean, zorduna derrigortuta dago hurrengo betearazpen-prozesuan bere kabuz edo ordezkari batek agertzera, hurrengo zortzi eguneko epean, behar diren jakinarazpenei ekiteko, eta, agertzerik ezean, interesdunari eragotziko zaio. Gizarte Segurantzako sistemaren diru-bilketari buruzko Erregelamendu Orokorraren 109. eta 120.1.a) artikuluetan xedatutakoaren arabera, urriaren 6ko 1637/1995 Errege Dekretuak (Urriaren 6ko 1637/1995 Errege Dekretua) prozeduraren justifikazioa amaitu bitartean hurrengo izapide guztiak jakinarazita. 24ko B.O.E.). Vitoria-Gasteiz, 2000ko azaroaren 16a.- Bildumatzaile nagusia, JOSE ANTONIO BARRIO GARCIA. Kontu Korronteen eta Aurrezkien Batasunerako Prozedura (TVA-313) Bilketa-Unitatea Exekutiboa: U.R.E. 03. zenbakia. Prozesu-zenbakia 01 03 98 00003765. Finantza-erakundea: Caja Laboral Popular. Gizarte Segurantzako Baliabideak Biltzeko Erregelamendu Orokorraren 110.º eta 111.º artikuluetan eta haren Garapen Erregelamenduaren 110.º artikuluan ezarritako kobratze-epea igaro ondoren, zerrendatutako kredituak bete gabe (2. laukia), aurreko artikuluetan xedatutakoaren arabera zordunaren ondasunak konfiskatzea agindu zuen 1998ko otsailaren 4ko Epaiaren arabera, printzipala gehi prozeduraren premiamendu osagarria eta kostuak estaltzeko behar adinako kopuruan. Adierazitako kontuen saldoak (4. eremua) zehaztutako zenbatekorako (3. eremua) eransten dira. 1 zenbakiko kaxa D.N.I./N.I.F./C.I.F.: 014904852R. Zordunak: Salgado Rodríguez, Roberto. Helbidea: Los Huetos etorbidea 18 C-3º-A. Helbidea: 01010 Vitória-Gasteiz. CC/N. Afil.: 7 480089174684. Erregimena/azpierregimena: 0521. 2. eremuko zenbakia Titulu betearazlea: Zenbakia: 01 99 011263005. Balioa: 38.490 pezeta. Zenbakia: 01 99 010583395. Balioa: 118.291 pezeta Zenbateko osoa: 156.781 pezeta. Konfiskatu beharreko zenbatekoa: 156.781 pezeta. 3. laukia Enbargoaren emaitza: Enbargoaren zenbatekoa: 3.944 ESP. 4. koadroa Enbargo deklaratutako kontuei buruzko informazioa. Erakunde finantzarioa: 3035. Bulegoa: 0000. Kontuaren zenbakia: 2040013697. Balioa: 3.944 pezeta. Enbargo-prozedura hau jaso eta 30 egun jarraian, Bilketa Unitate Exekutiboaren (U.R.E.) enbargoa askatzeko agindua jaso gabe, Ogasunak Gizarte Segurantzako Diruzaintza Nagusiari ordaintzen dizkio bahitutako zenbatekoak. Jakinarazitako egintza, administrazio-bidea agortzen ez duena, gora jotzeko errekurtsoa aurkez dakioke Gizarte Segurantzako Ogasun Nagusiaren Zuzendaritza Nazionalean, interesdunak jasotzen duenetik hilabeteko epearen barruan, 34. artikuluan xedatutakoaren arabera. Segurtasun Lege Orokorra Gizarte Segurantzaren Kodea, ekainaren 20ko 1/1994 Errege Lege Dekretuaren bidez (29ko B.O.E.), abenduaren 30eko 42/1994 Legean (31ko B.O.E.), neurri fiskal, administratibo eta neurri fiskalei buruzkoa. soziala, hau da, betearazpen-prozesua ez da eteten zorra kitatzeko aldez aurretiko bermerik gabe. Vitoria-Gasteiz, 2000ko irailaren 28a.- Bildumatzaile nagusia, JOSE ANTONIO BARRIO GARCIA.

9.232

4

ALHAO ez. 138

2000ko azaroaren 29a, asteazkena - 2000ko azaroaren 29a, asteazkena

ADMINISTRAZIO JUDIZIALAREN ADMINISTRAZIOA

BOTHA 138. zenbakia

4

LEHENENGO AUZITEGIA

LEHENENGO AUZITEGIA

VITORIA-GASTEIZKO 1 ZENBAKIA

3. ZENBAKIA VITORIA-GUSTEIZ

7.233 Espedientea: 368/98 epai betearazlea. Balio-erreklamazioari buruz. Vital Kutxatik. Abokatua: andrea. Zárate Apodacako Julia Ortiz. María Nieves Izquierdo Atauri andrearen aurka. Iragarki Publikoaren Jakinarazpenaren Legea Vitoria-Gasteizko 1 zenbakiko Epaitegiaren aurrean 368/98 espediente betearazlean, Vital Kutxak María Nieves Izquierdo Atauriren aurka diru-kopuru baten erreklamazioa eskatuta, honako epaia eman zen, zeina. bere caput transkribatzen da eta ebazpenak honela dio: 340/99 zk. Epaia. Vitória-Gasteizen, 1999ko uztailaren 12an Jn. José Luis Chamorro Rodríguez, Epaitegi honetako 1. Auzialdiko Instrukzio-epailea, alderdien artean, batek Caja Vital demandatzaile gisa, Abokatu andrea ordezkatuta. Julia Ortiz de Zárate Apodaca eta, bestetik, demandatu gisa, María Nieves Izquierdo Atauri, zeinak bere burua deklaratzen duen zenbatekoaren eskubidearekin eta,

7.320 Prozedura: 131. artikulua L.H. 565/99. Hipoteka Legearen 131. artikulua. AVCO TRUST PLC Espainian duen bulegotik. Abokatua: andrea. Ana Rosa Frade Fuentes. Aurkakoa: andrea. Rosa Martos Pena. Iragarki Publikoaren Jakinarazpenaren Legea Aurreko izapideetan, ondoko bidalketa hitzez hitz egin zen: Idazkariak proposatutako bidalketa andrea. Ideia Zabala Ortega. Vitoria-Gasteizen, bi milako azaroaren 7an. Prokuradore andrearen aurreko gutuna jaso ondoren. Ana Rosa Frade Fuentes, zeinari eransten zaio Espainian AVCO TRUST PLCren sukurtsalaren kreditua esleitzeko eskritura andreari. María Teresa Alonso Ojeda, erantsi zure motiboko oharrak. Aipatutako abokatua María Teresa Alonso Ojedak akreditatutako ordezkaritzak ordezkatzen du, eta horren bidez segidako prozedurak legez ulertzen dira. AVCO TRUST PLC, Espainian sukurtsala, demandatzailearen eskubideetan María Teresa Alonso Ojeda andrearen ordez egin ondoren, prozesu hori bereizita egiten da eta María Teresa Alonso Ojeda andreari aitortzen zaio albazea. Gasteizko 3. zenbakiko Erregistroan kreditu-esleipenaren inskripzio-eskaera aurkeztea hipotekaren inskripzioa edozein dela ere eta zure kreditu edo eskubidea edozein dela ere. Honela proposatzen eta sinatzen dena, baieztatzen dut." – Yolanda Varona Alfambra epailearen esanetan. - Idazkaritza. Eta Rosa Martos Peña andrea non dagoen ezezaguna denez, erregistro-agiri gisa ematen da. Vitória-Gasteiz, 21 de 2000ko azaroa. - IDAZKARIA.

SENTENCIA: María Nieves Izquierdo Atauri andrearen aurka agindutako exekuzioa jarrai dadila agindu eta agindu behar dut blokeatutako ondasunak eta 282.908 ESP-ko guztizko zenbatekoa nagusia eta hitzartutako interes eta gastuak itxi eta enkantean jarri arte, eta bertan berariaz kondenatzen dut. demandatua . Ebazpen honen aurka apelazio-errekurtsoa jar daiteke, eta idatziz aurkeztuko da epaitegi honen aurrean, bost eguneko epean. Horregatik, matxinada dela-eta demandatua epaitegietan eta Arabako Lurralde Historikoko ALDIZKARI OFIZIALean jakinaraziko dela epaia dut, jakinarazpen pertsonala eskatzen ez bada, deklaratzen, agintzen eta sinatzen dut. Eta akusatuari jakinarazpena egiteko balio dezan, idazki hau aldatzen eta sinatzen dut Vitória-Gasteizen, 2000ko azaroaren 17an. - IDAZKARIA.

VITORIA-GASTEIZKO EPAITEGIAREN 1. ZK. TXOSTENA

LEHENENGO AUZIEN EPAITEGIA Zk. 3 VITORIA-GASTEIZ 6.749 prozesu: heriotza-ziurtagiria 448/00. Heriotza-agirian. Don Luis Aspiazu Irasueguiren eskutik. Abokatua: Doña María Concepción Mendoza Behean. Anderea. Yolanda Varona Alfambra, Vitória-Gasteizko lehen auzialdiko 3 zenbakiko magistratua. Jakinarazten dut Epaitegi honetan eta 448/00 zenbakiarekin, Luis Aspiazu Irasuegui jaunak eskatuta, Vila-realen (Araba) bizilaguna den Marcelino Aspiazu Irasuegui jaunaren heriotza deklaratzeko espedientea ireki zela. Araba) ), 83 urtekoa, 1936an bere azken bizilekua utzi zuena, 1936tik ez zuen haren berririk eta ez zekien non zegoen. Argitaratzen dena, haren existentziaren berri duen edonork Auzitegiak jakinarazi eta entzun dezan. Vitória-Gasteizen emana, 2000ko urriaren 25ean.- EPAILEA.- IDAZKARIA.

7.234 Ediktua D. José Luis Gómez Arroyo, Vitoria-Gasteizko Instrukzio Epaitegiko 1. Idazkariak, ziurtatzen eta deklaratzen du: 2000ko urriaren 6an Vitória-Gasteizko 00 zk. delituan. Nik ikusita, Jesús Pino Paredes, Vitória-Gasteizko 1 zenbakiko epaile instruktoreak, 218/00 zenbakiko falta-ohar hau, non jauna. Prokuradorea eta Mrs. Ainhoa ​​​​​​​​Peña Ponte, errekurtsogile gisa, Video Club Amanecer, biktima gisa, eta andrea. Ponte Rodríguezek, demandatu gisa, Konstituzioak ematen dizkidan ahalmenen indarrez eta Erregearen izenean, honako epaia ematen du. SENTENCIA: Victoria Eugenia Ponte Rodríguez andrea zor eta absolbitu egiten dudala kostuak ofizioz zehaztuta prozesu honetan gauzatutako egitateak.

ALHAO ez. 138

2000ko azaroaren 29a, asteazkena - 2000ko azaroaren 29a, asteazkena

BOTHA 138. zenbakia

9.233

Sententzia hau ez da irmoa, eta bi auzitan apelazio-errekurtsoa jar daiteke epaitegi honen aurrean Arabako Probintzia Auzitegi ospetsuan, onartu eta bost eguneko epean. Beraz, nire esaldi honetarako, ahoskatu, zuzendu eta sinatzen dut. Eta Victoria Ponte Rodríguez, Ainhoa ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​) hau Gasteizen kanpoan, 2000ko azaroaren 17an.- IDAZKARIA.

Sententzia hau ez da irmoa, eta bi auzitan apelazio-errekurtsoa jar daiteke epaitegi honen aurrean Arabako Probintzia Auzitegi ospetsuan, onartu eta bost eguneko epean. Beraz, nire esaldi honetarako, ahoskatu, zuzendu eta sinatzen dut. Eta Juan Carlos Tejedor Esteban-en aurka emandako epaia jaso eta jakinarazteko, gaur egun ezezaguna den, eta Arabako BOLETÍN OFICIAL del Territorio Histórico de Alava-n argitaratzeko, Vitoria-Gasteizen argitaratzen dut, 2000ko azaroaren 13an. - IDAZKARIA. .

LEHENENGO AUZITEGIA

LEHENENGO AUZITEGIA

VITORIA-GASTEIZKO 1 ZENBAKIA

1 ZENBAKIA VITORIA-GASTEIZ 7.235

Iragarkia D. José Luis Gómez Arroyo, Vitoria-Gasteizko Instrukzio Epaitegiko 1. Idazkaria, Ziurtatzen eta deklaratzen dut: 679/00 zk.ko delitu arinetan Sententzia hau eman dela, bere izenburuan eta ebazpenean agertzen dena: Epaiaren zenbakia. 417/ 00 . Vitória-Gasteizen, 2000ko azaroaren 3an. Nik ikusita, Jesús Pino Paredes, Vitória-Gasteizko 1 zenbakiko instrukzio-epailea, zigor-espediente hau, 679/00 zenbakiko espedientean, zeinean jauna. Justizia sustatzailea eta ertzaina geroztik 01.056 esku hartzen du egile gisa eta salatu zuen Mr. Francisco Javier Perea Fernández, Konstituzioak ematen dizkidan ahalmenen indarrez eta Erregearen izenean, honako epaia eman dut. ERABAKIA: Francisco Javier Perea Fernández jauna zor eta absolbitu dudala prozesu honetan ikertzen ari diren egitateak, kostuak ofizioz zehaztuz. Sententzia hau ez da irmoa, eta bi auzitan apelazio-errekurtsoa jar daiteke epaitegi honen aurrean Arabako Probintzia Auzitegi ospetsuan, onartu eta bost eguneko epean. Beraz, nire esaldi honetarako, ahoskatu, zuzendu eta sinatzen dut. Eta koherentziagatik eta jakinarazpenerako, Francisco Javier Perea Fernández-en aurka emandako epaia, gaur egun non dagoen ezezaguna dena, eta Arabako Lurralde Historikoko BOLETÍN OFIZIALEAN argitaratzea, idazki honetan emana, 2000ko azaroaren 13an, Vitoria-Gasteizen. - IDAZKARIA.

7.237 Oharra José Luis Gómez Arroyo jauna, Vitoria-Gasteizko 1 zenbakiko Instrukzio Epaitegiko idazkaria, zera egiaztatzen eta deklaratzen dut: 2000ko azaroaren 3an Vitória-Gasteizko 00 zk. delituan. Nik ikusita, Jesús Pino Paredes. , Vitória-Gasteizko 1 zenbakiko epaile instruktoreak, 687/00 zenbakiko Arau-hauste Administratiboen aktak, non jauna. Fiskala eta Udaltzaingoa demandatzaile gisa eta 50eko Udaltzaingoa. Ricardo Hernández Dual demandatu gisa, Konstituzioak ematen dizkidan ahalmenen indarrez eta Erregearen izenean, honako epaia ematen dut. JUDIA: Zor dudala eta gaitzetsiko dudala jauna. Ricardo Hernández Duali, Zigor Kodeko 636. artikulua haustearen erantzule gisa, eguneko 900 pezetako 30 eguneko isuna eta prozesu honetan sortutako kostuak ordaintzea. Sententzia hau ez da irmoa, eta bi auzitan apelazio-errekurtsoa jar daiteke epaitegi honen aurrean Arabako Probintzia Auzitegi ospetsuan, onartu eta bost eguneko epean. Beraz, nire esaldi honetarako, ahoskatu, zuzendu eta sinatzen dut. Eta Ricardo Hernández Dual-en aurka emandako epaia jaso eta jakinarazteko, non dagoen ezezaguna baita, eta Arabako Lurralde Historikoko ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratzeko, azaroaren 16an eman nuen agiri hau Gasteizen. 2000.– IDAZKARIA.

VITORIA-GASTEIZKO EPAITEGIAREN 1. ZK. TXOSTENA

LEHENENGO AUZITEGIA

7.236 Oharra D. José Luis Gómez Arroyo, Vitoria-Gasteizko Instrukzio Epaitegiko 1. Idazkaria, Ziurtatzen eta deklaratzen dut: 292/00 zk.ko Arau-hausteen kausa dela eta, bere tituluan eta ebazpenean agertzen den Epai hau eman dela: Epaia. 423 /00 zk. Vitória-Gasteizen, 2000ko azaroaren 3an. Nik ikusita, Jesús Pino Paredes, Vitória-Gasteizko 1. Instrukzioko Juiz, aurrekari penalak eskuragarri, 292/00 zk. espedientea, zeinetan parte hartu zutenak. Udaltzaingoaren 338, hala nola, Salatzailea, eta Mr. Juan Carlos Tejedor Esteban, demandatu gisa, Konstituzioak ematen dizkidan ahalmenen indarrez, eta Erregearen izenean, honako epaia ematen dut.

VITORIA-GASTEIZKO 1 ZENBAKIA

JUDIA: Zor dudala eta gaitzetsiko dudala jauna. Juan Carlos Tejedor Estebani, Zigor Kodeko 636. artikulua haustearen erantzule gisa, eguneko 900 pezetako 30 eguneko isuna eta prozesu honetan sortutako kostuak ordaintzera.

7.238 Publikoko iragarkia D. José Luis Gómez Arroyo, Vitoria-Gasteizko 1 zenbakiko Epaitegiko idazkaria, egiaztatzen eta deklaratzen du: Gasteizko 00 zk. inprobisazioaren kausa dela, 2000ko azaroaren 3an. Nik ikusia, Jesús Pino. Paredes, Vitória-Gasteizko 1 zenbakiko instrukzio epaileak, 644/00 zenbakiko delituengatiko epai hauek, zeinetan jaunak. Fiskalak eta Ertzainak 13.228 zk.ko lanbide-txartelarekin zerikusia dute txistulari gisa eta Mr. Roberto Alonso Mondrovejo, demandatu gisa, Konstituzioak ematen dizkidan ahalmenez baliatuz eta Erregearen izenean honako sententzia hau eman nuen. EPAIA: Jauna kondenatu eta kondenatu behar dudala. Roberto Alonso Mondrovejo Zigor Kodeko 636. artikulua urratzearen erantzule gisa,

9.234

ALHAO ez. 138

2000ko azaroaren 29a, asteazkena - 2000ko azaroaren 29a, asteazkena

30 eguneko 500 ESP-ko isuna eta prozedura honen ondoriozko kostuak ordaintzea. Sententzia hau ez da irmoa, eta bi auzitan apelazio-errekurtsoa jar daiteke epaitegi honen aurrean Arabako Probintzia Auzitegi ospetsuan, onartu eta bost eguneko epean. Beraz, nire esaldi honetarako, ahoskatu, zuzendu eta sinatzen dut. Eta Roberto Alonso Mondrovejoren aurka emandako epaia jaso eta jakinarazteko, non dagoen ezezaguna den, eta Arabako Lurralde Historikoko ALDIZKARI OFIZIALEAN argitara dadila, Gasteizen, 2000ko azaroaren 16an argitaratua – EL SECRETÁRIO. .

VITORIA-GASTEIZKO 3. AZKEN EPAITEGIA 7.177 Oharra D. Jesús Martín Llorente, Vitória-Gasteizko 3. Instrukzio Epaitegiko idazkaria, egiaztatzen eta deklaratzen du: 391/00 zenbakiko falta-kausa honetan epai hau eman dela. honakoa dio bere tituluan eta disfuntzioan: 391/00 Epaia. Vitória-Gasteizen, 2000ko urriaren 30ean. Nik ikusita, Juan Manuel Aguiar Ruiz de Gauna, Vitoria-Gasteizko Instrukzio Epaitegiko 3 zenbakiko instrukzio-epaileak, falta-epaiak zk. 108. zk. polizia zibileko Walter Dos Reis Pico salatzaile gisa eta auzipetuak, auzitegiak deitua izan arren, ez zen entzunaldira joan; Konstituzioak ematen dizkidan ahalmenen indarrez, eta Erregearen izenean, honako sententzia hau ematen dut. EPAIA: Walter Dos Reis Pico Zigor Kodearen 636. artikuluan ezarritakoaren arabera ordena publikoaren aurkako delitu baten egile gisa kondenatu eta kondenatu behar dudala, eta horregatik hilabete bateko isuna ezarri zioten 500 pezetakoa guztira. 15.000 pezeta, gehi prozesuaren kostuen ordainketa. Erabaki hau Lurraldeko Garraio Zerbitzuari jakinaraztea 3.031.521 Lege Administratibo Zehatzailean ondorioak izan ditzan. Sententzia hau ez da irmoa, eta bi auzitan apelazio-errekurtsoa jar daiteke epaitegi honen aurrean Arabako Probintzia Auzitegi ospetsuan, onartu eta bost eguneko epean. Beraz, nire esaldi honetarako, ahoskatu, zuzendu eta sinatzen dut. Eta koherentziagatik eta jakinarazpenerako, Walter Dos Reis Picoren aurka emandako epaia, non dagoen ezezaguna baita, eta Arabako Lurralde Historikoko BOLETÍN OFIZIALean argitaratzea, idazki honetan, 2000ko azaroaren 16an, Vitoria-Gasteizen. - IDAZKARIA.

VITORIA-GASTEIZKO 3. INDUSTRIA EPAITEGIA 7.239 Iragarkia Jn. Jesús Martín Llorente, Vitoria-Gasteizko Instrukzio Epaitegiko 3. Idazkaria, Ziurtatzen eta deklaratzen dut: zera dio bere tituluan eta bere ebazpenean: 354/00 zk. Vitória-Gasteizen, 2000ko urriaren 4an. Nik ikusita, Juan Manuel Aguiar Ruiz de Gauna, magistratua, Gasteizko 3 zenbakiko instrukzio epailea, auzia.

BOTHA 138. zenbakia

727/99 zk. akzio penala, fiskala alderdi izan zen eta Nacer Eddine Selmouni, Antonio Agra Carregal, Amia Agra Borrageiros, Abdelha Seiti eta ertzainak egile gisa izendatu zituen RG 4.109 eta 3.701. Alderdi guztiak, Abdelha Seiti izan ezik, epaiketara joan ziren legez deituta egon arren, Ertzainak osatuz, D. Crucelegui abokatuak lagunduta, Konstituzioak ematen dizkidan eskumenen arabera eta I. Erregearen izenean. eman ondorengo esaldia. ERABAKIA: Nacer Eddine Selmouni eta Amaya Agra Borrajeros kondenatu eta zigortu behar ditudala, jadanik Zigor Kodeko 617. artikuluaren 1. paragrafoan tipifikatutako eraso batean lesiorik izan ez izanaren erantzule penalak, hilabeteko bi isun bakar jarri baitziren. 500 pezetako eguneko isun finko bat, bakoitza 15.000 pezeta guztira, baita prozesu-kostuen laugarren zatiaren erdia ordaintzea ere, eta Nacer Eddine Selmouni, Rachid Abdelha Seiti eta zenbakidunen absoluzio askea zor eta deklaratzen dudala. 04.109 eta 03.701 Ertzaina kasu honetan izapidetutako gainerako egitateei eta ofizioz prozedura-kostuen gainerako hiru laurdenei. Sententzia hau ez da irmoa, eta bi auzitan apelazio-errekurtsoa jar daiteke epaitegi honen aurrean Arabako Probintzia Auzitegi ospetsuan, onartu eta bost eguneko epean. Beraz, nire esaldi honetarako, ahoskatu, zuzendu eta sinatzen dut. Eta Rachid Abdelha Seiti-ren aurka emandako epaia jaso eta jakinarazteko, zeinaren egoera ezezaguna den, eta Arabako BOLETÍN OFICIAL del Territorio Histórico de Alava-n argitara dadin, 2000ko azaroaren 17an ematen dut Vitoria-Gasteizen. – IDAZKARIA .

VITORIA-GASTEIZKO 3. UZTIKETA ERAGILEA 7.240 Iragarkia Jn. Jesús Martín Llorente, Vitoria-Gasteizko Instrukzioko 3 zenbakiko Epaitegiko idazkaria, BERESTATZEN DUT ETA FESTIVAL: 770/00 zenbakiko falta-akzioan Esteban Ganuza Ripalda demandatu izendatzea adostu zela. Ordena publikoaren ondoriozko urraketa duten delitu penalen epaiketetan parte hartzea. Gasteiz hiribideko 18. zenbakiko epaitegiko 5. aretoan dagoen epaitegi honen egoitzan, abenduaren 18an, goizeko 10:55ean LEGEZKO ZUZENBIDEAK 1.- Udalerri honetan bizi bazara, agertzen ez bazara edo arrazoizko arrazoirik aurkezten ez baduzu, legeak ezarritako balioan isuna ezarri ahal izango da, legeak eragin ditzakeen kalte-galerak geldituz. Atzerrian bizi bazara, epaitegi horretara idatz diezaiokezu zure defentsarako komenigarria iruditzen zaizuna eta pertsona horri abiarazitako prozesuan defentsa frogak egiteko baimena eman diezaiokezu. 2.- Abokatu baten laguntzarekin joan zaitezke entzunaldira, baina ez da beharrezkoa. 3.- Erabili nahi dituzun froga guztiekin entzunaldira joan behar duzu. Isunaren zenbatekoa kondena izanez gero zure kaudimen ekonomikoaren araberakoa izan daitekeenez, zure egoera ekonomikoa eta familia-konpromisoak egiaztatzen dituzten agiriak aurkeztu beharko dituzu (nominak, langabeziaren kasuan INEM txartela, errenta-ziurtagiria, hipoteka, familia-errolda, etab.). . EGITEEN LABURPENA KEXA Gertaerak: Asegururik gabeko legez kanpoko ezagutarazpena. Tokia: Gasteiz. Eguna: 2000/05/20. Salatzailea: Gasteizko Ertzaina 12.287 zenbakia. Eta Esteban Ganuza Ripaldaren froga eta zitazioa egiteko, zeinaren non dagoen ezezaguna den, eta Arabako Lurralde Historikoko ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratzeko, idazki hau ematen dut 2000ko azaroaren 20an Vitoria-Gasteizen. - IDAZKARIA.

ALHAO ez. 138

2000ko azaroaren 29a, asteazkena - 2000ko azaroaren 29a, asteazkena

VITORIA-GASTEIZKO 1. LAN EPAILEA 7.021 Iragarki Publikoaren Iragarkia Jn. Enrique Arrieta Loredo, Gasteizko Laneko 1 zenbakiko Epaitegiko idazkaria. OHARRA: Gizarte Epaitegi honetako 256/99 zk.ko 72/99 Exekuzioan, jaunak eskatuta. Enrique Sz. Adiskidetze-izapidea egin ondoren, honako hau eman da: Alguacil jaunak proposamena. Enrique Arrieta Loredo. AGINDUA Vitória-Gasteizen, 2000ko azaroaren 6an ORDENATU DUT: Prozedura honen ondorioetarako (72/99 Betearazpena); eta kapitalaren 429.755 ESP, interesen 42.975 ESP eta kalkulatutako gastuen 42.975 ESP ordaintzeko, zordunak Distribuciones y Mantenimiento Eusko, S.A. porrot deklaratua oraingoz, zorra kitatzeko aukera emango dioten ondasun berriak aurkitu arren. Jakinarazi alderdiei eta organoari. Ebazpen hau sinatu ondoren, artxibatu. JARDUERA MODUA: epaitegi honetan gora jotzeko errekurtsoa jarrita, jaso eta hurrengo hiru egun balioduneko epean, zeinaren aurkezpen soilak ez du kontratuaren betetzea eteten (Lan Prozedura Legearen 184-1. art.). Proposatzen dizudana, Bikaintasuna, zure adostasunerako. Ongi da, epaile magistratua. - Langilea. Eta non ezezaguna den Distribuciones y Mantenimiento Eusko, S.A.ri legezko ohar gisa, idazki hau bidaltzen dut 2000ko azaroaren 6an Gasteizko Arabako Lurralde Historikoaren ALDIZKARI OFIZIALean sartzeko. Hartzaileak honako hau jakinarazten du. komunikazioak epaitegi honetako epaitegietan egingo dira, agindu edo epai moduan egindakoak izan ezik, edo zitazioaren kasuan. – EPAILEA.

VITORIA-GASTEIZKO 1 ZENBAKIA LANPOSTUA 7.241 Deialdiko iragarkia Lege judiziala eta aitorpen judiziala DEIALDIAREN ORDENATZAILEA DEIALDIA: Vitoria-Gasteizko 1 zk.ko Gizarte Epaitegia. HITZARMENA: kantitatea adierazteko Ángel Osante Camposek aurkeztutako 503/00 zk.ko demanda. Izendatutako PERTSONA: Valdelagua Construcciones Industrializadas, S.L. eta Edicomsa International Inc demandatu gisa prozedura honetan. AURKEZPENAREN HELBURUA: Prozedura arbitral eta judizialetara joatea eta, hala badagokio, aitortza judiziala egitea. AURKEZTU BEHAR DUEN TOKIA ETA EGUNA: Epaitegi honen egoitzan, Gasteiz hiribidea, 18, 5. solairuan, 11 zenbakiko epaiketa aretoan, behea, 2001eko otsailaren 8an, 10:50ean. LEGEZKO OHARRAK 1.- Zure justifikatu gabeko hutsegiteak ez du eragozten entzunaldiarekin jarraitzea, eta horrek jarraituko du zure eza justifikatu beharrik gabe (LPLren Lan Prozeduraren Legearen 83.3. artikulua). Epaitegi honetako harmailetan honako komunikazio hauek egingo dira, salbu eta agindu edo epai moduan egindakoak, edo zitazio kasuetan (LPL 59. art.). 2.- Erabili nahi dituzun frogekin epaitegira jo beharko duzu (LPL 82.2 artikulua).

BOTHA 138. zenbakia

9.235

3.– Abokatu batek lagunduta edo abokatu edo gizarte-funtzionario batek ordezkatuta etortzeko asmoa baduzu, idatziz jakinarazi beharko diozu epaileari iragarki hau argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera (LPL 21.2 artikulua). 4.- Justizko arrazoirik gabe aitortza judizio-audiziora joaten ez bazara, sententzian aitortu egin duzula uler daiteke (LPL 91.2 art.). 5.- Iragarki hau argitaratzeak zitazio judizial gisa balio du non ezezagun diren demandatuei. Entzunaldiaren egunera arte, aipatutako pertsonak epaitegiko idazkaritzan kontsultatu ahal izango du espedientea. Vitória-Gasteizen, 2000ko azaroaren 16an.- JUSTIZIA EPAITEGIA.

VITORIA-GASTEIZKO 1 ZENBAKIA LANPOSTUA 7.242 Epai eta aitorpen judizialaren zitazio-iragarkia DEIALDIA EGINDAKO ORGANOA: Vitoria-Gasteizko 1 zk.ko Gizarte Epaitegia. HITZARMENA: Ángel Santos Gómez-ek kaleratzeko aurkeztutako 489/00 zk. Izendatutako PERTSONA: Imbrosal, S.A.L. prozedura honetako demandatu gisa. AURKEZPENAREN HELBURUA: Prozedura arbitral eta judizialetara joatea eta, hala badagokio, aitortza judiziala egitea. AURKEZTU BEHARREKO LEKUA ETA EGUNA: epaitegi honen egoitzan, Gasteiz hiribidea, 18, 5. solairua, 11. aretoa, behea, 2000ko abenduaren 15ean, goizeko 10:00etan. LEGEZKO OHARRAK 1.- Zure justifikatu gabeko hutsegiteak ez du eragozten entzunaldiarekin jarraitzea, eta horrek jarraituko du zure eza justifikatu beharrik gabe (LPLren Lan Prozeduraren Legearen 83.3. artikulua). Epaitegi honetako harmailetan honako komunikazio hauek egingo dira, salbu eta agindu edo epai moduan egindakoak, edo zitazio kasuetan (LPL 59. art.). 2.- Erabili nahi dituzun frogekin epaitegira jo beharko duzu (LPL 82.2 artikulua). 3.– Abokatu batek lagunduta edo abokatu edo gizarte-funtzionario batek ordezkatuta etortzeko asmoa baduzu, idatziz jakinarazi beharko diozu epaileari iragarki hau argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera (LPL 21.2 artikulua). 4.- Justizko arrazoirik gabe aitortza judizio-audiziora joaten ez bazara, sententzian aitortu egin duzula uler daiteke (LPL 91.2 art.). 5.- Iragarki hau argitaratzeak zitazio judizial gisa balio du non ezezagun diren demandatuei. Entzunaldiaren egunera arte, aipatutako pertsonak epaitegiko idazkaritzan kontsultatu ahal izango du espedientea. Vitória-Gasteizen, 2000ko azaroaren 15ean.- JUSTIZIA EPAITEGIA.

VITORIA-GASTEIZKO 1 ZENBAKIA LAN TRIBUNALA 7.243 Iragarki Publikoaren Jakinarazpena Jn. Enrique Arrieta Loredo, Gasteizko Laneko 1 zenbakiko Epaitegiko idazkaria. KOMUNIKATU: Hori Lan Arloko Epaitegi honetako 118/00 Exekuzioko 450/00 zenbakiko espedientean, jaunak eskatuta. Epaitegia Mr. Luis Fernando Andino Aizkora.

9.236

ALHAO ez. 138

2000ko azaroaren 29a, asteazkena - 2000ko azaroaren 29a, asteazkena

EPAIA Vitoria-Gasteizen, 2000ko urriaren 4an. 1. ZATI OPERATORIOA.- Serafín Conde Condek eskatutakoaren behin betiko betearazpena Unrubetrans, S.L. enpresarekin sinatutako arbitraje-espedientean adostutakoa. S.M.A.C.ren aurrean. 2.– Aurretiazko ordainketa-betebeharrik gabe, zordunaren ondasunak Unrubetrans, S.L. 187.050 ESP-ko behin-behinean kalkulatutako zenbatekoa eta 37.410 ESP-ko behin-behinean kalkulatutako zenbatekoa estaltzeko nahikoa konfiskatzea, geroko likidazioa egin beharko balitz, interesak eta gastuak ordaintzeko. 3.- Agindu hau alguaztenari ematea, enbargoa gauzatzeari ekiteko, alguaztenaren edo hura ordezkatzen duen funtzionarioaren edo zerbitzu orokorraren laguntzarekin, hala badagokio, legeak ezarritako agindu eta mugak lantzeko. kontuan hartu behar da. Batzorde Judizialari berariaz baimena ematen zaio botere publikoei, sarrailagile bati laguntza eskatzeko eta enbargoaren ondorioetarako beste bitarteko egoki eta proportzionalak erabiltzeko. 4.- Zordunaren ondasunak eta enbargoaren eraginkortasuna ezagutzeko beharrezkoak diren ohartarazpenak, gutunak eta aginduak askatzea. 5.- Zorduna edo legez ordezkatzen duenak behartuta dago bere ondasun eta eskubideen aitorpena aurkeztera bost eguneko epean, baldin eta ordaindu beharreko zenbatekoa osorik ordaindu ez bada eta pignoratutako ondasunei kalterik egin gabe. Zure erantzukizunak bermatzeko beharrezkoa den zehaztasuna. Aitorpen honetan, halaber, adierazi beharko du, hala badagokio, bere ondasunen gaineko edozein motatako eskubideak dituzten pertsonak eta, beste prozeduraren bat izanez gero, nortzuk diren adierazi. Ondasunaren izaera, ezkontza edo pribatua, haien kargak eta, hala badagokio, bermatutako kredituaren zenbatekoa ere adierazi beharko dira. 6.- Zordunari ohartarazi exekutaturiko aginduaren ondoriozko betebeharra bidegabe hausten badu, zeinaren balioa atzerapen eguneko hiru milioi pezetaraino irits daitekeela, ordainketa-betebehar berri bat ezarri ahal izango dela. Ebazpen honen berri eman. JARDUERA MODUA: epaitegi honetan gora jotzeko errekurtsoa jarrita, jaso eta hurrengo hiru egun balioduneko epean, zeinaren aurkezpen soilak ez du kontratuaren betetzea eteten (Lan Prozedura Legearen 184-1. art.). Horrenbestez, bere izendapena deklaratu, agindu eta izenpetzen du Justizia Entzutetsu jaunak. Carlos González González. lekuko. Eta Serafín Conde Conde-ri legezko ohar gisa, non ezezaguna den, idazki hau argitaratzen dut Arabako Lurralde Historikoko ALDIZKARI OFIZIALEAN, Vitoria-Gasteizen, 2000ko azaroaren 16an sartzeko. Hartzaileari ohartarazten zaio honako hau: jakinarazpenak epaitegi honetako epaitegietan egingo dira, salbu eta auto edo epai bidez egindakoak, edo zitazioen kasuan. – EPAILEA.

VITORIA-GASTEIZKO 1. LAN EPAILEA 7.244 Iragarkiaren jakinarazpena Jn. Enrique Arrieta Loredo, Gasteizko Laneko 1 zenbakiko Epaitegiko idazkaria. IRAGARKIA: Encarnación Ortiz Gómez andreak Importadores Muebles Auxiliares Indonesia, S.L. sozietatearen aurka, kaleratzeari buruzko 324/00 zk.ko espedientean, honako gai hau ebatzi zela: Providencia S.S. , notario jauna. Enrique Arrieta Loredo. Vitória-Gasteizen, 2000ko azaroaren 8an.Aldez aurretiko ezezko diligentzia jasota, horren arrazoia espedienteari eransten zaio behar diren ondorioetarako; ez zen aurkitu

BOTHA 138. zenbakia

Langile erreklamatzailearen berrezarpen ez-formako entzunaldia, adierazitako helbidean eta biharko egitekoa zena, 2000ko abenduaren 14ko 12:10era atzeratu eta atzeratu zen; Horretarako legez dei egiten die alderdiei, eta demandatuari Arabako Lurralde Historikoko EGUNKARIA OFIZIALEAN argitaratutako iragarkiaren bidez jakinaraziko dio, auzi-jartzailea agertzen ez bada (bakarrik edo behar bezala ordezkatuta) egingo dela. zure eskaera atzera botatzeko, absentea enpresaburua bada, berriz, zure presentziarik gabe egingo da. Ebazpen honen berri eman. JARDUERA MODUA: epaitegi honetan gora jotzeko errekurtsoa jarrita, jaso eta hurrengo hiru egun balioduneko epean, zeinaren aurkezpen soilak ez du kontratuaren betetzea eteten (Lan Prozedura Legearen 184-1. art.). Proposatzen dudana, jauna, zure adostasunerako. Mr. ospetsuenaren arabera. Magistratua. – Epaitegiko idazkaria. Eta Importadores Muebles Auxiliares Indonesia, S.L.ri legezko jakinarazpen gisa, non dagoen ezezaguna den, agiri hau bidaltzen dut Arabako Lurralde Historikoko ALDIZKARI OFIZIALEAN, Vitoria-Gasteizen, 2000ko azaroaren 13an sartzeko. Kontuan izan hartzaileari. honako komunikazio hauek epaitegi honetako epaitegietan egingo direla, kautelazko neurri edo epai moduan egindakoak izan ezik, edo zitazio kasuetan. – EPAILEA.

VITORIA-GASTEIZKO 1 ZENBAKIA LAN TRIBUNALA 7.245 Iragarki Publikoaren Jakinarazpena Jn. Enrique Arrieta Loredo, Gasteizko Laneko 1 zenbakiko Epaitegiko idazkaria. IRAGARKITZEN DUT: Kasu honetan ez. 141/00, 92/00 betearazpena, Gizarte Epaitegi honetakoa, andreak eskatuta. Margarita Cano Bachiller, Financhain & Golden Rioja, S.L. enpresaren aurka, kaleratzeari buruz, honako hau eman zen: Don Enrique Arieta Loredo idazkariaren proposamena. DEKRETUA Vitoria-Gasteizen, 2000ko azaroaren 18an. 1. LAN ZATIA.- Margarita Cano Bachiller-ek eskatutako prozedura honetan emandako dekretuaren behin betiko betearazpena onartzen da. 2.- Zordunaren ondarea Financhain & Golden Rioja, S.L. aldez aurretik ordaintzeko betebeharrik gabe jarraitu. nahikoa konfiskatzea 1.122.577 ESP gehi oraingoz kalkulatutako beste 224.516 ESP kopurua estaltzeko eta interesak eta gastuen ordainketa bermatzeko geroko likidazioari kalterik egin gabe. 3.- Agindu hau alguaztenari ematea, enbargoa gauzatzeari ekiteko, alguaztenaren edo hura ordezkatzen duen funtzionarioaren edo zerbitzu orokorraren laguntzarekin, hala badagokio, legeak ezarritako agindu eta mugak lantzeko. kontuan hartu behar da. Batzorde Judizialari berariaz baimena ematen zaio botere publikoei, sarrailagile bati laguntza eskatzeko eta enbargoaren ondorioetarako beste bitarteko egoki eta proportzionalak erabiltzeko. 4.- Zordunaren ondasunak eta enbargoaren eraginkortasuna ezagutzeko beharrezkoak diren ohartarazpenak, gutunak eta aginduak askatzea. 5.- Zorduna edo legez ordezkatzen duenak behartuta dago bere ondasun eta eskubideen aitorpena aurkeztera bost eguneko epean, baldin eta ordaindu beharreko zenbatekoa osorik ordaindu ez bada eta pignoratutako ondasunei kalterik egin gabe. Zure erantzukizunak bermatzeko beharrezkoa den zehaztasuna. Aitorpen honetan, halaber, adierazi beharko du, hala badagokio, bere ondasunen gaineko edozein motatako eskubideak dituzten pertsonak eta, beste prozeduraren bat izanez gero, nortzuk diren adierazi. Ondasunaren izaera, ezkontza edo pribatua, haien kargak eta, hala badagokio, bermatutako kredituaren zenbatekoa ere adierazi beharko dira.

ALHAO ez. 138

2000ko azaroaren 29a, asteazkena - 2000ko azaroaren 29a, asteazkena

6.- Zordunari ohartarazi exekutaturiko aginduaren ondoriozko betebeharra bidegabe hausten badu, zeinaren balioa atzerapen eguneko hiru milioi pezetaraino irits daitekeela, ordainketa-betebehar berri bat ezarri ahal izango dela. Ebazpen honen berri eman. JARDUERA MODUA: epaitegi honetan gora jotzeko errekurtsoa jarrita, jaso eta hurrengo hiru egun balioduneko epean, zeinaren aurkezpen soilak ez du kontratuaren betetzea eteten (Lan Prozedura Legearen 184-1. art.). Horrenbestez, bere izendapena deklaratu, agindu eta izenpetzen du Justizia Entzutetsu jaunak. Carlos González González. lekuko. Eta non ezezaguna den Financhain & Golden Rioja, S.L.ri legezko jakinarazpen gisa balio dezan, idazki hau ematen dut 2000ko azaroaren 18an Gasteizko Arabako Lurralde Historikoko ALDIZKARI OFIZIALean sartzeko. ondorengo komunikazioak epaitegi honetako epaitegietan egingo dira, agindu edo epai moduan egindakoak izan ezik, edo zitazioaren kasuan. – EPAILEA.

VITORIA-GASTEIZKO 2. ZK. LANPOSTUA 7.246 Iragarki Publikoaren Jakinarazpena Jn. Luis Fernando Andino Axpe, Vitoria-Gasteizko Lan Arloko 2. zenbakiko idazkari judiziala, jakinarazten dut: Lan Arloko Epaitegi honetako 283/00 zk.ko espedientean, jaunak eskatuta. Paulino Anuncibay Cortázar v Madelar, S.A. aurreko zenbateko baten eskaera, honako hau eman zen: Vitoria-Gasteizko hirian, 2000ko azaroaren 13an. Laneko 2 zenbakiko Epaitegiko magistratu ospetsuak ikusita, andrea. María del Carmen Gómez Juarros, kasu honetan. 283/00 Paulino Anuncibay Cortázarrek "Madelar, S.A." enpresaren aurka eskatuta. balioen arabera (lan erregulazio espedientetik eratorritako kalte-ordainak). Erregearen izenean, 317 zenbakiko Epai hau eman zen: EGITEKO AURREKARIAK 2000-09-06an, Paulino Anuncibay Cortázarrek demanda jarri zuen Madelar, S.A. eta izapidetzeko onartu zen, alderdiei dei egin zitzaien adiskidetze-akta behar bezala ospatzeko eta, hala badagokio, 2000ko azaroaren 8an goizeko 11:25ean egingo den entzunaldi nagusian, Paulino Anuncibay Cortázar jaunak ordezkatuta. Nekane Asurmendi Alústiza abokatua eta, bestetik, “Madelar, S.A.” enpresa, agertu ez zirenak eta S.H. ezarritako eskubideak, gero dagokion protokoloan onartutako frogak bildu eta, azkenik, bere erabakiaren bidez agertu zen. Prozesu honetan zehar, lege-arauak errespetatu ziren. EGINDAKO FROGATUAK LEHENENGO.- Paulino Anuncibay Cortázarrek Madelar, S.A.ren izenean lan egin zuen. 1999ko azaroaren 15etik 205.607 ESPko hileko soldata proportzionala duen lehen talde profesional ofizialean. BIGARRENA.- Lan-Foru Ordezkaritzaren 2000ko apirilaren 17ko ebazpenaren bidez, langile erreklamatzailea enpresa demandatuarekin lotzen zuen lan-kontratua indargabetu egin zen, 61.683 ESP-ko eskatzaileari 20 eguneko tasa ere ezarriz. soldata. lan egindako urtean. HIRUGARRENAK.- Madelar, S.L. Paulinok 61.683 pezeta zor dizkio Anuncibay Cortázarri. LAUGARREN.- 2000ko maiatzaren 18an, adiskidetze-egintza eskatu zuen, eta, 2000ko ekainaren 1ean enpresa demandatua bertaratu ez zelako, ondoriorik gabe geratu zen.

BOTHA 138. zenbakia

9.237

LEHENENGO OINARRI JURIDIKOA.- K.C. 1.214 artikuluan xedatutakoaren arabera. Agenteari dagokio bere eskubidea berariaz justifikatzen duten egitateak frogatzea, hau da, egindako ekintza justifikatzeko beharrezkoak direnak, eta demandatuari dagokio eskubide horren amaiera edo oztopoa frogatzea. Kasu honetan, aurkeztutako dokumentu-frogak ikusita eta demandatua aitorle gisa onartu izana L.P.L. 91.2 artikuluan ezarritakoaren arabera. Arrazoizkoa da aurkeztutako erreklamazioa osorik estimatzea, auzi-jartzaileak hori onartzen duten egitateak frogatu ondoren, demandatuak epez kanpo dauden erreklamazioak ordaintzeko betebeharra bete duela frogatu gabe. BIGARRENA.- Langileen Estatutuaren 29. artikuluak bere 3. zenbakian hauxe adierazten du: "Zorraren zenbatekoaren 100eko berandutze-interesa da", Kode Zibilaren 1.100. artikulua baino ez da, bere lehenengo paragrafoan dioenek dioena. entregatu edo betetzeko behar diren atzeratuta daude. hartzekodunak beren betebeharra judizialki edo judizialki betetzeko eskatzen dielako. Bestalde, Langileen Legearen 29. artikuluko 1. zenbakiak ezartzen du soldataren kontabilitatea eta ordainketa garaiz eta adostutako leku eta orduan edo erabileraren eta aprobetxamenduaren arabera dokumentatu behar direla. Ohiko eta aldizkako hobarien ordainketan aipatzen den epea ezin izango da hilabetekoa izan. Laburbilduz, betebeharra betetzeko epea adierazten da eta, ondoren, 3. puntuan, berau betetzearen atzerapenaren ondorioak eta hori da egintza juridiko gisa (judiziala edo extrajudiziala) konstituziorik ez izatea, zeinaren bidez zordunak - Langilea -. betekizun-eskaerak formalki behartzen du bere zorduna -enplegatzailea- dagoeneko iragandako prestazioa betetzera eta, beraz, legez behartuta dagoena. Puntu honetan, Kode Zibilaren 1100. artikuluari dagokionez Lan Legearen 29. artikuluaren 3. paragrafoaren interpretazio sistematiko batek ondorioztatu behar du erreklamazioaren aurreko arbitraje-ekintzak betetzen duela gure Kode Zibilak exijitzen duen baldintza formala: langileak betebeharra bete dezala eskatzen dio enpresaburuari, eta une horretan betebehar hori ez betetzea atzerapentzat hartuko da, horrek dakarren ondorio ekonomikoekin. Ondorioz, eta Langileen Estatutuko 29. artikuluaren 3. paragrafoan xedatutakoarekin bat etorriz, 2000ko apirilaren 26tik aurrera kobratutako berandutze-interesak % 10eko balioespena du. HIRUGARRENA.- L.P.L.ren 189.1 artikuluan xedatutakoaren arabera. Erabaki honen aurka erreklamatutako zenbatekoa 300.000 ESP baino txikiagoa denez, ez dago errekurtsorik. Aurreko araudia eta aplikazio orokorreko beste batzuk kontuan hartuta, ERABAKIA: Paulino Anuncibay Cortázarrek "Madelar, S.A." enpresaren aurka jarritako errekurtsoa kontuan hartuta. "Madelar, S.A." enpresa gaitzetsi behar eta gaitzetsi behar dut. auzi-jartzaileari 61.683 ESP zenbatekoa ordaintzea, 2000ko maiatzaren 18az geroztik sortutako urteko % 10eko interesez gehituko dena.Epai honen aurka ez dago errekurtsorik. Beraz, nire esaldi honengatik, azkenik epaituz, ahoskatu, bidali eta sinatzen dut. Aurretiazko txertaketa leialki eta leialki datorkio aipatzen dudan jatorrizkoarekin eta behar diren ondorioak sortzeko eta uztailaren 1eko 6/1985 Lege Organikoaren 266. artikuluan xedatutakoaren arabera, Vitória-Gasteizen jartzen dut azaroan. 2000ko 17a. Berresten dut. Eta Madelar, S.A.ri legezko jakinarazpena egiteko balio dezan, non dagoen ezezaguna den, agiri hau ematen dut Arabako Lurralde Historikoko ALDIZKARI OFIZIALEAN, Vitoria-Gasteizen, 2000ko azaroaren 20an, epaitegi honetako epaitegietan izan dezan, salbu. agindu edo epai moduan egindakoak, edo zitazioaren kasuan. – EPAILEA.

9.238

ALHAO ez. 138

2000ko azaroaren 29a, asteazkena - 2000ko azaroaren 29a, asteazkena

VITORIA-GASTEIZKO 2 ZENBAKIA LANPOSTUA 7.247 Iragarki publikoa jauna. Luis Fernando Andino Axpe, Gasteizko Laneko 2. zenbakiko Epaitegiko idazkari judizialak honako hau jakinarazten du: Luis Galapero Romerok, honako hau eman zuen Urkanol, S.L. enpresaren aurka, kantitate-eskaeran: ERABAKI: Prozedura honen ondorioetarako (107/98 zk. espedientea); eta nagusiki 727.786 ESP, interesetan 72.778 ESP eta fakturatutako gastuetan 72.778 ESP ordaintzeko, Urkanol, S.L. zordunak. porrot deklaratua oraingoz, zorrak kitatzeko aukera emango dioten ondasun berriak aurkitzeko aukeraren kaltetan gabe. Jakinarazi alderdiei eta organoari. Ebazpen hau sinatu ondoren, artxibatu. JARDUERA MODUA: epaitegi honetan gora jotzeko errekurtsoa jarrita, jaso eta hurrengo hiru egun balioduneko epean, zeinaren aurkezpen soilak ez du kontratuaren betetzea eteten (Lan Prozedura Legearen 184-1. art.). Eta Urkanol, S.L.ri legezko jakinarazpen gisa, non dagoen ezezaguna denez, agiri hau jendaurrean jartzen dut Arabako Lurralde Historikoko ALDIZKARI OFIZIALEAN, Gasteizen, 2000ko azaroaren 9an sartzeko. epaitegi honetako epaitegietan emandakoak, agindu edo epai moduan emandakoak izan ezik, edo zitazioaren kasuan. – EPAILEA.

VITORIA-GASTEIZKO 2. ZKKO LANPOSTUA 7.248 Iragarki Publikoaren Jakinarazpena Jn. Luis Fernando Andino Axpe, Vitoria-Gasteizko Lan arloko 2 zenbakiko Epaitegiko idazkari judiziala, jakinarazten dizut Lan Arloko Epaitegi honetako 1005/95 zenbakiko espedientean, Julio Blanco Garduño jaunak eskatuta, jarraitu dela c. Conciostrunes Udala, S.A. eta Construcciones Elosu, S.L., hirugarrenen jabetzako eskritura bereizi batean, honako hau eman zen: AGINDUA Vitoria-Gasteizen, 2000ko azaroaren 3an. EGITATASUNAK Lehenengoa.- Construcciones Udala, S.A. zordunaren ondasunen gaineko betearazpena. eta Construcciones Elosu, S.L. 2000ko ekainaren 5ean bahitu zen (besteak beste): 1743. zenbakia, 3793. liburukia, 41. liburua, 122. orrialdea, 8. inskripzioa, Vitoria-Gasteiz Interior kaleko 7. zenbakiari dagokiona. Zehazki, elementu hauek atzeman zituzten: eskuineko gunerako sarrera portaletik, beheko solairua, lehen solairua, hirugarren solairuko ezkerreko etxebizitza eta ganbara. Bigarrena.- 2000ko irailaren 19an, prokuradoreak, Martín Ortiz de Zárate Rodríguez jaunak, José Ignacio Marquínez Ochoa jaunaren izenean eta ordezkaritzan idatzia aurkeztu zuen, aipatutako ondasunen konfiskazioa kentzeko eskatuz, dagokion dokumentazioarekin batera. bertan, aipatutako ondasunak bere jabetzakoak zirela salatu zuen. Hirugarrena.- Salaketaren izapidea onartuta, alderdiei eta Soldata Bermatzeko Funtsari jakinarazi zitzaien 2000ko urriaren 30ean ager zezaten, Martín Ortiz de Zárate Rodríguez jaunaren abokatuen aurrean José Ignacio Marquínez Ochoa, D jaunaren izenean. . . Angel Lapuente Montoro jaunaren izenean. Julio Blanco Garduño eta Mr.

BOTHA 138. zenbakia

Fernando Alday Construcciones Udala, S.A.ren izenean. eta bertan, hirugarrenaren eskaria onartu ondoren, gainerakoek, horretarako egindako akten arabera, erreklamazioak aurkeztu zituzten. Konfiskatutako ondasunak dauden finketan, zordunak birgaitze lanak egin zituen eta Construcciones Elosu, S.L. honako etxebizitza hau hirugarren jabe bati saldu zion, José Ignacio Marquínez Ochoari, Nueva Dentro kaleko 7. zenbakian dagoena, D motako etxebizitza, hirugarren solairua. LEGE ARRAZOI BAKARRAK.- Hirugarrenak emandako dokumentazioa aski titulua da Agindu honen lehenengo egitatean adierazitako ondasunei ezarritako enbargoa kentzeko, frogatzen baitu zordunak edukitzea ez dela jabearen kalitatea. . Hirugarrenaren erreklamazioa ondokoa izan behar da, notarioaren informazio-oharrean eraikinean gaur egun dauden solairu desberdinak jasotzen baitira, notarioan jasotako datuekin bat ez datozenak, exekuzioa ez baitzen garai hartan egin eskritura berria egin arte. lana Erregistroan erregistratu beharko da. Hori dela eta, Dentro Calle Nueva 7ko hirugarren solairuko ezkerreko etxebizitzari enbargo bat ezarri zitzaion, nahiz eta, egia esan, hirugarren solairuan sarraila bat besterik ez zegoen eta enbargoaren aurretiko eraberritzeen ondoren etxebizitza batena zen. debekuak kentzea justifikatu baino lehen berak eskuratutako hirugarren bat; hala, Lan Prozedura Legearen 258-1 artikuluan xedatutakoaren arabera eta finkaren jabetza egotzi gabe, eskatzen dut: hirugarrenaren eskaria betetzea eta exekuzio honetan bahitutako ondasunen bahiketa kentzea gertakari honi buruz. Hala badagokio, kontratuaren eraginkortasunerako beharrezko jakinarazpenak egin. Ebazpen hau sinatu, prozedura nagusiaren aurrean deklaratu eta pieza hau puntualtasunez artxibatu. Jakinarazi alderdiei, Soldatak Bermatzeko Funtsari eta hirugarrenari. ERREKURTSO PROZEDURA: Epaitegi honen aurrean aurkeztuko den deuseztasun-errekurtsoaren bidez, hura jaso eta hiru egun balioduneko epean, zeinaren aurkezpen soilak ez baitu kontratuaren exekuzioa eteten (Lan Prozedura Legearen 184-1. art.). Beraz, bere izendapena Carmen Gómez Juarros epaile ospetsuak agintzen, agindu eta sinatzen du. lekuko. Eta Construcciones Udala, S.A. y Construcciones Elosu, S.L.-k, non dagoen ezezaguna den, agiri hau 2000ko azaroaren 8an Gasteizko Arabako Lurralde Historikoko ALDIZKARI OFIZIALean sartzeko igortzen du. epaitegi honek, agindu edo epai moduan egindakoak izan ezik, edo zitazio baten kasuan. – EPAILEA.

VITORIA-GASTEIZKO 2. ZK. LANPOSTUA 7.249 Iragarki Publikoaren Jakinarazpena Jn. Luis Fernando Andino Axpe, Vitoria-Gasteizko Laneko 2 zenbakiko Epaitegiko idazkari judiziala, jakinarazten dut Gizarte Epaitegi honetako 294/00 espedientean, jaunak eskatuta. Ángel Pérez Palaciosren aurka Sociedad Carniceros Riojanos, S.A., honako hau eman zen kantitatearen eskariz: Vitoria-Gasteizko hirian, 2000ko azaroaren 15ean. Magistratu ospetsuak ikusia - Gizarte Epaitegiko n. 2, andrea. Maria del Carmen Gomez Juarros aurretik

ALHAO ez. 138

2000ko azaroaren 29a, asteazkena - 2000ko azaroaren 29a, asteazkena

294/00 zenbakiko espedientean aurkitzen da Ángel Pérez Palaciosek "Carniceros Riojanos, S.A." enpresaren aurka eskatuta. kantitatearen arabera. Erregearen izenean, 329 zk.ko Bidalketa hau igorri zen: BENETAKO AURREKARIAK 2000-06-16an, Ángel Pérez Palaciosek demanda jarri zuen Carnicerías Riojanos, S.A. enpresaren aurka. bidali. eta izapidetzeko onartuta, alderdiei gonbidapena egin zitzaien arbitraje-egintza behar bezala betetzera eta, hala badagokio, 2000ko azaroaren 14an, goizeko 11:05etan izango den saio nagusira, bertan Ángel jaunak esku hartu zuen Pérez Palacios aktore gisa, andreak ordezkatuta. Blanca Quincoce García eta, bestalde, demandatu gisa, «Carniceros Riojanos, S.A.» sozietatea agertu ez zena, prozedura S.H. Bere eskubideak zehaztu zituen, eta horrekin protokolo bidez onartutako epaiketari ekin zion, eta, azkenik, bere aginduaren bidez bere ondorioak adierazi zituen. Prozesu honetan zehar, lege-arauak errespetatu ziren. LEHENENGO GERTAERAK EGIAZTATU.- Ángel Pérez Palacios "Carniceros Riojanos, S.A." enpresan hasi zituen bere zerbitzuak. 1989ko ekainaren 1etik 1. ofizialaren lanbide-kategoria duena eta 170.500 pezetako hileroko soldata proportzionala duena. Bigarrenik, sozietate demandatuak 1999ko ekitaldiari dagozkion ezohiko bi kuotak 145.458 ESP zor dizkio auzi-jartzaileari, hau da, guztira 290.916 ESP. HIRUGARRENA.- Auzi-jartzaileak 2000ko apirilaren 26an, adiskidetze-egintza eskatu zuen, eta eraginkortasunik gabe geratu zen demandatua 2000ko maiatzaren 15ean agertu ez zelako. Auzi-jartzaileari dagokio bere eskubidea justifikatzen duten egitateak frogatzea, hau da. , egindako ekintza egiaztatzeko beharrezkoak, eta demandatuak eskubide hori amaitu edo oztopatu duela frogatu beharko du. Kasu honetan, aurkeztutako dokumentu-frogak ikusita eta demandatua aitorle gisa onartu izana L.P.L. 91.2 artikuluan ezarritakoaren arabera. Arrazoizkoa da aurkeztutako erreklamazioa osorik estimatzea, auzi-jartzaileak hori onartzen duten egitateak frogatu ondoren, demandatuak epez kanpo dauden erreklamazioak ordaintzeko betebeharra bete duela frogatu gabe. BIGARRENA.- Langileen Estatutuaren 29. artikuluak bere 3. zenbakian hauxe adierazten du: "Zorraren zenbatekoaren 100eko berandutze-interesa da", Kode Zibilaren 1.100. artikulua baino ez da, bere lehenengo paragrafoan dioenek dioena. entregatu edo betetzeko behar diren atzeratuta daude. hartzekodunak eskatzen baitie judizialki edo judizialki beren betebeharra betetzeko. Bestalde, Langileen Legearen 29. artikuluko 1. zenbakiak ezartzen du soldataren kontabilitatea eta ordainketa garaiz eta adostutako leku eta orduan edo erabilera eta erabileraren arabera dokumentatu behar direla. Ohiko eta aldizkako hobarien ordainketan aipatzen den epea ezin izango da hilabetekoa izan. Laburbilduz, betebeharra betetzeko epea adierazten da eta, ondoren, 3. puntuan, berau betetzearen atzerapenaren ondorioak eta hori da egintza juridiko gisa (judiziala edo extrajudiziala) konstituziorik ez izatea, zeinaren bidez zordunak - Langilea -. betekizun-eskaerak formalki behartzen du bere zorduna -enplegatzailea- dagoeneko iragandako prestazioa betetzera eta, beraz, legez behartuta dagoena. Puntu honetan, Kode Zibilaren 1100. artikuluari dagokionez Lan Legearen 29. artikuluaren 3. paragrafoaren interpretazio sistematiko batek ondorioztatu behar du erreklamazioaren aurreko arbitraje-ekintzak betetzen duela gure Kode Zibilak exijitzen duen baldintza formala: langileak betebeharra bete dezala eskatzen dio enpresaburuari, eta une horretan betebehar hori ez betetzea atzerapentzat hartuko da, horrek dakarren ondorio ekonomikoekin. Ondorioz, eta Langileen Estatutuko 29. artikuluaren 3. paragrafoan xedatutakoarekin bat etorriz, 2000ko apirilaren 26tik aurrera kobratutako berandutze-interesak % 10eko balioespena du.

BOTHA 138. zenbakia

9.239

HIRUGARRENA.- L.P.L.ren 189.1 artikuluan xedatutakoaren arabera. Erabaki honen aurka erreklamatutako zenbatekoa 300.000 ESP baino txikiagoa denez, ez dago errekurtsorik. Aurreko arauak eta aplikazio orokorreko beste batzuk ikusita, JUNTA: Jn. Angel Pérez Palacios "Carniceros Riojanos, S.A." enpresaren aurka. demanda jarri zuen, "Carniceros Riojanos, S.A." enpresari jakinarazi behar diot. epaitu eta gaitzetsi. auzi-jartzaileari 290.916 ESP zenbatekoa ordaintzea, 2000ko apirilaren 26az geroztik sortutako urteko % 10eko interesez gehituko dena.Epaiaren aurka ez dago errekurtsorik. Beraz, nire esaldi honengatik, azkenik epaituz, ahoskatu, bidali eta sinatzen dut. Aurretiazko txertaketa leialki eta leialki datorkio aipatzen dudan jatorrizkoarekin eta behar diren ondorioak sortzeko eta uztailaren 1eko 6/1985 Lege Organikoaren 266. artikuluan xedatutakoaren arabera, Vitória-Gasteizen jartzen dut azaroan. 2000ko 17a. Berresten dut. Eta Carniceros Riojanos, S.A.ri legezko ohar gisa, non ezezaguna den, dokumentu hau bidaltzen dut Arabako Lurralde Historikoko ALDIZKARI OFIZIALEAN 2000ko azaroaren 20an Gasteizen sartzeko. Kontuan izan hartzaileak honako komunikazio hauek direla epaitegi honetako epaitegietan egingo dira, agindu edo epai moduan egindakoak izan ezik, edo zitazioaren kasuan. – EPAILEA.

VITORIA-GASTEIZKO 3 ZENBAKO LAN EPAITEGIA 7.253 Iragarki Publikoaren Jakinarazpena And. María Yolanda Martín Llorente, Gasteizko Laneko 3 zenbakiko Epaitegiko idazkaria. JAKIN DUT: Gizarte Epaitegi honetako 170/99 zk.ko 5/00 exekuzioan, andreak eskatuta. Estíbaliz Urteaga Sáenz Cortázar enpresaren aurka Nuria Santos Díaz, José Manuel Alfonso Martín y Gastechef, S.C.-ren aurka, kaleratzeari buruz, honako hau eman da: Epai-proposamena H.S., Auzitegiko idazkaria María Yolanda Martín Llórente andrea. Vitória-Gasteizen, a 13 de noviembre de 2000. Hori ikusirik, aurreko diru-sarreren egiaztagiria lortu ondoren, bere prozesuaren izapidetzeari ekiten dio. Auzi-jartzailearen kontu nagusian agertzen den 2.615 pezetako atxilotze-agindua ematea eta haren ordezkariari entregatzea adosten da. Exekuzioari kausaren egoeraren berri emango zaio, abian den exekuzioaren jarraipenari dagokionez egokia dena eskatzeko. Ebazpen honen berri eman. JARDUERA MODUA: epaitegi honetan gora jotzeko errekurtsoa jarrita, jaso eta hurrengo hiru egun balioduneko epean, zeinaren aurkezpen soilak ez du kontratuaren betetzea eteten (Lan Prozedura Legearen 184-1. art.). Proposatzen dudana, jauna, zure adostasunerako. D. Ignacio Martín Verona magistratu ospetsuenaren arabera.- Auzitegiko idazkaria. Eta Gastechef, S.C.ri legezko ohar gisa, non dagoen ezezaguna den, agiri hau bidaltzen dut Gasteizko Arabako Lurralde Historikoaren ALDIZKARI OFIZIALEAN 2000ko azaroaren 13an sartzeko. Hartzaileari jakinarazten zaio standetan Epaitegi honetatik honako komunikazio hauek egingo dira, agindu edo epai moduan edo zitazioetan egindakoak izan ezik. – JUSTIZIA IDAZKARIA.

9.240

ALHAO ez. 138

2000ko azaroaren 29a, asteazkena - 2000ko azaroaren 29a, asteazkena

BOTHA 138. zenbakia

TRIBUNAL SOCIAL

TRIBUNAL SOCIAL

3. ZENBAKIA VITORIA-GUSTEIZ

3. ZENBAKIA VITORIA-GUSTEIZ

7.254 Jakinarazpena María Yolanda Martín Llorentek, Vitoria-Gasteizko Laneko 3. zenbakiko Epaitegiko idazkariak, honako hau jakinarazten du: N.o espedienteari jarraituz Enrique Sánchez Montesen demandan c. Construcoes D.R., S.A. ezintasun iraunkorrerako eskubideari dagokionez, honako hau eman zen: Auzitegiko idazkari María Yolanda Martín Llorente andrearen proposamena.

7.255 Edital Doña María Yolanda Martín Llorentek, Vitoria-Gasteizko Laneko 3. zenbakiko Epaitegiko idazkariak, jakinarazten du Accesorios Hidráulicos Comag, S.A. enpresaren aurka Eguíluz Pastor zk.ko espedientean, zenbatekoari buruz, honako hau eman zela: Justizia, María Yolanda Martín Llorente andrea.

EPAIA Vitória-Gasteizen, 2000ko azaroaren 14an. GEHARIAK: LEHENENGOA: 2000ko irailaren 1eko epaiaren bidez, prozedura honetan adostu zen Construcciones D.R., S.A. zordunaren ondasunen exekuzioa. emandako epaian erabakitakoa betetzea eskatzeko. BIGARRENA: behin-behinean kalkulatutako kapitalaren, legezko interesen eta ordaintzeke dauden gastuen zenbatekoa 230.000 ESP nagusi gehi ESP % 10 eta ESP % 10ekoa da, aurkitutako ondasunak fabrikatu eta zenbatekoa ordaindu ondoren. HIRUGARRENA: INSSri (Lan Istripuen Pentsio Funtsari) kontsulta egin zaio 15 egunez, zordunaren ondasun berriak adierazteko, bere eskubideari dagokiona aktibatzeko, adierazitako epean erakunde honek gaitzespenik gabe. ZUZENBIDEKO ARRAZOI BAKARRIK: Komenigarria da zorduna konkurtsoan deklaratzea exekuzioaren objektu den zorren guztizko ordainketa estaltzeko ondasun nahikorik ez dagoenean, bai aktibo likidorik ezagatik (konkurtso osoa), bai eta daudenak ere. oraindik geldirik dauden eta gauzatze eta helmuga osorik iritsi ez diren arrazoiz nahikoa ez dira, bidezko prezioa kontuan hartuta, kredituaren erabateko asetasuna lortzeko (konkurtso partziala, zeinaren balioa ordaintzeke dauden zorrak aipatutako balio estimatuaren arabera murriztean zehazten den). ondasunak), aitorpen hau beti, edonola ere, aurretiazkoa izango dela ulertuta. ArbVGren 273. artikuluko 2. eta 3. idatz-zatietan xedatutakoaren ondorio da, kasu honetan aldarrikapen hori ahalbidetzen duten eskakizunekin bat datozenak. Beraz, ORDENA DUT: Prozedura honen ondorioetarako (104/00 artikulua); eta 230.000 ESP-ko kapitala gehi %10eko interesak eta %10eko gastuak ordaintzeko, Construcciones D.R., S.A. oraingoz kaudimengabetzat jotako zorra kitatzeko ondasun berriak aurki litezkeen ere. Jakinarazi alderdiei eta organoari. JARDUERA MODUA: epaitegi honetan gora jotzeko errekurtsoa jarrita, jaso eta hurrengo hiru egun balioduneko epean, zeinaren aurkezpen soilak ez du kontratuaren betetzea eteten (Lan Prozedura Legearen 184-1. art.). Proposatzen dizudana, Bikaintasuna, zure adostasunerako. D. Ignacio Martín Verona epaile magistratuak dioenez.- Idazkari judizialari. Eta Construcciones D.R., S.A.ri legezko ohar gisa, non dagoen ezezaguna den, idazki hau bidaltzen dut, 2000ko azaroaren 14an, Gasteizko Arabako Lurralde Historikoko ALDIZKARI OFIZIALean sartzeko. Hartzaileari jakinarazten diogu honako Komunikazio hauek Epaitegi honetako epaitegietan egingo dira, agindu edo epai moduan egindakoak izan ezik, edo zitazioen kasuan. – JUSTIZIA IDAZKARIA.

SENTENCIA Vitória-Gasteizen, 2000ko azaroaren 15ean. LEHENENGO GERTAERAK.- 2000ko urriaren 25ean, espediente honetan, epaia eman zen epaitegi honek, zeinaren bidez Accesorios Hidráulicos Comag, S.A. beheko pertsonari ordaintzeko, adierazitako zenbatekoa ere: José Marcos Eguíluz artzainari, 605.000 pezeta zenbatekoa. BIGARRENA.- Aipatutako erabakiak irmotasuna hartu zuen. HIRUGARRENA.- José Marcos Eguíluz Pastorrek adierazitako zenbatekoak exekutatzeko eskatu zuen, ordaindu ez zirela argudiatuta. ZUZENBIDEKO ARRAZOIAK LEHENENGO.- Lan Prozeduraren Legearen (LPL) 236. artikuluak ezartzen du alderdi batek eskatuta behin betiko kondena-zigorra -ofiziozko prozeduraren kasuan izan ezik- instantzia entzun duen organoak beteko duela; kasu honetan, auzitegi honek. BIGARRENA.- LPLren aurreko artikuluak aipatzen duen Prozedura Zibilaren Legearen (LEC) 921. artikuluak xedatzen du epaiak zenbateko jakin eta garbi bat ordaintzeko agintzen duenean beti egingo duela eta aldez aurretiko beharrik gabe. bitartekaritza pertsonala. zigortuari bere ondasunak bahi ditzala exijitzea, legeak ezarritako moduan. HIRUGARRENA.- LECren 921.º artikulu beraren arabera, zenbateko zehatzak eta garbiak exekutatzen direnean, egungoa den bezala, enbargoa legezko interes-tasa gehi bi puntura luzatu beharko da epaiaren datatik aurrera. . osorik bete arte eta, nolanahi ere, LECren 950. artikuluan ezarritakoaren arabera sorrarazten dituzten gastuen ordainketa bermatzea; Horrela, lan-prozeduran, lehenengo kontzeptua eransteak ez du gainditu behar urteko interes-tasa eta exekuzioaren objektu nagusiaren ehuneko hamarreko kostuak, salbuespenezko kasuetan izan ezik (BGB 249. art.). LAUGARREN.- Enbargoaren ondorioetarako, kontuan hartu behar da, halaber, zordunak edo zordunak, agintaritza judizialaren eskariz, bere ondasun eta eskubideak behar besteko zehaztasunarekin inbentarioa egiteko konpromisoa hartzen duela bere administratzaileen betebeharra. edo legez ordezkatzen dituzten pertsonak, hala nola enpresen kasuan, pertsona juridikoen kasuan, eta horien antolatzaile, zuzendari edo kudeatzaileen kasuan, nortasun juridikorik gabeko auzo-erkidego edo taldeen kasuan (LPLren 247.1 eta 2. art.). BOSTGARRENA.- Azkenik, gogoratu behar da epaile betearazleak baduela zordunari baldintza ekonomiko zehatzak ezartzeko ahalmena, baldin eta, bidezko arrazoirik gabe, zorduna ez bada exekutatzen agindu judizialaren eskakizunen arabera. 1. DISPOSIZIOA.- José Marcos Eguíluz Pastorrek eskatutako auzian emandako epaiaren behin betiko betearazpena onartzen da. 2.- Zordunaren ondarea Accesorios Hidráulicos Comag, S.A. aldez aurretik ordaintzeko betebeharrik gabe jarraitu. kapitalean 605.000 ESP eta oraingoz kalkulatutako ESP % 10 eta % 10eko ESP zenbatekoa estaltzeko nahikoa konfiskatzea eta geroko likidazioari kalterik egin gabe, interesak eta gastuak ordaintzea bermatzeko, gehi % 10 berandutzeengatik. 3.- Agindu hau alguaztenari ematea, prozedura judizialari ekin diezaion alguaztenaren edo hura ordezkatzen duen funtzionarioaren edo zerbitzu orokorraren laguntzarekin, hala dagokionean.

ALHAO ez. 138

2000ko azaroaren 29a, asteazkena - 2000ko azaroaren 29a, asteazkena

Enbargo-praktikak, lege-arauak eta blokeo-murrizketak bete behar dira. Batzorde Judizialari berariaz baimena ematen zaio botere publikoei, sarrailagile bati laguntza eskatzeko eta enbargoaren ondorioetarako beste bitarteko egoki eta proportzionalak erabiltzeko. 4.- Zordunaren ondasunak eta enbargoaren eraginkortasuna ezagutzeko beharrezkoak diren ohartarazpenak, gutunak eta aginduak askatzea. 5.- Zorduna edo legez ordezkatzen duenak behartuta dago bere ondasun eta eskubideen aitorpena aurkeztera bost eguneko epean, baldin eta ordaindu beharreko zenbatekoa osorik ordaindu ez bada eta pignoratutako ondasunei kalterik egin gabe. Zure erantzukizunak bermatzeko beharrezkoa den zehaztasuna. Aitorpen honetan, halaber, adierazi beharko du, hala badagokio, bere ondasunen gaineko edozein motatako eskubideak dituzten pertsonak eta, beste prozeduraren bat izanez gero, nortzuk diren adierazi. Ondasunaren izaera, ezkontza edo pribatua, haien kargak eta, hala badagokio, bermatutako kredituaren zenbatekoa ere adierazi beharko dira. 6.– Zordunari jakinaraztea, betearazitako aginduak ezartzen duen betebeharra bidegabeki betetzen ez badu, ordainketa-betebehar berri bat ezar daitekeela. Ebazpen honen berri eman. Ebazpen hau deuseztatzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango da epaitegi honen aurrean, jaso eta hurrengo hiru egun balioduneko epean, zeinaren aurkezpen soilak hitzarmenaren betearazpena eteten ez duen (Lan Prozedura Legearen 184.º-1. artikulua). Horrenbestez, bere autoa eman, eman eta sinatzen du magistratu-epaile jauna jaunak. Ignacio Martín Verona. lekuko. Epaile magistratua. - Langilea. Eta ezezaguna den Accesorios Hidráulicos Comag, S.A.ri legezko jakinarazpen gisa balio dezan, agiri hau bidaltzen dut 2000ko azaroaren 15eko Gasteizko Arabako Lurralde Historikoko ALDIZKARI OFIZIALean sartzeko. honako komunikazio hauek epaitegi honetako epaitegietan egingo dira, agindu edo epai moduan egindakoak izan ezik, edo zitazioaren kasuan. – EPAITEGIAREN MAHAIA.

VITORIA-GASTEIZKO 3 ZENBAKO LAN EPAITEGIA 7.256 Mandamus Erregistroen Idazkia María Yolanda Martín Llorente, Gasteizko Laneko 3 zenbakiko Epaitegiko Idazkaria, honako hau jakinarazten dio: gizarte-arloko epaitegia, jarraitua jaunak eskatuta. José Marcos Eguíluz Pastor, Accesorios Hidráulicos Comag, S.A sozietatearen aurka, honako zenbateko honetan eman zen: Justizia Idazkaritzaren eskabidea. María Yolanda Martín Llorente. SENTENCIA Vitória-Gasteizen, 2000ko azaroaren 15ean. LEHENENGO GERTAERAK: José Marcos Eguíluz Pastor-ek aurkeztutako epaiaren betearazpen-prozedura honen bidez, Accesorios Hidráulicos Comag, S.A. exekutatu izatera kondenatu zuten. ordaindu Artistari ESP 605.000 gehi ESP % 10 eta ESP % 10 interesak eta kostuak gehi % 10 berandutza ordainketa. BIGARRENA: Lan Prozedura Legean (LPL) aurreikusitako ondasunak zehazteko izapideak zor diren kopuruak estaltzeko behar adina ondasun aurkitu gabe egin dira. LEHENENGO ARRAZOI JURIDIKOAK: Lan Prozeduraren Legearen (LPL) 248.1 artikuluak dioenez,

BOTHA 138. zenbakia

9.241

Ondasun nahikoa baldin badago, agintaritza judizialak eskumena duten notario-bulegoei eskatuko die zordunaren ondasun eta eskubide guztien ikerkuntza erraztea, hura amaitu ondoren ezagutzen dituen ondasun eta eskubide guztiak, legez ahal den ikerketen neurrian. Arau hau artikuluan jasotako aurreko arau osoagoa aplikatzeko aplikazioa baino ez da. alderdien eskubideak bermatzea eta erabaki judizialen eraginkortasuna bermatzea; Zuzenean errotuta dagoen araua Espainiako Konstituzioaren 118. artikuluaren adierazpenean. Espiritu berean, Prozedura Zibilaren Legearen (LEC) 1454. artikulua adierazten da, zeinak, agintaritza judizialak jo dezakeen organoen artean, tributu administrazioari dagozkionak espresuki aipatzen dituena. Eratxikipenaren eraginkortasun praktikoa izan dadin, zerga-administrazioak epaitegi honi jakinarazi beharko dizkio baztertutako pertsonarekin merkataritza-harremana duten pertsona, entitate publiko edo sozietateak, epaitegi honek baimendu dezan baztertutako pertsonaren edozein kreditu eratxikitzeko. hirugarrenen aurka (L.E.C.ren 1.447.4 eta 9. artikulua). BIGARRENA: Zerga Dekretuak, bere aldetik, xedatzen du (LGTren 113. artikulua, bere azken idazkeran, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren Fisikari buruzko abenduaren 9ko 40/1998 Legearen hamabosgarren xedapen gehigarrian sartua - LIRPF). -), baita foru araudiak ere, zerga-administraziotik jasotako datuak, txostenak edo informazioak erreserbatuta daudela eta hirugarrenei jakinarazi ezin zaizkiela adierazi ondoren, salbuespen ugari onartzen ditu, besteak beste, epaileekin eta auzitegiekin lankidetzan jarduteko betekizun judizialak eta finkoak betetzeko. ebazpenak (h letra), nahiz eta salbuespena aplikatzea zenbait inguruabarren bat etorri behar den. HIRUGARRENA: Kasu honetan, aipatu berri den arauak eskatzen dituen inguruabarrak bat datoz, eta horregatik zerga administrazioa behartuta dago jarraian adieraziko den informazioa ematera, zeren: 1. Dekretu hau berariaz editatzen da horretarako. 2. Zenbatekoa ordaintzea gaitzesten duen erabaki irmoa bada. 3. Alde batetik, interpretatzaileen eskubidea dute, bereziki legeak babestuta, maileguak eta interes publikoa berreskuratzeko, eta horrek epai judizialak beren baldintzapean betetzea eskatzen baitu, eta, bestetik, erakundearen eskubidea. Pribatutasunaren zorduna. , bere ondasunak eta eskubideak deklaratzeko betebeharra urratu duen edonork ezin duela inbokatu; Beraz, ondorioztatu behar da pribatutasun-eskubide hori ezin zaiela ezarri arestian aipatutako eskubide pribatu eta publikoei. 4. Azkenik, zordunaren ondarea zehazteko LPLn aurreikusitako bideak emaitzarik gabe agortu ziren. 1. ZATI ERAGILEA.- Zerga Administrazio Eskudunak konpromisoa hartzen du esleipendunaren ondasun eta eskubideei buruzko informazio egokia emateko, hala badagokio, legez dagozkion urratsak egin eta adierazpena jasotzen duen dagokion gutuna bidali ondoren. ebazpen hau aipatzen du. 2.- Era berean, beharrezkoa da epaitegi honi jakinaraztea (zordunarekin merkataritza-harremana duten pertsona fisikoak, erakunde publikoak edo sozietateak), hirugarren horien aurka zordunaren balizko zorrak eratxikitzeko baimena eman dezan. Erabaki hau alderdiei eta zerga administrazioari jakinaraztea. JARDUERA MODUA: epaitegi honetan gora jotzeko errekurtsoa jarrita, jaso eta hurrengo hiru egun balioduneko epean, zeinaren aurkezpen soilak ez du kontratuaren betetzea eteten (Lan Prozedura Legearen 184-1. art.). Zer proposatzen diodan zure S.S. zure betetzeagatik. D. Ignacio Martín Verona epaile magistratuak dioenez.- Idazkari judizialari. Eta Accesorios Hidráulicos Comag, S.A.ri legezko jakinarazpen gisa balio dezan, non dagoen ezezaguna den, onartzen dut.

9.242

ALHAO ez. 138

2000ko azaroaren 29a, asteazkena - 2000ko azaroaren 29a, asteazkena

Arabako Lurralde Historikoko ALDIZKARI OFIZIALEAN, Vitoria-Gasteizen, 2000ko azaroaren 16an sartzeko. Hartzaileari jakinarazten zaio epaitegi honetako epaitegietan egingo direla honako komunikazio hauek, salbu eta forma dutenek. agindua edo sententzia edo zitazioaren kasuan. – JUSTIZIA IDAZKARIA. 1. ZATI ERAGILEA.- Zerga Administrazio Eskudunak konpromisoa hartzen du esleipendunaren ondasun eta eskubideei buruzko informazio egokia emateko, hala badagokio, legez dagozkion urratsak egin eta adierazpena jasotzen duen dagokion gutuna bidali ondoren. ebazpen hau aipatzen du. 2.- Era berean, beharrezkoa da epaitegi honi jakinaraztea (zordunarekin merkataritza-harremana duten pertsona fisikoak, erakunde publikoak edo sozietateak), hirugarren horien aurka zordunaren balizko zorrak eratxikitzeko baimena eman dezan.

BOTHA 138. zenbakia

Erabaki hau alderdiei eta zerga administrazioari jakinaraztea. JARDUERA MODUA: epaitegi honetan gora jotzeko errekurtsoa jarrita, jaso eta hurrengo hiru egun balioduneko epean, zeinaren aurkezpen soilak ez du kontratuaren betetzea eteten (Lan Prozedura Legearen 184-1. art.). Zer proposatzen diodan zure S.S. zure betetzeagatik. D. Ignacio Martín Verona epaile magistratuak dioenez.- Idazkari judizialari. Eta ezezaguna den Accesorios Hidráulicos Comag, S.A.ri legezko jakinarazpen gisa, agiri hau bidaltzen dut 2000ko azaroaren 16ko Gasteizko Arabako Lurralde Historikoko ALDIZKARI OFIZIALean sartzeko. Komunikazioak epaitegi honetako epaitegietan egingo dira, agindu edo epai moduan egindakoak izan ezik, edo zitazioaren kasuan. – EPAITEGIAREN MAHAIA.

BESTE ASKO

v

ARANDUYA DE ABERASTURI URETAZKUNTZA 7.125 Aberásturiko Ureztatzaileen Mankomunitateko kide guztiak deitzen ditu C.I.F. G-01173582, datorren larunbatean, 2000ko abenduaren 16an, egingo den Ohiko Batzar Orokorrari. Batzarra Aberásturiko udaletxean egingo da eta goizeko 11:00etan deituko da lehen deialdian eta 11:30ean. bigarren deialdia hurrengo egun-ordena kontuan hartzeko: 1.- Aurreko akta irakurtzea eta onartzea. 2.- 2000. urteko kanpainari buruzko iruzkina 3.- Kontsumitutako uraren metro kubikoen irakurketa. 4.- Lehendakari kargua berritzea. 5.- Galderak eta zalantzak. Bigarren deialdian egindako hitzarmenek parte-hartzaile kopurua edozein dela ere balio dutela adierazten da, eta hori informazio orokorrerako argitaratzen da.- URETAZKETAKO PRESIDENTEA.

EUSKAL GASTRONOMIA MUSEOA 7.169 “Gastronomia Euskal Museoa” Partzuergoko Patronatuak 2000ko azaroaren 8ko bilkuran onartutako 2000ko aurrekontua A. SARRERA: Arabako Foru Aldundiaren ekarpena: 2.000.000.

v

Laudio-Laudioko Udalaren ekarpena: 1.646.040 Banku Sarrerak: 900 Guztira: 3.646.940 pezeta. B. GASTUAK: Administrazio gastuak: 3.292.080 Kultur jarduerak: 354.860 Guztira: 3.646.940 pezeta. Laudio-Llodio, 2000ko azaroaren 10a. - Partzuergoko Idazkaria, FELIX LOPEZ LOPEZ DE ULLIBARRI. Oharra.- Eraikinaren mantentze-, kontserbazio- eta konponketa-gastuak, elektrizitatea, berokuntza, bulego-gastuak, etab.

SAN MIGUEL DE MENDIERRE URETAZKETA 7.333 "San Miguel de Mendierreko" Ureztatze Mankomunitateak bere kide guztiak gonbidatzen ditu hilaren 15ean, ostirala, 12:00etan, bigarren deialdian, hurrengo lan-jardueraz egingo den Ohiko Batzar Nagusira: 1. - Irakurketa. eta, hala badagokio, aurreko protokoloa onartzea. 2.– Galdu-irabazien kontua irakurtzea eta, hala badagokio, onartzea. 3.- Karguak hautatzea. 4.- Galderak eta zalantzak. Txintxetrun 2000ko azaroaren 22an.

A.L.H.A.O b.O.T.H.A. http://www.alava.net JATORRIZKO DOKUMENTUEN HARRERA ETA TRAMITATZEA: Administrazio Kudeaketako Zerbitzua (A.L.H.A.O.) Probintziako Plaza 5 zk. Térreo Tf.: 945 181818 DOKUMENTUAK JASOTZEA ETA TRAMITATZEA. Kudeaketa Administratiboaren Zerbitzua (B.O.T.H.A.) Probintzia plaza 5, beheko solairuan. Telefonoa: 945 181818

POSTAL HITZARMENA 6/48 Fidantza: VI-1-1958 b HARTUTAKO FRANQUEOA: 6/48 Fidantza VI-1-1958 HARPIDETZA PREZIOA

PTA

EUROA

urteko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10.531 lore biguna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .135 pantaila, 9 cm-ko haria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .246 Lerro bakoitzeko premiazko jakinarazpenen errekargua . . . . . . . % 0,100

63,29 0,81 1,48

IZEN-EMATEA

PTS

EUROA

Urtero. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10.531 Egungo zenbaki solte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .135 mihise/lerro 9 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .246 Lerro bakoitzeko premiazko jakinarazpenen errekargua . . . . % 0,100

63,29 0,81 1,48

ARGITALPEN EGUNAK: astelehena, asteazkena eta ostirala b ARGITARATZE EGUNAK: astelehena, asteazkena eta ostirala

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Aron Pacocha

Last Updated: 19/06/2023

Views: 5618

Rating: 4.8 / 5 (68 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Aron Pacocha

Birthday: 1999-08-12

Address: 3808 Moen Corner, Gorczanyport, FL 67364-2074

Phone: +393457723392

Job: Retail Consultant

Hobby: Jewelry making, Cooking, Gaming, Reading, Juggling, Cabaret, Origami

Introduction: My name is Aron Pacocha, I am a happy, tasty, innocent, proud, talented, courageous, magnificent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.